OBVEZNA SMER AVTO ŠOLA d

ALMA AVTO ŠOLA d. o. o.
Kategorija AM
Pola za vajo - št 1
NAVODILO ZA REŠEVANJE TESTA
Na teoretičnem delu vozniškega izpita je potrebno odgovoriti na več vprašanj. Na vprašanja odgovorite tako, da vpišete znak (X)
v kvadrat pred pravilnim odgovorom. Če na vprašanje ne odgovorite ali ne označite odgovora, pomeni, da niste pravilno
odgovorili.
4
a - obvezna smer;
b - enosmerno cesto;
c - dvosmerni promet.
1
5
2
Katero vozilo bo prvo prevozilo križišče (voznik kolesa
z motorjem vozi po kolovozni poti)?
a - kolo z motorjem;
b - osebni avtomobil.
4
3
Kako prepoznate slepega pešca, ki je samostojno udeležen v prometu?
a - po temnih očalih;
b - po beli palici.
5
Kaj pomeni znak policista na sliki, ki ureja promet na križišču?
a - vsi vozniki morajo ustaviti vozila;
b - vsi vozniki morajo ustaviti vozila, razen tistih, ki so že na križišču in tistih, ki se ne morejo
na varen način ustaviti;
c - vsi vozniki smejo počasi prevoziti križišče.
4
4
5
Katera izmed prometnih znakov
prepoveduje vožnjo koles z motorjem ?
A
B
C
a - znak pod A;
b - znak pod B;
c - znak pod C.
5
6
Kaj označuje prometni znak ?
Ali sme voznik kolesa z motorjem voziti po smernem vozišču, ob katerem poteka kolesarska steza?
a - da, ker je kolo z motorjem motorno vozilo;
b - ne, voznik kolesa z motorjem mora voziti po kolesarski stezi;
c - da, vendar samo podnevi ob dobri vidljivosti.
4
7
a - samo, kadar vozim izven naselja;
b - vedno;
c - samo, kadar vozim v naselju.
5
Po kakšnem vrstnem redu bodo vozila prevozila
križišče?
a - rdeče kolo z motorjem, rumeni avtomobil, modri
avtomobil;
b - modri avtomobil, rumeni avtomobil, rdeče kolo z
motorjem;
c - rdeče kolo z motorjem, modri avtomobil, rumeni
avtomobil.
8
4
Kaj pomeni oranžna luč na cesti?
a - pozor, zavarovan železniški prehod;
b - pozor, nezavarovan železniški prehod;
c - pozor, delo na cesti.
9
4
10
11
Kdaj moraš imeti kot voznik kolesa z motorjem, na glavi pripeto homologirano zaščitno čelado?
Prometni znak pomeni prepovedano smer vožnje – za katera vozila?
a - samo za kolesa z motorjem;
b - samo za motorna vozila;
c - za vsa vozila.
5
Vlak je ravnokar odpeljal. Rdeči luči na prehodu ceste čez železniško progo še
utripata. Ali morate še čakati?
a - da;
b - ne.
3
12
a - bližino varovalne ograje;
b - prehod ceste čez železniško progo z zapornicami ali polzapornicami;
c - 10 km / h,
5
13
Prometni znak označuje?
Po kakšnem vrstnem redu bodo vozila prevozila
križišče?
a - zeleni avtomobil, mopedist, rumeni avtomobil;
b - mopedist, rumeni avtomobil, zeleni avtomobil;
c - rumeni avtomobil, mopedist, zeleni avtomobil.
14
3
Kaj označuje prometni znak?
a - priporočeno smer;
b - obvezno smer;
c - enosmerno cesto.
4
a - pomeni, da morajo vozniki, proti katerim daje policist ta znak, zmanjšati
hitrost vožnje svojega vozila;
b - pomeni, da morajo vozniki, proti katerim daje policist ta znak, povečati
hitrost vožnje svojega vozila;
c - pomeni, da morajo vozniki, proti katerim daje policist ta znak, na
Najbližjem primernem mestu ustaviti vozilo.
15
16
Kaj pomeni znak policista, ki počasi maha z roko gor in dol, z dlanjo obrnjeno
navzdol?
4
Kaj označuje prometni znak?
a - križišče s stransko cesto;
b - nevarnost na cesti;
c - križišče s prednostno cesto.
4
a - samo, kadar vozi po cesti izven naselja;
b - samo, ponoči in ob zmanjšani vidljivosti;
c - vedno, kadar vozi po cesti.
17
5
Katero vozilo bo prvo prevozilo križišče ?
a osebni avtomobil,
b kolo, ki vozi naravnost,
c kolo z motorjem, ki zavija levo.
18
3
19
Najmanj koliko mora biti star potnik, ki ga peljete na kolesu z motorjem?
a - 8 let;
b - 10 let;
c - 12 let.
