Etična načela - Johnson Controls Inc.

Etična načela
integriteta vsak dan
Datum začetka veljavnosti: 1. januar 2011
Spoštovani kolegice in kolegi!
Od začetka delovanja podjetja Johnson Controls je bistvenega pomena, da vsi zaposleni po vsem svetu
razumejo in sprejemajo, da se je treba »vesti z nesporno integriteto in v skladu z našimi Etičnimi načeli«. Naši
pretekli voditelji in kolegi so ustvarili globoko zakoreninjeno kulturo integritete in etičnega vedenja, zato so vsi
naši sedanji zaposleni odgovorni, da vsak dan živijo po teh merilih.
Trajen uspeh podjetja izvira iz utrjevanja odnosov z našimi strankami, zaposlenimi, dobavitelji in skupnostmi.
Te odnose negujemo, kadar se vedemo z nesporno integriteto. Etične smernice opredeljujejo, kako drug z
drugim ravnamo pošteno, dostojanstveno in spoštljivo.
Pozivam vas, da Etične smernice redno prebirate. Če imate dodatna vprašanja glede svojih odnosov
s strankami, člani skupine, dobavitelji ali kom drugim, vas prosim, da se po pomoč obrnete k svojemu
nadrejenemu ali h komu iz pravnega oddelka, oddelka notranje revizije ali kadrovskega oddelka.
Hvala, ker utrjujete zavezanost našega podjetja integriteti!
S spoštovanjem,
Steve Roell
Predsednik in glavni direktor
Uvod
Zakaj bi vam moralo biti mar za Etična načela
Življenje bi bilo preprosto, če bi pri vsaki odločitvi imeli jasno
izbiro. Da ali ne. Dobro ali slabo. Pravilno ali napačno.
Toda v kompleksnem, zelo konkurenčnem podjetju izbire, s
katerimi se soočate na delovnem mestu, niso vedno tako
jasne. Etične dileme so v našem svetu stvarnost in Etične
načela Johnson Controlsa nam vsem skupaj zagotavljajo okvir
za prepoznavanje teh dilem in ustrezno ukrepanje.
To koristi poslovanju. Delovanje z integriteto daje Johnson
Controlsu moč za ohranjanje svojega dobrega imena in
da pritegne in obdrži izjemne zaposlene ter izpolni visoka
pričakovanja svojih strank, partnerjev in skupnosti. Skratka,
Etična načela nam zagotavljajo konkurenčno prednost.
Koristijo pa tudi vam. Etične smernice omogočajo, da v vseh
podjetjih Johnson Controlsa, ne glede na to, kje poslujemo, vsi
enako razumemo, kaj je prav in kaj narobe. Sami veste, kaj
lahko pričakujete, kadar ste na delu, in kaj se pričakuje od vas,
vaših sodelavcev, naših partnerjev in dobaviteljev.
Čeprav se sami morda ne boste soočali z nekaterimi od etičnih
dilem, obravnavanih v Etičnih načelih, boste, če boste prebrali
vodilna načela, jasno razumeli, kakšno vedenje se pričakuje
od vsakogar.
Ukrepanje
Ali moram prijaviti kršitve Etičnih načel?
Od vsakogar pričakujemo, da nas obvesti o domnevnih
kršitvah naših Etičnih načel. Morebitna kršitev je resna zadeva.
Vsi smo odgovorni za varovanje svoje kulture integritete.
Johnson Controls pa varuje tudi vas: Ne dopuščamo
maščevanja zaradi dobronamernega poročanja o domnevnih
kršitvah etike.
Kako naj poročam?
Če menite, da kdo krši Etična načela, ali če imate kakšna
vprašanja glede etike, imate več možnosti:
1. o zadevi se lahko pogovorite s svojim nadrejenim;
2.o zadevi se lahko pogovorite s kakšnim drugim
nadrejenim ali menedžerjem;
3.lahko se obrnete na kadrovski oddelek, oddelek notranje
revizije ali pravni oddelek;
4.uporabite Johnson Controlsovo 24-urno pomoč
glede integritete:
a.Prek interneta: www.jci.ethicspoint.com
b.B. na brezplačno telefonsko številko iz ZDA in
Kanade:
+1 866 444 1313. Brezplačne telefonske številke
v večini lokalnih jezikov iz Evrope, Azije, Afrike,
Latinske Amerike, z Bližnjega vzhoda in iz Avstralije
lahko najdete na: www.jci.ethicspoint.com
Kaj se zgodi po mojem poročanju?
Vsako poročilo preučimo in po potrebi ukrepamo. Proti
kršiteljem disciplinsko ukrepamo.
Vsebina
Naše vrednote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Štiri področja etičnega vedenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vodilna načela
Zaposleni in drugi člani skupin
Naša Etična načela v enaki meri veljajo za vse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Varujemo zdravje in varnost članov naših globalnih skupin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vključujemo vse, cenimo raznolikost in podpiramo člane skupin pri realizaciji njihovega potenciala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Varujemo zasebnost članov naših skupin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Spoštujemo svobodo združevanja ter vse zakone o delovnem času in nadomestilih. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Podjetje in delničarji
Spoštujemo zakone, pravila in predpise vseh držav, v katerih poslujemo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Varujemo zaupne informacije Johnson Controlsa in spoštujemo tovrstne informacije naših konkurentov. . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ravnamo v najboljšem interesu Johnson Controlsa in njegov denar porabimo le za Johnson Controlsove poslovne namene. . . 16
Odločeni smo zagotavljati varne ter kakovostne izdelke in storitve.
Tveganj in napak ne skrivamo, temveč se z njimi ukvarjamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sredstva Johnson Controlsa, kot so e-pošta, dostop do interneta,
telefoni in računalniki, uporabljamo odgovorno in pošteno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Pri svojem poslovanju ne dopuščano podkupovanja in mu dejavno nasprotujemo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zagotavljamo, da so naše poslovne knjige in evidence točne in popolne ter
jih vodimo v skladu z zakoni in najboljšimi panožnimi praksami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Naše stranke, konkurenti in dobavitelji
Verjamemo v intenzivno konkurenco in ne uporabljamo nezakonitih ali
neetičnih sredstev, da bi si pridobili prednost pred katerim od konkurentov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Javnost in naše skupnosti
Ravnamo v skladu z mednarodnimi trgovinskimi zakoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Verjamemo, da je tisto, kar je dobro za okolje, dobro tudi za Johnson Controls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Strogo omejujemo uporabo sredstev podjetja za podporo političnih kampanj ali prizadevanj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Verodostojno komuniciramo z javnostjo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Priloga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3
naša vizija
Udobnejši, varnejši in
trajnostni svet.
Naše vrednote
Johnson Controlsove vrednote že več kot 125 let krepijo našo
organizacijo, oblikujejo našo kulturo in usmerjajo vedenje v
službi. Te vrednote podpirajo naše cilje za prihodnjih deset
let, sklop strateških vodil za poslovanje naših podjetij, da bi
dosegli dolgoročni uspeh. Pričakujemo, da bodo vrednote ves
čas spoštovane na vseh ravneh Johnson Controlsa.
