PKZ-NET Navodila za uporabnike

PKZ-NET
Navodila za uporabnike
1 Vsebina
2
3
Uvod ................................................................................................................................................ 3
2.1
Tehnične zahteve..................................................................................................................... 3
2.2
Informacije in značilnosti PKZ-NET .......................................................................................... 3
Dostop do aplikacije ........................................................................................................................ 3
3.1
Vstopna stran .......................................................................................................................... 3
3.2
Uporabniško ime in geslo ........................................................................................................ 4
3.3
Trajanje seje ............................................................................................................................ 4
3.4
Izbira jezika .............................................................................................................................. 4
4
Splošno o aplikaciji .......................................................................................................................... 4
5
Prva stran......................................................................................................................................... 5
6
7
5.1
Novi vprašalnik ........................................................................................................................ 5
5.2
Pregled dokumentov ............................................................................................................... 5
5.3
Sporočila .................................................................................................................................. 6
5.3.1
Novo sporočilo................................................................................................................. 6
5.3.2
Pregled sporočil ............................................................................................................... 6
Limiti ................................................................................................................................................ 6
6.1
Izpisi limitov ............................................................................................................................. 7
6.2
Zahtevki v obdelavi, Shranjeni osnutki .................................................................................... 7
6.2.1
Zahtevki v obdelavi .......................................................................................................... 7
6.2.2
Shranjeni osnutki ............................................................................................................. 7
6.3
Novi zahtevek za limit.............................................................................................................. 7
6.4
Limiti po kupcih ....................................................................................................................... 9
6.5
Odobreni limiti po kupcih ........................................................................................................ 9
6.6
Poslani zahtevki (PKZ-NET) ...................................................................................................... 9
6.7
Navodila za izvoz limitov ....................................................................................................... 10
Škode ............................................................................................................................................. 10
7.1
Škodni spisi po statusu škode ................................................................................................ 10
7.2
Aktualni škodni spisi po kupcih ............................................................................................. 10
7.3
Plačane škode in regresi ........................................................................................................ 10
7.4
Nov odškodninski zahtevek ................................................................................................... 10
7.5
Dopolnitev odškodninskega zahtevka ................................................................................... 12
7.6
Zahtevek za povračilo stroškov izterjave............................................................................... 13
2
2 Uvod
Dobrodošli v aplikaciji PKZ-NET, s katero vam želimo v SID – Prvi kreditni zavarovalnici d.d. (v
nadaljnjem besedilu SID – PKZ) olajšati poslovanje in pospešiti proces zavarovanja terjatev.
V teh navodilih boste našli odgovore na osnovna vprašanja v zvezi z aplikacijo PKZ-NET.
2.1 Tehnične zahteve
Za delovanje aplikacije je potrebna uporaba sledečih internetnih brskalnikov:
-
Chrome (v36.x ali več);
Mozilla Firefox (v26.x ali več);
Safari (v5.x ali več);
Internet Explorer (v10.x ali več).
Za prilaganje priponk je potrebno omogočiti Adobe Flash predvajalnik.
2.2 Informacije in značilnosti PKZ-NET
Aplikacija PKZ-NET vam omogoča hiter dostop do informacij, kratek odzivni čas ter možnost
sprotnega vpogleda v poslovanje s SID – PKZ in je primarno namenjena osebam, ki so vsakodnevno
vpete v poslovanje z zavarovalnico.
3 Dostop do aplikacije
3.1 Vstopna stran
Do aplikacije se dostopa preko spletne strani SID – PKZ (www.sid-pkz.si) s klikom na spodaj prikazan
gumb v zgornjem desnem kotu spletne strani
ali preko spletnega naslova: https://www.sid-pkz.si/pkzslo.nsf/SidNet?OpenFrameset
Prijavo opravite s klikom na gumb Prijava desno zgoraj.