5
20
Kdaj mora voznik kolesa z motorjem voziti s prižganimi lučmi?
Kaj pomeni en žvižg policista ?
a - pomeni za vse voznike dolžnost, da morajo ustaviti vozila;
b - pomeni poziv udeležencem prometa, da pazijo nanj, ker bo z ustreznim znakom izrazil neko zahtevo;
c - pomeni, da je nekdo od udeležencev v prometu ravnal prozi zahtevi, izraženi z danim znakom, s
prometnimi pravili, ali postavljenimi prometnimi znaki;
3
21
S kakšno največjo hitrostjo smete voziti v območju umirjenega
prometa?
a - s hitrostjo 10 km / h;
b - s hitrostjo 20 km / h;
c - s hitrostjo 30 km / h.
5
22
Ali sme voznik kolesa z motorjem peljati med pešci, ki prečkajo cesto po zavarovanem prehodu za
pešce?
a - da;
b - da, vendar zelo previdno;
c - ne.
5
Katero vozilo sme pri takem položaju policista
prevoziti križišče?
a - kolo z motorjem;
b - tovornjak in kolo z motorjem;
c - tovornjak.
23
3
Ali sme voznik v predoru obrniti kolo z motorjem v nasprotno smer?
a - da, če je predor dovolj širok in osvetljen;
b - da, če s tem ne ogroža drugih udeležencev v prometu;
c - ne sme.
24
4
Kaj storite pri prometnem znaku, ki ga kaže slika?
a - zmanjšam hitrost, pogledam levo in desno in če je prednostna cesta prosta, nadaljujem
vožnjo;
b - nadaljujem vožnjo z nezmanjšano hitrostjo;
c - obvezno ustavim, pogledam levo in desno ter nadaljujem vožnjo.
25
5
26
Število točk;
Ali sme voznik kolesa z motorjem zapeljati na križišče
pred osebni avtomobil?
a - ne, ker ima avtomobil, ki je že na križišču, prednost;
b - da, ker ima kot desni prednost;
c - da, ker se mora voznik avtomobila umakniti na levi
prometni pas.
OCENA
je - ni opravil(a)
PODPIS OCENJEVALCA
ALMA AVTO ŠOLA d. o. o.
Kategorija AM
Pola za vajo - št 2
NAVODILO ZA REŠEVANJE TESTA
Na teoretičnem delu vozniškega izpita je potrebno odgovoriti na več vprašanj. Na vprašanja odgovorite tako, da vpišete znak (X)
v kvadrat pred pravilnim odgovorom. Če na vprašanje ne odgovorite ali ne označite odgovora, pomeni, da niste pravilno
odgovorili.
4
Kaj označuje prometni znak ?
a - mesto, kjer je prehod za pešce;
b - mesto, kjer je podhod ali nadhod za pešce;
c - bližino kraja na cesti (150 – 250 m), kjer je prehod za pešce.
1
5
2
Po kakšnem vrstnem redu bodo vozniki prevozili
križišče (rumene luči utripajo)?
a - voznik kolesa z motorjem, voznik osebnega avtomobila,
traktorist;
b - voznik osebnega avtomobila, voznik kolesa z motorjem,
traktorist;
c - voznik osebnega avtomobila, traktorist, voznik kolesa z
motorjem.
5
Kako ravnate pri vključevanju v promet z dvorišča ali druge površine, na kateri ne poteka cestni
promet ?
a - z zvočnim znakom dosežem, da mi drugi vozniki omogočijo vključitev v promet;
b - s smernim kazalcem oziroma z roko nakažem svojo namero in tako dosežem, da mi drugi vozniki
omogočijo varno vključitev v promet;
c - prepričam se, ali z vključevanjem v promet ne oviram ali ogrožam drugih, nakažem smer in se
vključim čim hitreje,
3
4
Kaj pomeni neprekinjena ločilna črta sredi vozišča?
a - označuje sredino prometnega pasu;
b - prepoveduje voziti po njej ali preko nje;
c - prepoveduje prehitevanje.
4
4
5
Kateri izmed znakov prepoveduje vožnjo koles z
motorjem?
A
a - znak A;
b - znak B;
c - znak C
3
Koliko mora biti star voznik kolesa z motorjem, da lahko prevaža sopotnika?
6
a - 14 let;
b - 15 let;
c - 16 let.
B
C
4
a - zmanjšam hitrost in sem pozoren, ker se je zgodila
prometna nesreča;
b - ustavim;
c - peljem mimo.
7
5
8
Ali mora voznik vozila, ki se vključuje v promet s kolovozne poti, dati prednost vsem vozilom, ki vozijo
po cesti z utrjenim voziščem?
a - ne, ker tudi tu velja desno pravilo;
b - da, vendar le v primeru, ko pred križiščem stoji prometni znak »ustavi«;
c - da, vselej, čeprav to s prometnim znakom ni določeno.
