traspir evo 90

TRASPIR EVO 90
Högt genomsläppliga membran klass B-s1, d0
FR
CPT 3651_2
HPV
pare-pluie
Film i specialblandning och förstärkning i polyester (PL)
TRASPIR EVO 90
BARRIER
SÄKERHET
Hög vattentäthet och utmärkt motstånd
mot väder tack vare den extruderade
specialblandningen
VISSTE DU ATT...?
FLAMHÄRDIG
B-s1, d0
Tack vare den särskilda kemiska
sammansättningen som kan fördröja
brandspridning.
Certifierade flamhämmande kapacitet i
Euroclass för brandtekniskt beteende B-s1, d0
i enlighet med EN 13501-1
VÄRMESTABILITET
Föreningen mellan polyester och det speciella
membranet ger en hög värmestabilitet på upp
till +100 °C
KODER OCH MÅTT
kod
TEVO90B
TEVO9030B
ex kod
D42402
D42407
beskrivning
TRASPIR EVO 90 BS1D0
TRASPIR EVO 90 3,0m BS1D0
tejp
-
H x L [m]
1,5 x 50
3,0 x 50
A [m2]
75
150
st/
28
15
VAR ANVÄNDS
PRODUKTEN?
TRASPIR EVO 90 - 01
Certifieringen av det brandtekniska egenskaperna garanterar
effektiviteten i ventilerade fasader.
Version på 3,0 meter är idealisk för prefabriceringen av ramväggar i
anläggningen
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
egenskap
Vikt
Tjocklek
Kantrakhet
Vattenångans överföring (Sd)
Draghållfasthet MD/CD
Töjning MD/CD
Spikens draghållfasthet MD/CD
Vattentäthet
UV-stabilitet *
Värmemotstånd
Brandtekniskt beteende
Motstånd mot luftgenomsläpplighet
Efter en konstgjord åldring:
• draghållfasthet MD/CD
• vattentäthet
• töjning MD/CD
Flexibilitet i låga temperaturer
Dimensionsbeständighet
Värmeledningsförmåga (λ)
Specifik värme
Densitet
Ångmotståndsfaktor (μ)
VOC-emissioner
standard
värde
EN 1849-2
EN 1849-2
EN 1848-2
EN 1931 / EN ISO 12572
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12310-1
EN 1928
EN 13859-1
EN 13501-1
EN 12114
90 g/m2
EN 13859-1
EN 13859-1
EN 13859-1
EN 1109
EN 1107-2
-
128 / 105 N/5 0mm
klass W1
38 / 30 %
- 30 °C
<1%
0,3 W/mk
1800 J/kgK
ca 300 kg/m3
ca 67
0 % (klass A+)
SAMMANSÄTTNING
0,3 mm
överensstämmer
0,02 m
170 / 140 N/50 mm
50 / 40 %
80 / 90 N
klass W1
3 månader
- 40 / +100 °C
klass B-s1,d0
< 0,1 m3/m2h50Pa
1
2
1
övre lager: fiberduk i PP
2
nedre lager: transpirerande funktionsmembran
* för ytterligare anvisningar se sida 19
TRASPIR EVO 90 - 02