Dejan Boštjančič

E-MOBIL elektrifikacija cestnega prometa
Maribor,17. 03. 2011
Dejan Boštjančič
ZAKAJ ELEKTRIFIKACIJA
PROMETA
ZAKAJ ELEKTRIFIKACIJA
PROMETA
- Maribor se, tako kot druga
evropska in svetovna
mesta, srečuje s
problematiko prekomernega
onesnaženja okolja z delci
PM10. Eden izmed glavnih
virov tega onesnaževanja je
predvsem promet.
- Cilj EU-SLO je
20% znižanje izpusta CO2
do leta 2020
ZAKAJ ELEKTRIFIKACIJA
PROMETA
- Uvedba takse na vstop v mestno središče in emisijske takse
ZAKAJ ELEKTRIFIKACIJA
PROMETA
PROBLEMI POVEZANI Z
IZKORIŠČANJEM FOSILNIH GORIV
- NAFTE
- dosežen je že vrh količine dnevno
načrpane nafte
- nestabilne cene nafte
- enormna rast cen nafte kratkoročno in
srednjeročno
- ekološki problemi povezani z
globokomorskimi vrtinami in tudi
dnevnimi kopi
ZAKAJ ELEKTRIFIKACIJA
PROMETA
SPODBUDA SLOVENSKI INDUSTRIJI
- v SLO imamo 15-20 podjetij, ki delajo
na programih EV
- ustvarijo 1,2 mlrd € letnega izvoza
- v SLO lahko izdelamo 50 % EV
- projekt slovenskega EV Chebela
ALTERNATIVE ELEKTRIFIKACIJI
ALTERNATIVE ELEKTRIFIKACIJI
VIR: Bill Moore's Electric Vehicle
ALTERNATIVE ELEKTRIFIKACIJI
VOZILA NA ELEKTRIČNI
POGON – NAJBOLJŠA IZBIRA
- izboljšane zmogljivosti
- doseg vozila 150 km
(Študije kažejo, da se v SLO 50 % voznikov vozi manj kot
50 km dnevno)
- enostavno polnjenje
- dostop v mestna središča
- enostavno vzdrževanje
-izboljšana ekonomičnost
ZMOGLJIVOSTI VOZILA
Vožnja - čista in
zelena
0
CO2
Vožnja - mirna in
tiha
0
Glasnost
motorja
Vožnja - dinamična in
čustvena
180 Nm
Vožnja - učinkovita in
ekonomična
150 km
MNENJE VOZNIKOV PO OPRAVLJENI
TESTNI VOŽNJI
Podobno je
vožnji z
letalom. Lahko
občutiš močne
pospeške.
Je popolnoma
tih in pospeški
so kot pri vožnji
s hitrim
vlakom.
Je praktično brez
hrupa med vožnjo,
lahko poslušaš
pogovor vseh
sopotnikov.
Vožnja s tem
avtom je
popolnoma novo
doživetje. Ruši
znano predstavo o
avtomobilu.
Za voziti je kot
luksuzen avto!
Avto je zelo tih
in udoben.
Resnično je
popolnoma nov
avto, nikoli še
nisem vozil kaj
takega.
PREPROSTOST POLNJENJA EV
1
2
3
4
・Prestavno ročico premaknite v položaj P
・Kontaktno stikalo premaknite v položaj
“LOCK”
・Na spodnjem delu armaturne plošče
povlecite ročico za odpiranje pokrova.
・Odprite pokrov s priključkom za navadno
polnjenje.
5
・Preverite ali sveti kontrolna lučka za
polnjenje.
6
・Ko se baterije popolnoma napolnijo, se
polnjenje samodejno zaustavi in kontrolna
lučka preneha svetiti.
7
・Izvlecite vtikač polnilnega kabla iz priključka
za navadno polnjenje na vozilu.
・Zaprite pokrov.
8
・Izvlecite vtikač polnilnega kabla iz stenske
vtičnice.
・Vklopite vtikač polnilnega kabla v stensko
vtičnico.
・Vstavite vtikač polnilnega kabla v priključek
za navadno polnjenje.
13
EKONOMIČNOST EV
Specifikacija: Specifična poraba električne energije (NEDC) 135Wh/km
Kalkulacija za Slovenijo:
Stroški elektrike: 0,071 EUR/kWh x 0,135 kWh/km = 0,009585 EUR/km oz. 0,96 EUR/100km
Poraba elektrike
135 Wh/km x 150km
=20,25 kWh (AC)
Domači
priključek
Skupna energija akumulatorjev:
16kWh (DC)
: Cena električne energije iz leta 2009 za gospodinjske odjemalce, Vir: Eurostat ;
MOŽNOSTI POLNJENJA
MOŽNOSTI POLNJENJA
-hitro polnilne postaje
Hitro polnilne postaje
Javna in zasebna
parkirišča
MOŽNOSTI POLNJENJA V
PRIHODNOSTI
PROJEKTI E MOBILNOSTI V
EVROPI
London
Berlin
PROJEKT E MOBIL
- že l.1995 prvi slovenski električni avto
za komercialno uporabo
- vzpostavitev mreže polnilnih postaj
- demonstracijski projekt v sodelovanju z uradom za
podnebne spremembe
- prenova lastnega voznega parka
(prvi v Sloveniji smo nabavili velikoserijski 100% EV)
PROJEKT E MOBIL
CILJ: uvedba obnašanja v skladu z najvišjimi
okoljevarstvenimi standardi za zaščito narave in
zdravega bivanja ljudi
STRATEGIJA: promocije E-mobilnosti s prikazom
delovanja polnilne postaje in demonstracijskimi
vožnjami z električnim vozilom
PROJEKT E MOBIL
-Internetna stran
http://www.elektro-maribor.si/
- Telefonski kontakt
040-38-77-36 (Dejan Boštjančič)