report - Kaeser Kompressorer A/S

Journalen til produktionsvirksomheder
report
2/15
Vi samler
trådene
Paraply og solafskærmning
Et spørgsmål om etikette(r)
Lev og lad leve
I den springende
hests tegn
Tekstilcoating i
Mönchengladbach
Båndvæveri på
det traditionelle hjemsted
Bæredygtighed for
feinschmeckere
Værktøj af mærket Pferd fra
Marienheide
report
Indhold
report
Udgave 2/15
Leder
3
Leder
4
Tekstilindustri 4.0 i Milano
Kaeser Kompressoren på ITMA 2015
6
Paraply og solafskærmning
Tekstilcoating i Mönchengladbach
9
Et spørgsmål om etikette(r)
Båndvæveri på det traditionelle hjemsted
12
Alt fra samme kilde
Brødrene Mehler i Tirschenreuth:
Klædemagere i mere end 370 år
4-5
6-8
16
Lev og lad leve
Bæredygtighed for feinschmeckere
19
I den springende hests tegn
Fra Rauher Berg ud i verdenen
22
Kompakt og økonomisk
Køletørrer af serien TE med innovativt varmevekslersystem
23
Rengøringsduo til byggepladsen
Den nye målestok i 8 m3-klassen: Mobilair 81/82
19-21
Kolofon:
Udgiver:
KAESER KOMPRESSOREN SE, 96450 Coburg, Deutschland, Carl-Kaeser-Str. 26
Tlf. +49 9561 640-0, Fax +49 9561 640-130, www.kaeser.com
Redaktion:
KAESER KOMPRESSOREN SE
Fotograf:
Marcel Hunger
Tryk:
Schneider Printmedien GmbH, Weidhausen
Redaktionen påtager sin intet ansvar for manuskripter og fotos, der indsendes uopfordret.
Eftertryk, også i uddrag, er kun tilladt med skriftlig tilladelse.
KAESER KOMPRESSOREN SE – Postfach 21 43 – 96410 Coburg
Tlf. +49 9561 640-0 – Fax +49 9561 640-130, www.kaeser.com – E-mail: [email protected]
2
Report 2/15 – www.kaeser.com
Lars Heine Pedersen
Adm. direktør
Kunsten ved bæredygtig innovation
Fra den 12. til den 19. november 2015 mødes den globale tekstil- og beklædningsindustri for syttende gang
til verdensmessen for tekstilmaskinindustrien ITMA,
denne gang på den nye Milano-messe.
Den arrangerende organisation CEMATEX har givet
messen mottoet “Kunsten ved bæredygtig innovation”
og har udlovet en tilsvarende pris. Bæredygtighed
betyder i denne sammenhæng forstærket fokus på at
undgå direkte miljøbelastninger: markant nedbringelse af affaldsmængden, øget genbrug og en drastisk
reduktion af ressourceforbruget, herunder forbruget
af vand og strøm, skal være nøglekvalifikationer hos
fremtidssikrede tekstil- og beklædningsproducenter. Og
da branchen fortsat anvender luftdysevævemaskiner i
stadigt større omfang, spiller energieffektivitet, tilgængelighed og lang levetid ligeledes en afgørende rolle for
trykluftsforsyningen, når det drejer sig om bæredygtighed.
Bæredygtige nyskabelser forudsætter også inden for
dette område en digitalisering af industrien, stikordet
er: Industry 4.0. Fremtidens tekstilindustri vil være tæt
netopkoblet: Maskiner og anlæg med højspecialiserede
sensorer og aktuatorer, integrerede mikroprocessorer
og kommunikationsadresser (Internet of Things, IoT) vil
være indbyrdes forbundet, ligesom de vil være forbundet med databaser og servere med stor ydelse over
internettet.
Derfor viser KAESER KOMPRESSOREN på ITMA
fremtiden for den integrerede trykluftsforsyning som
for eksempel i form af den nye maskinoverlappende
(og med nettilslutning) styring Sigma Air Manager 2 og
Sigma netværksnøgleteknologi Industry 4.0.
For kun netopkoblede systemer muliggør forebyggende vedligeholdelse (predictive maintenance) og
undgår ikke kun omkostningskrævende nedetid uden
for planen, men minimerer også takket være bedre
planlægningsmulighed omkostningerne til service og
vedligeholdelse.
Derudover giver de mulighed for kontinuerligt at optimere energieffektiviteten i den samlede trykluftsforsyning
på grundlag af den permanente registrering og analyse
af alle driftsdata og energiforbrugsværdier.
På denne måde byder netop den uundværlige trykluftsforsyning takket være forebyggende vedligeholdelse og
kontinuerlig effektivitetsoptimering på vigtige innovationer med betydning for bæredygtigheden og konkurrenceevnen inden for tekstilindustrien.
Vi glæder os til dit besøg
hal 6, stand H6-G122
Report 2/15 – www.kaeser.com
3
report
Indhold
report
Udgave 2/15
Leder
3
Leder
4
Tekstilindustri 4.0 i Milano
Kaeser Kompressoren på ITMA 2015
6
Paraply og solafskærmning
Tekstilcoating i Mönchengladbach
9
Et spørgsmål om etikette(r)
Båndvæveri på det traditionelle hjemsted
12
Alt fra samme kilde
Brødrene Mehler i Tirschenreuth:
Klædemagere i mere end 370 år
4-5
6-8
16
Lev og lad leve
Bæredygtighed for feinschmeckere
19
I den springende hests tegn
Fra Rauher Berg ud i verdenen
22
Kompakt og økonomisk
Køletørrer af serien TE med innovativt varmevekslersystem
23
Rengøringsduo til byggepladsen
Den nye målestok i 8 m3-klassen: Mobilair 81/82
19-21
Kolofon:
Udgiver:
KAESER KOMPRESSOREN SE, 96450 Coburg, Deutschland, Carl-Kaeser-Str. 26
Tlf. +49 9561 640-0, Fax +49 9561 640-130, www.kaeser.com
Redaktion:
KAESER KOMPRESSOREN SE
Fotograf:
Marcel Hunger
Tryk:
Schneider Printmedien GmbH, Weidhausen
Redaktionen påtager sin intet ansvar for manuskripter og fotos, der indsendes uopfordret.
