Bidrag och medlemmar_förening

Bidrag och medlemmar per förening - Grundsunda
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
Banafjäls Intresseförening
112
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
Byskötselpeng
446
24 485
5 000
Summa
29 931
112
400
400
Cubarinkens Intresseförening
0
Anläggningsbidrag
10 600
Summa
10 600
0
0
0
Flärke IF
115
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
Byskötselpeng
Lokalbidrag hyrd
2 078
26 750
5 000
10 374
Summa
44 202
115
335
335
Gideå Bygdegårdsförening
110
Fritidsgårdsbidrag
Driftbidrag samlingslokal
Summa
270
84 099
80 440
164 539
110
270
Gideå Hembygdsförening
3
Kulturarvsföreningar
19 372
Summa
19 372
3
390
390
Gideå IK
69
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
Lokalbidrag hyrd
1 185
73 920
1 464
Summa
76 569
69
208
208
Gideå Skytteförening
13
Lokalt aktivitetstöd
446
Summa
446
13
13
13
Bidrag och medlemmar per förening - Grundsunda
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
Grundsunda Hembygdsförening
0
Byskötselpeng
Kulturarvsföreningar
Bidrag kulturförening
Stipendier
5 000
27 431
22 000
15 000
Summa
69 431
0
986
986
Grundsunda PRO
329
Bidrag pensionärsförening
5 758
Summa
5 758
329
329
329
Husums IF Alliansförening
0
Anläggningar avtal
1 028 716
Summa
1 028 716
0
0
0
Husums IF Brottningsklubb
52
Lokalt aktivitetstöd
Sommarlovsbidrag
11 401
15 000
Summa
26 401
52
56
56
Husums IF Fotbollsklubb
96
Lokalt aktivitetstöd
4 207
Summa
4 207
96
122
122
Husums IF Skidklubb
45
Lokalt aktivitetstöd
Utbildningsbidrag nya
4 069
2 600
Summa
6 669
45
124
124
Idbyns Vi Unga
50
Bidrag ungdomsförening
11 250
Summa
11 250
50
68
68
IOGT-NTO Gården Husum
31
Upprustning samlingslokal
Driftbidrag samlingslokal
152 000
66 585
Summa
218 585
31
91
91
Bidrag och medlemmar per förening - Grundsunda
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
Kamraterna 2337 IOGT/NTO
0
Driftbidrag samlingslokal
12 525
Summa
12 525
0
25
25
Svedje IF
32
Fria medel
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
Byskötselpeng
Lokalbidrag hyrd
10 000
1 065
28 400
5 000
3 513
Summa
47 978
32
162
162
Unga Örnar Husum
36
Bidrag ungdomsförening
Sommarlovsbidrag
8 100
20 000
Summa
28 100
36
51
51
Örnsköldsviks Golfklubb Puttom
220
Investeringsbidrag övriga
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
Summa
Totalt
1 080
3 100
22 699
89 685
115 484
1 920 763
220
1 080