קרא עוד - פרופ` יהושע דור

‫עמוד ‪1‬‬
‫בתוך‬
‫הליו‬
‫נדיר‬
‫של‬
‫שבוע‬
‫אחדילדר‬
‫הקפאת‬
‫רקמת‬
‫שתי‬
‫‪J1‬‬
‫נשים‬
‫שחלה לאחר שחלו‬
‫‪:! 1111‬‬
‫‪iiiilillliiiiiiiiiiiiiiiiiiil‬‬
‫‪$2ND$iiiilillliiiiiiiiiiiiiiiiiiil$2ND$‬‬
‫‪idll‬‬
‫שעברר‬
‫‪$1ST$iiiilillliiiiiiiiiiiiiiiiiiil$1ST$‬‬
‫__‬
‫^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^‬
‫בזכותהליך רפואי‬
‫יוכלוללדת‬
‫הן נשיםצעירותשחלו בסרטן וחששו שלא‬
‫הצליחו לשמר את הפוריות ואת התקווהלהפוך‬
‫תל־השומר הן‬
‫חדשני שפותחבבי״ח‬
‫ילדו בהפרש של ימים ספוריםזו מזו‬
‫לאמהות לאחר‬
‫שהחלימו הןהרו‪,‬ובשבוע שעבר‬
‫לי‬
‫לעבורטיפולים כימותרפיים‬
‫ונאלצו‬
‫‪$DN2$‬נוזלי‪( $DN2$‬ראו איורמשמאל)‪.‬‬
‫שעלולים‬
‫רטן‬
‫לפגוע בפוריות‪ .‬פרופ׳ דרור מאירוב‪ ,‬אחראי‬
‫‪$DN2$‬מהסרטן‪$DN2$‬והחליטולהרות‪,‬‬
‫‪$DN2$‬והושתלה‪ $DN2$‬בגופן‪ ,‬ואז חזרה לתפקוד מלאוהבשילה את‬
‫לה‬
‫תחום שימור פוריות בשיבא‪ ,‬ופרופ׳ יהושע‬
‫להריון הייתה לא קצרה‬
‫הביציות‪ .‬מכאן הדרך‬
‫דור‪ ,‬מנהל היחידהלהפריה חוץ־גופית בבית־‬
‫‪$TS1$‬בביתהחולים‪$TS1$,‬‬
‫‪$TS1$‬מהסרטן‪$TS1$‬‬
‫מהס־‬
‫אחרישהחלימו‬
‫ירון‬
‫‪irr‬‬
‫קלנר‬
‫ני‬
‫בסרטן‬
‫הבשורה הקשה כי חלו‬
‫לצר‬
‫|‪£‬‬
‫‪$DN2$‬בביתהחולים‪ $DN2$,‬הציעו לשתיהן הזדמנות ותקווה לה־‬
‫‪$TS1$‬להרות‪$TS1$‬‬
‫‪$TS1$‬בשנות‪ $TS1$‬החולים‪,‬‬
‫^^ נאלצו א׳ וח׳‪ ,‬שתי נשים צעירות בש־‬
‫שיחליטו‪.‬‬
‫‪$DN2$‬להרות‪ $DN2$‬אחרי‬
‫רות‬
‫נות‬
‫החשש‬
‫‪$DN2$‬בשנות‪ $DN2$‬ה‪20 -‬‬
‫לחייהן‪ ,‬להתמודד גפ עם‬
‫ואכן‪,‬לפנישהתחילו אתהטיפולים הכימו־‬
‫‪$TS1$‬הכימותרפיים‪$TS1$‬‬
‫יוכלוללדת‪ .‬בזכותטיפול חדשני שפו־‬
‫‪$TS1$‬שפותח‪$TS1$‬‬
‫שלא‬
‫‪$DN2$‬הכימותרפיים‪ $DN2$‬עברו השתיים ניתוח שבמהלכו הסירו‬
‫תרפיים‬
‫תח‬
‫‪$DN2$‬שפותח‪$DN2$‬בבית‪-‬החולימ שיבא בתל‪-‬השומרילדו‬
‫הרופאים רקמה מהשחלהשלהן‪,‬המכילה זקיקי‬
‫שתיהן בשבוע שעבר בנימ בריאים‪.‬‬
‫ביציות לא מופרות‪ ,‬והקפיאו אותה בחנקןנוז־‬
‫‪$TS1$‬נוזלי‪$TS1$‬‬
‫א׳ וחי חלו בסרטןלימפומה מסוגהורג׳קין‬