Eftertryk, også i uddrag, er kun tilladt med skriftlig tilladelse.
KAESER KOMPRESSOREN SE – Postfach 21 43 – 96410 Coburg
Tlf. +49 9561 640-0 – Fax +49 9561 640-130, www.kaeser.com – E-mail: [email protected]
2
Report 2/15 – www.kaeser.com
Lars Heine Pedersen
Adm. direktør
Kunsten ved bæredygtig innovation
Fra den 12. til den 19. november 2015 mødes den globale tekstil- og beklædningsindustri for syttende gang
til verdensmessen for tekstilmaskinindustrien ITMA,
denne gang på den nye Milano-messe.
Den arrangerende organisation CEMATEX har givet
messen mottoet “Kunsten ved bæredygtig innovation”
og har udlovet en tilsvarende pris. Bæredygtighed
betyder i denne sammenhæng forstærket fokus på at
undgå direkte miljøbelastninger: markant nedbringelse af affaldsmængden, øget genbrug og en drastisk
reduktion af ressourceforbruget, herunder forbruget
af vand og strøm, skal være nøglekvalifikationer hos
fremtidssikrede tekstil- og beklædningsproducenter. Og
da branchen fortsat anvender luftdysevævemaskiner i
stadigt større omfang, spiller energieffektivitet, tilgængelighed og lang levetid ligeledes en afgørende rolle for
trykluftsforsyningen, når det drejer sig om bæredygtighed.
Bæredygtige nyskabelser forudsætter også inden for
dette område en digitalisering af industrien, stikordet
er: Industry 4.0. Fremtidens tekstilindustri vil være tæt
netopkoblet: Maskiner og anlæg med højspecialiserede
sensorer og aktuatorer, integrerede mikroprocessorer
og kommunikationsadresser (Internet of Things, IoT) vil
være indbyrdes forbundet, ligesom de vil være forbundet med databaser og servere med stor ydelse over
internettet.
Derfor viser KAESER KOMPRESSOREN på ITMA
fremtiden for den integrerede trykluftsforsyning som
for eksempel i form af den nye maskinoverlappende
(og med nettilslutning) styring Sigma Air Manager 2 og
Sigma netværksnøgleteknologi Industry 4.0.
For kun netopkoblede systemer muliggør forebyggende vedligeholdelse (predictive maintenance) og
undgår ikke kun omkostningskrævende nedetid uden
for planen, men minimerer også takket være bedre
planlægningsmulighed omkostningerne til service og
vedligeholdelse.
Derudover giver de mulighed for kontinuerligt at optimere energieffektiviteten i den samlede trykluftsforsyning
på grundlag af den permanente registrering og analyse
af alle driftsdata og energiforbrugsværdier.
På denne måde byder netop den uundværlige trykluftsforsyning takket være forebyggende vedligeholdelse og
kontinuerlig effektivitetsoptimering på vigtige innovationer med betydning for bæredygtigheden og konkurrenceevnen inden for tekstilindustrien.
Vi glæder os til dit besøg
hal 6, stand H6-G122
Report 2/15 – www.kaeser.com
3
Kaeser Kompressoren på ITMA 2015
Tekstilindustri 4.0
Der var lang vej fra begyndelsen af tekstilindustrien til begyndelsen af den industrielle revolution, da Sir Richard Arkwright
i 1771 grundlagde sit spinderi i Cromford, Midtengland. Cromford stod dengang ved begyndelsen af en massiv udvidelse af
handelen med bomuld. Derfor blev Arkwrights “Cotton Mill” til
kimen for utallige industricentre for fremstilling af tekstil over
hele verden. De første spinderier blev dengang stadig drevet
med vandkraft. Denne opgave tilkommer i dag den moderne
trykluftteknik. Tingenes tekniske tilstand vises hvert fjerde år
på ITMA, tekstilteknikkens “verdensudstilling”. I år bliver Milano
skueplads for den industrielle tekstilfremstilling.
Alle tekstiltekniske anvendelser har
det tilfælles, at de er afhængige af en
pålidelig forsyning af lufttryk af høj
kvalitet og i store mængder. Samtidig
kommer det først og fremmest an på,
om trykluften er ren og tør, da den skal
transportere skudtrådene på moderne
luftdysevævemaskiner sikkert hen over
kædens bredde på cirka fire meter.
Denne fremgangsmåde gentages under fuld belastning 700 gange i minuttet
med en rasende fart af cirka 160 km/t.
Samspillet mellem mekanisk og pneumatisk præcision er lige så forvirrende
som fascinerende.
Kaeser Kompressoren
på ITMA
Over hele verden satser stadig flere
væverier, i stigende grad især i Asien,
stadig mere på luftdysevævemaskiner.
Selv om omkostningerne til behandling
af trykluften til at drive maskinerne med
ikke sjældent overstiger 85 procent af
systemomkostningerne. Målet med en
pålidelig forsyning af maskinerne med
en omkostningseffektiv trykluft er altså
ikke kun et interessant regneeksempel. Vejen mod målet viser også denne gang den stadig mere verdensomspændende trend “Internet of Things”
4
Report 2/15 – www.kaeser.com
(IoT), hvor også netopkoblingen af
trykluftsforsyningen i produktionsprocessen holder sit indtog i tekstilindustrien. Således er det kun en logisk
følge, når Kaeser Kompressoren på
dette års ITMA, (12. – 19. november
2015, Fiera Milano Rho, Milano, Italien, Hal 6, Stand H6-G122) tydeligt
lægger hovedvægten på temaet “Industry 4.0”.
Det forventes, at trykluftsforsyningen
til anvendelser med behov for store
ydelsesmængder, som for eksempel ved luftdysevævemaskinerne,
kommer til at stå i centrum. Kaeser
Kompressoren tager udfordringen op
ved at præsentere det nyeste oplag
af skruekompressorer-serien ESD
med styringen Sigma Control 2. Takket være de omfattende tilslutningsmuligheder kan de både integreres i
større stationer og i maskinoverlappende styringer som f.eks. Sigma Air
Manager.
