AUTISME LANGAGERSKOLEN ADHD Ved Langagerskolen er der

Forskningsenheden Seksualitetsstudier
Sex optager os i høj grad. Det ses i reklamebilleder, tv-serier, selvhjælpssexologiens succes,
pornografiske romaner i supermarkedet, debatter om ny-puritanisme versus pornoficering, og
intens medieomtale af sager om incest og pædofili etc. Sex fylder i dag i mediebilledet, i vores
hverdag, i kulturen – måske mere end nogensinde før, eller måske bare på mere eksplicitte
måder.
Den store opmærksomhed, seksualiteten får i vores kultur, synes ikke i tilstrækkelig grad at
være imødegået og modgået, undersøgt og kritiseret inden for universitetsverdenens forskning. Med forskningsenheden Seksualitetsstudier ønsker vi at have fokus på kulturens forhold
til seksualitet og på seksualitetens liv i kulturen. Denne enhed er således tænkt som et humanistisk alternativ til den sundheds- og samfundsfaglige forskning på området.
Det er vores overbevisning, at seksualiteten og det seksuelle begær yder en vidtrækkende indflydelse på vores selvopfattelse og sociale bånd, på vores kultur og vores institutioner, i en
sådan grad at forskning og undervisning heri burde stå mere centralt. Det er således ambitionen med Seksualitetsstudier at bidrage til et øget universitært fokus på seksualiteten. Til trods
for at forskningsenheden har sit udgangspunkt inden for humaniora, vil et væsentligt mål for
enheden bestå i at samle den humanistiske, sundhedsfaglige og sociologiske forskning inden
for seksualitet i et tværfakultært samarbejde. Seksualiteten er i kroppen, i samfundet, i kulturen, og den er formet af disse – et sådan samarbejde er med andre ord uomgængeligt i forsøget på at begribe seksualiteten.
Seksualiteten kan potentielt indvirke på alt, hvad vi har med at gøre, og vi ønsker at undersøge, hvad det seksuelle begær retter sig mod, og hvordan seksualiteten indvirker på vores krop,
praksisser, ritualer, institutioner og kulturer. Begær er omskifteligt, og det vil gruppens genstandsfelt også være, da et sådan felt vil være udgjort af de genstande, der kommer under
seksualitetens indflydelse. Seksualitetsstudier vil derfor beskæftige sig med, hvordan seksualiteten både eksplicit og implicit spiller ind i eller med i kulturens produkter.
Gruppen vil se på seksualiteten i dens historiske kontekst i et forsøg på at forstå de transformationer af forståelsen af seksualitet, kærlighed og køn, der er sket på tværs af tid. Emner for
gruppen kan således bestå af synkrone, historiske nedslag som middelalderens høviske kærlighedsbegreb, manierismens erotiserede ornamenter, rokokoens pikante malerier og perverterede hofkultur, erotiske utopier i det 20. århundredes avantgarde-bevægelser, eller analyser af
samtidens internetsex. Men gruppen beskæftiger sig også med emner i et diakront perspektiv,
som fx skiftende opfattelser af barnets seksualitet over tid, af den modne kvindes seksuelle
attraktion eller betydningen af skiftet fra kærlighedsbreve på papir til kurtisering via de digitale
medier.
1
Gruppen består pt. af:
Camilla Skovbjerg Paldam, Lektor, Ph.d., kunsthistorie
Chris Askholt Hammeken, Ph.d.-studerende, Kunsthistorie
Jakob Rosendal, Ph.d.-studerende, Kunsthistorie
Kamma Overgaard Hansen, Ph.d.-studerende, Kunsthistorie
Lisa Lindskov Knudsen, cand.mag., Kunsthistorie
Poul Bjergegaard, Ph.d.-studerende, Litteraturhistorie
Susan Yi Sencindiver, Ph.d., Medievidenskab
Tanja Poulsen, Ph.d.-studerende, Litteraturhistorie
2