3
3.2 Uporabniško ime in geslo
Uporabniško ime in geslo pridobite neposredno od vašega skrbnika pogodbe. Zavarovancem je
dostop do aplikacije PKZ-NET omogočen takoj po podpisu pogodbe o zavarovanju terjatev.
Geslo, ki ga prejmete od skrbnika pogodbe, je potrebno ob prvi prijavi v aplikacijo zamenjati.
V kolikor ste izgubili ali pozabili geslo, zaprosite vašega skrbnika pogodbe za novo.
3.3 Trajanje seje
Po prijavi v spletno aplikacijo PKZNET je prijava aktivna 30 minut, pod pogojem, da je prijavljena/i
uporabnica/uporabnik dejaven v spletni aplikaciji. V primeru daljše neaktivnosti se seja avtomatsko
prekine. Za ponovno uporabo aplikacije je zato potrebna ponovna prijava v PKZ-NET.
V kolikor želite zapustiti aplikacijo, to storite s klikom na gumb Odjava desno zgoraj.
3.4 Izbira jezika
Aplikacija omogoča izbiro med slovenskim, angleškim ali hrvaškim jezikom. Jezik spremenite s klikom
na želeno zastavo v desnem zgornjem kotu ekrana.
4 Splošno o aplikaciji
Aplikacija omogoča stalno spremljanje stanja limitov, komunikacijo z zavarovalnico, analizo portfelja
in drugo.
Delovni sklopi so sestavljeni iz zavihkov Prva stran, Limiti in Škode, od katerih je vsak posamezen
sklop sestavljen še iz podsklopov.
4
5 Prva stran
Aplikacija se odpre na zavihku Prva stran, ki je sestavljena iz podsklopov Novi vprašalnik, Pregled
dokumentov in Sporočila.
5.1 Novi vprašalnik
Zavarovancu je omogočeno, da v primeru potrebe po izpolnitvi vprašalnika tega izpolni in pošlje v
elektronski obliki.
Vsa polja, označena z zvezdico , so pri izpolnitvi Vprašalnika obvezna. V kolikor katerega izmed
obveznih polj ne izpolnite, vas sistem na to opozori.
Vpis podatkov je sestavljen iz 6. korakov ter Zaključka, kjer je omogočen pregled vseh zapisanih
podatkov. Postopek lahko med izpolnjevanjem podatkov kadarkoli prekinete, že vpisane podatke pa
shranite s klikom na gumb
. Delno izpolnjeni vprašalnik se bo pojavil desno
od Vprašalnika v sklopu
. Shranjeni osnutek lahko kadarkoli prikličete s klikom
na izbrano podjetje. V kolikor želite shranjeni osnutek izbrisati, to storite s klikom na gumb
desni strani shranjenega osnutka.
na
Osnovne podatke o podjetju lahko v Vprašalnik vpišete preko iskalnika – ikona ''lupa'' zraven
besedice Podjetje -
.
S klikom na ''lupo'' se vam odpre iskalnik, kjer vpišete iskani podatek v eno izmed polj. Pri iskanju
najprej izberite državo iskanega podjetja.
Ko vpišete iskani podatek, iskalnik s klikom na ikono ''lupa'' izpiše rezultat iskanja. S klikom na želeno
podjetje se vsi osnovni podatki o podjetju prenesejo v obrazec Vprašalnik.
Ko je Vprašalnik v celoti izpolnjen, ga lahko natisnete s klikom na gumb
pošljete na zavarovalnico s klikom na gumb
oz.
. Ob tem se pojavi sledeče obvestilo:
5.2 Pregled dokumentov
Pregled dokumentov omogoča vpogled v določeno komunikacijo med zavarovancem in SID-PKZ. Gre
za pomembnejšo elektronsko pošto, ki je bila izmenjana med zavarovancem in SID-PKZ v zvezi s
5
posameznimi limiti, vprašanji, pojasnili ipd. S klikom na posamezen dokument se vam odpre na
vpogled v novem oknu.
