יש לצרף לשאלון זה קורות חיים, תעודות השכלה והכשרה מקצועית, המלצות וכל מ

‫יש לצרף לשאלון זה קורות חיים‪ ,‬תעודות השכלה והכשרה‬
‫מקצועית‪ ,‬המלצות וכל מסמך רלוונטי אחר‬
‫שאלון למועמד‪/‬ת לתפקיד מנהל רשות העתיקות‬
‫על המועמד‪/‬ת לתפקיד‪ ,‬מוטלת חובת גילוי נאות של כל מידע רלוונטי לבחינת התאמתו‪/‬ה לתפקיד זה‬
‫ולכהונתו‪/‬ה כעובד רשות העתיקות בחובת אמון לציבור‪.‬‬
‫משכך‪ ,‬ולמען הזהירות‪ ,‬מוצע לפרט גם לגבי מידע שלגביו קיים ספק אם הוא אכן רלוונטי‪.‬‬
‫‪ .1‬פרטים אישיים‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫מספר זהות‬
‫תאריך לידה‬
‫מקום לידה‬
‫שנת עליה‬
‫שם האב‬
‫אזרחות אזרחות נוספת‬
‫רחוב ומספר בית‬
‫מיקוד‬
‫מקום‬
‫(נוכחי)‬
‫מגורים עיר‪/‬יישוב‬
‫טלפון‬
‫טלפון נייד‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫‪ .2‬מקום עבודה ותפקיד נוכחי‬
‫מקום עבודה‬
‫תפקיד נוכחי‬
‫תאריך קבלת כתובת מקום מספר טלפון מספר פקס‬
‫העבודה‬
‫תפקיד נוכחי‬
‫‪ .3‬פרטים על השכלה (יש לפרט את כל התארים)‬
‫סוג ההשכלה‬
‫שם המוסד‬
‫סיום‬
‫מס' שנות התמחות‪/‬מקצוע סוג התואר או שנת‬
‫הלימודים‬
‫התעודה‬
‫לימוד‬
‫תיכונית‬
‫גבוהה‬
‫אחרת‬
‫‪ ‬יש לפרט כל התארים האקדמיים של המועמד‪ .‬במקרה של תואר אקדמי מחו"ל או מטעם‬
‫שלוחות בארץ של מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל‪ ,‬יש לצרף תעודת שקילות מטעם‬
‫האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ‪.‬‬
‫‪ .4‬ידיעת שפות (בסיסית‪/‬טובה‪/‬טובה מאוד)‬
‫קריאה‬
‫שפה‬
‫כתיבה‬
‫דיבור‬
‫‪ .5‬תפקידים קודמים‪:‬‬
‫שם המעסיק‬
‫‪‬‬
‫(במידה תקופת העבודה (ציין‪/‬י נסיבות סיום העסקה‬
‫התפקיד‬
‫ושמשת ביותר מתפקיד שנים)‬
‫אחד‪ ,‬יש לציין זאת‬
‫ציון‬
‫תוך‬
‫במפורש‬
‫תאריכים מדויקים)‬
‫נא להוסיף בקורות החיים שתצרף‪/‬י פירוט תחומי האחריות והכישורים העיקריים‬
‫שנדרשו בכל תפקיד‪ .‬כמו כן‪ ,‬יש לציין את בכירות התפקיד (המיקום בהיררכיה‬
‫הארגונית‪ ,‬לרבות כפיפות)‪.‬‬
‫‪ .6‬פרסומים מקצועיים (ניתן לצרף רשימה)‪:‬‬
‫___________________________________________________________________‬
‫___________________________________________________________________‬
‫___________________________________________________________________‬
‫___________________________________________________________________‬
‫___________________________________________________________________‬
‫___________________________________________________________________‬
‫___________________________________________________________________‬
‫‪ .7‬האם היית או הנך בעל‪/‬ת תפקיד בתחום הניהול העסקי של חברה או תאגיד? ‪ ‬לא ‪ ‬כן‬
‫שם החברה‪/‬התאגיד‬
‫התפקיד‬
‫תקופת עבודה (ציין‪/‬י שנים)‬
‫פירוט תחום העיסוק‬
‫והיקף העסקים של‬
‫החברה‬
‫‪ .8‬ניסיון מקצועי‪:‬‬
