sfo-ansokan-om

Ansökan om medlemskap i
Sveriges Förenade Ordningsvakter
Sökandes uppgifter:
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer + Ort
Personnummer
Telefonnummer
Mobiltelefonnummer
E-postadress
Innehar förordnande
Polisområde
:
:
:
:
:
:
:
Ja
Nej
Med försäkring
Söker medlemskap som:
Utan försäkring
Aktiv medlem
Passiv medlem
Ordningsvakt under utbildning
Sökande godkänner att SFO använder uppgifterna för informationsspridning inom SFO och
för SFO medlemsregister
Vid ansökan av en förening tag kontakt med SFO kassör för detaljerade uppgifter mm.
Ort och datum:
Sökandes underskrift :
Ansökan i orginalutförande sänds till:
Sveriges Förenade Ordningsvakter
c/o
Åke Johansson
Öninge Hallegård
599 91 Ödeshög
Ansökan inkom till SFO
Ansökan godkänd/avslagen
Tilldelat medlemsnummer