Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In

V = moli voditelj
L = molimo vsi
Apostolska vera:
Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika
nebes in zemlje.
In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega,
Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha,
rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom,
križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel,
tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na
desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo
prišel sodit žive in mrtve.
Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev,
občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; vstajenje
mesa in večno življenje. Amen.
"Blagoslov" laika:
V: Gospod nas + blagoslovi, nas varuj vsega hudega
in pripelji v večno življenje. L: Amen.
HVALJEN JEZUS. - NA VEKOMAJ. AMEN.
Jezus, Marija, Jožef! Vam podarim svoje srce in
svojo dušo. Jezus, Marija, Jožef! Stojte mi ob strani
v zadnjem boju. Jezus, Marija, Jožef! Z vami
združen naj mirno izdihnem svojo dušo.
JEZUS, VERUJEM V TE... (glej str. 9 spodaj)
Križev pot – vzklika:
V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo. (pokleknemo)
L: Ker si s svojim križem svet odrešil.
V: Usmili se nas, o Gospod. L: Usmili se nas.
K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah, in
ko smo na pomoč poklicali tvojo presveto nevesto,
prosimo zaupljivo tudi tvojega varstva. Pri ljubezni,
ki te je vezala z brezmadežno Devico, božjo
materjo, in pri očetovski ljubezni, s katero si
objemal dete Jezusa, te ponižno prosimo, ozri se
milostno na delež, ki ga je pridobil Jezus s svojo
krvjo in pomagaj nam v naših potrebah s svojo
močjo in priprošnjo. O preskrbni varuh svete
Družine, varuj izvoljeno ljudstvo Jezusa Kristusa;
odvrni od nas, ljubezni polni oče, vsako kugo zmot
in greha. Podpiraj nas milostno iz nebes, o mogočni
naš varuh, v tem boju zoper moči teme, in kakor si
nekdaj otel dete Jezusa iz smrtne nevarnosti, tako
brani zdaj sveto Cerkev božjo sovražnega
zalezovanja in vsakega nasprotovanja. Varuj nas
vsekdar, da bomo po tvojem zgledu in s tvojo
pomočjo mogli sveto živeti, srečno umreti in doseči
večno zveličanje v nebesih. Amen.
Izreži in prilepi na notranjo stran prve platnice
V: O Marija, brez madeža spočeta.
L: Prosi za nas, ki se k tebi zatekamo.
Posvetitev Jezusovemu Srcu:
Dobri Jezus, Odrešenik človeškega rodu, ozri se na
nas, ki smo ponižno zbrani pred teboj. Tvoji smo,
tvoji hočemo biti. Da bi pa mogli biti s teboj trdneje
združeni, glej, zato se danes vsak izmed nas
radovoljno posveti tvojemu presvetemu Srcu. Tebe
mnogi ne poznajo, mnogi pa tvoje zapovedi
zaničujejo in te zavračajo. Usmili se obojih,
dobrotljivi Jezus, in pritegni vse k svojemu
presvetemu Srcu. Kralj bodi, Gospod, ne samo
vernih, ki se trudijo, da bi ti ostali zvesti, temveč
tudi izgubljenih sinov, ki so te zapustili; daj, da se
skoraj vrnejo v Očetovo hišo, da ne omagajo od
uboštva in lakote. Kralj bodi tistih, ki jih loči zmota
ali razkol, in pokliči jih k polnosti vere in občestva,
da bo kmalu ena čreda, en Pastir. Daj, Gospod, da
bo tvoja Cerkev povsod v svobodi oznanjala
evangelij; daj vsem narodom pravičen red in mir;
daj, da se bo po vsej zemlji razlegal en glas: Bodi
hvala Božjemu Srcu, ki nas je rešilo, slava in čast
mu vekomaj. Amen.
Posvetilna molitev Marijinemu brezmadežnemu
srcu:
O Marija, kraljica presvetega rožnega venca, pomoč
kristjanov in pribežališče človeškega rodu. Danes se
posvetimo in izročimo tvojemu brezmadežnemu
Srcu. Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nam
pomagaj, da bomo po tvojem zgledu vestno
spolnjevali vse dolžnosti, živeli po božjih in
cerkvenih zapovedih, vdano nosili trpljenje in ostali
do konca stanovitni v veri in zaupanju v božjo
previdnost. Varuj nas, o Mati, da te ne bomo nikdar
žalili z grehi. Posebej sklenemo, da se bomo
varovali grehov zoper vero, upanje in ljubezen,
grehov preklinjevanja in nečistosti, grehov jezika in
nevoščljivosti, grehov sovražnosti in vsake
hudobije. Obljubimo ti, o božja Mati, da bomo
posvečevali Gospodove dneve. Po tvoji želji bomo
za spreobrnjene grešnikov radi molili rožni venec in
s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot
zadoščevali Jezusovemu in tvojemu Srcu za vse
žalitve, s katerimi vaju žalimo mi in Bogu odtujeni
svet. O Mati Marija, srednica vseh milosti, izprosi
nam, da bomo stalno živeli v posvečujoči milosti,
ostali zvesti do konca tebi in tvojemu Sinu ter te vso
večnost častili in ljubili z vsemi angeli in svetniki.
Amen.
L: Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja. Zakaj On,
ki si ga bila vredna nositi, aleluja. Je vstal, kakor je
rekel, aleluja. Prosi za nas Boga.
V: Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.
L: Ker je Gospod res vstal, aleluja.
V: Molimo: Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega
Sina Jezusa Kristusa si razveselil človeštvo. Po
priprošnji njegove deviške matere Marije naj
dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu,
našem Gospodu. L: Amen.
