FABER NYHEDSBREV MAJ 2012

FORRETNINGSBESTEMMELSER
MEDIEINFORMATION 2012
Amager
S
Gældende pr. 1. januar 2012
Til samtlige
Færdigmateriale modtages som:
• Pdf - Branchestandard
• Eps, ADS
• Tiff, jpg - såfremt selve billedet er hele annoncen
• QuarkXpress, med billeder, logoer m.m. vedhæftet.
• InDesign, med billeder, logoer m.m. vedhæftet.
• Publisher-dokumenter (.pub) modtages IKKE.
Fra følgende programmer:
• QuarkXpress (.qxd)
• Illustrator (.eps, .ai)
• Photoshop (.psd., .tiff, .eps)
• Acrobat (.pdf)
• InDesign (.indd)
Levering af færdigt annoncemateriale
Leveres som pdf.fil direkte til os eller via Ritzaus
Medienet. Tilmelding og vejledning forefindes på
www.medienet.net.
Annonceproduktion:
Avisannoncer skal produceres efter branchestandarden
i www.kankanikke.dk. Vigtigste enkelte punkt er, at pdf.
filen leveres i version 1.3. Vi påtager os intet ansvar for
udfaldet af forkert producerede annoncer.
I øvrigt henvises til enhver tid til ”Medieinformation
2012” (tekniske specifikationer) for Berlingske
Lokalaviser.
Produktionstillæg:
0,25 kr. pr. mm i tillæg ved produktion af annonce inkl.
max. 2 korrekturer.
*Opmåling/prisudregning på forlystelser,
rubrik, stilling og officielle.
Nævnte annoncetyper opmåles fra skillestreg til
skillestreg, dog beregnes 2 mm over og 2 mm
under annoncens øverste og nederste punkt
(ramme, hjørneprikker, luftramme eller lignende).
Der ydes ikke færdigmateriale godtgørelse.
Øvrige konditioner/forretningsbestemmelser:
Der henvises til enhver tid til ”Medieinformation
2012” (alm. betingelser) for Berlingske Lokalaviser.
Bestil evt. eksemplar af denne hos os.
PRISER
Tekstside
Forsidemoduler 3 x 15 mm
Forsidemoduler 2 x 65 mm
Side 3
Højreside
dinbydkk
Følg med i dit
Halloween:
magter er løs.Mørkets
/73
husstande
kattestigning står
ved magt
i Tårnby
Uge 42 . 19/10
lokalområde
- 25/10 2010
10
. 136. årgang
Et flertal i Tårn
by Kommun
albe
fastholder, at
borgerne kom styrelse
betale 36 mill
mer til at
ioner kr. mer
e i skat.
11,60
TÅRNBY: Trods
massiv kritik
fastholder
et flertal i Tårnb og udsigten til
dummebøde
kommer til
y Kommunalbe
r, så
at
styrelse, at
budgetforlig betale mere i skat i 2011.
borgerne
, der
Det er resulta
ellers fået afslag er indgået på rådhu
tet af det
set. Tårnby
fra sundh
Kommune
ikke forhol
har
de mig til, om eds- og indenrigsmin
isteriet. »Jeg
hvis vi ikke
nogen har
mere brug
sætter skatte
for pengene. vil
jehjem, på
n op, skal vi
Men
folkeskoler
og på dagins skære endnu mere på
Henrik Zimin
titutio
pleo
ner,«
(S).
Tårnb
siger
seneste år
og skal derfor y Kommune har sænke borgmester
Alligvel er
Zimino ærger ikke bøde for hele skattet skatten de
tale en straf
lig: »Jeg beklag
stigningen.
til
er, at borger
reducere omkosregeringen på trods
ne skal beaf, at
tningerne
til administrativi har vist evne til at
VESTAMAGER:
on.«
Der
militært øvelse er ikke længere adgan
sterræn. Miljøm
g forbudt til
de naturo
inister Karen
Ellemann klippe mråder på Vestam
ager, som tidlige
de snoren
til det 2.000
re har været
Medbring selv
Hørby Alle 11,
hektar store
anvendt som
drikkevarer,
2770 Kastrup
område. /4
eller
snacks, kager,
lys, blomste
1.115,00
3.200,00
Grøn adgang
. Ministerens
klip til Vestama
ger
LUNDS SELSKABSLO
KALER
Tlf. 32 50 38
02
r
bordpynt m.m.
Rekvirer brochur
e
Side 5-7-9
Side 11
Årets bolig:
Debat: BehovDrømmehuset i Kastru
p. /34
Sport: I top for flere penge til torv.
/36
3 på verden
Navne: Margre
srangl
the Vestagers isten. /70
favorit. /88
Bladet
FOTO: MICHAEL
PALDAN.
ANNONCEMATERIALE
Politik. Liste
T-fo
Bordelchikan rmand har fået nok.
/2
e. Beboere
mangler hjæ
lp. /8
16,50
TOTAL ARRA
NGEMENT
7 �mer incl.
I alt pr. couv.lokaleleje.