5.3 Sporočila
Aplikacija PKZNET omogoča preko te funkcije direktno komunikacijo z vašim skrbnikom pogodbe.
5.3.1 Novo sporočilo
Novo sporočilo skrbniku vaše pogodbe lahko kreirate preko ukaza v orodni vrstici na levi strani
ekrana (gumb
) ali preko gumba
desno spodaj na robu ekrana.
Okno za vpis sporočila se odpre v desnem spodnjem delu ekrana. Obvezno je potrebno vpisati polje
Naslov sporočila, sporočilu pa lahko pripnete tudi datoteke.
V kolikor sporočila še ne želite poslati, ga lahko shranite s klikom na gumb
.
Shranjeni osnutki se izpisujejo na desni strani ekrana nad zgodovino sporočil. Osnutek lahko odprete
s klikom nanj. Nato ga dokončate ali izbrišete z gumbom
.
5.3.2 Pregled sporočil
S klikom na ta gumb se odpre pregled celotne zgodovine sporočil med zavarovancem in SID-PKZ ter
seznam osnutkov shranjenih sporočil.
6 Limiti
V zavihku Limiti lahko spremljate trenutno stanje vaših limitov ter pošiljate nove zahtevke za limit.
Zavihek obsega podsklope Novi zahtevek za limit, Limiti po kupcih, Odobreni limiti po kupcih, Poslani
zahtevki (PKZ-NET) in Navodila za izvoz limitov.
6
6.1 Izpisi limitov
V osrednjem delu zavihka se nahaja razdelek Izpisi limitov. Na tem seznamu se datumsko urejeno
pojavljajo vsi izpiski limitov, ki jih zavarovanec prejema tudi preko elektronske pošte. S klikom na
posamezni izpisek se vam odpre novo pogovorno okno (slika spodaj), preko katerega lahko izpisek
odprete v Microsoft excel formatu ali pa shranite na disk.
6.2
Zahtevki v obdelavi, Shranjeni osnutki
V zavihku Limiti sta poleg Izpisa limitov narejena še pregleda Zahtevki v obdelavi in Shranjeni osnutki.
6.2.1 Zahtevki v obdelavi
V tem pregledu se nahaja seznam limitov, ki so trenutno v obdelavi pri SID-PKZ. Tukaj so navedeni vsi
zahtevki v obdelavi, ne glede na to, ali so bili na SID-PKZ poslani preko aplikacije PKZNET ali preko
drugega medija (elektronska pošta, faks,…). V primeru večjega števila zahtevkov v obdelavi lahko
želeni limit poiščete preko iskalnika, tako da v okvir vpišete iskani pojem in s klikom na ikono ''lupa''
sprožite iskanje. Iskanje se izvaja po vseh kategorijah v zahtevkih v obdelavi.
Po izvedenem iskanju za prikaz vseh Zahtevkov v obdelavi, kliknite na ikono
.
Iz že obstoječega zahtevka v obdelavi lahko kreirate nov zahtevek, tako da kliknete na želeni zahtevek
v obdelavi in s klikom na ikono
kreirate nov zahtevek za izpolnjevanje.
6.2.2 Shranjeni osnutki
V kolikor med izpolnjevanjem novega zahtevka za limit tega ne izpolnite do konca, se bo ta s klikom
na gumb
prikazal v tem pregledu. S klikom na zahtevek se vam odpre shranjeni
dokument, ki ga lahko izpolnite do konca ali ponovno shranite. S klikom na
izbrišete iz seznama.
shranjeni osnutek
6.3 Novi zahtevek za limit
Kategorija Novi zahtevek za limit omogoča on-line pošiljanje zahtevkov za limit ter takojšnji odgovor
ali je avtomatska odobritev limita možna ali ne.
Kupca, ki ga želite zavarovati, najprej poiščete z iskalnikom - ikona ''lupa''
7
.
Po vnosu iskalnih pogojev ponovno kliknete ''lupo''.