Rožni venec molimo po vrsti takole: apostolska
vera, očenaš, trikrat zdravamarija in pri vsaki preden
nadaljujemo svetamarija povemo ustrezno prošnjo:
(veseli del) 1. ki nam poživi vero 2. ki nam utrdi
upanje 3. ki nam vžgi ljubezen; (svetli del) 1. ki nam
daj duha pokorščine 2. ki nam daj srečo uboštva 3.
ki nam podeli milost čistosti; (žalostni del) 1. ki nam
utrdi spomin 2. ki nam razsvetli pamet 3. ki nam
omeči voljo; (častitljivi del) 1. ki nam vodi naše
misli 2. ki nam vodi naše besede 3. ki nam vodi naša
dejanja. Nato molimo 5 desetk (dvajset za vse 4 dele
rožnega venca). Desetka je: očenaš, desetkrat
zdravamarija, slavaočetu; pri prvi zdravamariji
preden nadaljujemo svetamarija napovemo ustrezno
skrivnost veselega, svetlega, žalostnega ali
častitljivega dela rožnega venca (glej str. 19, 23, 26),
lahko pa skrivnost napovemo že pred očenašem ali
po njem.
Med desetkami lahko molimo: O Jezus, odpusti nam
naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in
privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so
najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
Sedem grešnih nagnjenj (poglavitnih ali glavnih
grehov): 1. Napuh 2. Lakomnost 3. Nečistost 4.
Nevoščljivost 5. Požrešnost 6. Jeza 7. Lenoba
Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar
ni bilo slišati, da bi ti koga zapustila, ki je pod tvoje
varstvo pribežal in tebe pomoči prosil in se tvoji
priprošnji priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi,
o devic Devica in Mati. K tebi pridem in pred teboj
zdihujoč grešnik stojim. Nikar ne zavrzi, o Mati
Besede, mojih besed, temveč milostno me poslušaj
in usliši. Amen.
* nekatere molitve se dobijo na http://zupnije.rkc.si/grgar
pod zavihkom verouk
V: Sveti I. (ime svetnika, npr. Martin).
L: Prosi za nas.
Izreži in prilepi na stran 1
Izreži in prilepi na stran 2
Pet potrebnih reči za spoved (prim. str. 30):
Izpraševanje vesti (Premislim svoje grehe)
Kesanje (Pokesam se)
Trdni sklep (Poboljšal se bom)
Spoved (Povem grehe)
Pokora (Pokoro izpolnim)
Spovedni obrazec (glej str. 30 – 31):
* dodati (dopisati) naslednje:
- Potem, ko se pokrižam, spovednik moli in jaz
odgovorim „Amen.“
- Takoj nato se splošno predstavim (spol, starost,
stan...)
- Preden začnem s spovedjo grehov „Moji grehi
so..“, prisluhnem Božji besedi, če jo spovednik
prebere ali pove
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. - AMEN.
Gospod z vami. (ali podoben pozdrav). - IN S
TVOJIM DUHOM.
VSEMOGOČNEMU BOGU... (glej str. 10)
ali:
Usmili se nas, Gospod. - KER SMO GREŠILI
ZOPER TEBE.
Skaži nam svoje usmiljenje. - IN DAJ NAM SVOJE
REŠENJE.
ali:
(Spokorni vzklik in:) Gospod, usmili se. GOSPOD, USMILI SE.
(Spokorni vzklik in:) Kristus, usmili se. - KRISTUS,
USMILI SE.
(Spokorni vzklik in:) Gospod, usmili se. GOSPOD, USMILI SE.
Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše
grehe in nas privedi v večno življenje. - AMEN.
Po Kristusu, s Kristusom … veke veko. - AMEN.
Oče naš, ki si v nebesih...
Reši nas … pričakujemo prihod našega Odrešenika
Jezusa Kristusa. - TVOJE JE KRALJESTVO,
TVOJA JE OBLAST IN SLAVA VEKOMAJ.
SLAVA BOGU NA VIŠAVAH... (glej str. 14)
Gospod Jezus Kristus … kraljuješ vekomaj. AMEN.
Božja beseda. - BOGU HVALA.
Gospod z vami. - IN S TVOJIM DUHOM.
Iz svetega evangelija po I. - SLAVA TEBI,
GOSPOD..
Kristusov evangelij. - HVALA TEBI, KRISTUS.
VERUJEM V ENEGA BOGA... (glej str. 32 – 33)
Po vsaki prošnji tak ali napovedan vzklik:
PROSIMO TE, USLIŠI NAS.
Hvaljen Bog, Gospod vesolja … kruh življenja. BOGU ČAST IN HVALA VEKOMAJ.
Hvaljen Bog, Gospod vesolja … duhovna pijača. BOGU ČAST IN HVALA VEKOMAJ.
Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče,
sprejme mojo in vašo daritev. - NAJ SPREJME
GOSPOD DARITEV IZ TVOJIH ROK, V HVALO
IN ČAST SVOJEMU IMENU, V BLAGOR TUDI
NAM IN VSEJ SVOJI SVETI CERKVI.
… po Kristusu, našem Gospodu. - AMEN.
Izreži in prilepi na stran 34
Potek maše
Skrivnost vere. TVOJO SMRT OZNANJAMO, GOSPOD, IN
TVOJE VSTAJENJE SLAVIMO, DOKLER NA
PRIDEŠ V SLAVI.
ali:
KADAR UŽIVAMO TA KRUH IN PIJEMO IZ
KELIHA, OZNANJAMO TVOJO SMRT,
GOSPOD, DOKLER NA PRIDEŠ V SLAVI.
ali:
REŠI NAS, ODREŠENIK SVETA, KI SI NAS S
SVOJIM KRIŽEM IN VSTAJENJEM ODREŠIL.
Gospod, usmili se. - GOSPOD, USMILI SE.
