לקריאת המאמר

‫*‬
‫פרח לזאב‬
‫עשרה מפתחות ליצירת תכנית התנדבות אפקטיבית‬
‫מאת דובי ארבל‬
‫**‬
‫הצעה לעשרה מפתחות להצלחת תכניות התנדבות דר ניתוח שלושה פרויקטי‬
‫התנדבותיי שבה מעורבי בני נוער וצעירי‬
‫המאמר התפרסם בספר "מישהו להתנדב אתו ‪ -‬התנדבות ובני נוער מתנדבים‬
‫במאה ה‪ ,"21-‬בעריכת משה גרומב‪ ,‬פרופ' ציפורה מגן ורמי סטויצקי‪.‬‬
‫הוצאת נדב‪2011 ,‬‬
‫אפתח בשלושה תיאורי קצרי‪ ,‬כל אחד מפרויקט התנדבותי אחר אשר הייתה לי הזכות להיות שות‬
‫ביצירתו‪" :‬פרח לניצול"‪ – 1‬בני נוער מתנדבי אצל ניצולי שואה; "דר אר"‪ – 2‬תכנית התנדבותית בית‬
‫ספרית בגימנסיה העברית "הרצליה" ו"הל"ב במשפט"‪ – 3‬סטודנטי למשפטי מעניקי סיוע משפטי‬
‫לנזקקי‪.‬‬
‫בעת סקירת המפתחות להצלחת תוכניות התנדבות‪ ,‬השתמשתי בדוגמאות מפרויקטי אלה‪ ,‬ולכ"‬
‫מצאתי לנכו" לתאר אות תחילה בסגנו" סיפורי‪.‬‬
‫המעונייני בכ‪ ,‬יכולי לדלג על שני העמודי הראשוני ולהגיע ישר למפתחות להצלחה‪.‬‬
‫"פרח לניצול" בני נוער מתנדבי אצל ניצולי שואה‬
‫"פרח לניצול" היא תכנית התנדבותית שבמסגרתה מבקרי בני נוער‪ ,‬סטודנטי‪ ,‬חיילי ומבוגרי אצל‬
‫ניצולי שואה‪ .‬התכנית מנוהלת על ידי הקר" לרווחה לנפגעי השואה בישראל )ע"ר( ופועלת משנת ‪.2003‬‬
‫מלכתחילה‪ ,‬הוקצה כוח אד מקצועי לניהול התכנית‪ ,‬שהכשרתו הייתה בתחו החינו ו‪/‬או העבודה‬
‫הסוציאלית‪ .‬המפגש בי" בני הנוער לניצולי השואה יוצר קשר בי" עול יהודי שאיננו עוד לבי" דור‬
‫ההמש שבאחריותו ועל כתפיו המשכיות הע היהודי ומדינת ישראל‪ .‬זוהי‪ ,‬למעשה‪ ,‬ההזדמנות‬
‫האחרונה למנוע את ניתוק שרשרת הדורות ע ניצולי השואה אשר מש שני ארוכות לא סיפרו את‬
‫סיפור‪.‬‬
‫התכנית מורכבת ומאתגרת‪ ,‬ה" מבחינת איתור הניצולי והסכמת להשתת בתכנית בשל גיל‪ ,‬מצב‬
‫הבריאותי וכבוד )"אינני צרי עזרה"(‪ ,‬ה" מבחינת גיוס בני הנוער )"מעדיפי להתנדב במד"א או בצער‬
‫בעלי חיי‪ ,‬מאשר ללכת ולבקר זקני"(‪ ,‬הדרכת ושימור לאור הדר‪.‬‬
‫*‬
‫מאמר זה מוגש לזאב פקטור יבל"א‪ ,‬שריד אושווי)‪ .‬פקטור משמש מזה כעשור וחצי כיו"ר הקר" לרווחה לנפגעי‬
‫השואה בישראל‪ ,‬ומקדיש כל עיתותיו למע" אחיו ואחיותיו ניצולי השואה אשר דווקא בזקנות עומדי בפני‬
‫משברי קשי‪ .‬פקטור משקיע בעזרה לניצולי את כל זמנו‪ ,‬כוחו‪ ,‬שכלו ומשאביו‪ .‬ככל שנחו) – הוא מוכ"‬
‫לתת א את ליבו כדי לסייע לה‪ .‬בכ‪ ,‬הוא מציב לנו דוגמא למימוש הער היהודי העתיק "ואהבת לרע‬
‫כמו"‪ .‬מי יית" ונדע‪ ,‬בדורות לבוא‪ ,‬לקיי צו זה כפי שמקיי אותו פקטור וכפי שקיימוהו אבותינו ואימותינו‬
‫בעבר‪.‬‬
‫**‬
‫עו"ד דובי ארבל משמש כמנכ"ל מידות – דירוג ושיקו מלכ"רי )חברה לתועלת הציבור(‪ .‬בשני ‪2001+2008‬‬
‫שימש כמנכ"ל הקר" לרווחה לנפגעי השואה בישראל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫רק כדי להדגי את הקושי שבמפגש‪ ,‬אספר לדוגמה על בני )ש בדוי( שאמור היה לבקר את יעקב‪ ,‬ניצול‬
‫שואה יוצא מחנות ההשמדה‪ .‬הפגישה הראשונה נקבעה לשעה ‪ .16.00‬יעקב לבש את החליפה היחידה‬
‫שברשותו עוד מיו חתונתו‪ ,‬שינה את סדר נטילת התרופות היומי‪ ,‬כדי שיהיה ערני בשעה היעודה‪,‬‬
‫והמתי" מוכ" ומתרגש החל מ" השעה ‪ .15.00‬בני‪ ,‬נער מקסי‪ ,‬הגיע בזמ" לפי מושגי הדור הצעיר‪.‬‬
‫בסביבות ‪ .16.25‬א יעקב כבר לא היה מוכ" להיפגש‪ .‬מ‪ 16.05+‬הוא התקשר למשרדנו כל כמה דקות‬
‫לדעת מה קרה ומדוע בני לא מגיע לפגישה עימו‪ .‬הוא נעלב עד עמקי נשמתו‪ ,‬ומאמ) רב נדרש עד שנוצר‬
‫החיבור המחודש ביניה; היו בני מגיע בזמ"‪ ,‬ויעקב למד לקבל ולהכיר חלק מהשינויי שחלו מש‬
‫הדורות‪.‬‬
‫דוגמה נוספת היא איילה )ש בדוי( שהגיעה לבקר את גרטה‪ .‬היא דפקה בדלת בעדינות‪ ,‬א איש לא‬
‫פתח‪ .‬גרטה שכחה להפעיל את מכשיר השמיעה‪ ,‬ופשוט לא ידעה שאיילה מעבר לדלת‪ ...‬בר‪ ,‬מרגע‬
‫שנוצר הקשר האמיתי‪ ,‬הרי שהאהבה פורצת‪ ,‬הקשר יוצר כוחות הדדיי‪.‬‬