Angažiranost zaposlenih
Integriteta
Verjamemo, da vedno obstaja boljši način. Spodbujamo
spremembe in iščemo priložnosti, ki jih te prinašajo. Inovacije
bomo prodajali globalno in pospešeno.
Ravnamo iskreno, pošteno, spoštljivo in varno ter tako
negujemo kulturo nesporne integritete. To krepi odnose v vseh
podjetjih in na vseh funkcijah.
Zadovoljstvo strank
Naša prihodnost je odvisna od tega, ali bomo ravnali v korist
svojih strank in povečevali svojo uspešnost pri njih. Smo
proaktivni, zavzeti, in z nami pa je preprosto sodelovati.
Ponujamo strokovno znanje in praktične rešitve. Izpolnjujemo
svoje obljube.
4
Skupaj z nami bodo rasli tudi naši ljudje. Negujemo kulturo,
ki spodbuja izjemno storilnost, skupinsko delo, vključevanje,
vodenje in rast. Različnost naših zaposlenih in vodij bo
odražala naše globalne trge in prebivalstvo na njih.
Inovativnost
Trajnost
Preko izdelkov, storitev, poslovanja in vključevanja skupnosti
spodbujamo učinkovito uporabo virov, da bi koristili ljudem
in svetu. Okolje in trajnostni razvoj bosta ključni prvini naših
poslovnih predlogov.
Štiri področja etičnega vedenja
Zaposleni in drugi
člani skupin
integriteta
Javnost in naše
skupnosti
Podjetje in
delničarji
Naše stranke, konkurenti
in dobavitelji
5
Zaposleni in drugi člani skupin
6
johnson controls bo varoval tiste, ki bodo dobronamerno poročali o kršitvah etičnih načel
Zaposleni in drugi člani skupin
Vodilno načelo: Naša Etična načela v
enaki meri veljajo za vse.
Uporaba načel
Etična načela veljajo za vse v Johnson Controlsu – vključno z upravnim odborom,
vodstvenimi delavci, zaposlenimi, zastopniki in pogodbenimi delavci. Pomagate
lahko takole:
•Vsako kršitev Etičnih načel je treba sporočiti Johnson Controlsu.
•Johnson Controls ne bo dopuščal, da bi bili tisti, ki dobronamerno poročajo o
morebitnih kršitvah Etičnih načel, deležni groženj ali maščevanja.
Zagotavljanje skladnosti in odgovornosti
•Od zaposlenih se pričakuje, da bodo upoštevali Etična načela in pomagali
svojim sodelavcem in partnerjem Johnson Controlsa, da jih bodo razumeli in
ravnali v skladu z njimi.
•Nadrejeni bodo pomagali pri svojih zaposlenih krepiti zavest o pomenu
in zahtevah Etičnih načel ter pomagali izvajati programe in postopke za
spodbujanje »vsakodnevne integritete«.
•Nadrejeni so odgovorni za to, da članom svojih skupin pomagajo izpolnjevati
zahteve iz Etičnih načel in ravnati v njihovem duhu.
primer
S kolegi upoštevamo navodila
podjetja glede potnih stroškov,
toda ni videti, da bi naš nadrejeni
enako zahteval tudi od enega naših
sodelavcev. Občutek imamo, da
položaja ne moremo spremeniti, ker
gre za našega nadrejenega.
ravnati bi morali takole
Najprej premislite, ali se o zadevi
ne bi pogovorili s svojim nadrejenim.
Če vam je s svojim nadrejenim
neprijetno govoriti o potnih stroških,
lahko na zadevo opozorite višje
vodstvo ali pravni oddelek.
poročila lahko oddate prek spleta na: www.jci.ethicspoint.com
integrityhelpline: 866 444 1313 (zda in kanada) brezplačne telefonske številke posameznih držav so navedene na www.jci.ethicspoint.com
7
Vodilno načelo: Varujemo zdravje in
varnost članov naših globalnih skupin.
Uporaba načel
Bistvenega pomena je, da naši zaposleni delajo v zdravih in varnih okoljih. Pomagate
lahko takole:
•Vedno upoštevajte varnostne postopke in navodila.
-Poglobite se v varnostne smernice in postopke, povezane z vašim delom, in
jih upoštevajte.
-Redno iščite načine, da bi izboljšali varnost na delovnem mestu.
-Po najboljših močeh si prizadevajte, da bi se izognili nezgodam, in pomagajte
drugim, da se jim izognejo.
-Poročajte o vseh nezgodah, položajih, ko je bila nezgoda za las preprečena,
in varnostnih vprašanjih.
•Pomagajte ustvarjati fizično in čustveno varno delovno mesto.
•Ne zapletajte se v nasilje in ga ne dopuščajte.
primer
Delam v obratu, kjer se zahteva
zaščitna oprema. Sodelavec je
nikoli ne uporablja. Kaj naj storim?
Naj se ne zmenim za to, ker gre za
njegovo odgovornost, ne pa
za mojo?
ravnati bi morali takole
Nikoli ne ignorirajte varnostnega
vprašanja. Zaposleni so dolžni
ohranjati varno delovno okolje. Če
vam je neprijetno, da bi sodelavca
opomnili, da varnostna pravila
varujejo vse, se pogovorite s
svojim nadrejenim ali kadrovskim
oddelkom.
8
-Ne dopuščamo nasilnega vedenja, groženj ljudem ali lastnini, telesnega
ustrahovanja ali prisile.
•
V službo nikoli ne hodite pod vplivom drog ali alkohola.
-V službi ne smete biti pod vplivom prepovedanih drog, alkohola ali katerih koli
snovi, ki bi utegnile zmanjšati vašo sposobnost za varno in učinkovito delo.
-Dolžni ste sodelovati, kadar podjetje pri vas ali na vašem delovnem mestu
zakonito išče alkohol ali prepovedane droge.
-Prijavite člane skupin, ki delajo pod vplivom alkohola ali drugih snovi, ki
utegnejo vplivati na njihovo sposobnost za varno in učinkovito delo.
Kje lahko najdem več informacij?
•Če imate vprašanja ali vas skrbi varnost, se pogovorite s svojim nadrejenim,
vodjem za varnost, vodjem obrata ali predstavnikom pravnega oddelka.
•Za informacije o 24-urni pomoči glede integritete obiščite www.jci.ethicspoint.com.
johnson controls bo varoval tiste, ki bodo dobronamerno poročali o kršitvah etičnih načel
Zaposleni in drugi člani skupin
Vodilno načelo: Vključujemo vse, cenimo
raznolikost in podpiramo člane skupin pri
realizaciji njihovega potenciala.
Uporaba načel
Johnson Controls zagotavlja enake možnosti pri zaposlovanju, plačah, ugodnostih,
napredovanju, disciplini, prenehanju delovnega razmerja in upokojevanju.
Pomagate lahko takole:
•Spoštujte enake možnosti.
-Osredotočite se na vrednost, ki jo dodajajo ljudje. Ne razlikujemo na podlagi
rase, spola, spolne usmerjenosti, starosti, nosečnosti, kaste, invalidnosti,
članstva v sindikatu, etnične pripadnosti, verskih prepričanj ali katerega koli
drugega dejavnika, ki ga ščiti zakon.
• Ne dopuščajte nadlegovanja.