5
Po kakšnem vrstnem redu bodo vozila prevozila
križišče?
a - zeleni osebni avtomobil, rumeni osebni avtomobil,
rumeno kolo z motorjem in rdeče kolo;
b - rumeni osebni avtomobil, zeleni osebni avtomobil,
rdeče kolo in rumeno kolo z motorjem;
c - rumeni osebni avtomobil, rdeče kolo, zeleni osebni
avtomobil, rumeno kolo z motorjem.
9
5
10
V katero smer smete nadaljevati vožnjo glede na znak
policista?
a - v desno;
b - v levo;
c - naravnost.
4
Kaj pomeni prometni znak?
a - prepovedan promet za vsa vozila v eno smer;
b - prepovedan promet za vsa vozila v obeh smereh;
c - prepovedan promet samo za motorna vozila.
11
3
12
Kdaj mora imeti voznik, ki vozi kolo z motorjem, na glavi pripeto varnostno čelado ?
a - kadar vozi izven naselja;
b - kadar vozi z večjo hitrostjo kot 25 km / h,
c - vedno,
3
13
Kako ravnate v situaciji, ki jo vidite na sliki?
Kaj pomeni prometni znak ?
a - prepovedano polkrožno obračanje;
b - prepovedano zaviti na levo;
c - ovinek na levo.
5
14
a - oba;
b - B zapelje, A počaka;
c - A zapelje, B počaka.
5
15
Zapornice na prehodu čez železniško progo so spuščene. Ali sme voznik kolesa z motorjem prečkati
progo pod zapornicami ali mimo njih?
a - da, vendar le na prehodu z enotirno železniško progo;
b - da, vendar le na prehodu, ki je pregleden;
c - ne sme.
2
16
Kaj ste dolžni storiti po prometni nesreči, v kateri je nastala samo manjša materialna škoda ?
a - obvestiti občinsko redarstvo;
b - takoj odstraniti vozilo z vozišča in izmenjati osebne podatke ter izpolniti Evropsko poročilo o prometni
nesreči.
5
17
Kaj pomeni rumena utripajoča luč na semaforju?
a - ustavi in počakaj na zeleno luč;
b - previdnost pri nadaljevanju vožnje;
c - semafor je pokvarjen.
3
Ali se sme voznik kolesa z motorjem, ki se ne more samo premikati, držati med vožnjo za druga vozila?
a - da, če vozilo za katero se drži, ne vozi hitreje kot 30 km/h;
b - da, če je vozilo sicer brezhibno, zmanjkalo pa mu je goriva;
c - ne sme,
18
5
19
Katero vozilo bo pri takem položaju policista prvo in
katero drugo prevozilo križišče ?
a - prvo osebni avtomobil, drugo kolo z motorjem;
b - prvo kolo z motorjem, drugi osebni avtomobil;
c - prvo kolo z motorjem; osebni avtomobil in traktor
istočasno.
5
20
Kateri od obeh voznikov koles z motorjem sme
zapeljati pred voznika rumenega tricikla, ki vozi
naravnost?
Kaj mora storiti voznik kolesa z motorjem, ki vozi proti prehodu za pešce, po katerem že prečkajo pešci
cesto?
a - z zvočnim znakom opozoriti pešce, da mu omogočijo neovirano vožnjo;
b - počasi voziti med pešci čez prehod;
c - ustaviti in počakati, da pešci prečkajo cesto.
5
21
a - razdaljo do prometnega znaka, pri katerem mora voznik ustaviti vozilo;
b - razdaljo do prometnega znaka, pri katerem voznik ustavi vozilo le, če je potrebno;
c - razdaljo do križišča enakovrednih cest.
4
22
23
Kaj označuje prometni znak?
Kaj vse mora storiti voznik kolesa z motorjem, preden začne spreminjati smer vožnje?
a - z roko mora pravočasno nakazati svoj namen;
b - prepričati se mora, ali to lahko stori brez nevarnosti in z roko ali smerno utripalko pravočasno nakazati svoj
namen;
c - pred vsako spremembo se mora ustaviti in se prepričati, ali to lahko varno stori.
5
Katero vozilo bo prvo prevozilo križišče ?
a - kolo z motorjem;
b - traktor s prikolico,
3
24
Ali sme voznik kolesa z motorjem voziti na vozilu nezavarovano nevarno orodje (kosa, vile …)?
a - sme;
b - ne sme;
c - sme, če ga ne ovira pri vožnji.
4
Prometni znak opozarja na:
a - križišče s prednostno cesto;
b - križišče ali prehod za pešce, kjer je promet – prehod urejen s semaforjem;
c - železniški prehod, zavarovan s svetlobnimi znaki.
25
5
26
Število točk;
Ali sme voznik kolesa z motorjem zapeljati na križišče
pred osebni avtomobil?
a - ne, ker ima avtomobil, ki je že na križišču, prednost;
b - da, ker ima kot desni prednost;
c - da, ker se mora voznik avtomobila umakniti na levi
prometni pas.