‫נא לפרט את הניסיון המקצועי הנדרש בטבלה שלהלן וצרף אישורים המעידים על הניסיון המקצועי‪.‬‬
‫יובהר‪ ,‬כי יש להתייחס לניסיון מקצועי רק באחד או יותר מתפקידים אלה‪:‬‬
‫‪ 1.8‬בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי‪.‬‬
‫לעניין סעיף זה יובהר כי‪-‬‬
‫"בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי" – הוא מי שכיהן בתפקיד סמנכ"ל ומעלה או בתפקיד מקביל‬
‫לו בתאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; מי שכיהן בתפקיד בכיר פחות מסמנכ"ל ייחשב כבעל ניסיון‬
‫בתפקיד בכיר‪ ,‬אם מדובר בתאגיד בעל היקף עסקים משמעותי‪ ,‬אם מתקיימים במועמד שניים או‬
‫יותר מאלה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫המועמד הינו אחראי על מספר גדול של עובדים (מעל ‪ 811‬עובדים בממוצע בתקופת‬
‫הניסיון);‬
‫המועמד ניהל פרויקט מורכב ובעל היקף כספי משמעותי (מעל ‪ 811‬מיליון ‪.)₪‬‬
‫"תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי" – מדובר בתאגיד בעל מחזור פעילות שנתי (הכנסות ו‪/‬או‬
‫תקציב) בממוצע בתקופת הניסיון של ‪ 811‬מיליון ‪ ₪‬לפחות ובנוסף‪ ,‬בעל ‪ 851‬עובדים לפחות בממוצע‬
‫בתקופת הניסיון‪.‬‬
‫‪ 1.8‬בתפקיד ניהולי בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים‪ ,‬מסחריים או ניהוליים‪.‬‬
‫לעניין סעיף זה יובהר כי –‬
‫"תפקיד ניהולי בכיר בשירות הציבורי" –‬
‫בשירות המדינה – מועמד שכיהן בתפקיד בדרגת סמנכ"ל ומעלה בסולם הדרגות בשירות המדינה‬
‫והניסיון הוא בעל תוכן ניהולי של ממש בנושאים האמורים בסעיף זה‪ ,‬יוכר כבעל תפקיד ניהולי בכיר‬
‫בשירות הציבורי (תפקיד בכיר נחשב דרגה ‪ 44‬ומעלה או דרגה מקבילה)‪.‬‬
‫בזרועות הביטחון וההצלה – בצבא קצין בדרגת אלוף משנה ומעלה‪ ,‬או במשטרה בדרגת ניצב משנה‬
‫ומעלה‪ ,‬או בשאר זרועות הביטחון בדרגה‪/‬תפקיד מקביל לדרגת אלוף משנה ומעלה‪ ,‬והניסיון הוא‬
‫בעל תוכן ניהולי של ממש בנושאים האמורים בסעיף זה‪ ,‬יוכר כבעל תפקיד ניהולי בכיר בשירות‬
‫הציבורי‪.‬‬
‫‪ 1.8‬בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיו העיקריים של התאגיד או בארגון בעל היקף עסקים משמעותי‪.‬‬
‫לעניין סעיף זה יובהר כי –‬
‫"בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה או התאגיד" – הוא מי שכיהן בתפקיד‬
‫סמנכ"ל או מנהל בכיר וניסיונו הוא בביצוע ו‪/‬או בניהול פרויקטים בתחום עיסוקה העיקרי של החברה‬
‫או התאגיד‪.‬‬
‫"בתאגיד או בארגון בעל היקף עסקים משמעותי" – מדובר בתאגיד או בארגון בעל מחזור פעילות‬
‫שנתי (הכנסות ו‪/‬או תקציב) בממוצע בתקופת הניסיון של ‪ 811‬מיליון ‪ ₪‬לפחות‪.‬‬
‫שם הארגון‬
‫בארגון‬
‫תפקידך‬
‫הרשמי‬
‫(התואר‬
‫במדויק של תפקידך)‬
‫תקופת‬
‫ומשך‬
‫בתפקיד‬
‫הכהונה‬
‫(שנה וחודש) בדרגת‬
‫בכירות זו‪.‬‬
‫התפקיד‬
‫בכירות‬
‫(המיקום בהיררכיה‬
‫לרבות‬
‫הארגונית‪,‬‬
‫כפיפות)‪.‬‬
‫ושימשת‬
‫במידה‬
‫ביותר מתפקיד אחר‬
‫שינוי‬
‫חל‬
‫ו‪/‬או‬