Kristus, usmili se. - KRISTUS, USMILI SE.
Gospod, usmili se. - GOSPOD, USMILI SE.
Molimo. … kraljuje(š) vekomaj. - AMEN.
Izreži in prilepi na stran 31
Gospod z vami. - IN S TVOJIM DUHOM.
Kvišku srca. - IMAMO JIH PRI GOSODU.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. - SPODOBI
SE IN PRAVIČNO JE.
(…)
SVET, SVET, SVET SI TI... (glej str. 10)
Gospodov mir bodi vedno z vami. - IN S TVOJIM
DUHOM.
JAGNJE BOŽJE, KI ODJEMLJEŠ GREHE
SVETA, USMILI SE NAS.
JAGNJE BOŽJE, KI ODJEMLJEŠ GREHE
SVETA, USMILI SE NAS.
JAGNJE BOŽJE, KI ODJEMLJEŠ GREHE
SVETA, PODARI NAM MIR.
Glejte, to je Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. GOSPOD, NISEM VREDEN, DA PRIDEŠ K
MENI, AMPAK RECI LE BESEDO IN
OZDRAVLJENA BO MOJA DUŠA.
Kristusovo telo. - AMEN.
Molimo. … našem Gospodu (kraljuje vekomaj). AMEN.
Gospod z vami. - IN S TVOJIM DUHOM.
(pri slovesnih blagoslovih: po vsaki prošnji:)
AMEN.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog ,Oče in Sin + in
Sveti Duh. - AMEN.
Pojdite v miru. - BOGU HVALA.
Izreži in prilepi na stran 35
JEZIK MOJ SKRIVNOST OPEVAJ:
REŠNJE JEZUSA TELO,
DRAGOCENO KRI PRELITO,
KI JE SVET ODKUPLJEN Z NJO.
SIN JE MATERE PRESVETE,
KRALJ, KI REŠIL JE ZEMLJO.
V ZAKRAMENTU VSE SVETOSTI
POČASTIMO JEZUSA;
V NOVI DAJE NAM SKRIVNOSTI
KRUH ŽIVLJENJA VEČNEGA;
V NAŠIH ČUTOV PA SLABOSTI
ŽIVA VERA LUČ NAM DA.
TEBI, OČE, Z LJUBIM SINOM,
ČAST POJO NAJ VSE STVARI;
SVETEGA DUHA ENAKO
NAJ SLAVE JEZIKI VSI.
TROEDINEMU NAJ BOGU
SLAVA VEKOMAJ DONI. AMEN.
Izreži in prilepi na stran 66
CVET DIŠEČ Z JUTROM SE ODPRE,
SONCE ODPIRA OČI.
POLJE Z VETROM V PLESU ZIBLJE SE.
GOSPOD, POVSOD VIDIM TE.
Z NASMEHOM V OČEH
SE ODPRAVLJAM V TA DAN,
DELO TVOJIH ROK.
JE SONCE, JE DEŽ,
JE ŽALOST IN SMEH
IN V VSEM SI TI, GOSPOD.
PESEM PTIC O TEBI GOVORI,
REK ŠUMENJE RADOST BUDI.
VETER POJE PRAVLJICO DREVES.
GOSPOD, POVSOD SLIŠIM TE.
Z NASMEHOM...
DAJTE GOSPODU ČAST, NJEGOVI SINOVI,
DAJTE MU SLAVO, POJTE MU VSI RODOVI,
SLAVITE LE NJEGOVO SVETO IME
IN Z VAMI POJE NAJ ZDAJ VSAKO SRCE.
GLAS GOSPODOV NAD VODAMI,
BOG VELIČASTVA NAJ BO Z VAMI.
GLAS GOSPODOV JE GRMENJE,
OGNJENIH ZUBLJEV JE GORENJE.
DAJTE GOSPODU ČAST...
GOSPOD PRETRESA PUŠČAVO,
OBJEMA SVOJO NARAVO.
GOSPODOV VETER GOZDOVE RAZGALJA,
VSE STVARSTVO POZDRAVLJA SVOJEGA
KRALJA.
KAKO SEM ČAKAL TA TRENUTEK,
KAKO SEM ČAKAL, DA BOŠ TU PRED MENOJ.
ŽELEL SEM SI, DA PRIDEŠ K MENI,
DA MI ZAUPAŠ, KAJ GODI SE S TEBOJ.
DOBRO VEM, ZAKAJ PRIŠEL SI,
IN DOBRO VEM, ZAKAJ SI JOKAL,
PRAV VSE VEM, KAJ PRETRPEL SI,
SAJ SEM VEDNO BIL OB TEBI.
NIHČE NE LJUBI TE KOT JAZ,
NIHČE NE LJUBI TE KOT JAZ.
MOJ KRIŽ POGLEJ, TO NAJVEČJI JE DOKAZ,
NIHČE NE LJUBI TE KOT JAZ.
NIHČE NE LJUBI TE KOT JAZ,
NIHČE NE LJUBI TE KOT JAZ.
MOJ KRIŽ JE ZATE, KER MOČNO TE LJUBIM,
NIHČE NE LJUBI TE KAKOR JAZ. (2X)
DAJTE GOSPODU ČAST...
DOBRO VEM, KAJ HOČEŠ REČI,
TUDI TAKRAT, KO TI NE NAJDEŠ BESED.
IN DOBRO VEM, KAJ V SEBI ČUTIŠ,
ČEPRAV MI TI TEGA NIKDAR NE POVEŠ.
VEDNO HODIL SEM OB TEBI
IN S TEBO BIL SEM VSAK TRENUTEK.
VZEL SEM TE NA SVOJE RAME,
BIL SEM TVOJ LJUBEČ PRIJATELJ.
