ČASOPISKO, spletno glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ

ČASOPISKO, spletno glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
Letnik V, številka 1, junij 2012
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
ŽIVJO,
VSEM ČASOPISKOTOM; TISTIM, KI BOSTE V ČASOPISKU NAŠLI SVOJ IZDELEK, IN
TISTIM, KI VAS JE PREMAGALA RADOVEDNOST, DA POKUKATE, KAJ SE DOGAJA V
PODALJŠANEM BIVANJU NA OSNOVNI ŠOLI DRSKA.
LETOŠNJE LETO V PODALJŠANEM BIVANJU JE BILO PESTRO IN ZANIMIVO. UČENCI SO
SODELOVALI V RAZLIČNIH PROJEKTIH: TEDEN OTROKA, RISALI ROKE ZA NIVEO,
OPRAVLJALI NALOGE V ADVENTNI VASI, SE UDELEŽEVALI TEMATSKO RAZLIČNO
OBARVANIH VESELIH URIC … PONOSNI SMO TUDI NA PRIREDITEV, KI SO JO V MESECU
KULTURE PRIPRAVILI VSI UČENCI PODALJŠANEGA BIVANJA. VSAKA SKUPINA SE JE
PREDSTAVILA Z ENO TOČKO, ZA KATERO JE PREJELA BUČEN APLAVZ.
V LETOŠNJEM ČASOPISKU NAJDETE POLEG PREDSTAVITVE SKUPIN TUDI TEMO JUNAKI
NAŠEGA ČASA. UČENCI SO SI NA TO TEMO OGLEDALI NEKAJ KRATKIH FILMOV. KAJ SO
USTVARILI NA TO TEMO, SI LAHKO OGLEDATE IN PREBERETE NA NASLEDNJIH STRANEH.
ZA RAZVEDRILO IN PREGANJANJE DOLGČASA JE V NAŠEM GLASILU TUDI NEKAJ UGANK,
ŠAL, KRIŽANK. VSEM SODELUJOČIM SE ZAHVALJUJEMO ZA POMOČ IN UČENCEM ZA
NJIHOV PRISPEVEK K ČASOPISKU, KI JE VAŠ IN NAŠ. VELIKO UŽITKOV OB BRANJU
VAM ŽELIMO.
UČITELJICE OPB
KAZALOaza
Skupne strani
1. skupina
2. skupina
3. skupina
4. skupina
5. skupina
6. skupina
2
5
13
19
34
46
55
ČASOPISKO, spletno glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska, letnik V, številka 1,
junij 2012
Uredila: Mojca Kadivnik
Uredniški odbor in oblikovanje: učitelji podaljšanega bivanja (1. skupina: Mojca
Bobnar, 2. skupina: Zdenka Cimermančič in Petra Jenič, 3. skupina: Neva Bambič in
Majda Nemanič, 4. skupina: Darja Banovec in Andrej Vindiš, 5. skupina: Mojca Kadivnik,
6. skupina: Simona Lešnjak)
Jezikovni pregled: Mojca Mežik
Naslovnica: AJDA MARKELJ, 2. A, OPB-4
~1~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
Tudi letošnje šolsko leto smo
učitelji v OPB skrbno in z ustvarjalnostjo
načrtovali in izvajali vesele urice, ki so
se v teh letih že 'prijele'. Učenci in
učitelji smo jih skupaj ustvarjali, zato
smo jih sprejeli za svoje. Učenci se jih
veselijo, ker so dejavnosti, ki se izvajajo,
zanimive, drugačne in zadovoljijo
njihove različne interese. Podaljšanci
različnih skupin se družijo med seboj,
spoznavajo
druge učitelje in si
pridobivajo nova znanja in spretnosti.
košarice, jo z zanimanjem prebrala in
tudi vrnila v košarico. Dogovorili smo se,
da bo en dan v decembru namenjen
'igralnemu dnevu'. Otroci so v šolo
prinesli igrače od doma, s katerimi so se
igrali.
Mesec februar je mesec kulture,
zato smo se odločili, da pripravimo
kulturno prireditev z naslovom Pokaži,
kaj znaš. Vsaka skupina je pripravila eno
točko (plesno, pevsko, dramsko, rajalno
…) in jo predstavila ostalim skupinam.
Tako smo doživeli Povodnega moža,
ritmične igre, otroške pesmice in plese,
recitacije ter hip-hop. Na prireditev smo
povabili tudi naše folklornike, da so nam
predstavili ljudske plese.
Začeli smo s tednom otroka, ko
smo obiskali Dolenjski muzej, kjer smo
se
udeležili
delavnic
na
temo
Arheopeskovnik. Ostale dni v tednu pa
smo namenili gimnastiki na igralih,
nogometu,
hokeju,
badmintonu,
poligonu in rajalno-plesnim igram.
Teden otroka smo zaključili s
kostanjevim piknikom. Seveda so bili na
delu tudi novinarji, ki so tedensko
dogajanje spremljali in zabeležili.
Naslednje vesele urice so se z
veliko hitrostjo bližale. Potrebno se je
bilo pripraviti na turnir družabnih iger.
Učenci so se pomerili v naslednjih igrah:
spomin, šah, domine, mikado, enka in
črni Peter. Dogajanje na turnirju pa so
spremljali radovedni novinarji, ki so po
končanem turnirju tudi poročali. Seveda,
kot se na turnirju spodobi, smo dobili tri
najboljše v posameznih igrah, ti so
prejeli priznanja.
V mesecu novembru smo na
igrišču za šolo izvedli krožno vadbo. Na
vsaki od šestih postaj je bila v kuverti
naloga z uganko ter opisom izvedbe
gibalnih vaj, prav tako je bil v kuverti
skrivnostni namig za obisk naslednje
postaje.
Zaključne vesele urice pa so še
skrivnost. Zagotovo pa bodo vesele in
zanimive. Se vidimo na veselih uricah
tudi naslednje leto.
Vesele urice so se izvajale tudi v
mesecu decembru. Vsak dan smo brali
'pravljice iz praznične košarice'.
Posamezna skupina si je izbrala knjigo iz
Darja Banovec
~2~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
KO SMO IMELI VESELE URICE, MI JE BILO SUPER, KER SEM PRIČAKOVAL, DA BO TEŽJE.
VŠEČ MI JE, KER SEM LAHKO SAM IZBRAL SKUPINO, NI MI BILO VŠEČ, KER JE TRAJALO
TAKO MALO ČASA. VESELE URICE NISO VSAK TEDEN, AMPAK ENKRAT NA MESEC.
IMELI SMO ŠPORTNE VESELE URICE, IGRALNE VESELE URICE, ENKRAT SMO ŠLI V
MUZEJ.
LUKA BRDAR, 1. C
~3~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
Mia, 2. a: Najraje igram spomin, ker si
moram zapomniti karte.
S sošolko sva odšli po šoli, kjer sva na
razredni stopnji delali anketo. Otroke
sva spraševali, kako jim je všeč pri
veselih uricah in katero delavnico/igro
imajo najraje.
Odgovorili so nama:
Neža, 2. a: Najraje imam spomin, ker
moraš razmišljati. Bila sem tretja.
Nastasia, 1. a: Najbolj mi je všeč igra ena,
ker se igram s prijatelji in sem zmagala.
Lea, 3. b: Najbolj mi je bilo všeč, ko sem
zmagala pri igri ena. V skupinah mi je
všeč, ker mi ni dolgčas.
Lana, 1. a: Rada imam igro ena, ker se
igra s kartami in ker kdaj tudi zmagam.
Lina, 3. b: Najraje imam vislice, ker
skoraj vsako leto izberejo iste besede.
Tara, 1. a: Všeč mi je, da smo pomešani,
ker se igram z učenci drugih razredov in
prijatelji.
Kiara, 3. b: Najraje imam igro ena, ker se
igram in družim z drugimi prijatelji.
Lana, 2. b: Všeč mi je mikado. To je
igranje s palčkami.
Nika, 3. b: Najbolj mi je bila všeč igra
ena, ker sem zmagala (bila sem prva).
Vanja Klobučar,
Hasanagić, 8. a
F
k
~4~
8.
a,
in
Sabina
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
1.
SKUPINA
Smo 1. skupina OPB, ki jo sestavlja 28 učencev 1. a in 1. c-razreda.
Ob sredah na obisk za eno uro pride nekaj učencev iz 5. skupine PB. Postali smo pravi
prijatelji.
V podaljšanem bivanju otroci najraje rišemo, se igramo z lego kockami …
Neradi delamo domače naloge in se prepiramo med sabo. Če se to zgodi, se čez 5 minut
že pogovarjamo.
slika skupine
Letošnje leto v PB je bilo zanimivo in pestro. Poleg tega, da so potekale vesele urice, smo
se vsak dan (raz)gibali zunaj na igralih ali pa na nogometnem igrišču. Če pa nas je
presenetilo slabo vreme, smo se odpravili v telovadnico ali v plesno dvorano.