V kolikor se želeni kupec nahaja na seznamu zadetkov se s klikom na kupca vsi njegovi podatki
prenesejo v Zahtevek za limit. V kolikor želenega kupca ni na seznamu zadetkov, vse podatke v
Zahtevek za limit vpišete ročno.
Pri zahtevku imate na voljo tri opcije:
-
-
Zahtevek se bo shranil med osnutke za prihodnjo obdelavo.
Ko ste izpolnili vsa polja, s klikom na Potrdi pošljite zahtevek v nadaljnjo obdelavo. V
kolikor katero od polj ni izpolnjeno, vas aplikacija na to opozori. Pozor: nepopolnega
zahtevka ni možno poslati v nadaljnjo obdelavo.
Vsi vneseni podatki v zahtevku se izbrišejo.
Možni avtomatski odgovori na zahtevek za limit so sledeči (odgovor se izpiše pod vrstico Zahtevek za
odobritev/povišanje limita zavarovalnega kritja dolžnika):
-
''Zahtevka ni možno odobriti. Poslan je v nadaljno obdelavo.'' Avtomatska odobritev limita v
želeni višini ni možna. Zahtevek za limit je bil posredovan v nadaljnjo obravnavo na SID-PKZ.
-
''Zahtevek je bil uspešno obdelan in v celoti odobren.'' Zahtevek je bil avtomatsko odobren in
bo v kratkem viden v seznamu Odobreni limiti po kupcih.
-
Možna je delna odobritev limita, izpiše se sledeče polje:
V primeru, da vam ''Najvišji možni znesek'' zadostuje (ne glede na zahtevani limit), kliknete ''Strinjam
se''. Če vam ponujeni limit ne zadostuje, kliknete ''Ne strinjam se. Pošlji v obdelavo.'' Zahtevek bo
nato poslan v nadaljnjo obdelavo na SID-PKZ. Odgovor glede višine limita boste prejeli naknadno.
Ko prejmete končno obvestilo glede možne avtomatske odobritve limita, imate spodaj desno na
zahtevku za limit tudi funkcijo
, ki vam omogoča tiskanje poslanega zahtevka.
8
6.4 Limiti po kupcih
V tej kategoriji se nahaja seznam vseh zavarovančevih limitov (odobrenih, delno odobrenih,
storniranih, neodobrenih), ki so razvrščeni po abecedi. S klikom na katerikoli limit se vam ta odpre v
novem oknu, od tukaj pa lahko ustvarite nov zahtevek, ali natisnete obstoječega.
V primeru večjega števila zavarovanih kupcev so ti lahko razvrščeni na več straneh (zaradi omejitev
internetnih brskalnikov), zato priporočamo iskanje limitov preko iskalnika. S klikom na iskalnik se
odpre celoten seznam vseh kupcev iz seznama (glej sliko spodaj), iskanje pa lahko izvajate tudi z
vpisom imena želenega kupca.
V podsklopu Limiti po kupcih se nahaja tudi gumb ''Izvozi pregled'', s klikom na katerega lahko
izvozite celoten seznam limitov v formatu .csv. V podsklopu Navodila za izvoz limitov se nahaja
opisan točen postopek, kako seznam limitov izvozite v format za pregled in analizo.
6.5 Odobreni limiti po kupcih
V tej kategoriji se nahaja seznam vseh zavarovančevih odobrenih limitov (odobreni, delno odobreni)
razvrščenih po abecedi. S klikom na katerikoli limit se le-ta odpre v novem oknu, od tukaj pa lahko
ustvarimo nov zahtevek ali tiskamo obstoječega.
V primeru večjega števila zavarovanih kupcev so ti lahko razvrščeni na več straneh (zaradi omejitev
internetnih brskalnikov), zato priporočamo iskanje limitov preko iskalnika. S klikom na iskalnik se
odpre celoten seznam vseh kupcev iz seznama (glej sliko spodaj).