NIHČE NE LJUBI (2X)
DARUJEM TI LJUBEZEN, KI V MENI ŽIVI,
SPREJMI TA DAR, GOSPOD.
TU JE MOJA SREČA, VSE MOJE SKRBI,
VSAK UTRIP SRCA DARUJEM TI.
KJE SI BIL, KO SO KRIŽALI BOGA? 2X)
KLICAL TE JE NA GLAS,
ZAMAN JE ISKAL TVOJ OBRAZ!
KJE SI BIL, KO SO KRIŽALI BOGA?
TI, GOSPOD, SI V TEM KRUHU IN VINU,
TU TVOJE JE TELO IN TVOJA KRI.
VEDNO SI ZA NAS SE DAROVAL,
ZDAJ SPREJMI TE DAROVE RADOSTI.
KJE SI BIL, KO JE UMIRAL BOŽJI SIN? (2X)
KLICAL TE JE NA GLAS,
ZAMAN JE ISKAL TVOJ OBRAZ!
KJE SI BIL, KO JE UMIRAL BOŽJI SIN?
IN VSAKA MOJA MISEL V TEM DNEVU, GOSPOD,
ZATE NAJ SE RODI.
TU JE VSAK TRENUTEK, KI ME VZRADOSTI,
VSAK ŽIVLJENJA DAN DARUJEM TI.
KJE SI BIL, KO JE ‘Z GROBA VSTAL GOSPOD? (2X)
KLICAL TE JE NA GLAS,
ZAMAN JE ISKAL TVOJ OBRAZ!
KJE SI BIL, KO JE ‘Z GROBA VSTAL GOSPOD?
TI, GOSPOD...
KJE SI ZDAJ, KO SPET KLIČE TE TVOJ BRAT? (2X)
TUKAJ SEM, MOJ GOSPOD,
IN ŽAL MI JE, ŽAL VSEH ZABLOD!
TUKAJ SEM SPET PRI TEBI, MOJ GOSPOD!
DAJTE GOSPODU ČAST...
GOSPODU SLAVA SE POJE,
ON ZMAGUJE VSE BOJE.
NA VEKE ON PRESTOLUJE
IN MIR SVOJ NAM DARUJE.
GOSPOD, SPET SEM TUKAJ PRED TEBOJ,
SPREJMI ME, NEVREDEN DAR.
GOSPOD, USMILI SE (GOSPOD, USMILI SE) (3X)
SONCE UGLEDAL JE OTROK,
V ŠKOLJKI SE BISER RODI,
VRH GORE PLANINEC OSVOJI.
GOSPOD, POVSOD NAJDEM TE.
GOSPOD, VEČKRAT DVOMIM V TO, KAR SI,
IN BOJIM SE UPATI.
KRISTUS, USMILI SE (KRISTUS, USMILI SE) (3X)
PRVA SVEČKA ZAGORELA
NAM NA VENCU JE LEPO,
VSEMU SVETU ZDAJ PREPEVA,
KMALU JEZUS ROJEN BO.
Z NASMEHOM...
GOSPOD, GREŠNIK SEM, POMAGAJ MI,
RAD BI LJUBIL KAKOR TI.
GOSPOD, USMILI SE (GOSPOD, USMILI SE) (3X)
BOG PRIHAJA SPET NA ZEMLJO,
SVOJE MU SRCE ODPRI,
ČAKAJ, ČAKAJ, GA LJUBEČE,
VERO V SRCU SI PRIŽGI.
Izreži in prilepi na stran 131
Izreži in prilepi na stran 132
Izreži in prilepi na stran 130
KO SO PASTIRJI OGNJE PRIŽGALI,
JE MATI BOŽJA V HLEVČEK PRIŠLA.
DETE PRINESLA JE V NOČ BOŽIČNO,
V SLAMO POVILA JE JEZUSA.
NAD HLEVČKOM ANGELI SO ZAPELI
IN ZAIGRALI V STRUNE KITAR.
GLORIJO PELI SO IN MOLILI,
KO JE ŽARELA NOČ SRED’ LIVAD.
TEKLI PASTIRCI SO V HLEVČEK BORNI,
DOL POKLEKNILI PRED JEZUSA.
Z ANGELI PELI SO IN MOLILI,
ZVEZDE SIJALE SO NA ZEMLJO.
K TEMPELJSKI ZAKLADNICI
REVNA ŽENA, GLEJ, HITI;
V ROKI NOSI SVOJ ZAKLAD,
VSE, KAR IMA: SAMO DVA NOVČIČA.
NEPRIJETNO JI JE TAM
MED BOGATIMI LJUDMI,
KI PRINAŠAJO SVOJ DAR;
ONA PA SAMO DVA NOVČIČA.
NIHČE JE OPAZIL NI,
KO JE VRGLA SVOJ DROBIŽ
IN SE IZGUBILA STA SREDI ZLATA NJENA DVA
NOVČIČA.
JEZUS PA GLEDA VSE TO,
DOBRO VE, DA NI VAŽNO ZLATO.
JEZUS VIDI V SRCE IN UČENCEM POVE:
VDOVA JE VRGLA NAJVEČ,
SAJ JE DALA VSE, KAR IMA,
PA ČEPRAV STA BILA SAMO DVA NOVČIČA.
ZDAJ PA SE ZAMISLIMO,
KOLIKO MI DAJEMO
ZA SESTRADANE LJUDI,
KI NIMAJO NITI DVA NOVČIČA.
DOSTIKRAT ZAPRAVLJAMO,
A PRI TEM POZABLJAMO
NA NESREČNE MNOŽICE,
KI ČAKAJO NAŠA DVA NOVČIČA.