Oktobra sta se 1. in 2. skupina PB odpravili v Dolenjski muzej. Tam nas je sprejela gospa
Lavra Fabjan. Popeljala nas je v muzej, kjer nam je predstavila posebno čelado, ki jo
hrani muzej. Učenci so si jo natančno ogledali, nato pa smo se odpravili v delavnico.
~5~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
Tam nam je gospa Lavra predstavila, kako je bila zgrajena čelada in kdo jo je nosil.
Pokazala nam je tudi, kako so včasih pokopavali ljudi, in povedala, kaj vse so dodali
pokojnemu v grob. Po predstavitvi pa je vsak učenec postal tudi arheolog. V mivki je
moral s sitom poiskati žebljiček, ki ga je potem pritrdil na čelado. Vsaka skupina PB je
tako naredila svojo čelado.

Novembra smo risali, rezali in krasili roke, ki smo jih potem poslali na Niveo. Poleg tega
smo si ustvarili lutko – ptiča. Pri izdelavi so nam pomagali tudi učenci 5. skupine PB, in
sicer pri tiskanju jesenskih listov, ki smo jih uporabili za krila in rep.
~6~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska

Po novem letu smo si naredili še drugačne, enostavnejše lutke. Pri ustvarjanju se nam je
pridružilo tudi nekaj učencev iz 5. skupine.

Decembra smo imeli igralni dan. Od doma smo lahko prinesli igrače, s katerimi se je
lahko igralo več učencev.
~7~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska

V mesecu kulture smo se pripravljali na prireditev Pokaži, kaj znaš. Nastopile so vse
skupine in se predstavile z različnimi točkami. Mi smo se predstavili z lončki.

Meseca marca smo že težko čakali pomlad in tulipane, da pokukajo iz zemlje. Vsak
učenec je naredil šopek, ki je krasil hodnik pred našim razredom.

~8~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
V mesecu aprilu smo spoznali nenavadno žival – kameleona. Najprej smo se ga naučili
narisati. Naslednjič pa smo si ogledali 5-minutni film o tem, kako hitro spreminja barvo.
Nato pa smo ga še izdelali.
Tara, 1. a

Zanimivo in zabavno nam je bilo delati packe. Pobarvano kapljo smo morali razpihati.
Bilo je kar težko, ampak nam je uspelo. Nato pa smo morali iz nje ustvariti oziroma
oblikovati bitje z določenim poklicem.

~9~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
Letošnja novost v podaljšanem bivanju je zvezek PB, kjer učenci utrjujejo svoje znanje,
rišejo, pišejo … Tisti, ki hitreje končajo domačo nalogo, naredijo še dodatno zabavno
nalogo (labirint, iščejo razlike med slikama, režejo in lepijo slike, računajo, rišejo vzorčke
…).

Junaki našega časa
Kdo je za tebe junak? Moj junak je:





Moj brat, ker me vedno brani. Klemen Longar, 1. a
Adriana, ker mi vedno pomaga. Tara Ficko, 1. a
Lana, ker se vedno z mano igra. Anja Ljubi, 1. a
Lana, ker je močna, se z mano igra in je moja najboljša prijateljica. Urša Gorišek,
1. a
Mami, ko mi brat Patrik nagaja, ga mami samo pogleda in takoj neha. Adrian
Oberstar, 1. a
Moj stric, moja teta in bratranec, ker mi vedno kaj kupijo. Lea Judež, 1. c

Mami, ker me straži, če bi me kdo vzel. Gregor Škof, 1. .

~ 10 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska


Jaz, ko Zojo popazim, jo pobožam in je takoj boljše. Benjamin Karlič, 1. a
Nastasia, ker se vedno z mano igra. Maruschka Lenart, 1. c








Mami, oči, brat, ker me vsi branijo. Daša Kafol, 1. c
Mina, ko se kaj zmotim, mi pove, da potem popravim. Adriana Gagić, 1. a
Tyr, ker mi 'rihta' blejblejde. David Može, 1. a
Damjan, vs,e kar se polomi, on v delavnici popravi. Luka Brdar, 1. c
Eneja, ker se vedno z mano igra. Eva Kuzmijak, 1. a
Moj oči, ker dobro igra pingponk. Jani Retelj, 1. c
Eneja: Eva
Lana: Urša
Kakšen pa mora biti junak?
Močan, ničesar se ne sme bati, dobrega srca.
Ogledali smo si tudi kratek prispevek o junakih Eriku iz Metlike in Neji iz Ljubljane. Oba
sta brez rok, ampak živita normalno življenje. Pišeta, rišeta, se vozita s kolesom, se igrata
… Po ogledu so otroci bili radovedni, kako je bti brez rok. Poskusili so tudi pisati z
nogami. Ugotovili smo, da je to zelo težko. Že sam prijem svinčnika je marsikomu
povzročil preglavice. Mimogrede nevede priskoči na pomoč tudi roka.
~ 11 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
Zapis z nogo:

Za konec pa še malo zabave.
~ 12 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
2. SKUPINA
~ 13 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
To skupino sestavlja 27 nadebudnih učencev. Sestavljeni smo kar iz dveh oddelkov: 16
nas je iz 1. b, 11 pa iz 1. c. Najraje se igramo v telovadnici ali na igrišču zunaj. Če pa
učiteljici kaj pripravita, se radi pridružimo ustvarjanju. Seveda tudi sami damo kakšen
predlog za dejavnost in potem smo še bolj veseli.
NAŠI JUNAKI
Ker je tema Časopiska vezana na temo junakov, sva se odločili, da bo tudi 2. skupina dala
pomemben prispevek tej temi, zato jo vključujeva. Z učenci smo se pogovarjali o junakih
našega časa. Nekateri učenci niso vedeli, kaj pomeni beseda junak, zato smo jo razložili
(junak je nekdo, ki je storil izredno pogumno, junaško dejanje oz. kdor zaradi kake
lastnosti ali dejanja vzbuja v ljudeh občudovanje in željo po posnemanju). Zatem so
učenci pripovedovali, kdo so za njih junaki. Izpostavili so predvsem junake iz resničnega
življenja (športa, družine) ter tudi iz sveta pravljic, risank. Spodaj je podanih nekaj
zanimivih izjav ter dve sliki (Benjaminov junak je slavni nogometaš Messi, Živin junak pa
je … – boste lahko kar sami prebrali).
Žan Š.: Zame so junaki Superman, Batman in Spiderman, ker rešujejo ljudi. Pa tudi moj oči,
ker dela salte in zelo dobro igra košarko.
Elisa L.: Zame je junak moj oči, ker ve, kako me lahko zbudi in me lahko dvigne, čeprav je
že star.
~ 14 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
Eva G.: Moj oči je zame junak, ker mi popravi zlomljene stvari in se rad veliko igra z mano.
Pa tudi mami, ker se rada z mano igra in dobro kuha, pa zna 'zrihtat' računalnik, ko ne
dela.
Gal Č.: Junaki so zame vojaki in Batman, ker rešujejo ljudi, ter vitez, ki je rešil Trnuljčico.
Jakob S.: Batman, Superman, Spiderman, ker rešujejo ljudi, pa tudi jaz sem junak, ker
znam na eni roki narediti stojo.
Luka P.: Zame so junaki partizani, ker so ubili fašiste in Nemce. Pa tudi San Giorgio, ker je
ubil zmaja za svojo princeso.
Luka V.: Zame so junaki moji hecni sošolci, ker se zanjo dobro hecat.
Tinkara G: Moja starejša sestra je zame junakinja, ker je znala nazaj dati kljuko od vrat,
ko je padla z vrat.
Anja P.: Moj oči je zame junak, ker pomaga meni in mojemu bratcu.
Beno S.: Beyblade, ker se spopadajo in se borijo z drugimi Beybladi.
Junaki v risbi:
KAJ JE UČENCEM NAJBOLJ VŠEČ V PB?
Kaj mislite, da so izbrali učenci? Delanje domačih nalog. Seveda ne, učenci so še vedno
isti, kot so bili vedno, v PB je najbolj »lušno« igranje ali pa odhod v telovadnico.
Anja P.: Všeč mi je, ko gremo ven ali v telovadnico in ko se igramo.
Deja O.: Najrajši še igram.
Žan Š.:Najraje rišem.
~ 15 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
Jakob S.: V PB mi je najbolj všeč, ko gremo ven in igramo nogomet. Sovražim, ko delamo
domačo nalogo.
INTERVJU Z NAJBOLJ ZANIMIVO UČENKO V 2. SKUPINI PB
To je Tinkara Grobler. Vprašanja so za njo pripravili kar učenci sami (Matic, Deja, Jakob,
Eliza).
Zakaj misliš, da je toliko sošolcev v PB glasovalo za tebe kot najbolj zanimivo
učenko?
Ker sem hitra.
Kako si lahko zmagala na teku?
Treniram tek in sem bila hitra.
Kako pa bi opisala samo sebe?
Hitro tečem, redno delam domače naloge v PB, veliko vem, kdaj pa kdaj pomagam
sošolcem, včasih sem tudi zabavna.
Kaj ti je všeč v PB?
Ko se igramo, ko gremo ven, ker lahko na igrišču tečem.
Ali rada igraš nogomet?
Ne, ampak rada tečem.
Ali tečeš štafeto?
Ja.
Imaš rada kužke?
Ja.
Plešeš balet?
Ja, rada plešem.
Ali si v koga zaljubljena?
Ja.
V koga?
V Matjaža iz 4. razreda.
Kaj rada delaš v prostem času?
Tečem, igram klavir.
Kaj rada delaš s prijatelji?
Igram se, dobro pa mi je tudi to, ko se lovimo v telovadnici.
OD ODPADKOV DO USTVARJALNOSTI
Ali veste, da so lahko star časopisni papir, papirnati tulci, zamaški … prav uporabna stvar
za ustvarjanje? Učenci v 2. skupini PB so se tako seznanili, da odpadke, ki jih razvrščamo
v smetnjake (steklo, papir, plastika …), lahko ponovno uporabijo. Tako so iz starega
časopisnega papirja delali smešne možičke, papirnati tulci pa so postali daljnogledi.
Nastali so prav zanimivi izdelki za igro ali okras. Pri tem pa so se učenci še posebej
zabavali.
Le poglejte si naše male ustvarjalce!
~ 16 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
STRAN ZA ZABAVO
SMEH JE POL ZDRAVJA
Pia:
Zakaj petelin tako zgodaj kikirika?
Zato, ker kasneje ne pride več do besede.
Zakaj je šla banana k zdravniku?
Ker se je vsa olupila.
Živa:
Kje je mami?
Traktor jo je povozil.
Kje je oči?
Traktor ga je povozil.
Kje je babica?
Traktor jo je povozil.
Kje je dedek.
Traktor ga je povozil.
Kje si pa ti?
Ja, traktor vozim.
Luka V.:
Kako veš, da je v tvojem hladilniku slon?
Ker so v maslu njegove sledi.
~ 17 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
Jaka B.:
Zakaj blondinke v trgovini pojejo jogurt?
Zato, ker na papirčku piše »Odprite tukaj.«
Eva:
Kaj leti po zraku in ima kavbojke?
Muha.
Mirjam:
Zakaj blondinka ne zapre vrat, ko gre na WC?
Zato, da je fantje ne gledajo čez ključavnico.
UGANKE
Anže:
Kaj je zeleno in raste v puščavi in ima bodice? (KAKTUS).
Pripravili: Petra Jenič in Zdenka Cimermančič
~ 18 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
3. SKUPINA
~ 19 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
Skupino sestavljamo učenci 2. b in 7 učencev 2. a razreda ter učiteljici Neva Bambič in
Majda Nemanič. V skupini je 14 deklic in 12 dečkov.
Ker nas je v skupini veliko, imamo različne interese, vendar se za vsakogar najde nekaj.
Vseeno pa se skupaj radi zabavamo, poslušamo glasbo in beremo pesmi, zgodbe in
pravljice, kaj zaplešemo, ob slovenskem kulturnem prazniku smo zaigrali v gledališki
predstavi Dežniki in skupaj nastopili s pesmico Dežek. Spretnost naših prstkov
~ 20 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
razvijamo z ustvarjanjem iz različnih materialov, rišemo in slikamo. Na naše izdelke smo
zelo ponosni in smo jih seveda pokazali ter razstavili na šolskem hodniku pred učilnico,
nazadnje pa so tudi naše risbice krasile jedilnico, ko nas je ob zaključku bralne značke
obiskala pisateljica Anja Štefan.
Zelo radi imamo športne aktivnosti. Če le vreme dopušča, se gibamo na prostem – na
šolskem igrišču, na igrišču z igrali ali v gozdu. Za zdravje in sprostitev pa poskrbimo tudi,
kadar nam jo vreme zagode in se razgibamo v telovadnicah, v plesni dvorani ali celo v
učilnici. Najraje se lovimo, igramo med dvema ognjema in muhce.
Malo manj radi »se spravimo« k domačim nalogam, vendar vemo, da je tudi to potrebno,
zato se po sprostitvi kar pridno »vržemo v delo«. Velikokrat smo pokazali, da znamo biti
tudi pesniki in pisatelji, saj smo zapisali pesmi, zgodbe, pravljice ali pa uganke, kar bomo
predstavili tudi v letošnjem Časopisku. Ja, počnemo veliko zanimivih reči, vendar vseh
seveda tu ne moremo predstaviti. Z našo aktivnostjo pa še nismo končali, saj še ni konec
šolskega leta.
Nekaj utrinkov naše ustvarjalnosti vam ponujamo v nadaljevanju. Uživajte!
RAZSTAVA NAŠIH RISBIC V JEDILNICI OB ZAKLJUČKU BRALNE ZNAČKE, NARISALI
SMO JIH PO NAVDIHU IZ KNJIG PISATELJICE IN PESNICE ANJE ŠTEFAN
~ 21 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
MANDALE
Mandala je simetrična risba ali slika v obliki kroga. Pogled na mandale pomirja in
poduhovlja. Mandalam pripisujejo zdravilne moči. Risanje mandal pogosto poteka tako,
da se umetnik najprej v sebi pomiri in nato skoncentrira na osebo in na zdravilne učinke,
ki jih želi prenesti na mandalo.
(vir: http://www.squidoo.com/mandale)
Barvanje mandal ustvari v razredu umirjeno, sproščeno in ozaveščeno vzdušje. Risanje
ritmičnih krogov na igriv in fantazijski način spodbuja otrokove sposobnosti