-Ne dopuščajte fizičnega ali psihičnega nadlegovanja ali kakršnega koli
drugega škodljivega vedenja.
-Nadlegovanje vključuje jezik ali vedenje, ki bi se drugim lahko zdelo
poniževalno, ustrahovalno ali žaljivo.
-Vse primere nadlegovanja nemudoma prijavite svojemu nadrejenemu ali
kadrovskemu oddelku.
Kje lahko najdem več informacij?
•Če imate vprašanja ali vas skrbi glede nadlegovanja ali razlikovanja, se
pogovorite s svojim nadrejenim, kakšnim drugim nadrejenim, kadrovskim
oddelkom ali predstavnikom pravnega oddelka.
• Za informacije o 24-urni pomoči glede integritete obiščite www.jci.ethicspoint.com.
primer
Slišal sem, kako se sodelavci
norčujejo iz naglasa novega
zaposlenega, in vidim, da je zaradi
tega v zadregi. Kaj naj storim?
ravnati bi morali takole
Ne pridružujte se takšnemu vedenju
in ga ne spodbujajte. Besede in
dejanja morajo izražati spoštovanje
do dostojanstva vsakega človeka.
Če vam je neprijetno, da bi
sodelavce prosili, naj spremenijo
svoje vedenje, svoje skrbi omenite
svojemu nadrejenemu ali lokalnemu
predstavniku kadrovskega oddelka.
poročila lahko oddate prek spleta na: www.jci.ethicspoint.com
integrityhelpline: 866 444 1313 (zda in kanada) brezplačne telefonske številke posameznih držav so navedene na www.jci.ethicspoint.com
9
Vodilno načelo: Varujemo zasebnost
članov naših skupin.
Uporaba načel
Podatke o zaposlenih uporabljamo le za podpiranje poslovanja Johnson Controls in
zagotavljanje ugodnosti zaposlenih. Imamo zaščitne ukrepe za varovanje osebnih
podatkov; dostop do podatkov omogočamo le zaposlenim, ki jih potrebujejo v
poslovne namene, ter spoštujemo lokalne zakone o varovanju podatkov in zasebnosti.
Pomagate lahko takole:
• Upoštevajte smernice o varovanju podatkov.
-Od vas se zahteva, da upoštevate smernice Johnson Controlsa za varovanje
podatkov in zasebnosti. Če kakšne smernice ali postopka ne razumete, ste
dolžni poskrbeti, da dobite razlago.
•
Bodite pozorni, da ne bi kršili zasebnosti.
-Pazite, da ne bi razkrivali osebnih podatkov, ko do njih dostopate ali jih
pošiljate.
-Pridobite le tiste informacije, ki jih potrebujete za svoje delo.
-Brez pooblastila ne smete dostopati do sistemov ali podatkovnih zbirk, ki
vsebujejo zasebne informacije, kot so evidence o zaposlenih ali osebju,
obrazci za stranke, elektronska pošta ali osebna sporočila vaših sodelavcev.
primer
Prepričan sem, da eden mojih
sodelavcev prodaja e-naslove
Johnson Controlsa trženjskemu
podjetju. Kaj naj storim?
ravnati bi morali takole
Elektronski naslovi zaposlenih
so zaupni in se jih na ta način ne
sme razkrivati. Vse informacije, ki
jih imate o tej zadevi, posredujte
svojemu nadrejenemu, predstavniku
kadrovskega oddelka ali
predstavniku pravnega oddelka.
10
Kje lahko najdem več informacij?
•Če imate vprašanja ali vas skrbi glede varovanja podatkov ali zasebnosti, se
pogovorite s svojim nadrejenim, kakšnim drugim nadrejenim, odgovornim
za varovanje zasebnosti podatkov, kadrovskim oddelkom ali predstavnikom
pravnega oddelka.
•
Za informacije o 24-urni pomoči glede integritete obiščite www.jci.ethicspoint.com.
johnson controls bo varoval tiste, ki bodo dobronamerno poročali o kršitvah etičnih načel
Zaposleni in drugi člani skupin
Vodilno načelo: Spoštujemo svobodo
združevanja ter vse zakone o delovnem
času in nadomestilih.
Uporaba načel
Vsak zaposleni ima pravico do združevanja, delovnega časa, skladnega z lokalnimi
zakoni, in pravičnega nadomestila za opravljeno delo. Pomagate lahko takole:
• Spoštujemo pravico do organiziranja in kolektivnega pogajanja.
-Predstavnikom delavcev omogočamo potrebni dostop za opravljanje
njihovih funkcij.
-Predstavnikov delavcev ne diskriminiramo.
•Člani naših skupin delajo znotraj zakonsko določenih meja.
-Kadar okoliščine od vas zahtevajo, da opravljate dodatne ure, zagotavljamo
ugodnosti ali nadomestilo za nadure, kakor določa zakon.
-Prejeli boste bodisi zakonsko določeno minimalno plačo ali povprečno plačo
v panogi, odvisno od tega, katera je višja.
•Johnson Controls vam bo zagotovil vse podrobnosti o odbitkih od plače za
davke in prispevke.
•Nadomestila in ugodnosti Johnson Controlsa našim zaposlenim omogočajo, da
pokrijejo vse svoje temeljne potrebe in jim zagotavljajo možnost, da izboljšajo
svoje veščine in sposobnosti.
Kje lahko najdem več informacij?
•Če imate vprašanja o tem načelu ali kakšnem s tem povezanim načelom, se
pogovorite s svojim nadrejenim, kakšnim drugim nadrejenim, kadrovskim
oddelkom ali predstavnikom pravnega oddelka.
•
Za informacije o 24-urni pomoči glede integritete obiščite www.jci.ethicspoint.com.
primer
Moj nadrejeni občasno zahteva,
da delam dlje od uradnega
delovnega časa. Govori mi, da se
moram naučiti bolje upravljati čas,
zato moram delati dlje, ne da bi pri
tem moje nadure evidentiral. Kaj
naj storim?
ravnati bi morali takole
Zaposleni morajo prejeti
nadomestilo za delo, kakor določajo
lokalni zakoni. Na zadevo opozorite
višje vodstvo ali kadrovski oddelek.
poročila lahko oddate prek spleta na: www.jci.ethicspoint.com
integrityhelpline: 866 444 1313 (zda in kanada) brezplačne telefonske številke posameznih držav so navedene na www.jci.ethicspoint.com
11
Podjetje in delničarji
12
johnson controls bo varoval tiste, ki bodo dobronamerno poročali o kršitvah etičnih načel
Podjetje in delničarji
Vodilno načelo: Spoštujemo zakone,
pravila in predpise vseh držav, v katerih
poslujemo.
Uporaba načel
Kot globalno podjetje mora Johnson Controls spoštovati zakone in predpise vsake
države, v kateri posluje. Pomagate lahko takole:
• Spoštujte načela in postopke Johnson Controlsa.
-Naša načela so odraz zakonov držav, v katerih poslujemo, in so pogosto
celo strožje od nekaterih zakonov.
•
Spoštujte zakone, ki veljajo za vaše delo.
-Če niste prepričani, kateri zakoni veljajo, ali če mislite, da si zakoni dveh
ali več držav nasprotujejo, nemudoma zaprosite za pomoč predstavnike
pravnega oddelka.