‫הרקמה והושת־‬
‫‪$TS1$‬והושתלה‪$TS1$‬‬
‫הוחזרה‬
‫אך בהחלט‬
‫ולא פשוטה‬
‫רקמת השחלה הייתההליך חדשני‬
‫הקפאת‬
‫שבוצעלראשונה ב־ ‪ 2005‬על ירי הפרופסורים‬
‫אפשרית‪.‬‬
‫דור ומאירוב‪ .‬הייתה זו‬
‫פריצת‬
‫דרך‬
‫עולמית‪,‬‬
‫שלפני שנתיים אף הוכנסה לסל הבריאות‪ .‬עד‬
‫היום בוצעההליך שמונה פעמים בלבד‬
‫והסתיים‬
‫בסרטן‬
‫עמוד ‪2‬‬
‫כשהמטופלת‬
‫לפני תחילת‬
‫הטיפולים‬
‫מסיימת‬
‫הטיפולים‬
‫הכימותרפיים‬
‫המטופלת‬
‫עוברת‬
‫הכימותרפיים‬
‫משתילים לה‬
‫ניתוח‬
‫שבמהלכו‬
‫בחזרה‬
‫רקמת‬
‫כורתים‬
‫חתיכת‬
‫מהשחלה‬
‫שלה‬
‫מקפיאים‬
‫את‬
‫מינוס ‪196‬‬
‫מעלות‬
‫להחלמת‬
‫המטופלת‬
‫הסרטן‬
‫ממחלת‬
‫עד‬
‫"אעשה‬
‫א׳ וחי‬
‫עם‬
‫כמה ילדים‬
‫ילדיהן צילום‪:‬‬
‫יחידת‬
‫מסביר פרופ׳ דור‪.‬‬
‫הניסיון‬
‫הראשון‬
‫היא‬
‫הסתיים בהפלה‪,‬‬
‫אך הניסיון‬
‫זקיקי‬
‫הביציות‬
‫שבשחלה‬
‫מבשילים והשחלה‬
‫חוזרת לתפקוד‬
‫מלא‪.‬‬
‫בהמשך המטופלת‬
‫עוברת‬
‫הפריה‬
‫חוץ־גופית‬
‫מוחזר‬
‫והעובר‬
‫לרחם‬
‫צילום‬
‫שיבא‬
‫מספרת‪.‬‬
‫אחרי‬
‫השחלה‬
‫ייתן לי"‪.‬‬
‫‪$DN2$‬לעשות‪$DN2$‬ילד בכל שנה״‪.‬‬
‫שות‬
‫שתיים‬
‫בשישה הריונות שהניבו שלושלידות‬
‫ילדה‬
‫א׳‪,‬‬
‫גם‬
‫התרחשו באופן‬
‫מפתח־תקווה‪,‬‬
‫ביותר‬
‫נדיר‬
‫מהן‪ ,‬של א׳ ושלח׳‪,‬‬
‫בשבוע שע־‬
‫‪$TS1$‬שעבר‪$TS1$‬‬
‫צעירה‬
‫‪$DN2$‬שעבר‪ $DN2$‬בןבמזל טוב‪ .‬א׳ חלתה ב־ ‪2007‬ולפני שהחלה‬
‫בר‬
‫בשבוע שעבר בהפרש של ימים ספורים זומזו‪.‬‬
‫הקפאת‬
‫״אני באה ממשפחה מרובתילדים‪,‬והחלום שלי בטיפול הכימותרפי עברה גם הליך של‬
‫הקפאת ביציות‪ .‬״היה לי קשה‬
‫רקמת שחלה וגם‬
‫היה לתת אחיםלבןשלי״‪ ,‬אומרתח׳‪ ,‬מורהלאנ־‬
‫‪$TS1$‬לאנגלית‪$TS1$‬‬
‫כשהרו־‬
‫‪$TS1$‬כשהרופאים‪$TS1$‬‬
‫נגלית‪ $DN2$‬מאזורירושלים שחלתה ב־ ‪2007‬‬
‫גלית‬
‫יותר להתמודד עם המחשבה שלא אלד מאשר עם‬
‫כשהרופאים‪ $DN2$‬הציעו להלעבור את ההליך החדשני היא המחלה״‪ ,‬היא נזכרת‪.‬‬
‫פאים‬
‫ב־ ‪ 2008‬היאהחלימה מהמחלה וכעבור שנתיים‬
‫הסכימה‪ .‬ב־ ‪ 2009‬אחרי שהחליטה ורקמת הש־‬
‫‪$TS1$‬השחלה‪$TS1$‬‬
‫השחלה‪ $DN2$‬הוחזרהלגופה‪ ,‬ביקשהלהרות‪ .‬אף שהרק־‬
