גורמי המשיכה בהוראת המדעים והמתמטיקה בבתי ספר תיכוניים

‫גורמי המשיכה‬
‫בהוראת המדעים‬
‫והמתמטיקה‬
‫בבתי ספר‬
‫תיכוניים‬
‫ממצאי קבוצות‬
‫מיקוד‬
‫לאה פס‬
‫‪-‬‬
‫‪,‬‬
‫‪-‬‬
‫חיים לפיד‬
‫' ‪052-2531607 , 052-2596690 , 03-6050358‬‬
‫‪ .1‬רקע ומטרות‬
‫ע ות ת כות ור ת מ ע ו מתמ ק בבת‬
‫מ ר‬
‫קרן ר מ שמ‬
‫‪ .‬כ‬
‫ת ק מור במקצועות‬
‫מש כת נש מקצוע כות‬
‫ע‬
‫ת כונ‬
‫בנוש ז ‪ ,‬מעונ נת קרן ערוך מ קר ש וו ב‬
‫ר ג ו רך עו‬
‫מע צוב‬
‫ע ות זו ו מעקב ר ת כ ו ש נו ש תר שו בת ו ‪.‬‬
‫מ רות מ קר נוכ‬
‫תר ת ת‬
‫‪.1‬‬
‫ב‬
‫ו נצ‬
‫‪ .2‬מ ו גורמ‬
‫רכ‬
‫‪ .3‬ז ו‬
‫מקצוע ור‬
‫ר‬
‫ק‬
‫ן‪:‬‬
‫מ ת מקצועות‬
‫ר במקצוע‬
‫ו מש כ‬
‫ק ב ות‬
‫‪ ,‬בת ומ‬
‫מ וו‬
‫ור בקרב צבור ר ב ובקרב וכ ו‬
‫ור ת מתמ ק ו מ ע ‪.‬‬
‫ו‪ ,‬ב שר מקצוע נ קר‪.‬‬
‫‪ ,‬ק מ ב וכ ו ות‬
‫רק ב ות ש‬
‫ש ע ע ת מ ת ו גברת‬
‫ר בנ ת‪.‬‬
‫נ ונ ‪ ,‬בקרב וכ ו‬
‫נו מ קר ר שון בנוש ‪ ,‬ו מתבצע בכ‬
‫מ קר נוכ‬
‫ג שוש מז ן ת מ קר כמות ב תור משתנ ו ממ‬
‫ועומ ב נ עצמו במתן תמונת עומק גב נוש נ קר‪.‬‬
‫כותנ‬
‫ר בנ‬
‫ומ וות מע ן מ קר‬
‫ב ק כמות ת‪,‬‬
‫וף נתונ‬
‫נ קר‪ ,‬נערך ת ך‬
‫גב נוש‬
‫בנות תמונת עומק מק‬
‫במ ר‬
‫ב מצעות קבוצות מ קו ‪ .‬קבוצת מ קו מ שרת שוף ת ת ת עו מו ו ת עמ ות ו‬
‫מו עות‪ ,‬ש משתתף ב ‪ ,‬גב נוש נ קר‪.‬‬
‫ות ושות ו‪ ,‬מו עות ו‬
‫ת‪ ,‬וכ ו‬
‫שנ וג וכ ו ות –‬
‫וכ ו ת מ קר ת‬
‫ו שכ ת ‪,‬‬
‫ש ונ‬
‫ו ו נ‬
‫ מ נ‬‫בת כון‪ .‬שנ‬
‫ור ת מתמ ק ומ ע ‪.‬‬
‫ר וק‪ ,‬מת מ‬
‫עת ‪ ,‬ו בעת‬
‫נערכו מש קבוצות מ קו ע‬
‫קבוצ ש מ נ‬
‫‪.‬‬
‫מ נ‬
‫בת ו‬
‫רו‬
‫ב‬
‫מ שב ‪,‬‬
‫–‬
‫ו נ‬
‫שת קבוצות ש‬
‫ק רונ ק רובו ק ותעש‬
‫בשת קבוצות‪,‬‬
‫ו נ‬
‫ונ ו ‪,‬‬
‫ש‬
‫ו כ‬
‫וף נתונ‬
‫ור‬
‫ות‬
‫כבר‬
‫‪:‬‬
‫ק רונ ק ‪ ,‬מכונות‪ .‬בקבוצ‬
‫נ ת תוכנ ומ שב ‪,‬‬
‫מתמ ק ו‬
‫ו נ‬
‫שתת ו – ‪01‬‬
‫נ‬
‫ו נ‬
‫ק ‪ 01 -‬משתת‬
‫בת כון – רקע וצ ו קונומ ב נונ גבו ‪ ,‬שכ‬
‫שת קבוצות ש ור‬
‫‪ ,‬ו ק שכ ר ‪.‬‬
‫ן ומ נ‬
‫כעורכ‬
‫ק עו ק במקצועות ו ש‬
‫קבוצות שתת ו – ‪ 01‬משתת ‪.‬‬
‫נערך ב ן‬
‫ש‬
‫–‬
‫ק מ ת‪,‬‬
‫"כ בשת‬
‫‪. 70.2- 7..2 -‬‬
‫מבנה הדוח ‪ -‬ו ‪ ,‬ע רבעת רק ו‪ ,‬בנו ב ו ן כז ש ו מתק מ ר ש ר ב‬
‫מכך‪.‬‬
‫עו‬
‫עו‬
‫שתמעו ות וכ וונ‬
‫ב שר מצב ק‬
‫ר בנ‬
‫ת ש ממצ‬
‫מתמ ק‬
‫ת מור‬
‫מ‬
‫מ מכנ משותף ור בכ ‪,‬‬
‫בנו ף‪ ,‬ו מת‬
‫ו ש וב ש שת‬
‫שב ו ו ש בר מור מתמ ק ומ ע‬
‫ומ ע ‪ .‬נ‬
‫ר ק ב ות תכ ות ו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫כמקצוע; רב ע‬
‫רק שנ עו ק בת ך ב רת מקצוע; ש ש ‪ -‬ב ור‬
‫ור ז ת‪,‬‬
‫רק רב ע עו ק ש רות במור‬
‫מצ ג גורמ מושכ ומרת ע בב ר ב ור ;‬
‫רג ;‬
‫נת ש ו‪ ,‬עומת מור‬
‫ו ‪ ,‬ב רו‬
‫ת קוו‬
‫מתמ ק ובמ ע ומשר‬
‫ע ות ת רק ב ות ור ת‬
‫כצ‬
‫מ ש מצ ג ת רע ונות ו עצות ש משתת‬
‫ו" ‪ ,‬ע כ ‪ ,‬ו צגת‬
‫כו מ רגן ש ממצ‬
‫רק ש ש מ וו‬
‫מתמ ק ו מ ע ;‬
‫ב ‪ ,‬ב וע ‪ ,‬ג ו‬
‫מ קר ונ תו ‪ ,‬ש שתמש כ‬
‫ממצ‬
‫ש נו שב ‪ ,‬ע‬
‫מנו‬
‫כות מקצועות ו‪.‬‬
‫כו‬
‫‪ .2‬תהליך בחירת מקצוע‬
‫ק ומו ש ער ב ן מקצועות ש נש‬
‫ממצ ש זר ע עצמו‪ ,‬ורך כ קבוצות מ קו ‪,‬‬
‫ע וק ב ‪ ,‬ב ן מקצוע שבו ו רוצ ב מת ע וק בו‪.‬‬
‫עו ק ב ‪ ,‬ו מתעת‬
‫ר ‪.‬‬
‫שונ‬
‫ומש קו‬
‫מנ‬
‫מקצוע בו ו בו ר ‪ ,‬ו ו משו רר מ וצ‬
‫משתת ‪ ,‬תוצר ש ת ך ב רת מקצוע כ שנעש ע‬
‫וו‬
‫ער ז ‪ ,‬ו ע‬
‫ש מבוגר ותר‪ ,‬שכבר ו ז במקצוע‬
‫‪ .‬ת ך שנ תן ב ון ותו‪ ,‬ג מזוו ת ר‬
‫בע צומו ש ת ך רכ שת מקצוע‪ .‬מ שתו ר ע‬
‫מז שנ ‪ ,‬וג צע ר ותר‪ ,‬שנמצ‬
‫ רמת‬‫בנ‬
‫ש וב ש מנ ע וגורמ ש ש עו ע‬
‫משתת‬
‫ר ת ו מקצוע ו כו קב עבו ‪.‬‬
‫תש‬
‫שתכרות צ ו ‪ ,‬ת מ ב‬
‫"אני יודע מה עשיתי‪ ,‬אני בשלב מסוים חיפשתי פרנסה טובה וחיפשתי מקום למקסם את‬
‫הרווח והתחלתי עם כיוון של כספים‪ ,‬כי אז מחשבים פחות נחשב ופספסתי את ההזדמנות‬
‫הגדולה במחשבים‪ .‬ואז‪ ,‬אחרי כמה שנים עברתי למחשבים‪ ,‬כי זה גם עיסוק עם פרנסה‬
‫טובה וגם יוקרה ועניין‪"...‬‬
‫" אני שהשתחררתי מהצבא חשבתי ללכת ללמוד‪ ,‬אבל הציעו לי עבודה בבנק‪ ,‬זה נראה‬
‫מכובד‪ ,‬עם משכורת טובה‪ ,‬ואפשרויות קידום ונשארתי שם‪"...‬‬
‫" רציתי רפואה‪ ,‬זה נראה לי מקצוע שאני אוהב אותו ומעניין ואני ראיתי את עצמי עובד עם‬
‫אנשים‪ ,‬אבל זה מסלול ארוך והתפשרתי על הנדסת מחשבים שיש פרנסה טובה וזה גם‬
‫מקצוע מבוקש ומכובד‪"....‬‬
‫ר ‪.‬‬
‫ב ת ממנו ב‬
‫בו‬
‫שב נ‬
‫ו ע ו כו ות מש ע נו‬
‫מנ ע‬
‫צ‬
‫ור‬
‫‪ ,‬מקצוע ש‬
‫ב ת מו ע כמש ע בשנ רכ ש ש ב נ ן נ גו מ ו ‪ .‬מצ‬
‫כו ש ע ף ותו ע נ מקצועות‬
‫ת‬
‫ר ומג‬
‫וע ע‬
‫נת כמע ן ש מגנ‬
‫‪ ,‬עו‬
‫רק ת ש מקצוע‬
‫ור מו ע ג כנצ ג ב נ‬
‫ר ‪ .‬ב ות שע‬
‫שרות תע וק וכ ומ ‪ ,‬נשמע‬
‫גוב שכר‪,‬‬
‫נוגע‬
‫עצמ ‪ .‬ש קו‬
‫ותר מ‬
‫‪.‬‬
‫ו ע שבון מקצוע ש‬
‫מ בתוקף רב‪ ,‬ע ת‬
‫"‪..‬רציתי להיות שחקן וזה לא היה כל כך מפותח בארץ ואבא שלי אמר שאני צריך למצוא‬
‫מקצוע שמאפשר לי להרוויח ולבנות את עצמי‪"...‬‬
‫" ‪..‬אני חושבת שהצל המשפחתי‪ ,‬לאן שהבית זורם‪ ,‬משפיע על הילדים‪ ...‬אני רואה הבן שלי‬
‫ימשיך לטכניון כמו אביו‪ ...‬יש משהו באקלים הביתי שמשפיע‪ ,‬גם אם לא מכוונים לכך‬
‫במודע‪"...‬‬
‫‪3‬‬
‫בר‬
‫ר ‪,‬‬
‫ו‪ ,‬וצ‬
‫מ וצ‬
‫ר ‪ ,‬ו ב‬
‫מתוך‬
‫ו‪ ,‬עו‬
‫ש קו‬
‫ע‬
‫משתת ‪ ,‬מ ע ש ב רת מקצוע ש ע ת קרובות נמשך ורך מ ר שנ ‪ .‬תקו‬
‫מע ‪ ,‬מעבר‬
‫‪ ,‬במקר‬
‫במקצוע נב ר‪,‬‬
‫מו‬
‫רק ש מת‬
‫נ וצ ‪,‬‬
‫ב ן מקצועות‪ .‬עמ ‪ ,‬מקצועות שונ ב ותו ת ו ‪ ,‬ו עמ מת ו ת ו ‪ ,‬כמו מש‬
‫ך‪ .‬ז ת‪ ,‬בעקבות ת ב ות נ מ ת ו תוו עות מקרוב ותר‪ ,‬רך‬
‫ער כת ן ו‬
‫מכ כ‬
‫‪ .‬ב מז ת עמ רבות תו ר‬
‫ו תנ ות ר שונ ת‪ ,‬מקצוע שנב ר ת‬
‫מו‬
‫ו ת ן מוע ות נ ו‪.‬‬
‫מ שע ן‬
‫כמק‬
‫ר שון משמש מ כת‬
‫" כשלמדתי כימיה חשבתי שזה כיף והגעתי לחברת טבע‪ ,‬יופי של מקום עבודה‪ ,‬אבל חטפתי‬
‫דיכאון‪ .‬אני ייצור חברתי ולא של מבחנות ומכשירים אז עשיתי סיבוב והלכתי לאיכות‬
‫הסביבה ושם התחלתי מסלול מחדש‪"...‬‬
‫"אני חושבת שהיום הייתי הולכת לפסיכותרפיה‪ ,‬למרות שאני אוהבת את מה שאני עושה‬
‫היום‪ ,‬אבל כל מה שקשור להתעסקות עם אנשים נראה לי מרתק ומעניין אותי‪"...‬‬
‫וצ‬
‫בו‪ ,‬בר משתת ‪,‬‬
‫ר ק‪ .‬וע‬
‫כ ת ך ז ‪ ,‬כמתו ר‪ ,‬נו נעש ב‬
‫שגרמו‬
‫ש‬
‫מקר ‪ .‬תו‬
‫קור‬
‫ש זמן‪ ,‬כ ף וגורמ ש משתת‬
‫ר‪ ,‬ב ותר מ מ שב מב נת ‪ ,‬בע קר ש רוב ר ו ז ת כעו‬
‫נות כ וון כז ‪ ,‬ו‬
‫מקר ת‪,‬‬
‫מב נ ש‬
‫ור‬
‫ו ת‪ .‬רק במב‬
‫ש ב מעבר‪ ,‬ו ווק‬
‫ו מקצוע‬
‫‪ ,‬ב נת ‪ ,‬ש‬
‫ו ו תור זמנ ו‬
‫ות‬
‫כ‬
‫זמנ ת‪,‬‬
‫‪ .‬זו נקו שנר ת כבע ת ש בות בת ך ז ש ב רת מקצוע‬
‫כו ו‬
‫ר‪,‬‬
‫מתקשרת ממצ ש ת נו בו ‪ -‬ער שכ ב ן מקצוע מצו מקצוע נכ ף‪ .‬רב‬
‫ו‬
‫מקצוע ת ג בש קו‬
‫ר נ ת ב‬
‫כו‬
‫ש‬
‫ב רו ת עוב‬
‫מ משתת‬
‫‪.‬‬
‫מ נ ‪ ,‬ב ג ב ו ן שבו כמו נ כ ו בזר ש נ בות‬
‫רק‬
‫"‪..‬החיים דינמיים‪ ,‬אנחנו מגיעים לצמתים ולא תמיד פונים בכיוון שאנחנו באמת רוצים‪ ,‬אלא‬