Kunder, der lægger vægt på tørkomprimerende kompressorer, vil på
Kaesers stand i Milano finde anlæg
med luftkøling, der også er pålidelige under ekstreme klimatiske betingelser og producerer økonomisk
trykluft. Ved hjælp af den integrerede
i Milano
iHOC-rotationstørrer (ekstraudstyr) affugter de også yderst effektivt og virkningsfuldt.
Men også inden for de maskinoverlappende styringer sætter Kaeser Kompressoren nye standarder: Sigma Air
Manager (SAM 2) er med sin nye 3D-regulering i stand til at styre op til 16 kompressorer. Samtidig leverer den præcist
tilpassede dokumentationssoftware Sigma Air Control (Plus) data, der er lette
at registrere og viderebehandle for at
opnå krystalklare, gennemskuelige trykluftomkostninger.
Men Sigma Air Manager tilbyder endnu
mere: Den direkte tilslutning til Kaeser
Data Center giver mulighed ikke kun for
at optimere energieffektiviteten kontinuerligt, men også for forebyggende vedligeholdelse og dermed den bedst mulige
trykluftsforsyning.
Kort ITMA-historie
Den revolutionerende ide, der foresvævede medlemmerne af komiteen for
europæiske tekstilmaskinproducenter,
oprettet den 20. oktober 1952 (CEMATEX – Comité Européen des Constructeurs de Machines Textiles / European
Commitee of Textile Machinery Manufacturers), var at skabe en messeplads, der på ét sted kunne samle alle
produkter fra samtlige dets medlemmer.
Forud for dette havde der været det første forsøg på en international udstilling
af tekstilmaskiner i 1951 i Lille i Frankrig.
Til denne første tekstilmaskinudstilling
med et beskedent standareal på cirka
12.000 m² kom der cirka 280 udstillere.
Men det var kun begyndelsen: På den
første rigtige CEMATEX-ITMA fire år senere i 1955 i Bruxelles deltog allerede
453 udstillere, og udstillingsarealet blev
hurtigt fordoblet til i alt 20.000 m². Derefter har udstillingens succes ikke været
til at standse. ITMA har siden grundlæg-
gelsen fundet sted hvert 4 år på forskellige steder i Europa med et stadigt voksende antal udstillere og besøgende.
Den 17. ITMA finder sted fra den 12. til
den 19. november 2015. Milano kan nu
for første gang i 20 år igen hilse det internationale publikum velkommen.
Den nye Milano-messe har siden 2006
kunnet tilbyde det største udstillingsområde i verden med et areal på over
400.000 kvadratmeter. Med dens nye
høje udstillingshaller, der er forbundet
indbyrdes via en unik konstruktion af
“sejl” i en udførelse af glas og stål, er
den især velegnet til alle former for tekniske udstillinger. I de i alt otte uafhængige udstillingshaller (i alt 345.000 m²)
findes bl.a. 20 restauranter og 57 barer,
flere konferencesale, et auditorium, en
VIP-indgang, en helikopterlandeplads
og meget andet. Ved hjælp af rullende
fortove kommer man hurtigt de 1,3 km
fra den første til den sidste hal.
At dette års udstilling igen sætter de
hidtidige tal i skyggen, kan ses af de
reserveringer, der var indgået hos arrangøren ved tilmeldingens udløb den
4. juli 2014: Cirka 1.300 udstillere fra
43 lande har indskrevet sig og lejet
standareal til ITMA 2015. Enhver, der
interesserer sig for de nyeste tendenser
og innovationer, gør klogt i at besøge
ITMA 2015.
Hal 6
Stand H6-G122
Besøg os fra den 12.-19. november 2015 i Milano
Report 2/15 – www.kaeser.com
5
Paraply og solafskærmning
Tekstilcoating i Mönchengladbach
Tekstilindustrien i Mönchengladbach og i nabobyen Krefeld kan se tilbage på en lang tradition:
Allerede i 1747 var der beskæftiget bomuldsvævere i Mönchengladbach og omegn, og cirka
100 år senere blev Mönchengladbach allerede regnet for centrum i bomuldsindustrien i Vesttyskland og blev derfor af og til kaldt “Rhinens Manchester”.
Familievirksomheden Junkers & Müllers, der blev grundlagt som handelshus i 1950, føler sig
også forpligtet over for denne tradition. Virksomheden har specialiseret sig i belægning af tekniske tekstiler til mange forskellige anvendelsesområder.
6
Report 2/15 – www.kaeser.com
Den succesfulde familievirksomhed
fører sit hjemsteds tekstiltradition videre med stand, idet firmabygningen på
Bolksbuscher Strasse i Mönchengladbachs bydistrikt Schmölderpark tidligere
lagde hus til et væveri. I 1950 begyndte
så Junkers & Müllers succesfulde firmahistorie, først med fremstillingen af
stoffer til paraplyer. I dag har familievirksomheden udviklet sig til en af de mest
betydningsfulde europæiske producenter af tekstiler til solafskærmninger
og opnåede senest med sine ca. 235
fuldtidsmedarbejderstillinger en omsætning på mere end 50 millioner euro.
Produktpaletten rækker fra indvendig
solafskærmning over tekstiler til digitaltryk (Mediatex) til design- og funktionsstoffer, f.eks. til paraplyer eller badeværelsesforhæng.
Familievirksomheden er stolt over udelukkende at producere i Tyskland, for
“den rumlige enhed af udvikling og
produktion på hjemstedet Mönchengladbach sørger for et effektivt samspil
mellem den tekniske innovation og den
teknologiske implementering”. Samtidig
lægger Junkers & Müllers stor vægt på
kontinuerligt at forbedre miljøbeskyttelsen og har forpligtet sig til at udføre sine
produktionsprocesser under hensyntagen til miljøet og konstant at kontrollere
dette. I centrum står den skånsomme
omgang med ressourcerne. Energien
anvendes målrettet og økonomisk. Tekniske og organisatoriske forholdsregler
minimerer mængden af affald, emissionen af skadelige stoffer og udledningen
af spildevand. Alle husets produktet er
certificeret i henhold til Oekotex®-standard 100.
