Križarski Molitvenik

Križarski Molitvenik
www.thewarningsecondcoming.com
Vsebina Molitvenika:
M
olitve, vsebovane v tej knjigi niso človeškega
izvora. Dane so bile običajni ženski, poročeni materi,
ki živi v Evropi in ki je bila poklicana za oznanjevanje
Božje Besede.
V želji, da ne bi bila poznana na kakršen koli način,
je prejela, dnevno, od novembra 2010, več kot 1000
sporočil iz Nebes. Vsa sporočila se nahajajo na spletni
strani: www.thewarningsecondcoming.com
Sporočila razkrivajo Božji načrt umirajočemu svetu,
vse kar se bo odvijalo v poslednjih časih v obdobju
pred Drugim Prihodom Jezusa Kristusa.
Videnja, Sporočila in Molitve so bile prejete po
Svetem Duhu in so vsebovane v tej knjigi tako kot jih
prejema Božja služabnica, po imenu Marija Božjega
Usmiljenja.
Kot v času ko je bil rojen Jezus, je Bog poslal Svojega
preroka Janeza Krstnika da “zravna Gospodovo
pot” in opozori Izraelski narod, da bodo Izaijeve
prerokbe, ki govorijo o Mesiji, kmalu izpolnjene.
Janezovo sporočilo je bilo, naj se ljudje skozi kesanje
in duhovno očiščenje pripravijo za prihod Mesija.
Danes nam je dano enako sporočilo – da se bo Mesija
kmalu vrnil in da moramo biti duhovno pripravljeni.
2
V nasprotnem primeru bomo ujeti nepripravljeni
in se bomo pred Bogom znašli v smrtnem sramu z
našimi grehi v celoti izpostavljenimi, šok ki si ga ni
mogoče popolnoma predstavljati ali dojeti.
Skozi zgodovino so bili Božji preroki zavračani,
najbolj v nebo vpijoč primer je ta, ko je bil Edinorojeni
Božji Sin križan s strani prav tistega ljudstva, katerega
je prišel odrešit. Lahko domnevamo, da danes Božji
glasniki in sam Bog, morda ne bodo sprejeti nič
drugače kot v dnevih Janeza Krstnika. Kljub temu
je naša dolžnost, da pazljivo poslušamo tiste glasove
“vpijoče v puščavi”, ki nas kličejo, da opustimo vse,
kar je grešno in da se vrnemo k našemu Stvarniku z
odprtimi srci, pripravljeni sprejeti Božje odpuščanje
in Njegovo Milost.
Zavrnitev takšnih sporočil, takoj, brez pomislekov,
nas uvršča med tiste, ki so zavrnili Janeza Krstnika,
in posledično, Božjega Sina, Jezusa Kristusa.
Ko sprejmemo Božjo Resnico in ji sledimo kamorkoli
nas vodi, smo kot družini Noeta in Lota, lahko
obvarovani pred prihajajočo disciplinsko kaznijo, ki
se bo izlila na sekularni svet, ki se posmehuje.
Čeprav se čas izteka, Jezus izteguje k nam Svojo
Roko v spravo, da ne bi bila izgubljena nobena duša.
Ne glede na to, kako daleč smo se oddaljili od Jezusa,
lahko še vedno sprejmemo Njegovo Usmiljenje in
3
Mu dovolimo vstopiti v naša srca ter tako doživimo
veselje sprave z našim Stvarnikom, ko vstopamo v
Večno Božje Kraljestvo.
Ko berete Molitve, zapisane v tej knjigi, odprite svoja
srca in molite, da bo Sveti Duh spregovoril z vami,
razsvetlil vaša srca in vam podelil milost, da boste
razločili vir Besed, ki so pred vami.
www.thewarningsecondcoming.com
4
Križarske Molitve & Litanije & Ostale Molitve
KAZALO
Križarske Molitve
Molitve za duhovnike so poudarjene
(1) Moj dar Jezusu, za rešitev duš 17 November, 2011
(2) Za svetovne voditelje 18 November, 2011
(3) Osvobodi svet strahu 19 November, 2011
(4) Združi vse družine 20 November, 2011
(5) Slava Bogu, Najvišjemu 21 November, 2011
(6) Za zaustavitev antikrista 22 November, 2011
(7) Za tiste, ki zavračajo Usmiljenje 22 November, 2011
(8) Spoved 22 November, 2011
(9) Darovanje trpljenja 28 November, 2011
(10) Nositi Plamen Tvoje Ljubezni 29 November, 2011
(11) Ustavi sovraštvo do vidcev 30 November, 2011
(12) Da bi se izognili grehu napuha 3 December, 2011
(13) Za imuniteto 11 December, 2011
(14) Za zaščito pred jedrsko vojno 14 December, 2011
(15) Zahvala za Dar Božjega Usmiljenja
19 December, 2011
(16) Da bi sprejeli milosti v času Opozorila
31 December, 2011
(17) Mati Odrešenja: za duše v temi 1 Januar, 2012
(18) Ustavi antikrista in njegove privržence 11 Januar, 2012
(19) Za mlade ljudi 13 Januar, 2012
(20) Ustavi antikrista, da ne uniči sveta 19 Januar, 2012
(21) Zahvala Bogu Očetu za Odrešenje človeštva
24 Januar, 2012
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
5
(22) Katoliški duhovniki: za ohranitev naukov Cerve
28 Januar, 2012
(23) Za zaščito Papeža Benedikta 29 Januar, 2012
(24) Popolni odpustek za odvezo 31 Januar, 2012
(25) Za zaščito vidcev po vsem Svetu 4 Februar, 2012
(26) Molite Rožni Venec, da pomagate rešiti svoj narod
5 Februar, 2012
(27) Za mir v svetu 6 Februar, 2012
(28) Za združitev vseh Krščanskih Cerkva 8 Februar, 2012
(29) Obvaruj Krščansko vero 12 Februar, 2012
(30) Za preprečitev vojne, lakote in verskega preganjanja
14 Februar, 2012
(31) Veriga zaščite 16 Februar, 2012
(32) Za zaustavitev splava na Irskem 17 Februar, 2012
(33) Vstanite zdaj in sprejmite Moj Pečat, Pečat Živega
Boga 20 Februar, 2012
(34) Moj Dar Posta Jezusu (za postni čas) 22 Februar, 2012
(35) Za vstop duš v Raj 1 Marec, 2012
(36) Pomagaj mi, da častim edinega pravega Boga
7 Marec, 2012
(37) Za združitev vseh Božjih otrok 14 Marec, 2012
(38) Za Odrešenje Katoliške Cerkve 20 Marec, 2012
(39) Pomagaj pripraviti duše za Novi Raj 21 Marec, 2012
(40) Za duhovnike, da bi pripravili duše za Drugi Prihod
24 Marec, 2012
(41) Za duše nevernikov 25 Marec, 2012
(42) Post za Zaustavitev Ene Svetovne Valute
27 Marec, 2012
(43) Za rešitev duš v času Opozorila 3 April, 2012
(44) Moč za branitev vere pred lažnim prerokom
12 April, 2012
6
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
(45) Za premagovanje negativnih misli 17 April, 2012
(46) Osvobodi me iz verig satana 20 April, 2012
(47) Ponovno oživi ljubezen do Jezusa 22 April, 2012
(48) Za milost oznanjevanja Drugega Kristusovega Prihoda
22 April, 2012
(49) Prisega zvestobe Krščanskih duhovnikov
24 April, 2012
(50) Jezus, pomagaj mi, da spoznam kdo si Ti
30 April, 2012
(51) Za Dar Svetega Duha 4 Maj, 2012
(52) Molitev k Očetu 8 Maj, 2012
(53) Za Katoliško Cerkev 10 Maj, 2012
(54) Za omiljenje tretje svetovne vojne 16 Maj, 2012
(55) Priprava na Opozorilo 21 Maj, 2012
(56) Za duhovnike, ki iščejo zaščito za Sveto Evharistijo
26 Maj, 2012
(57) Za duhovnike: Jezus, naj slišim Tvoj klic
28 Maj, 2012
(58) Križarski pohod spreobrnjenja 31 Maj, 2012
(59) Prisega zvestobe Božji Volji 13 Junij, 2012
(60) Za spreobrnjenje družin v času Opozorila
14 Junij, 2012
(61) Prepreči en svetovni nadzor 17 Junij, 2012
(62) Za izgubljenje in nemočne grešnike 21 Junij, 2012
(63) Varuj me na tem popotovanju 29 Junij, 2012
(64) Za rešitev mojih bratov in sester 4 Julij, 2012
(65) Za tiste v smrtnih grehih 9 Julij, 2012
(66) Za duhovnike: Pomagaj mi, da ostanem zvest Tvoji
Najsvetejši Besedi Julij 16, 2012
(67) Varuj moje otroke pred kraljem laži 17 Julij, 2012
(68) Za zaščito pred satanovim vplivom 23 Julij, 2012
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
7
(69) K Bogu Očetu za sprejem Njegove Božje Volje
26 Julij, 2012
(70) Za Duhovnike, da bi ostali neomajni in zvesti Sveti
Božji Besedi 30 Julij, 2012
(71) Za rešitev pred preganjanjem 31 Julij, 2012
(72) Molitev apostola 7 Avgust, 2012
(73) Za mlade duše, za otroke 6 Avgust, 2012
(74) Za Dar razločevanja 22 Avgust, 1012
(75) Svoje bolečine izročam Tebi, dragi Jezus
4 September, 2012
(76) Molitev ateista 10 September, 2012
(77) Za Veliko Britanijo 7 September, 2012
(78) Reši me zla 25 September, 2012
(79) Za dve milijardi izgubljenih duš 27 September, 2012
(80) Za duše tistih, ki izvršujejo umore 4 Oktober, 2012
(81) Za Dar Svetega Obhajila 19 Oktober, 2012
(82) Za zmago preostale Cerkve 25 Oktober, 2012
(83) Za omilitev kazni 1 November, 2012
(84) Za razsvetljenje duš elit, ki vladajo svetu
9 November, 2012
(85) Za rešitev Združenih Držav Amerike iz rok zavajalca
17 November, 2012
(86) Osvobodi me muke dvoma 27 November, 2012
(87) Zaščiti naš narod pred zlom 30 November, 2012
(88) Za duše v času po Opozorilu 3 December 2012
(89) Za nesrećne grešnike 15 December, 2012
(90) Zahvala za Tvoj Najveličastnejši Drugi Prihod
22 December, 2012
(91) Ohrani me zvestega veri 4 Januar, 2013
(92) Za Milost Vztrajnosti 6 Januar, 2013
(93) Za Solze Spreobrnjenja 11 Januar, 2013
8
84
85
87
88
89
90
91
93
94
95
96
97
98
99
100
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
(94) Za ozdravitev uma, telesa in duše 15 Januar, 2013
(95) Za pomoč pri iskanju časa za molitev 23 Januar, 2013
(96) Blagoslovi in zaščiti našo Križarsko Molitveno
Skupino 25 Januar, 2013
(97) Za združitev Križarskih Molitvenih Skupin
5 Februar, 2013
(98) Za Božjo milost, da prekrije Svetovne Voditelje
6 Februar, 2013
(99) Za Odrešenje Avstralije in Nove Zelandije
10 Februar, 2013
(100) Za preživetje krščanstva 13 Februar, 2013
(101) Čudežna molitev, da bi občutili Jezusovo Navzočnost
19 Februar, 2013
(102) Za ohranitev vere in zaupanja v Božje Sporočilo svetu
21 Marec, 2013
(103) Da delim Kelih Trpljenja s Kristusom 22 Marec, 2013
(104) Osvobodi to dušo suženjstva 14 April, 2013
(105) Za Dar Spreobrnjenja za druge 19 April, 2013
(106) Usmiljenje za mlade, ki ne priznavajo Boga
9 Maj, 2013
(107) Reši me pred peklenskim ognjem 17 Maj, 2013
(108) Vzpon na Kalvarijo 4 Junij, 2013
(109) Za Dar Zaupanja 10 Junij, 2013
(110) Za duhovnike, da ostanem zvest Tvoji Sveti Besedi
23 Junij, 2013
(111) Posvetite svoje otroke Jezusu Kristusu 26 Junij, 2013
(112) Za Milost Odrešenja 5 Julij, 2013
(113) Za uničenje zla v naši državi 10 Julij, 2013
(114) Za duhovnike: da prejmem Dar Resnice 10 julij 2013
(115) Za Dar Spreobrnjenja 18 Julij 2013
(116) Reši me pred zlom laži 23 julij 2013
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
9
(117) Za tiste, ki so prodali svoje duše 29 avgust 2013
135
(118) Za izgubljeno generacijo mladih duš 2 september 2013136
(119) Da občutimo Jezusovo ljubezen 3 september 2013
137
(120) Zaustavi širjenje vojne 8. September 2013
138
(121) Zvestoba Vojski Jezusa Kristusa 15 september 2013 139
(122) Za posvetitev Predragoceni Krvi Jezusa Kristusa
140
18 september 2013
(123) Dar svobodne volje Bogu 2 oktober 2013
141
(124) Usliši mojo prošnjo za svobodo 24 oktober 2013
142
(125) Braniti Najsvetejšo Božjo Besedo 29 oktober 2013
143
(126) Da bi vzdržali versko preganjanje 14 november 2013 144
(127) Za rešitev moje duše in duš mojih ljubljenih
145
18 november 2013
(128) Da bi zbrali in združili vse duše 20 november 2013
146
(129) Za Dar ljubezni 23 november 2013
147
(130) Sedemdnevnica Odrešenja 1 december 2013
148
(131) Molitev Usmiljenja 28 december 2013
149
(132) Odpovejte se satanu, da bi zaščitili to Misijo
150
31 januar 2014
(133) Klic, da bi se vrnil k Bogu 5 februar 2014
151
(134) Da bi verovali v obstoj Boga 5 februar 2014
152
(135) Da bi branili Resnico 6 februar 2014
153
(136) Da bi ohranil Tvojo Besedo 22 Februar 2014
154
(137) Molitev Obnovitve 23 Februar 2014
155
(138) Zaščita pred sovraštvom 27 Februar 2014
156
(139) Za moč, da bi premagali zlo 8 Marec 2014
157
(140) Zaščita Hierarhije angelov 13 Marec 2014
158
(141) Zaščita pred preganjanjem 18 Marec 2014
159
(142) Priprava na smrt 22 Marec 2014
160
(143) Da bi zaščitili Misijo Odrešenja 25 Marec 2014
161
(144) Da bi zaščitili Krščansko vero 2 April 2014
162
10
(145) Napolni me s Svojim Darom Ljubezni 3 April 2014
(146) Zaščita pred prevarami 11 April 2014
163
164
Litanije
(1) Zaščita pred Lažnim Prerokom 19 Avgust, 2012 (2) Za Milost Imunitete 24 Avgust, 2012
(3) Brani Božjo Besedo 24 Oktober, 2012
(4) Za Omiljenje Kazni Boga Očeta 12 Januar, 2013
(5) Za Odrešenje duš v smrtnem Grehu 11 Februar, 2013
(6) Dar Milosti 8 Januar, 2014
166
168
170
171
173
174
Ostale Molitve
Molitev za Odrešenje 16 November 2010
Molitev ateista 18 November 2010
Molitev za nevernike, ki se posmehujejo, norčujejo
ali odkrito prezirajo tiste, ki molijo 21 November 2010
Molitev, da bi vam Jezus razodel Svojo Navzočnost
22 November 2010
Molitev za spreobrnjenje drugih 16 April 2011
Molitev za opogumljenje 10 Maj 2011
Molitev za vsak dan 24 Julij 2011
Molitev, da bi lahko spoznali Božji Izvor teh Sporočil
15 Avgust 2011
Molitev, da bi se osvobodili strahu 17 Avgust 2011
Molitev za zaslepljene duše, ki so izgubljene 30 Avgust 2011
Za duhovnike: da bomo vzdržali gnusobo, ki prihaja
28 Oktober 2011
Molitev za Dar Razsvetljenja 3 November 2011
Molitveni poziv Boga Očeta 15 November 2011
177
177
178
178
179
179
180
180
181
181
182
182
183
11
Molitev za ublažitev preganjanja, ki se načrtuje
za zaprtimi vrati 9 December 2011
Molitev za mlade 8 Januar 2012
Molitev, da bi postali majhni 2 Marec 2012
Molitev za milosti modrosti, miru in razločevanja
20 Marec 2012
Bog Oče: Molitev za Ključ do Novega Raja 10 April 2013
Uvodna molitev ponižnega služabnika 24 September 2013
Molitev, ki izraža resnično ljubezen do Jezusa
2 Oktober 2013
12
183
184
184
185
185
186
186
Jezusova navodila za
Molitvene Skupine
Pri sebi imejte Blagoslovljeno Vodo in Križ
z Mojo Podobo in molite posebno Križarsko
Molitev za blagoslov in zaščito vaše Križarske
Molitvene Skupine.
Prosim, molite to Molitev pred in po vsakem
srečanju Križarske Molitvene Skupine.
Uvodna Križarska Molitev 96
Za Blagoslov in Zaščito naše
Križarske Molitvene Skupine
O
moj predragi Jezus, prosim, blagoslovi in
zaščiti nas, Tvojo Križarsko Molitveno Skupino,
da postanemo imuni za zlobne napade hudiča
in za vse hudobne duhove, ki bi nas morda mučili
pri tej Sveti Misiji za reševanje duš.
Naj ostanemo zvesti in močni, ko vztrajamo,
da ohranimo Tvoje Sveto Ime v svetu
in da nikoli ne omagamo v boju za širjenje
Resnice Tvoje Svete Besede.
Amen.
13
Križarska Molitev 1
Moj dar Jezusu, za rešitev duš
M
oj predragi Jezus, ki nas tako močno ljubiš,
dovoli mi, da Ti v ponižnosti pomagam reševati
Tvoje dragocene duše.
Imej usmiljenje z vsemi grešniki
ne glede na to, kako strašno Te žalijo.