•O morebitnih kršitvah zakonov s strani zaposlenih v Johnson Controlsu ali
njegovih poslovnih partnerjih poročajte svojemu nadrejenemu, kakšnemu
drugemu nadrejenemu, kadrovskemu oddelku, pravnemu oddelku ali, kadar je
to primerno, na linijo za pomoč glede integritete.
Kje lahko najdem več informacij?
•IČe imate vprašanja ali vas skrbi glede zakonitosti, se pogovorite s svojim
nadrejenim, kakšnim drugim nadrejenim ali predstavnikom pravnega oddelka.
•Za informacije o 24-urni pomoči glede integritete obiščite www.jci.ethicspoint.com.
primer
Delam na projektu v drugi državi.
Moji sodelavci počnejo stvari, ki bi
bile po mojem mnenju v moji državi
nezakonite, a me prepričujejo, da
je takšno vedenje pri njih zakonito.
Ne bi rad spravil v težave sebe
ali Johnson Controlsa, hkrati pa
ne želim ogrožati svojih odnosov
s sodelavci ali po nepotrebnem
dvigati prahu.
ravnati bi morali takole
Dolžni ste poiskati pomoč, da
bi ugotovili, kaj je zakonito, in
zagotoviti, da je vaše ravnanje
zakonito. Nemudoma stopite v stik s
pravnim oddelkom.
poročila lahko oddate prek spleta na: www.jci.ethicspoint.com
integrityhelpline: 866 444 1313 (zda in kanada) brezplačne telefonske številke posameznih držav so navedene na www.jci.ethicspoint.com
13
Vodilno načelo: Varujemo zaupne
informacije Johnson Controlsa in
spoštujemo tovrstne informacije naših
konkurentov.
Uporaba načel
Posredovanje zaupnih informacij podjetja ni dovoljeno. Pomagate lahko takole:
•Varujte zaupne informacije o izdelkih, dejavnostih, uspešnosti in načrtih
Johnson Controlsa.
katere informacije so
»zaupne?«
Zaupne informacije vključujejo
vse nejavne informacije, ki bi
jih lahko uporabili konkurenti ali
bi lahko ogrozile konkurenčno
prednost Johnson Controlsa ali
njegovih strank, če bi bile razkrite.
To vključuje tudi informacije, ki jih
druga podjetja zaupno posredujejo
Johnson Controlsu.
14
-Zaupne informacije razkrivajte le tistim, ki morajo vedeti zanje, tudi če gre
za druge zaposlene v Johnson Controlsu.
-Nikoli ne razkrivajte zaupnih informacij zunaj Johnson Controlsa, razen
če vam je sporazum o nerazkritju ali o zaupnosti odobril pravni oddelek
Johnson Controlsa.
-Kadar zaupnih informacij ne preglejujete, jih varno shranite, da jih drugi ne
bodo mogli videti,.
-Poročajte o vseh sumih kršitve zaupnosti.
-Varujte nejavne informacije tretjih strank.
-Ne zahtevajte ali prejemajte poslovnih skrivnosti ali zaupnih informacij
konkurentov, razen če razkritje urejata sporazum o nerazkritju ali sporazum
o zaupnosti, ki ga odobri pravni oddelek.
-Konkuriramo pošteno in iskreno. Ne uporabljajte nezakonitih ali neetičnih
sredstev za pridobitev zaupnih informacij konkurentov.
-Če imate nejavne zaupne informacije, ker ste bili prej zaposleni pri
konkurentu, morate še naprej varovati zaupnost teh informacij, tudi pred
Johnson Controlsom.
johnson controls bo varoval tiste, ki bodo dobronamerno poročali o kršitvah etičnih načel
Podjetje in delničarji
• Varujte zaupne informacije podjetja Johnson Controls.
-Varujte vso intelektualno lastnino, vključno z avtorskimi pravicami, patenti,
licencami, blagovnimi znamkami in drugimi poslovnimi skrivnostmi.
-Varujte vse zaupne informacije Johnson Controlsa, tudi potem, ko nehate
delati za Johnson Controls.
Kje lahko najdem več informacij?
•Poročajte o vseh svojih pomislekih glede morebitnega razkritja. Če imate
vprašanja, se pogovorite s svojim nadrejenim, kakšnim drugim nadrejenim,
kadrovskim oddelkom ali predstavnikom pravnega oddelka.
•Za informacije o 24-urni pomoči glede integritete obiščite www.jci.ethicspoint.com.
videz je pomemben!
Izogibajte se položajem, ko bi se
utegnilo zdeti, da gre za navzkrižje
interesov. Čeprav vas Johnson
Controls spodbuja, da vzpostavljate
trdne odnose s strankami in
dobavitelji, se izogibajte položajem,
v katerih se bi utegnilo zdeti, da
bi lahko vplivali na vašo presojo.
Primeri vključujejo lastniški delež
ali mesto direktorja v podjetju, ki
prodaja podjetju Johnson Controls,
kupuje od njega ali mu konkurira.
O takšnih položajih poročajte
nadrejenemu ali pravnemu oddelku..
poročila lahko oddate prek spleta na: www.jci.ethicspoint.com
integrityhelpline: 866 444 1313 (zda in kanada) brezplačne telefonske številke posameznih držav so navedene na www.jci.ethicspoint.com
15
ali lahko sprejemam
darila ali družabna vabila
od poslovnih partnerjev
ali prodajalcev?
Lahko sprejemate običajna darila
ali vabila minimalne vrednosti. Ne
smete neposredno ali posredno
prositi za darila ali vabila ali
ponujati, obljubljati, sprejemati
daril ali vabil, ki bi bila pogoj za
poslovanje z Johnson Controlsom
ali rezultat takšnega poslovanja.
Preskus: Je razumno domnevati,
da utegne darilo ali vabilo vplivati
na vašo poslovno presojo? Če je
tako, morate ponujeno zavrniti.
kaj je »trgovanje
na podlagi notranjih
informacij?«
Prodaja ali nakup delnic ali namig
drugemu, naj kupi ali proda delnice
na podlagi pomembnih informacij, ki
javnosti niso dostopne, se imenuje
»trgovanje na podlagi notranjih
informacij« in je nezakonito.
»Pomembne informacije« so vse
tisto, kar previden vlagatelj želi
izvedeti, preden vloži sredstva
v podjetje, na primer podatki o
finančnih rezultatih, novih izdelkih,
načrtih za prevzeme ali strategijah,
ki še niso javno dostopni. Izogibati
se moramo kupovanju ali prodajanju
delnic katerega koli podjetja, kadar
imamo o tem podjetju notranje
»pomembne informacije«.
16
Vodilno načelo: Ravnamo v najboljšem
interesu Johnson Controlsa in njegov
denar porabimo le za Johnson
Controlsove poslovne namene.
Uporaba načel
Ne smete dajati ali sprejemati česar koli v denarni vrednosti, da bi neupravičeno
vplivali na poslovno presojo, ali uporabljati informacij, lastnine ali pooblastil Johnson
Controlsa v osebno korist. Pomagate lahko takole:
•Pri sprejemanju poslovnih odločitev imejte v mislih le dolgoročne koristi
Johnson Controlsa.