OCENA
je - ni opravil(a)
PODPIS OCENJEVALCA
ALMA AVTO ŠOLA d. o. o.
Kategorija AM
Pola za vajo - št 3
NAVODILO ZA REŠEVANJE TESTA
Na teoretičnem delu vozniškega izpita je potrebno odgovoriti na več vprašanj. Na vprašanja odgovorite tako, da vpišete znak (X)
v kvadrat pred pravilnim odgovorom. Če na vprašanje ne odgovorite ali ne označite odgovora, pomeni, da niste pravilno
odgovorili.
3
Kaj pomeni prometni znak ?
a
b
c
1
Kateri prometni znak označuje smer, v katero
morajo na križišču voziti vozila (obvezna smer)?
4
2
A
B
C
a - znak A;
b - znak B;
c - znak C.
Ali smete voziti kolo z motorjem, če ste utrujeni, bolni ali v tako težkem duševnem stanju, da niste
zmožni varne vožnje?
5
3
a - smem;
b - smem, če mi dovolijo starši;
c - ne smem.
Kaj označuje prometni znak?
3
- cesto oziroma del ceste, na katerem ja prepovedana vožnja za kolesa in kolesa s
pomožnim motorjem;
b - stezo ali pot, po kateri morajo voziti kolesa in kolesa s pomožnim motorjem;
c - stezo ali pot, po kateri smejo voziti samo kolesarji.
a
4
5
5
Katero vozilo bo prvo prevozilo križišče ?
a kolo z motorjem;
b traktor s prikolico.
5
6
- dvosmerni promet;
- prednost vozil iz nasprotne smeri;
- prednost pred vozili iz nasprotne smeri.
S kolesom z motorjem se približujete križišču, kjer nameravate zaviti v v levo. Kako se boste razvrstili?
a - na desno stran smernega vozišča;
b - na sredino smernega vozišča;
c - na levo stran smernega vozišča.
4
Kako vozite na križišču, pred katerim stoji prometni znak, ki ga kaže slika ?
a - ustavim in se prepričam, če je prednostna cesta prosta;
b - zmanjšamo hitrost in se ravnamo po desnem pravilu,;
c - damo zvočni ali svetlobni znak in nadaljujem vožnjo,
7
4
8
Kaj pomeni rumena utripajoča luč na semaforju, na katerem je prometni znak
» križišče s prednostno cesto « ?
a - ustavi in počakaj zeleno luč;
b - previdnost pri vožnji v križišče, ker se vključujemo na prednostno cesto;
c - previdnost pri nadaljevanju vožnje – upoštevaj desno pravilo.
5
Po kakšnem vrstnem redu bosta vozili prevozili
križišče?
9
a - tovorno vozilo, kolo z motorjem;
b - kolo z motorjem, tovorno vozilo.
5
a - pomeni za vse voznike dolžnost, da morajo ustaviti vozila;
b - pomeni, da je nekdo od udeležencev v prometu ravnal proti zahtevi, izraženi z danim znakom, s prometnimi
pravili ali postavljenimi prometnimi znaki;
c - pomeni, da bo z ustreznim znakom izrazil neko zahtevo.
10
3
11
S kakšno hitrostjo bo voznik kolesa z motorjem nadaljeval vožnjo na cesti, kjer
stoji ta prometni znak?
a - z nezmanjšano, ker ta znak opozarja samo avtomobiliste;
b - z zmanjšano hitrostjo, ker se zaradi gramoza na cesti stabilnost kolesa z motorjem
zmanjša;
c - s tako hitrostjo, da bo lahko ustavil, če bo na cesti kamenje, ki je padlo s pobočja.
2
12
Kaj ste dolžni storiti po prometni nesreči, v kateri je nastala samo manjša materialna škoda ?
a - obvestiti občinsko redarstvo;
b - takoj odstraniti vozilo z vozišča in izmenjati osebne podatke ter izpolniti Evropsko poročilo o prometni
Nesreči.
4
13
Kaj pomeni en žvižg policista ?
Kaj označuje prometni znak ?
a - prepovedan promet za motorna kolesa;
b - prepovedan promet za kolesa z motorjem;
c - prepovedan promet za kolesa.
5
Po kakšnem vrstnem redu bodo vozila prevozila
križišče?
a - osebni avtomobil, rdeče kolo z motorjem, modro kolo;
b - rdeče kolo z motorjem, modro kolo, osebni avtomobil;
c - modro kolo, osebni avtomobil, rdeče kolo z motorjem.
14
3
15
Ali sme voznik kolesa z motorjem v predoru obrniti vozilo v nasprotno smer?
a - da;
b - da, če je predor osvetljen;
c - ne.