motoričnega razvoja, prav tako zahteva koncentracijo, pozornost, vnaša v njegovo
življenje red in strukturo. Motorika rok in številnih ponavljanj krožnih likov ustvari
delovni ritem, ki sprosti in osvobodi veliko pozitivnega v notranjosti otroka. V njem
prebujajo najlepša čustva, kot so resnica, ljubezen, sočutje, lepota in dobrota, vrednote,
ki so priznane v vseh kulturah na svetu.
(vir: http://www.mandala.si/risanje_otroci.html)
Spoznali smo, da barvanje mandal pomirja ... in ugotovili, da znamo barvati zelo
natančno, če se potrudimo in če želimo ... 
~ 22 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
VELIKA NOČ
Tako smo izdelali držalo za pirhe in pa stojalo za velikonočno sporočilo, ki ga
prinese ovčka ...
JUNAKI NAŠEGA ČASA
Za letošnjo temo Časopiska smo si izbrali JUNAKE. O njih smo se pogovarjali, ogledali
smo si prispevek o slovenski deklici in dečku, ki sta zares pogumna in predstavljata
pojem junaštva. Potem pa smo vsak pri sebi razmislili in se vprašali: »Kdo je zame
junak?« Na plano so prišle zanimive misli, ideje, razmišljanja o junaštvu in pravzaprav
smo ugotovili, da junaki niso le v filmih in risankah ter v knjigah oz. daleč stran, ampak je
veliko teh kar med nami, med sošolci in sošolkami. Zelo prijetno presenečenje!
~ 23 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
Razmišljali smo, kdo so junaki, kaj bi narisali, napisali ...
... potem pa je kar šlo in roke so kar same od sebe delale.
~ 24 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
Takole smo se trudili ....
in nastali so naslednji izdelki:
Pesmici o junakih:
Naši junaki
Junaki našega časa
Naši junaki so močenjaki,
lahko so debeli,
samo da ne bi znoreli.
Nekateri so suhi,
ampak niso lenuhi.
To so junaki, ki niso čudaki!
Junaki našega časa zelo zanimivi so,
včasih želim si, da prebrali bi nam pravljico.
Junaki, pridni in prijazni,
radi nam pomagajo in z njimi je lepo.
Jakob Hussein, 2. b, 3. sk. OPB
Saj vemo, da vam ni lahko,
a splača se zelo.
Junaki naši so vsi: vitezi, barbike in
princese – vsi junaki super so!
Lana Anderlič, 2. b, 3. sk. OPB
~ 25 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
O junakih »na splošno«:
Kdo je tvoj junak?
Moji junaki
Pija je moja junakinja, ker je prijazna, pomaga sošolkam in sošolcem in je tudi pametna.
Zelo veliko se smeje, rada riše , njena najboljša prijateljica je Neža, s katero se skupaj
igrata. Zelo rada hodi v šolo in zelo rada se uči. Pa še prva je opravila bralno značko!
Zara Bartolj, 2. a, 3. skupina OPB
Moji junaki so: Tarzan, Lijo in Lujo, Lassie, zvončica.
Zakaj so moji junaki? Tarzan je moj junak zato, ker je hiter in rad pomaga in pleza po
drevesih kakor opica. Lijo in Lujo sta dobra prijatelja in skupaj rada pomagata, zato sta
moja junaka. Lassie je moja junakinja, ker pomaga, ko so drugi bolni in tistim, ki jih
pozna.
Lara Golob, 2. b, 3. skupina OPB
Moji junaki so: Peter Pan, Peter Klepec, Lajka
To so moji junaki, ker sta Peter Pan in Peter Klepec zelo močna. Lajka pa je šla prva v
vesolje.
Junakinja in junak sta prijazna, vztrajna in nam pomagata. Rada bi, da bi bila junakinja
jaz. Vendar ni lahko.
Blažka Hrovat, 2. b, 3. skupina OPB
Moja junakinja je Tina Maze, ker se ne norčuje, je dobra prvakinja, je prijazna do ostalih,
dobro smuča, velikokrat zmaga, ima rada otroke, je velikokrat na televiziji, je zelo hitra,
velikokrat je na drugem mestu, bolj malokrat pa na prvem, včasih se pa tudi zgodi, da je
na tretjem mestu.
Larisa Ljubi, 2. a, 3. skupina OPB
Uganka:
Kdo je tisti, ki pomaga ljudem?
Kdo je tisti, ki je pogumen?
Kdo je tisti, ki ne odneha?
To je ___ ___ ___ ___ ___. (Rešitev: beri od desne proti levi: kanuj)
Maks Vidmar Konda, 2. b, 3. skupina OPB
~ 26 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
Risbice o junakih, kjer so »naši fantje« z velikim veseljem risali svoje nogometne
idole:
~ 27 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
Deklice pa so junake našle v drugih ljudeh .... ali pa .... živalih:
»NAŠI STRAŠNI LEVI«
Da smo tudi mi junaki, smo dokazali, ko smo si upali narisati strašne leve .... Erik je
predlagal, da so to naši strašni levi. Dobro se je spomnil!
~ 28 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
EKO TEDEN
Ob eko tednu smo izdelovali uporabne izdelke iz odpadnega materiala. Nastale so lutke,
zbiralniki za zamaške, inštrumenti, robotki, vozila: letala, avti, čolni in še kaj.
Ustvarjanje je izgledalo nekako tako .....
~ 29 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
Naše pesniške in pisateljske sposobnosti pa niso prišle na dan le ob temi »Junaki
našega časa«, temveč smo tudi sicer pokazali, da smo tega vešči vedno bolj in bolj.
V pomladanskem času smo bili zaljubljeno razpoloženi in smo zopet .... PISALI ...
Vprašali smo se: »Zakaj imamo radi pomlad?«
Spomladi se narava prebuja.
Spomladi rastejo zvončki in trobentice, mačice, vijolice.
Živali se začnejo prebujati.
Spomladi se ptički ženijo.
Spomladi veliko dežuje.
Spomladi imamo velikokrat piknik.
Spomladi hodimo na sprehode.
Spomladi imamo veliko počitnic.
Spomladi je toplo.
Zara Bartolj, 2. a, 3. skupina OPB
~ 30 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
Oh, ta pomlad ...
Pomlad
Sonce sije, rožice cveto in ptički pojo,
vesela sem, ker prišla pomlad je v vas.
Zelo sem srečna,
ker je veliko rož za nas.
Mia Plantan, 2. a, 3. skupina OPB
Pomlad
Nekega pomladnega dne je mama medvedka skotila mladička. Ime jima je dala Bor in
Ajda. Ajda je bila bolj mirna, Bor pa je bil živahen. Mama je bila na njiju zelo ponosna.
Lepo in mirno sta rasla. Kmalu sta odrasla. Poiskala sta si vsak svoj par. Dobila sta
mladička. Mama je še zdaj ponosna na njiju.
Maja Pavič, 2. b, 3. skupina OPB
Kako je deček videl pomlad
Nekoč je živel deček, ki se je igral na travniku. Zelo rad je nabiral cvetje. Nekega dne pa je
odtrgal rožo, ki ga je odpeljala, kjer je bila doma pomlad. Pomlad je rekla: »Kaj delaš
tukaj?« Deček je rekel: »Veš, odtrgal sem rožo in zdaj sem tu. Ali me lahko začaraš nazaj
domov?« »Ja,« je rekla pomlad. »Čira, čara, bum!« je zaklicala pomlad. In deček je bil že
doma. In živel je z mami in očkom srečno do konca svojih dni.
Mia Plantan, 2. a, 3. skupina OPB
Pomlad
Pomlad je že prišla! Vedno se je veselim. Toplo sonce sije, ptički pojejo, živali se
prebujajo in ptice priletijo iz toplih krajev. Spomladanski znanilci so zvonček, trobentica
in vijolica.
Tako se je nekega spomladanskega dne prebudil zvonček. Zacingljal je in prebudil še
druge. Vsi so zazehali in se veselili pomladi. Mali zvonček je zagledal vijolico. Bila mu je
všeč. Spoznala sta se in se veselo igrala. Prišla je noč in skupaj sta zaspala.
Blažka Hrovat, 2. b, 3. skupina OPB
Pomlad
Neki deček je srečal pomlad. Pravi, da je zelo lepa. Pravi, da je pomlad zelo prijazna in se
mu je nasmehnila. Pomlad prinaša srečo.
Erik Mihalič, 2. b, 3. skupina OPB
~ 31 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
Ker smo bili v skupini učenci iz dveh oddelkov in smo se morali drug drugega
navaditi, smo se učili sprejemati drugačne oz. drugačno misleče, strpnosti,
sodelovanja in še mnogo drugih veščin, ki sodijo k temu, spletale pa so se tudi
prijateljske vezi. Tako je nastala tudi Mijina misel o prijateljstvu, ki bi jo bilo prav
škoda zadržati zase.
PRIJATELJI IN PRIJATELJICE
Prijatelji in prijateljice so ti družba in tisti, ki se s tabo igrajo in te imajo radi. Prijatelji in
prijateljice so zelo radi s tabo in upajo, da si zdrav. Ves čas so ti ob strani. Včasih se
spreš, a drug dan si že spet prijatelj ali prijateljica.
Mia Plantan, 2. a, 3. sk. OPB
Za konec pa še ...
Naši dragi učenci ... Čeprav vemo, da zmorejo marsikaj dobrega, da so pametni,
iznajdljivi, pridni, se učijo, trudijo (eni raje, drugi manj ), nam velikokrat