Dovoli mi, da z molitvijo in trpljenjem,
pomagam tistim dušam,
ki morda ne bi preživele Opozorila, da najdejo
prostor pri Tebi v Tvojem Kraljestvu.
Usliši mojo molitev, o ljubi Jezus, naj Ti pomagam
pridobiti duše, po katerih hrepeniš.
O, Presveto Srce Jezusovo,
prisegam zvestobo Tvoji Najsvetejši Volji,
zdaj in vekomaj.
Amen.
14
Križarska Molitev 2
Za svetovne voditelje
M
oj večni Oče, v Imenu Tvojega ljubljenega
Sina, Jezusa Kristusa, Te prosim,
da zaščitiš svoje otroke pred preganjanjem,
ki ga proti nedolžnim narodom
načrtujejo svetovne sile.
Molim za odpuščanje grehov tistih duš,
ki so vzrok te stiske tako, da se bodo lahko s
ponižnimi in skesanimi srci obrnile k Tebi.
Prosim, podeli svojim trpečim otrokom moč,
da zdržijo takšno trpljenje kot pokoro za grehe
sveta, po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
15
Križarska Molitev 3
Osvobodi svet strahu
O
moj Gospod Jezus Kristus, prosim Te,
odstrani s sveta strah,
ki ločuje duše od Tvojega ljubečega Srca.
Molim, da bi se duše, ki bodo občutile resničen
strah v času Opozorila, ustavile in dovolile,
da jih preplavi Tvoje Usmiljenje tako,
da Te bodo lahko ljubile na pravi način.
Amen.
16
Križarska Molitev 4
Združi vse družine
J
ezus, v času Opozorila združi vse družine,
da bodo lahko prejele Večno Odrešenje.
Molim, da bi vse družine ostale skupaj,
povezane s Teboj Jezus, in tako podedovale Tvoj
Novi Raj na Zemlji.
Amen.
17
Križarska Molitev 5
Slava Bogu, Najvišjemu
Moja hčerka, svet mora darovati to posebno molitev
v slavo in zahvalo Bogu Očetu za Usmiljenje, ki Ga
daje vsemu svetu
O
Večni Oče, v veselem zahvaljevanju
Ti darujemo svoje molitve
za Tvoj dragoceni Dar Usmiljenja vsemu človeštvu.
Radujemo se in Tebi, Najveličastnejšemu Kralju,
darujemo naše slavljenje in čaščenje za Tvoje
ljubeče in nežno Usmiljenje.
Ti, Bog, Najvišji, si naš Kralj.
Za ta Dar, ki nam ga zdaj prinašaš, ležimo pred
Tvojimi Nogami v ponižnem služenju.
Prosim, Bog,
imej Usmiljenje z vsemi Svojimi otroki.
Amen.
18
Križarska Molitev 6
Za zaustavitev antikrista
O
Jezus, molim, da bo Bog
v Svojem Usmiljenju preprečil nasilje,
ki ga bo nad Tvojimi otroki
povzročil antikrist in njegova podla vojska.
Molimo, da bo zaustavljen in da se bomo po
spreobrnjenju, v času Opozorila, izognili roki kazni.
Amen.
19
Križarska Molitev 7
Za tiste, ki zavračajo Usmiljenje
To je molitev, ki jo morajo moliti,
da rotijo Usmiljenja za duše v temi.
J
ezus, rotim Te, da odpustiš tistim grešnikom,
s tako temnimi dušami,
ki bodo zavrnili luč Tvojega Usmiljenja.
Rotim Te, Jezus, osvobodi jih grehov,
od katerih se tako težko ločijo.
Preplavi njihova srca z Svojimi Žarki Usmiljenja in
daj jim možnost, da se vrnejo v Tvoje Naročje.
Amen.
20
Križarska Molitev 8
Spoved
To molitev je potrebno izgovoriti, s sklicevanjem za
pomilostitev v odpuščanje grehov, v času Opozorila in
po njem.
D
ragi Jezus, prosim Te za odpuščanje vseh mojih
grehov in za bolečine in trpljenje,
ki sem jih povzročil drugim.
Ponižno prosim za milosti, da Te ne bi več žalil in za
pokoro, ki naj bo v skladu s Tvojo Najsvetejšo Voljo.
Rotim Te odpuščanja za vse žalitve,
ki bi jih utegnil zagrešiti v prihodnosti in bi Ti
povzročale bolečino in trpljenje.
Popelji me v Novo Dobo Miru, da bom lahko postal
del Tvoje družine za vso večnost.
Jezus, ljubim Te. Potrebujem Te.
Častim Te, in vse, za kar se zavzemaš.
Pomagaj mi, Jezus, da bom vreden vstopiti
v Tvoje Kraljestvo.
Amen.
21
Križarska Molitev 9
Darovanje trpljenja
O
Presveto Srce Jezusovo,
v Tvojem Svetem Imenu me nauči sprejemati
žalitve, ko v ponižnem zahvaljevanju oznanjam
Tvojo Besedo.
Nauči me razumeti, kako me ponižanje,
bolečina in trpljenje privedejo bližje
k Tvojemu Presvetemu Srcu.
Daj, da takšne preizkušnje sprejemam z ljubeznijo
in velikodušnostjo duha tako, da Ti jih prinašam
kot dragocene Darove, za rešitev duš.
Amen.
22
Križarska Molitev 10
Nositi plamen Tvoje Ljubezni
P
omagaj nam, dragi Jezus,
da v Tvojem Imenu neustrašno vstanemo
in ponesemo plamen Tvoje Ljubezni
med vse narode.
Daj nam, Tvojim otrokom, moč,
da se bomo soočili s preganjanjem,
ki nam ga bodo povzročili vsi tisti,
ki ne verjamejo v Tvoje Usmiljenje.
Amen.
23
Križarska Molitev 11
Ustavi sovraštvo do vidcev
O
Presveto Srce Jezusovo,
prosim ustavi sovraštvo in ljubosumje,
ki ju Tvoji verni izkazujejo do Tvojih
pravih vidcev v teh časih.
Prosim, usliši mojo molitev, in podeli Svojim
vidcem moč, ki jo potrebujejo za oznanjevanje
Tvoje Najsvetejše Besede neverujočemu svetu.
Amen.
24
Križarska Molitev 12
Da bi se izognili grehu napuha
O
moj Jezus, pomagaj mi,
da se izognem grehu napuha,
ko govorim v Tvojem Imenu.
Odpusti mi, če kdaj kogarkoli omalovažujem
v Tvojem Svetem Imenu.
Jezus, pomagaj mi, da poslušam Tvoj Glas
in napolni me s Svojim Svetim Duhom,
da lahko prepoznam Resnico Tvoje Besede,
kadar kličeš človeštvo.
Amen.
25
Križarska Molitev 13
Za imuniteto
Moja svečana obljuba, otroci, je ta,
da bo vsem tistim, ki Me boste poklicali
v Imenu Mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa,
za rešitev vaših bratov in sester,
podeljena takojšnja imuniteta.
Posebne milosti bodo dane vsakemu, ki se bo zavezal
k enomesečni molitve za njihove duše.
O
Nebeški Oče, po ljubezni Tvojega ljubljenega
Sina Jezusa Kristusa, ki nas je zaradi trpljenja na
Križu rešil greha, prosim, reši vse tiste,
ki še vedno zavračajo Njegovo Roko Usmiljenja.
Preplavi njihove duše, dragi Oče,
z znamenjem Svoje ljubezni.
Rotim Te, Nebeški Oče,
usliši mojo molitev in reši te duše
večnega pogubljenja.
Po Svojem Usmiljenju jim dovoli,
da bodo prvi vstopili v Novo Dobo Miru na Zemlji.
Amen.
26
Križarska Molitev 14
Za zaščito pred Jedrsko Vojno
O
Vsemogočni Bog Oče, Najvišji, prosim,
imej Usmiljenje z vsemi grešniki.
Odpri njihova srca,
da sprejmejo odrešenje in obilje milosti.
Usliši moje prošnje za mojo družino in zagotovi,
da bo vsak član družine našel naklonjenost
v Tvojem Ljubečem Srcu.
O Nebeški Oče, zaščiti vse Svoje otroke na zemlji
pred katerokoli jedrsko vojno ali drugimi dejanji,
ki so načrtovana, za uničenje Tvojih otrok.
Obvaruj in zaščiti nas pred zlom.
Razsvetli nas, da bomo lahko odprli svoje oči,
da bomo slišali in brez strahu v svojih dušah,
sprejeli resnico našega odrešenja.
Amen.
27
Križarska Molitev 15
Zahvala za Dar Božjega
Usmiljenja
O
moj Nebeški Oče, častimo Te z globoko
hvaležnostjo za Žrtev, ki si jo storil,
ko si poslal na svet Odrešenika.
V veselju in zahvaljevanju Ti darujemo svojo
molitev, v ponižni hvaležnosti za Dar Božjega
Usmiljenja,
ki ga zdaj daješ Svojim otrokom.
O Bog, Najvišji, naredi nas vredne,
da bomo s hvaležnostjo sprejeli
to Veliko Usmiljenje.
Amen.
28
Križarska Molitev 16
Da bi sprejeli milosti v času
Opozorila
O
moj Jezus, ohrani me močnega v času
preizkušnje Tvojega Velikega Usmiljenja.
Podeli mi Milosti, ki jih potrebujem,
da bi postal majhen v Tvojih Očeh.
Odpri mi oči za Resnico
Tvoje obljube Večnega Odrešenja.
Odpusti mi moje grehe,
pokaži mi Svojo ljubezen in mi
podaj Roko Prijateljstva.
Objemi me v naročju Svete Družine,
da lahko vsi spet postanemo eno.
Jezus, ljubim Te, in Ti od danes naprej obljubim,
da bom brez strahu v svojem srcu
ter s čistostjo duše oznanjeval Tvojo Sveto Besedo,
na veke vekov.
Amen.
29
Križarska Molitev 17
Mati Odrešenja: za duše v temi
O
Marijino Brezmadežno Srce,
Mati Odrešenja in Srednica vseh Milosti,
ki boš sodelovala v odrešenju človeštva
iz hudobij satana, prosi za nas.
Mati Odrešenja, moli za vse duše,
da bodo lahko rešene in da bodo sprejele
Ljubezen in Usmiljenje, ki jim ju izkazuje Tvoj Sin,
Naš Gospod Jezus Kristus, ki ponovno prihaja,
da reši človeštvo in da nam podeli
možnost večnega odrešenja.
Amen.
30
Križarska Molitev 18
Ustavi antikrista in njegove
privržence
O
dragi Jezus, reši svet pred antikristom.
Zaščiti nas pred hudobnim zalezovanjem satana.
Reši Svoj preostanek Cerkve pred zlom.
Podeli vsem Svojim Cerkvam moč in milosti,
ki jih potrebujemo,
da se branimo pred vojnami in preganjanjem,
ki jih načrtuje satan in njegova vojska teroristov.
Amen.
31
Križarska Molitev 19
Za mlade ljudi
M
ati Odrešenja, prosim te,
moli za mlade duše, ki so v strašni temi,
da bi spoznale Tvojega ljubljenega Sina,
ko bo prišel odrešit vse človeštvo.
Naj niti ena duša ne pade na stranski tir.
Naj niti ena duša ne zavrne
Njegovega Velikega Usmiljenja.
Molim, Mati, da bodo vsi rešeni, in te prosim,
da te duše pokriješ s svojim Svetim Plaščem,
da jim zagotoviš zaščito,
ki jo potrebujejo pred zavajalcem.
Amen.
32
Križarska Molitev 20
Ustavi antikrista, da ne uniči
sveta
O
Bog Oče, v Imenu Tvojega preljubega Sina
Te prosim, prepreči antikristu,
da bi zavedel duše Tvojih otrok.
Rotim Te, Vsemogočni Oče, da ga ustaviš,
da ne bi povzročal muk Tvojim otrokom
in da ne bo onesnaževal Tvoje Stvarstvo.
Prosim Te, usmili se vseh tistih ubogih duš,
ki bodo proti njemu brez moči.
Usliši mojo molitev, dragi Oče, in reši vse Svoje
otroke tega strašnega zla.
Amen.
33
Križarska Molitev 21
Zahvala Bogu Očetu za
Odrešenje človeštva
S
lavimo Te in se Ti zahvaljujemo, o Sveti Bog,
Vsemogočni Stvarnik človeštva,
za Ljubezen in Sočutje,
ki ju imaš do človeštva.
Zahvaljujemo se Ti za Dar Odrešenja,
ki ga podarjaš Svojim ubogim otrokom.
Rotimo te, o Gospod, da rešiš tiste,
ki sledijo hudobcu, naj se njihova srca odprejo
Resnici Večnega Življenja.
Amen.
34
Križarska Molitev 22
Katoliški duhovniki: za
ohranitev Naukov Cerkve
O
moj ljubljeni Jezus, ohrani me močnega,
naj plamen moje ljubezni do Tebe
gori vsak trenutek dneva.
Nikoli ne dovoli, da bi plamen ljubezni do Tebe
oslabel ali ugasnil. Nikoli ne dovoli,
da bi postal slaboten zaradi skušnjave.
Podeli mi milosti, ki jih potrebujem,
da bi cenil svoj klic, svojo predanost in zvestobo
ter ohranil Nauke Katoliške Cerkve.
Vselej Ti izročam svojo vdanost.
Prisegam Ti zvestobo v bojevanju v Tvoji Vojski,
zato da bi se Katoliška Cerkev ponovno vzdignila v
slavi in bi Te sprejela, dragi Jezus,
v času Tvojega ponovnega prihoda.
Amen.
35
Križarska Molitev 23
Za zaščito Papeža Benedikta
O
moj Večni Oče,
v Imenu Tvojega ljubljenega Sina,
Jezusa Kristusa, in trpljenja, ki ga je prestal,
da bi rešil svet greha, prosim,
zaščiti Svojega Svetega Papeža Benedikta XVI,
Predstojnika Tvoje Cerkve na zemlji,
da bi tudi on pomagal reševati Tvoje otroke
in vse Tvoje svete služabnike iz nadlog satana
ter iz oblasti padlih angelov,
ki hodijo po svetu v pogubo duš.
O Oče, zaščiti Svojega Papeža,
da bodo tvoji otroci lahko hodili po pravi poti
naproti Novemu Raju na zemlji.
Amen.
36
Križarska Molitev 24
Popolni odpustek za odvezo
Za Katoličane in Nekatoličane – Katoličani morajo
vseeno redno hoditi k Sveti Spovedi
kot je naročil Jezus.
»To Molitev morajo moliti sedem dni zapored, in
prejeli bodo Dar Popolnega Odpustka ter Moč
Svetega Duha.«
O
moj Jezus, Ti si Luč sveta.
Ti si Ogenj, ki se dotikaš vseh duš.
Tvoje Usmiljenje in Ljubezen ne poznata mej.
Nismo vredni Žrtve,
ki si jo storil s Svojo smrtjo na Križu.
Kljub temu vemo, da je Tvoja Ljubezen do nas
večja od ljubezni, ki jo imamo mi do Tebe.
Podeli nam, o Gospod, Dar Ponižnosti,
da bomo vredni Tvojega Novega Kraljestva.
Napolni nas s Svetim Duhom, da bomo korakali
naprej in vodili Tvojo Vojsko,
da bo oznanjala Resnico Tvoje Svete Besede
37
in pripravila naše brate in sestre za Slavo
Tvojega Drugega Prihoda na zemljo.
Hvalimo Te. Slavimo Te.
Darujemo Ti sami sebe,
naše žalosti in trpljenja kot dar Tebi za rešitev duš.
Ljubimo Te, Jezus.
Imej Usmiljenje z vsemi Svojimi otroki,
kjerkoli se nahajajo.
Amen.
38
Križarska Molitev 25
Za zaščito vidcev po vsem svetu
O
Bog, Najvišji, rotim Te,
zaščiti vse Svoje svete glasnike po svetu.
Prosim, da bi bili zaščiteni pred sovraštvom drugih.
Prosim, naj se Tvoja Najsvetejša Beseda
hitro razširi po vsem svetu.
Zaščiti Svoje glasnike pred obrekovanjem,
preganjanjem, lažmi in drugimi nevarnostmi.
Zaščiti njihove družine in nadnje pošlji Svetega
Duha, da bodo Sporočilom, ki jih dajejo svetu,
prisluhnili s skesanimi in ponižnimi srci.
Amen.
39
Križarska Molitev 26
Molite Rožni Venec,
da pomagate rešiti svoj narod
Devica Marija: »Nikoli ne pozabite, kako
pomemben je moj Najsvetejši Rožni Venec,
kajti kadar ga molite vsak dan, lahko pomagate
rešiti svoj narod. Satanova moč oslabi,
kadar molite moj Rožni Venec.«
»V hudih mukah zbeži stran in postane nemočen.
Najbolj pomembno je, da to molitev molite vsaj
enkrat na dan, ne glede na to,
kateri krščanski veroizpovedi pripadate.«
40
Križarska Molitev 27
Za mir v svetu
O
moj Jezus, rotim Te Usmiljenja za tiste,
ki so jih prizadele strašne vojne.
Prosim, naj zavlada mir v tistih trpečih narodih,
ki so slepi za Resnico Tvojega obstoja.
Prosim, prekrij te narode z Močjo Svetega Duha, da
bodo prenehali z bojevanjem za oblast
nad nedolžnimi dušami.
Usmili se vseh držav, ki so nemočne pred zlobnimi
grozodejstvi, ki pokrivajo ves svet.
Amen.
41
Križarska Molitev 28
Za združitev vseh
Krščanskih Cerkva
O
Bog, Najvišji, pred Teboj klečimo in Te rotimo,
da bi se vsi Tvoji otroci združili v boju
za ohranitev Tvojih Krščanskih Cerkva na zemlji.
Naj nas naše razlike ne delijo v tem času
ko je v svetu tako velik odpad.