5
Kaj storite, ko pripeljete do znaka, ki ga kaže slika ?
a - zmanjšam hitrost, pogledam levo in desno in če je cesta prosta, nadaljujem vožnjo;
b - ustavim in se prepričam, če je cesta prosta;
c - dam zvočni ali svetlobni znak in nadaljujem vožnjo.
16
4
Kaj vse mora storiti voznik kolesa z motorjem, preden začne spreminjati smer vožnje?
a - z roko pravočasno nakazati svoj namen;
b - prepričati se mora, ali to lahko stori brez nevarnosti in z roko ali smerno utripalko pravočasno nakazati svoj
namen;
c - pred vsako spremembo se mora ustaviti in se prepričati, ali to lahko varno stori.
17
5
18
Pripeljali ste do prehoda ceste čez železniško progo, ko
se je na svetlobnem prometnem znaku prižgala
utripajoča rdeča luč (kot kaže slika). Kaj ste dolžni
storiti?
a - hitro zapeljati čez železniško progo;
b - ustaviti pred prehodom čez železniško progo;
c - previdno zapeljati čez železniško progo.
4
Kaj storite, ko vas dohiti vozilo s prižganimi modrimi lučmi in sireno?
a - pospešim hitrost, da ga ne oviram;
b - obvezno ustavim;
c - zmanjšam hitrost, se umaknem k robu vozišča in mu omogočim nemoteno vožnjo.
19
5
Ali sme voznik kolesa z motorjem zapeljati na križišče, ko gorita na semaforju hkrati
rumena in rdeča luč?
20
a - da;
b - ne.
Kaj označuje prometni znak?
4
a
b
c
21
5
22
- pas, po katerem morajo voziti kolesa in kolesa z motorjem;
- cesto, po kateri je prepovedan promet za kolesarje;
- bližino kraja, na katerem pogosteje pripeljejo na vozišče kolesarji s stranske ceste ali
kolesarske steze.
Voznik kolesa z motorjem, ki se vključuje v cestni promet z neprometne površine in zavija levo, mora
dati prednost:
a - vozilom, ki se približujejo z leve strani;
b - vozilom, ki se približujejo z desne strani;
c - vozilom, ki se približujejo z obeh strani.
5
23
Katero vozilo bo zadnje prevozilo križišče?
a - kolo z motorjem;
b - rumeni avtomobil;
c - rdeči avtomobil.
3
24
Kateri izmed prometnih znakov označuje
mesto kjer je prehod za pešce ?
A
B
C
a znak A
b znak B
c znak C
5
25
Ali sme voznik kolesa z motorjem na nepreglednem delu ceste prehiteti traktor s priklopnikom?
a - da,
b - da, vendar le na manj prometni cesti,
c - ne,
5
26
Število točk;
Ali sme voznik kolesa z motorjem zapeljati na
križišče pred rdeči osebni avtomobil?
a - da;
b - ne;
c - sme, če prej opozori voznika rdečega avtomobila z
zvočnim znakom.
OCENA
je - ni opravil(a)
PODPIS OCENJEVALCA
ALMA AVTO ŠOLA d. o. o.
Kategorija AM
Pola za vajo - št 4
NAVODILO ZA REŠEVANJE TESTA
Na teoretičnem delu vozniškega izpita je potrebno odgovoriti na več vprašanj. Na vprašanja odgovorite tako, da vpišete znak (X)
v kvadrat pred pravilnim odgovorom. Če na vprašanje ne odgovorite ali ne označite odgovora, pomeni, da niste pravilno
odgovorili.
4
1
Kaj označuje prometni znak ?
a - potek prednostne ceste;
b - potek enakovrednih cest;
c - križišče enakovrednih cest.
4
2
Kaj pomeni rumena utripajoča luč na semaforju, na katerem je prometni znak
» križišče s prednostno cesto « ?
a - previdnost pri vožnji v križišče, ker se vključujemo na prednostno cesto;
b - previdnost pri nadaljevanju vožnje – upoštevaj desno pravilo;
c - ustavi in počakaj zeleno luč,
5
Katero vozilo bo prvo prevozilo križišče (reševalno
vozilo je na nujni vožnji)?
3
a - kolo z motorjem;
b - reševalno vozilo.
3
4
a - s hitrostjo 10 km / h;
b - s hitrostjo 20 km / h;
c - s hitrostjo 30 km / h.
4
5
Kaj označuje prometni znak ?
a - smeri, v katere ni dovoljene voziti;
b - smeri, v katere smejo voziti vozila;
c - smeri, v katere je dovoljena vožnja le motornim vozilom.
3
6
S kakšno največjo hitrostjo smete voziti v območju umirjenega
prometa?
Ali sme voznik na kolesu z motorjem voziti druge osebe?
a - ne sme;
b - sme, če ima vozilo poseben sedež za potnika ter stopalki za nogi;
c - sme samo v bočnem priklopniku.