Familievirksomheden havde som øverste prioritet at stille den nødvendige
trykluft sikkert og pålideligt til rådighed,
men ikke desto mindre på en miljøvenlig
og prisbillig måde. Som en konsekvens
heraf faldt valget af kompressorer på
Kompressorstationen har fundet en helt passende plads i væveriets tidligere
ventilationsrum
tre Kaeser skruekompressorer af typen
ASD 60, BSD 72 og CSD 82 SFC. Hovedaftagerne af den centralt producerede, brugsklare trykluft, der er affugtet
ved hjælp af to køletørrere (en HD 490
CE og en TD 76), udgøres af spændebakkerne ved coating-linjerne. Kompressorer og behandlingsanlæggene
Report 2/15 – www.kaeser.com
7
koordineres af en intelligent kombineret
styring, Sigma Air Manager, der aktiverer og synliggør de samlede drifts- og
forbrugsdata ved hjælp af den komfortable visualiseringssoftware Sigma Air
Control plus. De tryklufts-audits, der
let kan opstilles i denne sammenhæng,
bidrager væsentligt til virksomhedens
energistyring.
Båndvæveri på det traditionelle hjemsted
Et spørgsmål om etikette(r)
Tyske Bornemann Etiketten GmbH, der blev grundlagt for cirka ti år siden, fører i Wuppertal-bydelen Ronsdorf en gammel bergisch-märkisch industritradition videre ind i en farverig og succesfuld
fremtid ved hjælp af det mest moderne udstyr. I dag beskæftiger familievirksomheden på hjemstedet mere end 60 medarbejdere og råder over en moderne, komplet produktionsvirksomhed med
væveri, trykkeri, forarbejdning, lager og forsendelse. Hertil hører skruekompressorer fra KAESER.
Region Wuppertal, med Barmen og
Elberfeld som centre, var i midten af
det 19. århundrede et af de største er-
8
Report 2/15 – www.kaeser.com
hvervscentre og industriområder i Tyskland. Denne status opnåede regionen
ikke mindst takket være tildelingen af
monopolet for “garnnæring”, som hertug Johann III von Jülich-Kleve-Berg
i året 1527 gav til byerne Barmen og
Report 2/15 – www.kaeser.com
9
koordineres af en intelligent kombineret
styring, Sigma Air Manager, der aktiverer og synliggør de samlede drifts- og
forbrugsdata ved hjælp af den komfortable visualiseringssoftware Sigma Air
Control plus. De tryklufts-audits, der
let kan opstilles i denne sammenhæng,
bidrager væsentligt til virksomhedens
energistyring.
Båndvæveri på det traditionelle hjemsted
Et spørgsmål om etikette(r)
Tyske Bornemann Etiketten GmbH, der blev grundlagt for cirka ti år siden, fører i Wuppertal-bydelen Ronsdorf en gammel bergisch-märkisch industritradition videre ind i en farverig og succesfuld
fremtid ved hjælp af det mest moderne udstyr. I dag beskæftiger familievirksomheden på hjemstedet mere end 60 medarbejdere og råder over en moderne, komplet produktionsvirksomhed med
væveri, trykkeri, forarbejdning, lager og forsendelse. Hertil hører skruekompressorer fra KAESER.
Region Wuppertal, med Barmen og
Elberfeld som centre, var i midten af
det 19. århundrede et af de største er-
8
Report 2/15 – www.kaeser.com
hvervscentre og industriområder i Tyskland. Denne status opnåede regionen
ikke mindst takket være tildelingen af
monopolet for “garnnæring”, som hertug Johann III von Jülich-Kleve-Berg
i året 1527 gav til byerne Barmen og
Report 2/15 – www.kaeser.com
9
Elberfeld, og som blev til grundstenen
for tekstilvæveriets udvikling i regionen. Oprindeligt betegnede begrebet
“garnnæring”, at man tjente til livets
underhold (“næring”) ved at forarbejde
og forædle hørgarn. Efterhånden som
garnmonopolet udviklede sig, slog klædeblegere og farvere sig ned i området
omkring det nuværende Wuppertal og
trak vævere og klædemagere med sig,
som igen blev fulgt af maskinkonstruktører og farveproducenter.
De første vævemaskinen var de såkaldte “båndmøller”, som der i det 16. århundrede og langt ind i det 17. århundrede blev fremstillet bånd på til brug som
udsmykning og til det liturgiske område.
Men allerede ved slutningen af det 16.
århundrede nåede de første flergængede vævestole ind i værkstederne. Efter
at vævestolene var blevet stadig mere
mekaniseret, og vandkraften i slutningen af det 18. århundrede slog igennem
som drivkraft, gik virksomhederne over
til at samle maskinerne i manufakturer,
senere i store fabrikker, hvor de blev betjent af ansat arbejdskraft.
I dag regnes Richard Arkwrights “Cotton
Mill” i Cromford i det engelske grevskab
Derbyshire for at være den første fabrik
af denne art. Den var forbillede for det
første mekaniserede bomuldsspinderi
uden for England, som handelsmand
og entreprenør fra Wuppertal, Johann
Gottfried Brügelmann, i 1783/84 lod opføre i Ratingen ved Düsseldorf. Bygherren kaldte sig efter sit engelske forbillede “Cromford in Ratingen”. Endnu i dag
er det her muligt at se den første “ægte”
På Bornemanns vævemaskiner opstår små kunstværker på løbende bånd: ædle etiketter til ædle
tekstiler
10
Report 2/15 – www.kaeser.com
fabrik i Tyskland og dermed et tidsvidne
for den daværende industrihistorie, der
er placeret malerisk i en gammel engelsk landskabspark og hører blandt de
ældste bevarede industrianlæg i Tyskland.
