RAZDELITEV ENOTEDENSKIH TERMINOV V

RAZDELITEV ENOTEDENSKIH TERMINOV V SVIZ-ovih POČITNIŠKIH STANOVANJIH PO OO ZA SEZONO 2013/2014
OD 1. JUNIJA 2014 DO 31. MAJA 2015
6-6
Termin
Banovci
AP-17 (4)
Banovci
AP-18 (4)
Banovci
AP-36 (5)
Rogaška Slat.
»8« (3)
Šmar. Toplice
M-7 (3)
Šmar. Toplice
E-11 (5)
Dobrna
(5)
28.6. – 05.7.
05.7. – 12.7.
PODRAVJE
12.7. – 19.7.
19.7. – 26.7.
PODRAVJE
26.7. – 02.8.
02.8 – 09.8.
09.8. – 16.8.
PODRAVJE
16.8. – 23.8.
PODRAVJE
PODRAVJE
23.8. – 30.8.
Jesenske počitnice
Od 26.10. do 1.11.
Božične počitnice
Od 24.12. do 30.12.
Zimske počitnice
Ljubljana, Obala, ...
Zimske počitnice
Pomurje, Podravje, ...
Prvomajske počitnice
Od 26.4. do 2.5.
PODRAVJE
PODRAVJE
Razdelilnik velja od 1. junija 2014 do 31. maja 2015. Za termine v razdelilniku se člani SVIZ-a prijavijo na PRIJAVNICI 2013/14, ki jo pošljejo na svoj območni odbor (predsednici oz.
predsedniku) do dogovorjenega datuma. Termini za prijave so navedeni na spletni strani pod rubriko »DOBRO JE VEDETI« . Pomembno je, da predsedniki OO pravočasno zberete prijave svojih
članov za letovanje v terminih, določenih s tem razdelilnikom, in jih pravočasno vnesete v sistem rezervacij na spletnem naslovu www.odpocij.si. Po pretečenih datumih za vpis se bodo nezasedeni
termini sprostili in glede na sistemske nastavitve bo vsem članom (ne glede na to, s katerega OO so) omogočena rezervacija nezasedenih terminov. Zaradi spremenjenih oznak stanovanj nujno
uporabite PRIJAVNICO z letnico 2013/14. Številke v oklepaju pri zapisu krajev stanovanj pomenijo število ležišč. Za več informacij sem vam na voljo na e-naslovu [email protected] ali po
telefonu 01 244 09 15. Od 3.9.2012 naprej v ceno letovanja niso vštete kopalne karte pri stanovanjih na Ptuju z oznako G-12, G-14, A-13 in A-02.
Stanovanje v Rogaški Slatini >>8<< bo možno znova najeti od 1.4.2015 naprej.