V ljubezni do Tebe, dragi Oče, Te rotimo, da nam,
v Imenu Tvojega ljubljenega Sina,
našega Odrešenika Jezusa Kristusa,
podeliš milosti, da bomo ljubili drug drugega.
Častimo Te. Ljubimo Te.
Združujemo se, da bi se, v času preizkušenj,
s katerimi se bomo morda soočili v prihodnjih letih,
borili za ohranitev Tvojih Krščanskih Cerkva
na zemlji.
Amen.
42
Križarska Molitev 29
Obvaruj Krščansko vero
O
moj Gospod Jezus Kristus, rotim Te,
izlij Svojega Svetega Duha na vse Svoje otroke.
Rotim Te, odpusti tistim,
ki v svojih dušah gojijo sovraštvo do Tebe.
Molim, da ateisti odprejo svoja zakrknjena srca
v času Tvojega Velikega Usmiljenja in da bi Te Tvoji
otroci, ki Te ljubijo, častili z dostojanstvom in tako
premagali vsakršno preganjanje.
Prosim, napolni vse Svoje otroke z Darom Svojega
Duha, da bi pogumno vstali ter vodili Tvojo Vojsko
v končno bitko proti satanu,
demonom in vsem dušam,
zasužnjenimi z njegovimi lažnimi obljubami.
Amen.
43
Križarska Molitev 30
Za preprečitev vojne, lakote
in verskega preganjanja
O
moj Večni Oče, Bog, Stvarnik Vesolja,
v Imenu Tvojega preljubega Sina Te rotim,
daj da Te bomo bolj ljubili.
Pomagaj nam, da bomo pogumni, neustrašni in
močni v soočanju z nasprotovanji.
Sprejmi naše žrtve, trpljenje in preizkušnje kot dar,
ki ga polagamo pred Tvoj Prestol
za rešitev Tvojih otrok na zemlji.
Omehčaj srca nečistih duš.
Odpri jim oči za Resnico Tvoje ljubezni,
da se bodo pridružili vsem Tvojim otrokom
v Raju na zemlji,
ki si ga po Svoji Volji ljubeče ustvaril za nas.
Amen.
44
Križarska Molitev 31
Veriga zaščite
O
moj Jezus, naj moja molitev prikliče Tvojega
Svetega Duha, da se spusti na voditelje,
ki jih vodijo poželenje, pohlep, skopost in napuh,
da bi prenehali preganjati Tvoje nedolžne otroke.
Prosim Te, prepreči, da bi revščina, lakota in vojne
uničevale Tvoje otroke.
Molim, da bodo evropski voditelji odprli svoja srca
Resnici Tvoje Ljubezni.
Amen.
45
Križarska Molitev 32
Za zaustavitev splava na Irskem
O
Mati Odrešenja, moli za svoje otroke na
Irskem, da bi prenehali z zlobnimi dejanji splava.
Zaščiti ta sveti narod pred vse globljim pogrezanjem
v obup zaradi teme, ki pokriva našo državo.
Odženi hudobca,
ki želi uničiti tvoje še nerojene otroke.
Moli, da bodo voditelji imeli pogum in bodo
poslušali tiste, ki ljubijo tvojega Sina in tako sledili
naukom našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Amen.
46
Križarska Molitev 33
Vstanite zdaj in sprejmite Moj
Pečat, Pečat Živega Boga
Bog Oče prosi, da vsi sprejmemo ta Pečat za zaščito
za vsakega izmed nas in naših družin, v prihodnjih
težkih časih, v katerih bomo morali živeti.
O
moj Bog, moj ljubeči Oče,
z ljubeznijo in s hvaležnostjo sprejmem
Tvoj Božji Pečat Zaščite.
Tvoje Božanstvo obdaja moje telo in dušo
za vso večnost.
V ponižnem zahvaljevanju se priklanjam in Tebi,
moj ljubljeni Oče,
darujem svojo globoko ljubezen in zvestobo.
Rotim Te, da mene in moje ljubljene zaščitiš
s tem posebnim Pečatom.
Predajam Ti svoje življenje ter obljubljam,
da Ti bom služil na veke vekov.
Ljubim Te, dragi Oče.
47
Tolažim Te v teh časih, dragi Oče.
Darujem Ti Telo in Kri, Dušo in Božanstvo
Tvojega preljubega Sina v spravo za grehe sveta
in za odrešenje vseh Tvojih otrok.
Amen.
48
Križarska Molitev 34
Moj Dar Posta Jezusu
(postni čas)
O
moj Jezus, pomagaj mi, da na svoj majhen
način, posnemam Tvoje Življenje Žrtvovanja,
da bi rešil človeštvo.
Dovoli mi, da Ti v času Postnega časa darujem
post enega dneva v tednu, da bi rešil vse človeštvo
zato, da bo lahko vstopilo skozi
Vrata Novega Raja na Zemlji.
Svojo žrtev Ti darujem, dragi Jezus, z ljubeznijo in
veseljem v srcu, da ti pokažem obseg svoje ljubezni.
Po tej žrtvi Te rotim, da odrešiš vse duše,
ki so morda padle iz milosti.
Amen.
49
Križarska Molitev 35
Za vstop duš v Raj
O
moj Jezus, pomagaj mi,
da Ti bom pomagal reševati ostanek
Tvojih otrok na zemlji.
Molim, da boš po Svojem Usmiljenju rešil duše
pred duhom teme.
Sprejmi moje stiske, trpljenja in žalosti
za rešitev duš pred peklenskim ognjem.
Napolni me z milostmi, da Ti bom daroval svoje
trpljenje z ljubeznijo in veseljem v srcu tako,
da se bomo vsi združili v ljubezni
do Blagoslovljene Trojice
in živeli s Teboj kot ena sveta družina v Raju.
Amen.
50
Križarska Molitev 36
Pomagaj mi, da častim edinega
pravega Boga
J
ezus, pomagaj mi. Izgubljen sem in zmeden.
Ne poznam resnice življenja po smrti.
Odpusti mi, če Te žalim s čaščenjem lažnih bogov,
ki niso pravi Bog.
Reši me in mi pomagaj, da bom jasno videl Resnico.
Reši me iz teme, v kateri je moja duša.
Pomagaj mi,
da bom prišel v Luč Tvojega Usmiljenja.
Amen.
51
Križarska Molitev 37
Za združitev vseh Božjih otrok
O
dragi Jezus, v ljubezni združi vse Svoje
ljubljene vernike, da bi mogli po vsem svetu širiti
Resnico Tvoje Obljube Večnega Odrešenja.
Molimo, da bodo mlačne duše, ki se Ti bojijo
predati v mislih, telesu in duši, odložile svoj ščit
napuha ter odprle svoja srca za Tvojo ljubezen in
postale del Tvoje svete družine na zemlji.
Objemi vse izgubljene duše, dragi Jezus, in dovoli,
da jih naša ljubezen dvigne iz divjine in jih kot naše
brate in sestre skupaj z nami ponesi v Naročje,
v Ljubezen in v Luč Svete Trojice.
Vse svoje upanje, zaupanje in ljubezen
polagamo v Tvoje Svete Roke.
Rotimo te, da povečaš našo predanost, da Ti bomo
lahko pomagali reševati še več duš.
Amen.
52
Križarska Molitev 38
Za Odrešenje Katoliške Cerkve
O
Blagoslovljena Mati Odrešenja, prosim,
moli za Katoliško Cerkev v teh težkih časih
in za našega ljubljenega Papeža Benedikta XVI,
da se zmanjša njegovo trpljenje.
Prosimo te, Mati Odrešenja, da prekriješ svete Božje
služabnike s Svojim Svetim Plaščem tako, da jim
bodo dane Milosti, da ostanejo močni, zvesti in
pogumni v času preizkušenj s katerimi se soočajo.
Moli tudi, da bodo pazili na svojo čredo v skladu z
resničnim Naukom Katoliške Cerkve.
O Sveta Božja Mati, podeli nam, ostanku Cerkve na
zemlji, dar voditeljstva, da lahko pomagamo voditi
duše v Kraljestvo tvojega Sina.
Prosimo te, Mati Odrešenja, da zavajalca držiš stran
od vseh, ki pripadajo tvojemu Sinu,
v njihovem prizadevanju, da bi zaščitili svoje duše,
da bodo primerni za vstop skozi
Vrata Novega Raja na zemlji.
Amen.
53
Križarska Molitev 39
Pomagaj pripraviti duše
za Novi Raj
O
Jezus, moj ljubljeni Odrešenik, prosim Te,
da me prekriješ s Svojim Svetim Duhom, da bom
lahko govoril z oblastjo Tvoje Najsvetejše Besede in
pripravil vse Božje otroke na Tvoj Drugi Prihod.
Gospod Jezus, prosim Te za vse milosti, ki jih
potrebujem, da bi lahko dosegel vsa verstva, rase in
narodnosti, kamorkoli pojdem.
Pomagaj mi, da bom govoril s Tvojim Jezikom,
tolažil uboge duše s Tvojimi Ustnicami in ljubil vse
duše s posebno Božjo Ljubeznijo,
ki se izliva iz Tvojega Presvetega Srca.
Pomagaj mi reševati duše, ki so blizu Tvojemu Srcu.
Dovoli, da Te potolažim, dragi Jezus,
kadar izgubljene duše zavrnejo Tvoje Usmiljenje.
Jezus, brez Tebe nisem nič, toda s Tvojo dobrohotno
pomočjo se bom boril v Tvojem Imenu, in Ti
pomagal pri reševanju vsega človeštva.
Amen.
54
Križarska Molitev 40
Za Duhovnike, da bi pripravili
duše za Drugi Prihod
O
moj Jezus, jaz sem le ponižni služabnik,
potrebujem Te, da me vodiš,
da bom lahko pripravil duše
za Tvoj Veličastni Drugi Prihod.
Pomagaj mi spreobračati duše in jih pripraviti v
skladu s Tvojo Sveto Voljo, da bodo primerne za
vstop v Nova Nebesa in Zemljo,
ki si ju po Svoji smrti na Križu
obljubil vsemu človeštvu.
Podeli mi milosti, ki jih potrebujem,
da bi žejnim dušam posredoval Tvojo Besedo
in da bi nikoli ne opustil svoje dolžnosti do
Tebe, dragi Jezus, ko sem Ti s svojimi Svetimi
Zaobljubami prisegel zvestobo.
Amen.
55
Križarska Molitev 41
Za duše nevernikov
O
moj Jezus, pomagaj ubogim otrokom,
ki so slepi za Tvojo Obljubo Odrešenja.
Prosim Te, da s pomočjo mojih molitev in mojega
trpljenja odpreš oči nevernikom,
da bi lahko videli Tvojo nežno Ljubezen
in se zatekli po zaščito v Tvoje Svete Roke.
Pomagaj jim, da bodo spoznali Resnico in poiskali
odpuščanje za vse svoje grehe tako, da bodo rešeni
in prvi vstopili skozi Vrata Novega Raja.
Molim za te uboge duše, vključno z moškimi,
ženskami in otroki, in Te prosim,
da jih odvežeš njihovih grehov.
Amen.
56
Križarska Molitev 42
Molitev v času postnega časa za
zaustavitev ene svetovne valute
O
Bog, Najvišji, darujem Ti dar posta,
da bi zaustavil v svetu zlo, ki se načrtuje,
da bi se stradalo mojo državo,
vključno s Kruhom Življenja.
Sprejmi mojo daritev in poslušaj moje prošnje
za ostale države.
Zaustavi trpljenje, ki ga načrtuje antikrist.
Reši nas, dragi Gospod, teh hudobij,
in zaščiti našo vero, da bi Te lahko, v svobodi,
ki jo potrebujemo, ljubili in častili na veke vekov.
Amen.
57
Križarska Molitev 43
Za rešitev duš v času Opozorila
O
Bog, Vsemogočni Oče, v Imenu Tvojega
ljubljenega Sina Jezusa Kristusa,
v spomin na Njegovo smrt na Križu,
da bi nas rešil naših grehov, Te rotim, reši duše,
ki se same ne morejo rešiti in ki bodo morda v
smrtnem grehu umrle v času Opozorila.
V spravo za trpljenje Tvojega ljubljenega Sina,
Te rotim, odpusti tistim,
ki ne bodo mogli biti Odrešeni,
ker ne bodo živeli dovolj dolgo,
da bi prosili za Usmiljenje Tvojega Sina Jezusa,
da bi jih rešil greha.
Amen.
58
Križarska Molitev 44
Moč za branitev vere
pred lažnim prerokom
D
ragi Jezus, podeli mi moč,
da se osredotočim na Tvoje Nauke
in da vselej oznanjam Tvojo Sveto Besedo.
Nikoli ne dovoli, da bi bil v skušnjavi in malikoval
lažnega preroka, ki se bo poskušal predstaviti svetu,
kot da je on Ti.
Ohrani mojo ljubezen do Tebe močno.
Podeli mi milosti razločevanja, da ne bom nikoli
zanikal Resnice, ki jo vsebuje Sveto Pismo,
ne glede na to, s kolikimi lažmi se bom soočal,
ki bi me spodbujale, da bi obrnil hrbet Tvoji
Resnični Besedi.
Amen.
59
Križarska Molitev 45
Za premagovanje
negativnih misli
O
Jezus, zelo malo vem o Tebi.
Prosim, pomagaj mi, da odprem svoje srce.
Vstopi v mojo dušo in me ozdravi,
potolaži in napolni s Svojim Mirom.
Pomagaj mi, da občutim veselje, premagam vse
negativne misli in se naučim kako Ti naj ugajam, da
bi mogel vstopiti v Tvoj Novi Raj,
kjer bom vso večnost s Teboj živel življenje ljubezni,
radosti in čudenja.
Amen.
60
Križarska Molitev 46
Osvobodi me iz verig satana
O
Jezus, izgubljen sem. Zmeden sem,
počutim se kot zapornik, ujet v mrežo,
iz katere se ne morem rešiti.
Jezus, Vate zaupam, da mi boš prišel na pomoč
ter me osvobodil verig satana in njegovih demonov.
Pomagaj mi, kajti izgubljen sem.
Potrebujem Tvojo Ljubezen, da mi da moč,
da bom verjel in zaupal Vate,
da bom rešen tega zla in mi bo pokazana Luč - da
bom lahko končno našel mir, ljubezen in srečo.
Amen.
61
Križarska Molitev 47
Ponovno oživi ljubezen
do Jezusa
O
Blagoslovljena Mati,
Mati Odrešenja vsega sveta, moli,
da bi se moja ljubezen do Jezusa ponovno razvnela.
Pomagaj mi začutiti plamen Njegove Ljubezni tako,
da bo napolnil mojo dušo.
Pomagaj mi še bolj ljubiti Jezusa.
Moli, da bi moja vera, ljubezen in zvestoba
do Njega, postala močnejša.
Preženi vse dvome, ki me mučijo in mi pomagaj,
da bom jasno videl Božjo Luč Resnice,
ki žari iz tvojega ljubljenega Sina,
Odrešenika vsega človeštva.
Amen.
62
Križarska Molitev 48
Za milost oznanjevanja
Drugega Kristusovega Prihoda
O
moj Jezus, podeli mi milost oznanjevanja
Tvoje Svete Besede vsemu človeštvu,
da bi bile duše lahko rešene.
Izlij Svojega Svetega Duha na mene,
Tvojega ponižnega služabnika, da bodo Tvojo Sveto
Besedo poslušale in sprejele,
še posebno tiste duše, ki najbolj potrebujejo
Tvoje Usmiljenje.
Pomagaj mi, da bom vselej spoštoval Tvojo Sveto
Voljo in da ne bom nikoli žalil ali obsojal tiste,
ki zavračajo Roko Tvojega Usmiljenja.
Amen.
63
Križarska Molitev 49
Prisega zvestobe Krščanskih
Duhovnikov
O
Jezus, Tvoj ponižni služabnik sem.
Prisegam Ti svojo ljubezen in zvestobo.
Rotim te, podeli mi znamenje Tvojega Klica.
Pomagaj mi,
da odprem oči in pričujem za Tvojo Obljubo.
Blagoslovi me z Milostjo Svetega Duha tako,
da me ne bodo zavedli tisti, ki trdijo,
da prihajajo v Tvojem Imenu, a ne govorijo Resnice.
Pokaži mi Resnico.
Dovoli, da začutim Tvojo Ljubezen, da bom mogel
izpolniti Tvojo Najsvetejšo Voljo.
S ponižnim srcem Te prosim, pokaži mi kako
Ti lahko pomagam pri reševanju človeštva.
Amen.
64
Križarska Molitev 50
Jezus, pomagaj mi,
da spoznam kdo si Ti
O
Dragi Jezus, pomagaj mi,
da spoznam, kdo si Ti.
Odpusti mi, ker doslej še nisem govoril s Teboj.
Pomagaj mi, da v življenju najdem mir.
Pokaži mi Resnico Večnega Življenja.
Pomiri moje srce. Olajšaj mi skrbi.
Podeli mi mir.
Odpri zdaj moje srce,
in napolni mojo dušo s Svojo Ljubeznijo.
Amen.
65
Križarska Molitev 51
Za Dar Svetega Duha
O
pridi, Sveti Duh, razlij Svoje Darove Ljubezni,
Modrosti in Vednosti na mojo ponižno dušo.
Napolni me z Lučjo Resnice,
da bi lahko ločil Božjo Resnico od laži,
ki jih širi satan in njegovi angeli.
Pomagaj mi, da vzamem baklo in razširjam Plamen
razumevanja med vsemi, s katerimi se srečujem,
po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
66
Križarska Molitev 52
Molitev k Očetu
M
oj predragi Oče, v Imenu Tvojega ljubljenega
Sina in v spomin na Njegovo Trpljenje na Križu,
kličem k Tebi.
Ti, Bog, Najvišji, Stvarnik sveta in vsega,
kar obstaja, drži v Svojih Svetih Rokah
naše Odrešenje.