695,-
Kulturhuse
t
tak til alle Islands Brygge og
musikere,
Klub Geyse
som var
frivillige
r siger
med til at
og publikumm
skabe en
er,
fantastisk
Klub Geyse
festival.
r var støtte
t af
Amager Vest
Lokaludval
g.
www.koben
Granny 600
7 gear, lås, styrlås,
læderhåndtag,
brooks-sadel, antipunk
baglygte, db. støttebe t. dæk,
Farve: Creme white. n.
variere. Før pris 4399.-Kurven kan
15,95
Tårnby afdeli
ng
TLF: 3211 6000
Tårnby Sundh
edshus
Kamillevej
2770 Tårnby4,1
DANMA
RKS BIL
LIGSTE
havnstandl
aegecenter.
dk
14,40
Se flere tilbud på
r.dk
www.alex-cykle
12,90
FGUFS‚STGFSJF!
J!NJOJ[PP[JUZ
2.999.-
SPAR
AL EX CY
KL ER 1400.-
¦!!Tups!ufhof0gpup!l
.!wjoe!hbwflpsu! polvssfodf!bg!eju!l¿mfezs
gps!ls/!21/111-.
TF!NFHF
¦!!Ufnbbgufo!pn!qf
U!NFSF
.!TJETUF!DIBODF mtezs!potebh!e/!31021
!
!.!ujmnfme!ejh!j!c
XXX/[ Q‚!
vujllfo/
PP[JUZ/
¦!Tupsu!upswfnbslfe!
EL
nfe!ujmcfiÀs!ujm!g
vhm!ph!hobwfs
HJEMMESIDE
Bagside
Vor hjemmeside - dinby.dk - er mødestedet for
byens borgere og virksomheder - på Internettet.
Den lokale informations- og kommunikationsportal. Hver time, hver dag, hele døgnet rundt.
Forlystelser*
Rubrik*
Officielle*
12,90
Kontakt os for nærmere information og priser.
Farvetillæg
1.500,00
4-farvetillæg
4.500,00
Alle taler om
Motormarked
WEB.TILLÆG/E-PAPER & MILJØTILLÆG
Alle annoncer pålægges et web.tillæg pr. annonce,
som dækker online-visning i vores E-paperavis.
Alle annoncer pålægges et miljøtillæg på 3 øre pr.
annoncemm.. Miljøtillægget bruges bl.a. til dækning af udgifter til håndtering af spildevand og
kemikalierester i trykprocessen m.v..
BETALINGSBETINGELSER
Stillinger*
DanBolig Niels
Hald Amage
Øresundsvej
124
2300 Københ
avn
Tlf.: 3234 0400 S
t
Få har det store
overblik.
Vælg en mægl
er,
der er forbe
redt
til mindste detaljned
e.
danbolig.dk/ove
rblik
r Strand
TRÆN
FREM TIL 1. GRATIS
DECEMBER!
se nærmer
°FOT!¯HUF!EZS
FIBOEFM
WFTUBNBHF
SDFOUSFU
VHBOEBWFK!222!.
XXX/NJO
www.form
e på
ogfitness.
Gælder ved
nu
køb af følge
nde medl
PBS, 6 og
12 mdr. konta emskab
nt
Besti
l en gratis
og uforpligten
de
prøvetime
på:
TLF. 32 59
47 49
Form & Fitne
ss - Et rart
sted at træne
FORM
Frankrigsga& FITNESS
des Svøm
Frankrigsga
de 35 - 2300 mehal
København
S
SAMANNONCERING
2770
11,60
Solgt!
12,35
Amager | Frankrigsgade 14, 3.
Andelsbolig. Hyggelig
og ind�ytningsklar lejlighed, fra
entreen er der adgang til åbent
køkken og stue med loft til kip.
K n m p d
59
2
3
Bjerregaard
Ja
1889
Når din ande
lsbolig skal sælge
s!
11,60
Ring tlf.
32 97 14 00
& Co.
12,90
.
Web.tillæg for tekstsideannoncer
50,00
Web.tillæg for rubrikannoncer
25,00
Miljøtillæg (3 øre pr. mm.)
0,03
TEKNISKE OPLYSNINGER
Oplag
74.595
Udgivelsesdag
Tirsdag
6 x 365 mm
Spaltebredde
2300
18,50
J[PP[JUZ/EL
WEB.TILLÆG/E-PAPER & MILJØTILLÆG
Annonceformat
Fakturadato + 8 dage.
Forbehold for krav om forudbetaling.
Rabatter bortfalder ved misligeholdelse.
Morarenter 1,5% pr. måned.
DanBolig Niels
Hald Amage
Sundbyvester
r
2300 Københ Plads 2
avn
Tlf.: 3259 1407 S
boligmarkede
AMAG ERFÆ
MAN-FRE LLEDVEJ 21-23, TLF.
8.00-17.30
& LØRDAG 32 57 22 70
10.00-14.00
Repro/sats
Trykkeri
Distribution
41 mm
Berlingske PrePress
Trykkompagniet
Dansk DistributionsCenter
DEADLINES
Kontakt os for ønske om annoncering i flere af vores
medier.
2791
Korrekturannoncer
Tekstsideannoncer
Amager
Bladet
Amagerbrogade 54/Ebertsgade 2, 2300 København S
Tlf. 32 54 21 10 • Fax 32 54 15 70 • dinby.dk/amager
Annoncer: [email protected] • Redaktionen: [email protected]
Privatannoncer
Torsdag kl. 12
Fredag kl. 12
Torsdag kl. 12
Alle priserne er excl. moms. Annoncer der måler 310 mm eller derover faktureres til 365 mm.
Minimums mål er 30 mm. Forbehold for fejl og ændringer. Prislisten er gældende til ny udkommer.