IBLCE PRIJAVNICA ZA RECERTIFIKACIJO Z IZPITOM ALI

IBLCE PRIJAVNICA ZA RECERTIFIKACIJO Z IZPITOM ALI TOČKAMI CERP
2015
Prosimo preberite Prilogo k prijavnici za informacije o rokih in pristojbinah
1. Demografski podatki
IME
DRUGO IME
PRIIMEK
E-pošta (domača)
E-pošta (službena)
Naziv (npr. Ga, G, Mag, Dr):
Dodatek k imenu (npr. ml, st):
ID številka IBCLC: L-
Drugi nazivi (iz izobraževanj,kvalifikacij):
Originalna certifikacijska številka /Originalna ID številka IBCLC:
Polno uradno ime (kot je zapisano v uradnih dokumentih)
(Prosim odkljukajte ta kvadratek, če želite, da se vaš priimek piše pred imenom)
Primarni naslov:
Želena oblika imena:
□ Domač □ Služben (Prosimo označite v okence kateri je vaš primarni naslov)
Primarna telefonska številka:
□ Domača □ Službena (Prosimo označite vašo
primarno telefonsko številko)
Naslov:
Koda države:
Omrežna številka:
Telefonska številka:
Pošta:
Občina:
Interna št.:
Poštna številka:
Država:
Številka mobilnega telefona:
Država, kjer imate državljanstvo:
Datum rojstva:
Država, kjer živite:
Spol:
/
/
DD/MM/LLLL
Prijavljam se za recertifikacijo s/z:
točkami CERP 5 let po opravljenem izpitu
(Izberite eno možnost.)
izpitom 10 let po opravljenem izpitu
Ženska
Moški
izpitom 5 let po opravljenem izpitu
Izpolni pisarna IBCLE:
Prijavnica za recertifikacijo
Prosimo napišite svoje ime in priimek na vsako stran:
Copyright © 2015, International Board of Lactation Consultant Examiners Vse pravice pridržane 2015
Stran 1 of 8
2. Informacije o izobrazbi
Prosimo označite ENO možnost v sledečem stolpcu:
Izobrazba
□ Zobozdravnik
□ Dietetik
□ Babica
□ Medicinska sestra
□ Delovni terapevt
Zaposlitev Označite vse kar velja:
□ Primarno zdravstveno varstvo
□ Izobraževalna ustanova/organizacija
□ Vladna organizacija
□ Bolnišnica
□ Samostojni podjetnik/privatna praksa
□
□
□
□
□
□
□
Farmacevt
Fizioterapevt
Zdravnik
Logoped
Drugo:_______________________
Ali vaš delodajalec zahteva certifikat IBCLC?
□ Da
□
Zdravniška ambulanta
Drugo:_______________________
Najvišja stopnja izobrazbe:
□ Manj kot srednja šola
□ Srednja šola
□ Višja (2 letni program po srednji šoli)
□ Visoka/univerzitetna (3-4 letni program po srednji šoli)
□ Magisterij /strokovno področje (5-6 letni program po
srenji šoli)
□ Doktorat
Ne
Koliko let izkušenj imate na področju laktacije in dojenja (ni nujno, da kot IBCLC)?
□ Trenutno ne delujem na takem področju
□ 5 do 10 let
□ Manj kot 5 let
□ 10 do 15 let
□
□
15 do 20 let
Več kot 20 let
Na kakšen način izvajate pomoč pri laktaciji in dojenju?
□ Za plačilo
□ Brezplačno
□ Oboje – za plačilo in brezplačno
Če trenutno imate IBCLC certifikat, ali ste plačani za specifično delo laktacijskega svetovalca?
□ Da
□ Ne
Prijavnica za recertifikacijo
Prosimo napišite svoje ime in priimek na vsako stran
Copyright © 2015, International Board of Lactation Consultant Examiners Vse pravice pridržane
2015
Stran 2 of 8
3. Materni jezik
Prosimo označite EN jezik med navedenimi.
Danski
Angleški
Grški
Italijanski
Poljski
Španski
Nizozemski
Francoski
Madžarski
Japonski
Portugalski
Tajvanski
Hrvaški
Nemški
Indonezijski
Korejski
Slovenski
Drugo
4. Jezik izpita (le, če se recertificirate z izpitom)
Prosimo izberite EN jezik
Danski
Angleški
Grški
Italijanski
Poljski
Španski
Nizozemski
Francoski
Madžarski
Japonski
Portugalski
Tajvanski
Hrvaški
Nemški
Indonezijski
Korejski
Slovenski
5.