DVA DROBNA NOVČIČA BREZ
VREDNOSTI OBTOŽUJETA NAS,
NAM SPRAŠUJETA VEST SKORAJ DVA TISOČ LET.
PRAVI KRISTJAN NAJ POSNEMA BOGA
IN DELI IZ SRCA,
PA ČEPRAV SAM IMA SAMO DVA NOVČIČA.
TU SEM, DA TE HVALIM,
DA SE TI POKLONIM,
DA TI REČEM BOG IN MOJ GOSPOD!
ZAME SI EDINI,
NEIZMERNO VREDEN,
JEZUS, MOJ PRIJATELJ ČUDOVIT!
KRALJ ZA VSE ČASE ČEŠČEN IN POVZDIGNJEN,
V SLAVI NEBEŠKI ŽIVIŠ.
BOG, KI PONIŽNO PRIHAJAŠ NA ZEMLJO
IN NAS LJUBEZNI UČIŠ.
TU SEM...
MOJ GOSPOD, LE KDAJ BO SVET DOJEL,
DA NA KRIŽ SI TEŽO GREHA VZEL? (2X)
TU SEM... (2X)
NOČEM VEČ UR, KI BI ZAME BILE;
NE ZASE DNEVOV, NOČI.
ČE PRIDEJO ŽELJE, POREČEM JIM NE,
KER ZDAJ JIH PAČ ZAME VEČ NI.
ŽRTEV SPREJEMAL ODPRTIH BOM ROK,
KER HOČEM LJUBITI VSE LJUDI.
NOVI ČLOVEK SEM, KI SE BO DAROVAL. BOG ME
JE ZATO IZBRAL. (2X)
V NEKEM TRENUTKU POKLICAL ME JE;
POZNAL GA NISEM TAKRAT.
ZDAJ VEM, KDO ŠEPEČE SKRIVNOST MI V SRCE,
ZDAJ VEM, KDO USMERJA MI KORAK. DROBEN,
PREPROST V MENI ŽIVI,
NJEGOVA LUČ POT KAŽE MI V TEMI.
NOVI ČLOVEK... (2X)
POVABIL SI ME, GOSPOD, DA SPREJMEM TE V
SVOJE SRCE, DAL SI MI OBLJUBO TO, DA TVOJE
TELO PRIPELJE ME V NEBO. VERJAMEM IN
ZAUPAM TI, ZATO PRISTOPAM K TVOJI MIZI, DA
SE NASITIM IN ZNOVA ZAŽIVIM. RAD BI DOJEL
VELIČINO TVOJE LJUBEZNI, RAZMIŠLJAM, A NE
PRIDEM DO DNA, OBDAJA ME LE PRIJETEN
OBČUTEK, DA SVA ENO TI IN JAZ.
PREPUŠČAM SE TI, TAKO VAREN SEM S TEBOJ.
PREPUŠČAM SE TVOJI LJUBEZNI, KI SE RAZLIVA
NAME. PREPUŠČAM SE TVOJI BLIŽINI, GOSPOD.
LUČ SI ZA SVET, KI SE V TEMI UTAPLJA,
LUČ, KI ODPIRA OČI.
LUČ IN LEPOTA, SRCE TE PROSLAVLJA,
S TABO SE NE IZGUBIM.
ŽE DOLGO JE TEGA, KO SI ŽRTVOVAL SVOJE
TELO NA KRIŽU. VSE STVARI MINEVAJO, LE
TVOJA LJUBEZEN JE VEDNO ISTA, ENKRATNA,
NEPONOVLJIVA. NE RAZMIŠLJAM VEČ, LE...
PREPUŠČAM SE TI...
Izreži in prilepi na stran 140
Izreži in prilepi na stran 141
O GOSPOD, STUDENEC VSE DOBROTE,
ZBIRAŠ NAS, DA RASTEMO SKUPAJ.
MI PREPEVAMO BOGU LJUBEZNI,
KI PRENAVLJA DANES NAŠA SRCA.
JEZUS SE JE UČLOVEČIL, VSEM PRIHAJA
NAPROTI,
DA NAS POVEDE PO POTI V SMERI VSE
SKRIVNOSTI,
PRAVE LJUBEZNI, VZTRAJNO RASTEMO V NJEM.
O GOSPOD...
MI SMO KOT SEME PŠENIČNO V ZEMLJO
ZORANO VSEJANO,
ZA DOBRO RAST POTREBUJE: TOPLO SONCE IN
VODO
IN VETER IN LJUBEZEN. VZTRAJNO RASTEMO V
NJEM.
O GOSPOD...
KAR SEM, O TEM PREMIŠLJUJEM, VSE JE LE DAR
NEIZMERNI,
ZNAK NEIZMERNE LJUBEZNI; KAR JE
DAROVANO
NIKDAR NI IZGUBLJENO, MOJE ŽIVLJENJE
GRADI.
O GOSPOD...
LE JEZUS KRISTUS, GOSPOD, VIDI, KAR V SRCU
JE SKRITO,
VE ZA VSE MOJE POTREBE, SLEHERNI
TRENUTEK
MOJEGA ŽIVLJENJA. NJEMU LE RAD BOM
SLEDIL.
O GOSPOD...
O NEPRIČAKOVANI DAR , DA SIN ME JE OTEL!
BIL SEM ZGUBLJEN ZDAJ NAJDEN SEM
IN SLEP SEM OZDRAVEL.
SRCE MI VZTREPETALO JE, KO NJEGA SEM
SPOZNAL,
KI MENI, SIROMAKU, JE
REŠILNO ROKO DAL.
ŽE MISEL SAMA NA BOGA VISOKO DVIGA NAS;
V NJEGOVI LUČI VSE STVARI
DOBIJO NOV OBRAZ.
O NEPRIČAKOVANI DAR, DA SIN ME JE OTEL!
