bytum 750 - Rothoblaas

BYTUM 750
Självförseglande bitumös spärr under tegel
AT
Önorm B3661
KV Bitumenbahnen
Bituminös förening med polyesterförsärkning (PL) och överdragning i polypropen (PP) och skiffer
DE
ZVDH
E1 DO
PYE PV
IT
UNI 11564
P / SR3 / A
BYTUM 750
TRASPIR SUNTEX
VAPOR
Självförseglande tack vare bandet
i vidhäftande elastomerbitumen
Nedre överdrag i skiffer för en bättre
vidhäftning på brädbeklädnaden
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
egenskap
Vikt
Tjocklek
Kantrakhet
Vattenångans överföring (Sd)
Draghållfasthet MD/CD
Töjning MD/CD
Spikens draghållfasthet MD/CD
Vattentäthet
UV-stabilitet *
Värmemotstånd
Brandtekniskt beteende
Motstånd mot luftgenomsläpplighet
Efter en konstgjord åldring:
• draghållfasthet MD/CD
• vattentäthet
• töjning MD/CD
Flexibilitet i låga temperaturer
Dimensionsbeständighet
Värmeledningsförmåga (λ)
Specifik värme
Densitet
Ångmotståndsfaktor (μ)
Rekommenderad installationslutning
Motstånd vid fogar
SAMMANSÄTTNING
standard
värde
EN 1849-2
EN 1849-2
EN 1848-2
EN 1931 / EN ISO 12572
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12310-1
EN 1928
EN 13859-1
EN 13501-1
-
750 g/m2
EN 13859-1
EN 13859-1
EN 13859-1
EN 1109
EN 1107-2
EN 12317-2
329 / 241 N/50 mm
klass W1
29 / 32 %
-40 °C
-0,5 / 0,5 %
0,17 W/mK
850 J/kgK
ca 750 kg/m3
ca 28000
> 5°
> 250 N/50 mm
1 mm
överensstämmer
28 m
470 / 370 N/50 mm
45 / 50 %
290 / 320 N
klass W1
4 månader
-40 / +100 °C
klass E
0 m3/m2h50Pa
1
2
3
4
5
1
övre lager: fiberduk i PP och silikonbaserad
separationsfilm
2
blandning: bitumös vidhäftande blandning
3
förstärkning: duk i PL
4
blandning: bituminös vidhäftande
blandning
5
nedre lager: skiffer och silikonbaserad
separationsfilm
* för ytterligare anvisningar se sida 19
KODER OCH MÅTT
kod
BYTT750
ex kod
D36404
beskrivning
BYTUM 750 T
tejp
T
H x L [m]
1,0 x 40
A [m2]
40
st/
25
VAR ANVÄNDS
PRODUKTEN?
BYTUM 750 - 01