אחלה החלקה - היכל הקרח

‫החלקה‬
‫יבגני‬
‫קרסנופולסקי‬
‫שהתקיימה‬
‫אביב עכו‬
‫אבי‬
‫‪10‬‬
‫‪o'1/j‬‬
‫ואנדראה דוידוביץ׳‬
‫לאחרונה בחולון‬
‫במועדון‬
‫משכו‬
‫)‪ ,‬שיחליקו על‬
‫ושרון קליין ‪13‬‬
‫צ^זיומ‪:‬‬
‫קוגי‬
‫את‬
‫המקומי‬
‫מירב‬
‫מקווים‬
‫הבמה‬
‫תשומת‬
‫שבעוד‬
‫הלב‬
‫באליפות ישראל‬
‫מספר‬
‫שנים יהיו‬
‫בהחלקה‬
‫אלו אליס‬
‫אמנותית‬
‫רוגטניק‬
‫)‪,‬‬
‫המרכזית‬
‫קואנקס‬
‫הקבוצה כוללתילדותבגילאים‬
‫חולון ומ־‬
‫‪$TS1$‬ומחלקת‪$TS1$‬‬
‫הגלגיליות של‬
‫כבר‬
‫אלכסיי‪ ,‬האב‪ ,‬מתעורר לכבודה‬
‫‪ ms 7K:‬ישראל בהחלקה‬
‫ההחלקהבמועדון‬
‫‪mm‬‬
‫בהן גם כאלה‬
‫לגלגיליות‪,‬‬
‫‪$DN2$‬ומחלקת‪ $DN2$‬את זמנה ביןהמחלקיים‬
‫חלקת‬
‫בחמשלפנות בוקר‪ ,‬מכין לה ארוחת בוקר‬
‫אמנותית על הקרח שנערכה‬
‫התחרתה‪.‬‬
‫‪$DN2$‬אומנם‪ $DN2$‬הופיעה בתחרות‪ ,‬אבל לא‬
‫נם‬
‫שלושה ימים לכלאולם‪.‬‬
‫מתעוררת כ־ ‪ 20‬דקות לאחר מכן‪.‬‬
‫שורה‬
‫והיא‬
‫השתתפה‬
‫‪ rt2n srrr‬לאחרונה‪,‬‬
‫הבאה סביר‬
‫בתחרות‬
‫עכו אומנם שייכת לקבוצת אייס שברו־‬
‫‪$TS1$‬שברובה‪$TS1$‬‬
‫בשש וחצי בבוקר היא כבר מתייצבתבהיכל‬
‫ארוכה שלמחליקים‪ ,‬בהם‬
‫שתצטרף למעגל‬
‫לאימון ראשון‪.‬היכל הקרח‪ ,‬רק‬
‫המקומות‬
‫ותתמודד על אחד‬
‫התחרויות‬
‫‪$DN2$‬שברובה‪ $DN2$‬עוסקת בהחלקות ראווה‪ ,‬אבל באלי־‬
‫‪$TS1$‬באליפות‪$TS1$‬‬
‫בה‬
‫האולימפי שלישראל‪ ,‬יבגני קרם־‬
‫‪$TS1$‬קרםנופולסקי‪$TS1$‬‬
‫הקרח בקייב‬
‫גם הזוג‬
‫בשורת מבח־‬
‫‪$TS1$‬מבחנים‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬באליפות‪ $DN2$‬ישראל להחלקה אמנותית היא קטפה‬
‫פות‬
‫בשביל הדיוק‪ ,‬ממוקם בסמוך לבית המשפ־‬
‫‪$TS1$‬המשפחה‪$TS1$,‬‬
‫דוידוביץ׳‪ ,‬שמשכו את‬
‫‪$DN2$‬קרםנופולסקי‪ $DN2$‬ואנדראה‬
‫נופולסקי‬
‫הראשונים‪ ,‬אחרי שתעמוד‬
‫‪$DN2$‬מבחנים‪ $DN2$‬במהלך החודש הקרוב‪,‬שכוללים תר־‬
‫‪$TS1$‬תרגילים‪$TS1$‬‬
‫נים‬
‫והוכיחה שהיא‬
‫את המקום השנילגיל‬
‫חה‪,‬‬
‫שקטפו את מד־‬
‫‪$TS1$‬מדליית‪$TS1$‬‬
‫תשומת הלב אחרי‬
‫מירב‬
‫‪$DN2$‬המשפחה‪ $DN2$,‬כך שהיא לא נאלצתלבזבז זמן יקר על‬