‫עוד יעידו הדברי שכתבו שתי נערות מתנדבות בפרויקט‪ ,‬מור! עג'מי ועדי פורמ!‪ ,‬בעקבות פגישותיה!‬
‫ע גב' אירית אס‪ ,#‬ניצולת שואה‪:‬‬
‫אישה מיוחדת היא אירית‪ .‬פע בשבוע אנו נפגשות איתה – באות אליה מתנדבות אצלה‪ .‬אבל מה שהיא לא‬
‫מודעת לו היא העובדה שהיא מתנדבת עימנו יותר מאשר אנו עימה‪ .‬אירית היא כמו סבתא שלישית לנו‪ .‬היא‬
‫מתייחסת אלינו טוב מאד ולא מפסיקה להגיד תודה למרות שהיא כלל לא צריכה‪ .‬אירית הייתה בשואה‪ .‬היא‬
‫ניצולה‪ .‬היא עברה את אושווי) ואת ברג"‪+‬בלז"‪ .‬היא לא מדברת עימנו על השואה‪ .‬היא לא יכולה והיא לא צריכה‪.‬‬
‫רואי את השואה בעיניה ובמבטה‪ .‬א פע אחת היא כ" סיפרה‪...‬‬
‫אירית חיה לבדה‪ .‬היא ערירית‪ .‬כל משפחתה נספתה בשואה וכשהגיעה לאר) התחתנה בשנית‪ .‬בעלה נפטר לפני כ‪+‬‬
‫‪ 17‬שני‪ ,‬ואת שואלי למה אי" לה ילדי? – את זה תשאלו את הנאצי‪.‬‬
‫אירית היא אחת הנשי הכי טובות שיצא לנו לפגוש ולהכיר והיא לימדה אותנו על החיי יותר ממה שיכולנו‬
‫ללמוד במש חיי שלמי‪ .‬אולי התפקיד שלנו זה להתנדב אצל אירית‪ ,‬אבל בחיי לא הייתה ולא תהיה‬
‫התנדבות חד–צדדית‪.‬‬
‫"דר אר" – תלמידי הגימנסיה העברית "הרצליה" מתנדבי בקהילה‬
‫"דר אר" הוא שמה של תכנית התנדבותית ייחודית שפעלה בגימנסיה הרצליה בשני ‪.2002 + 1999‬‬
‫התכנית החלה בשכבת ז' וכללה חלק עיוני של לימוד נושאי ערכיי והדרכת מתנדבי וחלק מעשי של‬
‫התנדבות בשטח‪.‬‬
‫בספרו "ק) החינו" מתאר ניל פוסטמ"‪ 4‬תיאור דמיוני של בני הנוער בעיר אמריקאית שלוקחי אחריות‬
‫על הפעילות העירונית שקרסה‪ .‬ה מצליחי‪ ,‬באמצעות כוחות הנעורי לתפעל מערכות עירוניות‬
‫שלמות‪ ,‬כגו" דואר‪ ,‬צביעת בתי‪ ,‬חינו זאטוטי‪ ,‬ניקיו"‪ ,‬מניעת פשיעה ועוד‪ .‬מרתק לגלות‪ ,‬ה"‬
‫בתיאוריה וה" במעשה‪ ,‬עד כמה הנוער יכול להתפתח‪ ,‬להנהיג ובעיקר לקחת אחריות – כאשר נותני לו‬
‫אחריות זו‪.‬‬
‫ג הרב קוק‪ ,‬כמאה שני קוד לכ"‪ ,‬הדגיש את הטוב‪ ,‬היפה והכישרוני אשר טמו" בילד באופ" טבעי‪:‬‬
‫"‪...‬צלול הוא הרצו" של הילד‪ ,‬וע זה צלולה היא בינתו‪ .‬כלומר‪ ,‬גרעי" הדעה הטבעית שלו הוא גרעי" בריא‪ ,‬שכ"‬
‫ההשפעה הלימודית צריכה להיטפל בשמירת בריאותו‪ ,‬יותר ממה שהיא רגילה להיטפל בהתפתחותו‪ .‬כששמי‬
‫המטרה של שמירת הניקיו" של הכישרו" הילדותי של אוצר האושר של האד‪ ,‬בראשית היסוד החינוכי‪ ,‬באה‬
‫ההתפתחות באופ" מבור"‪.5‬‬
‫‪2‬‬
‫במסגרת ההוראה בגימנסיה התחלנו לחשוב כי הסיכוי לחנ באמת יבוא דווקא מפעילות התנדבותית‬
‫שיבצע הנוער בעצמו ובאחריותו‪ .‬בשונה מתכנית המחויבות האישית הנדרשת על ידי משרד החינו‪,‬‬
‫אשר הפכה לעתי – למרבה הצער‪ ,‬ובשל היעדר השקעה בתכנו"‪ ,‬בניהול ובארגו" – למשהו בעל אופי‬
‫טכני יותר מאשר תוכני חשבנו כיצד הופכי את ההתנדבות למשהו השיי לנוער ובוקע מתוכו‪ ,‬מאותו‬
‫"גרעי" הדעה הטבעי" בלשונו של הרב קוק זצ"ל‪.‬‬
‫ההשקעה הייתה אדירה‪ .‬בעיקר השקעה בשינוי התפיסה של המערכת‪ .‬שינוי זה התמקד בהנחה שאיננו‬
‫צריכי לעשות הכול עבור התלמידי‪ ,‬אלא אנו רק פותחי הפתח להנהגה ולהובלה של הנוער את עצמו‬
‫לעשייה משמעותית‪ .‬לש כ היה צור בהשקעה אדירה‪ .‬לדוגמה‪ ,‬בהשוואה לתכנית המחויבות‬
‫האישית‪ ,‬שלא זכתה אז לשו הקצאת זמ" במערכת השעות הלימודית‪ ,‬הקדיש מנהל הגימנסיה לתכנית‬
‫החדשה שש שעות שבועיות )מתוקצבות ולא מתוקצבות( שהופיעו במערכת השעות של התלמידי לצור‬
‫ביצוע הפרויקט‪ .‬כ יכולנו באמת להקשיב לתלמידי‪ ,‬לשמוע את התוכניות שלה להתנדבות ולעשייה‪,‬‬
‫להדרי אות‪ ,‬לעתי בדברי בסיסיי כגו" אופ" הפנייה במכתב או בטלפו" לבית חולי בבקשה‬
‫להתנדב‪ ,‬ולעתי בנושאי עמוקי של יצירת קשר ע תינוקות בג" העירוני שבו בחרו להתנדב חלק‬
‫מבנות השכבה‪ .‬הגימנסיה השקיעה בפרויקט ובתלמידי‪ ,‬ה" בטקסי‪ ,‬ה" בשיתו ההורי‪ ,‬המורי‬
