målsmans intyg - Vinterfestivalen

Intyg för minderårig.
För dig som ska på vinterfestivalen2015 och är under 18
Din sin/dotter har anmält sig till Vinterfestivalen2015, en skidresa till Björnrike,
Vemdalen. För att personer som inte ännu fyllt 18 år ska få följa med på resan kräver
vi målsmans godkännande. Detta intyg skall antingen skickas in till oss (instruktioner
finns på vinterfestivalen2015.se/under-18)
Härmed intygas att nedanstående minderårig person har tillåtelse att på egen hand
åka på Vinterfestivalen2015. Jag är införstådd med de förpliktelser detta innebär. Jag
har även tagit del av de allmänna resevillkoren som finns att läsa på:
http://www.vinterfestivalen2015.se/faq
Resenärens namn:___________________________________________
Resenärens personnummer: ___________________________________
Målsmans underskrift: ________________________________________
Målsmans namnförtydligare: ___________________________________
Ort och Datum:______________________________________________
Tel. nummer: _______________________________________________
JOS Event AB 556900-1968
[email protected]