‫‪$DN2$‬תרגילים‪ $DN2$‬בדרגות קושי גבוהות יותר‪.‬קליין‬
‫מהבולטות שבמחליקות‪ .‬״כשראיתי את גילים‬
‫נסיעות בדרכים‪.‬‬
‫ה׳גולדן מפין״ בזאג־‬
‫‪$TS1$‬בזאגרב‪$TS1$.‬‬
‫‪$DN2$‬מדליית‪ $DN2$‬הזהבבאליפות‬
‫ליית‬
‫במסגרת ראווה יחד עם חברו־‬
‫‪$TS1$‬חברותיה‪$TS1$,‬‬
‫המתחרות‪ ,‬בהתחלה‪ ,‬מאוד פחדתי לה־‬
‫‪$TS1$‬להתחרות‪$TS1$.‬‬
‫היא מסיימת את האימון‪ ,‬סו־‬
‫‪$TS1$‬סועדת‪$TS1$‬‬
‫‪00:8‬‬
‫‪$DN2$‬בזאגרב‪ $DN2$.‬השבוע‪ ,‬כיכב הזוגהמלכותי עם המקום‬
‫רב‪.‬‬
‫הופיעה‬
‫בשעה‬
‫תיה‪,‬‬
‫תחרות‪.‬‬
‫‪$DN2$‬להתחרות‪ $DN2$.‬זה נראה לי קשה‪ ,‬אבל לשמחתי‬
‫‪$DN2$‬סועדת‪ $DN2$‬ומיד מתפנהללימודים בבית הספר‪.‬‬
‫השביעיבאליפות אירופה בבודפשט‪ ,‬הונ־‬
‫‪$TS1$‬הונגריה‪$TS1$.‬‬
‫‪$DN2$‬חברותיה‪ $DN2$,‬הופעה שרצה תקופה של למעלה‬
‫עדת‬
‫שנקראת ׳אגם הברבורים׳‪.‬‬
‫מחודשיים‬
‫הצלחתי להתגבר על כל הפחדים וזכיתי‬
‫אמה‬
‫מוציאה אותה‬
‫המחליקים‪,‬‬
‫‪$DN2$‬הונגריה‪ $DN2$.‬אבל עם כל הכבודלזוג‬
‫גריה‪.‬‬
‫אחרי ארבע שעות‬
‫שונים‪,‬‬
‫מתקדמות‪.‬קליין אומ־‬
‫‪$TS1$‬אומנם‪$TS1$‬‬
‫בחרת‬
‫למה‬
‫במקום השני"‪.‬‬
‫‪$TS1$‬מחליקות‪ $TS1$‬ללימודים בבית הספר אורט המקומיולאחר‬
‫השבוע בחרנו להתמקד דווקא בשלוש מח־‬
‫״הכל התחיל‬
‫אז את כבר ידעת מה את אוהבת יותר‪,‬‬
‫מתאמנת‬
‫לאימון נוסף‪ .‬בימים אלה היא‬
‫מכן‬
‫החולוני‪.‬‬
‫ליקות‬
‫‪$DN2$‬מחליקות‪ $DN2$‬צעירות של המועדון‬
‫‪$DN2$‬נכנסתי‪$DN2$‬לגוגל וראיתי שיש קורם קיץ למ־‬
‫‪$TS1$‬למתחילים‪$TS1$,‬‬
‫החלקה או‬
‫נסתי‬
‫גלגיליות?‬
‫באופן מאור אינטנסיבי‪ ,‬בסדר יום שכולל‬
‫‪$DN2$‬למתחילים‪ $DN2$,‬מאוד אהבתי את זה והחלטתי‬
‫תחילים‪,‬‬
‫״עדיין אוהבת את שניהם באותהמידה"‪.‬‬
‫אימוני קרח ואימונים יבשים‪ ,‬שכוללים‬
‫הליגיתרית‬
‫להישאר‪ .‬זה ספורט מיוחד‪ ,‬אין אותו בכל‬
‫מתישהו תצטרכילהחליט‪.‬‬
‫תרגילי בלט שונים ואימוני כושר‪.‬‬
‫מקום‪ .‬זה לא כדורגל אוכדורסל‪ .‬לא כל‬
‫"כן‪,‬בהחלט‪ ,‬אבל בשלב הזה‪ ,‬כשאני יכו־‬
‫‪$TS1$‬יכולה‪$TS1$‬‬