‫ובית הספר‪ ,‬ואפילו שלחה שתי תלמידות לכנס על התנדבות נוער באמסטרד‪ .‬ההשקעה הניבה פרי‬
‫ונראה היה כי משהו קורה אצל הנוער‪ ,‬משהו שהשפעתו עמוקה ובסיסית‪.‬‬
‫לעתי אני פוגש חלק מבני הנוער שהתנדבו אז‪ ,‬ואני נדה מכ שה – כבר סטודנטי או הורי‬
‫לילדי – עדיי" זוכרי פעילות זו ושהיא משמעותית עבור עד היו‪ .‬לצערי‪ ,‬לאחר שאנו‪ ,‬יוזמי‬
‫הפרויקט‪ ,‬הפסקנו את ההוראה בגימנסיה‪ ,‬המשיכה התכנית לפעול רק כל עוד שימש דרור אלוני כמנהל‪,‬‬
‫ולאחר מכ" גוועה‪ .‬המערכת לא ידעה‪ ,‬ללא הנהגה "החושבת מחו) לקופסה"‪ ,‬להוביל משהו כה שונה‪.‬‬
‫דוגמה שמעלה חיו מתוצרי התוכנית דר אר)‪ ,‬מצויה בסיפור שלהל!‪:‬‬
‫ר" אביד" ואני )המורי יוזמי התכנית( השתדלנו לבקר בפרויקטי של בני הנוער המתנדבי‪ .‬יו אחד מצאנו שני‬
‫תלמידי כיתה ז' עומדי בדוכ" שבנו בעצמ‪ ,‬במגרש חנייה סמו לגימנסיה‪ .‬השלט בראש הדוכ" היה ברור‪" :‬דוכ"‬
‫חיוכי"‪ .‬מרחוק ראינו נהג שמבקש לצאת ממגרש החנייה‪ ,‬א מעוכב על ידי הילדי‪ .‬התקרבנו ושמענו מפיה‬
‫כ‪" :‬אמרת לנו לפתח פרויקט התנדבות יצירתי‪ ,‬וכ עשינו‪ .‬אנו מבקשי להילח בתאונות הדרכי‪ .‬חשבנו‬
‫שאחת הסיבות היא שהנהג הישראלי עצבני‪ .‬לכ" הקמנו דוכ" חיוכי‪ ,‬ואנו מנסי לגרו לנהגי שיוצאי‬
‫מהחנייה לכביש לחיי"‪ .‬קשה היה לעמוד בפני שני הנערי‪ ,‬תלמידי כיתה טי"ת‪ ,‬שעשו פרצופי וסיפרו בדיחות‬
‫שהכינו לנהגי המופתעי‪.‬‬
‫"הל"ב במשפט" – סטודנטי למשפטי מעניקי סיוע משפטי לנזקקי‬
‫עו"ד יור סגי‪+‬זקס‪ ,‬יוז "הל"ב במשפט"‪ ,‬הוא איש צדק ויושר‪ .‬לאחר שנחשפנו‪ ,‬כל אחד בנפרד‪,‬‬
‫למצוקה האדירה של נזקקי המצויי בהלי משפטי‪ ,‬בכ שה נאלמי ואינ יודעי לדבר בשפה‬
‫המובנת בבית המשפט – התחלנו לפעול במשות ולרתו סטודנטיות וסטודנטי למשפטי )תחילה‬
‫באוניברסיטאות בר‪+‬איל" ותל אביב‪ ,‬ולאחר מכ" בכל האוניברסיטאות והמכללות באר)( כדי שיסייעו‬
‫לנזקקי להעלות את טענותיה על הכתב ולהסביר טוב יותר את עמדת בפני הרשויות ובעלי ההו"‪.‬‬
‫הסטודנטי שובצו בשכונות מצוקה‪ ,‬בבתי חולי לנפגעי נפש‪ ,‬בלשכות הוצאה לפועל‪ ,‬בלשכות רווחה‬
‫ועוד‪ .‬ה מוינו‪ ,‬הודרכו ומסרו דיווחי‪ .‬תחילה ליור ולי‪ ,‬א חיש כאשר גדלו המספרי‪ ,‬הקמנו‬
‫מערכת מתנדבי שמנהלת את הפרויקט‪ .‬בכל אוניברסיטה ולכל פרויקט הוצב רכז )מעול לא היה אד‬
‫‪3‬‬
‫בארגו" שקיבל שכר כלשהו‪ .‬מתחילתו ועד סופו‪ ,‬הפרויקט נעשה בהתנדבות בלבד – דבר שהוא בגדר נס‬
‫בהתחשב בכ שבארגו" פעלו מש השני אלפי של סטודנטי ועורכי די"(‪.‬‬
‫לפי חווייתי האישית‪ ,‬הרווח בתוכנית הוא כפול ומכופל‪ .‬ראשית‪ ,‬האפשרות של אנשי‪ ,‬שעד כה היו‬
‫מנועי מלהישמע‪ ,‬להרגיש חלק מהחברה‪ .‬בדר כלל‪ ,‬ומתו אי ידיעת והבנת הכללי‪ ,‬האנשי‬
‫והמשפחות שנעזרו בתוכנית לא עמדו במועדי ההגשה של טענותיה או שלא הגישו את הדברי מגובי‬
‫בתצהיר‪ ,‬או שלא ידעו להתנסח באופ" מוב" ורלוונטי להלי המשפטי וכ" הלאה‪ .‬ע הסיוע המקצועי של‬
‫מתנדבי "הל"ב במשפט"‪ ,‬בי" א נדחתה טענת וא לאו‪ ,‬חשו הנעזרי תחושות של העצמה‪ ,‬של יחס‬
‫ושל כבוד‪ .‬שנית‪ ,‬הסטודנטי נחשפו לעול שרוב לא הכירו קוד‪ ,‬של מצוקה קיומית ושל התנהלות‬
‫אחרת מבחינת זמ"‪ ,‬תזונה‪ ,‬סדרי עדיפויות‪ ,‬בריאות‪ ,‬תעסוקה ועוד‪ .‬בהתחשב בכ שחלק מהסטודנטי‬
‫משמשי בבוא הימי בתפקידי בכירי במערכת הציבורית‪ ,‬הרווח הוא לא רק שלה‪ ,‬אלא של‬
‫המערכת כולה‪ .‬כמוב" שהיה א רווח שולי נוס‪ ,‬של התנסות משפטית מוקדמת‪ ,‬שאפשרה לסטודנטי‬
‫המתנדבי לבלוט מעל לחבריה לשנתו" בעת ההתמחות ושנות העבודה הראשונות‪.‬‬
‫ב'‪ ,‬סטודנט שהתנדב בתנועת הל"ב במשפט‪ ,‬מספר‪:‬‬
‫"כשהופעתי בפני ועדת הערר של משרד החינו הרגשתי שאני מדבר מתו גרונ של משפחת בניד )השמות‬
‫בדויי(‪ .‬הוועדה רצתה לשלוח את בת המשפחה‪ ,‬רחל‪ ,‬למסגרת של חינו מיוחד‪ ,‬בניגוד לעמדת המשפחה ולרצו"‬
