Blankett behörighet till Anordnarwebben på

Utbildningsförvaltningen
Förskoleavdelningen
Behörighet till Anordnarwebben
på huvudmannanivå
Behörigheten ger möjlighet att ta del av
utbildningsförvaltningens bedömning
av inrapporterade egenkontroller.
Huvudmän med flera enheter får
även en sammanställning av all
huvudmannens personal och barn.
Företag/Kooperativ/Stiftelse
Förnamn (sökande)
Efternamn (sökande)
Personnummer (sökande)
Folkbokföringsadress (sökande)
Sökandes E-postadress
Behörighet skall ges till följande företag/huvudmän
Företagets /Huvudmannens
organisationsnummer
Företagets /Huvudmannens namn
OBS! Om behörigheten skall avslutas och sluta att gälla vänd dig till utbildningsförvaltningen
Datum
Underskrift av sökande
Namnförtydligande
Datum
Underskrift av firmatecknare
Namnförtydligande
Blanketten ska skannas i pdf-format och skickas till [email protected],
dit ni även kan vända er om ni har frågor angående behörigheten.
För att komma åt informationen som finns i anordnarwebben krävs e-legitimation.
Staden behöver ovanstående uppgifter för att kunna registrera korrekt behörighet.
UtbF 8873
17 - 0 4