Behov av barnomsorg sommaren 2015

Behov av barnomsorg sommaren 2015
För att kunna planera verksamheten under sommaren så bra som möjligt vill vi att du lämnar besked
om hur ditt barns omsorgsbehov ser ut under denna period.
Kommunens förskolor och fritidshem kommer ha sommaröppet under vecka 28-31. Under dessa
veckor har vi endast öppet på några utvalda förskolor i kommunen. Vilka det blir avgörs av hur behovet
ser ut i kommunen i stort.
Lämna denna blankett ifylld till ditt barns skola så snart du har omsorgsbehovet klart.
Om du ännu inte vet hur du ska arbeta i sommar kan du anmäla behov när du vet. Vi kan ordna plats
med kort varsel.
Barnet/elevens namn och förskola/skola
Namn
skola
Avdelning
Mitt barn behöver omsorg följande veckor i sommar
V 28
V 29
V 30
V 31
Omsorg v 28-31, ange tider för de dagar du behöver omsorg
V 28
V 29
V 30
V 31
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Underskrift
Datum
Namnförtydligande
Underskrift, vårdnadshavare 1
Datum
Namnförtydligande
Underskrift vårdnadshavare 2
Blanketten skickas till
Presseskolan Expedition, Linnekullevägen 3, 439 91 Onsala