Razumne (zdravstvene) prilagoditve (le, če se recertificirate z izpitom)
□
□
Ali imate željo za razumne prilagoditve okolja med izvajanjem izpita (npr. zaradi invalidnosti)?
Ne
Da
Če ste odgovorili “Da,” prosimo, da opišete razumne prilagoditve, ki jih boste potrebovali in priložite dokumentacijo, ki dokazuje, da potrebujete tako prilagoditev.
Boste zaprosili za uporabo dvojezičnega slovarja? [Upoštevajte, da označitev “Da” ne jamči, da bo uporaba odobrena oziroma slovar na voljo.]
Ne
Da
Če ste odgovorili z “Da”, za kateri jezik?
Če ste noseči in imate predviden rok poroda okoli izpita, si na spletni strani preberite navodila (IBLCE Exam Cancellation/Withdrawal Policy) glede odpovedi izpita.
Ali pričakujete, da boste na dan izpita doječa mati in boste potrebovali odmor za dojenje med opravljanjem izpita?
□ Ne □ Da
Če ste odgovorili “Da,” prosimo priložite kopijo rojstnega lista ali pismo vašega zdravnika z napisanim predvidenim datumom poroda. Prosimo, da si za
dodatne informacije preberete pravilnik o odmorih za dojenje, ki ga najdete na Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig.
Prijavnica za recertifikacijo
Prosimo napišite svoje ime in priimek na vsako stran
Copyright © 2015, International Board of Lactation Consultant Examiners Vse pravice pridržane
2015
Stran 3 of 8
6. Lokacija izpita (le, če se recertificirate z izpitom)
IBLCE razširja preverjanje znanja s pomočjo računalnika, vendar bodo v nekaterih delih sveta še potrebna klasična opravljanja izpita. Da lahko osebje IBLCE pripravi
izpitne prostore za kandidate, ki bodo opravljali izpit pisno – s pomočjo papirja in svinčnika, je pomembna informacija, v katerem mestu in
državi
nameravate opravljati izpit. Prosimo upoštevajte, da vas bo osebje IBLCE v primeru klasičnega pisnega opravljanja izpita napotilo na izpitni center najbližje mestu, ki
ste ga navedli spodaj. Če boste izpit opravljali preko računalnika, vas bo osebje IBLCE obvestilo o terminu in uri. Prosimo napišite, kje želite opravljati izpit:
7. Informacije o točkah CERP (le, če se recertificirate z CERP točkami)
Za ponovno pridobitev naziva s točkami CERP, potrebujete dokazila o opravljenem kontinuiranem izobraževanju, ki ustreza 75 točkam CERP in je bilo zaključeno v
petih letih od vašega zadnjega izpita IBLCE. Imeti morate vsaj 50 točk L-CERP in 5 točk E-CERP. Preostalih 20 točk so lahko točke L-, E- ali R-CERP.
Za izobraževalne aktivnosti, ki so jim že priznane točke CERP in ki ste jih opravili v zadnjih petih letih, prosimo navedite zahtevane informacije spodaj
Skupno število pridobljenih točk L-CERP:___
Skupno število pridobljenih točk R-CERP:
Skupno število pridobljenih točk E-CERP
(Do največ 6 točk R-CERP je lahko navedenih za tečaje oživljanja kot je TPO - temeljnih postopkov oživljanja)
Ali boste predložili izobraževalne aktivnosti, za katere še niso bile priznane točke CERP?
Ne
(Če “Da”, prosimo izpolnite in predložite razdelek o Individualnih točkah CERP na naslednji strani)
Prijavnica za recertifikacijo
Prosimo napišite svoje ime in priimek na vsako stran
Da
Copyright © 2015, International Board of Lactation Consultant Examiners Vse pravice pridržane
2015
Stran 4 of 8
8. Informacije o Individualnih točkah CERP (le, če se recertificirate z CERP točkami)
Predložite lahko izobraževalne aktivnosti, ki še niso bile priznane za točke CERP. Te izobraževalne aktivnosti morajo ustrezati zahtevam opredeljenim v Priročniku o
individualni prijavi za odobritev točk CERP (Individual CERPs Guide), ki ga najdete na www.iblce.org/resources/iblce-documents. Preden pričnete vpisovati
izobraževalne aktivnosti, si lahko fotokopirate ta obrazec, če bi potrebovali več prostih mest. Ko boste oddali prijavo, prosim vključite vse dodatne liste, na katerih boste
vpisali izobraževalne aktivnosti. Če bo vaša prijava izbrana za nadzorni pregled, boste morali posredovati dokumentacijo o izobraževalnih aktivnostih, za katere zahtevate
Individualne točke CERP.
