junij 2010 - Mensa Slovenija

Zbirka medijskih objav
ZADRUŽNA ZVEZA SLOVENIJE,
28. 06. 2010
Število objav: 1
Tiskani mediji: 1
Splet: 0
Radijske postaje: 0
Televizijske postaje: 0
Teletekst: 0
Spremljane teme:
Peter Vrisk
Zadruga
Zadružna zveza Slovenije
1
Seznam objav v zbirki:
Naslov
IQ otroka- skrb staršev
Medij; Doseg
L&Z; 0
Rubrika / Datum
Ostalo, 24. 06. 2010
Stran v zbirki
Avtor
neznan avtor
3
Teme
Zadružna zveza Slovenije
Zaporedna št.
1
Stran: 76
Površina: 705 cm2
2
Kazalo
NA KALIFORNIJSKI UNIVERZI BERKLEY SO DOKAZALI, DA
Ww^
SO INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI OTROK ODVISNE OD
SKUPNEGA ŠTEVILA SINAPS, POVEZAV MED NEVRONI.
VSE AKTIVNOSTI, KI POVEČAJO ŠTEVILO SINAPS, TOREJ
LAHKO VPLIVAJO NA RAZVOJ SPOSOBNOSTI OTROKA. O
VPLIVU STARŠEV NA INTELIGENČNI KVOCIENT (IQ) OTROKA
SMO SE POGOVARJALI Z MATJAŽEM PODMILJŠAKOM,
PREDSEDNIKOM DRUŠTVA MENSA SLOVENIJA
Kdaj lahko starši najhitreje, pri kateri
starosti otroka, vplivajo na razvoj
števila sinaps?
Število sinaps se pri otroku po rojstvu hitro
povečuje in doseže vrh nekje pri tretjem letu
starosti, ko jih je dvakrat več kot pri odraslih.
Po desetem letu začne upadati In v pubertet:
doseže nivo odraslih, V tem času so otroci
izjemno dojemljivi za okolje in se hitro učijo,
pa tudi zeljni so učenja, saj so takrat izredno
radovedni in odprti za novosti. To obdobje
vpliva tudi na nadaljnje obnašanje otroka,
saj se vse lastnosti in sposobnosti, ki si jih v
tem obdobju pridobi, prenesejo v obdobje
odraslosti. Vsaka sposobnost otroka se razvije
v določeni starosti, nekatere prej (npr. vizualno
dojemanje), druge kasneje (npr. komunikacija).
Po vsakem takšnem obdobju se uporabljene
sinapse okrepijo, tiste, ki se pa n
upi no'n'se eliminirajo- Kasneje se člove( ,i<_ri se l-nk'
uči, vendar že z večjim naporom in ne brez
napak. Otrok se lahko do osmega leta starosti
brez težav nauči dodatnega jezika, kasneje
pa že mora vložiti trud in verjetno bo zaznan
akcent, otroci, ki pa do takrat ne obvladajo
niti materinega jezika, bodo imeli tudi kasneje
težave z izražanjem. Strokovnjaki navajajo, da
na razvoj možganov in spodbujanje otroka k
učenju lahko vplivamo že med nosečnostjo
s pravilnim načinom prehrane, Izogibanjem
strupenim substancam (alkohol, nikotin ...)
in stresnemu življenju. Velik pomen dajejo
tudi čim daljšemu dojenju dojenčka in seveda
nadaljnji prehrani otroka.
Katere aktivnosti pospešujejo
sinaps pri otrocih?
razvoj
Za otroka je med drugim pomembno, da
se z njim veliko ukvarjamo, se skupaj z njimi
igramo, da dobi s strani staršev veliko topline
in da se z njim starši tudi veliko pogovarjajo.
Kakšne igrače
naj izberejo starši?
Pri izbiri Igrač naj posvetijo pozornost
raznovrstnosti, da spodbujajo domišljijo.
Risalni pribor ali kocke za zlaganje bolj
motivirajo domišljijo otroka kot. daljinsko
voden avtomobil ali računalniške igre.
Priporoča se tudi, da otroka vključijo v svoje
3
Kazalo
s 100, s standardno deviacijo 15. Največ
ljudi ima torej IQ med 85 in 115.
delo. Pri tem naj starši poenostavijo
zapletene postopke in jih prilagodijo
na njegovo razumsko raven, da ne bo
preobremenjen.
Kaj je Mensa?
Čemu se naj izogibajo?
Izogibajo naj se kritikam in iskanju napak.
Otrok je bolj dojemljiv za pohvale, vendar
< v*.^^~x™ £ii M___^__jfl___________________________H~
'
naj raje hvalijo trud otroka kot pa rezultat,
ki ga je ustvaril. Sicer se bo začel izogibati
zahtevnim nalogam.
w
Kako pomembni so družabni
stila?