Ædle etiketter til ædle tekstiler
GmbH til at flytte til en ny, stor fabriksbygning, hvor en trykluftstation efter
installation af en trykluft-ringledning af
aluminiumrør (DN 80) også fandt en
plads efter flere gange siden virksomhedens etablering at være tilpasset til det
stadigt stigende behov. I denne fungerer nu bl.a. Kaeser skruekompressorer
fra serien BSD 62, BSD 72 og CSD 102
T-SFC samt to køletørrere ud over diver-
Også i dag er Wuppertal et centrum for
båndvævning, selv om det ikke længere
har den samme betydning som for eksempel i
midten af forrige århundrede. Allerede dengang
var navnet Bornemann
velkendt i branchen. Ledelsen af virksomheden
blev i begyndelsen af
dette århundrede overtaget af Avery-Dennison,
som fører virksomheden
videre under koncernnavnet. For omkring ti år
siden besluttede Sandra Trykluftstationen skal vokse med opgaverne
og Georg Bornemann
imidlertid igen at blive selvstændige se filtre. For at sikre den størst mulige
under deres gode navn og grundlagte effektivitet ved den bedste tilgængeligpå ny Bornemann Etiketten. Succesen hed bliver de enkelte komponenter på
viser, at det var den rigtige beslutning, stationen koordineret af en overordnet
for det der i 2005 begyndte med kun styring af typen Sigma Air Manager 4/4.
3 personer, er i dag en succesrig virk- Virksomheden opnåede yderligere gode
somhed med god markedsposition, der resultater inden for energibesparelse
i mellemtiden beskæftiger mere end 60 ved at installere et varmegenvindingssymedarbejdere.
stem, der blev sat i drift for tre år siden.
Virksomheden tilbyder sine berømte
kunder som f.eks. Gerry Weber, Schöffel, Schiesser eller Basler en komplet
pakke omkring fremstillingen af tekstiletiketter af høj kvalitet. De støtter, rådgiver, kreerer, udarbejder koncepter og
producerer, kort sagt de sørger for, at
deres kunder har en tilsvarende kvalitetsmæssig fremtræden på markedet.
For ud over produktets kvalitet er som
bekendt et mærkes præsentation og
genkendelsesværdi et vigtigt sondringskriterium for forbrugeren. Derfor bliver
hver enkelt etikette udviklet af Bornemanns professionelle designstudie
ned til mindste detalje ud fra kundeproduktets firmadesign.
Effektivitet og optimal
tilgængelighed
Den stadige vækst i de foregående år
fik allerede i 2011 det nye Bornemann
Report 2/15 – www.kaeser.com
11
Fra uld til klæde
fra samme kilde
Fra samme kilde
Brødrene Mehler i Tirschenreuth: Klædemager i mere end 370 år
Da Goethe den 3. september 1786 kort efter sit opbrud til “Rejsen til Italien” kom fra Karlsbad
igennem Tirschenreuth, havde klædefabrikken Gebrüder Mehler allerede været aktiv i 142 år.
Den traditionsrige virksomhed er den ældste klædeproducent i Tyskland og dertil den 29.-ældste
industrivirksomhed i Tyskland. I dag er den i familieeje i 10. generation.
Klædemageriet blev bragt til området
omkring Tirschenreuth af cisterciensere fra klosteret Waldsassen, grundlagt i
1133. Fra tidernes morgen var det især
klostrene, der havde rollen som foregangsmænd i forbindelse med fremstil-
12
Report 2/15 – www.kaeser.com
lingen af vadmel i høj kvalitet og kom
på markedet med erhvervsmæssig produktion af uldvarer. Fåreholdet havde
til formål at fremstille uld til munkenes
beklædning. Beklædningsstykkerne af
klosterklæde var imidlertid også over-
ordentligt populære blandt lægmænd.
De blev undertiden brugt til belønning af
klosterets ansatte, ligesom de blev brugt
som betalingsmiddel i forbindelse med
kontrakter.
Fra 1217 til 1623 hørte Tirschenreuth og
byens opland direkte til klosterets ejendomme. Fra abbediet fik stedet også
først i 1306 markedsrettighed og lidt senere købstadrettigheder (1364). Et nyt
kapitel i erhvervshistorien startede hen
mod slutningen af det 16. århundrede,
da calvinistiske immigranter fra Calw i
Tirschenreuth opbyggede den første
større erhvervsorganisation for klædeog tøjmageri og -handel. Deres familier
havde i deres hjemegn i generationer
været beskæftiget med klædemageri
og farveri. Den store succes, som de
“tilrejsende” drev deres håndværk med,
vakte misundelse og misgunst hos de
etablerede indbyggere. Der blev således
i 1612 truffet en beslutning i byrådet om,
at fremover måtte ingen i Tirschenreuth
længere beskæftige sig med klædemageri, hvis de ikke var søn af en borger.
Fleksibilitet er trumf
Deriblandt hørte åbenbart Georg
Mehler, der grundlagde sit klædemageri i året 1644. Klædefabrikken Gebrüder Mehler hører således blandt de 29
ældste industrivirksomheder i Tyskland.
Den er stadig i familieeje og bliver ledet
af fætrene Ludwig og Paulus Mehler.
Grundlaget for forretningen har fra
starten af været klæder af kartet uld,
overvejende
lodenstoffer
i forskellige
kvaliteter, tyngder og udførelser til forskellige
anvendelsesformål.
Hertil hører også
moderne beklædning, som dragtmode, uniformer til
politi og militær,
samt til foreninger
og ikke-statslige
organisationer
og erhverv, lige
som beklædning til gejstlige og liturgiske stoffer. Derudover er blandt andet
uldtæpper (fra faste og varme til bløde og lækre), certificerede økologiske
tekstiler (iht IVN og GOTS), vævet stof
til beskyttelsesdragter, møbelstoffer og
funktionstekstiler op til 2000 g/lb.m i den
traditionsrige virksomheds produktportefølje.
“Vores styrke”, siger Ludwig Mehler, “ligger i vores store fremstillingsdybde og
vores fleksibilitet: Vi begynder med den
afklippede uld og leverer det færdige
klæde nøjagtigt, som kunden har angivet, og så er vi også i stand til at tilbyde
mindre partier”.
Uldspinderiet, der tidligere også havde etableret sig i moderfabrikken i Tirschenreuth, har i omkring ti år været
placeret i det tilkøbte uldgarnsspinderi
Forst (Lausitz). Hele videreforarbejdningen af det garn, der produceres dér,
foregår på moderfabrikken, som takket
være stadige om- og tilbygninger i alle
henseender befinder sig på det nyeste
tekniske niveau.
