GivingTuesday Israel תקנון השתתפות בקמפיין כללי ישראל תורמת בע

‫תקנון השתתפות בקמפיין ‪GivingTuesday Israel‬‬
‫כללי‬
‫‪ .1‬ישראל תורמת בע"מ (להלן‪" :‬ישראל תורמת") מפעילה את הקמפיין הישראלי‬
‫‪ ,GivingTuesdayIsrael‬שהוא חלק מהקמפיין הבינלאומי ‪.GivingTuesday‬‬
‫‪ .2‬כל עמותה רשומה‪ ,‬חל"צ או הקדש רשאית להשתתף בקמפיין ‪.GivingTuesdayIsrael‬‬
‫‪ .3‬האתר ‪ GivingTuesday.org.il‬מופעל ע"י ישראל תורמת‪ ,‬והתכנים וחומרים אשר נמצאים‬
‫בו הינם בבעלות הבלעדית של ישראל תורמת‪ .‬ישראל תורמת תעלה לאתר פרופילים של‬
‫עמותות אשר נרשמו לאתר ‪ ,IsraelToremet.org‬ותאפשר תרומה מקוונת לעמותות אלו‬
‫דרך אתר ‪ .GivingTuesday.org.il‬עמותות שאינן רשומות באתר ‪ IsraelToremet.org‬לא‬
‫יועלו לאתר ‪.GivingTuesday.org.il‬‬
‫‪ .4‬עמותות הרשומות באתר ‪ IsraelToremet.org‬ונרשמו בטופס ההרשמה לקמפיין יוכלו‬
‫ליהנות מההטבות הבאות‪:‬‬
‫א‪ .‬הכפלה על סך ‪ ₪ 100,000‬שתחולק לפי התנאים המפורטים בהמשך‪.‬‬
‫ב‪ .‬הופעה כשותפים באתר הרשמי של הקמפיין הישראלי‪.‬‬
‫ג‪ .‬ישראל תורמת תקדם ככל שיתאפשר לה פעילויות מיוחדות שעושות העמותות ‪ -‬באתר‬
‫‪ ,GivingTuesday.org.il‬בפייסבוק ובאמצעות יחסי הציבור‪.‬‬
‫גיוס תרומות‬
‫‪ .5‬עמותות באתר ‪ GivingTuesday.org.il‬יקבלו טופס תרומה מקוון שדרכו תורמים יוכלו‬
‫לבצע להם תרומה מקוונת‪.‬‬
‫‪ .6‬רק עמותות שהעלו לאתר ‪ IsraelToremet.org‬אישור הוראת קבע בנקאית יכולות לגייס‬
‫תרומות דרך אתר ‪.GivingTuesday.org.il‬‬
‫‪ .7‬רק עמותות בעלות מספר ספק ישראכרט יוכלו להתרים דרך כרטיס אשראי בש"ח‪ .‬אחרת‪,‬‬
‫התרומה תתבצע דרך פייפאל בלבד‪.‬‬
‫‪ .8‬עמלת הסליקה עבור עמותות שהיו מנויות באתר ‪( IsraelToremet.org‬מקומי או בינלאומי)‬
‫עד לתאריך ‪ 15.11.2014‬הינה ‪( 5.9%‬לא כוללת עמלת חברת האשראי‪/‬פייפאל)‪.‬‬
‫‪ .9‬עמלת הסליקה עבור עמותות שלא היו מנויות באתר ‪( IsraelToremet.org‬מקומי או‬
‫בינלאומי) עד לתאריך ‪ 15.11.2014‬הינה ‪( 9.9%‬לא כוללת עמלת חברת האשראי‪/‬פייפאל)‪.‬‬
‫בונוס הכפלה‬
‫‪ .10‬ישראל תורמת תקדיש עד ‪ ₪ 100,000‬להכפלת תרומות מסוימות שיתבצעו דרך קמפיין‬
‫‪.GivingTuesdayIsrael‬‬
‫‪ .11‬ההכפלה תחולק באופן רנדומלי ופרופורציונלי בין התרומות הזכאיות שיתבצעו באמצעות‬
‫אתר ‪ .GivingTuesday.org.il‬לדוגמא‪ ,‬אם התבצעו ‪ ₪ 500,000‬בתרומות שזכאיות‬
‫להכפלה‪ ,‬אז כל תרומה חמישית תוכפל‪.‬‬
‫‪ .12‬תרומות זכאיות הינן‪:‬‬
‫א‪ .‬תרומות בסכום בין ‪ ,₪ 50-100‬כאשר הסכום המרבי שיוכפל הוא ‪ ₪ 100‬לכל תרומה‪.‬‬
‫ב‪ .‬תרומות שבוצעו לעמותות בעלות אישור סעיף ‪ 46‬תקף בתאריך ‪ .31.12.2014‬או תרומות‬
‫שבוצעו לעמותות שזכאיות לקבלת תרומות דרך קרן "‪"American Support for Israel‬‬
‫ואושרו עד לתאריך ‪.15.12.2014‬‬
‫ג‪ .‬תרומות שבוצעו דרך עמוד הפרופיל של העמותה באתר ‪ IsralToremet.org‬עבור עמותות‬
‫שנרשמו בטופס ההרשמה לקמפיין‪.‬‬
‫ד‪ .‬תרומות שהתבצעו בשקלים‪.‬‬
‫‪ .13‬תרומות זכאיות שבוצעו לעמותות שהיו מנוי ישראל תורמת עד לתאריך ‪ 15.11.2014‬יוכפלו‬
‫במלואן‪ .‬תרומות שבוצעו לעמותות שלא היו מנוי ישראל תורמת עד לתאריך ‪15.11.2014‬‬
‫יוכפלו ב‪( 50%-‬לתרומה של ‪ ₪ 100‬תוענק בונוס של ‪.)₪ 50‬‬
‫הגרלת פרס של ‪₪ 5,000‬‬
‫‪ .14‬תורמים ב‪ 30/12 -‬יכנסו להגרלה שבה תורם אחד יכול לזכות בפרס של ‪ -₪ 5,000‬חצי‬
‫מהסכום עבורו וחצי מהסכום עבור העמותה לה הוא תרם‪.‬‬
‫התרומות הזכאיות הינן‪:‬‬
‫‪ ‬תרומות שבוצעו דרך עמוד הפרופיל של העמותה באתר ‪ IsralToremet.org‬עבור‬
‫עמותות שנרשמו לקמפיין עד לתאריך ה‪ 19/12 -‬ורשומות באתר "ישראל תורמת"‪.‬‬
‫‪ ‬תרומות שהתבצעו בשקלים‪.‬‬
‫‪ .15‬ישראל תורמת רשאית לשנות את התקנון ואת תנאי ההשתתפות בקמפיין‬
‫‪ GivingTuesdayIsrael‬בכל עת‪ ,‬וע"פ שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