»kravžljajo živčke« s svojim obnašanjem ..., ki se mu včasih tudi nasmejimo.
Čeprav si učitelji belimo glavo, kako bi jih naučili drugačnega vedenja, ki bi vsem
olajšalo delo in aktivnosti naredilo prijetnejše ter so zaradi marsikaterega
posameznega učenca noči manj prespane, nas izdelki, kot je naslednji,
»potolažijo«, da ne delamo vsega zaman.
Pesem je nastala samostojno in prostovoljno, le ob navodilu, naj se učenci in
učenke spremenijo v pesnike in pesnice – tema, vsebina, pisava in oblika pesmi je
bila poljubna. Dekleti sta sami želeli pesem tudi ilustrirati. Izdelek si oglejte na
naslednji strani.
~ 32 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
VSEM BRALCEM ŽELIMO, DA BI SE MED PRIHAJAJOČIMI POČITNICAMI IMELI LEPO
IN DA BI NA MORJU SIJALO SONCE (NE POZABITE PA NA KREMO ZA ZAŠČITO PROTI
SONČNIM OPEKLINAM, DA NE BOSTE ČISTO RDEČI  ).
LEP POZDRAV DO NASLEDNJEGA LETA, KO BOMO ŽE V 3. RAZREDU!
JUHUHU!
~ 33 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
4. SKUPINA
~ 34 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
Zanimivo, kako smo se predstavili ...
MI SMO 4. SKUPINA PB
Pri nas je 23 učencev in vsak ima prijatelje. Učita nas učiteljica Darja in učitelj Andrej.
Največkrat gremo na svež zrak. Ko dežuje, gremo v telovadnico ali delamo domačo
nalogo. Igramo se tudi vislice in bingo na tablo. Zunaj se fantje vedno želijo igrati
nogomet. Jaz se najraje igram med dvema ognjema.
Matija Blatnik
V 4. skupini mi je všeč, ker se igramo, rišemo in delamo nalogo. Naši učiteljici je ime
Darja. V podaljšanem bivanju najraje rišem. Moji prijatelji so Lina, Neža, Pia in Flori.
Najbolj všeč mi je, da naredim nalogo in mi je doma ni potrebno narediti.
Katja Vertuš
Naša skupina je včasih zelo mirna. Ko naredimo domačo nalogo, lahko rišemo, se igramo,
pišemo ali računamo. Najlepše v podaljšanem bivanju je, ko grem na nogomet ali pišem
vice. Rad grem tudi na igrišče. Iz PB odhajam domov ob pol štirih.
Jaka Klobučar
~ 35 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
V 4. skupini mi je zelo lepo. Lepo mi je zato, ker imam veliko prijateljic, ker gremo na
igrišče, se igramo vislice in tombolo. V PB delamo domačo nalogo, gremo v telovadnico
in se igramo v učilnici. Včasih nam učitelj ali učiteljica dasta kakšno nalogo. Učita nas
učiteljica Darja Banovec in učitelj Andrej Vindiš.
Lina Klobučar
V 4. skupini smo učenci iz 2. a in 3. b-razreda. Moji prijatelji so Mirlind, Saša in Jaka.
Učita nas učitelj Andrej in učiteljica Darja. Imam se zelo lepo.
Jaka Lopez Vernig
V PB nas poučujeta učiteljica Darja in učitelj Andrej. Z mano sta sošolki Serena in Neža. V
PB delamo domačo nalogo ali rišemo, gremo na igrišče. Včasih gremo v knjižnico ali v
telovadnico. V PB mi je lepo. Počutim se dobro.
Pia Kump
Učita nas učiteljica Darja in učitelj Andrej. PB imamo v 3. b-razredu. V PB rišemo, pišemo
in se igramo. Počutim se veselo, dobro in varno. Najbolj mi je všeč, ko imamo vesele
urice. Pri veselih uricah mi je bilo všeč, ko smo iskali skrivnostno besedo. Uganil jo je
Mark.
Serena Vrhovnik
~ 36 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
~ 37 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
V naši skupini smo se igrali igrico govoreči krog. Učenci so sedeli v krogu in dopolnjevali
povedi.
1. PRI SEBI IMAM NAJRAJE ...
2. RAD/A BI POSTAL/A ...
3. MOJA NAJLJUBŠA ZABAVA JE ...
4. DOBRO SE POČUTIM, KADAR ...
5. ŽALOSTEN/NA SEM, KADAR ...
6. UPAM, DA ...
Vse smo potem še zapisali.
1. PRI SEBI IMAM NAJRAJE družino in bližnje sorodstvo.
2. RADA BI POSTALA drsalka na ledu in atletinja.
3. MOJA NAJLJUBŠA ZABAVA JE, ko sem s prijateljicami sama na plaži ali prespim pri
prijateljici.
4. DOBRO SE POČUTIM, KADAR sem pohvaljena pri pouku in kadar sem na morju.
5. ŽALOSTNA SEM, KADAR odpade balet in ko nisem v šoli.
6. UPAM, DA bom letos končala izpit v glasbeni šoli in da bom uspešna.
Neža Račečič
1. PRI SEBI IMAM NAJRAJE očija.
2. RAD BI POSTAL gasilec.
3. MOJA NAJLJUBŠA ZABAVA JE, ko se z Urbanom tepem s »povštri».
4. DOBRO SE POČUTIM, KADAR ližem sladoled.
5. ŽALOSTEN SEM, KADAR se z Urbanom stepeva.
6. UPAM, DA dobim diplomo.
1. PRI SEBI IMAM NAJRAJE družino.
2. RAD BI POSTAL vojak.
3. MOJA NAJLJUBŠA ZABAVA JE rojstni dan.
4. DOBRO SE POČUTIM, KADAR sem z družino.
5. ŽALOSTEN SEM, KADAR zbolim.
6. UPAM, DA grem k Primožu.
~ 38 ~
Jošt Badovinac
Maj Povše
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
1. PRI SEBI IMAM NAJRAJE družino, stare starše in prijatelje.
2. RADA BI POSTALA baletka na ledu in atletinja.
3. MOJA NAJLJUBŠA ZABAVA JE, ko sem z družino, prijatelji na rojstnem dnevu.
4. DOBRO SE POČUTIM, KADAR sem s starši, ko imam rojstni dan.
5. ŽALOSTNA SEM, KADAR mi sestrica nagaja in ko nisem pridna v šoli.
6. UPAM, DA bom pridna v šoli in da bom dobila dobro službo.
Pia Kump
1. PRI SEBI IMAM NAJRAJE mamico.
2. RAD BI POSTAL raziskovalec kosti.
3. MOJA NAJLJUBŠA ZABAVA JE moj rojstni dan.
4. DOBRO SE POČUTIM, KADAR telovadim.
5. ŽALOSTEN SEM, KADAR sem pri babici in dedku.
6. UPAM, DA bom za svoj rojstni dan šel v kino.
Mark Nilić
1. PRI SEBI IMAM NAJRAJE prijatelje.
2. RADA BI POSTALA učiteljica.
3. MOJA NAJLJUBŠA ZABAVA JE rojstni dan.
4. DOBRO SE POČUTIM, KADAR se lepo igram s prijatelji.
5. ŽALOSTNA SEM, KADAR mi nekdo reče grdo besedo.
6. UPAM, DA bom kmalu obiskala Marto.
1. PRI SEBI IMAM NAJRAJE družino.
2. RAD BI POSTAL košarkar.
3. MOJA NAJLJUBŠA ZABAVA JE košarka.
4. DOBRO SE POČUTIM, KADAR igram košarko.
5. ŽALOSTEN SEM, KADAR zbolim.
6. UPAM, DA bom zdrav.
Ajda Markelj
Aljaž Šenica
1. PRI SEBI IMAM NAJRAJE družino.
2. RAD BI POSTAL pevec.
3. MOJA NAJLJUBŠA ZABAVA JE, ko imam rojstni dan.
4. DOBRO SE POČUTIM, KADAR mi kdo kaj podari.
5. ŽALOSTEN SEM, KADAR me kdo tepe.
6. UPAM, DA bom končal šolo.
Luka Vesel
1. PRI SEBI IMAM NAJRAJE svojo družino.
2. RADA BI POSTALA zdravnica.
3. MOJA NAJLJUBŠA ZABAVA JE, ko rišem.
4. DOBRO SE POČUTIM, KADAR rišem.
5. ŽALOSTNA SEM, KADAR se iz mene sošolci norčujejo.
6. UPAM, DA bom zdrava.
~ 39 ~
Katja Veruš
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
1. PRI SEBI IMAM NAJRAJE družino.
2. RAD BI POSTAL nogometaš.
3. MOJA NAJLJUBŠA ZABAVA JE, ko igram kitaro.
4. DOBRO SE POČUTIM, KADAR igram nogomet.
5. ŽALOSTNA SEM, KADAR pada sneg.
6. UPAM, DA bom nogometaš.
Vid K. Kolenc
BABICA MI JE POVEDALA
Babica mi je povedala, kako je bilo, ko je bila majhna. Povedala mi je, da je bilo življenje
drugačno. Učiteljice so bile strožje in kazni so bile veliko hujše. Kazni so bile take, da so
jih tepli po riti ali pa so stali v kotu. Zelo so morali biti pridni. Zelo lepo so morali pisati.
Luka Vesel, 2. a, 4. sk.
DEDEK MI JE POVEDAL
Dedek mi je povedal, da je naš kuža Muri poginil, ker je šel na sprehod po cesti in ga je
povozil avto. Dedek ga je našel in pokopal blizu mojega morskega prašička po imenu
Flora. Pokopal ga je na travniku.
Serena Vrhovnik, 2. a, 4. sk.
Dedek mi je povedal, da se je poškodoval pri delu in so mu zato odrezali kazalec, a ne cel.
Odrezali so mu le toliko, kakor je velik noht. Povedal mi je tudi, da ga je zelo bolelo.
Pia Kump, 2. a, 4. sk.
MOJ NAJBOLJŠI PRIJATELJ JE …
Moja najboljša prijateljica je Lina, ker se vedno skupaj igrava v podaljšanem bivanju in
ker velikokrat pomaga sošolcem.
Katja Vertuš, 3. b, 4. sk.
Moj najboljši prijatelj je Aljaž Pirc. Skupaj sva hodila v vrtec in odkrivala rove. S prijatelji
smo odkrili zelo velike kosti, igrali smo se raziskovalce in se skrivali v grmovju. Skoraj
vedno mi prinese najboljša darila za rojstni dan.
Matija Blatnik, 3. b, 4. sk.
V OPB smo učenci razmišljali, se pogovarjali in zapisali, kdo so junaki našega časa. Kdo je
junak? Kakšne lastnosti ima junak? Zakaj je nekdo junak? Junak je lahko vsakdo izmed
