תנאים כלליים להעסקה, מכתבו של סמנכ׳׳ל משאבי אנוש

‫אוניברסיטת תל אביב‬
‫תנאים כלליים להעסקה – סגל אקדמי‬
‫(ספטמבר ‪)4102‬‬
‫שכר‬
‫‪ .0‬השכר ההתחלתי ברוטו למרצה‪ ,‬מרצה בכיר‪ ,‬פרופסור חבר‪ ,‬ופרופסור הינו ‪05,,05 / ₪ 06,151‬‬
‫‪ ₪4,,221 / ₪04,,21 / ₪‬לחודש בהתאמה (ראה טבלה מטה)‪.‬‬
‫‪ .4‬לסכום זה יש להוסיף שני תשלומים דיפרנציאלים (מותנה בעמידה בתנאים מסוימים)‪:‬‬
‫א‪ .‬מענק אוניברסיטאי מיוחד ("מענק קריטריונים") אשר מוענק ‪ 2‬פעמים בשנה (ראה טבלה מטה)‬
‫ב‪ .‬מענק הקדשת זמן מלא למוסד‪ ,‬מוענק ‪ 2‬פעמים בשנה (ראה טבלה מטה)‬
‫‪ .,‬בתנאים מסוימים‪ ,‬יועלה שכרם של חברי סגל אשר משיגים תמיכה מקרנות חיצוניות תחרותיות ב‪-‬‬
‫‪ 5%‬עד ‪.61%‬‬
‫חודשי (‪)₪‬‬
‫שכר ברוטו‬
‫מענק אוניברסיטאי מיוחד‬
‫("קריטריונים")‬
‫הקדשת זמן מלא למוסד‬
‫מרצה‬
‫‪06,151‬‬
‫‪4,,1,‬‬
‫מרצה בכיר‬
‫‪05,,05‬‬
‫‪4,5,1‬‬
‫פרופסור חבר‬
‫‪04,,21‬‬
‫‪4,,12‬‬
‫פרופסור‬
‫‪4,,221‬‬
‫‪,,,6,‬‬
‫‪4,,1,‬‬
‫‪4,6454,5,1‬‬
‫‪4,,12‬‬
‫‪,,,6,‬‬
‫קרן לקשרי מדע בינלאומי – סכום ההקצבה השנתית נקבע עפ"י דרגתו של חבר הסגל בשני‬
‫תשלומים ואינו תלוי ותק‪( .‬ראה טבלה מטה)‪ .‬ניצול כספי הקרן ‪ -‬בכפוף לאישור הגורמים המסמכים‬
‫ולנוהלי האוניברסיטה‪ .‬עם סיום ההעסקה‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬היתרה בקרן נפדית‪ ,‬בניכוי מס כחוק‪.‬‬
‫הקצאה שנתית (‪ $‬ארה"ב)‬
‫קרן קשרי מדע‬
‫מרצה‬
‫‪2,,05‬‬
‫מרצה בכיר‬
‫‪6,2,,‬‬
‫פרופסור חבר‬
‫‪1,02,‬‬
‫פרופסור‬
‫‪01,110‬‬
‫זכויות שבתון (לפי ותק ודרגה)‬
‫‪ .0‬עפ"י נוהלי האוניברסיטה‪ ,‬חבר סגל אקדמי בכיר המועסק במסלול רגיל במשרה שלמה צובר שני‬
‫חודשי שבתון מדי שנת עבודה בפועל ‪ .‬כלומר‪ ,‬שבתון מלא (‪ 04‬חודשים) נצבר וניתן לניצול כל שנה‬
‫שביעית‪.‬‬
‫‪ .4‬במהלך שבתון בחוץ לארץ חבר הסגל לא מקבל שכר אלא "דמי שבתון"‪ ,‬בתשלומים חודשיים‪,‬‬
‫בהתאם לטבלה‪:‬‬
‫תשלום חודשי (‪ $‬ארה"ב)‬
‫שבתון‬
‫מרצה‬
‫‪,,11,‬‬
‫מרצה בכיר‬
‫‪2,,25‬‬
‫פרופסור חבר‬
‫‪5,2,2‬‬
‫פרופסור‬
‫‪,,2,1‬‬
‫סל קליטה‬
‫לכל חבר סגל חדש מוענקת הלוואה עומדת בסך ‪ ₪ ,01,26,‬לתקופה של ‪ 04‬שנות עבודה‬
‫באוניברסיטת תל אביב‪ .‬בתום תקופה זו‪ ,‬ההלוואה הופכת למענק‪.‬‬
‫מסכום זה ניתן למשוך עד שישית מהסכום מדי שנה עד לתקופה של שש שנים למטרות של צרכים‬
‫אישיים מגוונים‪ ,‬כגון שכר דירה (עד לתקרה חודשית מסוימת)‪ ,‬הלוואות לרכישת מגורים או מכונית‪,‬‬
‫או למימון הוצאות הקשורות לרכישת מגורים‪ ,‬העברת סכומים מסוימים לקרן פנסיה וכדומה‪.‬‬
‫(הסכומים חייבים בתשלום מס)‪ .‬השתתפות בהוצאות מטען וכרטיסי טיסה‪ ,‬בכפוף לנוהלי‬
‫האוניברסיטה‬
‫סכום כסף הניתן כהלוואה והופך למענק בתום תקופה של ‪ 6‬שנים‪( .‬הסכומים חייבים בתשלום מס)‬
‫סכום המענק מיועד להחזר הוצאות נסיעה ארצה עבור חבר הסגל החדש‪ ,‬כל בני משפחתו ומטענם‬
‫(כולל ילדים עד גיל ‪ )0,‬בדרך הקצרה והזולה ביותר כמפורט להלן‪:‬‬
‫מהחוף המזרחי של ארה"ב – עד לסכום של ‪$4,111‬‬
‫מהחוף המערבי של ארה"ב – עד לסכום של ‪$4,511‬‬
‫מאזור המערב התיכון של ארה"ב – עד לסכום של ‪$4,,61‬‬
‫מאירופה – עד לסכום של ‪$0,561‬‬
‫מדרום אמריקה או אוסטרליה – עד לסכום של ‪$4,511‬‬
‫תמיכה ראשונית במחקר‬
‫‪ .0‬חברי סגל חדשים זכאים לתמיכה כספית ראשונית על מנת לבצע מחקר חדש או מתמשך‪ ,‬לכתוב‬
‫ולהגיש הצעות מחקר לקרנות מתחרות‪.‬‬
‫‪ .4‬תמיכה זו שונה בין תחומים בהם מתקיימים ניסויים לבין אלה שאין מתקיימים בהם ניסויים‪ ,‬ונקבעת‬
‫באופן פרטני על ידי סגן הנשיא למחקר ופיתוח בהתאם לצרכים הספציפיים של חבר הסגל החדש‪.‬‬
‫(חתום)‬
‫חיים הובר‬
‫סמנכ"ל משאבי אנוש‪ ,‬אוניברסיטת תל אביב‬
‫עותקים‪ :‬אהרון שי‪ ,‬רקטור‬
‫מוטי כהן‪ ,‬מנכ"ל‬
‫מריאנה שדה‪ ,‬המזכירה האקדמית‬