Objemi vse Svoje otroke, tudi tiste,
ki Te ne poznajo,
in tiste ki Te, a se ozirajo drugam.
Odpusti nam naše grehe.
Reši nas pred preganjanjem satana
in njegove vojske.
Vzemi nas v Svoje Naročje in nas napolni z
upanjem, ki ga potrebujemo, da bi spoznali pot
Resnice.
Amen.
67
Križarska Molitev 53
Za Katoliško Cerkev
O
Bog Oče, v Imenu Tvojega ljubljenega Sina
Te rotim, podeli moč in milosti, ki jih potrebujejo
duhovniki, da vzdržijo današnje preganjanje.
Pomagaj jim, da bodo upoštevali resnico Naukov
Tvojega Sina, Jezusa Kristusa,
in da ne bodo nikoli klonili, oslabeli
ali podlegli neresnicam glede obstoja
Svete Evharistije.
Amen.
68
Križarska Molitev 54
Za omiljenje
tretje svetovne vojne
O
Nebeški Oče, v Imenu Tvojega ljubljenega
Sina, Jezusa Kristusa, ki je veliko pretrpel za grehe
človeštva, Te prosimo, pomagaj nam v teh težkih
časih, s katerimi se soočamo.
Pomagaj nam, da bomo preživeli preganjanje,
ki ga načrtujejo pohlepni voditelji in tisti,
ki želijo uničiti Tvoje Cerkve in Tvoje otroke.
Prosimo Te, dragi Oče, pomagaj nahraniti
naše družine in reši življenja vseh,
ki bodo prisiljeni v vojno proti svoji volji.
Ljubimo Te, dragi Oče.
Rotimo Te, da nam pomagaš v času stiske.
Reši nas iz rok antikrista. Pomagaj nam preživeti
njegov žig, žig zveri, s tem, da ga zavrnemo.
Pomagaj tistim, ki Te ljubijo, da ostanejo vselej
zvesti Tvoji Sveti Besedi, da boš lahko na nas razlil
milosti, da bomo preživeli v telesu in duši.
Amen.
69
Križarska Molitev 55
Priprava na Opozorilo
O
moj dragi Jezus, prosim,
odpri srca vsem Božjim otrokom
za Dar Tvojega Velikega Usmiljenja.
Pomagaj jim, da bodo Tvoje Božje Usmiljenje
sprejeli z ljubeznijo in s hvaležnostjo.
Daj, da postanejo pred Teboj ponižni in Te rotijo
za odpuščanje grehov, da bodo lahko postali del
Tvojega Veličastnega Kraljestva.
Amen.
70
Križarska Molitev 56
Za Duhovnike, ki iščejo zaščito
za Sveto Evharistijo
O
dragi Oče, v Imenu Tvojega preljubega Sina,
ki se je žrtvoval na Križu za vse človeštvo,
pomagaj mi, da ostanem zvest Resnici.
Prekrij me s Predragoceno Krvjo Tvojega Sina
in mi podeli milosti, da Ti še naprej služim v veri,
zaupanju in spoštovanju.
Nikoli ne dovoli,
da se oddaljim od pravega pomena
Daritve Svete Maše
ali deljenja Svete Evharistije Tvojim otrokom.
Daj mi moč, da Te zastopam in da hranim Tvojo
čredo tako, kot mora biti hranjena s Telesom, Krvjo,
Dušo in Božanstvom Tvojega Sina, Jezusa Kristusa,
Odrešenika človeštva.
Amen.
71
Križarska Molitev 57
Za duhovnike: Jezus, naj slišim
Tvoj klic
O
moj dragi Jezus, odpri mi ušesa za Tvoj Glas.
Odpri mi srce za Tvoj ljubeči klic.
Napolni mojo dušo s Svetim Duhom,
da Te lahko prepoznam v tem času.
Darujem Ti svojo ponižno vdanost v vsem,
kar me prosiš. Pomagaj mi razločevati Resnico, se
dvigniti, odzvati in slediti Tvojemu Glasu,
da Ti bom lahko v pomoč pri reševanju duš
vsega človeštva.
Tvoja Volja je zame ukaz.
Podeli mi pogum, in me vodi tako,
da si nadenem potrebno Bojno Opremo, da vodim
Tvojo Cerkev po poti v Tvoje Novo Kraljestvo.
Amen.
72
Križarska Molitev 58
Križarski pohod spreobrnjenja
O
dragi Jezus, rotim Te, objemi vse Božje otroke
in jih prekrij s Svojo Predragoceno Krvjo.
Naj vsaka kapljica Tvoje Krvi pokrije vsako dušo,
in jo zaščiti pred hudobcem.
Odpri srca vseh, še zlasti zakrknjenih duš in tistih,
ki Te poznajo, a so omadeževani z grehom napuha.
Naj padejo na kolena in Te rotijo,
da bi njihove duše preplavila Luč Tvoje Ljubezni.
Odpri jim oči, da spoznajo Resnico tako,
da jih obsije Zarja Tvojega Božjega Usmiljenja,
da bodo prekriti z Žarki Tvojega Usmiljenja.
Spreobrni vse duše po milostih,
za katere te prosim, dragi Jezus:
(osebni namen).
Rotim Te za Usmiljenje in Ti darujem post enega
dne v tednu, ves mesec junij (ali izberi mesec) v
spravo za grehe vsega sveta.
Amen.
73
Križarska Molitev 59
Prisega zvestobe Božji Volji
Jezus: »Moja draga, ljubljena hčerka, tako kot je
Moj Večni Oče izročil človeštvu Veliki Dar Svojega
Pečata, morajo tudi Njegovi otroci priseči svojo
zvestobo Njegovi Božji Volji. Vse Božje otroke, ki se
bodo pridružili Njegovi Vojski in pomagali reševati
duše vseh Božjih otrok, vključno s trdovratnimi
grešniki, prosim, da izrečejo tole prisego:«
O
Bog, Najvišji, o Nebeški Oče,
prisegam Ti neomajno zvestobo,
da Te bom častil in ubogal v vseh stvareh
povezanih s Tvojo Božjo Voljo na zemlji.
Po Sveti Krvi Tvojega edinega ljubljenega Sina,
resničnega Mesija,
Ti v imenu vseh duš darujem svoj um,
svoje telo in svojo dušo,
da se bomo, v Tvojemu prihajajočemu Nebeškemu
Kraljestvu, lahko združili v eno,
da se bo zgodila Tvoja Božja Volja,
kakor je v Nebesih, tako na Zemlji.
Amen.
74
Križarska Molitev 60
Za spreobrnjenje družin
v času Opozorila
Božji otroci, vsak dan se pripravite na Opozorilo,
saj se lahko zgodi kadarkoli.
O
dragi, ljubljeni Jezus,
rotim Te Usmiljenja za duše moje družine
(naštej imena).
Darujem Ti svoje trpljenje,
preizkušnje in molitve za rešitev njihovih duš
pred duhom teme.
Naj se Ti niti eden izmed teh Tvojih otrok ne
odpove ali zavrne Tvoje Roke Usmiljenja.
Odpri njihova srca, da se oklenejo Tvojega
Presvetega Srca, da bodo mogli prositi za
odpuščanje, ki je potrebno za rešitev pred
peklenskim ognjem.
Daj jim možnost, da se spremenijo tako,
da se bodo lahko spreobrnili z Žarki Tvojega
Božjega Usmiljenja.
Amen.
75
Križarska Molitev 61
Prepreči en svetovni red
O
dragi Nebeški Oče, v spomin na Križanje
Tvojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa,
Te rotim, da nas, Svoje otroke,
zaščitiš pred križanjem,
ki ga načrtuje antikrist s svojimi privrženci,
da bi uničil Tvoje otroke.
Daj nam milosti, ki jih potrebujemo,
da zavrnemo žig zveri in pomagaj nam v boju proti
zlu v svetu, ki ga širijo satanovi privrženci.
Rotimo Te, dragi Oče, da zaščitiš vse Svoje otroke
v teh strašnih časih ter nas okrepiš,
da se vzdignemo in da vselej oznanjamo
Tvojo Sveto Besedo.
Amen.
76
Križarska Molitev 62
Za izgubljene in nemočne
grešnike
O
Jezus, pomagaj mi, grešnik sem, izgubljen,
nemočen in v temi.
Slaboten sem in primanjkuje mi poguma,
da bi Te poiskal.
Podeli mi moč, da Te pokličem in se tako
osvobodim teme v svoji duši.
Privedi me v Svojo Luč, dragi Jezus.
Odpusti mi.
Pomagaj mi, da ponovno postanem celovit.
Vodi me k Svoji ljubezni,
miru in Večnemu Življenju.
Popolnoma Ti zaupam in Te prosim,
prevzemi moje misli, telo in dušo,
ko se predajam Tvojemu Božjemu Usmiljenju.
Amen.
77
Križarska Molitev 63
Varuj me na tem popotovanju
O
moja ljubljena Mati Odrešenja, prosim Te,
moli, da mi bo dana Hrana Življenja,
da me bo ohranila na tem popotovanju,
ko pomagam pri reševanju vseh Božjih otrok.
Prosim, pomagaj vsem tistim,
ki so jih zavedli lažni maliki in lažni bogovi,
da odprejo svoje oči za Resnico Smrti tvojega Sina
na Križu, da bi rešil vse Božje otroke ter vsakemu
pridobil Večno Življenje.
Amen.
78
Križarska Molitev 64
Za rešitev mojih bratov in sester
O
moj preljubi Odrešenik, Jezus Kristus,
sprejmi moj dar molitve in žrtev,
da pomagam pri reševanju svojih bratov in sester
iz zapora teme, v katerem se nahajajo.
Dovoli mi, da pomagam reševati njihove duše.
Rotim Te, odpusti jim njihove grehe.
Prosim, preplavi njihove duše s Svetim Duhom,
da bodo stekle v Tvoje Roke kot v pribežališče,
ki ga tako nujno potrebujejo,
preden se bodo za vedno izgubile.
V ponižnem služenju in zahvaljevanju Ti za te duše
darujem svoj dar predaje.
Amen.
79
Križarska Molitev 65
Za tiste v smrtnih grehih
O
dragi Jezus, Odrešenik človeštva,
po Tvojem Božjem Usmiljenju, Te rotim
za pomilostitev vseh tistih ubogih duš v grehu,
ki naj bi bile s tega sveta vzete v času Opozorila.
Odpusti jim njihove grehe.
V spomin Tvojega trpljenja, Te rotim,
da mi v spravo za njihove grehe podeliš
to posebno milost:
Izročam se Ti v mislih, v telesu in v duši,
kot pokoro za rešitev njihovih duš
in da jim podeliš Večno Življenje.
Amen.
80
Križarska Molitev 66
Za duhovnike:
Pomagaj mi, da ostanem zvest
Tvoji Najsvetejši Besedi
O
dragi Jezus, pomagaj mi, da vselej ostanem
zvest Tvoji Najsvetejši Besedi.
Podeli mi moč, da kljub nasprotovanju
ohranjam Resnico Tvoje Cerkve.
Napolni me z milostjo, da delim
Svete Zakramente tako, kakor si nas Ti učil.
Pomagaj mi, da hranim Tvojo Cerkev s Kruhom
Življenja in Ti ostanem zvest tudi takrat,
ko mi je to prepovedano.
Osvobodi me iz verige prevar,
s katerimi se bom morda soočil,
da bom lahko oznanjal resnično Božjo Besedo.
Prekrij v tem času vse Svoje svete služabnike s Svojo
Predragoceno Krvjo, da bomo ostali pogumni,
zvesti in neomajni v svoji vdanosti Tebi, našemu
ljubljenemu Odrešeniku, Jezusu Kristusu.
Amen.
81
Križarska Molitev 67
Varuj moje otroke
pred kraljem laži
P
rosim, dragi Jezus, varuj moje otroke pred
kraljem laži.
Tvojemu Presvetemu Srcu posvetim te otroke
(imenuj jih)
in Te prosim, da boš s Plaščem Svoje Predragocene
Krvi razsvetlil njihove duše in jih varno vzel
v Svoje ljubeče roke,
da bodo lahko zaščiteni pred vsem hudim.
Prosim, da med Razsvetljenjem Vesti odpreš
njihova srca in prekriješ njihove duše
s Svojim Svetim Duhom tako,
da bodo očiščeni vsakršne krivde.
Amen.
82
Križarska Molitev 68
Za zaščito pred satanovim
vplivom
O
Božja Mati, Mati Odrešenja,
prekrij me s svojim Najsvetejšim Plaščem
in zaščiti mojo družino pred vplivom satana
in njegovih padlih angelov.
Pomagaj mi vselej zaupati v Božje Usmiljenje
tvojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa.
Ohranjaj me v ljubezni do Njega in nikoli ne dovoli,
da se oddaljim od Resnice Njegovih Naukov,
ne glede na morebitne skušnjave.
Amen.
83
Križarska Molitev 69
K Bogu Očetu za sprejem
Njegove Božje Volje
V
semogočni Bog Oče,
sprejemam Tvojo Božjo Voljo.
Pomagaj Svojim otrokom, da jo bodo sprejeli.
Zaustavi satana, ki odvzema pravico Tvojim
otrokom do Očetove dediščine.
Ne dovoli, da bi se kdajkoli predali v boju
za našo dediščino v Raju.
Usliši naše prošnje za izgon satana
in njegovih padlih angelov.
Prosim Te, dragi Oče, da s Svojim Usmiljenjem
očistiš zemljo in da nas prekriješ
s Svojim Svetim Duhom.
Vodi nas, da oblikujemo Tvojo najsvetejšo vojsko,
opremljeno z močjo, ki bo za vedno pregnala zver.
Amen.
84
Križarska Molitev 70
Za duhovnike,
da bi ostali neomajni in zvesti
Sveti Božji Besedi
O
dragi Jezus, pomagaj Svojim svetim
služabnikom, da bi prepoznali razkol znotraj
Tvoje Cerkve, medtem ko se razvija.
Pomagaj Svojim svetim služabnikom,
da bi ostali neomajni in zvesti Sveti Božji Besedi.
Nikoli ne dovoli, da bi posvetne želje zameglile
njihovo čisto ljubezen do Tebe.
Podeli jim milosti,
da ostanejo čisti in ponižni pred Teboj
ter da častijo Tvojo Najsvetejšo Prisotnost
v Evharistiji.
Pomagaj vsem tistim svetim služabnikom,
ki so morda mlačni v svoji ljubezni do Tebe,
vodi jih in ponovno vžgi v njihovih dušah
Ogenj Svetega Duha.
85
Pomagaj jim, da prepoznajo skušnjavo,
ki je pred njimi, da bi jih zapeljala.
Odpri jim oči, da bodo lahko vselej videli Resnico.
Blagoslovi jih, dragi Jezus, v teh časih.
Prekrij jih s Svojo Predragoceno Krvjo,
da jih obvaruješ pred nevarnostmi.
Podeli jim moč,
da se bodo uprli satanovemu zapeljevanju,
če bi morda podlegli zanikanju obstoja greha.
Amen.
86
Križarska Molitev 71
Za rešitev pred preganjanjem
O
Jezus, reši vse Božje otroke pred antikristom.
Zaščiti nas pred načrti za nadzorovanje zemlje.
Gospod, reši nas pred preganjanjem.
Zaščiti temne duše pred antikristom,
da bodo lahko odrešene v Tvojih Očeh.
Pomagaj nam v naši slabotnosti.
Okrepi nas v duhu, da bomo vstali in vodili drug
drugega, medtem ko v Tvoji vojski korakamo proti
Vratom Raja.
Potrebujem Te, dragi Jezus.
Ljubim Te, dragi Jezus.
Slavim Tvojo Prisotnost na zemlji.
Odpovedujem se temi.
Častim Te in se Ti predajam v telesu in duhu,
da mi lahko razodeneš Resnico Svoje Navzočnosti
in da bom vedno in vselej zaupal
v Tvoje Usmiljenje.
Amen.
87
Križarska Molitev 72
Molitev apostola
D
ragi Jezus,
pripravljen sem širiti Tvojo Sveto Besedo.
Podeli mi pogum, moč in znanje, da bom širil
Resnico in tako čim več duš privedel k Tebi.
Vzemi me s Svoje Presveto Srce in me prekrij
s Svojo Predragoceno Krvjo tako,
da bom napolnjen z milostmi in širil spreobrnjenje,
za odrešenje vseh Božjih otrok,
na vseh koncih sveta,
ne glede na njihovo veroizpoved.
Vedno zaupam Vate. Tvoj ljubljeni apostol.
Amen.
88
Križarska Molitev 73
Za mlade duše, za otroke
O
Jezus, pomagaj mi, da rešujem duše mladih
ljudi po vsem svetu.
S Svojo Milostjo jim pomagaj, da bodo spoznali
Resnico Tvojega obstoja.
Privedi jih v Svoje Presveto Srce in jim odpri oči
za Tvojo Ljubezen in Usmiljenje.
Reši jih pred peklenskim ognjem in se po
mojih molitvah Usmili njihovih duš.
Amen.
89
Križarska Molitev 74
Za Dar razločevanja
O
Mati Božja, pomagaj mi pripraviti dušo za
Dar Svetega Duha.
Kot otroka me primi za roko in me v moči Svetega
Duha vodi po poti k Daru Razločevanja.
Odpri mi srce in me nauči, da se predam v telesu,
mislih in duši.
Odstrani iz mene greh napuha in moli za
odpuščanje vseh preteklih grehov, da bo moja duša
očiščena in bom postal celovit tako,
da bom lahko prejel Dar Svetega Duha.
Mati Odrešenja, zahvaljujem se ti za Tvojo
priprošnjo in z ljubeznijo v srcu pričakujem ta Dar,
po katerem hrepenim v veselju.
Amen.
90
Križarska Molitev 75
Svoje bolečine izročam Tebi,
dragi Jezus
J
ezus, svoje bolečine in trpljenje pridružujem
vsemu, kar si pretrpel v času
Svojega Smrtnega Boja na Kalvariji.