‫הילדה‪ .‬במסגרת המיוחדת היא תהיה בת יחידה בי" תשעה בני ויוצאת דופ" בכ שלא נצרכת לתרופות הרגעה‪,‬‬
‫הסבירו לי ההורי‪ .‬בנוס‪ ,‬היא תצטר לקו בשעה ‪ 5.30‬בבוקר‪ ,‬שכ" בית הספר מרוחק ממקו מגוריה‪ .‬נכו"‬
‫שרחל מערימה קשיי בבית הספר בו היא לומדת‪ ,‬וג בבית ההורי מתקשי להסתדר עמה‪ ,‬א מאז ששמעתי‬
‫על המקרה ושוחחתי ע הנהלת בית הספר חל שיפור אדיר‪ .‬הצמדנו לה חונכת מתנדבת והיא הפסיקה להתחצ‬
‫למורי‪ .‬ג מבחינה חברתית חל שיפור‪ .‬נשאלת השאלה מדוע לא ניסו את הפעולות הללו לפני ההחלטה‬
‫הקיצונית בדבר מעבר בית ספר‪.‬‬
‫"בסופו של דבר כלל לא הייתי צרי לשטוח את כל הטענות בפני ועדת הערר‪ .‬כשהתחיל הדיו"‪ ,‬שמתי לב שוועדת‬
‫הערר העליונה של משרד החינו יושבת בהרכב חסר‪ .‬לפי החוק‪ ,‬היו צריכי להשתת ג פסיכולוג ועובד‬
‫סוציאלי‪ ,‬א אלה נעדרו‪ .‬על א שהייתי רק מתמחה במשפטי באותה העת‪ ,‬הגבהתי את קולי‪ ,‬ואמרתי‪' :‬אני‬
‫מניח שנמצא פתרו" מוסכ לטובת הילדה‪ ,‬של המש לימודיה בבית הספר הרגיל‪ ,‬כמוב" תו ליווי ותמיכה‪.‬‬
‫ממילא אני רואה שהרכב הוועדה חסר ולכ" אי" להחלטותיכ תוק משפטי'‪ .‬הנוכחי היו מופתעי‪ .‬כל‬
‫המשפחות שהופיעו בפניה עד כה הגיעו בלתי מיוצגות‪ ,‬ולא ידעו מי צרי לשבת בוועדה‪ ,‬ולכ" זו הרשתה לעצמה‬
‫ככל העולה על רוחה‪ .‬יו"ר הוועדה גמג‪ ,‬ואמר ש'בסדר‪ ,‬במקרה זה אי" צור בהעברת הילדה לבית ספר אחר‪".‬‬
‫עשרת המפתחות להצלחת נוער מתנדב‬
‫עשרת המפתחות הללו מתאימי במיוחד לשימוש של רכזי התנדבות‪ ,‬א אי" מניעה שישמשו את כל‬
‫העוסקי במלאכה והסובבי אות‪ ,‬ובה המתנדבי‪ ,‬הרכזי‪ ,‬המוטבי‪ ,‬הקהילה‪ ,‬התקשורת‪,‬‬
‫הורי‪ ,‬חברי ועוד‪.‬‬
‫טר אפרט את המפתחות להצלחת נוער מתנדב‪ ,‬אבקש לציי" שתי עמדות מקדימות‪ :‬הראשונה היא‬
‫ההכרה‪ ,‬שאסור להפקיע את הספונטניות‪ ,‬התמימות והיוזמה הפרטית מ" ההתנדבות‪ ,‬וזאת חר‬
‫תפיסתי העקרונית‪ ,‬שתפורט להל"‪ ,‬על פיה התנדבות צריכה כללי‪ ,‬ארגו" ושיטה כדי שתהיה מוצלחת;‬
‫יחד ע זאת – עדיי" יש ער עצו להתנדבות בלתי מאורגנת ולא מקצועית‪ :‬כל אחד מאיתנו יכול לסייע‬
‫לשכ" או לשכנה במצוקה‪ ,‬לעזור לילד לחצות את הכביש ואפילו סת לחיי למי שנראה לנו עצוב‪ ,‬ולא‬
‫צרי לחכות שיארגנו אותנו וידריכו אותנו כדי להתחיל לעשות כבר עכשיו משהו טוב‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ההנחה השנייה היא שאני משוחד בכל הקשור להתנדבות‪ .‬אני מאמי" שהתנדבות ועשייה למע" הזולת‬
‫היא מקור אושר אדיר לאד ולחברה ואני מבקש לעודד ולקד אותה בכל דר‪.‬‬
‫מפתח א' – נת!‬
‫המילה נת!‪ ,‬אמרה לי פע השוויגער שלי )החותנת או החמות שלי‪ ,‬ביידיש(‪ ,‬ניתנת לקריאה באופ" זהה‬
‫משני הכיווני‪ .‬נתינה אמיתית היא לעול דו‪+‬כיוונית‪ ,‬וזהו הכלל הראשו"‪ .‬כדי שההתנדבות תצליח‬
‫אסור למתנדבי להרגיש שה בצד הנות" בלבד‪ ,‬אחרת ה עלולי להגיע לעמדה של התנשאות‪ ,‬רחמי‬
‫וזרות‪ ,‬יכולת להעניק משהו אמיתי לצד האחר תיפג ותיחלש‪ ,‬וההתנדבות עלולה להיפסק‪ .‬כדי‬
‫שהיחסי שבי" המתנדבי למוטבי או למטרה יהיו חיוביי‪ ,‬בוני‪ ,‬משמחי‪ ,‬מועילי ומעצימי –‬
‫צריכי מארגני ההתנדבות להדגיש את הער המוס שמעניקה ההתנדבות למתנדב‪ ,‬ועל מה שמעניק‬
‫המוטב במסגרת הקשר‪ .‬ככל שהמוטב יתרו יותר וככל שהמתנדב ירגיש שהוא ג מקבל ולא רק נות"‪,‬‬
‫היחסי יהיו אמיתיי‪ ,‬כני וממושכי יותר‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬בפרויקט "פרח לניצול" – בני הנוער שימחו את הניצולי בביקור‪ ,‬בהקשבה‪ ,‬בעצ ההרגשה‬
‫שלדור הבא אכפת מה – א ג הצעירי זכו לכ שהמבוגרי יקשיבו לה‪ ,‬יספרו לה על העול‬
‫היהודי שלפני השואה ועל החוויות שלה בשואה‪ ,‬יתנו לה עצות לחיי מניסיונ ועוד‪.‬‬
‫נקודה חשובה במפתח זה היא הבלטת הרווחי והתרומה של כל צד במפגש הנוצר‪ .‬אינני מצליח להעלות‬
‫על הדעת התנדבות שבה צד אחד רק תור וצד אחד רק נתר‪ ,‬שהרי תמיד יש משהו שהצד הנות" מקבל‬