‫בכיוון שהכי נכון לנו מבחינה כלכלית ומשפחתית ואז מחכים לצומת הבא לעשות שיפורים‪"...‬‬
‫ש‬
‫ר‬
‫מתוך ת וש‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ן רושו ש בר שמרב ת משתת‬
‫עו ק ו‬
‫תרג ו מקצוע בו‬
‫ת שרוב‬
‫ברור‬
‫מצ מקצוע ת‪ .‬ת וש‬
‫ש תקשו בכך במ ו ‪ ,‬עזבו ת מקצוע ‪ ,‬מרות קוש שבכך‪ ,‬ועברו‬
‫תו בש ו ‪ ,‬בו‬
‫ממש מע ק‬
‫‪,‬‬
‫ו במקצוע ש‬
‫ו עו ק ‪,‬‬
‫במ‬
‫ר‪ .‬כך ש ש‬
‫ע וק‬
‫ר ות כ צ ‪ ,‬ב ו ן עקב כ כך‪ ,‬רוב ג ו ש‬
‫ות מ ו ב ומו‪ .‬ו מרות כן‪ ,‬מ ף‬
‫ו‪ .‬ע ת מ ובר‬
‫גע‬
‫ושף ת מקצוע " בו " ש ו‪ ,‬ז שכנר כבר‬
‫משתת‬
‫‪ ,‬כמו מש ק‪,‬‬
‫רק‬
‫מקצועות נ שב‬
‫בב רור מ וץ מעג‬
‫במקצועות ש‬
‫ש עמ ו ע ן‬
‫ו מקצועות מן מנ ן‪ ,‬ב כ‬
‫ע צוב‪ ,‬ת וף ו ומנות מ נ ‪ .‬ע ת‬
‫‪ .‬מקצועות כמו‬
‫ו ור ‪ ,‬בעת שנ‬
‫מור ש משתת‬
‫רק‬
‫במב ן‬
‫ר‬
‫וו גב‬
‫כו וג ‪ ,‬מש ‪ .‬ע ת מ ובר במקצועות כמו ער כת ן ו ש ווק‪ ,‬ש‬
‫נת ו ר כ נג ש עבורו‪.‬‬
‫ת מש ת נ ש מקצוע ת‪ ,‬ובנקו ות זמן‬
‫ק ש וש‬
‫ר ו כמקצועות מבוקש ב ותר‪ ,‬שר‬
‫ת מקצועות שמרב ת משתת‬
‫כ ו מקצועות‬
‫שנ ‪ .‬מקצועות ק‬
‫ו‬
‫ש‬
‫‪,‬‬
‫וג ‪ :‬מקצועות ק‬
‫– עורכ ן‪,‬‬
‫מבוקש ומבו‬
‫ע ן נ שב‬
‫שן‪,‬‬
‫עו‬
‫משו כ‬
‫ש מרות ש‬
‫כ נ ת מכונות‪ ,‬שמ ‪ ,‬בנ ן וכ '‪.‬‬
‫מ ורת‬
‫ומקצועות נ‬
‫שבון‪ ,‬ר ו‬
‫רו‬
‫מ נ ‪ ,‬ו מקצועות כמו ועצ‬
‫ק ו מ שב‬
‫מקצועות‬
‫ש‬
‫מקצועות‬
‫‪4‬‬
‫מקצועות‬
‫שנ‬
‫שקעות‪ .‬מקצועות‬
‫שומ ‪ ,‬בע קר כש ש‬
‫כנו וג ת ו ע‬
‫ו ת וכ '‪.‬‬
‫ומר‬
‫נת‬
‫ו‬
‫ת ת ות‬
‫ב זת ש‬
‫כעומ‬
‫ב נת ומ כמו ב ו כנו וג ‪ ,‬נ ת‬
‫‪ .3‬ההוראה כמקצוע‬
‫ון בת ך ב רת מקצוע וב ג רת מקצועות מבוקש ‪,‬‬
‫כש תנ‬
‫מ קר ו מקצוע ור ת מתמ ק‬
‫ע ן שו מושג ע כך שנוש‬
‫משתת‬
‫בנ בות ו ש ק ‪ ,‬ב ו ן מ ו ק מ ‪,‬‬
‫ור‬
‫ות מקצוע‬
‫ת‬
‫כך‪,‬‬
‫ו מ ע ‪.‬‬
‫ב קשר ב רת מקצוע‪ .‬ו‬
‫משתת‬
‫ת ת ש‬
‫ת מקומו ש מקצוע ז בש‬
‫ו ן מ ון‪ ,‬כמו מקצועות‬
‫נע ר‬
‫ור ‪ ,‬כך ש ו‬
‫ש מקצוע‬
‫זכור מוע‬
‫מקצועות‬
‫כ‬
‫ור‬
‫ת‬
‫מנ‬
‫ף משתתף‬
‫וזכרו כ ‪ .‬ו ו‬
‫ר ש‬
‫שונ‬
‫ור ‪ ,‬ב רך כ‬
‫שרות כת‬
‫רו ששק ו ת‬
‫מע‬
‫נ שב ‪ .‬משתת‬
‫‪,‬ב ז ש ו‬
‫בר‬
‫‪ .‬ור‬
‫בש ב ר שונ ש ת ך ב רת מקצוע ע‬
‫בצב ‪ .‬ב ב משך‪,‬‬
‫ות‪ ,‬ע ת ‪ ,‬משו שש משו זמן מ ב ור‬
‫ו ן‪ ,‬ע ת עו מ‬
‫רק ‪.‬‬
‫זנ ו ותו‪ ,‬משו ש ו נר‬
‫" אני הייתי מורה בצבא והמשכתי בהוראה‪ ,‬אבל אחרי שסיימתי תואר שני באוניברסיטה‬
‫ועשיתי השלמות לא ראיתי את עצמי ממשיכה בהוראה‪"...‬‬
‫במקצוע שנזנ מש קו‬
‫ו ו נש ‪ .‬ף כ ‪ ,‬כ ור ‪ ,‬מ ובר‬
‫מרב ת משתת‬
‫ו תרו‬
‫שע‬
‫מ מקצועות נכ‬
‫ת וגמ מוב קת‪,‬‬
‫ור‬
‫‪,‬‬
‫רק‬
‫נ ת ב‪ ,‬ב רג נמוכ ותר‪ ,‬שנזנ ב רך כ‬
‫רת‪,‬‬
‫מקצוע ת‬
‫קר ר‬
‫בשב‬
‫בק ות רב ותר‪.‬‬
‫ור ‪ ,‬בש ב מק מ ז ‪ ,‬כמקצוע ש ש ו ז ש‬
‫ו משתת‬
‫ו ן שבו ת‬
‫ון‪ ,‬כש‬
‫רב ת מ שנמצ בש ב ב ש‬
‫נוכ ות‪ ,‬ב שו ת מ ‪ ,‬ת במ‬
‫תבקשו מות ת תגובת‬
‫רק‪ .‬משתת‬
‫ות נוש מרכז שע‬
‫ך‬
‫ור‬
‫ז‬
‫כמקצוע‪ .‬מ ש תג‬
‫שב ר ב ור‬
‫מו ע‬
‫‪ ,‬ש‬
‫צע ר‪ ,‬קרוב‬
‫ו ן בו נת‬
‫ת‬
‫שרות זו‪ ,‬שש ק‬
‫ות מורכבת מ‬
‫ת‬
‫וב משך‪,‬‬
‫ב נ ב ן וג שונ ש מור ‪.‬‬
‫מקצוע‪ .‬בכ ותו‪ ,‬ש ומר‪ ,‬ע ן‬
‫" ‪...‬אני הייתי מאוד מופתע‪ ,‬כי זה מקצוע קשה‪ ,‬לא מתגמל גם כלכלית וגם לא נחשב‪ ,‬ואם‬
‫מישהו שקרוב לי רואה בזה יתרון שאני לא רואה‪ ,‬אולי יש בזה משהו ‪"...‬‬
‫" הוא היה מוציא לי את כל הרוח מהמפרשים‪ ...‬זה היה מכה והייתי שואל אותו ומה עם‬
‫פרנסה‪ ...‬עם מה הוא יחזיק משפחה‪"...‬‬
‫ו ות ו נו‪ ,‬ר ש ת‪ ,‬ב תע ‪ .‬מ ובר במקצוע ש נ ק ב שבון כמש ו‬
‫תגובות‬
‫קרוב "מ וג ש "‪ .‬ז ו מקצוע שנמצ בצ ‪ ,‬מקצוע "נ " ש כו מכ ר‬
‫מ‬
‫שמצ‬
‫ת מ וו ‪,‬‬
‫תע‬
‫ותו‪.‬‬
‫ממש ו ר‬
‫ממש נ ק ב שבון‪,‬‬
‫ו‬
‫ותו‪ ,‬ב‬
‫מומ ץ‪,‬‬
‫‪ .‬מכ וון ש מרות שמ ובר במקצוע‬
‫ע ת קרובות‪ ,‬במבוכ ו ערכ ג‬
‫ממש נ שב‪ ,‬ר ז מקצוע‪ ,‬שב ז ש ו מקו ‪,‬‬
‫ו מת‪ ,‬ו ו‬
‫מקצוע ש ן בו כנ‬
‫ש‬
‫ותו גמר ז קצת כמו רוק ב רצו‬
‫ש ו ז ערך ברת ו ש בות‪ ,‬כך ש ב‬
‫‪5‬‬
‫מור ‪ ,‬ש כו מ כ מ‬
‫נו‪.‬‬
‫נ נו ו קר‬
‫ש ש צורך ב‬
‫‪ ,‬ורצו‬
‫ו ש כו‬
‫נש‬
‫וב ‪ ,‬ב‬
‫"‪...‬זה מקצוע חשוב‪ ,‬עם דימוי שלילי‪ ,‬ולכן אנשים לא אומרים שהם יגידו לבן שלהם שיהיה‬
‫מורה‪ ,‬כי זה לא נחשב ואלה שהולכים‪ ,‬אולי רואים בזה ייעוד‪"...‬‬
‫ז ת‪,‬‬
‫ו גמר ת ב ר‬
‫מ‬
‫ק מ משתת‬
‫צ‬
‫גור נו ף ש צר מע ן רת ע‬
‫‪,‬‬
‫זכ‬
‫ש ת‪ ,‬שכו‬
‫ו ומ כמע שנ תן ערך ש מ מוש ו גשמ‬
‫כבו‬
‫ז ת‬
‫ב ר‬
‫ב ת משמעות ש‬
‫ו מרו‪ ,‬ש ו מב ן‬
‫וב ב ‪ ,‬זרו משתת‬
‫ומ ר ‪.‬‬
‫ב ר במקצוע‬
‫ת ב‬
‫ו ות ב‬
‫ך ו תברר ש שנ‬
‫ו‬
‫תגובות‬
‫מתוך ש‬
‫תע ות‬
‫ו ‪ ,‬מ ש ו שמ וג‬
‫בע‬
‫ור ‪ .‬בו ר במקצוע ז נת ‪ ,‬בו זמנ ת‪ ,‬כ‬
‫ת ע וק ז ‪ ,‬במובן מ ו ‪ ,‬כש ות‪ .‬ב ות שע ‪,‬‬
‫‪ ,‬שרו‬
‫כ כ‬
‫מע ש קו‬
‫ז ת‪ .‬ב נונ‬
‫ו ו בר רות רבות ב רך ב ר‬
‫‪ ,‬ברוב מקר ‪ ,‬כמ ש‬
‫ותו‬
‫נת‬
‫ש נות רב ‪ ,‬ו רוב ג ש וק ומתו כ ממ שעובר ע ו במקצוע עצמו‪,‬‬
‫בכ שור ו‪,‬‬
‫צור צרוף ש משנ ק ב ‪,‬‬
‫נוש ת רור ת כמו ו‪ .‬קש‬
‫כש ו נ וע ב ב ב‬
‫עת‬
‫צגו עות שונות בקבוצ ‪,‬‬
‫מת שב בק ות ז ע ז ‪ ,‬בע קר ש תמ‬
‫ותר‬
‫ו ות שנו‬
‫כ וון ש‬
‫ך כו נ‬
‫תכו ות ב ו מ ות נש עצמ ‪ .‬מכ מקו‬
‫כו‬
‫ו ות שמב ת עוצמ ‪ .‬כמע‬
‫ב ו ש ת מ ונ ות מ ו מת ו ו ש ‪ ,‬מ שר‬
‫ור‬
‫ק‪ ,‬ב‬
‫וגמ בעברו מור מוצ ומרש ‪ ,‬ש צ ו‪,‬‬
‫ת‬
‫משתתף‬
‫בב נת וצ מ כ ‪ .‬ז ת מכ וון ש מור‬
‫ערכ ‪ ,‬ב ו‬
‫ש ת זק ור ו‬
‫'‪ ,‬כבו ו וקר ש ש מקצועות‬
‫ר ו ו '‬
‫כנ‬
‫ש ן ו‬
‫ו‬
‫ו‬
‫נ שב ‪.‬‬
‫"‪...‬אני הייתי אומר(למי שבחר בהוראה) שאתה צריך לדעת שאתה הולך להגשים את עצמך‬
‫וזה טוב ויפה‪ ,‬אבל אתה צריך לדעת שזה ממש לא טוב לחשבון הבנק שלך ולפרנסת‬
‫המשפחה שלך‪"...‬‬
‫" אדם שהולך להוראה רואה בזה משהו מיוחד‪ ,‬כמו ייעוד‪ ,‬כי זה מקצוע קשה מאוד ואין בו‬
‫בכלל תגמול כספי ואם הוא בחר בזה שידע מה מחכה לו‪"...‬‬
‫ע מנו ר ש ש שתת ות‬
‫בו ר ב ור ‪,‬‬
‫ש וב ז ‪ ,‬ש ערכ מ ו גת ר‬
‫מ ת‬
‫ו‪ ,‬ק ב גוון שונ במקצת ע‬
‫מ כ‬
‫קש ו ר‬
‫בצער‪ ,‬משו‬
‫תו‪ ,‬ך עצו ו‬
‫‪ ,‬כב ו ת‬
‫צע ר שב ר במקצוע ז ‪ .‬כשמ ובר ב‬
‫קרב כ‬
‫רב ‪.‬‬
‫ר ‪ ,‬במ‬
‫ב‪ .‬כשמ ובר בבן זוג‪ ,‬ו בן‪ ,‬תנג ות צע ז‬
‫ב וק ות‬
‫" אני חושבת שאם זה בן זוג‪ ,‬זה היה משנה לי מאוד אם הוא היה מורה‪ ...‬כי צריך לבסס‬
‫משפחה וצריך איזה מקצוע שאפשר להתקדם איתו בחיים ושתהיה לך משכורת יפה‪ ...‬אז זה‬
‫אומר שאין עתיד משותף‪ ,‬זה להיות תקוע וכן‪ ,‬זה היה משנה לי והייתי מפסיקה קשר כזה‪"...‬‬
‫" ‪...‬זה תהיה מכה בשבילי והייתי מסביר לו מה המשמעות של זה‪ .‬לא היום‪ ,‬כי אם שיהיה‬
‫בעל משפחה ולא יוכל לתת למשפחתו את כל מה שהיא צריכה‪"...‬‬
‫"‪..‬לא אעמוד בדרכו ואדאג לו‪ ,‬כי מורה בישראל זה לא ג'וב‪ .‬מקסימום מה הוא יהיה? מנהל‬
‫בית ספר‪ ,‬גם זה לא משהו‪"...‬‬
‫‪6‬‬
‫ר בו משתת‬
‫נ שבעזרת‬
‫ע עו כמ מ‬
‫ון ב מותו ש מור‬
‫משך‬
‫מקצוע‪ .‬ובר ע כך ש ש בב ר במקצוע‪ ,‬מרות‬