5
7
a - sme, če s tem ne ovira vozil, ki vozijo nasproti;
b - sme, če je svojo namero nakazal z roko;
c - ne sme.
5
Vozite proti policistu, ki maha gor in dol z
vodoravno predročeno roko z navzdol obrnjeno
dlanjo. To pomeni:
a - da, moram ustaviti vozilo in počakati na ustrezen
znak policista;
b - da moram zmanjšati hitrost;
c - da moram povečati hitrost, ker s počasno vožnjo
oviram promet,
8
4
Kaj označuje prometni znak?
a - mesto, kjer je prehod z dela enosmerne ceste na del ceste, na katerem je
dvosmerni promet;
b - mesto na cesti, pred katerim mora voznik ustaviti vozilo in dati prednost vozilu, ki
vozi iz nasprotne smeri;
c - bližino dela ceste, na katerem je možen le enosmerni promet,
9
3
10
Ali mora biti med vožnjo prižgana luč tudi na kolesu z motorjem?
a - da;
b - da, vendar samo v predorih;
c - ne.
5
11
Kaj pomeni, če hkrati svetita na semaforju rumena in rdeča luč?
a - prost prehod;
b - pokvarjen semafor;
c - opozorilo, da bo prepoved prehoda kmalu prenehala.
3
12
Kateri izmed prometnih znakov označuje enosmerno
cesto?
a - znak A;
b - znak B;
c - znak C.
5
13
Ali sme voznik kolesa z motorjem med prehitevanjem traktorja, vprežnega voza ali podobnega vozila
zapeljati z vozilom na levo stran vozišča, če je sredina vozišča označena z belo nepretrgano ločilno črto?
Po kakšnem vrstnem redu bodo vozila prevozila
križišče ?
a - kolo z motorjem rdeče barve, tovorni avtomobil modre
barve, osebni avtomobil rumene barve;
b - osebni avtomobil rumene barve, tovorni avtomobil
modre barve, kolo z motorjem rdeče barve,
c - tovorni avtomobil modre barve, osebni avtomobil
rumene barve, kolo z motorjem rdeče barve,
A
B
C
5
a - če z znakom predhodno opozori druge udeležence v prometu na svoj namen;
b - če spremembo smeri vožnje nakaže in spremembo opravi počasi;
c - če se najprej prepriča, da to lahko varno stori brez nevarnosti za druge udeležence v prometu, s smerno
utripalko pravočasno nakaže svoj namen in se pravilno razvrsti na prometni pas, ki je namenjen za zavijanje v
levo.
14
4
Kaj označuje prometni znak ?
a - bližanje prehodu ceste čez železniško progo;
b - bližanje prehodu ceste čez železniško progo z zapornicami ali polzapornicami;
c - bližanje prehodu ceste čez železniško progo brez zapornic ali polzapornic,
15
4
Na križišču nameravate zaviti v desno. Kako se boste razvrstili?
a - na sredino smernega vozišča;
b - na desno stran smernega vozišča;
c - na levo stran smernega vozišča.
16
5
17
Ali sme voznik kolesa z motorjem peljati med pešci, ki prečkajo cesto po zavarovanem prehodu za
pešce?
a - da;
b - da, vendar zelo previdno;
c - ne.
4
18
Kaj označuje prometni znak?
a - prepovedan promet za vsa motorna vozila;
b - prepovedan promet za kolesa z motorjem;
c - prepovedan promet za kolesa.
5
Po kakšnem vrstnem redu bodo vozila prevozila
križišče ?
a - rdeče kolo z motorjem, rumeni avtomobil, modri
avtomobil;
b - modri avtomobil, rumeni avtomobil, rdeče kolo z
motorjem;
c - rdeče kolo z motorjem, modri avtomobil, rumeni
avtomobil,
19
4
20
Kdaj zadosti voznik kolesa z motorjem, ki namerava na križišču zaviti v levo, vsem zahtevam varne
vožnje?
Prometni znak opozarja na:
a - dvosmerni promet;
b - zoženje ceste;
c - zoženje ceste z leve strani.
4
21
Voznik kolesa z motorjem, ki vozi po prednostni cesti, namerava zaviti levo. Ali mora svoj namen
nakazati z roko ali s smerno utripalko in položajem vozila?
a - da;
b - ne;
c - ne, ker vozi po prednostni cesti.
5
22
Kaj storite, ko zagledate ob cesti znak, ki nam ga kaže slika?
a - dam zvočni ali svetlobni znak in nadaljujem vožnjo;
b - zmanjšam hitrost, pogledam levo in desno in če je cesta prosta, nadaljujem vožnjo,
c - pravočasno nakažem smer vožnje in vožnjo nadaljujemo z nezmanjšano hitrostjo,
5
23
Ali sme voznik kolesa z motorjem pri takem položaju
policista prevoziti križišče?
a - da;
b - ne.