6.6 Poslani zahtevki (PKZ-NET)
V tej kategoriji se nahaja seznam vseh zavarovančevih limitov, ki so bili poslani preko aplikacije
PKZNET. Pozor: zahtevki imajo vpisan trenutno veljavni status in ne takšnega, kot so ga imeli ob
oddaji zahtevka preko aplikacije. S klikom na katerikoli limit, se ta odpre v novem oknu, od tam pa
lahko ustvarite nov zahtevek ali natisnete obstoječega.
9
V primeru večjega števila zavarovanih kupcev so ti lahko razvrščeni na več straneh (zaradi omejitev
internetnih brskalnikov), zato priporočamo iskanje limitov preko iskalnika. S klikom na iskalnik se
odpre celoten seznam vseh kupcev iz seznama (glej sliko spodaj).
6.7 Navodila za izvoz limitov
V temu podsklopu se nahajajo navodila, kako celoten seznam limitov izvozimo v format .csv, ki ga
nato uporabite za uvoz v poljubne formate (najbolj uporabljan je Microsoft Excel).
7 Škode
Vpogled v škodni del PKZ NET se nahaja na tretjem zavihku Škode, ki obsega naslednje podsklope:
Škodni spisi po statusu škode, Aktualni škodni spisi po kupcih, Plačane škode in regresi, Nov
odškodninski zahtevek, Dopolnitev odškodninskega zahtevka in Zahtevek za povračilo stroškov
izterjave.
7.1
Škodni spisi po statusu škode
Pregled vam omogoča, da vidite vaše zadnje prijavljene potencialne škode in škode, ki so trenutno še
v obravnavi. Pri omenjenih podatkih vidite višino škode, pomembne datume ter tudi odgovorno
osebo, ki obravnava vašo škodo. Prav tako vam ta pregled omogoča, da vidite številko škodnega
spisa, v kolikor želite spis dopolniti ali vložiti zahtevek za povračilo stroškov izterjave.
7.2 Aktualni škodni spisi po kupcih
Pregled vam omogoča, da lahko vašega kupca poiščete po imenskem zaporedju.
7.3 Plačane škode in regresi
Pregled vam omogoča preverbo, koliko plačanih zavarovalnin ste prejeli in kdaj ter koliko vračil
zavarovalnin oz. tako imenovanih regresov je bilo prejetih za posamezno škodo.
7.4 Nov odškodninski zahtevek
Preko tega podsklopa je omogočeno vlaganje odškodninskega zahtevka.
10
Osnovne podatke o podjetju lahko v obrazec vpišete preko iskalnika - ikona ''lupa'' zraven besedice
Podjetje izmed polj.
. S klikom na ''lupo'' se odpre iskalnik, kjer vpišete iskani podatek v eno
Ko vpišete iskani podatek, kliknete ikono ''lupa'' na levi strani, iskalnik pa vam izpiše rezultat iskanja.
S klikom na želeno podjetje se vsi osnovni podatki o podjetju prenesejo v obrazec Odškodninski
zahtevek. Če kupca ne najdete, ga vpišite ročno, podatki označeni z zvezdico so obvezni.
Nekaj podatkov je obveznih. V primeru, da niso vpisane kontaktne osebe, telefonska številka ali
elektronska pošta, vas sistem na to opozori na koncu, ko želite zahtevek oddati.
Pri neporavnanih fakturah pripnite datoteko v enaki obliki, z enakimi podatki in na enak način kot pri
obveščanju o potencialnih škodah. V primeru stroškov izterjave lahko pripnete tri datoteke. Če je
datotek več, jih pripnite spodaj na koncu obrazca pod Listine, ki so potrebne za obdelavo
odškodninskega zahtevka.
Pri izpolnitvi vrste zavarovalnega primera lahko izbirate med podaljšano zamudo plačila, prisilno
poravnavo, stečajem in nekomercialnim rizikom. V primeru da je terjatev, ki jo uveljavljate sporna in
je predmet reklamacije, to ustrezno označite in vpišite znesek, ki je predmet reklamacije.