nas, so zapisali učenci.
~ 40 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
MOJ JUNAK JE …
Moja junakinja je Ajda, ker je pridna, samostojna in vesela. Rada pomaga in ima dobro
srce. Rada obiskuje folklorni in pravljični krožek. Najboljša je pri slovenščini. Ima kratke
rjave lase.
avtor neznan, 4. sk.
Zame je junak Simon. Star je 28 let. Preživel je, ko je pristal na mini, ki je eksplodirala. Za
njega zbiramo zamaške, da bo dobil noge. Sedaj se vozi z invalidskim vozičkom. Hodi v
službo. Dela samo tisto, kar zmore. Želim, da zberemo veliko zamaškov, da bo dobil
protezo in bo lahko spet hodil.
Erika Marjanović, 2. a, 4. sk
Moj junak je ruski vojak Zajčev. Boril se je v 2. svetovni vojni, ko je Nemčija napadla
Rusijo. Bil je zelo dober strelec. Boril se je za Rusijo. Ubil je veliko nemških vojakov,
oficirjev. Rusija se je borila za svoje življenje, Nemčija pa za prevlado sveta. Rusija je z
vojakom Zajčevim imela veliko srečo. Skrival se je v stavbah, pokrit je bil s temno rjuho.
Pri skrivanju so mu pomagali njegovi prijatelji. Na koncu so zmagali ruski vojaki.
Matija Blatnik, 3. b, 4. sk.
Moja junakinja je mami, zato ker je, ko so šli s prijatelji na počitnice, rešila prijateljico, ki
je padla iz čolna v jezero. Mami je skočila iz čolna v jezero in jo rešila, da ni utonila.
Junakinja je tudi zato, ker jo je med jahanjem pohodil, ravno takrat pa je bila noseča z
mano. Junakinja je tudi zato, ker dela na okrožnem sodišču in se sreča z nevarnimi tipi.
Ko je hodila v službo, je imela kup dela, a zdaj ima srečo, ker je na porodniški. Je zelo
prijazna, pomaga mi pri nalogi in mi razloži, če kaj ne razumem. Me vzgaja in razvaja. Si
vzame čas zame in za druga dva bratca. Mi ne kupi bedarij, a le potrebne stvari. Mi
prebere pesmice za lahko noč. Me pelje v muzej ali kam na počitnice. Mami ni še sodnica,
a si to zelo želi. Tudi jaz ji želim veliko sreče pri tem, da postane sodnica. Prav zanima
me, kaj bo v letu 2013 naredila dobrega zase in za druge. Mislim, da je vesela, tudi če ni
slavna, saj junaki ponavadi niso slavni, imajo le dobro srce. Ko je bila mlajša, ni
pričakovala tako dobre službe, a na koncu je postala pravnica.
Junakinja je tudi zaradi tega, ker dela od osmih zjutraj do štirih popoldne in potem
poskrbi za svojo družino.
Neža Račečič, 2. a, 4. sk.
~ 41 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
Deklico Anjo sem spoznal v oddaji Tednik. Zame je junakinja zato, ker lahko piše, riše,
tipka in nasploh vse dela z nogami. Se zelo potrudi. Stara je dvanajst let. Tudi jaz sem
poskusil risati z nogami, vendar mi ni šlo. Mislim, da je morala deklica Anja veliko vaditi,
da se je vse to naučila.
Luka Vesel, 2. a, 4. sk.
Moja junakinja je mami. Junakinja je zato, ker prenese delo v službi. Dela v bolnici. Je
medicinska sestra. Spi tri do štiri ure na dan. Največkrat dela ponoči. Včasih pa dela
zjutraj in popoldne. Dela po osem in več ur. Njeno delo je zelo naporno. Enkrat je
zdravila dedija moje najboljše prijateljice Neže.
Pia Kump, 2. a,4. sk.
Moja junakinja je mami, zato ker poskrbi zame, hodi v službo in v šolo. Ko je bila v službi,
je bila medicinska sestra. Časi so minevali in mami je šla še enkrat na fakulteto. Ampak
ne vem, kaj bo postala sedaj, zagotovo bo znala več. Najbolj si želim, da bi bila učiteljica.
Serena Vrhovnik, 2. a,4. sk.
~ 42 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
Nik je zame junak, ker je obranil enajstmetrovko. Je dober prijatelj. Je prijazen do mene.
Ubranil je že veliko žog. Je dober golman. Je hiter v teku.
Vid Kermavt Kolenc, 2. a, 4. sk
Mojemu dedku je ime Jovo. Piše se Aleksić. Moj dedek je znal sestaviti mitraljesko. Imel
je tudi vojaško opremo. Znal je voziti tank. Preživel je v vojni.
Mark Nilić, 2. a,4. sk.
Moj junak je moj bratec Matic. Zdaj je star pet let. Ko je imel prvo poškodbo, je bil star
eno leto. Ko pa drugo, pa štiri leta. Prvič je padel na pručko, drugič pa mu je omara padla
na glavo. Zaradi hude poškodbe je bil tri mesece v bolnišnici. V bolnišnici se je dobro
»odrezal«. Zame je junak, ker je obe hudi poškodbi preživel.
Katja Vertuš, 3. b, 4. sk.
Zame je junak Harry Potter. Igral je pet filmov. Harry Potter je umrl, ampak igra različne
filme. Čara s čarobno palico, igra nogomet s čarobno metlo. Ima prijateljico in prijatelja.
Tudi jaz sem poskusil čarati, ampak ni šlo. Jaz bi rad bil čarovnik tako kot Harry Potter.
Dionis Katana, 2. a, 4. sk.
BOŽIČNE POTIČKE ZA VSE …
Luka in njegov oče sta na božični večer pekla potičke. Ponoči je oče vozil voz s potičkami.
Luka pa jih je odnašal pred hiše. Ob polnoči je prišel medved. Medved je pojedel vse
potičke in ga je bolel trebuh.
Pia Kump, 2 .a, 4. sk.
VICI …
V mestu se srečata dve blondinki. Prva vpraša drugo blondinko, na kateri avtobus je
namenjena in ji odgovori, da na avtobus številka ena: »Na kateri pa ti?« Na avtobus
številka tri. Pripelje avtobus številka trinajst pa reče prva, da zdaj lahko pa gresta skupaj
domov.
Jaka Klobučar, 3. b, 4. sk.
Debel policist stoji pred vrtcem. Potem pride vzgojiteljica in vpraša, če pričakuje
dojenčka? Odgovori, da ne, saj ima to od piva.
Eva se vrne z verouka. Mamica jo vpraša, o čem je govoril župnik danes, in ji odgovori, da
o njej in nekem Adamu.
Zapornika se pogovarjata:
~ 43 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
»No, si videl, kakšno fino uro je imel moj odvetnik?«
»Nisem, pokaži!«
Mami odpre okno in zavpije:
»Jaaaaneeeezzzz, hitro domov!«
»Kaj pa je, a sem zaspan?«
»Ne, lačen si!«
Janezek gre z mamico na letalo. Janezek začne tekati po letalu. Pride skrbnica in reče, naj
ne moti potnikov. Mama reče: »Janezek, pojdi se ven igrat.«
Janezek se v trgovini prerine v sredino vrste. Starejša gospa ga opozori: »Poba, postaviti
se moraš na konec vrste!«
»Nemogoče, tudi tam že nekdo stoji.«
Matija Blatnik, 3. b, 4. sk.
Pisali smo tudi pravljice. Pravljice, ki jih še nikoli niste slišali in jih niste še nikjer
prebrali.
NESKONČNI GOZD
Nekje v gozdu, čisto na robu jase je stala bela hišica. Hiša z belim zidom. V njej sta
stanovali mamica in Rdeča kapica. Ime je dobila, ker ji je njena babica sešila kapico iz
rdečega blaga. Nekega dne je babica zbolela. Mamica prosi svojo hčerko, da nese babici
potico, vinček, kruh in vodo. Naroči ji, naj gre v neskončni gozd in naj bo previdna. V
gozdu jo sreča črni volk. Vpraša jo, kam gre. Rdeča kapica pove, da gre k babici. »Pojdi po
tej poti, hitreje boš prišla do babice,» ji reče volk. A volk se je zmotil. Rdeča kapica je
hitreje prišla do babice kot volk.
Volk pride pred babičino hišo in ravno ko hoče vstopiti, pride lovec in ustreli volka. Iz
njegove kože je naredil odejo. Babica in lovec postaneta mož in žena.
Erika Marjanovič
~ 44 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
Erika Marjanovič, 2. a
~ 45 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
5. SKUPINA PB
Avtor: Patrik Oberstar
~ 46 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
V 5. skupini je 27 otrok, 13 fantov in 14 deklic. So prijazni in živahni, nekateri še preveč.
Smo učenci 3. a in 3. b. Velikokrat tudi kaj ustvarjamo. Včasih gremo tudi ven, razen če
dežuje, se igramo notri. Pred malico se združimo s 4. skupino.
Marko Lukšič, 3. a
V podaljšanem bivanju naredimo
domačo nalogo. Včasih gremo tudi ven
ali ustvarjamo. Čas v podaljšanem
bivanju hitre mine, ker je tako zabavno.
VERONIKA SADEK
Zelo velikokrat se igram zunaj. Z nami je
učiteljica Mojca Kadivnik, ki je zelo
prijazna. Skupaj ustvarjamo, se učimo,
igramo in beremo. Zelo se imamo radi.
Skupaj smo že nastopili na Pokaži, kaj
znaš.
NIKA KOVAČIČ
~ 47 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
KOLAŽ DOGODKOV NAŠE SKUPINE
TRIKI
