Verksamhetsberättelse2013 - Friskis&Svettis Huddinge

Verksamhetsberättelse
Styrelsen för IF Friskis och Svettis Huddinge avger följande verksamhetsberättelse
för tiden 2013-01-01 till 2013-12-31.
Styrelsens sammansättning:
Ordinarie ledamöter:
Tore Ceréus
Kenneth Mellander
Pierre Sjöö
Ulrika Örn
Mia Seldée
Suppleanter:
Ulf Östman
Magnus Danek
Erik Martinsson
Valberedningen:
Patrick Kjellberg
Eva Lothigius
Eva Malmsjö
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Styrelsen har under året sammanträtt vid 10 tillfällen, varav ett av dessa
kombinerades med en visionskonferens.
Vi har mellan mötestillfällena arbetat i tre mindre grupperingar kring följande frågor:
-Lokalfrågan, hur vill vi och kan vi utöka verksamheten?
-Marknadsföring, hur skall vi nå ut till Huddinges invånare för att få fler motionärer?
-Träningskort, vilken typ av kort för olika träning skall vi erbjuda våra motionärer?
Verksamheten
Med imponerande innehåll & attityd har rörelsen fortsatt att utvecklas, vi har fortsatt
bevaka och utvärdera nyheter och trender.
Under hela 2013 har vi firat vårat 30 års jubileum. Varje månad den 30:e har vi firat
med olika teman på vår träning, bla mixpass och uteträning. En mycket trevlig och
välordnad fest hölls för alla funktionärer och medlemmar i Folkets hus i maj.
Medlemsmässigt ligger vi ganska stabilt kring 4000. Vi hade 4016 medlemmar per
2013-12-31 jämfört med 4036 per 2012-12-31.
Organisation
Verksamheten har under året första halvåret bestått av vikarierande
verksamhetsledare Anette Kottulinsky (100%), funktionärscoach Linda Jaarnek
Holmes (50%) och Pia Bergh, visstidsanställd som receptionsansvarig (80%). Fr.o.m.
1 juni återgick Linda Jaarnek Holmes till sin ordinarie tjänst som verksamhetsledare.
Under andra halvåret bestod verksamheten av Linda Jaarnek Holmes (100 %), Emily
Ahlenius, verksamhetsassisten (100 %), Madeleine Westerlund (50 %) och Caroline
Svarvén (25 %), båda receptionister.
Styrelse
Strategisk organisation
Operativ organisation
Verksamhetsledare
(100%)
Receptionist (75%)
Receptionsvärdar
Verksamhetsassistent
(100%)
”Ideell” organisation
Ledare/Funktionärer
Funktionärerna
Drygt 100 funkisar har möjliggjort en verksamhet med ett brett och högkvalitativt
utbud. Vi började året med en gemensam kick-off för samtliga funktionärer och
avslutade året med en julavslutning i december. Däremellan hade vi en
inspirationsdag i februari för alla funktionärer, en utbildningsdag för våra värdar i
april och i november bar det iväg till Södertäljeföreningen på inspiration motsvarande
Svettisdagarna.
Vi har utbildat 4 nya ledare – 1 jympa och 3 spinning. Därutöver har vi plockat ut 3
till som utbildas under våren 2014, 2 jympa och 1 aerobic. Fem ledare har fortbildats
och tagit sig an ytterligare uppdrag i föreningen.
Träningen
Utöver vårt ordinarie utbud har vi genomfört specialaktiviteter såsom;
Vasaloppsspinning, barnjympa i Rådsparken, Träningens dag samt olika temapass.
Spinningen har genomgått en förändring i passupplägget och är ett rikstäckande
grepp. Förändringen har lett till en differentiering i passen, tidsbaserade distanspass
och olika typer av intervallpass.
Lokalen
Vi har investerat i ny skivstångsutrustning och nya högtalare till stora hallen.
Under hösten genomfördes en medlemsundersökning. Resultatet är positivt och är
ett mycket bra verktyg för oss att använda i vårt fortsatta arbete.
Kommunikation/marknadsföring
Vi har arbetat med egna sidor i Friskispressen och finns sedan 2013 att följa på
Instagram. På Facebook finns vi sedan 2012.
Vi har genomfört marknadsföringskampanjer i samarbete med de andra föreningarna
i Storstockholm och annonserat i Mitt I inför den 30:e varje månad då vi lyft fram
vårat 30 års-firande. Dessutom genomfördes Träningens Dag 19 oktober med ett
gediget program och gratis träning för nya besökare. Välbesökt och uppskattat. Tre
uppvärmningar har vi genomfört, inför Kvantumloppet, Balingsnäsloppet och
Hälsoloppet. I september fanns vi med i Sjödalsparken under seniorveckan.
Ekonomi
När det gäller ekonomin så hänvisar vi till årsredovisningen.
Framtiden
Att hålla balans i budget och verksamhet samtidigt som vi vill investera i
verksamheten är en stor utmaning. Vi kan inte nog betona vikten av att föreningens
resurser alltid måste utnyttjas på ett effektivt sätt för att skapa möjlighet att
utvecklas långsiktigt.
Vi har tagit fram en verksamhetsplan för kommande år som säkerställer att vi kan
behålla och förbättra kvalité, trivsel och funktionärsengagemang i vår förening.
För att tydliggöra vilka prioriteringar som är viktigast för föreningen just nu samt att
säkerställa att vi leder verksamheten i linje med de rekommendationer och
värderingar som finns gemensamt i organisationen kommer vi att fortsätta fokusera
på Friskis&Svettis kvalitetsarbete inom styrelsen.
Visionen är att föreningen skall vara det naturliga valet för den som vill träna i
Huddinge.
Tillgänglighet – alla ska känna sig välkomna
Roligt – träning ska vara glädjefylld och positiv
Ärlighet – föreningen ska präglas av ett ärligt engagemang
Nytänkande – vara öppen för impulser och ständigt utvecklas
Aktuellt – synas utåt
Styrelsen framför ett stort tack till våra anställda, funktionärer, värdar och ledare för
ert fantastiska engagemang i föreningen.
Vi ses på Friskcenter!!
Styrelsen och verksamheten