BIL SEM ZGUBLJEN, ZDAJ NAJDEN SEM
IN SLEP SEM OZDRAVEL.
Izreži in prilepi na stran 142
SPRAŠUJEM SE, KJE SI ZDAJ, MOJ BOG,
KJE SI MOJE VESELJE, MOČ?
VERUJEM DA SI TU,
VERUJEM VATE MOJ GOSPOD! (MOJ GOSPOD!)
DOTAKNI SE ME S SVOJIMI DLANMI,
NAJ VIDIM LE ZA HIP TVOJE OČI,
NA KRILIH DVIGNI ME K SEBI V NEBO,
TVOJ SIJAJ NAJ ZASLEPI MOJE OKO.
ČUTIM SAMOTO, KI PRESEGA ME,
ČUTIM MOČ, SRCE POGREZA SE.
VERUJEM DA SI TU,
VERUJEM VATE MOJ GOSPOD! (MOJ GOSPOD!)
DOTAKNI...
EDINI VEŠ KAJ JE ŽIVLJENJE,
KAJ JE SKRITO HREPENENJE.
VERUJEM DA SI TU,
VERUJEM VATE MOJ GOSPOD! (MOJ GOSPOD!)
DOTAKNI... (2X)
TI NAJSVETLEJŠA SI LUČ V TEMI,
KI RAZSVETLILA MOJE JE SRCE.
NAJ BOM PONIŽEN SLUŽABNIK TI, NAJ SVETIM
TUDI JAZ.
ZDAJ SEM TU, MOJ BOG,
PRIPRAVLJEN NA POT,
KI MI KAŽE JO TVOJA DLAN.
V MENI JE POGUM,
VEM, DA ZMOREM VSE TO,
SAJ OB MENI SI TI VSAK DAN.
VEM, DA TI VEDNO RAZUMEŠ ME,
VEM, DA OB MENI SI, KO IŠČEM TE.
IN KO NE NAJDEM POTI NAPREJ,
ZAČUTIM TVOJO MOČ.
ZDAJ SEM TU...
VESELIMO ZDAJ SE VSI,
BOG PRIHAJA MED LJUDI,
VINO KRI POSTALO BO
IN KRUH KRISTUSA TELO.
ZAHVALJEN BOG, GOSPOD VESOLJA,
TA KRUH SMO PREJELI PO TVOJI DOBROTI,
TEBI GA PRINAŠAMO, SAD ZEMLJE, DELA NAŠIH
ROK,
POSTANE NAJ KRUH ŽIVLJENJA.
VESELIMO...
V HRUPU, DRVENJU ŽIVLJENJA
- VSAK UTRIP SRCA ZA BOGA!
V SAMOSTANSKEM MIRU ČAŠČENJA
- VSAK UTRIP SRCA ZA BOGA!
KO SEM ZUNAJ IN KO SEM DOMA
- VSAK UTRIP SRCA ZA BOGA!
SESTRA KLARA SE JE BOGU POSVETILA,
S FRANČIŠKOM NOV RED JE USTANOVILA.
TUDI ČE SMO BREZ TELEVIZIJE,
DA LE NISMO BREZ EVHARISTIJE.
V HRUPU...
ZARADI BOLEZNI JE HELENA ENSELMINI
OSTALA NEMA, GLUHA, TRPEČA V TIŠINI.
KAKOR ONA, ZAUPAJMO V BOGA,
KI NAM OB PREIZKUŠNJAH VSO OPORO DA.
V HRUPU...
DA SESTRE KLARISE SPET SO V NAŠI DOMOVINI,
GRE ZAHVALA BOGU IN MARIJI CELINI.
ŽIVIJO V SAMOSTANIH DOLNICE IN NAZARJE,
KJER MOLIJO ZATE, ZAME IN ZA VSE.
V HRUPU...
BOGA JE S PETJEM SLAVILA KATARINA
OB TEM POSTAJALA BOŽJA UMETNINA.
SVOJIH TALENTOV NE ZAPRAVLJAJMO VNEMAR,
DARUJMO JIH ZA DRUGE, SAJ SO BOŽJI DAR.
V HRUPU...
VSAK DAN MIMO MENE GRE
NA STOTINE LJUDI.
V GLAVNEM DOSTI MAR MI NI,
KAR SE V NJIH GODI.
SKRIT V DNEVU ČAKA ČLOVEK ME,
NE ZNAM GA VIDETI,
SAJ MI NIČESAR DAL ŠE NI
ZASTONJ NE ZNAM LJUBEZNI VRAČATI.
V MOJEM SRCU, O GOSPOD, JE TOLIKO LAŽI.
MISLIL SEM, DA TE POZNAM,
A LE NAPUH ME JE SLEPIL.
OD ZDAVNAJ ŽE IZ TVOJIH RAN
LJUBEZNI TEČE KRI.
ŽELIM, DA BREZ PLAČILA DAM,
ČE VRAČAM LE, V TEM LJUBEZNI NI, LJUBEZNI NI.
ZAHVALJEN BOG, GOSPOD VESOLJA,
TO VINO SMO PREJELI PO TVOJI DOBROTI,
TEBI GA PRINAŠAMO, SAD TRTE, DELA NAŠIH
ROK,
POSTANE DUHOVNA NAJ PIJAČA.
VESELIMO...
KAKO IN KJE NAJ SPET ZAČNEM, DA SE SRCE
ZBUDI?
KATERA VRATA NAJ ODPREM, KJE LUČ NAJ
ZAGORI?
ZAGLEDAM TE, SMEHLJAŠ SE MI.
ZDAJ VEM, NE MOREM SAM.
TVOJA ROKA NAJ ZGRADI V MOJI DUŠI TEMPELJ
RADOSTI.
