Štipendiranje dijakov in študentov, za leto 2014

ŠOL-ŠTIP
Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001)
Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 83/2014)
Sporočanje podatkov je obvezno.
PREBERITE!
Vprašalnik v tej obliki vam je namenjen
le v informacijo, katere podatke je treba
pripraviti za to raziskovanje. Prosimo torej,
da podatke za to raziskovanje vpisujete
v e-vprašalnik, ki je za to raziskovanje na
voljo na portalu AJPES: http://www.ajpes.si/
Vprašalnik za statistično raziskovanje
Štipendiranje dijakov in študentov,
za leto 2014
Pomoč in informacije:
Tehnična pomoč AJPES
http://www.ajpes.si/
Statistike
statistike Telefonska pomoč
(pravne osebe)
Druge
C
Vsebinska pomoč SURS
[email protected]
 (01) 241 64 58 (pon.–čet.: 9.00–15.30,
pet.: 9.00–14.30)
http://www.stat.si/StatWeb/vprasanja
R
E
E-vprašalnik bo na voljo za izpolnjevanje v spletnem portalu AJPES od 16. marca do 15. aprila 2015.
http://www.ajpes.si -> Statistike -> Druge statistike -> Kadrovske štipendije
Zahvaljujemo se vam, da s svojimi podatki prispevate h kakovosti uradnih statističnih podatkov.
Rezultate tega raziskovanja in druge statistične podatke in kazalnike boste našli na spletni strani www.stat.si.
B. PODATKI O ŠTIPENDISTU
Lastnina:
EMŠO ...................................................................................................
2
SPOL ...................................................................................................
3
OBČINA STALNEGA BIVALIŠČA ........................................................
4
DRŽAVA BIVALIŠČA (če je v tujini) .....................................................
5
DRŽAVLJANSTVO ..............................................................................
6
OBČINA ŠOLE ....................................................................................
Z
PR
EB
O
1
DRŽAVA ŠOLE (če je v tujini) .............................................................
8
LETNIK IZOBRAŽEVANJA ..................................................................
9
VRSTA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ........................................
10
PODROČJE IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ...............................
V
7
11
VRSTA ŠTIPENDIJE ...........................................................................
12
VIŠINA ŠTIPENDIJE (Z DODATKI) v EUR: ........................................
13
OSNOVNA ŠTIPENDIJA .....................................................................
14
DODATEK ZA USPEH .........................................................................
15
DODATEK ZA PREVOZ (oddaljenost od stalnega bivališča) ..............
16
DODATEK ZA VRSTO IN PODROČJE IZOBRAŽEVANJA .................
17
DODATEK GLEDE NA DOHODEK V DRUŽINI ..................................
18
DODATEK ZA ŠTIPENDISTA S POSEBNIMI POTREBAMI
19
DRUGI DODATKI ...............................................................................
S057
1
E
Občina štipenditorja:
IT
Šifra dejavnosti:
Matična številka podjetja:
ER
Ime podjetja: ____________________________________________
V
in pra
to for ša
ra ra ma lni
na zis zis cijo k v
n v ko ko ,
te
N avo oljo van van kate j o
a
vp vo dil v je je. re bli
ra di a, sp vp P po ki
ša la k le is ro d va
t u s a
ln z i
Za
ik a so ni a jet imo tke m j
e
a
na d
iz n plik v tor je e n
po e od
po a
E e tr a
a
ln w cij xc j, d eba me
08 kli -na atn
i
j
e
č
w
e
0 it sl a
va w eS l v a p pr nje
18 e ov p
.s TA pr od ipr n
n
o
:
j
e ta T aš at av le
48 na p ja
in t.si . U aln ke iti v
(m b oro sni
p
z z
l
r
a
ed e ca
od /eS oš ik, a t a
9. zpla nj na
da TA tev ki o
e m
je
0
T
A. PODATKI O ŠTIPENDITORJU
0 5
S057
2
E
C
leto
IT
.
ER
.
EB
dan mesec
V
in pra
to for ša
ra ra ma lni
na zis zis cijo k v
n v ko ko ,
te
N avo oljo van van kate j o
a
vp vo dil v je je. re bli
ra di a, sp vp P po ki
ša la k le is ro d va
t u s a
ln z i
Za
ik a so ni a jet imo tke m j
e
a
na d
iz n plik v tor je e n
po e od
po a
E e tr a
a
ln w cij xc j, d eba me
08 kli -na atn
i
j
e
č
w
e
0 it sl a
va w eS l v a p pr nje
18 e ov p
.s TA pr od ipr n
n
o
:
j
e ta T aš at av le
48 na p ja
in t.si . U aln ke iti v
(m b oro sni
p
z z
l
r
a
ed e ca
od /eS oš ik, a t a
9. zpla nj na
da TA tev ki o
e m
je
0
T
R
E
Datum
PR
O
Z
V
Prosimo, da vpišete podatke o osebi, ki je izpolnjevala ta vprašalnik.
Podatke vpisujte z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI!
Ime
Priimek
E-naslov
Telefon
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!