Den allerfineste trykluft
Trykluftsforsyningen anses for at være
kernen i ethvert væveri: Fire Kaeser
skruekompressorer (to for hvert anlæg i
serierne SK 24 og ASD 50) leverer livseliksiren til de talrige vævemaskiner.
Før trykluften kan udføre sit arbejde der,
skal den behandles, for vævemaskinernes fine dyser, der driver skudtrådene
med høj fart igennem kædetrådene, tåler hverken fugt eller andre forureninger i trykluften. Det er tilsvarende dyrt at
behandle trykluften med tre køletørrere
(TD 61), to aktivkuladsorbere (ACT 75)
og et helt filterbatteri. Den bedst mulige energieffektivitet og tilgængelighed
sørger en Sigma Air Manager for som
maskinoverlappende styring.
Overskudsvarmen fra kompressoren
udnytter virksomheden til effektiv varmegenvinding. Ved hjælp af den bringes
f.eks. det nødvendige vand til vask og
valkning op på driftstemperaturen. “Og
det hele året rundt”, som Ludwig Mehler
bemærker, og han glæder sig over også
i de varmere måneder at kunne udnytte
den indvundne energi effektivt.
I øvrigt: En vigtig rolle for den nødvendige fleksibilitet i forbindelse med
opfyldelse af kundeønsker spiller det
moderne IT-styrede højreollager, hvor
14
Report 2/15 – www.kaeser.com
stofballerne ligger i lange rækker på
mange etager. Et følsomt område, især
hvad angår brandsikkerheden. Derfor anvendes der også her to Kaeser
skruekompressorer (serie ASD 50),
som understøtter kvælstofgeneratorerne, der hele tiden frembringer en iltreduceret og derved brandhæmmende
atmosfære på lageret.
Report 2/15 – www.kaeser.com
15
Lev og lad leve
Bæredygtighed for feinschmeckere
Udvind kaviaren, og lad fisken leve. I nærheden af Bremerhaven er denne moderne, blide metode
blevet en kommerciel realitet. Med hjælp fra et regiment af Kaeser kapselblæsere til ventilation af
fiskebassinerne og den interne vandbehandling på virksomheden.
Feinschmeckere over hele verden var
nødt til at indgå et ubehageligt kompromis, hvis de ønskede at nyde den til alle
tider højt skattede kaviar: Det har desværre hidtil ikke været muligt at nyde
denne delikatesse uden at tage fiskens
død med i købet. Men nu findes der håb
både for feinschmeckerne og for støren: En ny, patenteret metode har siden
2014 fremstillet højkvalitetskaviar af afstrøgne æg.
Ideen med at udvinde kaviaren af levende stør har allerede i en rum tid været
et tema i branchen, for både i det fri og i
en akvakultur tager det længe, før hunstøren for første gang producerer rogn
– afhængigt af arten op til 26 år. Dertil
kommer, at producenternes hidtidige
metode til få fat i kaviaren formodentlig
vil føre til, at alle 27 kendte størarter vil
uddø inden for en ikke alt for fjern fremtid.
Selv ved optimal fodring og pleje af
akvakulturen leverer størene først efter
fem til otte år den populære delikatesse
for første gang, og indtil nu betød dette
også for sidste gang, da kaviar fra umoden rogn har forudsat, at fisken døde
efter den traditionelle fremgangsmåde.
Det problem, der indtil for nylig kostede
hunstøren livet, skyldes, at de modne
æg, som man kunne tage ud af et levende dyr, ville være ubrugelig som føde,
da de i forbindelse med vand bliver gelagtige og bløde og brister og klumper i
kombination med salt. Det modne, ubefrugtede æg er meget ustabilt og kan
ikke klare en videreforarbejdning.
Vivace-processen
“Sådan skulle der altid være kaviar ”
16
Report 2/15 – www.kaeser.com
Her kommer prof. dr. Angela Köhler og
Alfred-Wegener-Institut für Polar- und
Meeresforschung (AWI) i Bremerhaven
ind i billedet:
Havbiologens mål var at udvikle en
metode til at behandle de modne, men
Professor dr. Köhler kigger hos “sine” støre efter den rigtige
ubefrugtede æg, der er malket af levende fisk, på en sådan måde, at de kan
bruges som delikatesse. Efter fem års
forskning fandt hun de afgørende naturlige virksomme stoffer til behandling
af æggene. Der drejer sig om enzymer,
der – enkelt udtrykt – får ægget til at tro,
at det er befrugtet. Den frisk afstrøgne
rogns kontakt med disse signalmoduler,
der er udvundet af hanstørens sperm,
stabiliserer æggene, der indtil da var
meget følsomme. For befrugtningen
giver via forskellige biokemiske budbringere signal om at danne en ny, fast
beskyttelsesskal om det modne æg for
at forhindre flergangsbefrugtning, som
ville være dødelig for embryoet.
De æg, som er udvundet ved hjælp
af den Vivace-fremgangsmåde, som
prof. dr. Köhler har udviklet, er derved
beskyttet mod beskadigelser og udgør
ingen angrebsflader for kimer. De rene,
stabiliserede æg kan saltes og straks
emballeres uden konservering. Man
kan give afkald på konserveringsstoffer, der er tvivlsomme i forhold til
sundheden, ligesom udeladelsen af det
tilladte Borax (E285) til konservering af
kaviar kan undværes. Med støtte fra
Alfred-Wegener-Institut, de private investorer Wecken & Cie. og Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW) grundlagde
prof. dr. Köhler i 2010 i Bremerhaven firmaet Vivace GmbH for at markedsføre
de eksklusive rettigheder og
selv anvende den verdenspatenterede
Report 2/15 – www.kaeser.com
17
Fotokredit Rolling Pin
Fra Rauher Berg
ud i verdenen
En stor mængde pålidelig ventilationsluft er livsvigtig for fisk og vand
fremgangsmåde og udstede licenser til
egnede partnere.
