bytum 400 - Rothoblaas

BYTUM 400
Bitumös spärr under tegel
AT
Önorm B3661
KV Bitumenbahnen
Bituminös förening med polyesterförsärkning (PL) och överdragning i polypropen (PP)
DE
IT
ZVDH
E1 DO
PYE PV
UNI 11564
P / SR3 / A
TRASPIR
Polyesterförstärkning för hög
elasticitet och mekanisk hållfasthet
Flexibilitet och bearbetbarhet garanteras
även vid låga temperaturer
BYTUM 400
BARRIER
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
egenskap
Vikt
Tjocklek
Kantrakhet
Vattenångans överföring (Sd)
Draghållfasthet MD/CD
Töjning MD/CD
Spikens draghållfasthet MD/CD
Vattentäthet
UV-stabilitet *
Värmemotstånd
Brandtekniskt beteende
Motstånd mot luftgenomsläpplighet
Efter en konstgjord åldring:
• draghållfasthet MD/CD
• vattentäthet
• töjning MD/CD
Flexibilitet i låga temperaturer
Dimensionsbeständighet
Värmeledningsförmåga (λ)
Specifik värme
Densitet
Ångmotståndsfaktor (μ)
Rekommenderad installationslutning
SAMMANSÄTTNING
standard
värde
EN 1849-2
EN 1849-2
EN 1848-2
EN 1931 / EN ISO 12572
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12310-1
EN 1928
EN 13859-1
EN 13501-1
-
400 g/m2
EN 13859-1
EN 13859-1
EN 13859-1
EN 1109
EN 1107-2
-
315 / 240 N/50 mm
klass W1
32 / 39 %
-40 °C
-0,5 / 0,5 %
0,17 W/mK
850 J/kgK
ca 600 kg/m3
ca 85000
> 5°
-
-
0,6 mm
överensstämmer
50 m
450 / 370 N/50 mm
50 / 60 %
280 / 280 N
klass W1
4 månader
-40 / +100 °C
klass E
0 m3/m2h50Pa
1
2
3
4
5
1
övre lager: fiberduk i PP
2
blandning: bitumös blandning
3
förstärkning: duk i PL
4
blandning: bituminös blandning
5
nedre lager: fiberduk i PP
* för ytterligare anvisningar se sida 19
KODER OCH MÅTT
kod
BYT400
ex kod
D36202
beskrivning
BYTUM 400
tejp
-
H x L [m]
1,0 x 50
A [m2]
50
st/
30
VAR ANVÄNDS
PRODUKTEN?
BYTUM 400 - 01