FJÄDRINGSSYSTEM - Volvogrossisten.se

SPECIALISTVÅRD
Ingen känner din bil bättre än Volvo och du kan
vara helt säker på att när du lämnar din bil till en
Volvoverkstad, lämnar du den i trygga händer.
Det är bara Volvoverkstaden som garanterat har
tekniker med den specialutbildning och kunskap som
krävs för att ge din bil rätt service och underhåll. Alla
tekniker får dessutom kontinuerligt vidareutbildning
på Volvos utbildningscenter för att alltid vara uppdaterade när det gäller nya modeller. Eftersom varje
Volvomodell är en unik konstruktion, sammansatt av
flera olika system som samverkar, finns speciellt
utvecklade metoder och verktyg för att hantera service
och underhåll på bästa och effektivast möjliga sätt.
Även här sker en ständig vidareutveckling för att
säkerställa snabb och effektiv service med högsta
kvalitet för ögonen. Kort sagt, du får ett heltäckande
paket av bekymmersfrihet, där din bil får specialistvård.
FJÄDRINGSSYSTEM
Volvo Personbilar Sverige AB
DU SOM KÖR VOLVO VET VAD VI TALAR OM.
VOLVO FORTSÄTTA ATT VARA EN VOLVO, ÄR DU
LUSTEN, TRYGGHETEN, KÖRGLÄDJEN, DE
NOGA MED ATT DEN BLIR PROFESSIONELLT
MÅNGA MÖJLIGHETERNA. KÄNSLAN AV PERFEKT
SERVAD MED VOLVO ORIGINALDELAR, DE
MATCHNING MELLAN TUSENTALS DELAR INSATTA
ENDA DELAR SOM ERBJUDER SAMMA
I VÄL AVVÄGDA SYSTEM. EN UPPLEVELSE SOM
KOMPROMISSLÖSA LÖFTE SOM BILEN SJÄLV.
EGENTLIGEN BARA DU SJÄLV KAN BESKRIVA.
VBE6755
FÖR ATT UPPLEVELSEN SKA BESTÅ, OCH DIN
FJÄDRINGSSYSTEM
Den individuella hjulupphängningen såväl fram som
bestämmer hjulupphängningens geometri. Geometrin
bak i dagens Volvobilar är mycket komplex och so-
ser i sin tur till att hjulen har idealisk anliggning mot
fistikerad i sin konstruktion. Hundratals olika detaljer är
marken, oavsett om bilen körs med- eller utan last.
integrerade i ett system för avfjädringen, stötdämp-
På samma vis påverkar hjulupphängningens länkarmar
ningen och för att balansera vikten mellan fram- och
hjulens vinklar när bilen körs rakt fram respektive
bakparti. Allt för att ge bilen de köregenskaper du
körs genom en kurva i såväl hög som låg fart. T o m
förväntar dig. Med även bakhjulen individuellt upp-
de separata egenskaperna hos varje liten bussning
hängda har både komforten och vägegenskaperna
har betydelse för bilens uppförande, förutom att de
kunnat vidareutvecklas på ett helt nytt sätt. Man
dessutom dämpar buller och vägljud.
När du ser hjulupphängningssystemet för såväl framvagn som
bakvagn i sin helhet, inser du hur många enskilda delar, som
med sin givna funktion och egenskaper måste samverka med
de övriga delarna. Det är många detaljer som ger din Volvomodell
dess unika komfort- och vägegenskaper. Alltifrån fjädrar och
hjullager till stötdämpare och gummibussningar.
ET T UNIK T RECEPT BYGGT PÅ NOGGR ANT
UT VALDA KOMPONENTER .
Redan när vi planerar en ny bilmodell, undersöker vi
vilka behov på marknaden den skall uppfylla. Därför
är det i praktiken du och ditt sätt att använda bilen
som bildar grunden för kraven på de enskilda
komponenterna. Omfattande studier och jämförelser
med andra av världens ledande tillverkare ingår
också i förarbetet. De senaste åren har inte minst
kan t o m få bakhjulen att vrida sig i kurvor för att
kvalitetskraven skärpts väsentligt. Därför gör vi
ytterligare förbättra stabiliteten!
omfattande praktiska provningar, simuleringar och
På samma sätt har även komforten utvecklats
noggranna analyser av både enskilda produkter och
när varje hjul är separat avfjädrat. Även om hjulet
hela system. Först när varje del uppfyller våra egna
följer vägbanans allra minsta ojämnhet, behöver inte
specifikationer och krav och vi har kontrollerat att
rörelsen fortplanta sig till karossen. Hjulupphäng-
varje delsystem fungerar, även i samverkan med
ningen samverkar också med de nya broms- och
bilens övriga system, kan detaljen bli godkänd för
antisladdsystemen, vilket innebär ännu högre krav
produktion. Då först är den godkänd som en Volvo
på varje enskild komponent i systemet.
Originaldel. Ofta låter vi någon av världens främsta
leverantörer tillverka delen enligt Volvos stränga
STÖTDÄMPARE , FJÄDR AR , L ÄNK AR OCH
specifikationer och inom Volvos extremt noggranna
BUSSNINGAR .
toleranser. Även om någon annan tillverkare hävdar
Beroende på körsträcka, användning, körsätt m m,
att deras delar är likvärdiga, så är det ingen garanti
kan vissa delar i hjulupphängningssystemet behöva
för att dessa fungerar perfekt i en Volvo. Bara Volvo
bytas ut och förnyas under bilens livstid. Enda möjligheten
har receptet för hur delarna skall fungera i systemet.
för dig att vara helt säker på att delarna samverkar
på det vis du förväntar dig, är då att välja Volvo Original.
Stötdämparna är en integrerad del i hjulupphängningen och mycket av bilens väggrepp och vägegenskaper bestäms av hur stor dämpkraften är när
stötdämparna trycks ihop respektive dras isär. Stötdämparnas rörelse måste i sin tur balanseras med
fjädrarnas hårdhet och karaktär.
De leder och länkarmar som är kopplade
till karossen för att kontrollera hjulens rörelser