‫עם סדר יוב שכזה יש לך בכלל זמן להב־‬
‫‪$TS1$‬להברות‪$TS1$,‬‬
‫שזכתה‬
‫הראשונה היא אלים רוגטניק‪,‬‬
‫אחדיכוללהגיעאליו ולהתחרות בהחל־‬
‫‪$TS1$‬בהחלקה‪$TS1$‬‬
‫אמשיך‬
‫‪$DN2$‬יכולה‪ $DN2$‬לעשות את שני הדברים‪ ,‬אני‬
‫לה‬
‫‪$DN2$‬להברות‪ $DN2$,‬לקצת כיך?‬
‫רות‪,‬‬
‫במקום הראשון בקטגוריית קדטים א׳ לב־‬
‫‪$TS1$‬לבנות‪$TS1$‬‬
‫חשבתי שאני דווקא די‬
‫‪$DN2$‬בהחלקה‪ $DN2$‬אמנותית‪ .‬אני‬
‫קה‬
‫״לא ממש‪ .‬הנוכחות שלי בבית ספר די לרקוד על שתי חתונות ולהצליח״‪.‬‬
‫דוג־‬
‫‪$TS1$‬דוגטניק‪$TS1$‬‬
‫‪80.04‬‬
‫עם ציון של‬
‫‪01-21‬‬
‫נות‬
‫‪$DN2$‬לבנות‪$DN2$‬‬
‫(גילאי‬
‫נדלקתי‬
‫הזה‪,‬‬
‫לספורט‬
‫מתאימה‬
‫אביב‪,‬‬
‫עכו מתגוררת‪ ,‬כאמור‪ ,‬במרכז תל‬
‫קטנה‪ ,‬כיוון שאני מאור עסוקה‪ .‬יש לי חב־‬
‫‪$TS1$‬חברות‪$TS1$,‬‬
‫לומדת בכיתהו׳ בבית הספר‬
‫‪$DN2$‬דוגטניק‪ $DN2$‬בת ה־‬
‫טניק‬
‫עליו״‪.‬‬
‫מסביב?‬
‫הפידבקים‬
‫איך‬
‫בחולון היא מגיעה עם אמא או‬
‫‪$DN2$‬חברות‪ $DN2$,‬אבל כשאני באוקראינה אני מרגישה ולאימונים‬
‫רות‪,‬‬
‫אורט באוקראינה‪ ,‬ומגיחה מדי פעם ליש־‬
‫‪$TS1$‬לישראל‪$TS1$‬‬
‫״טובים‪ ,‬מפרגנים‪ .‬החברות מאוד נלה־‬
‫‪$TS1$‬נלהבות‪$TS1$‬‬
‫לעזור‪ .‬את‬
‫שנהנית‬
‫הסבתא פנינה‪,‬‬
‫דילבד‪ .‬אני לא עושהלעצמי הנחותבלי־‬
‫‪$TS1$‬בלימורים‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬לישראל‪$DN2$‬לתחרויות החלקה אמנותית‪ .‬אביה‪,‬‬
‫ראל‬
‫עם‬
‫בות‬
‫וקצת לפני‬
‫‪00:7‬‬
‫היום היא פותחת כבר ב־‬
‫‪$DN2$‬בלימורים‪$DN2$‬וכל מה שאני מפספסת אני משלימה‬
‫מורים‬
‫תקשורת במקצועו‪ ,‬נאלץ‬
‫אלכס״‪ ,‬איש‬
‫‪$DN2$‬נלהבות‪ $DN2$‬וכל הזמן שואלות אותי שאלות בע־‬
‫‪$TS1$‬בעניין‪$TS1$‬‬
‫מרגישה ואיך זה מש־‬
‫‪$TS1$‬משפיע‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬בעניין‪ $DN2$‬הזה‪ ,‬איך אני‬
‫ניין‬
‫תוכלו לראות אותה פותחת את היום‬
‫‪00:8‬‬
‫בערבים‪ ,‬אחר־האימונים״‪.‬‬
‫לאוקראינה‪,‬‬
‫להעתיק את מגורי‬
‫משפחתו‬
‫עליי‪ ,‬ואם זה מפריעלי‪ .‬אני מאוד‬
‫בבית הספר‪.‬‬