‫והצד המקבל נות"‪ ,‬אפילו כשמדובר רק בחיו‪ ,‬בהכרת תודה או בניסיו" מעשי בתחו מסוי‪ .‬א לא‬
‫תמיד הצדדי ערי לכ ועצ ההארה וההדגשה של הדדיות זו מוסיפה המו" לקשר בי" הצדדי‪:‬‬
‫זוהיא תבנה את המוטב כבעל ער משלובמקו כנזקק לעזרה או רחמי‪ ,‬ותחבר אליו את המתנדב‬
‫מעמדה שלשות בתהלי‪ ,‬במקו מעמדת עליונות‪. ,‬‬
‫ישכילו לעשות רכזי ההתנדבות א יבקשו מהמתנדבי לרשו ולספר מה ה קיבלו וכיצד ה התפתחו‬
‫מההתנדבות‪ .‬לעתי מפתיע לראות עד כמה נתר המתנדב דווקא‪ .‬את התוצאות הללו רצוי לחלוק ע‬
‫המוטבי ולעודד להמשי בנתינה שלה למתנדבי‪ ,‬הג שחשבו מלכתחילה שה באו רק לקבל‪.‬‬
‫אגב‪ ,‬בפרויקט "פרח לניצול"‪ ,‬רבי מהניצולי לא חשו בנוח להיות רק מקבלי‪ ,‬וכתוצאה מכ‬
‫התקשינו לגייס ניצולי לפרויקט‪ .‬רק כאשר הוספנו הדגשה על כ שאנו מצפי שהנוער ילמד ג הוא‬
‫מהמפגש ומהחוויה‪ ,‬ומבלי ששינינו דבר במהות‪ ,‬הצלחנו להגדיל את הביקוש של ניצולי השואה לתכנית‪.‬‬
‫מפתח ב' – לתת לנוער ליטול יוזמה ולנהל את הפעילות‬
‫פרויקט התנדבות לא מוצלח הוא זה שבו רכז ההתנדבות יוז‪ ,‬מנהל‪ ,‬מפעיל ודואג לכל הפרטי‪ ,‬גדולי‬
‫המנהלי‪ ,‬הארגוני והתפעולי – כ הוא פחות מחובר‬
‫כקטני‪ .‬ככל שהנוער מעורב פחות בחלק הניהולי‪ִ ,‬‬
‫לעשייה‪ .‬ולהיפ – ככל שהנוער ייזו יותר ויהיה אחראי יותר על ניהול ההתנדבות שבה הוא מעורב‪ ,‬כ‬
‫יצליח הפרויקט‪.‬‬
‫הסיבה לכ נעוצה בשני גורמי‪ :‬ראשית‪ ,‬סיבה מהותית‪ .‬כאשר אני )המתנדב( יוז את הפרויקט‪ ,‬בוחר‬
‫את מקו ההתנדבות שלי‪ ,‬משפיע על מה יהיה בתוכ" המפגש שלי כמתנדב‪ ,‬בוחר את התדירות‪ ,‬את‬
‫העוצמה של הקשר שייווצר וכו'‪ ,‬אני נוטל אחריות – והאחריות מחייבת‪ .‬היא מחייבת אותי להצליח‪.‬‬
‫הפרויקט הופ לשלי‪ ,‬לחלק ממני‪ ,‬לחלק מהזהות שלי – שהרי אני עיצבתי ובחרתי כל פרט ופרט בו‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫שנית‪ ,‬סיבה טכנית‪ .‬א רכז ההתנדבות ייקח על עצמו את מלוא האחריות להתנדבות ולכל הצדדי‬
‫הארגוניי‪ ,‬הרי שהתפוקה של הפרויקט תהיה פחותה יחסית‪ ,‬שכ" כמות המתנדבי תהיה מוגבלת‪ ,‬לפי‬
‫הזמ" שהרכז מקצה‪ ,‬בתו שלל משימותיו‪ ,‬לפרויקט זה‪ .‬לדוגמה‪ ,‬א הרכז צרי לאתר עבור הילד את‬
‫מקו ההתנדבות‪ ,‬כתנאי להתחלת ההתנדבות‪ ,‬אזי יחלו זמ" יקר עד שקבוצה נתונה תשוב)‪ .‬לעומת‬
‫זאת‪ ,‬א הרכז יקיי מפגש ע הנוער וינחה אותו כיצד לאתר מקו התנדבות‪ ,‬הרי שבתו זמ" קצר יש‬
‫להניח שרוב הילדי ישבצו את עצמ‪ ,‬יחלו בפעילות‪ ,‬והאפקטיביות תעלה ביחס למשאבי המוקצי‪.‬‬
‫מכא" ג נית" להסיק לא מעט על תפקיד הרכז‪/‬המנהל של הפרויקט ההתנדבותי‪ .‬לא להיות סדר" או‬
‫איש טכני – אלא להוביל‪ ,‬ליצור מוטיבציה והשראה בקרב המתנדבי‪ ,‬כדי שיוכלו לעשות בכוחות‬
‫עצמ את העבודה בצורה הטובה ביותר‪.‬‬
‫פ" נוס הוא הער הגדול והאיכות האדירה שיש בעצ היוזמה של בני הנוער‪ .‬לדוגמה‪ ,‬בפרויקט "דר‬
‫אר"‪ ,‬נדהמנו מהרעיונות יוצאי הדופ" במקוריות ובאפקטיביות שלה‪ ,‬אשר נבעו מהתלמידי‪ ,‬ואשר‬
‫לעול לא היינו מצליחי להמציא בעצמנו‪ .‬ה" משו שאנו היינו רק שני רכזי התנדבות לעומת כמה‬
‫מאות תלמידי שהתנדבו‪ ,‬ה" משו שהיו בקבוצה המתנדבת‪ ,‬בוודאות‪ ,‬תלמידי מוכשרי וחכמי‬
‫מאיתנו‪ .‬וזו הנחת המוצא‪ :‬בקרב הנוער המתנדב נמצאי המנהיגי האיכותיי ביותר לעתיד בכל‬
‫תחומי החיי‪ .‬הבה נית" לה לפרו) את המגבלות והגבולות שלנו המבוגרי ונשיג תוצאות יוצאות‬
‫דופ"‪.‬‬
‫אגב‪ ,‬הרווח הצדדי הוא הניסיו" הניהולי והארגוני שרוכשי המתנדבי הצעירי‪ .‬א מוטל עליה‬
‫לעמוד בקשר ע המקו בו ה מתנדבי לצור שיבוצ הראשוני – ה לומדי תו כדי התהלי כיצד‬
‫ליצור ולשמור על קשר ע מוסד או ארגו"‪ ,‬כיצד להשיג את מבוקש מ" המוסד‪ ,‬אי לקבוע ולקיי‬
‫פגישות וכו'‪.‬‬
‫מפתח ג' – השמיי ה הגבול‬
