Narkotika på krogen

Nyheter
FREDAG 1 FEBRUARI 2013
Tipsa Ålandstidningen! epost: [email protected], tipstelefon dygnet runt 15000
Air Åland stäms
av tidigare samarbetspartner
Air Åland stäms på drygt
80.000 euro av ett företag
som hanterat markservicen
på Vanda flygplats för Air
Ålands räkning.
Summan motsvarar en
obetald räkning och skadestånd för att Air Åland inte
iakttog uppsägningstiden
när flygtrafiken lades ner.
TINGSRÄTTEN Företaget som
Föreläsaren Daniel Muller från organisationen STAD i Sverige berättar om de vanligaste drogerna på krogen. STAD är ett programområde inom Centrum för
psykiatriforskning Stockholm (CPF) som studerar, prövar och utvecklar preventiva insatser inom alkohol- och drogområdet.
FOTO: BENI KÖHLER
Ovanligt att bli
drogad på krogen
Just nu hålls en kurs i ansvarsfull alkoholservering för restaurangpersonal på Åland,
där deltagarna bland annat
får lära sig att känna igen en
drogpåverkad person.
– Kom ihåg att väldigt få
personer blir drogade ofrivilligt. Färre än man tror, säger
föreläsaren Daniel Muller från
Stockholm.
SOCIALT Under lektionen ”Narkotika på krogen” lyfter föreläsaren
Daniel Muller fram olika symptom på drogpåverkan och förklarar hur personalen snabbt känner igen dem.
– Ofta handlar det om personer som tar droger regelbundet.
Spetsade drinkar är väldigt ovanligt. Nio av tio människor som
påstår sig att ha blivit drogade är
bara väldigt fulla. Kanske har de
ätit dåligt eller är ovanligt stressade och därmed mer lättpåverkade.
Han menar att det är mycket
skriverier kring spetsade drinkar,
men att antalet bevisade fall är
väldigt få.
– Droger är dyrt och inte så
många personer vill slösa 500
kronor på någon snubbe bara för
att jävlas med honom, säger han.
På Åland vittnar däremot restaurangpersonal att de sett
drinkdrogade gäster.
– De sätter ögondroppar i
Just nu pågår en kurs i ansvarsfull alkoholservering i hotell-och restaurangskolan. Restaurangpersonal får här lära sig hur man känner igen en
drogpåverkad person. Bakom kursen står socialvårdsbyrån på landskapsregeringen.
FOTO: BENI KÖHLER
drinkarna, säger en i föreläsningssalen.
– Detta är inget jag känner till,
säger Daniel Muller, som jobbar
med dessa frågor i Stockholm.
Tål mer sprit
Krogpersonal, som ofta möter
drogpåverkade personer i sitt yrke, måste bli bra på att känna
igen symptomen, fortsätter Muller.
– I Stockholm har vi även jobbat mycket med att se till att ingen av kroggästerna är beväpna-
de. För de som använder sig av
droger har i högre grad paranoida tankar och gillar därför att beväpna sig.
De vanligaste drogerna som
används både på Åland och i
Sverige är kokain, amfetamin,
cannabis och ecstacy. De tas oftast på toaletterna.
Krampande muskler, överaktivitet, muntorrhet, vidgade pupiller och kort stubin är vanliga
symptom efter att någon har tagit kokain.
– Man tål oftast även mycket
mer alkohol och eftersom ruset
bara varar i cirka 20 minuter brukar de bli mycket spring i dörrarna när de ska fylla på. Om du
därför ser en full person gå till toaletten och komma tillbaka spiknykter ska du bli misstänksam,
säger Muller.
– Du kan även be personen i
fråga ta ut händerna ur fickorna.
En kokainpåverkad öppnar och
stänger ofta ofrivilligt sina händer, slickar sig konstant runt
munnen och tar på sin näsa.
Samma symptom gäller även
amfetamin och ecstasy med den
stora skillnaden att en ecstasypåverkad person ofta är mer tillmötesgående på grund av alla
må-bra-hormoner i kroppen.
– Det får personerna att prata
mycket och bli glada på kort sikt.
Men på lång sikt bränner ecstacy
bort receptorerna i hjärnan och
gör många användare deprimerade, säger Muller och tillägger:
– Trenden just nu är att det är
smutsigt att knarka och inte så
glamoröst. Jag hoppas den håller
i sig.
Ålands landskapsregering står
bakom kursen i ansvarsfull alkoholservering som har hållits för
restaurangpersonal på Åland i
veckan.
LIZ LINDVALL
[email protected]
tel:26642
stämmer Air Åland heter Maavoima Oy och är verksamt i
Vanda. Hösten 2011 köpte
Maavoima det företag som Air
Åland 2006 slutit kontrakt
med om markservicen på Vanda flygfält. Enligt Maavoima
godkände Air Åland överlåtelsen.
Sommaren 2012 lade Air
Åland ner flygtrafiken till Helsingfors. Maavoima skriver i
stämningsansökan att man inte fick någon information om
det i förväg. Maavoima fick intrycket att nedläggningen bara
var temporär. Men trafiken
har inte återupptagits.
Nu yrkar Maavoima på skadestånd för uteblivna intäkter
under kontraktets uppsägningstid på tre månader, totalt
60.000 euro plus ränta. Dessutom har Air Åland inte betalat
en faktura från november
2011, enligt Maavoima. Den
uppgår till 20.713 euro och
även detta belopp plus ränta
yrkas i stämningsansökan.
ANNA JAKOBSSON
[email protected]
tel: 26624
Air Åland stäms av ett företag
som hanterat markservicen på
Vanda flygplats för Air Ålands
räkning.
Thörnroos
fortsätter som
samarbetsminister
POLITIK Infrastrukturminister
Veronica Thörnroos (C) fortsätter som landskapsregeringens (LR) nordiska samarbetsminister. LR har beslutat att
lantrådet, vice lantrådet och
alla ministrar representerar LR
i Ålands delegation i Nordiska
rådet. (kö)