4
24
Ali lahko voznik kolesa z motorjem vozi vzporedno z drugim voznikom kolesa z motorjem?
a - lahko, vendar samo na kolesarskem pasu;
b - ne sme, ker je taka vožnja nevarna;
c - lahko, vendar le na dovolj široki cesti.
5
25
Ali sme voznik rdečega kolesa z motorjem prepeljati
križišče pred zelenim tovornim avtomobilom ?
a - da;
b - ne,
3
26
Število točk;
Kdaj mora imeti voznik, ki vozi kolo z motorjem, na glavi pripeto homologirano zaščitno čelado?
a - kadar vozi izven naselja;
b - kadar vozi z večjo hitrostjo kot 25 km / h;
c - vedno.
OCENA
je - ni opravil(a)
PODPIS OCENJEVALCA
ALMA AVTO ŠOLA d. o. o.
Kategorija AM
Pola za vajo - št 5
NAVODILO ZA REŠEVANJE TESTA
Na teoretičnem delu vozniškega izpita je potrebno odgovoriti na več vprašanj. Na vprašanja odgovorite tako, da vpišete znak (X)
v kvadrat pred pravilnim odgovorom. Če na vprašanje ne odgovorite ali ne označite odgovora, pomeni, da niste pravilno
odgovorili.
3
1
a - obvezno smer;
b - obvezno vožnjo mimo po desni strani;
c - enosmerno cesto.
5
Kdaj smete z vozilom prečkati zavarovan železniški prehod?
a - kadar se rdeči luči izmenično prižigata;
b - kadar deluje zvočni znak, ki opozarja na približevanje vlaka;
c - kadar sta rdeči luči ugasnjeni, zapornice oziroma polzapornice pa so odprte.
2
4
Kateri znak omejuje hitrost v celotnem naselju na 40
km / h?Pri katerem znaku morate v celotnem naselju
voziti s hitrostjo največ 40 km / h?
a - znak pod A;
b - znak pod B;
c - znak pod C,
3
5
Katero vozilo sme pri takem položaju policista
prevoziti križišče?
a - kolo z motorjem;
b - tovorno vozilo in kolo z motorjem;
c - tovorno vozilo.
4
4
Kako morate ravnati, ko pripeljete do znaka, ki ga vidite na sliki?
a - če je potrebno ustavim in nato nadaljujem vožnjo;
b - zmanjšam hitrost, pogledam levo in desno in nadaljujem vožnjo;
c - preden nadaljujem vožnjo, obvezno ustavim.
5
5
6
Kaj označuje prometni znak?
Ali smete zapeljati s kolesom z motorjem na cesto, označeno s prometnim znakom, ki
vidite na sliki?
a - da;
b - da, vendar le, če kolo z motorjem doseže hitrost najmanj 60 km / h;
c - ne.
4
7
Kaj pomeni prometni znak ?
a - delo na cesti;
b - bližino prehoda za pešce;
c - otroci na cesti.
2
8
Ali smete v cestnem prometu voziti kolo z motorjem, ki mu ne delujejo svetlobne naprave?
a - ne;
b - da;
c - da, vendar samo podnevi.
Katero vozilo bo prvo in katero zadnje prevozilo
križišče?
5
9
a - prvo tovorno vozilo, zadnji osebni avtomobil;
b - prvi osebni avtomobil, zadnje kolo z motorjem;
c - prvo kolo z motorjem, zadnji osebni avtomobil.
Kaj označuje prometni znak?
4
a - razdaljo do križišča, kjer mora voznik v vsakem primeru ustaviti;
b - razdaljo do križišča, kjer mora voznik ustaviti, če je potrebno;
c - razdaljo do križišča enakovrednih cest.
10
Kaj pomeni utripajoča modra luč na vozilu s prednostjo?
5
- da morajo vsi vozniki odstopiti prednost vozilu, ki znake daje in ustaviti ter vožnjo nadaljevati šele, ko
prejmejo za to ustrezen znak;
b - da morajo vsi vozniki odstopiti prednost vozilu, ki znake daje in po potrebi ustaviti;
c - da se morajo vsi vozniki na najbližjem primernem mestu umakniti z vozišča.
a
11
Ali mora voznik kolesa z motorjem med vožnjo opazovati tudi promet za vozilom?
5
a - da, vendar samo pred spremembo smeri vožnje;
b - da, ker je vožnja varnejša, če je voznik seznanjen tudi s prometom za seboj;
c - ne, ker na ta način zmanjšuje pozornost na promet pred seboj.
12
Kaj mora storiti voznik kolesa z motorjem, ki zavija v
levo?