‫פעמי רבות מדי שמעתי רכזי מתנדבי‪ ,‬מורי ומחנכי אומרי לילדי המתנדבי "זה לא אפשרי"‪.‬‬
‫בנושא ההתנדבות‪ ,‬העזרה לזולת‪ ,‬הערבות ההדדית והאהבה שכרוכה במעשה ההתנדבות – אי" גבולות‬
‫ואי" שיעור‪ .‬השמיי ה הגבול‪ .‬הגישה שלנו כרכזי התנדבות צריכה להיות פותחת שערי ומאפשרת‬
‫חציית גבולות‪ .‬א פוני אלינו בני נוער ומבקשי לקיי פרויקט התנדבות שכרו במפגש ע כל טייסי‬
‫אל על‪ ,‬לדוגמה – או שה בטוחי שצרי לעצור כל מכונית ביציאתה מהחנייה – אל נא נגביל אות‪.‬‬
‫להיפ‪ ,‬ננצל את ההזדמנות ונלמד אות כיצד יוכלו ה לתעל את הקשרי האישיי שלה‪ ,‬שלנו‪ ,‬של‬
‫הוריה ומשפחותיה‪ ,‬את המשאבי שיש לה כבני אד‪ ,‬בכדי להפו את הבלתי אפשרי לאפשרי‪.‬‬
‫שו דבר אינו בלתי אפשרי כאשר מטרתנו טובה וראויה‪ .‬הכל כשר כאשר אנו עושי טוב ומנסי‬
‫להיטיב‪.‬‬
‫הגישה הזו‪ ,‬שאי" משהו בלתי אפשרי‪ ,‬מחלחלת ומשפיעה על הנוער ה" בתחו ההתנדבות‪ ,‬ה" ביחס‬
‫למוטבי‪ ,‬ובונה את התחושה שה יכולי לעזור ולשנות ג במקרי הקשי ביותר שנראי בלתי‬
‫ניתני לשינוי – וכמוב" כל אלה מהווי נדב חינוכי ביחס לחיי ולבעיות שה" מציבותי ויציבו‬
‫בפניה‪.‬‬
‫מפתח ד' – חיבור למטרה והקניית ידע‬
‫‪6‬‬
‫התנדבות מוצלחת יותר תושג כאשר המתנדב יראה את התמונה הגדולה במסגרתה הוא פועל ויהיה‬
‫מחובר למטרה רחבה‪ ,‬וכ" כאשר יהיה בעל ידע בתחו בו הוא מתנדב ובעול ההתנדבות באופ" כללי‪.‬‬
‫א צעירי מתנדבי במת" סיוע משפטי לנזקקי‪ ,‬ורואי רק את המקרי שבה ה מטפלי – יש‬
‫לכ ער מוגבל‪ .‬א ה נחשפי לעובדה שהעבודה שלה מצטרפת לפעולות נוספות בתו הארגו"‬
‫ומחוצה לו ויכולה להשפיע על כלל האושר בחברה‪ ,‬או על תחושת הערבות ההדדית‪ ,‬ולא רק במקרה‬
‫המסוי – ה מועצמי ומקבלי אנרגיות וכוחות להמשי ולהתנדב היטב לאור זמ"‪.‬‬
‫השכלה והעשרה בחלק העיוני שבתחו פעילות‪ ,‬היא חלק מהרווח והתרומה למתנדבי בהתא‬
‫למפתח א'‪ ,‬א ג עשויה לחזק ולהעצי אות‪ ,‬ולסייע לה להיות מתנדבי מקצועיי ואפקטיביי‬
‫יותר‪ .‬כאשר אני מעניק סיוע משפטי ולומד כיצד סיוע זה מוענק במקומות אחרי בעול – כולל דיו"‬
‫בדילמות האתיות והמקצועיות שיש למי שעוסק בהתנדבות דומה וכו' – הרקע הזה מקל עליי להתנדב‬
‫ולסייע‪ .‬חשוב ג שכל מתנדב ילמד וישכיל בנושאי הקשורי לעול ההתנדבות בכללותו‪ ,‬כגו" ספרות‬
‫מחקרית שמצביעה על תחושות אושר חזקות יותר אצל מתנדבי‪ ,6‬כיצד מפעילי מתנדבי באופ"‬
‫מוצלח וכו'‪ .‬כ יוכל המתנדב לשפר את תפקודו ולדרוש באופ" ממוקד יותר תמיכה ועזרה הנחוצות לו‪.‬‬
‫מפתח ה' – הערכה והיזו! חוזר על העשייה‬
‫ההתנדבות אינה נעשית כדי לזכות בתודה ובהערכה; בר‪ ,‬הערכה אמיתית והכרה בפעילות הנוער‬
‫תחזק‪ ,‬תעודד ותעצי אותו‪ .‬איננו מלמדי את הנער שמתנדבי כדי לקבל פרס – לא זו המטרה‪ .‬א‬
‫משהתנדב‪ ,‬אנו מביעי כלפיו הערכתנו כרכזי‪ ,‬כהורי‪ ,‬כארגו"‪ ,‬כקהילה‪ ,‬כעיר או כמדינה‪ .‬לכ"‬
‫פרויקט התנדבותי מוצלח הוא כזה שיש בו טקסי סיו‪ ,‬שמחלקי בו תעודות לאחר תקופת פעילות‬
‫משמעותית‪ ,‬שכוללי בטקס ג בני משפחה וחברי של המתנדבי‪ ,‬שנותני למתנדבי הראויי‬
‫מכתבי המלצה מטע הארגו" בו ה מתנדבי‪ ,‬ושמוצאי דר להערכה והיזו" נוספי‪ ,‬בלתי פורמליי‪,‬‬
‫כגו" שיחת טלפו" מעודדת‪ ,‬חיו או פתק‪.‬‬
‫ישראלה שוורצמ"‪ ,‬רכזת תכנית "פרח לניצול" ציינה בפניי כי מתרחש תהלי "מקביל"‪ :‬א רכז‬
‫ההתנדבות מערי את המתנדב ומפרג" לו‪ ,‬אזי ג למתנדב יהיה כוח ורצו" להערי את המוטב‪ ,‬וכ ג‬
‫ע המוטב כלפי המתנדב‪.‬‬
‫מפתח ו' – תקשורת ויחסי ציבור‬
‫מאמר זה נכתב לקראת חג החנוכה‪ ,‬שבו אנו מצווי להדליק החנוכייה במקו שיהיה ניכר לחו)‪ ,‬וזאת‬
‫כדי 'לפרס את הנס'‪ .‬בדר כלל עלינו לחנ לצניעות‪ ,‬לענווה ולמיעוט בחשיפה של דברי חיוביי‪.‬‬
‫בר‪ ,‬מסקנתי בעיד" הנוכחי היא שדווקא פרסו מעשה ההתנדבות יש לו ער ברתימת מתנדבי‬
‫נוספי ובהפיכת ההתנדבות למשהו נפו) שכול חפצי לקחת בו חלק‪.‬‬