•Ne iščite osebne koristi in se poleg normalne plače, ki vam jo daje podjetje, ne
okoriščajte z dejstvom, da ste v Johnson Controlsu direktor, vodstveni delavec,
zaposleni, zastopnik ali pogodbeni delavec.
•Svojega nadrejenega opozorite na kakršen koli položaj, v katerem bi se
vaši sorodniki, prijatelji ali poslovni partnerji lahko okoristili na podlagi svoje
povezave z vami.
•Poročajte o finančnih interesih, ki jih imate vi in vaši sorodniki v subjektih, ki
poslujejo z Johnson Controlsom.
•Pravni oddelek zaprosite za napotke, preden začnete kakršne koli pogovore o
najemanju državnih uslužbencev ali njihovih družinskih članov.
•Ne izkoriščajte poslovnih priložnosti, ki jih odkrijete prek svoje povezave z
Johnson Controlsom, za osebno korist ali korist katerega koli drugega subjekta
razen Johnson Controlsa.
•Ne delajte za stranko, dobavitelja ali konkurenta Johnson Controlsa, dokler vas
Johnson Controls zaposluje.
johnson controls bo varoval tiste, ki bodo dobronamerno poročali o kršitvah etičnih načel
Podjetje in delničarji
•Ne zapletajte se v trgovanje na podlagi notranjih informacij. Če imate dragocene
podatke o kakšnem podjetju, ki še niso javno dostopni, ne smete kupovati ali
prodajati delnic tega podjetja.
•Pomislite, kako bo videti, če boste sprejemali darila ali vabila od dobaviteljev,
strank, zastopnikov ali drugih, ki bi radi poslovali z Johnson Controlsom. Kadar je
le mogoče, zaprosite za napotke, preden podarite ali sprejmete vredne stvari. Če
osebno sprejmete nekaj, kar ima več kot zgolj minimalno vrednost, morate o tem
voditi evidenco in nemudoma poročati svojemu nadrejenemu.
•Skrbno uporabljajte sredstva podjetja.
-Osebno ste odgovorni za uporabo sredstev podjetja v kateri koli obliki.
-Zagotovite, da Johnson Controls dobi polno vrednost za porabo, ki jo
odobrite.
-Izvršilni delavci morajo revizijskemu odboru nemudoma razkriti podatke o
vseh materialnih transakcijah ali odnosih, ki bi lahko upravičeno povzročili
navzkrižje interesov.
Kje lahko najdem več informacij?
•Če imate vprašanja ali vas skrbijo morebitna navzkrižja interesov, se pogovorite
s svojim nadrejenim, kakšnim drugim nadrejenim, predstavnikom finančnega
oddelka, kadrovskega oddelka ali pravnega oddelka.
• Za informacije o 24-urni pomoči glede integritete obiščite www.jci.ethicspoint.com.
poročila lahko oddate prek spleta na: www.jci.ethicspoint.com
integrityhelpline: 866 444 1313 (zda in kanada) brezplačne telefonske številke posameznih držav so navedene na www.jci.ethicspoint.com
17
Vodilno načelo: Odločeni smo zagotavljati
varne ter kakovostne izdelke in storitve.
Tveganj in napak ne skrivamo, temveč se
z njimi ukvarjamo.
Uporaba načel
Etična načela vključujejo našo zavezanost, da bomo zagotavljali varne in kakovostne
izdelke, storitve in rešitve. Pomagate lahko takole:
•Nemudoma obvestite osebje oddelka za vodenje kakovosti ali vašega
nadrejenega, če opazite:
primer
Zdi se mi, da bi naš novi izdelek
zaradi svoje zasnove utegnil biti
nevaren. O tem sem obvestil
svojega šefa, ki se strinja, vendar
ne želi ničesar reči, ker smo izdelek
že proizvedli, tveganje, da bi lahko
povzročil škodo, pa se zdi majhno.
-kakršno koli pomanjkljivost v oblikovanju, varnosti, namestitvi ali vzdrževanju
izdelka, ki ogroža zdravje ali varnost kogar koli;
-kar koli, kar bi lahko škodovalo kakovosti naših izdelkov ali storitev;
-kar koli, kar bi lahko škodovalo dobremu imenu Johnson Controlsa;
-kar koli, kar bi lahko škodovalo finančnim interesom Johnson Controlsa.
Kje lahko najdem več informacij?
•Če imate vprašanja ali vas skrbi glede morebitnih tveganj, se pogovorite s
svojim nadrejenim, strokovnjaki za vodenje kakovosti ali predstavnikom
pravnega oddelka.
•
Za informacije o 24-urni pomoči glede integritete obiščite www.jci.ethicspoint.com.
ravnati bi morali takole
Ne skrivajte ničesar, za kar se vam
zdi, da lahko upravičeno ogrozi
našo kakovost, storitve, dobro ime
ali interese. Na zadevo opozorite
višje vodstvo ali pravni oddelek.
18
johnson controls bo varoval tiste, ki bodo dobronamerno poročali o kršitvah etičnih načel
Podjetje in delničarji
Vodilno načelo: Sredstva Johnson
Controlsa, kot so e-pošta, dostop
do interneta, telefoni in računalniki,
uporabljamo odgovorno in pošteno.
Uporaba načel
Računalniške zmogljivosti Johnson Controlsa je treba uporabljati samo v službene
namene. Pomagate lahko takole:
• Pravilno uporabljajte elektronske medije.
-Informacije v računalniških sistemih podjetja, vključno z elektronsko pošto
in drugimi spletnimi sistemi, so last Johnson Controlsa in se uporabljajo za
njegovo poslovanje.
-Ne uporabljajte sredstev podjetja za žaljenje, nadlegovanje ali grožnje drugim
ali za dostop ali shranjevanje nelegalnih ali splošno žaljivih vsebin.
-Medtem ko ste v službi ali uporabljate računalnik ali prenosno sredstvo
podjetja, ne obiskujte spletnih strani z žaljivo vsebino v zvezi s spolom, raso,
vero ali drugimi zakonsko zaščitenimi kategorijami.
-Ne uporabljajte sredstev podjetja za kopiranje, prikaz, razširjanje ali
shranjevanje vsebin, ki kršijo kakršne koli blagovne znamke, avtorske
pravice, licence ali druge pravice intelektualne lastnine.
-Sredstva podjetja, kot so službeni avtomobili, uporabljajte vestno in zakonito
ter zgolj v službene namene.
Kje lahko najdem več informacij?
•Če imate vprašanja glede uporabe lastnine ali storitev podjetja, se pogovorite
s svojim nadrejenim, kakšnim drugim nadrejenim ali predstavnikom oddelka za
komuniciranje ali pravnega oddelka.
• Za informacije o 24-urni pomoči glede integritete obiščite www.jci.ethicspoint.com.
primer
Ali lahko svoj Johnson Controlsov
račun za elektronsko pošto
uporabljam za osebna sporočila?
vedeti morate
Računalniki in računi za elektronsko
pošto podjetja Johnson Controls ter
informacije, ki jih ti vsebujejo, so
lastnina Johnson Controlsa in se
uporabljajo v službene namene.