‫בבכירות התפקיד –‬
‫זאת‬
‫לציין‬
‫יש‬
‫במפורש‪ ,‬תוך ציון‬
‫תאריכים מדויקים‪.‬‬
‫תיאור הארגון‬
‫היקף העסקים של הארגון (מחזור פעילות שנתי – הכנסות ו‪/‬או תקציב בכל‬
‫אחת משנות פעילותך בארגון‪:‬‬
‫מספר העובדים הכללי בארגון (כוח אדם אורגני) בכל אחת משנות פעילותך‬
‫בארגון‬
‫סוג הארגון (חברה פרטית‪/‬ציבורית‪/‬ממשלתית‪/‬תאגיד סטטוטורי‪/‬שירות‬
‫המדינה‪/‬זרועות הביטחון וההצלה‪/‬אחר)‪:‬‬
‫תחומי עיסוקיו המרכזיים של הארגון‪:‬‬
‫תפיסת ההפעלה ואופי הארגון ‪-‬‬
‫(ניהולי‪/‬פרויקטאלי‪/‬עסקי‪/‬תעשייתי‪/‬רגולטורי‪/‬סטטוטורי‪/‬התנדבותי)‬
‫מורכבות הפעילות –‬
‫(פריסת הארגון‪ ,‬מגוון משימות הארגון וכמותן‪ ,‬היקף רכש והתקשרויות)‬
‫סביבה עסקית (פעילות בתנאי שוק ותחרותיות)‪:‬‬
‫תיאור התפקיד‬
‫היקף העסקים תחת ניהולך (מחזור פעילות שנתי – הכנסות ו‪/‬או תקציב)‪ :‬נא‬
‫פרט את היקף העסקים כאמור בכל אחת משנות פעילותך בכל תפקיד בו‬
‫שימשת בארגון‪.‬‬
‫מספר העובדים תחת ניהולך (כוח אדם אורגני)‪ :‬נא פרט את מספר העובדים‬
‫תחת ניהולך כאמור בכל אחת משנות פעילותך בכל תפקיד בו שימשת‬
‫בארגון‪.‬‬
‫האם ניהלת פרויקט מורכב ובעל היקף כספי משמעותי (מעל ‪ 811‬מליון ‪?)₪‬‬
‫אם כן – נא פרט את סוג הפרויקט ומהותו‪ ,‬היקף הפרויקט ומורכבותו‪.‬‬
‫נא פרט בהרחבה את תחומי פעילותך המרכזיים בארגון‪ ,‬לרבות תחומי‬
‫אחריות וסמכות‪:‬‬
‫אחר‬
‫‪ .9‬האם כיהנת או הנך מכהן‪/‬ת בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי? ‪ ‬לא ‪ ‬כן‬
‫התפקיד (ציין‪/‬י במדויק)‬
‫מקום כהונה‬
‫תקופת הכהונה (ציין‪/‬י שנים)‬
‫‪ . 11‬חברות נוכחית בדירקטוריונים ובהנהלות של חברות‪ ,‬תאגידים‪ ,‬רשויות וגופים ציבוריים‬
‫אחרים כלשהם‪  :‬לא ‪ ‬כן‬
‫שם המוסד‬
‫תאריך‬
‫חברות‬
‫מטעם פעילות מיוחדת בדירקטוריון‪ ,‬כגון‬
‫התחלת דירקטור‬
‫בעלי מניות (פרט‪/‬י) חברות בוועדות או תפקידים‬
‫אחרים‬
‫‪ . 11‬החזקת מניות בחברות‪ ,‬בין במישרין ובין בעקיפין‪ ,‬או שותפות בגוף עסקי כלשהו (למעט‬
‫החזקת מניות שלא כבעל עניין בחברות דרך הבורסה‪  :‬לא ‪ ‬כן‬
‫שם החברה‬
‫‪ %‬החזקות‬
‫עיסוקה של החברה‬
‫‪ . 12‬האם יש לך זיקה או קשר לפעילויות רשות העתיקות כספק‪/‬ית או כלקוח‪/‬ה (לא כאזרח‪/‬ית‬
‫המקבל‪/‬ת‬
‫שירות? ‪ ‬לא ‪ ‬כן‬
‫פרט‪/‬י‪_______________________________________________________________:‬‬
‫___________________________________________________________________‬
‫‪ . 13‬האם הוכרזת כפושט‪/‬ת רגל או כחייב‪/‬ת מוגבל‪/‬ת באמצעים כמשמעותו בחוק ההוצאה‬
‫לפועל התשכ"ז‪  ?1967-‬לא ‪ ‬כן‬
‫פרט‪/‬י‪:‬‬
‫___________________________________________________________________‬
‫___________________________________________________________________‬
‫‪ . 14‬הליכים של המדינה מול המועמד‪:‬‬
‫א‪ .‬האם ננקטו נגדך הליכים באופן אישי או כנושא משרה בכיר בגוף ציבורי או פרטי (למעט הליכים‬