Vsako žalitev in besedni napad, ki ju pretrpim,
darujem v čast Tvojemu Kronanju s Trnjem.
Vsako krivično obtožbo, ki jo prestanem,
darujem v čast Tvojemu ponižanju pred Pilatom.
Vsako telesno muko, ki jo prestanem po rokah
drugih, darujem v čast Tvojemu Bičanju ob Stebru.
Vsako žalitev, ki jo prestanem, darujem v
čast telesnega mučenja, ki si Ga prestajal med
Kronanjem s Trnjem, ko so Ti iztaknili Oko.
Vsakokrat, ko Te posnemam, širim Tvoje Nauke
in ko sem zasmehovan v Tvojem Imenu, naj Ti
pomagam na poti do Kalvarije.
91
Pomagaj mi, da se znebim napuha in naj me nikoli
ne bo strah priznati, da Te ljubim, dragi Jezus.
Kadar bo v mojem življenju, vse videti brezupno,
dragi Jezus, mi pomagaj, da bom pogumen,
da se spomnim, kako si sam dovolil,
da so Te na tako podel in krut način Križali.
Pomagaj, da bom v spomin na Žrtev, ki Si jo storil
zame, vstal in bil v Tvoji vojski resnični vojak,
ponižen in skesan v srcu.
Drži me za roko, dragi Jezus in mi pokaži,
kako lahko moje trpljenje navdihuje druge,
da se pridružijo Tvoji Vojski skupaj s podobno
mislečimi dušami, ki Te ljubijo.
Pomagaj mi, da sprejemam trpljenje in Ti ga
darujem kot dar za rešitev duš v končni bitki
proti tiraniji hudobca.
Amen.
92
Križarska Molitev 76
Molitev ateista
J
ezus, pomagaj mi sprejeti Božjo Ljubezen,
kot mi je pokazana.
Odpri moje oči, moj um, moje srce in mojo dušo,
da bom lahko rešen.
Pomagaj mi, da bom veroval s tem,
da napolniš moje srce s Svojo Ljubeznijo.
Objemi me in me reši pred muko dvoma.
Amen.
93
Križarska Molitev 77
Za Veliko Britanijo
O
Nebeški Oče, Bog, Stvarnik človeštva,
prosim, usliši mojo molitev.
Rotim Te, reši Veliko Britanijo iz verig
zla in diktatorstva.
Prosim Te, da nas iz vseh religij, veroizpovedi in ras,
vse združiš v Tvojih Očeh v eno družino.
Daj nam moč, da se povežemo proti vsem zakonom,
ki bi prepovedali Tvoje Nauke.
Daj nam moč in pogum,
da Te ne bomo nikoli zapustili in da bomo
po molitvah pomagali reševati vse Tvoje otroke.
Privedi vse moje brate in sestre v edinost,
da se poklonimo Tvoji Obljubi,
ki nam prinaša Večno Življenje ter vstop v Tvoj Raj.
Amen.
94
Križarska Molitev 78
Reši me zla
O
Jezus, zaščiti me pred močjo satana.
Vzemi me v Svoje Srce, ko se odpovedujem vsej
svoji vdanosti do njega in vsej njegovi zlobi.
Predajam Ti svojo voljo in s ponižnim in skesanim
srcem na kolenih, prihajam pred Tebe.
Svoje življenje prepuščam Tvojim Svetim Rokam.
Reši me zla.
Osvobodi me in me vzemi v Svoje varno
pribežališče zaščite, zdaj in vekomaj.
Amen.
95
Križarska Molitev 79
Za dve milijardi izgubljenih duš
O
dragi Jezus, rotim Te,
izlij Svoje Usmiljenje na izgubljene duše.
Odpusti jim, ker te bodo zavrnili.
Uporabi mojo molitev in trpljenje,
in po Svojem Usmiljenju razlij nadnje milosti,
ki jih potrebujejo za posvečenje njihovih duš.
Prosim Te za Dar pomilostitve, za njihove duše.
Prosim Te, odpri njihova srca, da bodo šle k Tebi in
Te prosile, da jih napolniš s Svetim Duhom,
da bodo lahko sprejele Resnico Tvoje Ljubezni ter
živele s Teboj in z vso Božjo družino na vekomaj.
Amen.
96
Križarska Molitev 80
Za duše tistih,
ki izvršujejo umore
O
dragi Jezus, rotim Te, usmili se vseh tistih,
ki izvršujejo umore.
Prosim za pomilostitev tistih v smrtnem grehu.
Darujem Ti svoje trpljenje in težave,
zato da bi odprl Svoje Srce in jim
odpustil njihove grehe.
Prosim, da vse, ki imajo v svojih dušah zlobne
namene, prekriješ s Svojo Predragoceno Krvjo tako,
da bodo lahko oprani svoje krivde.
Amen.
97
Križarska Molitev 81
Za Dar Svetega Obhajila
O
Nebeški Kruh, napolni moje telo s hrano,
ki jo potrebuje.
Napolni mojo dušo z Božjo Navzočnostjo
Jezusa Kristusa.
Podeli mi milosti,
da bom izpolnil Sveto Božjo Voljo.
Napolni me z mirom in s spokojnostjo,
ki prihajata iz Tvoje Svete Navzočnosti.
Nikoli ne dovoli, da bi dvomil v Tvojo Navzočnost.
Pomagaj mi, da Te bom sprejel v Telesu in Duši
in da mi bodo milosti, dane s Sveto Evharistijo,
pomagale oznanjati Slavo
Našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Očisti moje srce. Odpri mojo dušo in me posveti,
ko prejemam veliki Dar Svete Evharistije.
Podeli mi milosti in prednosti, ki jih Sveta
Evharistija podeljuje vsem Božjim otrokom in
odobri mi imuniteto pred ognjem Vic.
Amen.
98
Križarska Molitev 82
Za zmago preostale Cerkve
J
ezus, Kralj in Odrešenik sveta,
Tebi izkazujemo čast, našo zvestobo in dejanja zato,
da bi vsem oznanjali Tvojo Slavo.
Pomagaj nam pridobiti moč in samozavest,
da se dvignemo in vselej oznanjamo Resnico.
Nikoli ne dovoli, da bi se obotavljali ali odlašali
v našem pohodu zmagi naproti in
v našem načrtu za rešitev duš.
Predajamo ti svoja srca in vse kar imamo,
da bi lahko brez ovir nadaljevali trnjevo pot
proti Vratom Novega Raja.
Ljubimo Te, predragi Jezus,
naš ljubljeni Rešitelj in Odrešenik.
V Tvojem Presvetem Srcu se združujemo v telesu,
mislih in duhu.
Izlij na nas Svojo Milost Zaščite.
Prekrij nas s Svojo Predragoceno Krvjo tako, da
bomo napolnjeni s pogumom in z ljubeznijo, vstali
in oznanjali Resnico Tvojega Novega Kraljestva.
Amen.
99
Križarska Molitev 83
Za omilitev kazni
O
dragi Oče, Bog, Najvišji, mi,
Tvoji ubogi otroci, padamo na obraz
pred Tvojim Veličastnim Prestolom v Nebesih.
Rotimo te, odstrani s sveta zlo.
Prosimo Te, usmili se duš, ki Tvojim otrokom
povzročajo strašne stiske.
Prosimo, odpusti jim.
Prosimo, odstrani antikrista, takoj ko se bo
predstavil svetu.
Prosimo Te, dragi Gospod, da omiliš Svojo Roko
kazni. Rotimo Te, da namesto kazni sprejmeš
naše molitve in trpljenje, da lahko v teh časih
olajšaš trpljenje Svojih otrok.
Zaupamo Vate. Častimo Te.
Zahvaljujemo se Ti za Veliko Žrtev, ki si jo storil,
ko Si poslal Svojega Edinega Sina, Jezusa Kristusa,
da bi nas rešil greha.
100
Tvojega Sina ponovno sprejmemo kot
Odrešenika Človeštva.
Prosimo, zaščiti nas. Varuj nas pred nevarnostmi.
Pomagaj našim družinam.
Imej Usmiljenje z nami.
Amen.
101
Križarska Molitev 84
Za razsvetljenje duš elit,
ki vladajo svetu
O
dragi Jezus, rotim Te, razsvetli duše elit,
ki vladajo svetu.
Pokaži jim dokaz Svojega Usmiljenja.
Pomagaj jim, da odprejo svoja srca in pokažejo
resnično ponižnost v čast Tvoji Veliki Žrtvi,
Smrti na Križu, ko si umrl za njihove grehe.
Pomagaj jim, da spoznajo kdo je njihov Resnični
Stvarnik. Napolni jih z milostmi,
da bodo spoznali Resnico.
Prosim, prepreči uresničitev njihovih načrtov,
da bi škodovali milijonom ljudem s cepljenji, s
pomanjkanjem hrane, s prisilnimi posvojitvami
nedolžnih otrok in z razbijanjem družin.
Ozdravi jih.
Prekrij jih s Svojo Lučjo, vzemi jih v Naročje
Svojega Srca in jih reši pred pastmi hudobca.
Amen.
102
Križarska Molitev 85
Za rešitev Združenih Držav
Amerike iz rok zavajalca
O
dragi Jezus, prekrij naš narod s Svojo
Predragoceno Zaščito.
Odpusti nam grehe proti Božjim Zapovedim.
Pomagaj Američanom, da se vrnejo k Bogu.
Odpri jim razum za Resnično Gospodovo Pot.
Odkleni njihova zakrknjena srca,
da bodo lahko sprejela Tvojo Roko Usmiljenja.
Pomagaj temu narodu, da se upre bogokletju,
ki bo morda vplivalo na nas, in nas prisililo,
da zavrnemo Tvojo Navzočnost.
Prosimo Te, Jezus, reši nas in zaščiti pred vsako
nevarnostjo in sprejmi naše ljudstvo
v Svoje Presveto Srce.
Amen.
103
Križarska Molitev 86
Osvobodi me muke dvoma
D
ragi Jezus, pred Tebe prihajam zmeden,
negotov in razočaran, ker sem v skrbeh zaradi
resnice, ki jo oznanjaš v Svojih Sporočilih.
Odpusti mi, če sem Te prizadel.
Odpusti mi, če Te ne morem slišati.
Odpri mi oči, da spoznam, kaj želiš, da razumem.
Rotim Te, podeli mi Moč Svetega Duha,
da mi pokaže Resnico.
Ljubim Te, dragi Jezus in Te rotim,
osvobodi me muke dvoma.
Pomagaj mi, da se bom odzval na Tvoj Klic.
Odpusti mi, če sem Te žalil.
Privedi me bližje k Svojemu Srcu.
Vodi me v Svoje Novo Kraljestvo in mi izkaži
naklonjenost tako, da Ti bom po svojih molitvah
in trpljenju pomagal reševati duše, tako dragocene
Tvojemu Presvetemu Srcu.
Amen.
104
Križarska Molitev 87
Zaščiti naš narod pred zlom
O
Oče, v Imenu Tvojega Sina,
reši nas pred komunizmom.
Reši nas pred diktaturo.
Zaščiti naš narod pred poganstvom.
Reši naše otroke pred nevarnostmi.
Pomagaj nam, da bomo videli Božjo Luč.
Odpri naša srca za Nauke Tvojega Sina.
Pomagaj vsem Cerkvam,
da ostanejo zveste Božji Besedi.
Rotimo Te, obvaruj naše narode pred preganjanjem.
Preljubi Gospod, ozri se na nas z Usmiljenjem, ne
glede na to, kako te žalimo.
Jezus, Sin Človekov, zaščiti nas s Svojo
Predragoceno Krvjo.
Reši nas pred pastmi hudobca.
Rotimo Te, dragi Bog, posreduj in prepreči zlo,
da ne bo v tem času preplavil svet.
Amen.
105
Križarska Molitev 88
Za duše v času po Opozorilu
O
Presveto Srce Jezusovo, usmili se vseh nas,
ubogih grešnikov.
Razsvetli vsa kamnita srca,
ki tako obupno iščejo pravo usmeritev.
Odpusti jim njihove krivde.
Po Svoji Ljubezni in Usmiljenju pomagaj, da
njihova srca sprejmejo Tvoj veliki Dar Odrešenja.
Rotim Te, odpusti vsem dušam,
ki zavračajo Božjo Resnico.
Dragi Jezus, prekrij jih s Svojo Lučjo,
da jih oslepi za hudobije in pasti hudiča,
ki jih bo skušal odtrgati od Tebe za vso večnost.
Rotim Te, podeli vsem Božjim otrokom moč,
da bodo hvaležni za Tvoje Veliko Usmiljenje.
Prosim Te, vsem izgubljenim dušam, ki v nemoči
in brezupu tavajo po zemlji, odpri Vrata Svojega
Kraljestva.
Amen.
106
Križarska Molitev 89
Za nesrečne grešnike
D
ragi Jezus, pomagaj meni,
ubogemu nesrečnemu grešniku,
da pridem k Tebi s skesano dušo.
Očisti me grehov, ki so uničili moje življenje.
Podeli mi dar novega življenja, osvobojenega
suženjstva greha, in svobodo, ki mi jo kratijo grehi.
Prenovi me v Luči Svojega Usmiljenja.
Sprejmi me v Svoje Srce.
Naj začutim Tvojo Ljubezen, da se zbližam s Teboj,
in da se vname moja ljubezen do Tebe.
Usmili se me Jezus in me obvaruj greha.
Naredi me vrednega, da vstopim v Tvoj Novi Raj.
Amen.
107
Križarska Molitev 90
Zahvala za Tvoj
Najveličastnejši Drugi Prihod
O
moj Jezus, dajem Ti slavo in hvalo za Tvoj
Najveličastnejši Drugi Prihod.
Ti, moj Odrešenik, si se rodil, da bi mi podelil
Večno Življenje in me osvobodil greha.
Podarjam Ti svojo ljubezen, zahvalo in čaščenje,
medtem ko pripravljam svojo dušo
na Tvoj Veliki Prihod.
Amen.
108
Križarska Molitev 91
Ohrani me zvestega veri
O
Blagoslovljena Mati Odrešenja, varuj me
v času stiske, ko se soočam z zlom.
Pomagaj mi, da z močjo in s pogumom ter brez
strahu v duši, branim Božjo Besedo.
Moli, da ostanem zvest Kristusovim Naukom in da
popolnoma predam svoje strahove, skrbi in žalosti.
Pomagaj mi pogumno hoditi po tej osamljeni poti,
ko oznanjam Resnico Svete Božje Besede tudi
takrat, kadar Božji sovražniki to onemogočajo.
O Blagoslovljena Mati, prosim, da po tvoji
priprošnji, v času preganjanja,
vera vseh kristjanov vselej ostane močna.
Amen.
109
Križarska Molitev 92
Za Milost Vztrajnosti
O
dragi Jezus, prosim Te za Dar Vztrajnosti.
Rotim Te, izlij na mene milosti, ki jih potrebujem
za ohranitev Tvoje Najsvetejše Besede.
Prosim Te, osvobodi me vsakršnih
dolgotrajnih dvomov.
Prosim Te, preplavi mojo dušo s prijaznostjo,
potrpežljivostjo in z vztrajnostjo.
Pomagaj mi, da ohranim dostojanstvo,
ko me žalijo v Tvojem Svetem Imenu.
Okrepi me in me prekrij z milostjo,
da vztrajam, četudi sem utrujen in mi primanjkuje
moči ali ko se soočam s stiskami.
Naj neutrudno delam,
da Ti pomagam rešiti človeštvo.
Amen.
110
Križarska Molitev 93
Za Solze Sprebrnjenja
O
moj ljubljeni Jezus, Ti si blizu mojemu srcu.
S Teboj sem eno.
Ljubim Te.
Cenim Te.
Naj začutim Tvojo ljubezen.
Naj začutim Tvojo bolečino.
Podeli mi Milost Ponižnosti,
da bom postal vreden Tvojega Kraljestva,
kakor je v Nebesih, tako na zemlji.
Podeli mi Solze Spreobrnjenja, da se ti bom
resnično daroval, kot pravi apostol,
in ti v Tvoji Misiji pomagal pri reševanju vsake duše
na zemlji, pred tvojim ponovnim prihodom,
ko boš prišel sodit žive in mrtve.
Amen.
111
Križarska Molitev 94
Za ozdravitev uma,
telesa in duše
D
ragi Jezus, pred Teboj padam na obraz, utrujen,
bolan, v bolečinah in s hrepenenjem,
da slišim Tvoj Glas.
Naj se me dotakne Tvoja Božja Navzočnost,
da bodo moj um, moje telo in moja duša
preplavljeni s Tvojo Božjo Lučjo.
Zaupam v Tvoje Usmiljenje.
Popolnoma Ti predajam svojo bolečino in trpljenje,
in Te prosim, podeli mi milost, da bom zaupal,
da me lahko ozdraviš te bolečine in teme.
Tako bom zopet lahko postal celovit in bom mogel
hoditi po Poti Resnice ter Ti dovoliti,
da me boš privedel do življenja v Novem Raju.
Amen.
112
Križarska Molitev 95
Za pomoč pri iskanju
časa za molitev
O
Mati Odrešenja, pridi mi na pomoč, kadar se
borim, da bi našel čas za molitev.
Pomagaj mi, da tvojemu ljubljenemu Sinu,
Jezusu Kristusu, namenim čas, ki si ga zasluži,
da Mu pokažem, kako zelo Ga ljubim.
Prosim te, moja Blagoslovljena Mati Odrešenja,
izprosi mi milosti, ki jih potrebujem.
Prosi svojega dragega Sina za vse milosti in
naklonjenosti, da me bo lahko objel
v Naročju Svojega Presvetega Srca.
Amen.
113
Križarska Molitev 96
Blagoslovi in zaščiti našo
Križarsko molitveno skupino
Molimo pred in po vsakem srečanju
Križarske Molitvene Skupine
O
moj predragi Jezus, prosim,
blagoslovi in zaščiti nas,
Tvojo Križarsko Molitveno Skupino,
da postanemo imuni za zlobne napade hudiča
in za vse hudobne duhove,
ki bi nas morda mučili pri tej
Sveti Misiji za reševanje duš.