5
- zapelje pred kolesarjem do sredine križišča, kjer se
ustavi in počaka tovornjak;
b - križišče prevozi pred obema voziloma;
c - počaka obe vozili pred križiščem.
a
13
5
a - kolo z motorjem, rumeni avtomobil, rdeči avtomobil;
b - rdeči avtomobil, kolo z motorjem, rumeni avtomobil;
c - rumeni avtomobil, rdeči avtomobil, kolo z motorjem.
14
4
Kaj označuje prometni znak ?
a - bližino križišča, na katerem je promet urejen s semaforjem;
b - bližino križišča, na katerem je dopustna vožnja mimo otoka za usmerjanje tudi po levi
strani;
c - bližino krožnega križišča.
15
5
Kaj pomeni znak policista, ki kroži z roko v laktu z
desne proti levi?
a - vozniki, proti katerim daje policist ta znak, in želijo
zaviti v levo, morajo pri zavijanju obvoziti policista;
b - vozniki, proti katerim daje policist ta znak, morajo
pospešiti vožnjo.
c - vozniki, proti katerim daje policist ta znak, morajo na
najbližjem primernem mestu ustaviti;
16
3
17
Ali je dovoljena vleka poškodovanega ali pokvarjenega enoslednega kolesa z motorjem?
a - da;
b - ne.
4
18
Kaj mora storiti voznik kolesa z motorjem, ko se približuje prometnemu
znaku, ki ga kaže slika ?
a - lahko nadaljuje vožnjo z nezmanjšano hitrostjo;
b - zmanjša hitrost in nadaljuje z vožnjo šele, ko se prepriča, da vlak ne prihaja;
c - zmanjša hitrost, da se lahko varno ustavi pred spuščenimi zapornicami.
5
19
Po kakšnem vrstnem redu bodo vozila prevozila
križišče?
Kako ravnate v situaciji, ki jo prikazuje slika?
a - z zvočnim znakom opozorim otroka na nevarnost,
zmanjšam hitrost in ustavim, če je potrebno.
b - z zvočnim znakom opozorim otroka na nevarnost in z
nezmanjšano hitrostjo nadaljujem vožnjo;
c - zvočnega znaka ne uporabim, ker bi s tem zbegal otroka,
zato samo zmanjšam hitrost in nadaljujem vožnjo.
4
20
Kaj označuje prometni znak?
a - prepovedan promet za vsa vozila v obeh smereh;
b - enosmerno cesto;
c - prepovedan promet v eno smer.
3
21
Kdaj mora voznik kolesa z motorjem voziti s prižganimi lučmi?
a - samo, kadar vozi po cesti izven naselja;
b - samo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti;
c - vedno, kadar vozi v cestnem prometu.
5
Po kakšnem vrstnem redu bodo vozila prevozila
križišče?
a - modro kolo, osebni avtomobil, rdeče kolo z motorjem;
b - osebni avtomobil, rdeče kolo z motorjem, modro kolo;
c - rdeče kolo z motorjem, modro kolo, osebni avtomobil.
22
4
23
Voznik kolesa z motorjem, ki vozi po prednostni cesti, namerava na križišču zaviti v levo. Ali se mora
pred zavijanjem pravilno razvrstiti?
a - da;
b - ne;
c - ne, ker vozi po prednostni cesti.
3
Kaj pomeni prometni znak ?
a - ovinek v desno;
b - dvojni ovinek ali več zaporednih ovinkov, prvi v desno;
c - zoženje ceste.
24
5
Kaj storite, če srečate vozila v spremstvu?
a - zmanjšam hitrost in se umaknem k robu vozišča;
b - vključim se v kolono in nadaljujem vožnjo;
c - obvezno ustavim in počakam, dokler vozila v
spremstvu ne odpeljejo mimo.
25
4
26
Število točk;
Ali sme voznik kolesa z motorjem zapeljati na križišče, ko svetita na semaforju hkrati rdeča
in rumena luč?
a - da;
b - ne;
c - da, če se ne more varno ustaviti.
OCENA
je - ni opravil(a)
PODPIS OCENJEVALCA
ALMA AVTO ŠOLA d. o. o.
Rešitve originalnih pol kategorije AM - 2008
pola
št..
1
2
3
4
5
6
7
8
1
B
B
B
B
A
A
B
C
2
A
B
C
B
A
C
B
3
C
A
C
B
B
C
4
A
A
B
A
B
5
C
C
A
C
C
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
C
C
A
B
B
B
A
C
C
B
C
B
A
C
B
C
A
A
C
A
B
B
C
B
B
C
B
B
C
B
C
B
B
A
B
B
A
B
B
A
C
B
B
B
C
C
B
B
B
C
B
C
C
B
A
C
B
B
C
B
A
A
C
C
A
C
C
B
C
B
C
B
A
B
B
B
B
C
C
B
A
C
A
B
B
A
B
C
B
B
B
A
C
C
A
A
B
C
B
ALMA AVTO ŠOLA d. o. o.
Listi za reševanje šolskih pol kategorije AM - 2008
pola
št..
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26