Standsning og Parkering

Standsning og Parkering
Steder hvor parkering er forbudt, men ”standse er tilladt”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ved punkteret gul kantlinie
På hovedvej på kørebanen uden for tættere bebygget område
I opholds- og legeområde (parkering kun i afmærket båse)
I 2. Position (ved siden af et andet køretøj)
Så tæt på et andet køretøj, så det ikke kan køres væk fra stedet
Foran indkørsel, port o. lign
Nærmere end 30 m. fra en jernbaneoverskæring
Steder hvor du ikke må standse og derved heller ikke parkere ”standsning og parkering forbudt”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tættere end 3 meter fra siden af bilen, til en spærrelinie
Tættere end 5 meter fra en spærrelinies begyndelse
Tættere end 5 meter før en udmunding af cykelsti
Tættere end 5 meter før et fodgængerfelt, lige efter er standsning og parkering tilladt
Tættere end 10 meter fra et kryds og i krydset
Tættere end 12 meter før og efter et busstoppested
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
På jernbanespor
På fortov, så tvillingbarnevogn ikke kan komme forbi
På cykelsti
På motortrafikveje
På motorveje
På taxi holdeplads
På invalideplads
På broer over motorveje
På eller i nærheden af uoverskuelig bakketop
På midterrabat, helleanlæg og spærreflade
17.
18.
19.
20.
I eller ved uoverskuelige sving
I venstre side af vejen (dog ikke ensrettet veje og mindre befærdede veje)
I krybespor
I viadukt eller tunnel
21. Ved fuldt optrukket gul kantlinie
22. På en måde, så bilen dækker færdselstavler eller signaler
Læs dette godt igennem, så har du ikke fejl i netop dette ved prøven!!