Naj ostanemo zvesti in močni, ko vztrajamo,
da ohranimo Tvoje Sveto Ime v svetu
in da nikoli ne omagamo v boju za širjenje
Resnice Tvoje Svete Besede.
Amen.
114
Križarska Molitev 97
Za združitev
Križarskih Molitvenih Skupin
O
ljubljena Mati Odrešenja, prosim te,
po svojih molitvah združi vso
preostalo Božjo Vojsko po vsem svetu.
Zaščiti vse Križarske Molitvene Skupine
z Milostjo Odrešenja, izlito na nas po Usmiljenju
tvojega Sina, Jezusa Kristusa.
Pošlji svoje angele, da zaščitijo vsakega izmed nas,
še posebej tiste duhovnike,
ki vodijo Križarske Molitvene Skupine.
Pomagaj nam, da se bomo izognili raztresenosti, ki
med nami povzroča razkol.
Zaščiti nas s svojim Darom Božje Bojne Opreme
tako, da postanemo imuni za napade,
ki jih bomo morali zaradi naše ljubezni do Jezusa
Kristusa, prestati v tej Sveti Misiji za reševanje duš.
Amen.
115
Križarska Molitev 98
Za Božjo milost,
da prekrije svetovne voditelje
O
moja Blagoslovljena Mati Odrešenja, prosim,
prosi svojega Sina, da razlije Svoje Milosti
in Svojo Ljubezen nad voditelje, ki vladajo svetu.
Moli, da bo Božja Luč ozdravila njihovo slepoto
in odprla njihova kamnita srca.
Prepreči jim, da bi preganjali nedolžne ljudi.
Prosim, moli, naj jih vodi Jezus in naj jim ne dovoli,
da bi preprečili širjenje Resnice Njegovih Naukov
med narode po vsem svetu.
Amen.
116
Križarska Molitev 99
Za Odrešenje Avstralije
in Nove Zelandije
O
Bog, Vsemogočni Oče,
v Imenu Tvojega preljubega Sina, Jezusa Kristusa,
imej Usmiljenje z vsemi Svojimi otroki
v Avstraliji in na Novi Zelandiji.
Odpusti nam zavrnitev Tvoje Svete Besede.
Odpusti nam greh brezbrižnosti.
Očisti nas našega poganskega izročila
ter nas prekrij z milostmi, ki jih potrebujemo,
da bi med brati in sestrami spodbujali upanje,
vero in ljubezen.
Rotimo Te za Dar Razločevanja in Te prosimo,
da nam podariš blagoslove, ki jih potrebujemo, da
se bo slišala samo Resnica Tvoje Svete Besede ter da
bo vsem dušam podeljen Ključ
do Večnega Življenja.
Amen.
117
Križarska Molitev 100
Za preživetje krščanstva
O
dragi Jezus, rotimo Te za spretnosti,
da bi preživeli preizkušnje,
s katerimi se soočamo sedaj,
ko zadnji Pravi Papež zaključuje svoje poslanstvo.
Pomagaj nam da zdržimo strašno zlorabo,
s katero se bomo morali soočiti zaradi padca Cerkve
kot smo jo nekoč poznali.
Nikoli ne dovoli, da odstopamo
od Resnice Tvoje Božje Besede.
Pomagaj nam, da bomo tiho, ko bomo na
svojih ramenih prenašali napade, ko nas bodo
skušali prepričati, naj obrnemo hrbet Tebi in
Zakramentom, ki si jih podaril svetu.
Zaščiti Svojo Vojsko z močno Ljubeznijo,
ki jo potrebujemo, kot ščit, da nas varuje pred
lažnim prerokom in antikristom.
Pomagaj Svoji Cerkvi na zemlji, da se širi in raste,
da bi ostala zvesta Resnici in Ti pomagala voditi
naše brate in sestre po Poti Resnice, da bi se lahko
ustrezno pripravili na Tvoj Drugi Prihod.
Amen.
118
Križarska Molitev 101
Čudežna molitev, da bi občutili
Jezusovo Navzočnost
O
dragi Vsemogočni Oče,
Stvarnik vsega kar je in kar bo,
pomagaj vsem nam, ki moremo v tem času
prepoznati Navzočnost Tvojega ljubljenega Sina
v Cerkvi, da bi postali zelo močni.
Pomagaj mi, da premagam strah, osamljenost in
zavrnitev, ki mi jo povzročajo moji ljubljeni,
ko sledim Tvojemu Sinu, Jezusu Kristusu,
mojemu Odrešeniku.
Prosim, zaščiti moje ljubljene, da se ne bi ujeli
v past in verjeli lažem, ki jih je zasnoval satan,
ki uničujejo, razdvajajo in povzročajo zmedo
med vsemi Božjimi otroci.
Prosim, pomagaj vsem tistim, ki sledijo gnusobi
v Tvoji Cerkvi, da bi bili rešeni
večnega peklenskega ognja.
Amen.
119
Križarska Molitev 102
Za ohranitev vere in zaupanja
v Božje Sporočilo svetu
P
redragi Jezus, ko sem na tleh, me vzdigni.
Ko dvomim, me razsvetli.
Ko sem žalosten, mi pokaži Svojo Ljubezen.
Ko kritiziram, mi pomagaj, da ostanem tiho.
Ko javno obsojam bližnjega, zapečati moje ustnice.
Ko v Tvojem Imenu govorim bogokletja,
me odreši in privedi nazaj pod Svojo Zaščito.
Ko mi primanjkuje poguma, mi daj meč, za
bojevanje in reševanje duš, ki si jih želiš.
Ko se upiram Tvoji Ljubezni, mi pomagaj,
da se popolnoma predam in prepustim
Tvoji ljubeči skrbi.
Ko zatavam, mi pomagaj najti Pot Resnice.
Ko podvomim v Tvojo Besedo,
mi daj odgovore, ki jih iščem.
Pomagaj mi, da sem potrpežljiv in ljubeč tudi do
tistih, ki Te preklinjajo.
Pomagaj mi odpustiti tistim, ki me žalijo. Podeli mi
milost, ki jo potrebujem,
da Ti sledim do skrajnih mej sveta.
Amen.
120
Križarska Molitev 103
Da delim Kelih Trpljenja
s Kristusom
D
ragi Jezus, pred Teboj, k Tvojim Nogam,
padam na obraz, da za dobro vseh narediš
z menoj, kar želiš.
Naj s Teboj delim Tvoj Kelih Trpljenja.
Sprejmi to moje darilo, da boš rešil uboge duše, ki
so izgubljene in brez upanja.
Vzemi me v telesu tako,
da delim s Teboj Tvojo Bolečino.
Drži moje srce v Svojih Svetih Rokah
in zedini mojo dušo s Seboj.
Po Daru Trpljenja dopuščam, da Tvoja Božanska
Navzočnost objame mojo dušo,
da s tem odkupiš vse grešnike
in združiš vse Božje otroke na veke vekov.
Amen.
121
Križarska Molitev 104
Osvobodi to dušo suženjstva
“Za vsako dušo, ki jo boste posvetili Mojemu
Usmiljenju, bom rešil še sto drugih.”
Jezus prosi naj to molitev zmolimo takoj po
prejemu Svetega Obhajila.
P
redragi Jezus, predstavljam Ti dušo
(navedite ime),
ki jo je le-ta prepustil/-a satanu.
Vzemi to dušo in jo odreši v Svojih Svetih Očeh.
Osvobodi to dušo suženjstva zveri
in podeli ji Večno Odrešenje.
Amen.
122
Križarska Molitev 105
Za Dar spreobrnjenja za druge
O
moj predragi Jezus, v ljubezni do Tebe,
Te prosim, naj se moja duša združi s Teboj.
Vzemi mojo dušo,
prekrij jo s Svojim Svetim Duhom in mi po tej
molitvi pomagaj rešiti vse duše,
s katerimi prihajam v stik.
Vsako dušo, ki jo srečam, preplavi
s Svojim Svetim Usmiljenjem,
in ji podari Odrešenje,
ki ga potrebuje za vstop v Tvoje Kraljestvo.
Usliši moje molitve. Prisluhni mojim prošnjam in
po Svojem Usmiljenju reši duše vsega človeštva.
Amen.
123
Križarska Molitev 106
Usmiljenje za mlade,
ki ne priznavajo Boga
D
ragi Jezus, sprejmi pod Svojo zaščito duše
Božjih otrok, ki Te ne poznajo,
ne priznavajo Tvoje Ljubezni
in ne sprejemajo Tvoje Obljube.
Izlij na njih Milost Sprebrnjenja
in podeli jim Večno Življenje.
Bodi usmiljen do vseh tistih,
ki ne verujejo v Tvojo Navzočnost in ki si ne
prizadevajo, da bi se kesali svojih grehov.
Amen.
124
Križarska Molitev 107
Reši me pred
peklenskim ognjem
J
ezus, strašen grešnik sem.
S svojimi dejanji sem drugim povzročil
strašno trpljenje.
Zaradi tega sem zavržen.
Nikjer na zemlji me več ne prenašajo.
Reši me iz te divjine in me zaščiti pred zlom.
Dovoli mi, da se pokesam.
Sprejmi moje kesanje.
Napolni me s Svojo Močjo in mi pomagaj, da se
dvignem iz globin obupa.
Predragi Jezus, predajam Ti svojo svobodno voljo,
z menoj stori kar želiš tako,
da bom rešen peklenskega ognja.
Amen.
125
Križarska Molitev 108
Vzpon na Kalvarijo
J
ezus, pomagaj mi zbrati pogum,
hrabrost in samozavest, da vstanem,
da se pridružim Tvoji Preostali Vojski in se
vzpenjam po isti Kalvariji kot si jo Ti moral
prestati za moje grehe.
Podeli mi moč, da bom nosil Tvoj Križ in Tvoje
breme in Ti bom lahko pomagal reševati duše.
Osvobodi me mojih slabosti.
Preženi moje strahove.
Stri vse moje dvome.
Odpri mi oči za Resnico.
Pomagaj meni in vsem tistim, ki se odzovejo na
Tvoj Klic, da nosijo Tvoj Križ, da Ti sledimo z
globoko vdanim in s ponižnim srcem.
Naj po mojem zgledu tudi drugi zberejo pogum
za takšno ravnanje.
Amen.
126
Križarska Molitev 109
Za Dar zaupanja
O
moj predragi Jezus, pomagaj mi,
da Ti zaupam.
Da zaupam v Tvojo Obljubo, da boš ponovno prišel.
Da sprejmem Resnico o Tvojem Drugem Prihodu.
Da zaupam v Obljubo Boga Očeta, ko je rekel,
da Ti bo dal Tvoje Kraljestvo.
Pomagaj mi, da zaupam v Tvoje Nauke,
v Tvoj Načrt za rešitev sveta.
Pomagaj mi, da z milostjo sprejmem Tvoje Darove.
Pomagaj mi, da zaupam Vate tako,
da me ne bo strah.
Naj dopustim,
da Tvoja Ljubezen preplavi moje srce in dušo.
Amen.
127
Križarska Molitev 110
Za duhovnike, da ostanem zvest
Tvoji Sveti Besedi
O
moj predragi Jezus, rotim Te,
ohrani me močnega in pogumnega,
da bom lahko, v Tvojem Najsvetejšem Imenu,
branil Resnico.
Rotim Te, podeli mi milost, ki jo potrebujem,
da bom vselej pričeval o Tvoji Sveti Besedi.
Naj ne popustim pod pritiski, da bi širil neresnice,
ko v svojem srcu vem, da Te žalijo.
Pomagaj mi, da do dneva svoje smrti ostanem
zvest Tvoji Sveti Besedi.
Amen.
128
Križarska Molitev 111
Posvetite svoje otroke Jezusu
Kristusu
O
draga Mati Odrešenja, pred tvojim Sinom
posvetim svoje otroke
(navedite ime otroka/otrok),
da jim bo lahko podaril mir duha in ljubezen srca.
Prosim, moli, da jih bo tvoj Sin sprejel v Svoje
Usmiljene Roke in jih varoval pred nevarnostmi.
Pomagaj jim,
da bodo ostali zvesti Sveti Božji Besedi,
še zlasti takrat, ko bodo v skušnjavi,
da bi se odvrnili od Njega.
Amen.
129
Križarska Molitev 112
Za Milost Odrešenja
P
redragi Jezus, kličem Te, da duše tistih,
ki jih je okužil satan,
prekriješ s Svojo posebno Milostjo Odrešenja.
Osvobodi njihove uboge duše iz grešnega ujetništva,
od koder ne morejo pobegniti.
Amen.
130
Križarska Molitev 113
Za uničenje zla v naši državi
O
Mati Odrešenja, pridi k nam in prekrij
našo deželo s svojo zaščito.
Stri glavo zveri in izkorenini njen
zlobni vpliv med nami.
Pomagaj svojim ubogim izgubljenim otrokom,
da vstanemo in govorimo Resnico,
kadar smo obdani z lažmi.
Prosimo te, o Mati Božja, zaščiti našo državo in nas
ohrani močne, da bomo v času preganjanja lahko
ostali zvesti tvojemu Sinu.
Amen.
131
Križarska Molitev 114
Za duhovnike:
da prejmem Dar Resnice
M
oj Gospod, odpri mi oči.
Naj prepoznam sovražnika.
Zapri moje srce za prevaro.
Vse ti predajam, dragi Jezus.
Zaupam v Tvoje Usmiljenje.
Amen.
132
Križarska Molitev 115
Za Dar spreobrnjenja
Vsi ki prejmejo Medaljo Odrešenja,
morajo moliti to Križarsko Molitev
O
Mati Odrešenja, prekrij mojo dušo
s svojimi solzami Odrešenja.
Osvobodi me dvomov.
Dvigni moje srce, da bom občutil
Navzočnost tvojega Sina.
Podeli mi mir in tolažbo.
Moli, da se bom resnično spreobrnil.
Pomagaj, da sprejmem Resnico in odpri
moje srce, da sprejmem Usmiljenje tvojega Sina,
Jezusa Kristusa.
Amen.
133
Križarska Molitev 116
Reši me pred zlom laži
D
ragi Jezus, pomagaj mi.
Utapljam se v solzah žalosti.
Moje srce je zbegano.
Ne vem, komu lahko zaupam.
Prosim, napolni me s Svojim Svetim Duhom,
da bom izbral pravilno pot do Tvojega Kraljestva.
Pomagaj mi, dragi Jezus, da bom vedno ostal zvest
Tvoji Besedi, ki jo je svetu izročil Peter.
Naj se nikoli ne oddaljim od tega, kar si nas učil
in naj nikoli ne zanikam Tvojo Smrt na Križu.
Jezus, Ti si Pot.
Pokaži mi Pot.
Drži me in me nosi na Svojem popotovanju
Velikega Usmiljenja.
Amen.
134
Križarska Molitev 117
Za tiste, ki so prodali svoje duše
P
redragi Jezus, posvetim Ti duše
(navedi imena)
in vse tiste, ki so svoje duše prodali za ceno slave.
Osvobodi jih okuženosti.
Odvrni jih od Iluminatov, ki jih uničujejo.
Podeli jim pogum, da bodo brez strahu zapustili to
grešno suženjstvo.
Vzemi jih v Svoje Roke Usmiljenja in jih neguj,
da se vrnejo v Stanje Milosti,
da bodo sposobni stati pred Teboj.
Po Svojem Božanstvu mi preko te molitve pomagaj,
da satanove posvojene duše iztrgam
iz prostozidarstva.
Osvobodi jih okovov, s katerimi so zvezani
in katerih posledica je strahotno mučenje v peklu.
Po trpljenju izvoljenih duš, po mojih molitvah
in po Svojem Usmiljenju jim pomagaj,
da bodo v prvih bojnih vrstah, pripravljeni,
da vstopijo skozi Vrata
Nove Dobe Miru – Novega Raja.
Rotim Te, osvobodi jih iz ujetništva.
Amen.
135
Križarska Molitev 118
Za izgubljeno generacijo
mladih duš
D
ragi Jezus, usmili se izgubljene generacije
mladih duš.
Tiste, ki Te ne poznajo, prekrij z Darom spoznanja.
Tiste, ki Te poznajo, a se ne menijo Zate,
pritegni nazaj v Svoje Usmiljenje.
Prosim, pokaži jim kmalu Dokaz Svojega Obstoja.
Vodi jih do tistih, ki jim lahko pomagajo.
Vodi jih k Resnici.
Napolni njihov um in njihove duše
s hrepenenjem po Tebi.
Pomagaj jim prepoznati praznino, ki je v njih,
ker ne občutijo Tvoje Navzočnosti.
Rotim Te, dragi Gospod, ne zapusti jih in jim
v Svojem Usmiljenju podeli Večno Življenje.
Amen.
136
Križarska Molitev 119
Da občutimo Jezusovo Ljubezen
J
ezus, pomagaj mi, tako zbegan sem.
Moje srce se ne more odpreti Tebi.
Moje oči Te ne morejo videti.
Moj um Te blokira.
Moja usta ne morejo izrekati besed,
da bi Te potolažila.
Mojo dušo pokriva tema.
Prosim, usmili se mene, ubogega grešnika.
Brez Tvoje Navzočnosti sem nemočen.
Napolni me s Svojimi milostmi,
da bom imel pogum, da se obrnem Nate
in Te rotim za Usmiljenje.
Pomagaj meni, Svojemu izgubljenemu učencu, ki
Te ljubim, a ki več ne čutim ljubezenskega vzgiba v
svojem srcu, da spregledam in sprejmem Resnico.
Amen.
137
Križarska Molitev 120
Zaustavi širjenje vojne
O
moj ljubi Jezus, ustavi vojne,
ki uničujejo človeštvo.
Obvaruj nedolžne pred trpljenjem.
