Chefstödet Informerar December 2014

December 2014
informerar
Supervalåret förlängs… Och genast startar valkampanjen! Det talas om samarbete över
partigränserna, men på vems villkor? På ena sidan står en f.d. fackbas och en f.d. chef på
Skatteverket – två av företagarnas bästa vänner genom årtiondena. Eller inte… Beskyllningarna haglar genom luften – var det samarbete eller konflikt som söktes?
Ha en kort och koncis läsning!
Hur du går från att
vara en bra till en
superb ledare
Fokusera på ditt ledarskap och
du kan ta ditt företag till nya
höjder. Företagsledare vill motivera, inspirera och stödja sina
medarbetare till max........
(sid 2)
Hur löser jag konflikter mellan kollegor?
I alla grupper kommer det förr eller
senare att bli konflikter. Som chef är
medlande i konflikter en utmaning som
kan jämföras med att gå på lina. Men det
är en utmaning som hänger samman med
positionen.
Vad är då det hemliga receptet bakom att
lösa konflikter? Hur blir man personalavdelningens Henry Kissinger? Här är våra heta
tips.
Se konflikterna tidigt – Om du tror att
det är bråk på gång mellan din personal så
ta upp problemet direkt, det kommer inte
att försvinna av sig själv. En olöst konflikt
kommer att näras och växa sig större och
större.
Helhetsperspektivet – Glöm inte att det
inte bara är bråkmakarna som drabbas. Alla
i omgivningen känner av stressen. Ta tag i
det direkt innan alla börjar välja sida och
ditt team eller din organisation är splittrad.
Ge plats för konflikten – Att ”släppa loss
det” mitt på företaget är ingen bra idé. Ett
möte bakom stängda dörrar gör att parterna
får ge utlopp för känslor och åsikter på ett
lugnt och behärskat sätt. Men innan någon
av dem börjar prata, se till att tydliggöra
och få dem att medge att mötets enda syfte
är att lösa den specifika konflikten.
Träffa dem samtidigt – Träffa alltid
parterna tillsammans. Låt var och en av
dem få ge sin version av situationen, utan
att de avbryts. Påminn dem hela tiden att
detta bara kan lösas genom diskussion och
förhandlingar.
Utgivare:
Chefstödet
www.chefstodet.se
[email protected]
Var bestämd – Visa ingen sympati och
undvik eller gå inte runt ämnet. Å andra
sidan, se till att inte heller bli för auktoritär.
Lyssna med empati och objektivitet. Var
tydlig med att du inte tar parti.
Få fram fakta – Ställ frågor för klargörande och förstå exakt vari det bakomliggande problemet är. Identifiera huvudorsakerna och berätta hur du ser att dessa
påverkar de individuella prestationerna,
påverkar och till och med och förstör kundrelationer. Fokusera på arbetsrelaterade problem och lämna personliga åsikter därhän.
Var överens om problemet – Se till att
ni är överens om problemet innan ni börjar
söka en lösning. Leta efter gemensamma
beröringspunkter för de två antagonisterna.
Ett tydligt klargörande av problemet kan
vara nog för att lösa det. Om inte, är det
viktigt att ni blir överens om vad problemet
är.
Personlighet kontra process – Det kan
visa sig att konflikten har uppkommit mer
av en spänning mellan olika personligheter
än av ett specifikt arbetsrelaterat problem.
Se till att det står helt klart att det kan vara
OK att ha olika åsikter om arbetsrelaterade
problem, medan det är oprofessionellt och
oacceptabelt att låta personrelaterade problem påverka en arbetsplats. En användbar
övning för att öka förståelsen och underlätta
lösningen är att be båda parter att klargöra
vad den andra parten kan sluta eller börja
med, göra mer eller mindre av.
Gå igenom tänkbara lösningar – Identifiera och diskutera tänkbara lösningar.
Om ena parten känner sig som en segrare,
så känner sig förmodligen den andre lite
nedslagen så koncentrera dig på att hitta en
lösning som är bra för båda parter.
(forts.sid 2)
informerar
December 2014
Se till att båda parter är delaktiga i problemlösningen och se till att båda föreslår vad han/hon
tycker är den bästa lösningen.
Övervaka kontinuerligt framstegen och se till
att tydligt tala om och förstärka framgångsrika
resultat.
Bli överens om lösningen – När de olika
möjliga lösningarna diskuterats, bestäm er för
den som möter båda parter och organisationen
på bästa sätt. Skriv ned det, och ta med alla
överenskomna åtgärder som ska vidtas. Bestäm
även hur ni gemensamt ska mäta resultatet.
(monster.se)
Hur du går från att vara en bra till en
superb ledare
Fokusera på ditt ledarskap och du kan ta ditt
företag till nya höjder. Företagsledare vill
motivera, inspirera och stödja sina medarbetare till max. Men de flesta når inte ända
fram. Men även Du kan bli en verkligt stor
ledare. Allt som krävs är:
Svett
Stort ledarskap kräver ansträngning - massor av
ansträngning. Och mycket av det arbetet kretsar
kring lärande: om dina medarbetare, din verksamhet, din bransch, och dig själv. Var obeveklig i din strävan efter kunskap om allt - och alla
- i ditt företag.
Vision
Utveckla en tydlig vision för vad ditt företag skall vara. Tro på att du och ditt team kan
uppfylla visionen om ni arbetar tillsammans
och tror på varandra. Du kommer att stöta på
motgångar, men låt dig inte avskräckas. Lär av
misslyckande och fortsätt framåt.
Kommunikation
Stora ledare kommunicerar uppriktigt, ofta och
på många olika sätt till alla i sin organisation.
De informerar, ger feedback, och motiverar intelligent och ärligt. När du hör dina egna ord
och budskap upprepas tillbaka till dig från dina
anställda, eller när dina anställda pratar sinsemellan och använder dina ord för att beskriva er
vision och mål, då vet du att du har inverkan.
Samverkan
Team och grupper bildas för maximal effektivitet. De flesta anställda behöver kontinuerligt
stöd och bidrag från medarbetare, kollegor och
Sid 2
chefer för att prestera maximalt. När du skapar
denna miljö, kommer du att få se en omedelbar
inverkan på produktiviteten och effektiviteten liksom moralen.
Beslutsamhet
Effektiva ledare visar sin styrka när de hanterar
tuffa samtal snabbt och säkert. De tar en stund
för att bedöma en svår situation, överväger
lugnt och rationellt alternativen. Och fattar sedan direkt ett välgrundat beslut. Låt inte rädslan
för att ha fel hindra dig från att ta ett beslut.
Integritet
Studie efter studie visar att den främsta kvalitén
som medarbetarna vill se hos en chef är att den
har integritet. Alltid vara ärlig, rättfram och
rättvis. Behandla dina medarbetare som du själv
vill bli behandlad. Dina anställda kommer att
respektera dig och svara på samma sätt.
Inspiration
När tiderna är tuffa, var den person som inspirerar folk. Inte bara prata, agera. Hjälp dina
medarbetare att övervinna sina egna tvivel och
oro. Forma det positiva beteende som du vill se
i dem.
(Inc.com/AM)