Označite vrsto izterjave, ki ste jo vršili do sedaj. V kolikor označite sodni postopek, vam sistem ponudi
še dve vrsti izterjave in sicer tožbo ali izvršbo. V primeru drugačne izterjave to vpišite v okence Drugo.
11
Pod rubriko Listine potrebne za obravnavo odškodninskega zahtevka pripnite ustrezne datoteke.
Označite, da ste obrazec izpolnili vestno in da so podatki resnični.
V primeru, da teksta ne boste označili – potrdili, obrazca ne bo možno oddati.
Na koncu pritisnite gumb Shrani in pripni izbrane datoteke in pokazal se bo tudi aktiven gumb Potrdi.
Z izbiro gumba Potrdi pošljete odškodninski zahtevek v obdelavo.
V zgornjem delu zahtevka se bo izpisal tekst, da je zahtevek poslan. V kratkem času boste prejeli tudi
elektronsko sporočilo na naslov, ki ste ga navedli v obrazcu, ki bo še enkrat potrdil prejem vašega
zahtevka.
7.5 Dopolnitev odškodninskega zahtevka
Za dopolnitev odškodninskega zahtevka, je potrebno predhodno poznati številko škodnega spisa, ki jo
najdete v pregledu Škodni spisi po statusu škode ali pa v pregledu Aktualni škodni spisi po kupcu, prav
tako pa ste to številko prejeli ob vložitvi zahtevka preko elektronske pošte.
12
Osnovna polja o dolžniku se izpolnijo samodejno. Obvezna polja so označena z zvezdico – vpisati je
potrebno svoje kontaktne podatke.
Podatkov o fakturah, razen če gre za zvišanje oziroma znižanje zahtevka, ni potrebno vpisovati, saj ste
jih vpisali že pri vložitvi odškodninskega zahtevka.
Pri dopolnitvi zahtevka izberite še listine, ki so potrebne za obdelavo zahtevka.
Označite, da ste obrazec izpolnili vestno in da so podatki resnični, obrazec shranite s klikom na gumb
Shrani in pripni izbrane datoteke ter v nadaljevanju pošljete preko gumba Potrdi. V primeru, da
obrazca ne želite poslati, ne naredite koraka Potrdi in obrazec bo shranjen med Shranjenimi osnutki.
Če želite izbrisati obrazec, uporabite gumb Zavrzi.
Če je bil obrazec uspešno poslan, se vam izpiše obvestilo:
7.6 Zahtevek za povračilo stroškov izterjave
V primeru, da so pri izterjavi nastali stroški, lahko zahtevek za njihovo povračilo vložite preko tega
podsklopa.
Za vložitev zahtevka je potrebno predhodno poznati številko škodnega spisa, ki jo najdete tudi v
pregledu Škodni spisi po statusu škode ali pa v pregledu Aktualni škodni spisi po kupcu.
Osnovna polja o dolžniku se izpolnijo samodejno. Obvezna polja so označena z zvezdico – vpisati je
potrebno svoje kontaktne podatke.
Zahtevku za stroške izterjave je potrebno priložiti/pripeti fakturo, ki ste jo prejeli (odvetnik,
izterjevalna agencija, ter potrdilo o plačilu teh stroškov) ter vpisati zahtevani znesek seštevka faktur.
13
Označite, da ste obrazec izpolnili vestno in da so podatki resnični, obrazec shranite s klikom na gumb
Shrani in pripni izbrane datoteke ter v nadaljevanju pošljete preko gumba Potrdi. V primeru, da
obrazca ne želite poslati, ne naredite koraka Potrdi in obrazec bo shranjen med Shranjenimi osnutki.
Če želite izbrisati obrazec, uporabite gumb Zavrzi.
Če je bil zahtevek poslan se vam izpiše naslednja vrstica:
V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na vašega skrbnika pogodbe.
Želimo vam uspešno uporabo naše prenovljene PKZ-NET aplikacije.
14