V MOJEM SRCU...
Izreži in prilepi na stran 143
Izreži in prilepi na stran 144
V PRIMORSKI VASICI GRGAR
PRI PISKOVIH SE JE RODILA.
URŠKA, VESELJE IN DAR,
STA STARŠA JO BOGU IZROČILA.
ŽE MLADA JE PASLA NA SKALNICI
MED TRAVAMI V VONJU CVETLIC,
POD MODRIM NEBOM V VETRU
ČREDO IGRIVIH OVČIC.
PREPROSTA PASTIRICA IN NJENO VELIKO SRCE.
PREK NJENIH ROK PRIHAJA K NAM STVARNIKA
IME.
PREPROSTA PASTIRICA IN NJENO VELIKO SRCE,
V ZAUPANJU PRIPRAVLJENO REČI: "ZGODI SE."
ČIST IN OTROŠKI POGLED, SKLENJENE ROKE,
VSE K MARIJI GRE.
ZAGLEDA MARIJO Z NEBES,
NJEN GLAS JI SPREGOVORI:
"POSTAVITE CERKEV NA GORI,
PROSITE TAM MILOSTI!"
LJUDJE SO JO KMALU ZGRADILI,
OBLJUBA NJENA VELJA,
OSTAJA NA VEKE MED NAMI,
VSEM NAM KAŽE POT DO BOGA.
PREPROSTA PASTIRICA...
ZAŠEL JE S POTI, PA NI VEDEL KAM,
PA SEM MU ZAKLICAL: "EJ, RAD TE IMAM!
DAJ MI ROKO IN MI ZAUPAJ,
POJDI Z MANO V SVET, ŠLA BOVA SKUPAJ!"
TUJEC MI JE BIL IN TAKO SAM,
PA SEM MU ZAKLICAL: "EJ, RAD TE IMAM!
BODI MOJ PRIJATELJ IN MI ZAUPAJ,
JAZ BOM TVOJ PRIJATELJ,ČE BOVA SKUPAJ!"
SKUPAJ S FRANČIŠKOM DO SREČE,DO SONCA,
SKUPAJ POJDIMO, DA NAJDEMO CILJ.
SKUPAJ S FRANČIŠKOM OD ZAČETKA DO KONCA,
DA NIHČE OD NAS NE BI ZGREŠIL
STISKA ME RAZJEDA, SMEJATI SE NE ZNAM,
PA NEKDO MI REČE. "EJ, RAD TE IMAM!"
OBJAME ME, ZAKLIČE: "O, DAJ, ZAUPAJ,
LAŽJE NAMA BO, ČE BOVA SKUPAJ!"
NESREČEN SEM BIL, PA NI BILO TAM
NIKOGAR, KI BI REKEL: "EJ, RAD TE IMAM!"
SREČE NISEM ZNAL DELITI, A ZAUPAJ,
RADOST LE DELIMO, KADAR SMO SKUPAJ.
SKUPAJ...
ISKALI SMO SEBE, HODILI DRUGAM
IN REKLI ČLOVEKU: "EJ, RAD TE IMAM!"
IŠČEMO SE DANES, A - NE OBUPAJ,
NAJDEMO SE VEDNO: KADAR SMO SKUPAJ!
SKUPAJ...
Izreži in prilepi na stran 145
PRIDI, SVETI DUH, PRIDI LUČ SRCA,
V SINOVI LJUBEZNI VŽGI DUHA.
TI NAS OSVOBAJAŠ VSEH STRAHOV.
PODELI CERKVI SVOJIH DAROV.
PREKO GORSKIH VOD RAZLIVAŠ MOČ,
NA VEČER V ŠKRLAT KRASIŠ NEBO.
TODA V MENI ENA ŽELJA TLI,
DA V MOJEM SRCU SPET ZAŽIVIŠ.
PRIDI, SVETI DUH...
VSAKO MISEL, VSE, KAR GOVORIM,
IN VSE, KAR STORIM, NAPOLNI TI.
KAJTI V MENI ENA ŽELJA TLI,
DA V MOJEM SRCU SPET ZAŽIVIŠ.
PRIDI, SVETI DUH...
BODI KRALJ VSEH SANJ, KRALJ VSEH SKRBI,
VSEGA, KAR BILO JE IN ŠE NI.
KAJTI V MENI ENA ŽELJA TLI,
DA V MOJEM SRCU SPET ZAŽIVIŠ.
PRIDI, SVETI DUH...
V TEBI PRAVIM: "JEZUS JE GOSPOD."
V TEBI ZNOVA BOŽJI SEM OTROK.
V MENI ENA SAMA ŽELJA TLI,
DA V MOJEM SRCU VEDNO ŽIVIŠ.
PRIDI, SVETI DUH...
Izreži in prilepi na stran 90
ZVELIČAR NAŠ JE VSAL IZ GROBA,
VESEL PREPEVAJ, O KRISTJAN!
PREMAGANA JE VSA HUDOBA,
REŠENJA TVOJEGA JE DAN.
POTRTA JE PEKLA OBLAST,
ZAPOJ, KRISTJAN, HVALEŽNO ČAST! ALELUJA.
O SMRT, KJE ZDAJ JE ZMAGA TVOJA
IN TVOJE OSTRO ŽELO, KJE?
VESELO UPA DUŠA MOJA,
ŽIVLJENJE VEČNO ČAKA NJE.
MOJ JEZUS JE OD MRTVIH VSTAL,
KRALJESTVO SMRTI POKONČAL. ALELUJA!
O SREČE DAN, O DAN VESELI,
KI GA NAREDIL JE GOSPOD!
DA HVALO VEČNO BI MU PELI,
ODREŠEN JE ČLOVEŠKI ROD.