‫פליליים)‪ ,‬לרבות הליך בערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית או הליך בוררות‪ ,‬גישור או פישור ‪-‬‬
‫בידי המדינה‪ ,‬רשות מרשויותיה או מוסד ממוסדותיה – או האם קיימים הליכים כאמור שהינם‬
‫תלויים ועומדים‪ .‬לעניין סעיף זה יש לפרט גם לגבי הליכים בהם נקטת נגד הגופים המנויים‬
‫בסעיף‪ ,‬באופן אישי או כנושא משרה בכיר בגוף ציבורי או פרטי‪  .‬לא ‪ ‬כן‬
‫פרט‪/‬י‪_______________________________________________________________:‬‬
‫___________________________________________________________________‬
‫ב‪ .‬האם מוסד ממוסדות המדינה או רשות מרשויותיה קיימו הליך בירור ‪ ,‬בדיקה‪ ,‬חקירה ביקורת‪,‬‬
‫או שימוע בעניין בו היית מעורב באופן אישי או כנושא משרה בכיר בגוף ציבורי או פרטי‪.‬‬
‫יודגש‪ ,‬כי הכוונה גם להליכים אשר בסופם לא נקבעו מסקנות אישיות נגדך או נגד הגוף בו כיהנת‬
‫כנושא משרה בכירה‪ .‬לא ‪ ‬כן‬
‫פרט‪/‬י‪______________________________________________________________ :‬‬
‫___________________________________________________________________‬
‫ג‪ .‬האם הוטל עליך‪ ,‬באופן אישי או כנושא משרה בכיר בגוף ציבורי או פרטי‪ ,‬או על תאגיד שבו‬
‫כיהנת כנושא משרה‪ ,‬עיצום כספי? אם כן‪ ,‬יש לפרט איזה חיקוק הופר‪ ,‬ומה היו נסיבות ההפרה‪.‬‬
‫יש לצרף את ההחלטה הסופית על הטלת העיצום הכספי‪  .‬לא ‪ ‬כן‬
‫בסעיף זה‪" ,‬נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪8111-‬‬
‫פרט‪/‬י‪_______________________________________________________________:‬‬
‫___________________________________________________________________‬
‫___________________________________________________________________‬
‫‪ . 15‬הליכים משמעתיים‪:‬‬
‫א‪ .‬האם הורשעת בהליך משמעתי לפי כל דין? ‪ ‬לא ‪ ‬כן‬
‫פרט‪/‬י‪_______________________________________________________________:‬‬
‫___________________________________________________________________‬
‫ב‪ .‬האם התנהל נגדך הליך משמעתי לפי כל דין שלא הסתיים בהרשעה‪ ,‬לרבות הליך שהסתיים‬
‫בנזיפה או התראה או הערה משמעתית‪ ,‬או כל בירור משמעתי אחר לפי כל דין( לרבות שימוע‬
‫בגין אירוע משמעתי)שבו היית מעורב אף אם לא הבשיל לכדי הגשת כתב אישום משמעתי או‬
‫האם מתנהל נגדך הליך כאמור‪ .‬ככל שההליך הסתיים בהחלטה כתובה יש לצרפה‪  .‬לא ‪ ‬כן‬
‫פרט‪/‬י‪_______________________________________________________________:‬‬
‫___________________________________________________________________‬
‫‪ .16‬הליכים פלילים‪:‬‬
‫א‪ .‬האם הורשעת בפסק דין פלילי? אם כן‪ ,‬נא לפרט ולצרף תצלום של הכרעת הדין וגזר הדין‪ .‬לעניין‬
‫זה – הרשעה היא זו שטרם עברה לגביה תקופת המחיקה לפי סעיף ‪ 81‬לחוק המרשם הפלילי‬
‫ותקנות השבים‪ ,‬התשמ"א‪ ,8118-‬למעט כשהמדובר במינוי ממשלה או במינוי לתפקיד המסווג סודי‬
