Bidrag och medlemmar_förening

Bidrag och medlemmar per förening - Anundsjö
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
Anundsjö Hembygdsförening
3
Kulturarvsföreningar
26 277
Summa
26 277
3
255
255
Anundsjö IF
959
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningar avtal
Bidrag kulturförening
12 036
155 750
1 000
Summa
168 786
959
1 200
1 200
Anundsjö IF Skidor
0
Byskötselpeng
5 000
Summa
5 000
0
0
0
Byvattnets Bygdegårdsförening
32
Driftbidrag samlingslokal
24 100
Summa
24 100
32
99
99
EFS Sörflärke
35
Bidrag ungdomsförening
7 875
Summa
7 875
35
81
81
Framtidskyrkan Gottne/Mellansel
215
Nätverk för asyl
Bidrag ungdomsförening
Summa
221
53 000
48 375
101 375
215
221
Gottne IF
109
Bidrag evenemang
Paragraf 37 A
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
15 000
20 000
4 791
110 225
Summa
150 016
109
392
392
Hädanbergs FH
0
Driftbidrag samlingslokal
39 990
Summa
39 990
0
0
0
Bidrag och medlemmar per förening - Anundsjö
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
Hädanbergs IF
117
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
Lokalbidrag hyrd
549
2 250
4 200
Summa
6 999
152
117
152
IOGT-NTO förening 1981 Nordpilen
0
Driftbidrag samlingslokal
15 100
Summa
15 100
38
0
38
Kubbe Norrflärke BGF
73
Byskötselpeng
Sommarlovsbidrag
5 000
55 000
Summa
60 000
220
73
220
Kubbe-Norrflärke IF
222
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
Byskötselpeng
Lokalbidrag hyrd
4 739
41 070
5 000
4 208
Summa
55 017
616
222
616
Långsele Intresseförening
0
Byskötselpeng
5 000
Summa
5 000
189
0
189
Mellansels IF
236
Fritidsgårdsbidrag
Anläggningsbidrag
Nätverk för asyl
Bidrag
Summa
84 099
141 420
18 000
606 915
850 434
955
236
955
Molidens IK
93
Investeringsbidrag övriga
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
Lokalbidrag hyrd
37 000
5 409
102 870
2 700
Summa
147 979
93
350
350
Bidrag och medlemmar per förening - Anundsjö
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
Myckelgensjö Byförening
120
Byskötselpeng
5 000
Summa
5 000
120
499
499
Myckelgensjö IF
107
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
1 356
40 992
Summa
42 348
107
324
324
Norra Anundsjöåns FVO
0
Fiskevårdsbidrag
Fiskebidrag drift
Summa
0
5 875
9 840
15 715
0
0
Norrmesunda-Norrböle BGF
0
Driftbidrag samlingslokal
44 120
Summa
44 120
0
150
150
Seltjärns Bygdegårdsför.
0
Byskötselpeng
5 000
Summa
5 000
0
0
0
Skorped Bygdegårdsförening
38
Driftbidrag samlingslokal
24 770
Summa
24 770
38
154
154
Skorpeds Baptistförening Ungdomsförening
57
Bidrag ungdomsförening
12 825
Summa
12 825
62
57
62
0
175
Skorpeds Hembygdsförening
Kulturarvsföreningar
13 813
Summa
13 813
0
175
Skorpeds Sportklubb
115
Investeringsbidrag övriga
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
25 000
2 747
51 245
Summa
78 992
115
298
298
Bidrag och medlemmar per förening - Anundsjö
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
Solbergs IF
18
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
773
52 185
Summa
52 958
18
95
95
SPF Seniorerna Kamratskap i Anundsjö
276
Bidrag pensionärsförening
4 830
Summa
4 830
276
276
276
Utteråns BGF
39
Upprustning samlingslokal
Byskötselpeng
Driftbidrag samlingslokal
20 000
5 000
10 145
Summa
35 145
39
139
139
Västergensjö Bygdegårdsförening
41
Byskötselpeng
5 000
Summa
5 000
41
135
135
Örnsköldsvik Shotokan Karateklubb
77
Lokalt aktivitetstöd
Utbildningsbidrag nya
Summa
Totalt
94
7 263
4 355
11 618
2 016 082
77
94