Zaščiti duše, ki si prizadevajo doseči resnični mir.
Odpri srca tistih, ki jih je prizadela bolečina vojne.
Zaščiti mlade in ranljive.
Reši vse duše, ki jim je vojna uničila življenje.
Dragi Jezus, okrepi vse nas, ki molimo za duše vseh
Božjih otrok, podeli nam milost,
da bomo vzdržali trpljenje,
ki nam utegne biti naloženo v času sporov.
Rotimo Te, zaustavi širjenje vojne
ter privedi duše v Sveto Pribežališče Svojega Srca.
Amen.
138
Križarska Molitev 121
Zvestoba Vojski Jezusa Kristusa
D
ragi Jezus, v Tvojem Presvetem Srcu
smo združeni.
Z oblastjo izgovarjamo Resnično Božjo Besedo.
Za širjenje Resnice bomo obhodili vse konce zemlje.
Nikoli ne bomo sprejeli nobenega novega lažnega
nauka v Tvojem Imenu, razen tistega,
ki si nas ga učil Ti sam.
Ostajamo zvesti in neomajni v svoji veri.
S tistimi, ki Te izdajajo, bomo ljubeznivi
in sočutni v upanju, da se bodo vrnili k Tebi.
Do tistih, ki nas preganjajo v Tvojem Imenu,
bomo neomajni, vendar potrpežljivi.
Zmagoslavno bomo prehodili vso pot
do Tvojega Novega Raja.
Obljubljamo, da Ti bomo po naših bolečinah in
trpljenju privedli vse tiste izgubljene duše,
ki so lačne Tvoje Ljubezni.
Prosimo, sprejmi naše molitve za vse grešnike
po svetu, da bomo lahko postali ena družina,
združena v ljubezni do Tebe v Novi Dobi Miru.
Amen.
139
Križarska Molitev 122
Za posvetitev Predragoceni Krvi
Jezusa Kristusa
D
ragi Jezus, prosim Te, da mene, mojo družino,
moje prijatelje in naš narod posvetiš Zaščiti
Svoje Predragocene Krvi.
Ti si umrl zame in Tvoje Rane so moje rane.
Milostno sprejemam trpljenje,
ki ga bom prestajal pred Tvojim Drugim Prihodom.
S Teboj trpim, dragi Jezus, medtem ko se trudiš
zbrati vse Božje otroke v Svojem Srcu zato,
da bi imeli Večno Življenje.
S Svojo Predragoceno Krvjo prekrij mene in
vse tiste, ki potrebujejo Tvojo Zaščito.
Amen.
140
Križarska Molitev 123
Dar svobodne volje Bogu
M
oj predragi Jezus, usliši to molitev od mene,
najbolj nevredne duše, in mi pomagaj,
da Te bom bolj ljubil.
Po svoji svobodni volji Ti ta Dar, dragi Jezus,
darujem nazaj tako,
da lahko postanem Tvoj ponižni služabnik
in ostanem pokoren Božji Volji.
Moja volja je Tvoja Volja.
Tvoj Ukaz pomeni,
da sem poslušen vsaki Tvoji želji.
Moja svobodna volja je Tvoja, da z njo storiš,
kar je potrebno za rešitev vseh ljudi,
po vsem svetu, ki so ločeni od Tebe.
Ta Dar, ki mi je bil podarjen ob rojstvu,
izročam tvoji Najsvetejši Službi.
Amen.
141
Križarska Molitev 124
Usliši mojo prošnjo za svobodo
O
Bog, moj Usmiljeni Oče, Stvarnik vsega,
kar je, usliši mojo prošnjo za svobodo.
Osvobodi me iz verig suženjstva.
Obvaruj me pred zlobnim preganjanjem.
Pomagaj mi razločiti Resnico.
Pridi na pomoč,
četudi sem zbegan in dvomim v Tvojo Besedo.
Odpusti mi če Te žalim.
Vzemi me v zavetje
Svojega Novega Raja na Zemlji.
Amen.
142
Križarska Molitev 125
Braniti Najsvetejšo Božjo
Besedo
O
Mati Odrešenja, pomagaj meni,
ponižnemu Božjemu služabniku,
da v času trpljenja branim
Njegovo Najsvetejšo Besedo.
Posveti me, draga Mati, tvojemu Sinu,
da me lahko prekrije s Svojo Predragoceno Krvjo.
Po Posredovanju tvojega Sina, Jezusa Kristusa,
mi podeli milost, moč in voljo,
da v času Stiske, ki bo pogoltnila
Njegovo Najsvetejšo Cerkev na Zemlji,
ostanem zvest Kristusovim Naukom.
Amen.
143
Križarska Molitev 126
Da bi vzdržali versko
preganjanje
D
ragi Jezus, pomagaj mi vzdržati kakršnokoli
preganjanje v Tvojem Svetem Imenu.
Pomagaj tistim, ki so v zmoti, prepričani,
da pričujejo o Tvojem Delu.
Odpri oči vsem tistim, ki so v skušnjavi,
da bi s hudobnimi dejanji ali kretnjami
uničili druge.
Varuj me pred Božjimi sovražniki, ki se bodo
vzdignili, da bi poskusili utišati Tvojo Besedo,
in ki Te skušajo pregnati.
Pomagaj mi, da odpustim tistim, ki Te izdajajo.
Podeli mi milost,
da ostanem neomajen v ljubezni do Tebe.
Pomagaj mi, da živim Resnico, ki si jo nas naučil
in naj ostanem pod Tvojim Varstvom na vekomaj.
Amen.
144
Križarska Molitev 127
Za rešitev moje duše in
duš mojih ljubljenih
O
Jezus, pripravi me tako, da bom brez sramu
prišel pred Tebe. Pomagaj meni in mojim ljubljenim
(navedite jih),
da se pripravimo na spoved vseh naših
napačnih dejanj.
Da priznamo svoje pomanjkljivosti.
Da prosimo za odpuščanje grehov.
Da izkažemo ljubezen tistim,
ki smo jim storili krivico.
Da rotimo Usmiljenja za odrešenje.
Da se ponižamo pred Teboj, da bo na
Dan Velikega Razsvetljenja moja vest ter vest
(navedite jih)
čista in da boš preplavil mojo dušo
s Svojim Božjim Usmiljenjem.
Amen.
145
Križarska Molitev 128
Da bi zbrali in združili vse duše
P
redragi Jezus, pomagaj nam,
Tvojim ljubljenim učencem,
da zberemo svet v Tvojih Rokah
in Ti izročimo duše, ki so najbolj potrebne
Tvojega Velikega Usmiljenja.
Okrepi nas z Darom Svetega Duha, da zagotovimo,
da bo Plamen Resnice zajel vse tiste,
ki so se ločili od Tebe.
Združi vse grešnike tako,
da bo vsakemu dana možnost za spravo.
Daj nam moč, da ostanemo neomajno zvesti
Tvoji Sveti Besedi, kadar nas silijo zavreči Resnico,
ki je bila oznanjena svetu
po Najsvetejših Evangelijih.
Ostajamo v Tebi, s Teboj in za Tebe,
na vsakem koraku našega potovanja k odrešenju.
Amen.
146
Križarska Molitev 129
Za Dar Ljubezni
O
Bog, prosim, napolni me s Svojo Ljubeznijo.
Pomagaj mi deliti Dar Ljubezni z vsemi tistimi,
ki potrebujejo Tvoje Usmiljenje.
Pomagaj mi, da Te bom bolj ljubil.
Pomagaj mi ljubiti vse tiste,
ki potrebujejo Tvojo Ljubezen.
Pomagaj mi ljubiti Tvoje sovražnike.
Dovoli, da bo ljubezen, s katero me blagoslavljaš,
zajela srca vseh, s katerimi prihajam v stik.
Z ljubeznijo, ki jo vlivaš v mojo dušo,
mi pomagaj premagati vso zlo,
spreobrniti duše in poraziti hudiča ter vse
njegove hudobne zastopnike,
ki skušajo uničiti Resnico Tvoje Svete Besede.
Amen.
147
Križarska Molitev 130
Sedemdnevnica Odrešenja
Zdaj vsem vam izročam poseben Dar, ki ga je blagoslovil moj Sin,
tako, da bo vsem dušam podeljena imuniteta pred peklenskim
ognjem in da jim bo naklonjeno odrešenje. Moj Sin želi, da je rešena
vsaka duša, ne glede na to, kako velik je njen greh. Prosim, da zdaj
pričnete Sedemdnevnico Odrešenja. Začeti jo morate nemudoma in jo
nadaljevati, kakor vam naročam, do konca časov. To Molitev morate
moliti polnih sedem zaporednih dni v enem koledarskem mesecu,
začenši ob ponedeljkih, v jutranjem času. Moliti jo morate trikrat v
vsakem od sedmih dni, na enega teh dni pa se morate postiti. S postom
se vam naroča, da čez dan zaužijete le en glavni obrok, nato pa samo
kruh in vodo ob času drugih dveh obrokov.”
M
oja ljubljena Mati Odrešenja,
po Usmiljenju tvojega Sina, Jezusa Kristusa,
prosim, izprosi vsem dušam Dar večnega odrešenja.
Po tvoji priprošnji prosim, da boš molila za
osvoboditev vseh duš izpod satanovega suženjstva.
Prosim, prosi svojega Sina, da izkaže usmiljenje
in odpuščanje tistim dušam, ki ga zavračajo,
ga prizadejajo s svojo brezbrižnostjo
in ki častijo lažni nauk in lažne bogove.
Rotimo te, draga Mati, da prosiš za milosti,
da se odprejo srca tistih duš,
ki so najbolj potrebne tvoje pomoči.
Amen.
148
Križarska Molitev 131
Molitev Usmiljenja
O
moja draga Mati Odrešenja,
prosim, prosi svojega Sina, Jezusa Kristusa,
da v času Opozorila nakloni Usmiljenje
(naštejte po imenu)
in nato spet na poslednji Dan,
preden pridejo pred tvojega Sina.
Prosim, moli, da bo vsak izmed njih rešen
in da bodo uživali sadove Večnega Življenja.
Varuj jih vsak dan in jih privedi k svojemu Sinu, da
bodo občutili Njegovo Navzočnost
in da jim bo podarjen mir duha
ter da bodo prejeli velike milosti.
Amen.
149
Križarska Molitev 132
Odpovejte se satanu,
da bi zaščitili to Misijo
O
Mati Odrešenja, pridi na pomoč tej Misiji.
Pomagaj nam,
Božji Preostali Vojski,
da se odpovemo satanu.
Rotimo te, da s svojo peto streš glavo zveri
in odstraniš vse ovire
v naši Misiji za reševanje duš.
Amen.
150
Križarska Molitev 133
Klic, da bi se vrnil k Bogu
D
ragi Jezus, odpusti meni, odtujeni duši,
ki sem se Ti odpovedal, ker sem bil slep.
Odpusti mi, ker sem Tvojo Ljubezen
nadomeščal z nekoristnimi rečmi,
ki ničesar ne pomenijo.
Pomagaj mi, da zberem pogum,
da bom hodil ob Tebi in s hvaležnostjo sprejel
Tvojo Ljubezen in Usmiljenje.
Pomagaj mi,
da ostanem blizu Tvojemu Presvetemu Srcu
in da nikdar več ne odtavam stran od Tebe.
Amen.
151
Križarska Molitev 134
Da bi verovali v obstoj Boga
O
Bog Najvišji, pomagaj mi,
da bom veroval v Tvoj obstoj.
Odženi proč vse moje dvome.
Odpri moje oči za Resnico o življenju po smrti ter
me vodi po poti k Večnemu Življenju.
Prosim, naj občutim Tvojo Navzočnost,
in podeli mi Dar resnične vere, preden umrem.
Amen.
152
Križarska Molitev 135
Da bi branili Resnico
O
ljubljena Mati Odrešenja,
pomagaj mi v trenutku moje stiske.
Moli, da bom blagoslovljen z Darovi,
izlitimi, z močjo Svetega Duha,
na mojo nevredno dušo,
tako, da bom vselej branil Resnico.
Podpiraj me v vsaki okoliščini,
v kateri od mene zahtevajo,
naj zanikam Resnico, Božjo Besedo,
Svete Zakramente in Najsvetejšo Evharistijo.
Pomagaj mi, da uporabim milosti, ki jih prejemam,
da se bom neomajno zoperstavljal satanovi hudobiji
in vsem tistim ubogim dušam, ki jih izrablja,
da oskrunja tvojega Sina, Jezusa Kristusa.
Pomagaj mi v uri moje stiske.
Zavoljo duš mi daj pogum, da vsakega Božjega
otroka oskrbujem z Zakramenti,
kadar mi Božji sovražniki to utegnejo prepovedati.
Amen.
153
Križarska Molitev 136
Da bi ohranil Tvojo Besedo
P
redragi Jezus, pomagaj mi, da bi slišal,
živel, govoril in posredoval Tvojo Besedo.
Daj mi moč, da ohranjam Resnico,
četudi sem zaradi tega preganjan.
Pomagaj mi ohraniti Tvojo Besedo živo,
ko jo preglasijo Tvoji sovražniki.
Naj občutim Tvoj Pogum, ko sem na tleh.
Napolni me s Svojo Močjo, kadar sem slaboten.
Kadar peklenska vrata zmagujejo nad menoj
mi podeli Milost, da ostanem dostojanstven tako,
da ostanem zvest Tvoji Najsvetejši Volji.
Amen.
154
Križarska Molitev 137
Molitev Obnovitve
“Kadar ugotovite, da pričenjate dvomiti v Boga
ali izgubljati zaupanje v Njegovo Ljubezen
ali Njegovo Obljubo...”
O
Vsemogočni Bog, o Bog Najvišji,
ozri se na mene, Svojega ponižnega služabnika,
z ljubeznijo in usmiljenjem v Svojem Srcu.
Obnovi me v Svoji Luči.
Dvigni me nazaj v Svojo Milost.
Napolni me z Milostjo, da se Ti lahko darujem
v ponižnem služenju ter v skladu
s Tvojo Najsvetejšo Voljo.
Osvobodi me greha napuha in vsega kar Te žali,
ter mi pomagaj, da Te ljubim z globoko
in neomajno željo, da bi Ti služil vse svoje dni,
na veke vekov.
Amen.
155
Križarska Molitev 138
Zaščita pred sovraštvom
O
Mati Odrešenja, zaščiti me pred
vsako vrsto sovraštva.
Pomagaj mi molčati, kadar se soočam s sovraštvom.
Ohrani me močnega v moji zvestobi Jezusu
Kristusu kadar sem na tleh.
Zapečati moje ustnice.
Pomagaj mi, da obrnem hrbet tistim,
ki me napadajo z besedami,
ki zanikajo Nauke tvojega Sina, ali tistim,
ki me zasmehujejo zaradi moje vere.
Moli za te duše, draga Mati, da se bodo odpovedale
satanu ter občutile mir tvoje ljubezni in
Kraljevanje Svetega Duha v svojih dušah.
Amen.
156
Križarska Molitev 139
Za moč, da bi premagali zlo
“Pozivam vas vse, da molite za duše, ki postanejo
žrtve satanovih hudobnih spletk in naklepov.”
D
ragi Jezus, zaščiti me pred hudičevim zlom.
Zaščiti s Svojo Predragoceno Krvjo mene
in vse tiste, ki so v njegovi navzočnosti
slabotni ter nemočni.
Daj mi pogum, da ga zavrnem ter mi vsak dan
pomagaj, da se izogibam vsakega njegovega
poskusa, da bi me na kakršen koli način ujel v past.
Amen.
157
Križarska Molitev 140
Zaščita Hierarhije angelov
P
redragi Oče, Bog vsega Stvarstva, Bog Najvišji,
podeli mi Milost in Zaščito po Svoji
Hierarhiji angelov.
Naj se osredotočim na Tvojo Ljubezen do vsakega
izmed Tvojih otrok, ne glede na to, kako Te žalijo.
Pomagaj mi, da brez strahu v srcu razširjam
vest o Poslednji Zavezi, da bi pripravil svet
na Drugi Prihod Jezusa Kristusa.
Podeli mi Svoje posebne Milosti in Blagoslove,
da premagam preganjanje, ki mi ga zadajajo satan,
njegovi demoni ter njegovi zastopniki na Zemlji.
Nikoli ne dovoli, da bi se bal Tvojih sovražnikov.
Daj mi moč, da bi ljubil svoje sovražnike in tiste,
ki me preganjajo v Božjem Imenu.
Amen.
158
Križarska Molitev 141
Zaščita pred preganjanjem
D
ragi Jezus, brani me v boju, da bi,
ne glede na ovire, ostal zvest Tvoji Besedi.
Varuj me pred Tvojimi sovražniki.
Zaščiti me pred tistimi,
ki me preganjajo zaradi Tebe.
Trpi z menoj. Olajšaj moje trpljenje.
Povzdigni me v Luč Svojega Obličja do Dneva, ko
boš ponovno prišel,
da bi svetu prinesel Večno Odrešenje.
Odpusti tistim, ki me preganjajo.
Uporabi moje trpljenje v zadoščenje za njihove
grehe, da bodo lahko prejeli mir v svoja srca
in da Te bodo lahko na poslednji Dan sprejeli s
kesanjem v svojih dušah.
Amen.
159
Križarska Molitev 142
Priprava na smrt
M
oj predragi Jezus, odpusti mi moje grehe.
Očisti mojo dušo in me pripravi,
da bi vstopil v Tvoje Kraljestvo.
Podeli mi Milosti, da se pripravim na
zedinjenje s Teboj.
Pomagaj mi, da preženem vse strahove.
Daj mi pogum, da pripravim svoj um in svojo dušo
tako, da bom vreden stopiti Predte.
Ljubim Te. Zaupam Vate. Predajam se Ti v telesu,
mislih in duši za vso večnost.
Naj Tvoja Volja postane moja.
Reši me bolečin, dvomov ali zmedenosti.
Amen.