DATUM
NASLOV PREDAVANJA ALI
PROGRAMA IN IZVAJALEC
IZOBRAŽEVANJA
VRSTA IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI
□
□
□
□
Prijavnica za recertifikacijo
Prosimo napišite svoje ime in priimek na vsako stran
Vrsta
Izpolni
Število
zahtevanih zahtevanih IBLCE
točk CERP točk CERP pisarna
Točke CERP za predavatelje
Klinično opazovanje
Visokošolski/Univerzitetni program
Izobraževalni program, za katerega je kreditne točke za stalno
strokovno izobraževanje podelil drug odbor ali organizacija
□
Neodvisni študijski modeli ali izobraževanje na daljavo, ki jim
kreditne točke podeljuje drug odbor ali organizacija
□
□
□
□
□
□
Delovno izobraževanje, ki ga organizira delodajalec
Članek, izvleček ali poglavje o laktaciji
Magistrska naloga ali doktorska disertacija o laktaciji
Predstavitev posterja o laktaciji
Izobraževalni video za zdravstvene delavce v zvezi z laktacijo
Izviren in izpeljan bolnišnični protokol ali strategija
Copyright © 2015, International Board of Lactation Consultant Examiners Vse pravice pridržane
2015
Stran 5 of 8
□
□
□
□
Prijavnica za recertifikacijo
Prosimo napišite svoje ime in priimek na vsako stran
Točke CERP za predavatelje
Klinično opazovanje
Visokošolski/Univerzitetni program
Izobraževalni program, za katerega je kreditne točke za stalno
strokovno izobraževanje podelil drug odbor ali organizacija
□
Neodvisni študijski modeli ali izobraževanje na daljavo, ki jim
kreditne točke podeljuje drug odbor ali organizacija
□
□
□
□
□
□
Delovno izobraževanje, ki ga organizira delodajalec
Članek, izvleček ali poglavje o laktaciji
Magistrska naloga ali doktorska disertacija o laktaciji
Predstavitev posterja o laktaciji
Izobraževalni video za zdravstvene delavce v zvezi z laktacijo
Izviren in izpeljan bolnišnični protokol ali strategija
Copyright © 2015, International Board of Lactation Consultant Examiners Vse pravice pridržane
2015
Stran 6 of 8
9. Poročilo o individualnih točkah CERP (le, če se recertificirate z CERP točkami)
Seštejte število pridobljenih točk CERP, ki ste jih navedli v razdelku 7 in število zahtevanih točk iz razdelka 8 ter seštevke vpišite spodaj. Nato vpišite skupno število
točk CERP, ki ste jih navedli in zahtevali v tem obrazcu. Če imate dodatna vprašanja o minimalnih pogojih, prosimo kontaktirajte vašo regijsko pisarno IBLCE.
Seštevek točk L-CERP, ki ste jih navedli in zahtevali v tem obrazcu _____________ (minimalno 50)
Seštevek točk E-CERP, ki ste jih navedli in zahtevali v tem obrazcu _____________ (minimalno 5)
Seštevek točk R-CERP, ki ste jih navedli in zahtevali v tem obrazcu _____________ (navedete jih lahko največ 20)
Skupno število točk CERP, ki ste jih navedli in zahtevali v tem obrazcu ___________________ (minimalno 75)
10. Zahtevana vprašanja:
Prosimo odgovorite na vsa tri spodnja vprašanja, tako da za vsako označite odgovor, ki velja za vas. Če je odgovor na eno ali več vprašanj, ki sledijo, »Da«,
prosim priložite popolno in celovito pojasnilo okoliščin na ločenih datiranih in podpisanih listih. Liste priložite v zaprti ovojnici z oznako »osebno in zaupno", ki
jih predložite h preostalim prijavnim obrazcem. (Prosimo, ne vpisujte prekrškov, storjenih pred svojim 18. letom starosti, o kaznivih dejanjih pa je potrebno
poročati).Če ne boste odgovorili na enega ali več vprašanj ali ne boste priložili pojasnila za vprašanja, kjer ste odgovorili z »Da«, bo to odložilo obravnavo
vaše prošnje in vam bo zaračunana pristojbina za nepopolno vlogo prijavnice.