Zelo. Pomembno je, da pri otroku
spodbujamo stike z ostalimi otroki,
mlajšimi in starejšimi, in odraslimi. S tem
otrok pridobi samozavest in okrepi govor
ter navezovanje stikov. In nenazadnje ne
smemo pozabiti, da so otroci neusmiljeni
posnemovalci: vsako dejanje ali lastnost,
ki jo bodo opazili pri nas, naj bo slaba ali
dobra, bodo posnemali.
,/
jMsMMMB^MmMMMBBm
'j3^fl__________piH^_______________________________r
"^^m\mMBMMMBm
OTROŠKE AKTIVNOSTI
*►
Kdo je Matjaž Podmiljšak?
Rodil se je v Nemčiji, kjer je začel
obiskovati osnovno šolo. Nato se je vpisal
v gostinsko šolo v Celju in jo uspešno
zaključil. Po nekaj letih dela v gostinstvu
se je vpisal na Biotehnično fakulteto, kjer
je diplomiral. Trenutno ie zaposlen na
Zadružni zvezi Slovenije.
KORISTNE:
rotacija okoli svoje osi
•>- skakanje
Pomembna
dejstva
♦>•
igre z vzdrževanjem
ravnotežja
KajjelQ?
številčna vrednost za ocenjevanje
splošne intelektualne zmožnosti človeka.
Določi se z inteligenčnim testom in
primerja inteligenco človeka z ocenjenim
povprečjem celotne populacije v istem
časovnem obdobju in primerljivo
starostjo. Povprečna vrednost je določena
IQ
'
je
Mensa je mednarodna organizacija, ki
sta jo leta 1946 v Oxfordu ustanovila
Roland Berrill, odvetnik, in dr. Lance
Ware, znanstvenik ter pravnik. Namen
ustanoviteljev je bil ponuditi inteligentnim
posameznikom možnost združevanja
zgolj na podlagi visokega IQ-ja; ne glede
na politična prepričanja, raso, vero ali
življenjski slog. Danes ima Mensa več kot
sto tisoč članov v okoli sto državah po
svetu. Društvo Mensa Slovenija je bilo
formalno ustanovljeno leta 2002 in ima
okoli 250 članov, ki se redno srečujejo,
prirejajo širše družabne dogodke in
srečanja z Mensami iz tujine.
•»• plezanje po drevesih,
pohištvu ...
Kje in kdaj lahko testirate
svoj IQ?
Mensa Slovenije pod nadzorom
ŠKODLJIVE:
pooblaščenega psihologa testira redno
dvakrat letno, spomladi in jeseni. Termin
•> sedenje na kavču in
gledanje televizije
bo objavljen na www.mensa.si, kjer se
lahko tudi prijavite. K testiranju se lahko
prijavite, če ste dopolnili vsaj 16 let.
Kaj narediti, če je vaš otrok
...
sramežljiv dvoletnik?
Psihologi pravijo, da so nekateri otroci že
od rojstva nagnjeni k temu, da so zaprti in
sramežljivi, vendar raziskave kažejo, da se ta
lastnost razvija (ali postaja močnejša) pod
vplivom staršev podobnega karakterja.
Skratka: pomembno je, da ste svojemu
otroku najboljši vzor. Pri tem, da se vaš otrok
otrese pretirane sramežljivosti, so pomembni
pogosti obiski v vaši hiši. Otroci so običajno
varnejši in bolj odprti v poznanem krogu
ljudi. Otroka nagrajujte za družabnost.
Čeprav so nekateri otroci nagnjeni k
temu, da se v nekaterih situacijah skrivajo
za starši, bi to lahko postal problem v šoli.
Zato jih podpirajte pri spoznavanju novih ljudi in
situacij pa tudi pri druženju z vrstniki.
...
...
uporniški najstnik?
Večina najstnikov gre skozi fazo uporništva, ki
pa se običajno zaključi brez resnih posledic.
Pomagajte otroku, da izgradi samozavest in
sposobnost ocenitve ter izbora dobre družbe.
Prav tako podpirajte otroka pri tem, da razvija
življenjske interese, v katerih uživa in za katere
je nadarjen ne glede na to, ali gre za športno
aktivnost ali glasbo saj lahko prek hobijev
najde kakovostno družbo. Če pa vaš najstnik
neopravičeno izostaja iz šole, izgubi zanimanje za
prijatelje, je zaprt ali sumite, da uporablja droge, se
z njim mirno pogovorite. Razumna pojasnila bodo
bolj pomagala kot vik in krik. Če ne želi prekiniti
druženja s "problematičnimi" prijatelji, postavite
osnovna pravila: z njimi se lahko druži samo v
nadzorovanem okolju, npr. pri vas doma.
4