‫ביותר (סעיפים ‪ 82,81‬והתוספת הראשונה לחוק)‪.‬‬
‫פרט‪/‬י‪_______________________________________________________________:‬‬
‫___________________________________________________________________‬
‫ב‪ .‬האם יש כתבי אישום תלויים ועומדים נגדך בעת מילוי שאלון זה‪ ,‬וכן האם נחקרת על ידי המשטרה‬
‫או רשות חוקרת אחרת תחת אזהרה והחקירה טרם הסתיימה? אם כן‪ ,‬נא פרט‪/‬י‪ ,‬לרבות תיקי חקירה‬
‫שהטיפול בהם טרם הסתיים (לידיעתך‪ ,‬לפי סעיפים ‪88‬א' ו‪ 88 -‬לחוק הנ"ל‪ ,‬מידע על תיקים סגורים‬
‫או כל מידע אחר שהנציבות אינה רשאית לקבלו לפי החוק‪ ,‬לא יובא בחשבון‪ ,‬אולם הנציבות תהא‬
‫רשאית לעשות שימוש בו אם המידע נמסר על ידי הנוגע בדבר עצמו‪ ,‬אם ויתר במודע על זכותו שלא‬
‫למסור מידע כאמור על פי החוק)‪.‬‬
‫פרט‪/‬י‪_______________________________________________________________:‬‬
‫___________________________________________________________________‬
‫ג‪ .‬האם הוטל עלייך או על חברה‪ ,‬שותפות‪ ,‬עמותה או אישיות משפטית אחרת שבבעלותך או‬
‫בשליטתך או בניהולך‪ ,‬תשלום כופר כספי בגין עבירה כלשהי? אם כן‪ ,‬נא לפרט ולצרף תעודות על‬
‫כך‪.‬‬
‫פרט‪/‬י‪_______________________________________________________________:‬‬
‫‪ .17‬קרובי משפחה המועסקים ברשות העתיקות‬
‫(הגדרת קרובים‪ :‬הורים‪ ,‬בן זוג או הורהו‪ ,‬צאצאים או בני זוגם‪ ,‬אחים או בני זוגם‪ ,‬גיסים‪ ,‬דודים‬
‫לרבות קירבה חורגת או עקב אימוץ) ‪ ‬לא ‪ ‬כן‬
‫שם המשפחה‬
‫קרבה‬
‫שם פרטי‬
‫יחידה‬
‫תיאור המשרה‬
‫מקום‬
‫‪ .18‬רשימת ממליצים‪/‬ות‪:‬‬
‫שם‬
‫מקצוע‬
‫כתובת‬
‫טלפון‬
‫הצהרה‬
‫בהתאם לסעיף ‪ 45‬לחוק שרות המדינה (מינויים)‪ ,‬התשי"ט‪ ,8151-‬המשיג‪/‬ה או המנסה להשיג‬
‫משרה בשירות המדינה‪ ,‬לעצמו‪/‬ה או לאחר‪ ,‬במסירת ידיעה כוזבת או בהעלמת עובדה הנוגעת‬
‫לעניין‪ ,‬או בשימוש באיומים או בכוח או באמצעים פסולים אחרים‪ ,‬ייענש‪/‬תיענש על פי החוק‪.‬‬
‫זאת ועוד‪ ,‬על מי שמציג‪/‬ה מועמדות לכהונה ציבורית בכירה כגון זו במקרה דנן‪ ,‬עליו‪/‬ה לנהוג ביושר‬
‫ובנאמנות‪ ,‬לפרוש מידע שלם ונכון ולהקפיד להציג כל מידע אשר עשוי להיות רלוונטי למינוי זה‪.‬‬
‫אני מציע‪/‬ה בזה את מועמדותי לתפקיד ולאחר שקראתי את סעיף ‪ 45‬לחוק שירות המדינה (מינויים)‪,‬‬
‫התשי"ט‪ ,8151-‬המובא לעיל‪ ,‬הריני מצהיר‪/‬ה כי הפרטים שמסרתי בטופס זה הם נכונים ומלאים‪.‬‬
‫מעבר לאמור לעיל‪ ,‬לא ידוע לי על כך עניין אישי או כלכלי לי או לבני משפחתי העלול להביא למצב של‬
‫ניגוד עניינים עם התפקיד ואין לי כל עניין שגילויו עלול לגרום לפגיעה בתדמית השירות‪ .‬ידועים לי‬
‫תנאי ההעסקה‪ ,‬תנאי השכר והגמלאות ותנאי השירות הקבועים לתפקיד‪ ,‬ואני מקבלת אותם על‬
‫עצמי‪ ,‬אם אבחר לתפקיד‪.‬‬
‫חתימה‪__________________ :‬‬
‫תאריך‪___________________:‬‬
‫רשות העתיקות מודה לך על מילוי השאלון‬