160
Križarska Molitev 143
Da bi zaščitili Misijo Odrešenja
O
Mati Odrešenja, zaščiti to Misijo,
ki je Božji Dar, da bi prinesla Večno Življenje vsem
Njegovim otrokom kjerkoli se nahajajo.
Prosimo, posreduj v našem imenu, po svojem
ljubljenem Sinu, Jezusu Kristusu, da bi nam podelil
pogum, da bi vselej izvrševali naše dolžnosti s
služenjem Bogu, še zlasti takrat,
kadar trpimo zaradi tega.
Pomagaj tej Misiji, da bi, v skladu z Božjo Voljo,
spreobrnila na milijarde duš ter spremenila kamnita
srca v ljubeče služabnike tvojega Sina.
Vsem nam, ki v Tej Misiji služimo Jezusu,
podeli moč, da bi premagali sovraštvo in
preganjanje Križa ter da bi trpljenje,
ki prihaja z njim, sprejeli z velikodušnostjo srca
in s popolnim sprejemanjem tega,
kar bi se lahko zgodilo v prihodnosti.
Amen.
161
Križarska Molitev 144
Da bi zaščitili Krščansko vero
O
Mati Odrešenja, prosim posreduj v imenu
Kristjanov, ki se nahajajo po vsem svetu.
Prosim, pomagaj jim, da bi ohranili svojo vero
in da bi ostali zvesti Naukom Jezusa Kristusa.
Moli, da bodo imeli moč na duši in duhu,
da bi vselej ostali zvesti svoji veri.
Posreduj, draga Mati, v njihovem imenu,
da bi jim odprla oči za Resnico in da bi jim podelila
Milost, s katero bi razločili kakršenkoli lažni nauk,
ki bi jim bil izročen v Imenu tvojega Sina.
Pomagaj jim, da bi ostali zvesti Božji služabniki
ter da bi se odpovedali zlu in lažem,
četudi bi morali zaradi tega trpeti
bolečino in zasmehovanje.
O Mati Odrešenja, zaščiti vse svoje otroke in moli,
da bo vsak Kristjan, do svojega zadnjega izdiha,
hodil po Gospodovi poti.
Amen.
162
Križarska Molitev 145
Napolni me s Svojim
Darom Ljubezni
P
redragi Jezus, napolni mene, prazno posodo,
z Darom Svoje Ljubezni.
Preplavi mojo dušo s Svojo Navzočnostjo.
Pomagaj mi, da bi ljubil druge, kakor me ljubiš Ti.
Pomagaj mi, da postanem nosilec Tvojega Miru,
Tvoje Spokojnosti in Tvojega Usmiljenja.
Vselej odpiraj moje srce za stisko drugih ter mi
podeli Milost, da bi odpuščal tistim,
ki Te zavračajo ter svojim dolžnikom.
Pomagaj mi, da bi z zgledom oznanjeval
Tvojo Ljubezen, kakor bi to storil Ti,
če bi bil na mojem mestu.
Amen.
163
Križarska Molitev 146
Zaščita pred prevarami
D
raga Mati Odrešenja, varuj me z Milostjo
zaščite pred prevarami, ki jih je zasnoval satan,
da bi uničil vero Kristjanov.
Zaščiti nas pred tistimi, ki so sovražniki Boga.
Obvaruj nas pred lažmi in krivoverstvi,
ki so namenjene, da bi oslabila naša ljubezen
do tvojega Sina.
Odpri nam oči za neresnice, prevare in vsak poskus,
s katerim se lahko soočimo, ki bi nas spodbujal,
da bi zanikali Resnico.
Amen.
164
Litanije
Litanije 1
Zaščita pred Lažnim Prerokom
P
redragi Jezus, reši nas pred prevarami
lažnega preroka.
Jezus, usmili se nas.
Jezus, reši nas pred preganjanjem.
Jezus, zaščiti nas pred antikristom.
Gospod, usmili se.
Kristus, usmili se.
Predragi Jezus,
prekrij nas s Svojo Predragoceno Krvjo.
Predragi Jezus,
odpri naše oči za laži lažnega preroka.
Predragi Jezus, združi Svojo Cerkev.
Jezus, zaščiti naše Zakramente.
Jezus, ne dovoli,
da bi lažni prerok razdelil Tvojo Cerkev.
Predragi Jezus, pomagaj nam zavrniti laži,
ki so predstavljene kot Resnica.
Jezus, podeli nam moč.
Jezus, podeli nam upanje.
Jezus, preplavi naše duše s Svojim Svetim Duhom.
Jezus, zaščiti nas pred zverjo.
166
Jezus, podeli nam Dar Razločevanja,
da bomo vselej sledili poti Tvoje Resnične Cerkve,
na veke vekov.
Amen.
167
Litanije 2
Za Milost Imunitete
O
Nebeški Oče, Najvišji, ljubim Te.
Častim Te.
Gospod, usmili se.
Gospod, odpusti nam naše dolge.
Obožujem Te.
Slavim Te.
Zahvaljujem se Ti za vse Tvoje posebne Milosti.
Rotim Te za Milost Imunitete za moje ljubljene:
(naštejte imena)
V vsakem trenutku Ti podarjam svojo zvestobo.
Ti, O, Nebeški Oče, Stvarnik vseh stvari,
Stvarnik Vesolja,
Stvarnik človeštva,
Ti si vir vseh stvari.
Ti si vir ljubezni.
Ti si Ljubezen.
Ljubim Te.
Častim Te.
Pred Teboj padam na obraz.
Rotim Te Usmiljenja za vse duše,
168
ki Te ne poznajo, ki Te ne častijo,
ki zavračajo Tvojo Roko Usmiljenja.
Izročam se Ti v mislih, telesu in duši tako,
da jih lahko vzameš v Svoje Naročje,
na varno pred zlom.
Prosim Te, da odpreš Vrata Raja,
da se bodo vsi Tvoji otroci končno združili
v dediščini, ki si jo ustvaril za vse nas.
Amen.
169
Litanije 3
Brani Božjo Besedo
O
dragi Jezus, zaščiti nas pred lažmi,
ki žalijo Boga.
Zaščiti nas pred satanom in njegovo vojsko.
Pomagaj nam, da Te bomo bolj ljubili.
Podpiraj nas v našem boju.
Brani nas v naši veri.
Vodi nas v Svoje varno zatočišče.
Pomagaj nam, da vstanemo in branimo
Tvojo Sveto Voljo.
Okrepi našo odločnost,
da bomo Tvoji resnični učenci.
Podeli nam pogum.
Podeli nam samozavest.
Vodi nas po poti Resnice.
Brani nas pred sovražnikom.
Izlij na nas Svoje Milosti Zaščite.
Pomagaj nam, da se bomo izognili skušnjavam.
Privedi nas bliže Svojemu Presvetemu Srcu.
Pomagaj nam, da bomo vselej ostali zvesti Tebi.
Amen.
170
Litanije 4
Za omiljenje kazni Boga Očeta
O
Bog, Najvišji,
Rotimo te Usmiljenja za grehe Tvojih otrok.
Zahvaljujemo se Ti za Dar Zemlje.
Zahvaljujemo se Ti za Dar človeškega življenja.
Cenimo Dar človeškega življenja.
Podpiramo Dar življenja.
Zahvaljujemo se Ti za Dar
Tvojega Sina, Jezusa Kristusa.
Zahvaljujemo se Ti za Dar Odrešenja.
Slavimo Tvoje Božanstvo.
Popolnoma se Ti predajamo,
da se lahko izpolni Tvoja Sveta Volja,
kakor je v Nebesih, tako na Zemlji.
Zahvaljujemo se Ti za Dar Razsvetljenja Vesti.
Zahvaljujemo se Ti za obljubo Večnega Življenja.
S hvaležnostjo se veselimo Novega Raja.
Rotimo Te, reši vse duše, vključno s tistimi,
ki Ti povzročajo muke in tistimi,
ki so izgubljene za tebe.
171
Zahvaljujemo se Ti za ljubezen,
ki jo izkazuješ vsem Svojim otrokom.
Zahvaljujemo se Ti za Dar preroštva.
Zahvaljujemo se Ti za Dar molitve.
Prosimo Te, podari nam mir in odrešenje.
Amen.
172
Litanije 5
Za Odrešenje duš,
ki so v smrtnem grehu
J
ezus, reši vse grešnike pred peklenskim ognjem.
Odpusti počrnelim dušam.
Pomagaj jim, da Te bodo spoznale.
Vzdigni jih iz teme.
Odpri jim oči.
Odpri jim srca.
Pokaži jim Resnico.
Reši jih.
Pomagaj jim, da bodo prisluhnile.
Odstrani jim napuh, poželenje in zavist.
Zaščiti jih pred zlom.
Usliši njihove prošnje za pomoč.
Primi jih za roke.
Potegni jih k Sebi.
Reši jih pred prevarami satana.
Amen.
173
Litanije 6
Dar Milosti
O
predragi Jezus, moj ljubljeni Odrešenik,
napolni me s Svojo Ljubeznijo.
Napolni me s Svojo Močjo.
Napolni me s Svojo Modrostjo.
Napolni me s Svojo Vztrajnostjo.
Napolni me s Svojo Ponižnostjo.
Napolni me s Svojim Pogumom.
Napolni me s Svojo Strastjo.
Amen.
174
Križarska Molitev 96
Blagoslovi in zaščiti našo
Križarsko molitveno skupino
Molimo pred in po vsakem srečanju
Križarske Molitvene Skupine
O
moj predragi Jezus, prosim,
blagoslovi in zaščiti nas,
Tvojo Križarsko Molitveno Skupino,
da postanemo imuni za zlobne napade hudiča
in za vse hudobne duhove,
ki bi nas morda mučili pri tej
Sveti Misiji za reševanje duš.
Naj ostanemo zvesti in močni, ko vztrajamo,
da ohranimo Tvoje Sveto Ime v svetu
in da nikoli ne omagamo v boju za širjenje
Resnice Tvoje Svete Besede.
Amen.
175
Ostale Molitve
Marija Božjega Usmiljenja je poleg
Križarskih Molitev in Litanij
prejela tudi dodatne molitve.
Molitev za Odrešenje
O
moj Gospod, vodi me v Svoje Kraljestvo
in me zaščiti pred temo, ki je zajela mojo dušo.
Usliši me zdaj, o Presveto Srce, naj po Tvoji dobroti
v moji duši zasije Tvoja luč ljubezni in zaščite.
Amen.
Molitev ateista
B
og, če si Ti resnica,
mi razodeni znamenje Svoje Ljubezni.
Odpri moje srce, da sprejmem Tvoje vodstvo.
Če obstajaš, naj občutim Tvojo ljubezen tako,
da bom lahko spoznal Resnico.
Zdaj moli zame.
Amen.
177
Molitev za nevernike, ki se
posmehujejo, norčujejo ali
odkrito prezirajo tiste, ki molijo
M
oj dragi Gospod, k Tebi iztegujem svoje roke,
in Te prosim, da vzameš mojega/jo ljubljenega/o
brata/sestro v Svoje nežne Roke.
Blagoslovi ga/jo s Svojo Presveto Krvjo
in podeli mu/ji milost, ki jo potrebuje,
da bo lahko prejel/a Duha Tvoje Ljubezni,
da ga/jo bo vodil v Večno Odrešenje.
Amen.
Molitev, da bi vam Jezus
razodel Svojo Navzočnost
J
ezus, počutim se izgubljenega/o.
Odpri moje srce, da bom sprejel/a Tvojo Ljubezen.
Pokaži mi resnico, da bom lahko rešen/a.
Amen.
178
Molitev za spreobrnjenje drugih
J
ezus, po Tvojem Božjem Usmiljenju Te rotim,
prekrij mlačne duše s Svojo Predragoceno Krvjo,
da se bodo lahko spreobrnile.
Amen.
Molitev za opogumljenje
N
apolni me zdaj, o Gospod,
z Darom Svetega Duha,
da bom ponesel Tvojo Najsvetejšo Besedo
grešnikom, ki jih moram pomagati reševati
v Tvojem Imenu.
Pomagaj mi, da jih po svojih molitvah
prekrijem s Tvojo Predragoceno Krvjo,
da bodo lahko pritegnjeni v Tvoje Presveto Srce.
Podeli mi Dar Svetega Duha,
da bodo te uboge duše lahko uživale
v Tvojem Novem Raju.
Amen.
179
Molitev za vsak dan
O
moj predragoceni Jezus,
objemi me v Svojem Naročju in dovoli,
da moja glava počiva na Tvojih Ramenih,
da me boš lahko ob pravem času dvignil
v Svoje Veličastno Kraljestvo.
Dovoli, da Tvoja Predragocena Kri teče preko
mojega srca, tako da bova lahko združena kot eno.
Amen.
Molitev da bi lahko spoznali
Božji Izvor teh sporočil
J
ezus, če si to res Ti, prosim,
preplavi mojo dušo z Znamenjem Svoje Ljubezni,
da Te bom lahko prepoznal.
Ne dovoli, da bi me zavajale laži.
Namesto tega mi pokaži Svoje Usmiljenje
in mi odpri oči za Resnico in za pot
do Tvojega Novega Raja na Zemlji.
Amen.
180
Molitev, da bi se osvobodili
strahu
J
ezus, predajam Ti vse svoje skrbi v tej zadevi v
zaupanju, da boš zdaj Ti razrešil ta problem
v skladu s Tvojo Najsvetejšo Voljo.
Amen.
Molitev za zaslepljene duše,
ki so izgubljene
B
og Najvišji, ta teden prihajam pred Tvoj Prestol
in Te rotim za duše svojih bratov in sester,
ki nočejo priznati Tvojega Obstoja.
Rotim Te, da jih napolniš s Svojimi Milostmi tako,
da bodo odprli svoja srca in prisluhnili
Tvoji Najsvetejši Besedi.
Amen.
181
Za duhovnike: da bomo
vzdržali gnusobo, ki prihaja
O
moj preljubi Jezus, kličem Tvojo Zaščito
in Te prosim za Usmiljenje,
da rešiš moje brate in sestre v Svoji Cerkvi,
da ne postanejo žrtve antikrista.
Podeli mi milosti in zaščiti me s Svojo Bojno
Opremo Moči, da se bom zoperstavil zlim
dejanjem, ki bodo morda zagrešena
v Tvojem Svetem Imenu.
Rotim Te za Tvoje Usmiljenje in Ti obljubljam,
da bom vselej zvest Tvojemu Svetemu Imenu.
Amen.
Molitev za Dar Razsvetljenja
O
182
Jezus, prekrij me s Svojo Predragoceno Krvjo
in me napolni s Svetim Duhom,
da bom lahko razločil,
ali prihajajo te Besede od Tebe.
Ponižaj me v duhu.
Z usmiljenjem sprejmi mojo prošnjo
in odpri moje srce za Resnico.
Amen.
Molitveni poziv Boga Očeta
B
og Najvišji, v Imenu Tvojega preljubega Sina,
Jezusa Kristusa, ki si Ga žrtvoval, da bi nas,
Svoje uboge otroke, rešil pred peklenskim ognjem,
usliši našo molitev.
Naj Ti darujemo svoje ponižne žrtve in sprejemamo
preizkušnje in stiske kot sredstvo za
Odrešenje vseh duš v času Opozorila.
Rotimo Te, odpusti grešnikom, ki se s težavo
obrnejo k Tebi in ki stežka sprejmejo Tvojo
Usmiljeno Dobrotljivost.
Naj opravijo potrebne žrtve, v skladu s Tvojo voljo,
da jih odrešiš v Svojih Svetih Očeh.
Amen.
Molitev za ublažitev
preganjanja, ki se načrtuje za
zaprtimi vrati
B
og Oče, v Imenu Tvojega preljubega Sina,
Jezusa Kristusa, Te rotim, da zaustaviš to gnusobo,
namenjeno nadzoru nad Tvojimi otroki.
Prosim, zaščiti vse Svoje otroke v teh strašnih časih
tako, da bomo lahko našli mir in dostojanstvo
za življenje brez hudobca.
Amen.
183
Molitev za mlade
J
ezus, če me lahko slišiš, potem prisluhni
mojemu klicu na pomoč.
Prosim, pomagaj mi, da se soočim s tistimi,
ki mi povzročajo bolečino.
Pomagaj mi, da preprečim, da bi zavist prevzela
nadzor nad mojim življenjem,
in da si preneham želeti stvari,
ki jih ne morem imeti.
Namesto tega odpri moje srce Zate, dragi Jezus.
Pomagaj mi, da občutim pravo ljubezen – Tvojo
Ljubezen – in da občutim resnični mir
v svojem srcu.
Amen.
Molitev, da bi postali majhni
N
ebeški Oče, pomagaj mi,
da postanem majhen, kot otrok, v Tvojih Očeh.
Prosim, izlij name Svoje Milosti,
da se bom lahko odzval Tvojemu Klicu
k reševanju vseh Tvojih otrok.
Amen.
184
Molitev za milosti modrosti,
miru in razločevanja
O
Jezus, pomagaj mi, da vselej vidim Resnico
Tvoje Svete Besede in da ostanem zvest
Tvojim Naukom, ne glede na to,
pod kakšno prisilo sem, da bi Te zavrnil.
Amen.
Bog Oče: Molitev za Ključ do
Novega Raja
D
ragi Oče, jaz, Tvoj izgubljeni otrok,
sem tako zmeden in slep,
brez Tvoje Pomoči in Tvoje Ljubezni nisem nič.
Reši me po Ljubezni Svojega Sina, Jezusa Kristusa,
in podeli mi Ključ do Tvojega
Novega Raja na Zemlji.
Amen.
185
Uvodna molitev ponižnega
služabnika
J
ezus, odpusti mi, kajti grešil sem.
Amen.
Molitev, ki izraža resnično
ljubezen do Jezusa
J
ezus, Tvoja Volja je vse, kar šteje. Moja svobodna
volja je Tvoja. Stori z njo kar želiš.
Amen.
186
www.thewarningsecondcoming.com