Ste bili obsojeni ali ste se pred sodiščem izrekli za krivega ali ste soglašali s kaznijo za kakršnokoli kaznivo ravnanje razen za manjše prometne prekrške (ali v
vojski obsojeni s strani pristojnih vojaških sodišč)? Prosim navedite popolne podatke za vse prekrške in kazniva dejanja?
Ne
Da
Vam je bilo kdaj strokovno članstvo, licenca, registracija ali potrdilo o usposobljenosti zavrnjeno, začasno odvzeto ali preklicano (razen zaradi neuspeha na
izpitu ali preverjanju znanja)?
Ne
Da
Ste bili kdaj opomnjeni ali kaznovani s strani strokovnega organa ali organizacije?
Ne
Da
Ne pozabite priložiti obrazložitev za odgovore z “Da”.
Prijavnica za recertifikacijo
Prosimo napišite svoje ime in priimek na vsako stran
Copyright © 2015, International Board of Lactation Consultant Examiners Vse pravice pridržane
2015
Stran 7 of 8
11. Splošni pogoji in izjave
Prosimo pozorno preberite sledeče trditve in se nato podpišite in napišite datum na naslednjo stran. V kolikor ne bo podpisa in datuma na naslednji strani lahko privede
do zamude pri obravnavi vaše prijave ter se prijava obračuna po ceni za nepopolne prijave.
S podpisom prijavnice za IBLCE soglašate:
a.
Potrjujem in se strinjam, da se prebral/a IBLCE® Kodeks profesionalnega ravnanja Mednarodno pooblaščenih svetovalcev za laktacijo in IBLCE disciplinske postopke.
S podpisom prijavnice za vas velja IBLCE® Kodeks profesionalnega ravnanja Mednarodno pooblaščenih svetovalcev za laktacijo, IBLCE disciplinski postopki ter vsi
veljavni IBLCE predpisi in postopki, vključno s pravočasnim plačilom pristopnine na izpit ter strinjanjem s pogoji certifikacije in recertifikacije.
b. Razumem, da je to le prijavnica in ne zagotavlja certifikacije. Strinjam se s testnim načinom izpita ter predložitvijo dodatnih informacij kot zahteva IBLCE.
c. Razumem, da vsi dokumenti, komunikacije in druge informacije, ki jih prejme IBLCE postanejo last IBLCE in se ne vračajo.
d. Razumem in se strinjam, da vsaka neresnična ali zavajajoča izjava, ki jo navedem v prijavnici ali v procesu nadzora, ali kakor koli drugače v povezavi IBLCE , lahko
vodi v preklic te prijave, disciplinskega ukrepa v skladu s Kodeksom profesionalnega ravnanja in/ali suspenza ali preklica možnosti ponovne prijave na certifikacijo.
e. Razumem in se strinjam, da IBLCE po svoji presoji lahko zahteva od vas ali drugih informacije, ki se navezujejo na vašo upravičenost za certifikacijo ali recertifikacijo.
f. Potrjujem, da so informacije v tej prijavnici in v vseh priloženih dokumentih, točne, resnične in pravilne. Strinjam se, da bom spoštoval/a pravila in postopke, ki bodo
stopila v veljavo oz. bodo občasno posodobljena s strani IBLCE, na podlagi ugotovljenih izpitnih nepravilnosti, goljufanja in preklica rezultata.
g. Potrjujem in se strinjam, da je prepovedano deliti informacije o IBLCE izpitnih vprašanjih ali vsebini v kakršnikoli obliki s komerkoli in kadarkoli pred, med in po izpitu.