‫ות ש‬
‫ת‬
‫ת מעג‬
‫נו ות‬
‫ו רק ‪ .‬ז ת משו שעות עבו‬
‫ת גו ות קו מות‪ ,‬ג צ רצ ונ‬
‫מקצוע ב ו ן מוצ ר כמקצוע נש ‪ ,‬בע קר כש ש צ ן בע‬
‫ו קב עות‪ .‬מ ר מ ו זו‬
‫רג שו‬
‫רוב‬
‫‪.‬ג‬
‫גבר ו נש כ‬
‫מ רנ ‪ .‬ש צ ן כ קב ע זו ו שות‬
‫בר ‪.‬‬
‫כ מו ש ו נ‬
‫בנו ע ז ת‪ ,‬ע ן‬
‫ו כו ת ש‬
‫ש רות נ‬
‫ן נו ף ת‬
‫מ‬
‫ות בע‬
‫מור‬
‫מ ‪ .‬משמע‪,‬‬
‫ש ו ב‬
‫‪.‬‬
‫עמו מו ת מ‬
‫ככ‬
‫ר שמש כמור ‪ .‬מור נת‬
‫כר ת ז ת ש רצון ו כו ת‬
‫גו‬
‫" להיות מורה זה מישהו שאוהב את זה‪ ,‬שיש לו סבלנות ונטייה ללמד ולהסביר‪ ...‬זה לא‬
‫מתאים לכל אחד‪ ,‬צריך אישיות מיוחדת‪"...‬‬
‫נש שב רו ב ור‬
‫ש וזכרו ע עת ‪ ,‬מת‬
‫ורג מכו‬
‫ון נו ף ש מור ‪,‬‬
‫מקר ז ב ר ב ב משך ו" ‪ ,‬ב ברור ש מור ש קר ר‬
‫כקר ר שנ ‪ .‬נת‬
‫ו ש ו‪ ,‬בע קר משו ש ו נ שב‬
‫ב ו ן גמר שונ מ שר מור‬
‫שנ מת‬
‫כמ שב מתוך ב ר ‪.‬‬
‫"‪ ..‬אני מכיר מי שעשה הסבה מהי טק להוראה וזה מדהים‪ ,‬הוא עשה את זה מרצון להשפיע‬
‫וזה יפה וצריך להוריד את הכובע בפניו‪"...‬‬
‫‪ .4‬גורמי משיכה ודחייה מהוראה‬
‫ב ון ז וב משך נתבקשו משתת‬
‫ו‪ .‬נ ר ות ‪ ,‬ע‬
‫ור וגורמ מש כ‬
‫ר‬
‫ת גורמ רת ע‬
‫ר ש בות ‪ ,‬בת‬
‫ממקצוע‬
‫ע קר‬
‫ת משתת ‪.‬‬
‫א‪ .‬גורמי רתיעה‬
‫נו מכ כ ת בע ו‬
‫כ שכר מור‬
‫שכר נמוך ‪ -‬שרר כמע קונצנזו ב ן משתת‬
‫ע מבו ‪,‬‬
‫בכבו ‪ ,‬ז ת במ ו כ שר מ ובר במ רנ ע קר ‪ .‬קב ע זו ננ נשענת ע‬
‫מ ע‪ ,‬ב כו ו ע ש ו‬
‫ו גב ו רק ר‬
‫שכר‪ .‬נתון ש משתת‬
‫ב שר גוב‬
‫שכר מור נעשת מתוך שוו‬
‫ות ש משתת‬
‫ברור ש ת‬
‫נמוך מ ו ‪.‬‬
‫בעת ‪.‬‬
‫נמנ ‪ ,‬ו ש מנו ע‬
‫שכר ש בע מקצועות ו ש ‪ ,‬ע‬
‫‪,‬‬
‫ר‬
‫מ נ ‪ ,‬ו מע ק‬
‫ער כו ששכרו ש מור ומ מקצועות שב‬
‫משתת‬
‫ות‪ ,‬וע ‪ ,‬ק ות‪ ,‬ו‬
‫עוב ותר מ כו מ נ מ ‪ .‬מקצועות כמו‬
‫ש‬
‫נ מוכנ‬
‫ברו ש משכורות ש מור‬
‫מע‬
‫ו מ נו ‪ .₪ .111‬משתת‬
‫נקבו שבמ ר ש‬
‫נוך‪.‬‬
‫רונות במערכת‬
‫ר ר ורמות‬
‫גבו ות ו במש ו מכך‪,‬‬
‫" מדברים על זה בתקשורת‪ ,‬משכורות של מורה עם הרבה וותק‪ ,‬הם ממש מצחיקות‪ .‬זה סוג‬
‫של לשקף לנו את המציאות כמה שווה עבודה של מורה וזה חבל‪"...‬‬
‫" המשכורת של מורה מתאימה‪ ,‬אולי‪ ,‬למפרנס שני‪ ,‬לאישה שרוצה להיות בבית עם הילדים‬
‫בצהריים וליהנות מחופשים‪ ...‬היא לא מתאימה לפרנסה מכובדת‪ ,‬גם אחרי הרפורמה‪"...‬‬
‫‪7‬‬
‫שכר ש מש כגור מרת ע ב ותר בכו קבוצות נב קות‪ .‬ג משו ש ו נת‬
‫כך וג משו ש ו נת כגור משמעות מ ו בב רת מקצוע‪.‬‬
‫כנמוך כ‬
‫מ שבו ר במקצוע בע‬
‫ערכ‬
‫מוגב ת ש‬
‫ות מ‬
‫כבוד ויוקרה ‪ -‬מ וץ ו‬
‫כ ר כמע כ וקר‬
‫ות נ וצ מקצוע ור‬
‫ש בות ברת ת ו נוש ת‪ ,‬ת‬
‫וכבו ‪ .‬ז ת‪ ,‬בש וש ו נ מש מ ‪ .‬ן ו‪ ,‬ע רקע ש שכר נמוך ו מו עצמ רו ‪ ,‬ת‬
‫קש ש‬
‫וקר ממנ נ נ מקצועות מבוקש ; ע ר וקר וב ו כבו ע עבו‬
‫ו מג ע‪ ,‬כש ו מג ע‪ ,‬ו ש בו ובש ע רמ ת כבו עו ק בו‪.‬‬
‫מור ו שג ש‬
‫ור ‪ ,‬תקשורת‬
‫‪,‬‬
‫שות ו מקצוע‪-‬‬
‫נרמ ע‬
‫עו ק ב ור‬
‫ש‬
‫כבו‬
‫כבו ‪.‬‬
‫ו מערכת ש נ ו ק‬
‫" מי הולך להוראה היום?זה מקצוע ללא סטאטוס‪ .‬אני חושב שאין להם מדי ברירות כי הם‬
‫נקלעים לשם‪ ,‬הם לא מחליטים‪ .‬הם לא מצליחים ללמוד מקצוע יותר אטרקטיבי ותנאי‬
‫הקבלה הם מאוד נמוכים והם מתגלגלים לשם‪"...‬‬
‫" בגלל המשכורת הנמוכה אין כבוד למקצוע ואיכות האנשים שמגיעים להוראה נמוכה וקל‬
‫לזלזל בהם‪"...‬‬
‫ע ר‬
‫וקר ו כבו ש משו עבור משתת‬
‫כגור מרת ע בע עוצמ רב ‪.‬‬
‫שונ ע קב ע שמקצוע‬
‫ההורים – שוב ושוב זרו משתת‬
‫מור ‪ .‬מור נ ש‬
‫ש ור‬
‫רב ‪ ,‬בג‬
‫כ כך‪ ,‬במ‬
‫צוץ ב נ‬
‫ת גבו ‪ ,‬ש מור‬
‫ש נ מכב‬
‫ור ת מ‬
‫מערכת‪ ,‬שצר כ גבות ת ור ‪ ,‬נ עוש ז ת‪.‬‬
‫ור שרו במצב נ ות‬
‫‪ ,‬במ ו ו שת ‪ ,‬מו‬
‫ב ן ש מקצוע‪ ,‬בעו‬
‫"המורים היום הם בעמדת נחיתות‪ ,‬יש לו תלמידים חוצפניים ויש לו מאבקים גם עם ההורים‬
‫ואין לו סמכות לעשות משהו‪..‬רמסו את המורים אצלנו‪"...‬‬
‫"‪..‬ההורים מאשימים את המורים‪ ,‬לא את הילדים‪ .‬כל דבר שקורה‪ -‬המורה אשם‪ .‬זה לא בא‬
‫מהילד‪ ,‬האימא באה וצורחת על המורה‪ .‬ואז הילד אומר ‪ -‬גם לי מותר‪ ,‬ובמקום שיהיה כבוד‬
‫למורה ההיפך נכון‪ ...‬ההורים צריכים לעשות יד אחת עם המורה ולא לסנגר על הילד בכול‬
‫תנאי‪ .‬וכול זה קורה בגלל היוקרה הנמוכה של המורה‪"...‬‬
‫נ צב מו כ תת‬
‫ור ‪ ,‬מור‬
‫ת ש‬
‫ב‬
‫ו צ‬
‫ההוראה כשדה קרב –‬
‫ו מ ר‬
‫רב ‪ ,‬כ ו צ קש ומ מת‪ .‬בכו קבוצ‬
‫‪ ,‬נת ת‪ ,‬במ‬
‫ת מ‬
‫בן‬
‫ז ת‪ ,‬ע ר גבו ות ב‬
‫נ ר קצ‬
‫ת‬
‫שת רו בצבע עז‬
‫משתת‬
‫ות‬
‫ע מנת‬
‫מור ו צורך ש מור‬
‫מות כ‬
‫מור ‪ ,‬ב ו‬
‫ת מ‬
‫‪.‬‬
‫ש ו בקבוצת ת מ‬
‫מ וג‬
‫"‪...‬המורים נאבקים עם קללות ויריקות‪ ,‬מחקים בראש‪ .‬זה טירוף מה שקורה בכיתות היום‪"...‬‬
‫"‪..‬ההוראה זה מקצוע קשה פיסית ונפשית‪ ,‬מורים נאבקים עם תלמידים בכיתה‪ ,‬מזלזלים‬
‫בהם‪ ,‬זורקים עליהם ניירות ומחקים ומחוץ לכיתה‪ .‬יש את ההורים שגם להם רק תביעות‬
‫מהמורה‪"...‬‬
‫תמונות קשות‬
‫ש ן נן גמר זרות‬
‫ו‬
‫עורר ן‪ ,‬ע‬
‫תקב ו‪,‬‬
‫מו כ‬
‫ו ן מת מות‬
‫משו שנר‬
‫ש ר משתת‬
‫ע מתר ש בבת‬
‫שש‬
‫ר‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫ר ו ב ן ע ות‬
‫משתת‬
‫ממוצע‪ ,‬ע‬
‫מור‬
‫זק ותר ומעורכ‬
‫מור‬
‫‪,‬‬
‫ך עמו ב נ ת מ‬
‫ע ן נותר ש ת מרת ע‬
‫מות ש‬
‫ונ שתו רו‬
‫ותר‪ ,‬כמו ג‬
‫כך ש צ ו ו‬
‫ומ מת‪.‬‬
‫ו ר כבו ש מות‬
‫ו ור ‪ ,‬ב ג‬
‫ת מ‬
‫ע מו ות ש‬
‫כן‪ ,‬וצרת‪ .‬מו ע ו מ‬
‫קו‬
‫שו ע‬
‫ות‬
‫נ וצ שמור צר ך‬
‫ערכ‬
‫כ ת‬
‫מצב נו נור כ כך‪ ,‬ב תמונ‬
‫"‪...‬היה לי מורה שידע להחזיק את הכיתה כולה‪ .‬הייתה לו כריזמה והערכנו אותו‪ ,‬אבל כמה‬
‫כאלה יש? בדרך כלל המורים לא כאלה והם נאבקים מול התלמידים‪ ,‬שבמצב היום בבתי‬
‫הספר‪ ,‬יש להם יותר כוח‪"...‬‬
‫ע רק ו ‪.‬‬
‫ו שות ש מקצוע‪ ,‬בע נ מרב ת משתת ‪,‬‬
‫ת‬
‫קידום מועט –‬
‫ן כמע ק ו בשכר ו ן מ ו קר ר משמעות ‪ .‬מ ו ק ‪ ,‬ש מעבר ת ק‬
‫מושכ‬
‫בג ר ש ת ק‬
‫נר ו מרב ת משתת‬
‫ר‪,‬‬
‫ו מנ ב ת‬
‫רכז‪ ,‬ו‬
‫מור ‪.‬‬
‫ש ש ב משו ש נו משמעות מת ק‬
‫" ‪...‬מורה זה מורה‪ .‬מקסימום שהוא יכול להתקדם זה להיות מרכז תחום‪ ,‬או שכבה‪ ,‬או‪,‬‬
‫במקרה הנדיר‪ ,‬להיות מנהל בית ספר‪ ..‬ההבדל בשכר הוא מועט‪ ,‬אז כמעט ואין אפשרות‬
‫להתקדם‪"...‬‬
‫"אין מורה שהוא באמת יותר בכיר ומרוויח יותר ממורה אחר‪ .‬אתה יכול להיות אחראי שכבה‪,‬‬
‫אבל זה לא הופך אותך למרוויח יותר משמעותית‪"...‬‬
‫" זה מקצוע בלי אתגר‪ .‬אין בו תחרות פנימית ‪ -‬מי יתקדם? מי יקבל העלאה? אבל מורה יודע‬
‫שיש לו את מקומו והם באותו מקום והוא יישאר באותו מקום‪"...‬‬
‫מכ ר ‪ ,‬ו שו‬
‫העדר תנאי עבודה ‪ -‬בנ גו מקצועות ש משתת‬
‫ר מש ו‪ ,‬שו‬
‫נ ות –‬
‫מור כמ ש ן ו תנ עבו‬
‫שונ ‪ ,‬בו‬
‫רור ות ו ו ר ש בות ש מקצוע בע נ‬
‫וכ '‪ .‬בר שו ך ור ע‬
‫בת ומ‬
‫ן ומ שב מש ו‬
‫ע ו‪.‬‬
‫ר‬
‫"‪...‬מורה הוא תפקיד בלי מקום‪ ...‬הוא עובר בין הכיתות ואין לו פינה משלו שבה הוא יכול‬
‫לשוחח עם תלמיד‪ ,‬או לעבוד‪ ...‬זה גם מראה את היחס אליו‪"...‬‬