Ker ima Johnson Controls v
lasti ta sredstva, lahko vodstvo
pregleda in razkrije vsebino vaših
računalnikov in službenih računov
za elektronsko pošto v skladu z
lokalnimi zakoni. Vodstvo lahko to
stori za službene namene ali za
odkrivanje morebitnega kaznivega
vedenja, da zaščiti pravice in
lastnino Johnson Controlsa.
poročila lahko oddate prek spleta na: www.jci.ethicspoint.com
integrityhelpline: 866 444 1313 (zda in kanada) brezplačne telefonske številke posameznih držav so navedene na www.jci.ethicspoint.com
19
Vodilno načelo: Pri svojem poslovanju
ne dopuščano podkupovanja in mu
dejavno nasprotujemo.
Uporaba načel
Posle pridobivamo z integriteto svojih izdelkov, storitev in osebnega značaja.
Poslov ne pridobivamo s poskusi nepoštenega vplivanja na presojo svojih strank.
Ne dopuščamo podkupovanja zasebnikov ali javnih osebnosti. Ne dajemo in ne
sprejemamo bogatih ali luksuznih daril. Pomagate lahko takole:
•Ne ponujajte, plačujte, dajajte ali obljubljajte kakršnih koli uslug, storitev, vabil,
kosil, daril ali drugih vrednih stvari zasebnim ali javnim strankam, da bi pridobili
posel, ali državnim uslužbencem ali političnim funkcionarjem ali njihovim
družinskim članom v zameno za prednostno obravnavo Johnson Controlsa.
-Preden kaj podarite ali ponudite, se prepričajte, da si vrednosti darila ni
mogoče razlagati kot poskus vplivanja na uradno odločitev. Pogovorite se
s pravnim oddelkom, da bi ugotovili, ali se prejemnik šteje za »državnega
uslužbenca«. Pred ukrepanjem pridobite odobritev pravnega oddelka.
-Ne ponujajte zaposlitvenih obetov, ugodnosti ali drugih dobičkonosnih
priložnosti državnim uslužbencem ali zasebnikom, ki imajo nadzor nad
podjetjem Johnson Controls, ne da bi se prej posvetovali s pravnim
oddelkom.
•Spoštujte vse lokalne zakone proti korupciji in podkupovanju.
•V knjige podjetja Johnson Controls pravilno zavedite vse svoje transakcije,
vključno s svojimi stroški ter darili in vabili, ki jih zagotavljate.
•Ne povezujte se s poslovnimi partnerji, ki se zapletajo v korupcijo. Redno
preverjajte poslovne partnerje in nehajte sodelovati z njimi, če upravičeno
sumite na korupcijo.
•Ne ponujajte daril, vabil ali drugih uslug predstavnikom sindikata, ne da bi se
prej posvetovali s pravnim oddelkom.
20
johnson controls bo varoval tiste, ki bodo dobronamerno poročali o kršitvah etičnih načel
Podjetje in delničarji
Kje lahko najdem več informacij?
•Kopije načel, ki se nanašajo na vaše delo, lahko dobite v svojem oddelku, pri
nadrejenem ali predstavniku finančnega ali pravnega oddelka.
•Če imate vprašanja o tem načelu ali vas skrbi glede korupcije ali podkupovanja,
se pogovorite s svojim nadrejenim, kakšnim drugim nadrejenim, oddelkom
notranje revizije ali predstavnikom pravnega oddelka. Če je primerno, lahko
pokličete tudi na linijo za pomoč glede integritete.
• Za informacije o 24-urni pomoči glede integritete obiščite www.jci.ethicspoint.com.
primer
Pridobivam ponudbe dobaviteljev
za velik posel. Ena od dobaviteljic
mi ponuja vstopnice za razprodan
koncert in namiguje, da lahko
pričakujem še več, če bo njeno
podjetje dobilo posel. Kaj naj
storim?
ravnati bi morali takole
Ne sprejmite vstopnic in o zadevi
nemudoma obvestite svojega
nadrejenega ali pravni oddelek. Če
je primerno, lahko pokličete tudi na
linijo za pomoč glede integritete;
obiščite www.jci.ethicspoint.com za
kontaktne informacije.
poročila lahko oddate prek spleta na: www.jci.ethicspoint.com
integrityhelpline: 866 444 1313 (zda in kanada) brezplačne telefonske številke posameznih držav so navedene na www.jci.ethicspoint.com
21
Vodilno načelo: Zagotavljamo, da so
naše poslovne knjige in evidence točne
in popolne ter jih vodimo v skladu
z zakoni in najboljšimi panožnimi
praksami.
Uporaba načel
Vodite verodostojne knjige, račune in evidence. Pomagate lahko takole:
•Knjige podjetja morajo biti popolne, točne in zanesljive ter v skladu s splošno
sprejetimi računovodskimi načeli.
primer
Ob koncu zadnjega četrtletja smo
dobavili veliko pošiljko distributerju,
ki ima izdelke pravico vrniti, če jih
ne more prodati. Naš vodja prodaje
je to knjižil kot »prodajo«, ne pa
kot »zaloge«. Ko sem jo povprašal
o tem, je rekel, da distributer nikoli
ničesar ne vrača in da se takšne
pošiljke vedno knjižijo kot prodaja.
Mislim, da takšno ravnanje ni
pravilno.
ravnati bi morali takole
Svoje skrbi sporočite
računovodskemu oddelku,
finančnemu oddelku, oddelku
notranje revizije ali pravnemu
oddelku; če je primerno, lahko
pokličete tudi na linijo za pomoč
glede integritete.
22
-Transakcije knjižite natančno in popolno.
-Ne vnašajte lažnih ali zavajajočih postavk ter ne izpuščajte ali prikrivajte
zahtevanih podatkov, kot so zneski plačil ali njihov dejanski namen.
-Spoštujte zakone, predpise, panožne standarde in smernice podjetja pri
vodenju, shranjevanju ali uničevanju evidenc in dokumentov.
-Ne hranite skritih ali neprikazanih fondov, računov ali sredstev.
•Za tiste, ki bi ponarejali, skrivali ali prikrajali evidence, so predvideni disciplinski
ukrepi, odpoved delovnega razmerja in osebna odgovornost.
•Če odkrijete napake ali ne morete uskladiti računa, obvestite vodstvo, da se
račun lahko popravi.
•Spoštujte zakonodajo in načela Johnson Controlsa o hrambi dokumentov in
evidenc.
-Kadar uničujete evidence ali dokumente, upoštevajte postopke, ki jih
zahtevajo lokalni zakoni in načela Johnson Controlsa o hrambi dokumentov.
johnson controls bo varoval tiste, ki bodo dobronamerno poročali o kršitvah etičnih načel
Podjetje in delničarji
Kje lahko najdem več informacij?
•Kopije finančnih in računovodskih smernic, ki se nanašajo na vaše delo, lahko
dobite pri svojem nadrejenem ali predstavniku finančnega ali pravnega oddelka.
•Če imate vprašanja ali vas skrbi glede vodenja evidenc, se pogovorite s
svojim nadrejenim, kakšnim drugim nadrejenim, oddelkom notranje revizije ali
predstavnikom finančnega ali pravnega oddelka.