Nespoštovanje te prepovedi in ne prijavljanje kršitev omenjenih dejanj oziroma kakršne koli nepravilnosti, ki jih izvedete vi ali drugi lahko vodijo v preklic rezultatov in
preklica certifikata v skladu z IBLCE pravili in postopki in/ali vpeljava pravnega postopka, vključno s kazenskim pregonom.
h. Strinjam se, da bom obvestil IBLCE in njegove predstavnike o vseh pomembnih informacijah glede lastne usposobljenosti in glede drugih pomembnih podatkov, ki se
navezujejo na prijavo k izpitu in/ali s certifikaciji ali recertifikacijo IBLCE.
i.
Potrjujem in se strinjam, da lahko IBLCE komunicira z državnimi in lokalnimi avtoritetami, kakor tudi s sedanjimi in nekdanjimi delodajalci v povezavi z vašo
upravičenostjo za certifikacijo in recertifikacijo.
j.
Soglašam, da je v primeru spora glede te prijave, pristojno za reševanje sodišče Commonwealth iz Virginije v Združenih Državah Amerike.
k. Razumem in se strinjam, da bo IBCLE opravila nadzor nad začetnimi prijavami na izpit ter prijavami za recertifikacijo. Prijave, ki bodo predmet nadzora bodo izbrane
naključno in na osnovi standardizacije. Kandidat, ki je izbran za nadzor, mora v predpisanem času priskrbeti vse zahtevane informacije. V nasprotnem primeru lahko
pride do zamude ali zavrnitve pristopa k IBLCE izpitu in/ali do disciplinskega ukrepa. Poleg naključnega in standardiziranega postopka, ki je naveden zgoraj, lahko
IBLCE zahteva od vsakega kandidata ali prosilca za recertifikacijo, da v predpisanem času posreduje potrdilo o izobrazbi, zaposlitvi, opravljenem tečaju in pravočasno
dokaže, da v celoti izpolnjuje pogoje za pristop k izpitu ali zahteve za recetrifikacio. V nasprotnem primeru lahko pride do zamude ali zavrnitve pristopa k IBLCE izpitu
in/ali do disciplinskega ukrepa. V primeru, da IBLCE ugotovi, da so k izpitu ali k recertifikaciji priloženi dokumenti netočni ali lažni, ima IBLCE pravico prepovedati
kandidatu opravljanje izpita in/ali prične disciplinski ukrep.
l.
Razumem in se strinjam, da si IBLCE pridržuje pravico do spremembe in posodobitve te aplikacije; ter Kodeksa profesionalnega delovanja, ter da je dolžnost vsakega
posameznika, da spremlja spremembe in deluje skladno s trenutnimi zahtevami. Poleg tega razumem in se strinjam, da sem dolžen obvestiti IBLCE o spremembah, ki
so v povezavi s to prijavo. Razumem in se strinjam, da je moja dolžnost priskrbeti vse zahtevane dokumente v povezavi s to prijavo.
m. Potrjujem in se strinjam, da bom takoj osvestil/a IBLCE o spremembi naslova ali drugih kontaktnih informacij. Potrjujem in se strinjam, da je to izključno moja dolžnost.
n. Razumem in se strinjam, da če opravim izpit in pridobim certifikat na podlagi te prijavnice, mi to še ne daje garancije za delovanje kot svetovalec IBCLC. IBLCE vas bo
vključila na seznam oseb s certifikatom ter vam dovolila uporabi naziva IBCLC®. Nazivi RLC® in/ali blagovne znamke in logotipi v povezavi s tem se jih lahko
uporablja le z dovoljenjem IBLCE. Poleg tega razumem in se strinjam, da takoj preneham uporabljati naziv IBCLC in/ali RLC, ko mi certifikat IBCLC preneha veljati ali
ga prekličejo. Nespoštovanje tega pravila bo vodilo v pravne postopke s strani IBLCE.
o. Razumem in se strinjam, da lahko IBLCE uporabi anonimne in skupne podatke za namen statistike in raziskovanja.
Prijavnica za recertifikacijo
Prosimo napišite svoje ime in priimek na vsako stran
Copyright © 2015, International Board of Lactation Consultant Examiners Vse pravice pridržane
2015
Stran 8 of 8
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
Potrjujem, da sem napisal/a vsa kazniva dejanja in ukrepe v poglavju obvezna vprašanja te prijavnice in razumem, da sem dolžen/a obvestiti IBLCE o vseh kaznivih
dejanjih tudi v prihodnosti.
Potrjujem in se strinjam, da bom spoštoval/a pravila povračila plačila IBLCE izpita.