‫מש ך בב ת ‪ ,‬במשך‬
‫זכ רו ת צורך ש מור‬
‫עבודה בבית – מ ר משתת‬
‫ז ו גור מרת ע שמקזז‪,‬‬
‫ר‪ .‬בע נ‬
‫בב ת‬
‫מו ת ע‬
‫שעות רוכות‪ ,‬ת עבו‬
‫מ ו מת‪ ,‬ת נו ות מ ו ת מ עבו ו ו ש ות מרובות ש ש מור ‪ .‬ו‬
‫במ‬
‫‪.‬‬
‫ב ת מ ור ת מ‬
‫מור‬
‫ונ שמג ע‬
‫ש זכ רו‪ ,‬בנו ף‪ ,‬עבו בב ת‪ ,‬ת‬
‫"‪...‬צריך לתגמל את המורה על עבודה בבית‪ ,‬או לדאוג שאם הוא עושה עבודה בבית הוא‬
‫יקבל תגמול‪ .‬היום הם עובדים בבית בהתנדבות והורים לא מהססים להתקשר אליהם‬
‫הביתה‪ ...‬העבודה מגיעה גם הביתה‪ ,‬בלי תגמול מתאים‪"...‬‬
‫מערכת מ מור‬
‫‪ ,‬ש‬
‫ו כת וג‬
‫רשנות‪,‬‬
‫לחצים של המערכת – כוונ‬
‫ש ו‪ .‬רשנות ש מ ר ש ‪,‬‬
‫עבו‬
‫ש וגעת בת ושת ערך ש ו‪ ,‬ב ו ונומ ובתנ‬
‫במקו מ‬
‫ק ע שבון עמק ‪ ,‬שגת צ ונ גבו‬
‫‬‫ענת כמ מן משתת‬
‫כ כת ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫" המורים כל הזמן בלחץ‪ .‬הוא חייב לרוץ‪ ,‬כי יש חומר שהוא צריך להספיק‪ .‬הוא יודע לפעמים‬
‫שהוא משאיר מאחור תלמידים שלא מבינים‪ ,‬לא מסתכלים על האיכות‪ ,‬רק על ההספק‬
‫והציון‪"...‬‬
‫ב‪ .‬גורמי משיכה‬
‫ו שברוב‬
‫משתת‬
‫ש וע ו ע‬
‫ור‬
‫מקצוע‬
‫בגורמ מש כ‬
‫מ שב‬
‫צרכ ר שונ‬
‫ו‪ .‬מצ‬
‫בשנ קצוות רמ ת צרכ ש מ‬
‫נמצ‬
‫מכר ע‬
‫מ גרת ש גשמ עצמ ת‪ ,‬עו‬
‫קרוב ב ו‬
‫‪ ,‬ש ב ון‪ .‬מצ שנ ‪ ,‬צרכ‬
‫וב‬
‫ת‪ ,‬מגוון צרכ שב נ ‪.‬‬
‫וכ '‪ ,‬ע נוכ ות‪ ,‬מוע‬
‫מ ו שמקצוע‬
‫רב כ‬
‫משתת‬
‫וזכר ע‬
‫בטחון תעסוקתי ‪ -‬גור מש כ ז‬
‫עבור ‪,‬‬
‫כ‬
‫ו עבור נש מ ו מ ‪,‬‬
‫וות מקור מש כ‬
‫ור מ ק ו ו כו‬
‫שן"‪ ,‬שבו קב עות ותנ‬
‫כנר ‪ .‬ז ת משו ש ו משקף ערך שנ שב מ ו "בעו‬
‫ו ות כ כ ת‬
‫בתקו תנו נוכ ת‪ .‬וע ז ת‪ ,‬ע רקע ש‬
‫נ שבו מ ו ‪ ,‬ך‬
‫וצ‬
‫ג ון ש ב ר במקצוע ור בש ש קו ז ‪.‬‬
‫ת‬
‫שר ב‬
‫גבו ‪,‬‬
‫"‪ ...‬למורה יש תנאים סוציאליים ואולי יש אנשים שהקביעות והפנסיה חשובים להם יותר‬
‫מאשר השכר החודשי והכבוד ‪"...‬‬
‫מש מ ז ת‬
‫שנ ב‬
‫נוחות ‪ -‬בנו ות‪ ,‬מ ו ת מקצוע ז ‪ ,‬כ וונו משתת‬
‫שקעת מ מץ מוגב‬
‫ת ו ו שות רוכות‪ ,‬שמשמעותן‬
‫קצרות‬
‫ז ‪ :‬שעות עבו‬
‫ת ו צורך‬
‫מקרב ת נו ות‬
‫ב מש‬
‫‪.‬‬
‫ר ‪ ,‬כמו מש‬
‫בר‬
‫וזמן נו‬
‫ועות‪ ,‬מוג רות‪ ,‬קבועות‪ ,‬ר‬
‫ר שות מ מור‬
‫ותן ש‬
‫מעצ‬
‫בב ון‪ .‬נו ות‬
‫ו קבוע ומ ורגן ו מערכת תע וקת ת שבתוכ ו וע צ ב מ ו ‪.‬‬
‫"‪...‬שעות העבודה שלהם בתכל'ס נוחות היום בשעה שתיים סיים את הלימודים‪ ,‬זה קלאסי‪.‬‬
‫מי עובד היום בשעות כאלה? זה מציאה‪ ,‬ועוד חודשיים בשנה בית הספר מושבת ואפשר‬
‫להיות עם הילדים‪ ...‬זה מאוד נוח לאנשים מסוימים‪"...‬‬
‫" אני לא רוצה להיות שוביניסט‪ ,‬אבל לאמהות זה מצוין‪ ,‬אנחנו בחופשים‪ ,‬שלא היה סידור‬
‫לילדים‪ ,‬תמיד הייתה לנו קינאה במורות‪"...‬‬
‫גשמ עצמ ת‪ .‬משתת‬
‫כו ת‬
‫צ ונ‬
‫ור‬
‫הגשמה עצמית – בתוך מקצוע‬
‫מקצוע עוש ז ת ב ת בר ר ‪ ,‬ב במקצוע עצמו ש‬
‫ו ע שב וע רב מ ונ‬
‫ש ת נמשך‬
‫ר ע וק במש ו ש ו‬
‫גשמ עצמ ת‪ .‬משמע‪ ,‬כו ת ש‬
‫ו נצ‬
‫ת עצמו‬
‫ב‬
‫ומר ‪ ,‬מש ו ש ו כו‬
‫ו‪ ,‬ו ו ג במ ר וו תור ע תגמו‬
‫ב מצעותו‪.‬‬
‫"‪..‬אם תלמיד מפרגן למורה‪ ,‬או שיש לו הצלחה באחוזים מאוד גבוהים‪ ,‬זה יכול להיות‬
‫משמעותי למורה ולגרום לסיפוק ולתחושה טובה ‪"...‬‬
‫"‪...‬אם יש מורים שמתמקדים בתלמידים היותר חלשים וכן מנסים להעלות אותם וזאת‬
‫הרגשה טובה‪ ,‬אפילו אם זה ילד אחד שעזרת לו חברתית ובלימודים‪"...‬‬
‫מקצוע שוב‬
‫כמע ו ן עורר ן ע כך ש ור‬
‫שליחות חברתית – בע נ משתת‬
‫ו תור מש ו בר ובעק ן‪ ,‬תור ג עצמו‪ ,‬מתוך ת וש‬
‫בר ‪ .‬כך שמ ש ו ך‬
‫‪01‬‬
‫מ ומ‬
‫בר ‪ .‬צ משתת‬
‫שוב עבור‬
‫בר מ‬
‫ש ו עוש‬
‫ותר מצומצ ש תרומ מ נ ‪ ,‬מעש צ ונ ‪ ,‬ב ווק בנו‬
‫ותר‪.‬‬
‫ברת כ‬
‫רוב כ ש ומשכנע ות מ שר בנו‬
‫ק ב ערך‬
‫ו נת‬
‫ז‬
‫ז‬
‫ע‬
‫גוון‬
‫"‪...‬אם מישהו מרגיש שזה בשבילו וכך הוא יכול לתרום לחברה‪ ,‬אז אחלה‪ ,‬כי זה מקצוע‬
‫חשוב‪ ,‬בלי הילה‪ ,‬שמאוד מוזנח ולכן העבודה בו היא כמו שליחות חשובה‪"...‬‬
‫ת ת משתת ‪ ,‬ש ע‪ ,‬ש ר‬
‫וב ומעורך כו ‪ ,‬ע‬
‫היכולת להשפיע – מור‬
‫‪ ,‬עת ש נך ות ‪ ,‬ש ע ת קרובות‬
‫ות ‪ ,‬רג ש שע צב ת מות ש ת מ‬
‫ות‪ ,‬ש‬
‫ק מ משתת ‪,‬‬
‫‪ .‬במובן ז ‪ ,‬בע נ‬
‫ת מ שנתן‬
‫ש ו עמ משך שנ‬
‫שר עשות עבו‬
‫ו בענ ן ז ע ות ע כמ מן מקצועות מבוקש ותר‪ ,‬שב‬
‫ו ‪ ,‬שכז ‪.‬‬
‫ש ר מ ור ך ות‬
‫מקצוע ת וב ו צ ‪ ,‬ב‬
‫" מורה טוב משפיע על תלמיד‪ ,‬הוא יכול לעורר סקרנות ולפתוח בפני התלמיד עולמות‬
‫חדשים ויש לפעמים שהמורים השפיעו על המשך הדרך של הילדים‪"...‬‬
‫" אם אתה באמת בעניין הזה של ההוראה‪ ,‬אתה יכול להשפיע על התלמידים‪ ,‬לפתוח להם‬
‫את העיניים וזה בטח הרבה סיפוק‪"...‬‬
‫ר מור כגור ש ש מנות ותו ב ן‬
‫מצ ו ת‬
‫ק מן משתת‬
‫חדר המורים ‪-‬‬
‫ור ‪ .‬מור כו ש ות ש ב בר ש‬
‫ת‪ ,‬במקצוע‬
‫וב ו מושכ ‪,‬‬
‫גורמ‬
‫כ‬
‫ק מע ת ברת ת ותמ כ ‪ .‬נר‬
‫ו‪ ,‬ו כו‬
‫ו‪ ,‬קרוב‬
‫ומ‬
‫נש‬
‫ב בות עבו מנוכרות‬
‫‪ ,‬וש ע ג מ שוו‬
‫ו שות‬
‫זו‪ ,‬ש כו‬
‫ערכ‬
‫ו‪ /‬ו ונקצ ונ ות מ ו ‪ ,‬ש ק מן נש מכ ר מעבו ת ‪.‬‬
‫"‪...‬חדר מורים זה חדר של חברים של קולגות שלך שאפשר לפתח ביחד שיעור‪ ,‬להתחלק‬
‫בחוויות‪ ,‬זה משהו טוב‪ ,‬כי כולם באותה סירה ויש להם הרבה במשותף‪"...‬‬
‫ב ן גורמ רת ע מ מקצוע‪ ,‬ב ן גורמ מש כ ‪ ,‬ו ש צ מרת ע‬
‫כו ‪ ,‬ב שוו‬
‫ו ק נ ע כ כך‬
‫ב ו ן ב ו ע ע ונ ‪ .‬נר כ ש וב ש שכר נמוך וכבו מוע‬
‫‪ ,‬נרתע ‪ ,‬ברוב ‪ ,‬מן ע וק‬
‫נש ש גשמ ות ושת ש ות כן מ בר‬
‫שג‬
‫כו כך כ ו וב ז ‪.‬‬
‫‪ . 5‬הוראת המתמטיקה והמדעים‬
‫א‪ .‬הבחנה בין מקצועות ההוראה‬
‫ש מ ‪.‬‬
‫במובן כ‬
‫ור‬
‫ת‬
‫שנערך ע ש ב ז‬
‫ור‬
‫ון ע מקצוע‬
‫ש בת‬
‫ור‬
‫ר‪ ,‬מקצועות מ ו ‪ ,‬ו מ גרת‬
‫ו‬
‫משתתף‪ ,‬ז‬
‫ת‬
‫ע‬
‫מ‬
‫ון‪ ,‬ברובו מכר ע‪ ,‬ע ק במשותף ו ז במקצוע ור‬
‫עומת ת כון‪ .‬ך‬
‫ר ו‬
‫ק גור ות שונות שמב נות ב ן‬
‫ת‬
‫מ ר ב נ ‪ .‬כשנתבקשו משתת‬
‫ו‬
‫ב ן וג שונ ש‬
‫ו ז במקצוע‪ ,‬ב ק ומו ש מ רג ש ש בות ו וקר ‪ ,‬ש ב‬
‫ת‪ ,‬ש‬
‫מו כ ע מרב ת משתת ‪ ,‬מע נקו ות‪ ,‬מוע ות‬
‫ור ‪ .‬מ רג ש‬
‫מ וקת‪.‬‬
‫‪00‬‬
‫ותר‬
‫ת‪ ,‬שמור בת כון שוב ונ שב‬
‫כמ ‪ ,‬כמע מו‬
‫ו מו ת כון – שרר‬
‫ותר‪ ,‬עברו כשר ב ונ בר‬
‫כמשכ‬
‫מ שר מור ב ו ‪ .‬ז ת משו ש נת‬
‫מקצוע מ ו‬
‫ב רך כ מומ‬
‫מתמקצע ותר ו כן‪,‬‬
‫ו במכ ות ור ‪.‬‬
‫כמ מקצועות‪ ,‬מ שנת כרצ נ ומקצוע ותר‪.‬‬
‫ו כמו ב ו ‪ ,‬מ מ‬
‫"‪ ...‬מורה ביסודי היא מורה שמלמדת הרבה מקצועות ואילו מורה בתיכון מתמחה בתחום‬
‫מסוים‪ ,‬הוא נראה יותר משכיל‪" ...‬‬
‫"‪...‬ההתעמקות של המורים בחומר בתיכון יותר רצינית וגבוהה ביסודי‪ .‬שם זה רק השלמות‪,‬‬
‫כי משנים את התוכנית והם רק מסבירים‪ ,‬לא מלמדים ממש‪"...‬‬
‫כבע שכר ותר גבו ו וקר רב‬
‫נת‬
‫ר ר‬
‫ר מו צ בור – מור בבת‬
‫וב ותר ונ נ‬
‫ב בת‬
‫בתנ‬
‫עוב‬
‫ותר ממור במערכת צ בור ת וג ככ‬
‫ש מערכת ר ת‪,‬‬
‫‪ .‬ע ז ת‪ ,‬מרות תרונות נת‬
‫וב ותר ש ת מ‬
‫מ‬
‫ת‪ ,‬משו שכ ות מע ש ‪.‬‬
‫בר שו‬
‫ת כ‬
‫ות‬
‫ת‬
