מפגשים בחללו של אדוורד מונק - Deutscher Freundeskreis des Tel Aviv

‫מפגשים בחללו של אדוורד מונק‬
‫מוזיאון תל אביב לא מנו ת‬
Tel Aviv Museum of Art
Encounte rs in Edvard M unch's Space
Prints and Drawings Gallery
The Gallery of the German Friends of the Tel Aviv Museum of Art
Herta and Paul Amir Building
July – November 2012
Exhibition
Curator: Irith Hadar
Assistant curator: Dalit Matatyahu
Preparation of works for framing: Amir Azoulai
Framing and hanging: Tibi Hirsch
Lighting: Naor Agayan, Lior Gabai, Asaf Menachem, Haim Bracha
Brochure
Editor: Irith Hadar
Design and production: Magen Halutz
Text editing: Daphna Raz
English version: Tamar Fox
Photographs: Meidad Suchowolski
Additional photographs: postcard courtesy of the Munch Museum, Oslo;
Avraham Hay (works by Orit Hofshi, Shai Zurim); Ofek Aerial Photography
1987 Ltd. (work by Michal Heiman)
Edvard Munch's prints in the exhibition are a gift from Charles and
Evelyn Kramer, New York, through the American Friends of the Tel Aviv
Museum of Art (1985)
"Munch's Own Film" courtesy of the Munch Museum, Oslo
On the cover: Frame from "Munch's Own Film," 1927 / Postcard with a
drawing by Edvard Munch, 1909; courtesy of the Munch Museum, Oslo
Measurements are in centimeters, height x width; where two measurements
are given, they are plate size followed by sheet size.
Pagination runs from right to left, following the Hebrew reading direction.
© 2012 Tel Aviv Museum of Art, cat. 8/2012
‫מוזיאון תל אביב לאמנות‬
‫מפגשים בחללו של אדוורד מונק‬
‫גלריה לרישום והדפס‬
‫מתנת הידידים הגרמנים של מוזיאון תל אביב לאמנות‬
‫הבניין ע"ש שמואל והרטה עמיר‬
2012 ‫יולי — נובמבר‬
‫תערוכה‬
‫ אירית הדר‬:‫אוצרת‬
‫ דלית מתתיהו‬:‫עוזרת לאוצרת‬
‫ עמיר אזולאי‬:‫התקנת עבודות למסגור‬
‫ טיבי הירש‬:‫מסגור ותלייה‬
‫ חיים ברכה‬,‫ אסף מנחם‬,‫ ליאור גבאי‬,‫ נאור אגיאן‬:‫תאורה‬
‫דפדפת‬
‫ אירית הדר‬:‫עורכת‬
‫ מגן חלוץ‬:‫עיצוב והפקה‬
‫ דפנה רז‬:‫עריכת טקסט‬
‫ תמר פוקס‬:‫תרגום לאנגלית‬
‫ מידד סוכובולסקי‬:‫צילום‬
‫ אוסלו; אברהם חי (עבודות‬,‫ גלויה באדיבות מוזיאון מונק‬:‫תצלומים נוספים‬
)‫ בע"מ (עבודת מיכל היימן‬1987 ‫ שי צורים); אופק תצלומי אוויר‬,‫אורית חופשי‬
‫ באמצעות ידידי מוזיאון‬,‫הדפסי מונק שבתערוכה מתנת צ'רלס ואוולין קרמר‬
)1985( ‫תל אביב לאמנות בארה"ב‬
‫ אוסלו‬,‫"הסרט של מונק" באדיבות מוזיאון מונק‬
‫ פריים מתוך‬/ 1909 ,‫ גלויית דואר עם רישום מאת אדוורד מונק‬:‫על העטיפה‬
‫ אוסלו‬,‫; באדיבות מוזיאון מונק‬1927 ,"‫"הסרט של מונק‬
.‫ גובה; מידות הדימוי לפני מידות הגיליון‬x ‫ רוחב‬,‫המידות נתונות בסנטימטרים‬
‫ מוזיאון תל אביב לאמנות‬,2012 ©
8/2012 .‫קט‬
Encounters in Edvard Munch's Space
Tel Aviv Museum of Art