S podpisom potrjujem, da sem prebral/a ter, da razumem in se strinjam, da me zavezujejo določila in pogoji zapisani v sporazumu - Memorandum of Understanding
glede dokončanja zahtev na področju izobraževanja iz laktacije.
Razumem in se strinjam, da lahko IBLCE brez omejitve, zavrne, prekliče, suspendira ali kako drugače ukrepa glede kandidatove upravičenosti za certifikacijo ali
recertifikacijo v primerih:
i.
Nepravilnosti v povezavi s katerim koli IBLCE izpitom;
ii.
Nedovoljenega posedovanja, uporabe ali dostopa do IBLCE izpitov, predmetov, dokumentov, materialov;
iii.
Goljufije ali zavajanja: (I.)v povezavi z IBLCE izpitom, ali (II.) v izjavah, ki se nanašajo na IBCLE, vključno z izjavami, ki pomagajo kandidatu pri prijavi na
certifikacijo ali recertifikacijo.
iv.
Preklica, suspenza ali drugega disciplinskega ukrepa, ki ga izreče licenčna organizacija, nacionalna agencija ali nacionalna ali internacionalna profesionalna
organizacija;
v.
Obsodbe za katero koli kaznivo dejanje (zločin ali prekršek) razen za prekrške zaradi prehitre vožnje ali parkiranja;
vi.
Nesodelovanja v IBLCE preiskavi domnevnih razlogov za disciplinski ukrep, vključno z zbiranjem pomembnih informacij
Razumem in se strinjam, da je odločitev, ali rezultati izpita ter druge zahteve, ki utemeljujejo pravico certifikacije, izključna pravica IBLCE ter, da je njihova
odločitev dokončna.
Sankcije se lahko uvedejo za vsako kršitev Kodeksa profesionalnega ravnanja in IBLCE lahko javno objavi te sankcije; ter
Strinjam se, da ne bom sprožil nobenega postopka, tožbe, zahtevka do IBLCE in njenih uradnikov, direktorjev, članov komiteja, zaposlenih, agentov in predstavnikov, v
povezavi s to prijavnico, rezultati IBLCE izpita ali kakršnega koli drugega dejanja s strani IBCLE v povezavi z mojo certifikacijo ali recertifikaijo
Potrjujem, da sem prebral/a in razumel/a zgornje izjave in pogoje.
Podpis:
Prijavnica za recertifikacijo
Prosimo napišite svoje ime in priimek na vsako stran
Datum:
Copyright © 2015, International Board of Lactation Consultant Examiners Vse pravice pridržane
2015
Stran 9 of 8
2015 IBLCE Recertification Payment Form
Failure to complete all sections of application form will delay processing and you will be subject to additional fees.
Check the box next to the application fee for which you are applying for. If you have not completed
the lactation education requirement, you must pay the Initial Exam and MOU Fee. Payment must be
received on the deadline date!
Application FEE
DEADLINE
US DOLLARS
Recert by Exam Fee
Deadline: Monday, March 2
$470
Recert by CERPs Fee
Deadline: Monday, August 31
$470
Your Name
Family Name
Given Names
Please indicate your method of payment by checking the one or more from the options below and
provide all the information requested.
1.
My check or money order is enclosed.
(Please make checks money orders payable to
IBLCE.)
Check/Money Order #
Amount of Check/Money Order $
Name of Person/Organization Writing Check
2.
Please charge $
VISA
MasterCard
to the following credit card:
Discover
American Express
Card No.
