Članek - Europa

Odprava mlečnih kvot priložnost za
proizvajalce mleka
Članek
[01-04-2015 - 14:50]
S 1. aprilom EU odpravlja mlečne kvote. Prvič so jih članice unije uvedle leta 1984; z
njimi so se lotile jezer mleka in gora masla, torej presežkov v proizvodnji mleka, ki
so bili veliko večji kot povpraševanje na trgu. Od danes naprej bodo proizvodnjo
mleka torej uravnavale tržne sile. To bo proizvajalcem omogočilo, da prodajajo
mleko na hitro rastoče trge Azije in Afrike. Nekatere ob tem skrbi, da bodo cene
mleka zaradi odprave kvot veliko bolj nestabilne.
Izvoz mlečnih izdelkov iz EU se je v zadnjih petih letih povečal za 95 odstotkov. Med
letoma 2010 in 2014 se je npr. izvoz mlečnih izdelkov v Južno Korejo več kot podvojil.
“Mlečne kvote proizvajalcev niso zavarovale pred nihanjem cen, prihodkov in obsega
proizvodnje,” meni poljski poslanec Czesław Siekierski (ELS), predsednik odbora za
kmetijstvo.
Poslanec ob tem opozarja, da je ruski embargo na evropske mlečne izdelke proizvajalce
prisilil v iskanje novih trgov. Pri tem bi lahko pomagali dvostranski trgovinski sporazumi,
meni Siekierski.
V EU mleko proizvaja okoli 650.000 kmetij. Sektor ustvari 55 milijard evrov prometa. V
predelavi mlečnih izdelkov je zaposlenih 300.000 ljudi.
Odprava kvot je konec nekega obdobja za mlečno industrijo, pravi britanski poslanec
James Nicholson (ECR). »Po 31 letih kvot bo njihova odprava vsekakor vzrok za nekaj
živčnosti in zaskrbljenosti pri kmetih,« meni in dodaja, da je to vseeno priložnost za bolj
samozavesten in robusten mlečni sektor v prihodnosti.
Po mnenju Nicholsona bi morala EU prevzeti vodilno vlogo na trgu mleka v svetu in ne
samo čakati na to, kakšno ceno mleka bodo določile dražbe v ZDA in Novi Zelandiji.
Več
•
•
SL
Odbor za kmetijstvo: http://www.europarl.europa.eu/committees/sl/agri/home.html
Konec mlečnih kvot (Evropska komisija): http://ec.europa.eu/agriculture/milk-quota-end/index_en.htm
Tiskovna služba
Direktorat za medije
Direktor - Predstavnik za tisk : Jaume DUCH GUILLOT
Referenčna št.:20150328STO38905
Številka telefonske centrale: (32-2) 28 33000
1/1