‫"‪...‬יש בתי ספר פרטיים ששם המורה מרוויח יותר ויש אליו יחס אחר‪ ...‬אלה בתי ספר‬
‫שהצליחו לבנות אווירת הוראה אחרת שמכבדת יותר את המורה‪"...‬‬
‫וב ונ שנערכו ת וע‬
‫בקבוצות ו ת‬
‫ק מן משתת‬
‫ונ –‬
‫ת מו‬
‫נוך ממ כת ת‬
‫ו מעמ ו ש מור במערכת‬
‫תקב רוש ‪ ,‬ברור מ ‪,‬‬
‫ר‬
‫ונ ‪ .‬ש משמעת זק ותר‪ ,‬גבו ות ב ן‬
‫ת ת‪ ,‬וב ותר ממעמ מור‬
‫וב בר‬
‫ב ב מקצוע ור ‪.‬‬
‫מור ת מ ו ברור ותר ו ש ערכ רב ותר מצ‬
‫"‪...‬החינוך בבתי ספר דתיים של מה שהיה כמו המפד"ל הוא עם הרבה יותר משמעת‪...‬‬
‫התלמידים מכבדים את המורים והמורה לא נאבק ובחרדי יש בכלל כבוד גדול למורה‪...‬‬
‫הוראה בעולם הדתי זה מקצוע נחשב‪ ,‬זו שליחות מכובדת‪"...‬‬
‫כמ ר ב ‪,‬‬
‫ת‬
‫ר – בקרב משתת‬
‫עומת‬
‫מור במקצועות מבוקש‬
‫‪ .‬מור‬
‫ב ן מקצועות שונ מב נת וקר שמ‬
‫ת‪ ,‬ש ש ב‬
‫כבע וקר גבו ‪ ,‬ב ו ן‬
‫ק ‪ ,‬רובו ק ‪ ,‬ק רונ ק ו נג ת‪ ,‬נת‬
‫מתמ ק ‪,‬‬
‫רות‪,‬‬
‫תנ"ך‪,‬‬
‫ מור‬‫מקצועות ומנ‬
‫ברוב מור‬
‫ברור‪ ,‬מש ר מור ‪ ,‬ש‬
‫ב‬
‫בות ע קר ות‪,‬‬
‫מקצועות נ שב נובעת משת‬
‫רב תר ש‬
‫וכ '‪ .‬וקר‬
‫ותר‪ ,‬מ‬
‫קש‬
‫ו נ שב‬
‫מור‬
‫מקצוע ת‪ .‬מקצועות שמ מ‬
‫ר שונ‬
‫ותר‪:‬‬
‫שמע ‪ ,‬עת משתת ‪ ,‬ע כו ת וכשרון גבו‬
‫"‪..‬אני חושב שהמורים למתמטיקה נתפסים‪ ,‬גם בגלל החשיבות של המקצוע וגם בגלל שהוא‬
‫נתפס כקשה יותר מהיסטוריה‪ ,‬או תנ"ך‪ ,‬אני לא אומר שהם גאוני הדור‪ ,‬אבל הם מוכשרים‪,‬‬
‫שלמדו מקצוע שמחייב הבנה גבוהה‪ ,‬ומלמדים אותו‪"...‬‬
‫הסיבה השנייה היא כלכלית‪:‬‬
‫"למורה למתמטיקה יש אפשרות לתת שיעורים פרטיים‪ ,‬הוא לא חייב להסתפק במשכורת‪,‬‬
‫יש לו הרבה אפשרויות פרנסה נוספות‪"...‬‬
‫"‪...‬למורה למתמטיקה אין בדרך כלל בעיה של פרנסה‪ ,‬תמיד הוא יכול לתת שיעורים פרטיים‬
‫ולאזן את חשבון הבנק שלו‪...‬יש הרבה ביקוש למורה פרטי טוב‪"...‬‬
‫‪02‬‬
‫כנ ‪ ,‬ש מור‬
‫כך שמעבר תו ת‬
‫כ כ ‪ ,‬מ שר מור‬
‫ותר ע מצב‬
‫ג ו‬
‫ו ן במשכורת‪.‬‬
‫ות ו‬
‫ו‪ ,‬ב מצעות ש עור‬
‫ר ‪,‬ש ן‬
‫במקצועות‬
‫‪ ,‬ש‬
‫ר‬
‫מ " מכור"‬
‫ב‪ .‬פרופיל מורה המתמטיקה והמדעים‬
‫בן‬
‫תוכן ו ת ק‬
‫ב ו ן בו מתו ר מור מתמ ק ו מ ע מתק נ גו ב ן עו‬
‫תוכן‬
‫ז ‪ .‬עו‬
‫ת ת ק‬
‫שמ ש‬
‫ו ש מור ב וע ‪ ,‬ות ר‬
‫רו‬
‫רק‬
‫ת‪ .‬כ ש ר נו בתת‬
‫מתמ מ ע צובע ת ת ק בצבע וקרת ומוערך‬
‫ב‬
‫‪ ,‬ש נ שמ שמ מ ות‬
‫במקצועות ר‬
‫ש‬
‫קוש מ ו‬
‫קו ‪ ,‬בג‬
‫נ גנצ גבו ‪ ,‬כ שרון‪ ,‬שכ ו ע‪ .‬ש ר מ ובר בת ו ש נו‬
‫ות בעצמו בע‬
‫מ ת ת ו ושף בנק ת מ ש שו בו‬
‫ו ורש בנ‬
‫ת ‪,‬‬
‫בור‬
‫נשען ע‬
‫ב‪.‬‬
‫"‪...‬מתמטיקה זה מקצוע מאוד יוקרתי‪ ,‬לפי דעתי‪ .‬כי מי שהולך לשם הוא איש חושב‪ ,‬עם‬
‫יכולות גבוהות מאוד‪ ,‬אינטליגנטי‪ ,‬שיודע ומבין את התחום שלו‪"...‬‬
‫"‪...‬מי שהולך ללמוד באוניברסיטה מתמטיקה הם המוכשרים‪ ,‬זה לא מקצוע שמתאים לכול‬
‫אחד‪ ,‬זה לא רק לשנן חומר‪ ,‬זה הפשטה רבה‪"...‬‬
‫רוו‬
‫מור‬
‫‪ ,‬כו‬
‫‪ ,‬במקצועות‬
‫מתוו ת כך קב ע ‪ ,‬ש ב נו קו ‪ ,‬שע‬
‫ר‪ .‬כך נוצרת ת מ ת שנר ת‬
‫בב ת‬
‫מתקב מ ור‬
‫כ ף‪ ,‬ג מעבר שכר מוע‬
‫ג ו‬
‫זו ש ש‬
‫ת ת וש‬
‫מ גמ‬
‫ב‬
‫ומושכת מקצוע ז ‪ .‬מוב‬
‫גבו‬
‫קצנ ממש‪:‬‬
‫מג ע‬
‫ו‪ ,‬כשכ ן‬
‫ותר במצבך כ כ ‪ ,‬מ ו ת בע ת ק‬
‫"‪...‬יש מורה למתמטיקה שעלה מאורוגוואי ואחרי כמה זמן הקים בית ספר למתמטיקה‪ .‬הוא‬
‫גייס עוד מורים והוא בא ומכין את הילדים לבגרות‪ ...‬הוא עדיין מלמד בבית ספר‪ ,‬אבל בעיקר‬
‫מתפרנס מהשיעורים שהוא נותן אחר הצהריים‪"...‬‬
‫מ ב שערת ‪ ,‬ת נש‬
‫‪ ,‬וע‬
‫וע‬
‫ת ר‪ ,‬ע‬
‫ו ו ‪ ,‬כשנ ו משתת‬
‫רב ‪,‬‬
‫ז ‪ ,‬תקב תמונ שונ ‪ ,‬במ‬
‫בת ו‬
‫ור‬
‫מ ש ב וע ת משרות‬
‫ק ‪,‬‬
‫מתמ ק ‪ ,‬ו‬
‫ו‬
‫מ מו גבו ‪ ,‬כ ור ‪ ,‬ש ת ו ו ת ק ‪ .‬מור‬
‫ע‬
‫ו ובע‬
‫מ בר עמ ‪ ,‬מבוגר ותר מ מור‬
‫תו ר‪ ,‬ב ב רות גבו ‪ ,‬כעו‬
‫כנו וג ת מ ע ת‬
‫בת ו ‪ ,‬ב ע ן מ ש ו ש ג ע ור ‪ ,‬מ רץ ש נ נת ת ב ז ת‬
‫רת‪.‬‬
‫ת ו בר ר‬
‫ומשו שכמ גר‬
‫" ‪..‬הרבה מהמורים והמורות הם עולים מברית המועצות לשעבר והם היו צריכים שם להצטיין‬
‫בכדי לשרוד והם באו לארץ ומה שנשאר להם לעשות זה ללמד‪"...‬‬
‫"‪...‬לי היה בתיכון מורה למתמטיקה רוסייה‪ ,‬וגם מורה לפיסיקה שהיה מדבר במבטא גלותי‬
‫כזה והיה קשה להבין אותו‪"...‬‬
‫ק מן‬
‫שרות נו ת‪ ,‬ש וע ת ע"‬
‫מבוגר מתמ ק ‪ ,‬ו מקצועות קרוב ‪ ,‬ש‬
‫משתת‬
‫מצ ו עבו‬
‫‪,‬‬
‫ת שמ ובר ב ות מוצ‬
‫כות ת ותר ו כן ג עו ור‬
‫‪.‬‬
‫‪03‬‬
‫"‪...‬מי שלמד מתמטיקה‪ ,‬או מדעים בגיל צעיר‪ ,‬לא ילך סתם להוראה‪ ,‬הוא בטח עשה הסבה‪,‬‬
‫או שלא הייתה לו ברירה‪ ,‬או שהוא רק רצה ללמד וראה בזה ייעוד‪"...‬‬
‫כ ן‬
‫ש מור מתמ ק ומ ע ש נו מקב‬
‫רו‬
‫מושך ו‬
‫וב בע קרו ו שנ ש ‪,‬‬
‫מרכ ב ‪,‬‬
‫ת מ ת וב ת מ ‪ ,‬מב נ מקצוע ת וכ כ ת‪ ,‬ו ו מ‬
‫נוש "‪ ,‬שמ ב ר ג שעשו ז ת כ עו ‪ ,‬עש ז ת‪ ,‬כנר‬
‫מבו‬
‫שנ‬
‫ש‬
‫‪,‬מ‬
‫כך‪ ,‬ע נ גו ב ן שנ‬
‫‪,‬‬
‫ו ‪ .‬ת ו ו ת ק ש‬
‫שוב ותו " ומר‬
‫ותו‬
‫ו ר בר ר ‪.‬‬
‫" ‪...‬מי שלמד מתמטיקה והלך בסוף להוראה‪ ,‬בטח לא היה מהמובילים ולא מצא משהו‬
‫אחר‪ ,‬אז בא ללמד‪"...‬‬
‫ש מקצוע וג ש‬
‫וב ש‬
‫רג ‪ ,‬מצ נו נ גו ומ ‪ ,‬ב ן ב‬
‫מור‬
‫ג בת ק‬
‫עמ‬
‫ור ‪,‬‬
‫כ‬
‫ערכ ‪ ,‬ו מוערך כשעצמו ז ‪ ,‬ש‬
‫ת ושת ערכ ע צע‬
‫כך‪,‬‬
‫כ ף ו כבו ‪ .‬נר ‪,‬‬
‫ב נ ת מ ת ש ת ש מור עצמ ‪ ,‬ש ן‬
‫ותו מרכ ב וקרת בת ק‬
‫מצב שבו‪,‬‬
‫וזר ונשנ‬
‫מור מתמ ק‬
‫שג בת ק‬
‫בכ ‪ ,‬מ‬
‫ור‬
‫וב ‪ ,‬מת ו‬
‫ותו‬
‫ור ת מתמ ק ו מ ע ‪ ,‬שמב‬
‫ש‬
‫רון ע ע ונ ‪ .‬ך‬
‫ע ומ ש ו ש ז‬
‫ש מור בכ וג‬
‫מו ש‬
‫ו וגע‬
‫נקו ות‬
‫ו‪ ,‬נת‬
‫נ גו‬
‫ו ת ש‬
‫ער ך ו ת ת תוצ‬
‫ב ר ננ‬
‫מור‬
‫נו ות שב ‪ ,‬ע עת משתת ‪ ,‬מור מתמ ק ו מ ע ‪ ,‬שונ מ רו‬
‫ו‬
‫ו נו ות‬
‫‪ .‬כש קן ש נקו ות‬
‫ומנ‬
‫"רג "‪ ,‬בע קר ז שבמקצועות‬
‫ך‪.‬‬
‫וב ‪ ,‬ו קן עושות ת‬
‫מב ות ותו מש ר מור‬
‫כך‪ ,‬מש ‪ ,‬מור מתמ ק ומ ע עומ‬
‫תנ"ך‪ ,‬ב ש בות מקצוע גב‬
‫מור‬
‫ש‬
‫ענת משתת ‪,‬‬
‫ו‪,‬‬
‫ת מ‬
‫ו‪ .‬מ ש ו ך ת מש מת ור‬
‫ר‬
‫שמו ע ‪ ,‬ותר מ שר ת מ ו‬
‫נ ת מ‬
‫ותר‪ .‬מצ שנ ‪ ,‬רוב‬
‫ו ק‬
‫‪ .‬במובן ז‬
‫מתענ נ ומתקש במקצועות‬
‫ו ב ‪,‬‬
‫בת ו ז קש במ ו ‪:‬‬
‫"‪...‬ללמד בכיתה בתיכון מתמטיקה‪ ,‬זה משהו שלא הייתי רוצה‪ ,‬כי זה ‪ 08%‬שלא מעוניינים‬
‫ללמוד ו‪ 08% -‬כן וזה בעייתי‪ ...‬זה מקצוע שקשה להבין ואם לא מעוניינים‪ ,‬אז הקושי ללמד‬
‫גדל‪"...‬‬
‫" יותר קשה ללמד מתמטיקה‪ ,‬או פיסיקה‪ ,‬כי זה לא רק לדעת את החומר‪ ,‬זה לדעת ללמד‬
‫ולהחזיק את הכיתה‪ .‬כי מי שלא יקשיב‪ ,‬לא יוכל לשנן‪ ,‬או לקרוא במחברת אחר כך‪ ...‬מורה‬
‫למתמטיקה צריך עוד משהו‪"...‬‬
‫בנו ף‪ ,‬משו שמור מתמ ק ‪ ,‬ו מ ע ‪ ,‬מ מ מקצוע נ שב במ ו ‪ ,‬ו עומ ‪,‬‬
‫ק צ ונ‬
‫ור ו ת מ‬
‫ש מערכת‪ ,‬ש‬
‫צ ג ו‬
‫ענת משתת ‪ ,‬ב נ‬
‫ות נ שב ‪ .‬ב ות שע ‪,‬‬
‫עמ ת ו במקצועות‬
‫גבו ‪ ,‬מע ומעבר מ שקור‬
‫ב כו ת תגבר ע קש ק‬
‫כקש ‪ ,‬ש תגר מ ו‬
‫ב ור ת מקצועות נת‬
‫שג ‪.‬‬
‫ות‬
‫ו ב‬
‫ש ת מ‬
‫" כשיש לך מורה טוב במתמטיקה והוא מסביר לך את הלוגיקה ואיך להסתכל על הדברים‬
