Boendeparkering Stockholm (pdf)

Boendeparkering - Stockholm
Stockholms Stad erbjuder prisreducerad boendeparkering på alla sina
33.000 gatuparkeringsplatser. Det finns 5 olika boendeparkeringsområden
i Stockholms Stad och du får enbart tillstånd att parkera i det området du
är bosatt i. För ytterligare Information eller ansökan om tillstånd, se
www.stockholm.se eller ring 08-508 00 000.
Så här startar du en boendeparkering med Easypark
1) Ring 0770 – 87 00 00
2) Tryck 6 # för boendeparkering med automatisk utloggning*
3) När du tryckt 6 får du ytterligare en nivå med val
tryck 1 för 1 dygns boendeparkering
tryck 2 för 2 dygns boendeparkering
tryck 3 för 3 dygns boendeparkering
tryck 4 för 1 månads boendeparkering
tryck 5 för 3 månaders boendeparkering
(50 kr)
(100 kr)
(150 kr)
(700 kr)
(2 100 kr)
4) Ange önskad period och parkeringen påbörjas
Du kan även välja taxakod 7 # för att logga på en boendeparkering
med manuell utloggning**
* Med "automatisk utloggning" menar vi boendeparkeringar där du i
förväg bestämmer hur länge du vill vara parkerad. Det betyder att du
inte behöver ringa och avsluta dessa parkeringar utan de upphör själv
att gälla när p-tiden gått ut. Idag kan du välja mellan 1, 2, 3, 30 eller 90
dygn. 1 dygn (50 kr) innebär att du betalar 24 timmars p-tid från från
köptillfället (t ex från måndag kl 12 till tisdag kl 12).
Köper du en månadbiljett för 700 kr gäller denna i 30 dygn från köptillfället.
(t ex från måndag den 10:e juni kl 12 till lördag den 10:e juli kl 12).
Observera att det inte alltid är till samma datum månaden efter då
vissa månader har 31 dagar.
Ta för vana att alltid skriva ned giltighetstiden då det är du själv som är
ansvarig för att förnya p-tiden när denna avslutats.
**Med "manuell utloggning" menar vi boendeparkeringar där du själv
måste ringa och avsluta parkeringen när du är klar. Detta alternativ
lämpar sig bra om du i förväg inte vet hur länge du behöver vara parkerad.
Kostnad, 50 kr per dygn.
Easypark Kundservice
Telefon 0770 - 11 22 00
[email protected]
www.easypark.se
(En serviceavgift på 5 kr/ biljett tillkommer.)
I ovanstående priser är moms inkluderat.