Ansökan om bilbyte för boendeparkering

Anmälan om bilbyte för boendeparkering
Innan du skickar in anmälan ber vi dig läsa igenom informationen om villkor för boendeparkering på
www.uppsala.se/boendeparkering alternativt kontaktar kommunens Servicecenter på telefon 0771-24 55 00 med
eventuella frågor.
Observera att denna blankett avser byte av bil och att du måste ha ett giltigt boendeparkeringstillstånd för att
anmälan ska kunna behandlas. Det giltiga tillståndet ska bifogas anmälan om bilbyte för makulering.
För- och efternamn
Personnummer
Folkbokföringsadress
Postnummer och ort
E-postadress
Byte från fordon (registreringsnummer och bilmärke)
Byte till fordon (registreringsnummer och bilmärke)
I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten/formuläret medger du att Uppsala kommun behandlar personuppgifterna om dig enligt
personuppgiftslagen (PUL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av de uppgifter
som behandlas.
Underskrift
Datum
Underskrift
Namnförtydligande
Ansökan skickas till
Uppsala kommun, servicecenter, 753 75 Uppsala
eller via e-post till [email protected]
Rev 2017-01-16