• Za informacije o 24-urni pomoči glede integritete obiščite www.jci.ethicspoint.com.
poročila lahko oddate prek spleta na: www.jci.ethicspoint.com
integrityhelpline: 866 444 1313 (zda in kanada) brezplačne telefonske številke posameznih držav so navedene na www.jci.ethicspoint.com
23
Naše stranke, konkurenti in dobavitelji
24
johnson controls bo varoval tiste, ki bodo dobronamerno poročali o kršitvah etičnih načel
Naše stranke, konkurenti in dobavitelji
Vodilno načelo: Verjamemo v intenzivno
konkurenco in ne uporabljamo
nezakonitih ali neetičnih sredstev, da
bi si pridobili prednost pred katerim od
konkurentov.
Uporaba načel
Uporaba nezakonitih ali neetičnih sredstev za pridobivanje konkurenčne prednosti je
prepovedana. Pomagate lahko takole:
•Spoštujte antitrustovske in konkurenčne zakone v državah, kjer Johnson
Controls posluje.
•Ne sklepajte pogodb ali dogovorov s konkurenti ali poslovnimi partnerji Johnson
Controlsa, ki bi lahko omejevali konkurenco.
-Na primer, ne dogovarjajte se o določanju cen, špekulacijah na razpisih,
delitvi izdelkov, ozemelj, strank ali trgov, ali omejevanju proizvodnje ali
prodaje izdelkov.
•Na dajajte lažnih, neosnovanih ali zavajajočih pripomb o Johnson Controlsu,
njegovih konkurentih ali njihovih izdelkih.
Kje lahko najdem več informacij?
•Kopije načel, ki se nanašajo na vaše delo, lahko dobite pri svojem nadrejenem
ali v pravnem oddelku.
•Če imate vprašanja ali vas skrbi glede etične konkurence, se pogovorite s
svojim nadrejenim, kakšnim drugim nadrejenim ali predstavnikom pravnega
oddelka.
•Za informacije o 24-urni pomoči glede integritete obiščite www.jci.ethicspoint.com.
primer
Sodelavec gre jutri na obisk k
stranki in me je prosil, ali lahko
nabavim drago uro v slogu, ki
je stranki najbolj všeč. Sodelavec
pravi, da bi z uro od stranke rad
dobil nekaj informacij o našem
največjem konkurentu. Kaj naj
storim?
ravnati bi morali takole
Ne pomagajte svojemu sodelavcu
pri uporabi neustreznih sredstev za
pridobivanje konkurenčne prednosti.
Če se pogovor s sodelavcem ne
bo obnesel, nemudoma obvestite
svojega nadrejenega ali pravni
oddelek.
poročila lahko oddate prek spleta na: www.jci.ethicspoint.com
integrityhelpline: 866 444 1313 (zda in kanada) brezplačne telefonske številke posameznih držav so navedene na www.jci.ethicspoint.com
25
Javnost in naše skupnosti
26
johnson controls bo varoval tiste, ki bodo dobronamerno poročali o kršitvah etičnih načel
Javnost in naše skupnosti
Vodilno načelo: Ravnamo v skladu z
mednarodnimi trgovinskimi zakoni.
Uporaba načel
Spoštujemo trgovinske zakone vseh držav, kjer Johnson Controls posluje, vključno z
zakoni o:
•uvozu ali izvozu določenega blaga, storitev ali tehnologije;
•prepovedi transakcij z določenimi državami, subjekti ali ljudmi;
•sodelovanju v mednarodnih bojkotih;
•vladni odobritvi, licencah ali drugih zahtevah, ki so potrebne za sklenitev
transakcije ali prodaje;
•označevanju izdelkov.
Pomagate lahko takole:
•Vodite točno evidenco o vseh mednarodnih transakcijah.
•Spoštujte vsa načela in procese Johnson Controlsa pri prodaji in odpremi
izdelkov v druge države ali pri uvozu.
•Potrudite se, da bi zagotovili, da stranke, poslovni partnerji, prodajalci, izvajalci
storitev, zastopniki, svetovalci in distributerji spoštujejo smernice in postopke
podjetja Johnson Controls.
•Angažirajte takšna podjetja in poslovne partnerje, ki se strinjajo, da bodo
spoštovali mednarodne trgovske zakone.
Kje lahko najdem več informacij?
•Kopije načel, ki se nanašajo na vaše delo, lahko dobite pri svojem oddelku ali
pravnem oddelku.
•Če imate vprašanja ali vas skrbi glede mednarodnih trgovskih zakonov, se
pogovorite s svojim nadrejenim, pravnim oddelkom ali, kadar je to primerno,
poročajte prek linije za pomoč glede integritete.
•Za informacije o 24-urni pomoči glede integritete obiščite www.jci.ethicspoint.com.
poročila lahko oddate prek spleta na: www.jci.ethicspoint.com
integrityhelpline: 866 444 1313 (zda in kanada) brezplačne telefonske številke posameznih držav so navedene na www.jci.ethicspoint.com
27
Vodilno načelo: Verjamemo, da je tisto,
kar je dobro za okolje, dobro tudi za
Johnson Controls.
Uporaba načel
Izdelki, storitve in proizvodne metode Johnson Controlsa zrcalijo našo dolgo tradicijo
skrbi za okolje. Pomagate lahko takole:
•Spoštujte okoljske zakone in predpise, kakor tudi načela Johnson Controlsa za
varovanje okolja.
•Uporabljajte okoljsko odgovorne prakse, kot so ravnanje z odpadki, zmanjševanje
pri viru, recikliranje in varčevanje z energijo.
•Prizadevajte si čim bolj omejiti emisije toksičnih in toplogrednih plinov.
•Uporabljajte okolju prijazne izdelke in prisluhnite skrbem skupnosti glede okolja.
Kje lahko najdem več informacij?
•Če imate vprašanja ali vas skrbi glede te smernice, se pogovorite s svojim
nadrejenim, kakšnim drugim nadrejenim ali predstavnikom pravnega oddelka. Če
je primerno, lahko pokličete na linijo za pomoč glede integritete.
•Za informacije o 24-urni pomoči glede integritete obiščite www.jci.ethicspoint.com.
28
johnson controls bo varoval tiste, ki bodo dobronamerno poročali o kršitvah etičnih načel
Javnost in naše skupnosti
Vodilno načelo: Strogo omejujemo
uporabo sredstev podjetja za podporo
političnih kampanj ali prizadevanj.
Uporaba načel
Na splošno se Johnson Controls ne vpleta v politične kampanje ali politična vprašanja.
Odločitve o tem, ali bo podjetje podpiralo političnega kandidata ali politično vprašanje,
morajo biti sprejete na visoki ravni znotraj Johnson Controlsa. Pomagate lahko takole:
•Nikoli ne ponujajte prispevkov, plačil ali drugih vrednih stvari Johnson Controlsa
državnim uslužbencem ali političnim kandidatom, da bi vplivali nanje ali pridobili
neustrezno prednost za podjetje.
•Vedno pridobite odobritev pravnega oddelka, preden ponudite ali uporabiti
sredstva, storitve ali druge vire Johnson Controlsa za podporo kakšnega
uradnika, politične organizacije ali kandidata.
