ZLATO PRAVILO - Svetovni etos

Golden-Rule-SLO_Layout 1 14.10.2014 07:42 Seite 1
H INDUIZEM
B AHAJSKA
VERA
B UDIZEM
To je bistvo dolžnosti:
ne stori drugim, kar bi te
zabolelo, če bi to storili tebi.
Ne ravnaj z drugimi na
način, ki bi prizadel tebe.
Mahabharata 5:1517
Nobeni duši ne nalagaj tovora,
ki ga sam ne bi hotel nositi, in nikomur ne želi
stvari, ki bi jih ne
želel sebi.
Buda: Udanavarga 5.18
Baha Ulah: Odlomki iz
Spisov Baha'u'llaha
K ONFUCIANIZEM
Beseda, ki zaobjame
temelj vsega dobrega
vedênja …
je ljubeča prijaznost.
Ne stori drugemu,
česar ne želiš, da bi
bilo storjeno tebi.
Konfucij: Analekti 15.23
I SLAM
D AOIZEM
Nihče od vas ni resnični vernik,
dokler drugim ne želi tega,
kar želi sebi.
Na dobiček svojega soseda glej
kot na svoj lastni dobiček in na njegovo izgubo kot na svojo lastno.
Prerok Mohamed: Hadith
Lao Zi: Taj Šang Kan Jing Pjen, 213-218
ZLATO
PRAVILO
P REVOD
J UDOVSTVO
KANADSKEGA PLAKATA
Česar sam ne maraš,
ne stori svojemu sosedu.
V tem je vsa Tora;
vse ostalo so komentarji.
S IKHIZEM
Nikomur nisem tujec;
in nihče ni tujec meni.
Resnično, sem prijatelj z vsemi.
Guru Granth Sahib, str. 1299
Hillel: Talmud, Šabat 31a
Č ANSTVO
KVseRŠtorej,
kar hočete,
D Ž AINIZEM
Človek bi moral z vsemi
bitji ravnati tako,
kot bi sam želel,
da ravnajo z njim.
da bi ljudje vam storili,
storite tudi vi njim,
to je postava in preroki.
Matejev evangelij 7,12 (Lj 2010)
Mahavira: Sutrakritanga
Z ARATUSTRSTVO
Ne stori drugemu ničesar,
kar bi škodilo tebi samemu.
Šajast na-šajast 13.29
U NITARIANIZEM
S TAROSELSKA
VEROVANJA
Živi smo toliko,
kot ohranjamo pri življenju zemljo.
Indijanski poglavar Dan George
Tiskano z dovoljenjem Paul McKenna,
Interfaith Scarboro Missions Canada
www.scarboromissions.ca
© Svetovni etos Slovenija / www.svetovnietos.si
Izjavljamo in podpiramo spoštovanje soodvisnega prepleta
vsega obstoječega,
katerega del smo.
Unitarijansko načelo