Vanhuuseläke Veritaksesta 2015

2015
Vanhuuseläke Veritaksesta
Tämän esitteen sisältö koskee sinua, jos jäät eläkkeelle
ennen vuoden 2016 loppua. Muussa tapauksessa sinun
kannattaa tutustua tulevaan eläkeuudistukseen
osoitteessa www.veritas.fi/elakeuudistus.
Voit täyttää ja tulostaa hakemuslomakkeen
verkkosivuillamme osoitteessa www.veritas.fi tai
tilata sen puhelimitse eläkeneuvonnastamme, puh.
010 195 623*). Hakemus kannattaa postittaa suoraan
osoitteeseen
Veritas Eläkevakuutus
Tunnus 5016380
00003 VASTAUSLÄHETYS
Postimaksua ei tarvitse maksaa, jos käyttää tätä osoitetta.
Vanhuuseläkettä voi hakea myös sähköisesti osoitteessa
www.tyoelake.fi.
Kun haluat jäädä vanhuuseläkkeelle
Voit siirtyä vanhuuseläkkeelle milloin tahansa 63 ja 68
vuoden iän välillä. Jos olet työsuhteessa ja haluat jäädä
vanhuuseläkkeelle ennen kuin olet täyttänyt 68 vuotta,
edellyttää eläkkeen saaminen työsuhteen päättymistä.
68 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden
alusta alkaen työsuhdetta ei enää tarvitse päättää
vanhuuseläkkeen saamiseksi. Muita ehtoja eläkkeen
saamiselle ei ole.
Vanhuuseläkettä kannattaa hakea noin kuukautta
ennen eläkkeelle siirtymistä. Jos jäät eläkkeelle
työsuhteesta, pyydämme työnantajaltasi tarvittavat
palkkatiedot eläkkeen määrän laskemista varten.
Eläkkeessä otetaan huomioon kaikki ansiot eläkkeen
alkamiseen saakka.
Eläkkeesi voi alkaa aikaisintaan eläkeiän täyttämistä
seuraavan kuukauden alusta ja se maksetaan aina
kokonaisilta kuukausilta. Takautuvasti eläke voidaan
myöntään enimmillään kolmen kuukauden ajalta, jos
työsuhde tai yrittäjätoiminta on päättynyt ennen tätä.
Samalla lomakkeella voit hakea kaikkia samanaikaisesti alkavia eläkkeitä eli esimerkiksi sekä julkisen ja
yksityisen alan eläkettä että kansaneläkettä. Ulkomailla
ansaittuja työeläkkeitä voit hakea merkitsemällä
hakemukseen tiedot työstä tai asumisesta ulkomailla ja
liittämällä siihen ns. U-liitteen. Ulkomailla työskennelleen
kannattaa jättää hakemuksensa noin puoli vuotta ennen
eläkkeen alkamista.
Eläkkeen määrä perustuu ansioihin
Vanhuuseläkkeen määrä perustuu työhistoriasi aikana
saamiisi ansioihin ja yrittäjätoimintasi YEL-työtuloon.
Vuoden 2004 loppuun mennessä ansaittu vanhuuseläke
lasketaan tuolloin voimassa olleilla säännöillä siten, että
palkasta tai YEL-työtulosta karttuu eläkettä
• 23–59-vuotiailla 1,5 prosenttia
• 60–65-vuotiailla 2,5 prosenttia.
Vuodesta 2005 alkaen eläkettä karttuu kunkin vuoden
palkasta tai YEL-työtulosta
• 18–52-vuotiailla 1,5 prosenttia
• 53–62-vuotiailla 1,9 prosenttia
• 63–68-vuotiailla 4,5 prosenttia.
Lisäksi eläkettä kertyy myös eräiltä palkattomilta kausilta,
joilta on maksettu työansioon perustuvaa etuutta kuten
sairauspäivärahaa. Pyydämme tarvittavat tiedot etuuden
maksajalta.
Vanhuuseläkkeesi arvioidun määrän näet omalta
työeläkeotteeltasi osoitteessa www.tyoelakeote.fi.
Pääset kirjautumaan palveluun omilla pankkitunnuksillasi.
Tapaturma- tai liikennevakuutuskorvaukset tai
yrittäjällä maksamattomat YEL-vakuutusmaksut saattavat
pienentää vanhuuseläkkeen määrää.
Käännä!
