traspir evo 340

TRASPIR EVO 340
Genomsläppligt homogent membran
AT
Önorm B4119
Homogen film i extruderad (PE) elastomer mellan två skyddsskikt i polypropen (PP)
UD do-s ER
FR
CPT 3651_2
E1-Sd3-TR3
CH
SIA 232
UD EB
DE
ZVDH
UDB-B
USB-B
IT
UNI 11470
A/R3
TRASPIR EVO 340
VAPOR
HOMOGENT
Membranets homogena struktur garanterar
en utmärkt hållbarhet tack vare speciella
polymerer som används
VISSTE DU ATT...?
LÄTT INSTALLATION
UNICO TAPE
Utmärkt vidhäftning av ett enkelt band tillåter
en perfekt isolering av överlappningar direkt på
membranet
LÅG LUTNING
Detta membran tillåter en perfekt
isolering genom ett speciellt enstaka
integrerat band. Installationen görs
därför snabbare eftersom ingen exakt
förening krävs av de två banden
vilket ger en högre flexibilitet under
överlappningarnas isolering.
Tack vare vikten kan membranetinstalleras
effektivt på täckningar med en lutning på
upp till 5°
KODER OCH MÅTT
kod
TTEVO340
ex kod
D24854
beskrivning
TRASPIR EVO 340 T
tejp
T
H x L [m]
1,5 x 25
A [m2]
37,5
st/
25
VAR ANVÄNDS
PRODUKTEN?
TRASPIR EVO 340 - 01
Den höga vikten garanterar ett utmärkt skydd redan under byggfasen
Det enstaka bandet med hög vidhäftning möjliggör en isolering direkt på
membranet och en snabbare installation
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
egenskap
Vikt
Tjocklek
Kantrakhet
Vattenångans överföring (Sd)
Draghållfasthet MD/CD
Töjning MD/CD
Spikens draghållfasthet MD/CD
Vattentäthet
Vattenpelare
UV-stabilitet *
Värmemotstånd
Brandtekniskt beteende
Motstånd mot luftgenomsläpplighet
Efter en konstgjord åldring:
• draghållfasthet MD/CD
• vattentäthet
• töjning MD/CD
Flexibilitet i låga temperaturer
Dimensionsbeständighet
Värmeledningsförmåga (λ)
Specifik värme
Densitet
Ångmotståndsfaktor (μ)
Rekommenderad installationslutning
Test i hällregn
VOC-emissioner
Motstånd vid fogar
standard
värde
EN 1849-2
EN 1849-2
EN 1848-2
EN 1931 / EN ISO 12572
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12310-1
EN 1928
EN 20811
EN 13859-1
EN 13501-1
EN 12114
340 g/m2
EN 13859-1
EN 13859-1
EN 13859-1
EN 1109
EN 1107-2
EN 12317-2
360 / 270 N/50 mm
klass W1
30 / 30 %
-20 °C
<2%
0,4 W/mK
1800 J/kgK
ca 340 kg/m3
ca 200
> 5°
passerat
0 % (klass A+)
> 250 N/50 mm
SAMMANSÄTTNING
1 mm
överensstämmer
0,2 m
400 / 320 N/50 mm
40 / 40 %
465 / 550 N
klass W1
> 300 cm
4 månader
-40 / +80 °C
klass E
< 0,02 m3/m2 h 50Pa
1
2
3
1
övre lager: fiberduk i PP
2
mellanliggande lager: vattenångpermeabel
monolitisk film i PE
3
nedre lager: fiberduk i PP
* för ytterligare anvisningar se sida 19
TRASPIR EVO 340 - 02