Ena najbolj zgodnjih fotografij iz naše
skupine prikazuje učence, ki so se nam
predstavili kot čarodeji. Prikazali so nam
zanimive trike, nekatere smo nato
uporabili tudi v predstavi Pokaži, kaj
znaš.
MALE SIVE CELICE
V zimskih mesecih smo si čas krajšali z igro male sive celice. Dodobra smo nakodrali
možgančke, pa še zabavali smo se.
ENA USTVARJALNA
Iz papirja smo delali škatlice. Vanjo lahko pospravim kakšno stvar, npr. verižico.
Nejc Kump
~ 48 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
POKAŽI, KAJ ZNAŠ V OPB 5
potrebno, da mi je
nerodno. Všeč mi je bilo
tudi, ko sem pela.
Nika Lindič
Nika Kovačič
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo imeli Pokaži, kaj znaš v
naši skupini. Naučila sem se veliko trikov in tega, da ni
PRED VELIKO NOČJO SMO PEKLI PRAZNIČEN KRUH
Bili smo v gospodinjski učilnici, kruh smo zamesili že pred kosilom, nato smo ga
premesili in zopet čakali, da vzhaja. V tem času smo prepisali recept, da ga bomo lahko
spekli tudi doma. Komaj smo ga pričakali. Dišalo je po celi šoli in k nam privabilo več
lačnih in radovednih.
Naslednji dan so učenci povedali:
-
Danes bomo pekli kruh tudi doma.
Počakala sem, da so prišli domov še starša in bratca. Kruh sem dala na mizo, pa je
vsak vzel en košček.
Mami si je recept prepisala v svoj zvezek.
~ 49 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
-
Vsi so me spraševali, kje imam kruh, pa sem vsakemu odgovoril, da sem ga
pojedel, a imam recept.
Z mami sva skupaj pojedla kruh.
Po našem receptu sva doma z mami naredili kifeljčke.
MATERINSKI DAN: izdelovali smo darilca za mamice
Rožico sem skrila v
šolski predal. Ko sem jo
dala mamici, je bila zelo
vesela. Dovolila mi je biti
zelo dolgo pokonci.
Rekla je, da take rože ne
srečaš vsak dan.
(VERONIKA)
V nedeljo sem mamici
zjutraj dal darilo za
materinski dan. Darila je
bila zelo vesela in me je
objela. Potem je darilo
pokazala še drugim.
(NEJC)
~ 50 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
Darilo sem v petek skril pod posteljo,
mama pa ga je našla v soboto. Zvečer, ko
sem šel spat, so bili copati pod posteljo
in mami jih je dala zraven postelje, da jih
ne bi zjutraj iskal. Takrat je opazila
darilo. (JURE)
Svoje darilo za mamico sem skril v
luknjo pod omaro, za katero veva le jaz
in moj brat. (MARKO)
JUNAŠKI POKLICI
-
Varnostnik, ker ščiti denar (Nejc);
vojak, ker brani državo (Marko B. in Žan) in žrtvuje življenje za druge (Lea);
policist, ker pomaga drugim v stiski (Kiara) in pazi na promet (Nika K.);
gasilec, ker rešuje ljudi iz ognja (Eva in Marko L.);
veterinar, ker ozdravi, pomaga in rešuje živali (Veronika in Irena);
varuška, ker varuje dojenčke, če kam gremo (Jure);
zdravnik, ker pomaga ljudem, da se pozdravijo (Fatime in Jelena);
odvetnik, ker varuje ljudi, da niso v zaporu in preveč obtoženi (Patrik);
gorski reševalec, ker rešuje ljudi, ki so v težavah ali se poškodujejo (Gal Fink).
KDO JE ZA NAS JUNAK?
Moj junak je oči, ker pomaga ljudem v Afganistanu in na Kosovu. Gal Fon
Moja junakinja je mamica, ki mi pomaga pri težkih stvareh, me ima rada, se z menoj igra
in je spoštljiva. Nina Gorenc
Moj junak je punca, to je moja mami. Nima nobenih super moči, a je prijazna in poštena,
zato jo imam rada. Nika Kovačič
Moj idol je Nika Kovačič, ker je prijazna, mi pomaga. Z njo sem bila v sobi v šoli v naravi.
Tam sva se zabavali in obmetavali z mojo plišasto igračko. Veronika Sadek
Moj junak je Marko Lukšič, ker se z menoj igra in mi pomaga pri delu. Meni se zdi
prijazen in smešen. Oba sva smešna. Veliko se zabavava skupaj. Zdi se mi, da ni boljšega
prijatelja. Jure Gazvoda
Moj očka, ker je varnostnik in to je nevaren poklic. Izbrala sem ga zato, ker je on samo
moj očka, ker je z menoj zelo prijazen in ga imam zelo rada. Nika Judež
~ 51 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
Junak je moja mami, ker je zdravnica in pomaga ljudem. Pove jim, kaj morajo piti in jesti.
Včasih napiše recept, če je to potrebno. Zame je ona velik junak, ker ozdravi veliko ljudi.
Je prijazna, pametna, dobra po srcu. Ko sem bila bolna, je zame skrbela in se z menoj
igrala. Jelena Kovačević
SMO JUNAKI LAHKO TUDI MI?
1. DEL: V HUMANITARNEM CENTRU
V dneh preden smo obeležili teden Rdečega križa smo obiskali Humanitarni center na
Drski.
V četrtek, 3. maja, smo odšli učenci tretjih razredov iz podaljšanega bivanja v
Humanitarni center Rdečega križa. Tam nas je sprejela Barbara Ozimek. Odpeljala nas je
v učilnico, kjer učijo, kako biti človekoljuben in pomagati ljudem. Najprej smo se malo
pogovarjali, potem pa smo si ogledali nekaj prostorov. Videli smo jedilnico, kjer prihajajo
po hrano ljudje, ki je nimajo. Videli smo garsonjero za tiste, ki izgubijo streho nad glavo.
Bili smo tudi v skladišču, kjer hranijo obleke, igrače in hrano, ki se ne pokvari hitro. Ko
smo odhajali, smo dobili še strip Zgodba o ideji, ki govori o nastanku Rdečega križa. Bilo
je zelo zanimivo, saj smo veliko izvedeli. Tudi to, da RK spodbuja krvodajalstvo in da
imajo defibrilator. To je naprava, ki pomaga človeku v nezavesti, da mu hitreje teče kri.
Bilo mi je všeč.
Veronika Sadek, 3. a
2. DEL: NAŠA ČLOVEKOLJUBNA DEJANJA
MAMA JE ZBOLELA
Ko je bila mama bolna, me je prosila, da ji skuham čaj in ji prinesem za jesti. Najprej sem
pristavila vodo, ko je zavrela, sem dodala vrečko in počakala. Medtem sem segrela
makarone, jih posipala s sirom in odnesla. Zaželela sem ji dober tek in da bi se čim prej
pozdravila. Narisala sem ji tudi risbico.
Eva Vehar, 3. a, OPB 5
~ 52 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
Jaz pomagam previti mlajšo sestrico Nejo. To naredim zjutraj in zvečer. Mamica je zelo
vesela.
Nika Judež, 3. B, OPB 5
Če kdo nima potrebščin, mu jih posodim. Počutim se srečno, navdušeno, veselo.
Jan Udovič, 3. A, OPB 5
Nekega zimskega dne sem se šel ven igrat. Šel sem po prijatelja. Šla sva se sankat na
grivo. Prijatelj je zapeljal čez kamen in se poškodoval. Zlomil si je roko. Stekel sem k njim
domov povedat, kaj se je zgodilo. Poklicali so rešilca. Odpeljali so ga v bolnišnico.
Gal Fink, 3. B, OPB 5
Midva z Markom B. včasih vprašava učiteljico, če lahko pokvarjene stole odneseva
hišniku. Včasih greva k tajnici iskat bombice.
Gal Fon, 3. A, OPB 5
Človekoljubnost je beseda, ki pomeni, da si prijazen in pomagaš: revnim podariš igrače,
knjige ali hrano, čevlje, šolske potrebščine, razne aparate in druge reči. Lahko pomagaš
tudi staršem in sosedom. Jaz največkrat pomagam staršem pri pospravljanju.
Lea Danev, 3. B, OPB 5
KOTIČEK ZA SMEH IN ISTRE GLAVE
Bil je lep sončen dan. Na travi sta bila mali kuža in veliki kuža. Mali kuža je imel male
hlače, veliki kuža pa velike hlače. Mali kuža je imel malo majico, veliki pa veliko majico.
Mali kuža je imel mali klobuk, veliki pa veliko. Mali kuža je imel mali dežnik z malo
luknjo,veliki pa velik dežnik z veliko luknjo. Kdo je bil bolj moker?
Nika
Šale
Petelin zleti na streho. Na katero stran se bo odkotalilo jajce – na levo ali desno ?
~ 53 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
Na nobeno, ker petelin ne nese jajc.
Lea Danev, 3. b
Fantek se je peljal prvi krog s kolesom in rekel: »Mami, poglej me, mami, brez ene roke.«
Ko se je peljal drugi krog, je rekel: »Poglej me, mami, brez dveh rok.« Ko pa se je peljal
tretji krog, je rekel: »Poglej me, mami, brez zob!«
Veronika Sadek
Uganke
Dvanajst vej ima drevo, na vsaki veji eno gnezdo, v vsakem gnezdu najmanj 29 ptičkov.
No, kaj je to? Jan Udovič 3. a, OPB 5
Je oranžna in jo imamo za noč čarovnic .
Poleti pride v našo sobo in je žejen naše krvi.
Ima šest nog in hodi po glavi.
(REŠITVE: leto, buča, komar, uš)
~ 54 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
6. SKUPINA
Junaki 6. skupine smo:

