‫ואתה מתחיל להבין והוא פותח לך את הראש‪ ,‬זה טוב גם למורה‪ ...‬זה נותן המון סיפוק‬
‫שהנה ‪ -‬התלמידים מבינים‪"...‬‬
‫‪04‬‬
‫ור במקצועות‬
‫כ‬
‫ק ש משתת‬
‫וג כ ן‪ ,‬כ וכו ש ותו בר עצמו‪ ,‬וענ‬
‫נוך‪ .‬כך שמור שמש ר‬
‫ות כ ק ש‬
‫ו נת ת כ קנ ת מ ומנות ו ע ו רב‬
‫מקצועות‬
‫ועו מ ב ‪ ,‬ב רך כ ‪ ,‬מת ומ‬
‫ת ת מ‬
‫רוש עז ומעצב‬
‫ו ממקצוע מתמ ק ‪ ,‬ו מ ע ‪:‬‬
‫ומנ‬
‫"‪...‬המורה לספרות‪ ,‬או אזרחות‪ ,‬עסקה גם בערכים‪ ,‬הציגה מרחב גדול יותר של ידע‪...‬‬
‫המורה למתמטיקה התמקד בתחום שלו בלבד‪ ,‬מבלי להתרחב ‪"...‬‬
‫תוכן ש‬
‫גומ ן מענ נ ב ן עו‬
‫כך‪,‬‬
‫מ תמנ ‪,‬‬
‫ק ש משתת‬
‫מ בר‬
‫מו ת ש ו‬
‫נ ר קצ‬
‫מ מ ות ו ב‬
‫ו מור‬
‫מקצועות מ ו ק ‪ ,‬ב ן‬
‫בר‬
‫מצ ג ש ות ש ש ן תשוב מ ו קת ת‪ ,‬ו‬
‫נתון ב ‪ .‬כ וון שמ ובר ב ומר מו‬
‫מ‬
‫ב‬
‫‪ ,‬ש צורך‬
‫ומ נ‬
‫ונתון רשנו ות רבות‪ ,‬כמו במקצועות‬
‫מ כ‬
‫ותו‪ .‬ומשו ש ומר‪ ,‬בנו ף‪,‬‬
‫ו ב‬
‫ש בות נוש ‪ ,‬ב‬
‫שמו ע‬
‫צ ת מ‬
‫צור‬
‫ות מ וג‬
‫ב‬
‫ש מור ‪ ,‬במקצועות ו‪,‬‬
‫משתת‬
‫‪ ,‬מ ק‬
‫קש ת‬
‫ות מור ש נו‬
‫מכות ת ו זק ‪ .‬ז צר ך‬
‫‪ ,‬מתוך עמ‬
‫קשב ור כוז צ ת מ‬
‫מ ו ק ‪ ,‬שמ מ בר ש שר שנן‪ ,‬ג‬
‫ו ן מ ‪ ,‬מו נ וץ מ שמ מ מקצועות‬
‫כמקנ‬
‫נו נת ‪ ,‬כ ש ר נו‪ ,‬כמ נך‪ ,‬ו מעצב‪,‬‬
‫מב נ ‪ .‬מנ משו כך‪ ,‬ו‬
‫כו ת נך ו עצב‪,‬‬
‫ו ותר ממשתוו‬
‫ע ומ ומנו ות‪ ,‬ב ומ ש ש בותן נת ת ש‬
‫רג ב ב ‪.‬‬
‫ומנ‬
‫נ ת מור‬
‫בע קר שב וע‬
‫רך נשמר כ ן ו שבו‪ ,‬ע כ נקו ת ו ‪ ,‬ערך ו וקר ש‬
‫ורך כ‬
‫כו ‪ ,‬ג‬
‫ך‬
‫שמ ת מערכו‪,‬‬
‫רג ‪ ,‬ש ג נקו‬
‫מתמ ק ומ ע ‪ ,‬עומת מור‬
‫מור‬
‫ק‪ ,‬וקרת ו רק ב ותר בע נ‬
‫‪ ,‬ו ‪,‬‬
‫מור ‪ ,‬בת ומ‬
‫כו ש‬
‫כ‬
‫רג ‪,‬‬
‫רג ‪ .‬בנו ף מ שעומ זכותו ש מור‬
‫משתת ‪ ,‬מ שר מור‬
‫‪ ,‬מתמ ת‪,‬‬
‫צ נ ש ו ש ך‬
‫ו‪,‬‬
‫ת ו ערכ ותור ‪ ,‬צ מור בת ומ‬
‫וקרת ת ב נ עצמ וג משו‬
‫מ ע ת‪ ,‬נותנת ו עו נקו ות זכות‪ .‬ז ת‪ ,‬ג משו ש‬
‫נש שמשמש ב וע‬
‫ותר‪ .‬מרות כן‪ ,‬ז ו ש‬
‫גבו‬
‫מ שרת כנ‬
‫ש‬
‫מ ו ‪ ,‬מר‬
‫ב נונ‬
‫‪ ,‬ו ת מ‬
‫מרו‬
‫ב ור ת מתמ ק ו מ ע ‪ ,‬כעו‬
‫ו‪ ,‬ב ו ו ש בר‪ ,‬קרוב ע ן ותר ור בכ ות ‪ ,‬מ שר‬
‫ש ת מ ת ש מקצועות‬
‫מתמ ק '‪,‬‬
‫'מור‬
‫מ‬
‫ור ת מ ע ו מתמ ק ב רת ‪ .‬משמע‪ ,‬שבצ מו‬
‫וב ת ש‬
‫ת מ ת ש ת שג ומ ב'מור '‪ ,‬ע ן זק ותר מזו‬
‫מש ‪ ,‬כו ש‬
‫וב ותר ו שבמקר ש מור מתמ ק ‪ ,‬ער ב ן שנ כו ות‬
‫'מתמ ק '‪ .‬מ ר‬
‫ו ק ן ותר‪ ,‬ונ תן ע כן ש נו בק ות רב ותר‪ ,‬מ שר צ מור תנ"ך‪,‬‬
‫מנוג‬
‫ושרת כ מ שמוכן כת‬
‫רון‪ ,‬בנ גו ר שון‪ ,‬ב מ ערכ‬
‫מש ‪ .‬ש ר צ‬
‫שען מו ת מ ת רו כ כך ש מקצוע ור בכ ותו‪.‬‬
‫ור ‪ ,‬ן ו ע מ‬
‫ג‪ .‬הוראת המתמטיקה והמדעים כקריירה שנייה‬
‫מתמ ק ומ ע ‪ ,‬כ ש וצג ע עת ‪ ,‬ע כ ות מ ו מת‬
‫ו‬
‫צ ו ש מור‬
‫‪.‬‬
‫מות נו ת‪ ,‬שונ ‪ ,‬ש מור בת ומ‬
‫שונ‬
‫שב מותו‪ ,‬זרו ו ע ו משתת‬
‫כקר ר שנ‬
‫מ וו קר ר שנ ‪ .‬מנ ‪ ,‬ור‬
‫ור‬
‫מ ובר ו במור ש צ ו‬
‫ז ו ות ב רך כ ע‬
‫משתת‬
‫מצ בת ומ ומקצועות שונ ‪ ,‬ב‬
‫כו‬
‫ג ז ש מור‬
‫ו מב נת‬
‫מקצועות מתמ ק ו מ ע ‪ .‬ז ת משו ש מקר‬
‫‪05‬‬
‫‪ ,‬בג‬
‫ק‪ ,‬ו מ שב ‪ ,‬שעבר ור ‪ .‬ו נש‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ור ת מתמ ק ו מ ע ‪ .‬ע‬
‫‪ ,‬מג ע ‪ ,‬ב רך כ ‪,‬‬
‫ש‬
‫נעש ‪ ,‬ו מכ וון ש ר‬
‫ור‬
‫קו‬
‫עבו‬
‫מעבר ממקו‬
‫ות ש‬
‫בת ו קו ‪ ,‬ו ע ת משו שמשבר כ כ גר‬
‫רקע מ ע ‪ ,‬כנו וג‬
‫ת ת משתת‬
‫ת עצמו‬
‫ש כ מצ‬
‫‪.‬‬
‫ממקצועות‬
‫עוב‬
‫" אני שמעתי על כאלה שבגיל ארבעים בערך הבינו שהכסף כבר לא עושה להם כלום והם‬
‫רוצים לעשות משהו אחר עם סיפוק והלכו ללמד בתיכון והם המורים הכי טובים‪"...‬‬
‫"‪...‬היה בעיתון על אנשים שהלכו ממחשבים להוראה כי חיפשו משמעות‪ ...‬יש להם את‬
‫הווילה שלהם ועכשיו הם רוצים לעשות משהו אחר והם מלמדים בתיכון‪ ...‬אלה אנשים‬
‫שהוכיחו את עצמם והצליחו ועכשיו רוצים לתרום‪ ...‬כל הכבוד להם‪"...‬‬
‫גמר‬
‫ר שון‪ ,‬ת ך מעבר נ שב כ ור ותר‪ ,‬שכן ו נעש‬
‫מרות שבמקר‬
‫ו ש ת‪ ,‬ש כמו במקר ש משבר כ כ ‪ ,‬מ תבר שמרב ת משתת‬
‫מב ר‬
‫ת כ שור ו‬
‫מ ש וכ‬
‫שנ ‪ ,‬כ‬
‫מקר‬
‫‪ ,‬ג‬
‫מת‬
‫זו‪.‬‬
‫ב נ‬
‫ת‬
‫עוש‬
‫‪,‬‬
‫מו ברת ע רקע ש ע ר כ שור ‪,‬‬
‫ור‬
‫בת ו מבוקש ו מעבר ש ו‬
‫גוע ברב ו וב ‪.‬‬
‫כ מור‪ ,‬ע רקע ש משבר כ כ ש כו‬
‫"‪ ..‬אנשים שבאו להוראה‪ ,‬אחרי המשבר שהיה בהייטק‪ ,‬אלה מורים אחרים‪ ,‬הם באים ללמד‬
‫ורוצים להצליח ומשקיעים הרבה ומביאים תלמידים להצלחה‪ ,‬זה נותן להם סיפוק‪"...‬‬
‫וג ז ש קר ר שנ ‪ ,‬נת כגבו ב רב מ מו ש ש ר‬
‫מו ש מור מן‬
‫ת‬
‫ש‬
‫מתמ ק ומ ע ‪ .‬מצ‬
‫כשמ ובר במור‬
‫מור ‪ .‬ו גבו במ ו‬
‫רו ש מ ש ג ע משו‬
‫מ מו‬
‫וב‬
‫ע וק ומצ שנ ‪,‬‬
‫וקר ש ת ו‬
‫ור ת‬
‫ו‪ ,‬ב ר ב ור ‪ ,‬במקר ז‬
‫שבנתונ‬
‫ו ר בר ר וש נות‪ .‬ו עו ‪,‬‬
‫מור ‪ -‬מ ש ו שרוצ‬
‫בכ‬
‫וב שמ‬
‫מתמ ק ‪ ,‬מזכ ותו בכו ות בר‬
‫מוכן וותר‬
‫גש עצמו‪ ,‬מ ש ע וק ע משמעות ו ש ע ו‬
‫בר ‪ ,‬רוצ‬
‫תרו‬
‫תנ‬
‫ו ש‪ ,‬ע‬
‫ממש מרצונו‬
‫ו צ ממקו עבו תו קו‬
‫עבור כך‪ ,‬בע קר‬
‫ש ו ו בעבו תו קו מת‪.‬‬
‫נו‬
‫‪ .6‬כיצד ניתן למשוך כוח אדם איכותי להוראת מדעים‬
‫ומתמטיקה – תפיסת המשתתפים‬
‫גב מצב ק ‪,‬‬
‫רק ב ע ת עת ות ות‬
‫בקבוצות נתבקשו‪,‬‬
‫משתת‬
‫רק ב ות‬
‫ת‬
‫שרו ות ורע ונות ש נו מצב‪ .‬משמע‪ ,‬ג‬
‫ע ות ו נת‬
‫ג‬
‫ק מ בו‬
‫ברו שבתנ‬
‫ש מקצוע ור ת מתמ ק ו מ ע ‪ .‬מרב ת משתת‬
‫ו כ‬
‫שו ‪ .‬ק ב קשו‪ ,‬ע כן‪ ,‬שנות תנ‬
‫וע מור ‪ ,‬זו מש מ מ ו‬
‫שר ת ותר‪ .‬ו ‪ ,‬רע ונות מרע ונות שונ ‪ ,‬ע ו ג גב מצב שבו תנ עבו תו‬
‫עשות‬
‫בשנ מצב – מצב שבו נ תן‬
‫נ משתנ ‪ .‬נצ ג כן ת רע ונות משתת‬
‫ש מור‬
‫ו נש ר ‪.‬‬
‫עבו ש מור ובמצב שתנ‬
‫ערוך ש נו מ ו מ בתנ‬
‫א‪ .‬שינוי בתנאי עבודתו של המורה למתמטיקה‬
‫‪06‬‬
‫רך ק ו ש ר ב ותר‪ ,‬מב נת רב מן משתת ‪,‬‬
‫שינוי בתגמולים חומריים –‬
‫מור ‪ .‬ע ז ת‪ ,‬מתוך‬
‫ע ת שכר ש‬
‫ת‬
‫רק ב ות מקצוע‪,‬‬
‫ע ות ת‬
‫שו ק‬
‫תברות נמוכ ‪,‬‬
‫מו עות כך ש תכן וש נו ממש ‪ ,‬ו ש ר‪ ,‬בשכר ו בע‬
‫מור מצ נ ‪ ,‬תש ו נו ף עבור‬
‫תרונות ש ר ו כ ותר ב ר ‪ .‬בונו‬
‫מ משתת‬
‫‪ ,‬ש עור תגבור‪ ,‬מתוגמ‬
‫ר‬
‫בב ת‪ ,‬ו מתן מעמ רשמ ש עור‬
‫שעות עבו‬
‫שמש‬
‫ו כו‬
‫ר ת בצ בור ת‪ .‬כ רע ונות‬
‫ב ות מערכת‪ ,‬כ וגמת ש וב ר ו‬
‫ש צ עו ש מ נ‬
‫מתמ ק ו מ ע ‪ .‬ו משתת‬
‫מעש כ מור ו ו ווק מור‬
‫ע" משתת‬
‫ת שכר ש מור במקצועות ו ב ב ‪ .‬ף כ צע זו נ‬
‫תע‬
‫ש בות מ ו ת ב ור ת‬
‫מ נ רו‬
‫ברור‪ :‬ר ש ת‪,‬‬
‫ר כ מעש ת‪ ,‬מ ר‬
‫‪ .‬שנ ת‪ ,‬נר‬
‫שק ע בכך כ‬
‫וכ ז ת בנכונות‬
‫מקצועות ו ווק ‪ ,‬ע‬
‫‪,‬‬
‫רנצ‬
‫שכר‬
‫ק ש משתת ‪ ,‬ש מש ו ב ור ת מקצועות ו שמת‬
‫שבע נ‬
‫ש בות כ כ ת כנו וג ת ש‬
‫‪.‬‬
‫ו בונו ‪ ,‬ותר מ שר במקצועות ומנ‬
‫ע שנרכש‪,‬‬
‫קש ‪ ,‬ו עוב שנ תן כמת במ ו ק ת‬
‫מו‬
‫ומר‬
‫ו‪,‬‬
‫מקצועות‬
‫רשנו ות רבות‪.‬‬
‫נ תנ‬
‫בנ גו מקצועות ומנ‬
‫"‪ ..‬לתת בונוסים למורים הטובים שידעו שמי שמשיג תוצאות שיקבל ‪ X‬אחוזים יותר‪ ..‬זה‬
