OBČUTEK DO LJUDI IN NARAVE

ZA
OBČUTEK DO LJUDI IN NARAVE
NAŠI SVETNIKI BODO PODPRLI:
SOCIALNI DEMOKRATI
Občinski odbor
Renče - Vogrsko
BUKOVICA:
dokončanje Kulturnega doma
park Zorana Mušiča
odkup kletnih prostorov Kulturnega doma
pločnik od Volčje Drage do Bukovice in do Garni hotela
priprava zemljišča za večjo trgovino za potrebe kraja
ureditev prostora za dejavnosti starejših občanov
VOLČJA DRAGA:
pločnik od križišča do Bazare
pločnik od Volčje Drage do Bukovice
ureditev idustrijske cone
priprava na obvoznico Bazara-Volčja Draga
VOGRSKO:
PRIZADEVALI SI BOMO ZA:
odkupna postaja kmetijskih pridelkov
tržnica
lekarna
bencinska črpalka
kolesarske poti
zgodovinsko kulturne peš poti
NAŠA USMERJENOST:
razvoj gospodarstva
razvoj kmetijstva
razvoj turizma
socialna varnost vseh občanov
11
ŠT.
obnova še preostalega dela šole
povezovalni trakt med šolo in telovadnico
učilnica v naravi
razširitev športnega parka
tržnica domačih proizvodov
obnova stavbe KS
obrna cona
ŽIT
RO
E
RENČE:
BK
O
razširitev šole in vrtca
obnova stavbe KS
večnamenska dvorana
obrtno-industrijska cona
LISTA KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV V OBČINSKI SVET
OBČINE RENČE VOGRSKO STRANKE SOCIALNIH DEMOKRATOV
1. volilna enota RENČE, OŠEVLJEK
Zap. Ime in priimek
Datum rojstva Prebivališče
št.
1
Katjuša Žigon
19.12.1948
Renški Podkraj 39b
2
Zdenko Zorn
12.04.1948
Trg 65
3
Nikita dr. Fajt
25.02.1955
Žigoni 20
4
Nuraga Omerović 13.08.1954
Žigoni 34
5
Boris Čoha
06.11.1951
Renški Podkraj 62
6
Dušan Sulič
07.01.1943
Oševljek 20
7
Nina Furlan
03.02.1985
Renški Podkraj 19
Poklic / delo ki ga opravlja
Gimnazijska maturantka
Podjetnica-direk. družbe
Organizator dela
Vodja tehničnih pregledov
dr. agronomskih znanosti
Vodja sadjarskega centra
Trgovec
Trgovec
Dipl. upravni organizator
Upokojenec
Strojni inženir
Upokojenec
Univ. dipl. upravni organizator
Nezaposlena
2. volilna enota BUKOVICA, DOMBRAVA, VOGRSKO, VOLČJA DRAGA
Zap. Ime in priimek
Datum rojstva Prebivališče
št.
Volčja draga 27
Marjo Rutar
11.09.1948
1
2
Karmen Furlan
31.12.1972
Bukovica 92
19.05.1963
Vogrsko 62
06.11.1967
Vogrsko 43/a
4
Valentin
Stefanović
Karmen Černigoj
Furlan
5
Stanko Komel
18.05.1948
Bukovica 10
6
Urška Gregorič
25.05.1980
Vogrsko 6a
7
Iztok Pavlin
04.11.1987
Vogrsko 158
8
Jožef Mozetič
18.04.1955
Bukovica 80
3
Poklic / delo ki ga opravlja
Dipl. inž. Organizacije
Upokojenec
Tekstilno. konfekcij. tehnik
Podjetnica
Gimnazijski maturant
Komercialist
Dipl. upravna organizatorka
Višja svetovalka
Ing. strojništva
Upokojenec
Mag. komunikologije
Strokovna sodelavka
Ekonomski tehnik
Študent
Lesni tehnik
Direktor podjetja