Blaž Bartolj
Ajda Breščak
Maša Breščak
Žiga Čelič
Miha Dragan
Mija Grobler
Andraž Kramar
Domen Makar
Maj Marijan
Elma Mehuljić
Matjaž Petakovič
Gal Peterlin
Urban Plut
Gašper Pust
Zala Rom
Tija Struhar
Gašper Verstovšek
Občasno se nam pridružijo še:






Dino Avdibašič
Matej Bele
Jan Filipovič
Ana Gimpelj
Maša Macedoni
Pina Strasberger
… in po 14. uri učenci 5. razreda:
 Anže Ivanušič
 Anisa Hoxha
 Metka Peček in
 Benjamin Župevec
Poglavarka teh junakov: Simona Lešnjak
~ 55 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
6. skupino sestavljamo učenke in učenci 4. a in b-razreda. Smo izredno vedoželjni in živahni.
Včasih celo tako, da preglasimo učiteljico Simono Lešnjak. Najraje delamo domačo nalogo in
se zadržujemo na prostem, predvsem na igrišču, kjer igramo nogomet, med dvema ognjema
in muhce. Ob deževnih dnevih bi najraje cele popoldneve preživeli v telovadnici. Včasih radi
tudi kako »zakuhamo«, kot na primer pred časom, ko smo v gospodinjski učilnici pekli
palačinke. Sicer pa si radi pomagamo in je na naših licih vedno moč zaslediti prešeren
nasmeh.
JUNAKI 6. SKUPINE
STRIPOVSKI JUNAKI
~ 56 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
~ 57 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
MOJA ŠPORTNA JUNAKINJA
Tina Boškovič, 5. b
~ 58 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
IGRA ZA JUNAKE
~ 59 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
JAZ SEM JUNAKINJA, KER …
~ 60 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
POSEBNI VESOLJCI SO JUNAKI, KER …
~ 61 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
MARSOVCI SO JUNAKI
~ 62 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
SOŠOLKA JE JUNAKINJA
JAZ JUNAK
Moja junaška dejanja so, da sem pomagal starejši gospe iz trgovine nositi vrečke, da sem
sestrici pomagal pri domači nalogi … Vsak izmed nas je lahko junak, le če se malo potrudi. Z
dobrimi dejanji lahko spremenimo svet.
Blaž Bartolj
~ 63 ~
Časopisko, glasilo učencev podaljšanega bivanja OŠ Drska
NAKLJUČNA INSPIRACIJA RISANJA ŽIVALSKIH JUNAKOV V PB 
Anže Ivanušič, 5. b
ŽIVALSKA UGANKA ZA PRAVE JUNAKE
REŠITEV: Muha v kavbojkah
~ 64 ~