‫צריך להיות משמעותי‪ ,‬על מנת שזה ידרבן אנשים טובים ‪"...‬‬
‫" במתמטיקה‪ ,‬או פיסיקה‪ ,‬יש תשובה אחת נכונה‪ ,‬זה אובייקטיבי ולכן אפשר לתגמל את‬
‫המורים בצורה דיפרנציאלית‪ ,‬מורה טוב יקבל בונוסים של עשרים‪ ,‬או שלושים אחוז‪"...‬‬
‫שינוי מעמד המורה – ש נו מצב נוכ שבו מור משו כבו ‪ ,‬נת ‪ ,‬בע נ רב מן‬
‫תרונות‬
‫ור ת מתמ ק ‪.‬‬
‫כות‬
‫מש כת כו‬
‫כר‬
‫משתת ‪ ,‬כתנ‬
‫כבו ו‬
‫ות בש ווק ו צ רת ת מ ת ו ותר במקומות כו ב שב‬
‫ש וע ו ש כך‪ ,‬ע קו‬
‫בור נ בו ע מתן תמ כ וג בו ש מערכת‬
‫ת ת ‪ .‬כן‪,‬‬
‫ש מור כן נרמ ‪,‬‬
‫ו זוק‬
‫במצב ע מות ו ר צת גבו ות ת ר ‪ ,‬ובנ‬
‫מור ‪ ,‬מו ור ומו ת מ‬
‫מכות ש מור שכמע ו נ ק מת ו ‪ .‬שוב ומר כ צעות ש וע ו בכ וון ז‬
‫ומר ‪.‬‬
‫שבו נ מרו מ ו שע קו בש ור תגמו‬
‫נ וב‬
‫"‪ ...‬צריך לתת יותר סמכות וגיבוי למורים ולהוריד מהכוח שיש להורים‪"...‬‬
‫"‪ ...‬המורה היום חלש מול ההורים והתלמידים שלומדים מההורים איך להתייחס למורה‪ .‬לכן‬
‫השינוי כאן צריך להיות מלמעלה‪ ...‬לתת גיבוי למורה ולהוריד מעל גבו את ההורים‪ ...‬שהורה‬
‫ידע שאם הוא פוגע במורה ‪ ,‬לא פיסית כי אם בכבוד שלו‪ ,‬הוא נענש‪"...‬‬
‫ו שורש ת מ ת רו ש מקצוע‪ ,‬ו ע ת ף‬
‫תרון מ וג ר‪ ,‬שמ וו מע ן‬
‫תתקב ‪,‬‬
‫בכ ומתמ ק ומ ע ב ר ‪ .‬צע ‪ ,‬ש‬
‫ור‬
‫ר שות קב ת מועמ‬
‫מקצוע כמת‬
‫מו ש‬
‫ת‬
‫מור וג תשנ‬
‫כות ממש ת ש‬
‫ת‬
‫ג תע‬
‫רנ בות‪.‬‬
‫ש ‪ ,‬ב נונ ו ר‬
‫"‪ ...‬צריכים לשנות את הקריטריונים לקבלה להוראה‪ ...‬היום‪ ,‬כל מי שלא מתקבל לשום דבר‪,‬‬
‫הולך ללמוד הוראה וזה צריך להשתנות‪ ,‬זה פוגע במקצוע‪"...‬‬
‫" זה דורש שינוי עמוק כי היום התדמית כל כך נמוכה שרק החמרה בתנאים יכולה לעשות‬
‫משהו‪ ...‬שזה יהיה מקצוע שקשה להתקבל אליו‪ ...‬אבל בכדי שזה יצליח‪ ,‬צריך לשלם יותר‪,‬‬
‫כי בתקופה שלנו הכסף מדבר‪"...‬‬
‫‪07‬‬
‫גברת‬
‫ו‬
‫עמ ו קשר ש ר ב ן שנ תנ‬
‫ש צ ן כ רב מן משתת‬
‫ענ שע ת שכר תע‬
‫ת‬
‫ור במקצועות ו‪ .‬בע קר נ וצ‬
‫רק ב ות ש‬
‫ש כבו ‪ ,‬עו ותר‬
‫נר‬
‫מקצוע‪ .‬ע כ כך ש ע ת‬
‫מ ת ת כבו שרוכש‬
‫‪.‬‬
‫ור ת מתמ ק ו מ ע ‪ ,‬בע נ ת מ‬
‫ור ‪ ,‬כו‬
‫ש‬
‫מ שכר‪ ,‬ו עקב כ‬
‫הקטנת גודל‬
‫ע ן זרו ע‬
‫ת מ בנ‬
‫קרב"‪.‬‬
‫כש‬
‫ומעו ת מ‬
‫שמ ובר ע‬
‫קו מות‪ ,‬ב‬
‫הכיתה – צעות בכ וון ז ע ו בשכ ות נמוכ ‪ ,‬ב שוו‬
‫ק‪ ,‬ו ק ן‪ ,‬עו‬
‫כ ן נ ון‬
‫כ‬
‫עצמ בכמ וכמ קבוצות‪ .‬נר‬
‫מור ‪ ,‬מ שכונ בש ‪ " ,‬כ ת‬
‫כן בתנ עבו תו ש‬
‫נגף שזו ו קו‬
‫ש‬
‫שר מ גרת ותר נ מ ת ור ‪ ,‬ק‬
‫ק נת כ ת כו‬
‫מ וג‬
‫ור‬
‫קש‬
‫‪ ,‬בר שנת כבע ש בות רב במ ו בנוש‬
‫כ ן‪.‬‬
‫" ‪...‬מורה עומד מול כיתה של ‪ 08‬תלמידים שכל אחד נמצא במצב אחר‪ ...‬זה בלתי אנושי‬
‫להשתלט על כולם ולהיות קשוב לכולם‪ ...‬אם היו כיתות קטנות יותר‪ ,‬הקשר היה אחר‬
‫והיכולת ללמד הייתה עולה‪ ,‬זה תנאי מאוד חשוב ‪"...‬‬
‫ב‪ .‬בהעדר שינוי בתנאי ההוראה‬
‫ותר בע ות ו בתנ‬
‫ג ונ ש רב מן משתת ‪,‬‬
‫משבר כלכלי – ע‬
‫במצב ש משבר‬
‫נו ור ‪,‬‬
‫ור ‪ ,‬ב רות ג ו ב ותר כך ש נש כמו‬
‫‪,‬‬
‫כ‬
‫ע ו‪ ,‬בתנ‬
‫ג ון ש‬
‫כ כ שמשנ ת שרו ות תע וק במשק‪ .‬ע‬
‫בכ ותו‪ ,‬ק ו ומר ור ת מתמ ק ו מ ע ‪,‬‬
‫ור‬
‫תרונות מ ו מ ש מקצוע‬
‫כמוב ‪.‬‬
‫ צ בות‪ ,‬ב ון‪ ,‬נו ות וכמובן‪ ,‬ב קוש‪ ,‬שנר‬‫ות ר בנ‬
‫ו כ‬
‫‪ ,‬ע ר תע וק גור כ ור מצב ש‬
‫שר ז ות‪ ,‬ע ז ת‪ ,‬נקו נו ת ש ע‬
‫ש ו ר‬
‫ככ‬
‫נ נת‬
‫ור‬
‫נש שמג ע במצב כז‬
‫ו ר בר ר ‪ ,‬ב‬
‫‪ .‬כמו שכבר‬
‫ן ש מצב תע וק כו שמעבר‬
‫כמ‬
‫‪,‬‬
‫ןש‬
‫מ‬
‫בר ר‬
‫צו ן‪ ,‬גב נש קר ר שנ ‪ ,‬ש ג עו ור עקב ש נו במצב תע וק בת ומ ‪.‬‬
‫" אם המערכת תדע לנצל את המשבר הכלכלי שבפתח ולגייס אנשים טובים שהוכיחו את‬
‫עצמם‪ ...‬כי יש פיתוי‪ ,‬במצב של משבר‪ ,‬לבוא למשהו בטוח‪"...‬‬
‫מסלולי גיוס מיוחדים – מ ובר ע רע ונות מ וג ש ת ת מ ו מ ר‪ ,‬כו מ גות‬
‫מצ נ ‪ ,‬בת ומ מתמ ק ו מ ע ‪,‬‬
‫ו נ‬
‫ו כשר מ ו ת ומקוצרת מעבר ש‬
‫ו ב קשו‬
‫ק‪ .‬נר כ ב מצע‬
‫ורש‬
‫ו ‪ .‬ו‪ ,‬צ רת מ ו ומ‬
‫ור בנוש‬
‫נ‬
‫ש ג שת מ רות‪ :‬ע ות ת וקרתו נת ת ש מקצוע‪ ,‬ג ע‬
‫משתת‬
‫מקו ת בכך‪ ,‬מצ מ נ ‪ ,‬כ מקצוע כן שוב‬
‫כרז‬
‫כות וג מעצ‬
‫כו‬
‫ב רות שכו‬
‫ת‬
‫ג‬
‫שק ע בו ב רך זו‪ .‬מ ר שנ‬
‫מוכנ‬
‫בע נ ‪ ,‬ע ש‬
‫וזמתו ש ו‪,‬‬
‫כך ש מ כ‬
‫במקצועות ו‪ ,‬ע‬
‫ור‬
‫כן בו‬
‫מ וג ז‬
‫ת רך בשב ו‪.‬‬
‫וו ו‬
‫מג ע‬
‫" להקים כמו סיירת נבחרת של סטודנטים מצטיינים‪ ,‬שילכו להוראת המתמטיקה לכמה‬
‫שנים‪ ,‬ויקבלו מלגות להמשך הלימודים‪ .‬זה יכניס כוח אדם רענן לבתי ספר ויכול לשנות את‬
‫התדמית‪"...‬‬
‫"המדינה יכולה להחליט על עתודה מיוחדת להוראת המדעים והמתמטיקה ולגייס ביוזמתה‬
‫אנשים מתאימים‪"...‬‬
‫‪08‬‬
‫ור ת‬
‫תג‬
‫בנ ון שכנע‬
‫ע קר‬
‫תרומה לחברה והגשמה עצמית – מ ר‬
‫ר‬
‫תרכזו‪ ,‬ו בתרומ ש ש בכך בר ‪ ,‬ו במ ש רוו מכך‬
‫מתמ ק ו מ ע‬
‫ובנו שכ תו מ ע ת כנו וג ת ש‬
‫נ מ ‪ .‬ב וג ר שון נכ‬
‫במובנ ש תגמו‬
‫ור ב ‪ ,‬צורך ש מ נת שר ב נוך כנו וג מתק ‪ ,‬צורך ו כו ת ש ר ת‬
‫ש מוש במ שקרו 'מ גור מ ש'‬
‫מערכת מב נ וכ '‪ .‬ע ת נעש ע" משתת‬
‫ו‪ ,‬ש ו נת ת כבע ת מו גבו רק‬
‫ור ש מקצועות‬
‫שבו מ נ מצ ג ת‬
‫במש ו מע ור בכ ‪ ,‬כ וג ש ש רות "קרב " כות מען מ נ ‪ .‬כ ומר כשוות ערך‬
‫ות מוב רות‪.‬‬
‫מעמ ש ש ש רות צב ב‬
‫כו ת ש ע שג ומ‬
‫רו ע‬
‫וג נו ף ש מ ר ‪ ,‬ש ע ו ק מ משתת ‪ ,‬נ‬
‫ות‬
‫בצ מו ומב‬
‫ור ‪ ,‬ת ושת ערך עצמ ש מור ‪ ,‬שמעצב ת מ‬
‫במקצוע‬
‫נות ג צע ר בת ת רכ‬
‫מ ובר כ ן‪ .‬בר ש כו‬
‫שג בת ו קש כמו ז‬
‫‪ ,‬מצב ש ש ק ו ו ר‬
‫מקצוע ת רוכת שנ ש‬
‫וג כ ו שכבר נק עו בקר ר‬
‫וק מעבו ת ‪.‬‬
‫‪ .7‬החסמים להעסקת מורים איכותיים במתמטיקה ומדעים‬
‫ופריצתם – מבט מסכם‬
‫במ קר‪ ,‬נ תן ז ות רבע גורמ ע קר‬
‫בר משתת‬
‫‪ .0‬בנ תו כו נ ש‬
‫גמר ז‬
‫נ מבו‬
‫ר ‪ .‬גורמ‬
‫מקצוע ת ש‬
‫ו ת ב ר‬
‫שקובע‬
‫מ‬
‫כו‬
‫ר ‪ ,‬ב בתו עת משתת‬
‫ע‬
‫מז ומצו ב נ ר קצ‬
‫ת בע נ משתת ‪.‬‬
‫ש מעמ מש עצמו‪ .‬נצ ג ת גורמ שקב ו משק גבו‬
‫ו שכר‬
‫– מ ובר בע קר ע שנ רמ ר ‪ ,‬ר שון שב‬
‫רק‬
‫‪ ‬ש קו‬
‫ב ותו במ ך‬
‫ק ו שמ שר‬
‫כו‬
‫במקצוע‪ ,‬כו‬
‫שמרוו‬
‫זמן‪ .‬צ ו‪ ,‬כו תע וק ‪ .‬ב ון תע וקת ‪ ,‬ש משק ק ן ותר מ שר‬
‫ו‪.‬‬
‫כ‬
‫מעמ ש מקצוע במ רג מקצועות נ שב ? ע‬
‫‪ ‬מ צוב ברת – מ‬
‫ו מ וו‬
‫בר ? ב ו קשר‬
‫ש בות‬
‫וקרת ? בע‬
‫ו‬
‫כמ‬
‫בתקשורת?‬
‫עבו ‪ -‬קוש בעבו ‪ ,‬גוון בעבו ‪ ,‬תגר‪ ,‬ב בת עבו ‪.‬‬
‫‪ ‬תנ‬
‫ו‬
‫ש ת מקצוע בש משמעותו ר ‪ .‬ע כמ‬
‫ש ת – מש כ‬
‫‪ ‬נ‬
‫ר ‪ .‬ע כמ‬
‫מענ ק ת וש ש ב ו עצמ ‪ ,‬כו ת ש ע ‪ ,‬מענ ערכ‬
‫ת מקצוע ותנ‬
‫ר תו מ‬
‫ש ות ש‬
‫כו ות‪ ,‬כ שרון ו תכונות‬
‫עבו בו‪.‬‬
‫רק‬
‫כ ש קו‬
‫ע‬
‫מ בר משתת‬
‫ברת ותנ‬
‫ר מכן עמ ו מ צוב‬
‫מקצוע‪.‬‬
‫שו ‪ ,‬בש גורמ‬
‫מוכנ כ ן ו תור‬
‫‪ .7‬ב נת מקצוע‬
‫ור נת כ‬
‫ור‬
‫עבו‬
‫ר ‪.‬‬
‫ו ב ר ז מג‬
‫מו‬
‫רק ב ‪:‬‬
‫ר שון במע‬
‫‪ .‬ב שר נ‬
‫מב נת בב רת‬
‫ו‬
‫ש ת‪ ,‬רוב‬
‫שבש וש מ רבע גורמ‬
‫מקצוע‬
‫‪09‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ון תע וקת גבו‬