‫‪$TS1$‬שהרקמה‪$TS1$‬‬
‫חלה‬
‫נישאה‪ .‬טרם החתונה סיפרה לבן זוגה על המח־‬
‫‪$TS1$‬המחלה‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬המחלה‪$DN2$‬ועלהטיפולים שעברה‪ .‬״לקחתי אותולפרופ׳‬
‫‪$‬שהרקמה‪ $DN2$‬חזרה לתפקדהחליטו הרופאים לעשות לה לה‬
‫מה‬
‫הפריה חוץ־גופית‪ .‬״רצינו לשלוט עלהתהליך״‪,‬‬
‫מאירוב‪ ,‬והוא הסביר לו עלהטיפוליםשאעבור״‪,‬‬
‫החתונה‬
‫את‬
‫רקמה‬
‫רקמת השחלה‬
‫בחנקן נחלי‬
‫בטמפרטורה של‬
‫שהשם‬
‫את‬
‫ניסתה להרות מהביציות המו־‬
‫‪$TS1$‬המוקפאות‪$TS1$‬‬
‫קפאות‬
‫השניהצליחוחי הרתה‪ .‬ביום רביעי היא ילדה את‬
‫‪$DN2$‬המוקפאות‪ $DN2$‬אך ללא הצלחה‪ .‬או אז פנתה להשתלת‬
‫בנה‪.‬״נתחיל לנסות שוב ברגע שפרופ׳ מאירוב‬
‫רקמת השחלה‪,‬וההליך הסתייםבהצלחה‪ ,‬בהריון‬
‫‪$TS1$‬לעשות‪ $TS1$‬המיוחל ובבן בכור‪ .‬״אני מברכת על כך שפרופ׳‬
‫יגיד שאפשר״‪ ,‬אמרה באושר‪ .‬״מצירי אפשרלע־‬
‫מאירוב היה הרופאשלי״‪ ,‬היא אומרת‪ .‬״הוא‬
‫שליח טוב של‬
‫לי״‪.‬‬
‫‪$DN2$‬שהשם‪ $DN2$‬ייתן‬
‫שם‬
‫יתרונו של הליך‬
‫השם‪.‬‬
‫על‬
‫פני‬
‫אעשה‬
‫הקפאת‬
‫הקפאת ביציות הוא‬
‫כמהילדים שה־‬
‫‪$TS1$‬שהשם‪$TS1$‬‬
‫רקמת‬
‫השחלה‬
‫שבהקפאת‬
‫רקמה‬
‫‪$TS1$‬להניב‪$TS1$‬‬
‫לה־‬
‫משמרים הרבה מאוד זקיקים‪ ,‬שעשויים‬
‫ולהגדיל מאוד‬
‫ניב‬
‫‪$DN2$‬להניב‪ $DN2$‬הרבה יותר ביציות בעתיד‬
‫יהושע דור‬
‫פרופ׳‬
‫פרופ׳ דרור נזאירו‬
‫את סיכויי האישה להרות ואת מספרהילדים‬
‫שתוכלללדת‪.‬‬
‫‪ %02‬למ־‬
‫‪$TS1$‬למחזור‪$TS1$‬‬
‫״שיעור ההצלחה הואלמעלה מ־‬
‫ח'־‪" .‬נתחיל לנסות‬
‫חזור‬
‫‪$DN2$‬למחזור‪ $DN2$‬אחר של הפריה חוץ־גופית לאחר הש־‬
‫‪$TS1$‬השתלת‪$TS1$‬‬
‫שוב להרות ‪13x11‬‬
‫רקמת השחלה״‪ ,‬אומר פרופ׳ מאירוב‪,‬‬
‫תלת‬
‫‪$DN2$‬השתלת‪$DN2$‬‬
‫שברוב'‬
‫מאירוב יגיד‬
‫״מדובר בנתונים הגבוהיםבעולם לסוג כזה‬
‫שלטיפול״‪.‬לדבריו‪ ,‬בעתיד ניתן יהיה לה־‬
‫‪$TS1$‬להשתמש‪$TS1$‬‬
‫אבשר‬
‫צידי‬
‫שאבשר‪.‬‬
‫שנמצאות בסיכון‬
‫‪$DN2$‬להשתמש‪$DN2$‬בהליך גם על בנות‬
‫שתמש‬
‫לעשות ילד בכל שנח"‬
‫לאבד את הפוריותבגילצעיר‪.‬‬