Svendborg Gymnasium

”Når sexlivets krydderi må undværes”
Hvordan inddrages fund fra et studie af patienter og partner´ oplevelser af
sexlivets forandringer efter operation i en klinisk praksis, hvor patient og
pårørendeinddragelse er i front?
Anette Højer Mikkelsen
Specialist i sexologisk rådgivning
Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur.
Klinik Kvinde- Barn og Urinvejskirurgi
Program
•
•
•
•
•
Baggrund for studiet
Fokus i studiet
Metode
Fund
Inddragelse af fund i sexologisk rådgivning
Baggrund
•
Seksualitet og sexliv er en vigtig del af menneskers
oplevelse af identitet og selvværdsfølelse og er tæt
forbundet med livskvalitet
(Agger 2002, Graugaard 2006)
•
Sygdomme og forskellige behandlingsformer påvirker
seksualitet og sexlivet og at vi som sundhedsprofessionelle
er forpligtet til at hjælpe patienter med seksuelle
problemstillinger
(Graugaard 2006)
Baggrund
Prostatacancer: ca. 4400 diagnosticeres årligt i DK
(NORDCAN 2014)
Operation: op til 60 – 80% nedsat/manglende evne til
erektion, afhænger af +nervebevarende/-nervebevarende
(Dansk Urologisk Selskab 2005)
Blærecancer: ca. 1400 mænd diagnosticeres årligt i DK
(NORDCAN 2014)
Operation: op til 90% nedsat/manglende evne til erektion
(Dansk Urologisk Selskab 2005)
Studiets fokus
At undersøge
• Hvordan oplever mænd og deres partner at erektil
dysfunktion påvirker seksualitet og sexliv, og hvilken
betydning har det for den enkelte og parforholdet?
Metode
•
•
•
Kvalitativt studie
Semistruktureret interviews (Steiner Kvale)
Analyse og fortolkning (Paul Ricoeur)
Fund mænd
•
•
•
•
•
•
•
•
Ændret body image
Ændret identitetsopfattelse
Tabubelagt emne
Nedsat seksuel tilfredsstillelse og savner nydelsen af at
kunne tilfredsstille sin partner ved samleje
Nedsat lyst til og interesse for sex
Savner mulighed for spontan sex
Føler sig hæmmet i forhold til at tage initiativ til sex og
være den aktive i sexakten
Føler sig hæmmet i forhold til at vise sin kærlighed
Fund kvinder
•
•
•
Samme lyst, men viser det ikke
Tilfredsstillelse afhænger af måden kvinden får orgasme
på, men savner samleje
Bedre sexliv da kærtegn og berøringer kommer i fokus
Sexologisk anamnese – ”skabelon”
•
•
•
•
Afdække:
Fysiologiske, psykologiske, parforholdsmæssige sider af
problemet hos begge parter
Hvordan tidligere, hvordan aktuelt
Danner afsæt for den videre behandling og rådgivning
Sexologisk anamnese –”skabelon”
•
•
•
•
•
Fysiologisk: seksuelle funktion, habitus i øvrigt
Psykologisk: lyst til sex, hvilken grad det seksuelle problem
påvirker selvopfattelsen
Parforhold: sexlivet, hverdagsliv, kærtegn/kys,
kommunikation, tab og savn af tidligere sexliv
Bekymringer hvis problemet ikke løses?
Forventninger til rådgivningsforløb
Sexologisk anamnese giver et billede af
•
•
•
•
•
Partnernes ressourcer
Parforholdets kvalitet
Problemstillingens karakter
Parternes engagement i at løse problemstillingen. Fælles
om at løse problemet selv om det mest ”hører til” den ene
part
Vurdere egne kompetencer og herefter rådgivningsforløb
indeholdende behandling (medicinsk behandling, seksuelle
hjælpemidler) og eventuelt interventioner med henblik på
at bedre parforholdet
Referencer
•
Agger, Niels Peter (2002). Seksualitet. I: Mennesker med Kræft – sygepleje i et
tværfagligt perspektiv. (red) Esbensen, Bente Appel. Munksgaard Danmark, København.
•
Graugaard, Christian, Bo Møhl og Preben Hertoft (2006). Krop, sygdom og seksualitet. I:
Krop, sygdom & seksualitet. (red) Graugaard, Christian, Bo Møhl, Preben Hertoft.
Forfatterne og Hans Reitzels Forlag.
•
Dansk Urologisk Selskab (2005) Prostatacancerbetænkningen
•
Dansk Blærecancergruppe (2010) National guidelines for behandling af blæretumorer i
Danmark.
•
http://www.cancer.dk/prostatakraeft/statistik-prostatakraeft/
Tak for jeres opmærksomhed
Anette Højer Mikkelsen
Specialist i sexologisk rådgivning
Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur.
Klinik Kvinde- Barn og Urinvejskirurgi.
[email protected]