Pålidelig ventilationsluft
et must
Det første af Vivaces produktionssteder
for “bæredygtig kaviar” ligger lidt syd for
Bremerhaven bygrænse i et erhvervsområde i Loxstedt kommune, der hører under den nedersaksiske Landkreis
Cuxhaven. I 77 bassiner lever mere end
7000 størfisk. De følger deres naturlige
livscyklus og afgiver deres rogn under
temperatur- og lysforhold, der med de
simulerede forhold i Vivace-anlægget
svarer til de naturlige betingelser under reproduktionen. De ædle æg kan
ved hjælp af en blid massage stryges
ud af bughulen. Fremgangsmåden er
ukompliceret og gængs praksis i ethvert
fiskeopdræt. Den grundlæggende forudsætning for fiskeholdet er iltforsyning
af fiskebassinerne på et konstant højt
niveau. Derfor er et af de vigtigste krav
til kapselblæserne, at de skal være absolut pålidelige. Det samme gælder for
den luft, der i virksomhedens interne
vandbehandling forsyner stimuleringsbassinerne i klaringsbassinerne med ilt
til de bakteriestammer, der er indsat der.
Her faldt valget på syv kapselblæsere
i “Compact”-klassen fra Kaeser Kom-
18
Report 2/15 – www.kaeser.com
pressoren, der installeres i nærheden
af anvendelsesstedet og for frisk- og
spildevandsområdet koordineres hver
af en Sigma Air Manager som maskinoverlappende styring. De “Compact”blæsere, der blev installeret hos Vivace,
blev konfigureret på fabrikken til straks
at blive tilsluttet og leveret klar til tilslutning – komplet med sensorsystem,
stjernetrekants-kontakt hhv. OFC-omdrejningsregulering,
blæserstyringen
Sigma Control 2 på basis af industri-pc
og nødafbryder og fuldstændig certificeret. Valget af den komplette pakke
havde ved planlægningen, opførelsen,
dokumentationen og idriftsættelsen en
positiv indflydelse på arbejds- og tidsforbruget og således på omkostningerne.
Kaeser blæserne er lydsvage og effektive, og man kan derfor forvente, at det
også i Loxstedt vil holde stik, hvad en
tilfreds bruger en gang sammenfattede:
“Vi har ikke så få problemer med noget
andet som med Kaeser ventilatorerne
– hvis blot alle anlæg var så pålidelige!”
Man må ønske opfindere og brugere
af Vivace-fremgangsmåden al mulig
succes, for så ser fremtiden for feinschmeckere OG støren helt anderledes ud.
I den “springende hests” tegn
Mere detaljeret er følgende
blæser-serier
installeret
hos
Vivace: tre gange EB 421 C, to
gange EB 291 C samt en gang DB
166 C og DB 236 C. Anlæggene til
beluftning af fisketanken og anlæggene til beluftning af klaringsbassinerne bliver hvert koordineret af en
Sigma Air Manager som maskinoverlappende styring for at opnå
den mest effektive konstante drift.
Leonardo da Vinci, den italienske renæssances universallærde,
var ikke den første, der skitserede udkast til værktøj og nedfældede dem for efterverdenen på papir. Allerede i det antikke
Grækenland kendte man til brugen af file og lignende værktøj.
Men her i Bergisches Land tog i slutningen af det 18. århundrede en virksomheds historie sin begyndelse, der helligede sig
fremstillingen af værktøj og dermed arbejdede sig op fra en
enkeltmandsvirksomhed til en globalt agerende virksomhed.
Rüggeberg (“Den rå bjergryg”), der i dag
hører under byen Ennepetal, ligger på en
højderyg ved grænsen mellem Sauerland og Bergisches Land. Ved slutningen
af det 18. århundrede var landsbyen en
landbrugspræget flække, hvor gyderne,
der løb sammen i en stjerne ved kirken,
på dette tidspunkt allerede rummede
mange smede (“Schmitten”). De var de
første forløbere for den senere udvikling, der gjorde dette rheinland-westfalske område mellem Wipper/Wupper og
Emscher til først et europæisk og til sidst
et globalt tyngdepunkt i den industri, der
var grundlagt på jern og stål. I en af disse “Schmitten” fremstiller Johan Caspar
Rüggeberg hen mod slutningen af det
18. århundrede de første file og raspe.
Report 2/15 – www.kaeser.com
19
Fotokredit Rolling Pin
Fra Rauher Berg
ud i verdenen
En stor mængde pålidelig ventilationsluft er livsvigtig for fisk og vand
fremgangsmåde og udstede licenser til
egnede partnere.
Pålidelig ventilationsluft
et must
Det første af Vivaces produktionssteder
for “bæredygtig kaviar” ligger lidt syd for
Bremerhaven bygrænse i et erhvervsområde i Loxstedt kommune, der hører under den nedersaksiske Landkreis
Cuxhaven. I 77 bassiner lever mere end
7000 størfisk. De følger deres naturlige
livscyklus og afgiver deres rogn under
temperatur- og lysforhold, der med de
simulerede forhold i Vivace-anlægget
svarer til de naturlige betingelser under reproduktionen. De ædle æg kan
ved hjælp af en blid massage stryges
ud af bughulen. Fremgangsmåden er
ukompliceret og gængs praksis i ethvert
fiskeopdræt. Den grundlæggende forudsætning for fiskeholdet er iltforsyning
af fiskebassinerne på et konstant højt
niveau. Derfor er et af de vigtigste krav
til kapselblæserne, at de skal være absolut pålidelige. Det samme gælder for
den luft, der i virksomhedens interne
vandbehandling forsyner stimuleringsbassinerne i klaringsbassinerne med ilt
til de bakteriestammer, der er indsat der.
Her faldt valget på syv kapselblæsere
i “Compact”-klassen fra Kaeser Kom-
18
Report 2/15 – www.kaeser.com
pressoren, der installeres i nærheden
af anvendelsesstedet og for frisk- og
spildevandsområdet koordineres hver
af en Sigma Air Manager som maskinoverlappende styring. De “Compact”blæsere, der blev installeret hos Vivace,
blev konfigureret på fabrikken til straks
at blive tilsluttet og leveret klar til tilslutning – komplet med sensorsystem,
stjernetrekants-kontakt hhv. OFC-omdrejningsregulering,
blæserstyringen
Sigma Control 2 på basis af industri-pc
og nødafbryder og fuldstændig certificeret. Valget af den komplette pakke
havde ved planlægningen, opførelsen,
dokumentationen og idriftsættelsen en
positiv indflydelse på arbejds- og tidsforbruget og således på omkostningerne.