•V evidence Johnson Controlsa točno vknjižite morebitne donacije ali prispevke
kakršni koli kampanji, politični organizaciji ali kandidatu.
Kje lahko najdem več informacij?
•Če imate vprašanja ali vas skrbi glede politične dejavnosti, se pogovorite s
svojim nadrejenim, kakšnim drugim nadrejenim ali predstavnikom kadrovskega
ali pravnega oddelka.
•Za informacije o 24-urni pomoči glede integritete obiščite www.jci.ethicspoint.com.
primer
Moj dober prijatelj se poteguje
za javno funkcijo. Prosil me je,
naj svojim sodelavcem razdelim
promocijsko gradivo za kampanjo.
ravnati bi morali takole
Johnson Controls ne omejuje vaših
osebnih političnih dejavnosti, če
uporabljate svoja osebna sredstva.
Vendar kampanje ne smete izvajati
med svojim delovnim časom ali
s pomočjo službenih virov (kot
so gradiva, storitve, stroji ali
delovni čas), da bi podpirali takšno
dejavnost.
poročila lahko oddate prek spleta na: www.jci.ethicspoint.com
integrityhelpline: 866 444 1313 (zda in kanada) brezplačne telefonske številke posameznih držav so navedene na www.jci.ethicspoint.com
29
Vodilno načelo: Verodostojno
komuniciramo z javnostjo.
Uporaba načel
Zagotavljamo, da so vse naše komunikacije resnične in točne. Ne objavljamo
zavajajočih informacij. Pomagate lahko takole:
•Bodite previdni, kadar o Johnson Controlsu razpravljate zunaj podjetja – na
javnih krajih, s prijatelji in sorodniki, z mediji in na spletu, na javnih forumih, v
blogih in na družabnih spletnih straneh.
•Nikoli ne razkrivajte zasebnih podatkov podjetja brez ustrezne predhodne
odobritve.
•Nikoli ne recite ali namigujte, da zastopate podjetje, razen če ste pooblaščeni
za to.
primer
Z drugimi zaposlenimi v Johnson
Controlsu se povezujem na straneh,
kot so Facebook, MySpace,
LinkedIn, Xing in Orkut. Nekateri
zaposleni so objavljali sporočila
o odločitvah vodstva, morebitnih
združitvah in odpuščanju – o
stvareh, o katerih sam nisem še nič
slišal. Kaj naj rečem?
ravnati bi morali takole
Ne sodelujte v tovrstnih javnih
razpravah. Nemudoma obvestite
svojega nadrejenega ali pravni
oddelek, če menite, da sporočila
morda kršijo načela Johnson
Controlsa o komunikaciji ali
zaupnosti. Ne pozabite, da imajo
vaši komentarji lahko posledice za
podjetje.
30
•Le tisti, ki jih oddelek za komuniciranje izrecno pooblasti, lahko nastopajo v
imenu Johnson Controlsa.
•Tisti, ki so pooblaščeni za nastopanje v imenu podjetja Johnson Controls,
morajo javnosti zagotoviti točne informacije in se morajo izogibati špekulacijam.
Kje lahko najdem več informacij?
•Komunikacijska načela Johnson Controlsa so dostopna na portalu za
zaposlene. Pojdite na Brand Center in izberite »Komunikacijska načela«.
•Kopije načel, ki se nanašajo na vaše delo, lahko dobite pri oddelku za
komuniciranje, svojem oddelku ali kadrovskem oddelku.
•Če imate vprašanja ali vas skrbi glede komunikacije o podjetju ali ta načela,
se pogovorite s svojim nadrejenim, oddelkom za komuniciranje ali pravnim
oddelkom.
johnson controls bo varoval tiste, ki bodo dobronamerno poročali o kršitvah etičnih načel
Če bi radi sprejeli etično odločitev, si postavite
naslednja vprašanja:
1. Je to pravilno ravnanje?
2. Je zakonito?
3. Ali spoštuje načela in postopke Johnson Controlsa.?
4. Bom ponosen na svoje odločitve in ravnanje?
5. Bodo moji sorodniki in prijatelji ponosni na moje odločitve in ravnanje?
6. Bodo moji sodelavci, menedžerji in vodstvo podjetja zadovoljni z
mojo odločitvijo?
poročila lahko oddate prek spleta na: www.jci.ethicspoint.com
integrityhelpline: 866 444 1313 (zda in kanada) brezplačne telefonske številke posameznih držav so navedene na www.jci.ethicspoint.com
31
Priloga
Brezplačne številke za Johnson Johnson Controlsovo
24-urno pomoč glede integritete
Lahko pokličete Johnson Controls 24-urno pomoč glede
integritete:
• Prek interneta: www.jci.ethicspoint.com
•na brezplačno telefonsko številko iz ZDA in Kanade:
+1 866 444 1313
•brezplačne telefonske številke v večini lokalnih jezikov
lahko najdete na www.jci.ethicspoint.com. Prosimo
upoštevajte, da se bomo na vaš klic odzvali v angleščini.
Če bi radi nadaljevali pogovor v drugem jeziku:
32
- Prosimo navedite jezik in zahtevajte tolmača.
-Morda bo trajalo 1-3 minute, preden bo tolmač na voljo.
- Prosimo, da v tem času ne odložite slušalke.
johnson controls bo varoval tiste, ki bodo dobronamerno poročali o kršitvah etičnih načel
Datum začetka veljavnosti: 1. januar 2011
Ta Etična načela nadomeščajo vse prejšnja etična načela.
Spoštovanje teh meril je pogoj za zaposlitev v Johnson
Controlsu, toda izpolnjevanje te zahteve ni podlaga za pogodbo
o zaposlitvi ali ponudbo zaposlitve.
Etične smernice niso vseobsegajoče. Vprašanja o okoliščinah,
ki tukaj niso opisane, naslovite na svojega nadrejenega, pravni
oddelek, kadrovski oddelek ali oddelek notranje revizije.
Izključitev odgovornosti: Morebitne izključitve odgovornosti za
ta načela za kogar koli, ki ga ta načela zadevajo, in ni izvršilni
delavec ali direktor podjetja Johnson Controls, lahko odobri
le glavni direktor Johnson Controlsa ali njegov zastopnik.
Izključitev odgovornosti za ta načela za izvršilnega delavca ali
direktorja podjetja Johnson Controls je možna le v pisni obliki v
skladu z Načeli upravljanja Johnson Controlsa na http://www.
johnsoncontrols.com/publish/us/en/investors/our_corporate_
governance/corporate_governance.html.
Johnson Controls si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ta
načela ali kakšen njihov del, da bi se prilagodila spreminjajočim
se potrebam Johnson Controlsa, njegovih zaposlenih, strank ali
veljavnih zakonov.
Domnevne kršitve Etičnih načel s strani izvršilnih delavcev
Johnson Controlsa je treba sporočiti revizijskemu odboru
upravnega odbora ali na linijo za pomoč glede integritete.
Poročila o morebitnih kršitvah finančnih ali knjigovodskih
smernic je mogoče nasloviti na predsednika revizijskega odbora
upravnega odbora.
FORM - 8813 (01/11)
© 2011 Johnson Controls, Inc.