Verification Code:
Card expiration date
/
Signature of Cardholder
_
Name of Cardholder (Please print)
Cardholder’s Address
SEND YOUR PAYMENT FORM TO:
Fax: 703-560-7332
Or
IBLCE in the Americas
6402 Arlington Blvd, Suite 350
Falls Church, VA 22042
Dodatek k prijavnici 2015
• Datum izpita za kandidate, ki se prijavljajo prvič, ponovno in za IBCLC svetovalce, ki
se recertificirajo z izpitom:
•
Računalniško testiranje:
ponedeljek 27. julij, torek 28. julij in sreda 29. julij 2015
•
Klasični pisni izpit: sreda 29. julij 2015
• Zadnji datum za prijavo k izpitu (prvič, ponovno, recertifikacija) in plačilo:
2. marec 2015
• Zadnji datum za recertifikacijo s CERPi in plačilo:
31. avgust 2015
• Cene v ameriških dolarjih in datumi:
Države iz
1 skupine
Države iz 2
skupine
Države iz 3
skupine
Prvi /ponovni pristop k izpitu – zadnji datum 2. marec
660
400
255
Sporazum - Memorandum of Understanding
100
100
100
Recertifikacija z izpitom – zadnji datum 2. marec
470
350
250
Povračilo stroškov kandidatom, ki se prvič/ponovno
prijavljajo na izpit in ne izpolnjujejo pogojev ali umaknejo
prijavo v določenem roku
330
200
127,50
Povračilo stroškov kandidatom, ki se recertificirajo z
izpitom in ne izpolnjujejo pogojev ali umaknejo prijavo v
določenem roku
235
175
125
Ročno popravljanje izpita
100
90
70
Recertifikacija s CERPi – zadnji datum 31. avgust
470
350
250
Povračilo stroškov kandidatom, ki se recertificirajo s CERPi
in ne izpolnjujejo pogojev ali umaknejo prijavo v določenem
roku
235
175
125
Doplačilo za napačno / prepozno plačilo
50
50
50
Na izpit ali recertifikacijo z izpitom ali CERPi se lahko prijavite preko spleta. Sledite navodilom
na www.iblce.org. Navodila po korakih so na voljo v slovenščini, če kliknete na slovensko
zastavo na spletni strani.
IBCLC svetovalci, ki se recertificirajo in kandidati, ki ponavljajo izpit imajo v sitemu že
ustvarjen svoj račun. IBCLE vam bo poslal e-pošto za aktivacijo računa. Če te pošte ne boste
prejeli, nam pišite na e-naslov [email protected]
ALI pa morate do datuma priporočeno poslati vašo popolno prijavo na naslov:
IBLCE in Europe
Ilse Bichler, Regional Director
Theresiengasse 5/1/30
2500 BADEN
AUSTRIA
Obrazec za plačilo
Prosimo upoštevajte:
Vsa plačila morajo biti izvedena preko spleta s plačilno kartico (VISA or MASTERCARD) v
ameriških dolarjih (USD) po menjalnem tečaju na dan plačila. Bančna plačila v evrih niso več
možna.
Če boste prijavnico poslali po pošti, boste prejeli potrditveno e-pošto ter navodila kako izvesti
plačilo preko spleta s plačilno kartico v ameriških dolarjih.
Plačilo mora biti izvedeno do datuma, ki je naveden v dodatku k prijavnici.
IBLCE plačilne skupine
Skupina 1
Andorra, Anguilla, Aruba, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Bermuda, Brunei Darussalam,
Canada, Cayman Islands, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Equatorial Guinea, Estonia,
Falkland Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guadeloupe,
Guam, Hong Kong, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kuwait, Liechtenstein, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Martinique, Monaco, Netherlands, New Caledonia, New Zealand,
Norway, Oman, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Reunion, San Marino, Saudi Arabia,
Singapore, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Trinidad
and Tobago, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Virgin Islands (British),
Skupina 2
Albania, Algeria, American Samoa, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia,
Azerbaijan, Bahamas, Barbados Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia and Herzegovina,
Botswana, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Croatia,
Curacao, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Fiji,
French Polynesia, Gabon, Georgia, Grenada, Guatemala, Indonesia, Iraq, Hungary,
Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Latvia, Lebanon, Libya, Macedonia, Malaysia,
Maldives, Mauritius, Mexico, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Morocco, Namibia,
Northern Mariana Islands, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Romania,
Russian Federation, Serbia, Seychelles, South Africa, Sri Lanka, St. Kitts and Nevis,
St. Lucia, St Maarten, St Martin, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Thailand,
Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Virgin Islands (US)
Skupina 3
Afghanistan, Bangladesh, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon,
Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Cote D’Ivoire, Democratic Republic
of the Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Federated States of Micronesia, Gambia, Ghana,
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Kenya, Kiribati, Kyrgyzstan, Laos,
Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Moldova,
Mozambique, Myanmar (Burma), Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea, Pakistan,
Papua New Guinea, Philippines, Republic of the Congo, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra
Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Swaziland, Syria, Tajikistan,
Timor-Leste, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, United Republic of Tanzania, Uzbekistan,
Vanuatu, Viet Nam, Western Sahara, Yemen, Zambia, Zimbabwe