‫בכל תחומי החיי שלנו חדרה התקשורת עד כי ידועה המימרה‪" :‬לא פרסמת – לא עשית"‪ .‬אני סולד מ"‬
‫המקו שתפסה התקשורת בחיינו ומסכי לקביעת חז"ל כי "אי" הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מ"‬
‫העי""‪ ,7‬א הואיל וזו המציאות‪ ,‬ואנו מוכני לקבלה בתחומי רבי אחרי‪ ,‬הרי שהסתייגות ממנה‬
‫דווקא בתחו ההתנדבות היא לרוע)‪ .‬לכ" עצתי היא לדאוג לפרסו חכ ומתאי של הפרויקט‬
‫ההתנדבותי ה" בקרב הקהל הרחב וה" כלפי פני‪ ,‬בקרב מורי בבית הספר‪ ,‬מנהלי‪ ,‬עירייה‪ ,‬הורי‬
‫ועוד‪ .‬פרסו פנימי מוצלח יכול להיעשות באמצעות הזמנת כל אלה לטקסי הוקרה וסיו‪ ,‬משלוח‬
‫מכתבי‪ ,‬רתימת לבקר אצל בני הנוער בעת ההתנדבות ועוד ועוד‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫פרסו של פרויקט ההתנדבות בטלוויזיה‪ ,‬בעיתונות‪ ,‬באינטרנט‪ ,‬הוא הזדמנות יוצאת דופ" לאפשר לנוער‬
‫להבליט את הצדדי החיוביי שבו‪ ,‬ויש לכ ער לנוער ולחברה כולה‪ .‬לא עוד נוער שהוא רק שיכור‪,‬‬
‫אלי או לא מחונ‪ ,‬אלא הבלטה ג של הצדדי החיוביי‪ .‬כ ההתנדבות תצליח יותר וג הערבות‬
‫ההדדית בחברה כולה תגדל‪ .‬יתר על כ"‪ ,‬לעתי יירת נוער נוס להתנדב‪ ,‬בכדי לזכות ב"תהילה"‪ .‬זה‬
‫אמנ "שלא לשמה"‪ ,‬א לעתי מתו שלא לשמה יבוא לשמה‪.8‬‬
‫מפתח ז' – תיעוד ומדידה‬
‫פרויקט התנדבותי מוצלח כולל ג השקעה בתיעוד‪ ,‬באיסו נתוני ובמדידה‪ .‬עצה זו‪ ,‬שערכה לא יסולא‬
‫בפז‪ ,‬קיבלתי מדליה מורל ורונית שדה‪ ,‬מורות בגימנסיה "הרצליה"‪.‬‬
‫מטרתנו צריכה להיות שההתנדבות של הנוער תשפיע עליו למש כל חייו‪ .‬מה שאנו עושי וחול‪ –,‬שווה‬
‫פחות‪ .‬אמנ חוויית ההתנדבות אמורה להיצרב בלב‪ ,‬א צריבתה בפורמט חיצוני תיעודי כלשהו תסייע‬
‫לשמור ולשמר אותה בתוכנו‪ .‬לכ" עלינו לתכנ"‪ ,‬להדרי‪ ,‬לבקש וא לדרוש‪ ,‬כחלק ממסגרת ההתנדבות‪,‬‬
‫שהנוער יתעד את הפרויקט‪ ,‬ואי" זה משנה כיצד‪ ,‬ובלבד שהתיעוד יהיה משמעותי ואותנטי‪ .‬לדוגמה‪,‬‬
‫באמצעות יומ" דיווח‪ ,‬סרט שמפיק הנוער‪ ,‬ציור‪ ,‬הופעה‪ ,‬משחק תפקידי‪ ,‬כנס‪ ,‬ראיו"‪ ,‬כתבה ועוד‪ .‬חשוב‬
‫שהנוער ינהל רישו של כמות הפעמי שהתנדב ואת מש ההתנדבות‪ ,‬וכ" דברי נוספי הרלוונטיי‬
‫לפעילות ההתנדבות‪ .‬כ יוכל הנוער להערי‪ ,‬להשוות ולבחו" את פעילותו‪ ,‬וג אנחנו כארגו" נוכל להפיק‬
‫מכ לקחי‪.‬‬
‫נוכל‪ ,‬למשל‪ ,‬להשוות את השקעתנו בזמ" ובמשאבי לכמות השעות של המפגש בפועל בי" המתנדבי‬
‫לבי" מושא התנדבות‪ .‬כמו כ"‪ ,‬נוכל לבחו" כמה השקענו בנושאי טכניי לעומת ההשקעה במהות‬
‫ההתנדבות‪.‬‬
‫מפתח ח' – גיבוש תקציב והשגתו‬
‫אני זוכר את התגובה הראשונית להצעה להפעיל פרויקט התנדבות נוער בקרב ניצולי השואה‪" :‬כמה‬
‫כס יחסכו לנו המתנדבי?"‪ ,‬שאלו אותי‪ .‬והשבתי ללא היסוס – "זה יעלה לנו כס‪ ,‬ולא מעט‪" ".‬א‬
‫כ‪ ,‬מדוע אנו צריכי את זה?" התשובה לשאלה האחרונה חורגת ממסגרת יריעה זו‪ ,‬א בתמצית נית"‬
‫לציי" כי אנו מקווי שלהתנדבות ער רב שהוא בלתי מדיד כלכלית‪ ,‬וכי מכל מקו‪ ,‬היא משתלמת יותר‬
‫מפעילות דומה בשכר‪ .‬א בהחלט יש להתנדבות עלות‪.‬‬
‫בכדי לאתר את המתנדבי‪ ,‬למיי" אות‪ ,‬להתאי אות לתכנית או למושא ההתנדבות הספציפי‪,‬‬
‫להיפגש עימ ולהקשיב לה במהל תקופת ההתנדבות‪ ,‬לקיי טקסי ומפגשי ולהעניק תעודות‬
‫הוקרה יש צור בתקציב להעסקת רכז מתנדבי‪ ,‬לכינו" משרד תומ וכו'‪ .‬אי" נוסחה הקובעת את היחס‬
‫בי" מספר המתנדבי לכמות הרכזי הדרושי המתאימה לכל תכנית התנדבות‪ .‬ישנ פרויקטי שבה‬
‫רכז אחד יכול לעבוד ע מספר מצומצ מאד של מתנדבי‪ ,‬ויש תכניות שדורשות יותר‪ ,‬תלוי באופי‬
‫הפרויקט‪ .‬אגב‪ ,‬לפרויקט הל"ב במשפט‪ ,‬שהפעיל כ‪ 600+‬מתנדבי‪ ,‬לא היה תקציב כלל‪ ,‬ונדמה לי שזה‬
‫דווקא היה גור משמעותי בהצלחתו‪ .‬כל הרכזי והמנהלי בו עשו את מלאכת בהתנדבות‪ ,‬והשקיעו‬
‫מכספ האישי הוצאות נחוצות‪ .‬בר‪ ,‬לדעתי ומניסיוני‪ ,‬פרויקט זה הוא היוצא מהכלל שאינו מעיד על‬