‫כ שרות מעש ת‪,‬‬
‫‪ ,‬שכר‬
‫ות כ‬
‫– מרות כו תע וק וב‬
‫רק‬
‫ש קו‬
‫נת ככ נמוך(וק ו ‪ -‬ן) ש מקצוע נו נת‬
‫רנ בות‪.‬‬
‫עו ש‬
‫מ צוב ברת – ת מ ת ש מקצוע רו ‪ .‬ו נ שב כמקצוע ש נש‬
‫ב רך כ ב ת ‪.‬‬
‫תקשורת ת ש ו‬
‫ש‬
‫בר ר ו ר ש תנות‪.‬‬
‫וג ש‬
‫ברת ת ש מקצוע ובכך ש ו כו ב‬
‫מנג ‪ ,‬ש כר ב ש בות‬
‫ו‪,‬‬
‫ברת ‪ ,‬מנוג‬
‫ערכ ‪ ,‬ב שנ וק ור‬
‫ר ו‬
‫ז‬
‫רב ‪ ,‬ת ערכ‬
‫בכו ‪ .‬בע קר ש שכר נמוך מב ‪ ,‬במ‬
‫נ שקו‬
‫בר ו מ נ מקצוע ז ‪.‬‬
‫מתתש‬
‫כגרוע במרב ת‬
‫נת‬
‫ו ב בת עבו‬
‫עבו‬
‫– תנ‬
‫תנ עבו‬
‫ב זו מור ‪,‬‬
‫מב‬
‫קרב‪ ,‬ור תוק נ‬
‫ש‬
‫רמ ר ‪ .‬כ ת‬
‫עבו תו קש נמשכת ג בב ת‪ ,‬תנ עבו תו גרוע ‪ .‬נו ות‪ ,‬נובעת משעות‬
‫ש תמ כ‬
‫קצרות ו מ ו ש רב ‪ ,‬ו ר מור ש ש בו מ‬
‫עבו‬
‫מר ‪.‬‬
‫מת ק ב רב ת ג ו‬
‫ברת ת‪ ,‬נ מצ‬
‫ת ב ע ף ז ‪ .‬ז ת בע קר משו‬
‫מקב ת צ ון גבו‬
‫ור‬
‫שת –‬
‫נ‬
‫ת‪ ,‬ש ת ושת משמעות‪ ,‬ש ע ‪ ,‬תרומ‬
‫רב ‪,‬‬
‫שנ תן קב ב מ‬
‫בר ‪ .‬כ ז ת‪ ,‬בתנ ש ר ש‪ ,‬בע נ עצמו‪ ,‬ת כו ות ו כ שור‬
‫מקצוע ז ‪.‬‬
‫מת מ‬
‫שונ – נש שמע ות‬
‫ו‬
‫נת ת כמקצוע ש וש‬
‫ור‬
‫בצרוף גורמ ז‬
‫ו נש‬
‫בכ שור‬
‫ש תנ ‪ ,‬ב נונ‬
‫נ קר ר ‪ ,‬גבר‬
‫‪ ,‬ע‬
‫נו ות ומש‬
‫ו מע ן צ רוף ש ש ושת ‪ ,‬מ ש וצר‬
‫ו‬
‫מור‬
‫‪ .‬רו‬
‫‪ ,‬מו‬
‫זו קר ר שנ עבורו‪.‬‬
‫ן‪,‬‬
‫ש מש ו‪ ,‬ע גבו מ‬
‫מע ן‬
‫רבעת גורמ ‪:‬‬
‫‪ .7‬ב נת ור ת מתמ ק ו מ ע ע‬
‫ב ו ן משמעות‬
‫שתכרות נת ת כגבו‬
‫– כו ת‬
‫רק‬
‫‪ ‬ש קו‬
‫ק מת כ ן‪.‬‬
‫ר‬
‫מ מור רג ‪ .‬ז ת בש ו צ ת ש עור‬
‫נת‬
‫מתמ ק ו מ ע‬
‫תוכן ש‬
‫‪ ‬מ צוב ברת – ת ו ועו‬
‫שתכרות‬
‫‪ .‬ג כו ת‬
‫ותר ממקצועות ת ‪ ,‬בע קר ומנ‬
‫כ וקרת‬
‫מ צוב‪ .‬ע ז ת‪ ,‬שכר נמוך‪ ,‬בשונ‬
‫וב ע‬
‫ותר מקר נ‬
‫גבו‬
‫כעו ק ב וע‬
‫מ שתכרות‪ ,‬מ ת מ וקר ‪ .‬בנו ף‪ ,‬מור שמזו‬
‫רנ בות‪ .‬ב "כ ‪-‬‬
‫כ ור ‪ ,‬ב נונ ‪ ,‬ו ר‬
‫נת‬
‫במקצועות ו‬
‫מ צוב גבו ותר מז ש מור רג ‪.‬‬
‫ור בכ ‪.‬‬
‫תנ עבו – ומ בע קר‬
‫‪‬‬
‫ור בכ ‪.‬‬
‫ש ת – ומ בע קר‬
‫‪ ‬נ‬
‫כ ש‬
‫ו מור‬
‫כבע ת‬
‫מב נת‬
‫ש שק‬
‫זק‬
‫ומ ע ‪,‬‬
‫מתמ ק‬
‫ב ברור ב ן מור‬
‫שוב ק‬
‫שר ר ות‪ ,‬בשנ רמ ר‬
‫מתמ ק ‪ .‬כך ש ור ת מתמ ק ו מ ע נר ת‬
‫ובת מור‬
‫ר‪,‬‬
‫ש ש ר מקצועות‪ .‬מרות כן‪ ,‬ב וע ‪,‬‬
‫מש כ גבו ותר מ ור‬
‫ו נצ‬
‫רק ב ות נמוכ מ מכ‬
‫ע ן כבע‬
‫משתת ‪ ,‬מקצוע ז נר‬
‫נ ר קצ‬
‫בר כך ו ‪ ,‬כנר ‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫רוב ‪ ,‬כמקצוע ש‬
‫ברצ נות ע‬
‫ו ‪ ,‬ובכ ז מור מתמ ק‬
‫שונ ‪ .‬מות מור‬
‫ק מת ב ן גורמ‬
‫רו ‪ ,‬ש ש‬
‫עבו‬
‫ע תנ‬
‫ב נונ ונע ר שרו ות ב ר ‪,‬‬
‫נת כ‬
‫‪21‬‬
‫משו ב זו במעמ ו‪ ,‬מ זק ז ת ז ‪ .‬ת מ ת רו מ זקת נ ת ש מור‬
‫ב‬
‫ז ז בכבו ו ש מור ‪ ,‬בר וגע עו ותר ב מו מקצוע ומ זק עו ותר‬
‫ות מ‬
‫זק‬
‫כו ות כ‬
‫נ ‪ .‬נוצר כ ן ש‬
‫ש ומ‬
‫רק‬
‫ש מקצוע כמת‬
‫ת ר‬
‫וב ‪ ,‬ת ו תוכן וקרת‬
‫מתמ ק ומ ע‬
‫ור‬
‫ת מקצוע‬
‫מב‬
‫ש גורמ‬
‫ש נו ממש ב מו כו‬
‫ב‬
‫ותר‪ ,‬ע ן ש מ כ‬
‫ותר ו כו ת שתכרות גבו‬
‫ש ו‪.‬‬
‫ו נצ‬
‫ש ת כגור בע‬
‫נ תו נשמרת נ‬
‫ורך כ‬
‫כ ש מ‬
‫‪ ,‬ו נת‬
‫מקצוע‪ ,‬ב ‪ ,‬מ ב צ ר ג מ ו‬
‫בע קרו‪ ,‬שתו ר כ ן‪.‬‬
‫כו ות‪ ,‬ש‬
‫ש ן ב נו שרות ש ע ע‬
‫שנו ‪ -‬ב נ‬
‫‪ .4‬מנו‬
‫תמור בנכונות ש‬
‫ב‬
‫כ‬
‫ע קר‬
‫כ וונ עו‬
‫מ ‪ ,‬תרומ‬
‫בת ומ מתמ ק ו מ ע ‪.‬‬
‫גשמ עצמ ת ו בר כו ‪ ,‬משמש ככו מש כ‬
‫נ‬
‫ש מ‬
‫כבר רת מ‬
‫ור‬
‫ר ‪,‬ר ת‬
‫שרק‬
‫משמש ככו ות ב מ ‪ .‬נר‬
‫ו מש‬
‫תוצ ות מצו ות ורך זמן‪.‬‬
‫וב‬
‫נש‬
‫ב‬
‫עמו מו ש‬
‫מכ‬
‫שכר ש מור ‪ ,‬נותר ש וש‬
‫ור‬
‫נות‬
‫כות‬
‫כו‬
‫ע וק ז‬
‫ת ש‬
‫ו נצ‬
‫שנ‬
‫מקצוע מבוקש‪.‬‬
‫קש‬
‫ור‬
‫ב ש ות ‪ ,‬ותנ‬
‫ב‬
‫ו משו ב בש ושת כו‬
‫מושך‪ -‬מ וץ נש שמ ש ב ון‪ ,‬ו נו ות‪ ,‬ש נ ‪ ,‬קרוב וו ‪ ,‬כו‬
‫כו‬
‫ע ו‬
‫ת ק ‪ ,‬ז ו מנ ע ע קר שמב ‪ ,‬כך מתברר‪ ,‬עבו ב ור בכ‬
‫ו מ‬
‫זקו‬
‫עורר ותו‪,‬‬
‫צורך ז ‪ ,‬כ‬
‫ו ור ת מתמ ק ו מ ע ב ר ‪ .‬כן‪ ,‬נ‬
‫ור ‪ .‬בע קר שע‬
‫כות‬
‫רו‪ ,‬נר ת כ ק בע מכ תוכנ ת ג ו כו‬
‫ו‬
‫עו ק בו‬
‫ממצ ‪ ,‬ש ב נו בר ש תו ש ו" ז ‪ ,‬צ מרב ת משתת ‪ ,‬מקצוע ש‬
‫ע וק‪ .‬ור ‪,‬‬
‫מ ת ‪ ,‬בו ו רוצ‬
‫קר תו‪ ,‬נו מקצוע‬
‫ב וע ‪ ,‬ו מכש ר עצמ‬
‫ק מ נש מ וו ש מו ו‪ ,‬כת ר‬
‫צ‬
‫ות‪ ,‬כך נר ‪ ,‬מקצוע ש מ‬
‫כו‬
‫ב ב ‪.‬‬
‫רק‬
‫ר ש קו‬
‫נ ת בו‬
‫בו‬
‫ור ‪ ,‬גורמ‬
‫ברור ע ז ת שבמקר ש‬
‫ר נ ת‬
‫כו‬
‫ור‬
‫ו נצ‬
‫מועמ‬
‫נ ‪ .‬כך ש ותר‬
‫‪ ,‬ש ומ‬
‫כ‬
‫נת‬
‫‪ .‬ןז‬
‫מו ש‬
‫מקצוע‪ ,‬ו משנ רע ת‬
‫גשמ עצמ ת‪ ,‬ש‬
‫ב ור ת מתמ ק ‪ ,‬תרומ‬
‫‪.5‬‬
‫שת‬
‫כו ות בו מ‬
‫ו ך ור ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מ גורמ‬
‫בו מ‬
‫מ שמנ נו‪ ,‬זק מכ שמרב ת‬
‫ש ו כ ‪ ,‬בכ ז ת‪,‬‬
‫ב ‪ .‬מע‬
‫מו ש‬
‫ת‬
‫וב‬
‫משנ‬
‫מש‬
‫מושך‬
‫כך‪ ,‬נות גור‬
‫מ ק‪,‬‬
‫בו מ ‪.‬‬
‫ג בגורמ‬
‫כר‬
‫מת‬
‫כות‬
‫נת‬
‫ת ש כו‬
‫ו ת מ ת ש מור ‪ ,‬כמ ש ן ו‬
‫ר בר ר ב ב ‪ -‬גור בו רב עוצמ‬
‫ור‬
‫עצמ ‪:‬‬
‫משתת‬
‫ותוות ע‬
‫בגור ז‬
‫ע קר ות‬
‫רכ‬
‫ת‬
‫רת‪.‬‬
‫בר ר‬
‫מצ נ ‪ ,‬נש‬
‫ו נ‬
‫ועות כבע ות ערך ו כו ת ‪-‬‬
‫וכ ו ות‬
‫ונ‬
‫צ רת מ ו ‪,‬‬
‫ענו נ ‪,‬‬
‫ר ‪ ,‬ש וכ ו ת עצמ במקצועות מבוקש ‪ .‬ברגע ש נש כ‬
‫ק‪ ,‬ו‬
‫עו ק ב וע‬
‫מו נ ות ש‬
‫בן‬
‫ש ז ו שב ן ור ת מתמ ק ו מ ע‬
‫עצמ ת שת רר מ מעצור‬
‫גשמ‬
‫מש כ ש ו נצ‬
‫שר כו‬
‫במקצוע‪ .‬בר ז‬
‫ת כו‬
‫שמק נ‬
‫מ בו‬
‫ב ו ‪ .‬וע ן‪ ,‬ש רו כ ן שנ‬
‫ותו ו בו‬
‫שב‬
‫מקצוע‪,‬‬
‫ו נצ‬
‫וז מ ו מן מתג‬
‫ע ק ‪ .‬צ‬
‫מ ך ‪ -‬שכר נמוך ותנ‬
‫‪20‬‬
‫מתמ ק‬
‫מור‬
‫שמשו כמכשו ב ת עב ר‪ .‬ב שר שכר‪ ,‬ווק‬
‫מ‬
‫שנ‬
‫קש‬
‫עבו‬
‫מבו ת‪ ,‬מעבר שכר‪ .‬ו ו ב שר תנ‬
‫ו מ ע ש כו ת שתכרות‪,‬‬
‫ף‬
‫ק‪ ,‬שעוררו צ ו ת‬
‫ו נ מצ ן‪ ,‬ו ורש מ‬
‫נ שעבור‬
‫‪ ,‬נ תן‬
‫ו מש‬
‫נו מוכן תגבר ע ו‪ ,‬ע ת‬
‫בר ‪ ,‬ן ז ב כר מכשו ש ו‬
‫גשמ עצמ ת ותרומ‬
‫ת ת ושת תגר‪.‬‬
‫ו מעצ‬
‫ו‬
‫משו ש‬
‫נוכ‬
‫ר‪ -‬מ ובר במתן ג בו מור‬
‫מתמ ק בב ת‬
‫מור‬
‫זוק מעמ‬
‫‪ .‬מרות‬
‫מכות ש‬
‫‪ ,‬ובנ ת‬
‫ור ות מ‬
‫וע ‪ ,‬צ‬
‫ר נ ו מבז שבתוכו‬
‫ו בנוש ז ‪ ,‬ו וו ‪ ,‬כ ש צבענו ע כך‪ ,‬נש‬
‫שב וז מ ו ש מקר ‪ ,‬ג‬
‫מוגב ת ב ותר‪.‬‬
‫ע כ ת‬
‫מ ך ששור‬
‫ק ב ות ש‬
‫ש בו ו ור ‪,‬‬
‫כות‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ר ש ת‪ ,‬גור מרת ע‪ ,‬ע מ ו ‪ ,‬ז ‪ ,‬ק ן‪ ,‬קרוב וו ‪ ,‬מ נ מו ת מ ר ר‬
‫ת‬
‫מצו‬
‫ור ‪ ,‬עשו‬
‫ז ‪ .‬שנ ת‪ ,‬רב מ ו ש עשו ותו‪ ,‬ו נו‬
‫עשות ת צע‬
‫ור ‪ .‬מ ב‬
‫מצ ות ומ ומ ת‪ ,‬כ שתו ר ב ו ‪ ,‬כקש מנשו ‪ ,‬ו נ שו כעבור זמן ת‬
‫כך ש כות ברורות ע ת מ ת גרוע ש מערכת‬
‫כות ז ‪,‬‬
‫כו‬
‫רק ב ות מ נ מו ‪.‬‬
‫ו מור ב ‪ ,‬מ ש ור ב משך שוב ת‬
‫מ רב‬
‫כו ות זק כז ובע קר בנ רו‬
‫מרות קוש ברור ב תערבות בש‬
‫מתמ ק ומ ע גבו ותר‬
‫עוצמ ‪ ,‬ממצ ש מ קר כותנ ז ‪ ,‬שמעמ ש מור‬
‫ז ת‪ ,‬כך נר ‪ ,‬בע ת כו‬
‫ת מש מ‬
‫מ שר ש ר מור ו וקרת רב ותר‪ ,‬עוש‬
‫ר ‪.‬‬
‫ג ו ותר‪ ,‬מ שר צ רת ש נו ומ במקצועות ור‬
‫‪22‬‬