‫מה המטרה שלך?‬
‫קייב‪ ,‬בעקבות עבודתו‪ ,‬אבל הרוגנטניקים‪,‬‬
‫פיע‬
‫‪$DN2$‬משפיע‪$DN2$‬‬
‫שמחה לשתף״‪.‬‬
‫הביתה‬
‫במהירות‬
‫‪03:31‬‬
‫ב־‬
‫״אני רוצהלייצג את ישראלבאולימפיאדה‬
‫שהתגוררו בעבר ברמת גן‪ ,‬מבטיחיםלחזור‬
‫היא מגיעה‬
‫את מציעה להןלהגיע ולהתרשם?‬
‫לחולון‪,‬להיכל הקרח אולבית‬
‫ומשם היישר‬
‫אולימפית"‪.‬‬
‫ולהיותאלופה‬
‫לישראל בקרוב‪.‬‬
‫"כן‪ ,‬היו מספר בנות שהחליטו לנסות‬
‫הגלגיליות)‪ ,‬שם היא‬
‫הספרגולדה(אולם‬
‫הקרח‬
‫הרומן של המחליקה הצעירה עם‬
‫והבאתי אותן יחד איתי‪ ,‬אבל כמו שא־‬
‫‪$TS1$‬שאמרתי‪$TS1$,‬‬
‫השאר עובדת גם‬
‫שוהה שעתיים וחצי ובין‬
‫כשהייתה בת חמש וחצי‪ ,‬במרכז‬
‫החל עוד‬
‫המפתיעה‬
‫מרתי‪,‬‬
‫‪$DN2$‬שאמרתי‪ $DN2$,‬לא כולן אהבו את זה ואת רמת‬
‫והחלקה‪.‬‬
‫עלבלט‪ ,‬כושר גופני‬
‫קנדה‪ .‬היא שייכת לקבוצת ההחלקה של‬
‫ההשקעהוהחליטולוותר"‪.‬‬
‫אביב עכו ‪ ,)10‬שלומדת בכיתה הי בבית‬
‫חולון‪ ,‬ובעת שהותה באוקראינה היא‬
‫מועדון‬
‫התוכניותשלד‪ ,‬לאי את שואג‪-‬ת?‬
‫מח‬
‫הספרגבריאלי בתל אביב‪ ,‬החלה אה הרומן‬
‫נמנית גם עם קבוצת החלקה במקום‪ .‬״היא‬
‫הירוקה‬
‫‪$TS1$‬לה‪$TS1$‬‬
‫לה־‬
‫שואפת‬
‫״החלקה זה רק תחביב‪ ,‬אני‬
‫רק לא־ר‬
‫שלה עם ההחלקה כברבגיל‬
‫מאוד אהבה את זהונדלקה על זה מיד״‪,‬‬
‫לרמות גבוהות יותר להשתתף בת־‬
‫‪$TS1$‬בתחרויות‪$TS1$‬‬
‫האחי־ונה להצטרף ה־א שרון קל־ץ ‪,)111‬‬
‫מספד שנ־ם תחלהלהחליק על הקרח‪ ,‬קצת‬
‫מעיד אביה בשיחהטלפונית מאוקראינה‪,‬‬
‫ולייצג את ישראל‬
‫‪$DN2$‬בתחרויות‪ $DN2$‬גבוהות יותר‪,‬‬
‫חרויות‬
‫תלמידת כיתהז׳ בבית הספר ראשונים ברא־‬
‫‪$TS1$‬בראשל״צ‪$TS1$,‬‬
‫החולוני‪.‬‬
‫אחרי שנפתחהיכל הקרח‬
‫התחרות‬
‫אליה חזרה המשפחה מיד לאחר‬
‫באולימפיאדה עוד מספר שנים״‪.‬‬
‫חולון‪.‬‬
‫‪$DN2$‬בראשל״צ‪ $DN2$,‬הנמנית עם קבוצת אי־סקייט‬
‫עכו‪ ,‬בשלב הזה‪ ,‬לא מתכוונת לויתר על של״צ‪,‬‬
‫בחולון‪.‬‬
‫שהתקיימהבהיכל הקרח‬
‫דווקא‬
‫בקיץ‪.‬‬
‫‪$DN2$‬לה‪$DN2$‬‬
‫בהחלקה על‬
‫הקרח?‬
‫‪$TS1$‬נכנסתי‪$TS1$‬‬
‫נכ־‬
‫חיפשתי עיסוק‬