‫הכלל‪.‬‬
‫מפתח ט' – חיו ופתרו! בעיות‬
‫‪8‬‬
‫שדה ההתנדבות שיי למקו הטוב בעול‪ ,‬המקו שבו אנו עושי טוב‪ ,‬מקבלי טוב ומקדמי באמת‬
‫את העול‪ .‬זה מקו שרצוי להרבות בו באווירה טובה ובונה‪ ,‬אווירה של חיו ותמיכה‪ .‬ככל שאנו‬
‫מנהלי פרויקט התנדבותי ויותר נעי בו ושמח‪ ,‬כ הפרויקט שלנו מוצלח יותר‪ .‬באחריותנו ליצור‬
‫אווירה טובה זו‪ .‬יתר על כ"‪ ,‬חלק מהתגמול למתנדבי )ולרכזי ההתנדבות‪ ,‬שהרי‪ ,‬למרבה הצער‪ ,‬בדר‬
‫כלל התגמול הכספי לרכזי התנדבות מצומצ( הוא האווירה הנעימה‪ ,‬הטובה‪ ,‬המרגיעה והרגועה של מי‬
‫שנמצא בעול ההתנדבות‪.‬‬
‫ואשר לבעיות – בעול של עשייה והתנדבות אי" בעיות אלא מורכבויות‪ ,‬אתגרי‪ ,‬נושאי לפתרו"‬
‫וקשיי‪ ,‬א אני מעדי שלא להגדיר כבעיות‪ .‬כאשר צפי ועולי אתגרי‪ ,‬רצוי לא לנסות לפתור‬
‫אות בעצמנו כרכזי התנדבות‪ ,‬אלא להדרי את המתנדבי כיצד עליה לפתור את הבעיה בכוחות‬
‫עצמ‪ .‬רצוי שהעלאת המורכבויות והקשיי תיעשה במסגרת קבוצתית‪ ,‬וכי הקבוצה תיקח אחריות על‬
‫הצעת דרכי לפתרו" א מתאפשר הדבר )כמוב" ישנ פעמי ופרטי שמחייבי שיחות אישיות(‪.‬‬
‫בכ שאי" אנו פותרי את הבעיות בעצמנו‪ ,‬אלא מחזירי את המשימה למי שנמצא בשטח‪ ,‬אנו‬
‫מרוויחי רווח כפול וא משולש ‪ +‬המתנדב לוקח על עצמו אחריות ומתחבר לדר הפעולה ולתוצאותיה‪,‬‬
‫ויש סיכוי טוב יותר שהפתרו" יהיה חלק ממנו ויחזיק מעמד לאור זמ"; יש ג אפשרות להדרכה‬
‫קבוצתית של מתנדבי נוספי שנתקלו בבעיה‪ ,‬אשר תוכל לחסו זמ" ומשאבי; ותועלת חשובה מכול‪:‬‬
‫חינכנו את הנוער לפתור בעיות‪ .‬הטיפול הבסיסי בקשיי הוא מת" זמ" להעלות אות ולהתייחס‬
‫אליה‪ .‬נחוצה כא" הקשבה‪ ,‬אשר ג היא‪ ,‬בדומה להיזו" החוזר‪ ,‬תתרחש במקביל ג בקשר בי"‬
‫המתנדב למוטב‪.‬‬
‫מפתח י' – הכלל שלכ‬
‫כלל זה בא להורות על כ שאי" רשימת כללי סגורה‪ .‬תמיד יש כלל שאינו מתאי לפרויקט שלנו‪ ,‬וכלל‬
‫מיוחד שמתאי רק לפרויקט שלנו‪ .‬בפרויקט פרח לניצול‪ ,‬למשל‪ ,‬היינו צריכי ללמד את בני הנוער‬
‫לדבר באופ" ברור‪ ,‬תו שה מסתכלי בעיניה של ניצולי השואה‪ ,‬שא לא כ‪ ,‬האחרוני לא היו‬
‫מצליחי לשמוע אות ולהבינ‪ .‬בפרויקט הל"ב במשפט פעלנו בלשכת עורכי הדי" כדי שהלשכה לא‬
‫תראה בפעולות הסטודנטי השגת גבול מקצועית‪ .‬בפרויקט דר אר בגימנסיה ניסינו לרתו את‬
‫המחנכי האחרי בשכבה לטובת הפרויקט כדי שהתלמידי יזכו בחוויה חינוכית כוללת‪ .‬כל מקו וכל‬
‫דקת פעילות דורשי מאיתנו מחשבה יצירתית לגבי האפשרויות הטובות ביותר לקידו הפעילות‬
‫והנושא הכללי‪ ,‬ויש לחשוב וליצור כל הזמ"‪ .‬מלחי)? להיפ‪ .‬העובדה שאנו עסוקי בלתכנ" כיצד להפו‬
‫את העול לטוב יותר מעצימה אותנו ומעניקה השראה לחיינו‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫הערות ביבליוגרפיה לפרק "מפתחות להתנדבות נוער"‬
‫‪ 1‬פרויקט שיזמו זאב פקטור ודובי ארבל‪ ,‬ואשר נוהל על ידי עו"ס ישראלה שורצמ"‪.‬‬
‫‪ 2‬תכנית שפותחה על ידי מורי הגימנסיה העברית "הרצליה" ר" אביד" ודובי ארבל‪ ,‬תחת ניהולו של מנהל בית‬
‫הספר דרור אלוני‪.‬‬
‫‪ 3‬תוכנית הל"ב במשפט נוסדה על ידי עוה"ד יור סגי‪+‬זקס‪ ,‬יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות‪ ,‬ודובי ארבל‪.‬‬
‫התכנית זכתה באות הנשיא למתנדב בשנת ‪ 2002‬ובאות המופת של כנס שדרות בשנת ‪.2007‬‬
‫‪ 4‬פוסטמ"‪ ,‬נ‪ .(1996) .‬ק) החינו – הגדרה מחודשת למטרות בית הספר‪ .‬צוקרמ"‪ ,‬נ‪) .‬מתרג(‪ .‬תל אביב‪:‬‬
‫ספריית פועלי‪.‬‬
‫‪ 5‬הרב הראי"ה קוק‪ .‬ערפילי טוהר – קוב) ב' מתו שמונה קבצי‪ ,‬נדפס בתשמ"ג‪ ,‬ירושלי‪ ,‬מכו" הרצי"ה‪.‬‬
‫‪ 6‬מג"‪ ,‬צ‪ .(1995) .‬מחויבות על אישית וכמיהה לאושר בקרב מתבגרי‪ .‬מתו‪ :‬החינו לקראת המאה ה ‪.21‬‬
‫ד‪.‬‬
‫)עור(‪ .‬תל אביב‪ :‬רמות‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫בבא מציעא ד מב‪.‬‬
‫‪10‬‬