Vanhuuseläke
Elinaikakertoimella eläkettä riittää
koko elinajaksi
Vanhuuseläkkeesi määrään vaikuttaa myös
elinaikakerroin. Elinaikakertoimen avulla kuukausittain
maksettavan eläkkeen määrä sopeutetaan
suomalaisten odotettavissa olevaan elinaikaan.
Jos elinaika pitenee, kuukausieläkkeen määrää on
pienennettävä, jotta eläkettä riittää maksettavaksi
koko elinajaksi.
Työskentely eläkkeellä
Eläkkeellä ollessasi voit solmia uuden, aikaisemmasta
poikkevan työsopimuksen ja työskennellä tämän
vaikuttamatta eläkkeeseesi. Sen sijaan muihin etuuksiin
kuten Kelan maksamaan asumistukeen työskentely
eläkkeellä saattaa vaikuttaa.
Jos olet yrittäjä, sinun ei tarvitse päättää yrittäjätoimintaasi saadaksesi vanhuuseläkettä. Riittää, että
olet vähintään 63-vuotias. YEL-vakuutuksesi päätetään
automaattisesti eläkkeen alkaessa, mutta voit kasvattaa
eläkettäsi ottamalla vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen.
Työskentelystä eläkkeen rinnalla karttuu eläkettä
1,5 prosenttia vuodessa, kun normaalisti työskentely
63–68-vuotiaana kasvattaa eläkettä 4,5 prosenttia
ansioista vuodessa. Vanhuuseläkkeellä kertyneen
eläkkeen voi hakea maksuun 68 vuoden iässä.
Lykätty vanhuuseläke
Voit halutessasi lykätä vanhuuseläkkeelle siirtymistä
yli 68 vuoden iän. Tällöin kertyneen eläkkeen määrää
korotetaan 0,4 prosentilla kutakin lykkäyskuukautta
kohti. Työsuhdetta ei tarvitse päättää lykätyn
vanhuuseläkkeen saamiseksi. Työskentelystä yli
68-vuotiaana ei kuitenkaan kartu sinulle enää
lisää eläkettä.
Jos myönnämme eläkkeen takautuvasti, maksamme
ensimmäisen maksuerän mahdollisimman pian eläkepäätöksen saatuasi. Ilmoitamme takautuvan eläkkeen
maksamisesta sinulle kirjeitse.
Vanhuuseläke on veronalaista tuloa
Kun olet saanut eläkepäätöksesi, pyydä verotoimistosta
mahdollisimman pian ennakonpidätysprosentti eläkettä
varten. Veroprosenttia varten tarvitset tiedot vanhuuseläkkeesi määrästä ja muista tuloistasi. Verottaja lähettää
pyynnöstäsi eläkeveroprosenttisi suoraan meille.
Kansaneläke täydentää pientä työeläkettä
Jos 63 vuoden ikään mennessä ansaitsemasi työeläkkeen
määrä jää alle 1 315,88 euron (yksin asuva) tai 1 172,05
euron (avio- tai avoliitossa oleva), voit saada vanhuuseläkettä myös Kelasta kansaneläkkeenä.
Kansaneläkelain mukainen vanhuuseläkeikä on 65
vuotta, ja varhennetun vanhuuseläkkeen voi saada
63 vuoden iästä lähtien. Varhennusvähennys on 0,4
prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolla hakijan ikä alittaa
65 vuotta.
Voit hakea kansaneläkettä samalla lomakkeella
kuin Veritaksesta maksettavaa työeläkettä. Lisätietoja
kansaneläkkeestä saat osoitteesta www.kela.fi.
Jos sinulla on kysyttävää vanhuuseläkkeestä, ota
yhteyttä eläkeneuvontaamme puh. 010 195 623*) tai
sähköpostitse [email protected]
*) Veritaksen 01019-alkuisiin palvelunumeroihin soittaminen
ja jonottaminen maksaa kotimaasta soitettaessa:
• kiinteästä liittymästä paikallisverkkomaksun mukaisen hinnan
• matkapuhelinliittymästä matkapuhelinmaksun.
Eläke on nostettavissa kuukauden
ensimmäisenä pankkipäivänä
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
PL 133 (Olavintie 2), 20101 Turku
Puhelin 010 55 010
Faksi
010 5501 690
[email protected]
www.veritas.fi
Y-tunnus
0141187-2
609s/12/2014
Maksamme vanhuuseläkettä kerran kuukaudessa, aina
kuukauden ensimmäisenä pankkien aukiolopäivänä.