ODPRT STOJI NAM PARADIŠ
IN VRATA VANJ JE SVETI KRIŽ. ALELUJA!
IZ GROBA GREHOV, DUŠA, VSTANI
V ŽIVLJENJE NOVO Z JEZUSOM.
ODREŠENA SRČNO SE BRANI
PREMAGANIM SOVRAŽNIKOM.
V LJUBEZNI SVETI ZVESTA STOJ, ZVELIČARJU
HVALEŽNO POJ. ALELUJA.
Izreži in prilepi na stran 54
DOLGO SEM ISKALA NJEGA, KI GA LJUBI SRCE.
V MOJEM PUSTEM VRTU JE IZBRAL SVOJ NOVI
DOM,
Z VRTNICAMI ROSNIMI MI JE KRONAL GLAVO,
MOJA DUŠA JE VSA SVETLA, ON ME VABI:
“PRIDI, NAJDRAŽJA MOJA, PRIDI, MOJ VRT CVETI.
ZIMA JE ODŠLA IN POGNAL JE NOV CVET,
KI ČAKA NATE LE, PRIDI, MOJ VRT CVETI.“
SLIŠIM GA, KAKO PRIHAJA, ČUTIM NJEGOV
POGLED.
ZUNAJ JE POMLAD IN MOJA DUŠA JE
PRIPRAVLJENA,
SLIŠIM NJEGOVO PESEM, KOT VETER VEJE Z
GORA,
KOT GRLICA PREPEVA IN ME VABI:
PRIDI...
Izreži in prilepi na stran 100
MNOGO SEM PREHODIL POTI,
ISKAL SEM DNEVE, NOČI, CILJ ŽIVLJENJA,
BLODIL SEM ZAPRTIH OČI
IN ZASLEPLJEN OD STRASTI, HREPENENJA.
NI VEČ TAVANJA, NI VEČ ZABLOD,
NI VEČ DVOMOV IN ŽIVLJENJSKIH ZMOT, KONČNO
SEM ODKRIL PRAVO POT.
TAM, KJER JE TRPLJENJE, GORJE,
KJER VOJNE VIHRE MORE IN BOLEZNI,
KJER LJUDJE SOVRAŽIJO SE,
TAM NAJ DOKAŽE SRCE MOČ LJUBEZNI.
NI VEČ TAVANJA...
Izreži in prilepi na stran 121
ANGELI NAPOLNILI SO SVETIŠČE TO DO DNA.
SERAFI NAZNANILI SO PRIHOD
SKRIVNOSTNEGA BOGA.
SPET PRIHAJAŠ K NAM KOT BOG IN KRALJ,
PRIHAJAŠ SPET NA TA OLTAR.
GOLGOTA SE PONOVI, SVETA REŠNJA TEČE KRI,
KOT REKA, KI NAS OŽIVI.
ANGELI PRISTOPILI SO IN NA OLTAR POLAGAJO
SRCA TEH, KI TE LJUBIJO, DA V TEBI SREČO
NAJDEJO.
SPET PRIHAJAŠ...
Izreži in prilepi na stran 60
ODPRI MI OČI SRCA, MOJ BOG,
ODPRI MI OČI SRCA.
RAD BI TE VIDEL,
RAD BI TE VIDEL.
PRIDI TA TRENUTEK, GOSPOD,
DARUJ MI PROSIM SVOJE SRCE;
GOSPOD, S TEBO ŽELIM HODITI POVSOD,
SAJ TI SI SVETI, SVETI.
SVETI, SVETI, SVETI.
SVETI, SVETI, SVETI.
SVETI, SVETI, SVETI.
RAD BI TE VIDEL.
Izreži in prilepi na stran 72
VSAK PONIŽEN ČLOVEK NOSI V SRCU SANJE.
KDOR ŽIVI PREPROSTO, BO JIH URESNIČIL.
ČE ŽIVEL BOŠ SKROMNO, VDANO IN PONIŽNO,
TUDI BREZ IMETJA VEDNO BOLJ BOŠ SREČEN.
Z MOČNO VOLJO DAN ZA DNEM IN Z BOŽJIM
BLAGOSLOVOM,
STOPNJO ZA STOPNJO, DOSPEL BOŠ VISOKO.
LE V ŽIVLJENJU SKROMNEM BOŠ NAŠEL POT ZA
SEBE.
TA TI BO PRINESLA MIR IN V SRCE VESELJE.
SAJ NAJVEČJE RADOSTI VEDNO SO PRAV TISTE,
KI JIH V SRCU PORODI SKROMNOST IN VESELJE.
Z MOČNO VOLJO...
Izreži in prilepi na stran 86
KADAR ZVEČER LEGA MRAK NA ZEMLJO,
SRCE PRISLUHNE PESMI GLASNIH ZVONOV
IN POJE: AVE MARIJA, K BREZMADEŽNI
TIH POZDRAV GRE V NEBO.
KADAR JE BOG ZVEZD NASUL STO IN STO,
VENEC NAJLEPŠIH DAL JE NJEJ NA GLAVO.
ZVON POJE: AVE MARIJA, K BREZMADEŽNI
TIH POZDRAV GRE V NEBO.
ZAKAJ TI, MARIJA, PREPEVAMO,
ZAKAJ TE ZVONOVI POZDRAVLJAJO,
KO V MRAKU ZVEČER SE OGLAŠAJO?
VEMO, MARIJA, ZAKAJ!
KADAR GOSPOD DOM ISKAL JE ZASE,
NAŠEL JE TVOJE ZVESTO, BLAGO SRCE.
ZVON POJE: AVE MARIJA, K BREZMADEŽNI
TIH POZDRAV GRE V NEBO.
ZAKAJ TI, MARIJA...
Izreži in prilepi na stran 85