Kaeser blæserne er lydsvage og effektive, og man kan derfor forvente, at det
også i Loxstedt vil holde stik, hvad en
tilfreds bruger en gang sammenfattede:
“Vi har ikke så få problemer med noget
andet som med Kaeser ventilatorerne
– hvis blot alle anlæg var så pålidelige!”
Man må ønske opfindere og brugere
af Vivace-fremgangsmåden al mulig
succes, for så ser fremtiden for feinschmeckere OG støren helt anderledes ud.
I den “springende hests” tegn
Mere detaljeret er følgende
blæser-serier
installeret
hos
Vivace: tre gange EB 421 C, to
gange EB 291 C samt en gang DB
166 C og DB 236 C. Anlæggene til
beluftning af fisketanken og anlæggene til beluftning af klaringsbassinerne bliver hvert koordineret af en
Sigma Air Manager som maskinoverlappende styring for at opnå
den mest effektive konstante drift.
Leonardo da Vinci, den italienske renæssances universallærde,
var ikke den første, der skitserede udkast til værktøj og nedfældede dem for efterverdenen på papir. Allerede i det antikke
Grækenland kendte man til brugen af file og lignende værktøj.
Men her i Bergisches Land tog i slutningen af det 18. århundrede en virksomheds historie sin begyndelse, der helligede sig
fremstillingen af værktøj og dermed arbejdede sig op fra en
enkeltmandsvirksomhed til en globalt agerende virksomhed.
Rüggeberg (“Den rå bjergryg”), der i dag
hører under byen Ennepetal, ligger på en
højderyg ved grænsen mellem Sauerland og Bergisches Land. Ved slutningen
af det 18. århundrede var landsbyen en
landbrugspræget flække, hvor gyderne,
der løb sammen i en stjerne ved kirken,
på dette tidspunkt allerede rummede
mange smede (“Schmitten”). De var de
første forløbere for den senere udvikling, der gjorde dette rheinland-westfalske område mellem Wipper/Wupper og
Emscher til først et europæisk og til sidst
et globalt tyngdepunkt i den industri, der
var grundlagt på jern og stål. I en af disse “Schmitten” fremstiller Johan Caspar
Rüggeberg hen mod slutningen af det
18. århundrede de første file og raspe.
Report 2/15 – www.kaeser.com
19
De nye køletørrere med Secotec latentvarmelager-teknik sparer mange penge
Det var derfor logisk, at Johan Friedrichs søn August Rüggeberg og hans
sønner Alfred, Emil og Robert så sig
om efter en alternativ placering, som
de fandt cirka 40 km sydligere i Oberberg i den lille by Marienheide. Her var
der ikke kun talrige fagligt veluddannede hjemmearbejdere, men i umiddelbar nærhed også valseværker til de
nødvendige råstoffer. Således opstod
i 1897 i Marienheide den virksomhed,
der stadig i dag er opkaldt efter August
Rüggeberg (August Rüggeberg GmbH
& Co. KG), hvis første fabriksbygning,
der opstod omkring år 1900, den dag i
dag stadig udgør den inderste kerne i
det moderne produktionsanlæg.
Snart er der liv og glade dage
Hans søn Johan Friedrich går et skridt
videre, idet han lader de emner, der
skulle files, gå videre til hjemmearbejdsbønderne i forbindelse med tilhugningen. Fra disse dage stammer handelsmærket: Hesten, der springer igennem
et tøndebånd. Derfra udvikledes der en
indbringende manufaktur. Problemet var
kun, at i takt med de samfundsmæssige
og økonomiske forandringer, som industrialiseringen af Ruhr-området førte
med sig, søgte hjemmearbejderne over
i fabrikkerne.
20
Report 2/15 – www.kaeser.com
Tiden mellem verdenskrigene er præget af vækst og diversifikation. Sortimentet vokser kvantitativt og kvalitativt,
og i slutningen af trediverne kommer
der et pletskud: Erkendelsen af, at
også håndfiler mister betydning, og at
industrien i tiltagende grad vil få brug
for maskinelt drevet værktøj, hjælper i
disse år Rüggeberg med at bringe en
vigtig innovation inden for metalbearbejdning frem til et gennembrud: Den
lineære filbevægelse transponeres til
en roterende. Resultatet er rotorfræseren til frihåndsanvendelse, der arbejder
med geometrisk optimerede tandformer
og drejningsvinkler.
Hvad der udviklede sig fra dette rotationsværktøj, patenteret i 1942, i efterkrigstidens opsving og videre op til vore
Firmaet August Rüggeberg GmbH & Co. KG er en tysk værktøjsproducent med hovedkontor i Marienheide, der distribuerer sine
produkter under mærkenavnet Pferd og hører til de førende udbydere inden for den internationale værktøjsindustri.
dage, er blevet helt uundværligt inden
for industri og håndværk. I dag findes
det i virksomhedens produktkatalog i
tusindvis af udførelser.
Med sine kunstharpiksbundne fiberarmerede skrub- og skæreskiver erobrede mærket Pferd i begyndelsen af
halvtredserne markederne. Produktionen og salget af elastikskiver er i dag
segmentet med den største omsætning.
Takket være den store dybde i produktionen er fremstillingen af værktøj hos
Rüggeberg dog ikke kun baseret på
store styktal, men imødekommer også
kunder med individuelle opgaver med
individuelle løsninger. Således gør virksomheden i Marienheide, når det for
eksempel drejer sig om højkomplekse
former til diamantfræsere, det er også
muligt at afgive en mindstebestilling på
“1 stk.”.
Hesten på skolebænken
Allerede i “konfektionen” dækker det
brede udvalg af værktøj til slibning, filing og fræsning en mangfoldighed af
anvendelser. Samtidig er der ingen
grænser for fantasien med hensyn til
form eller til fremdriftsteknikken, der tilpasses kundens ønsker. Men tilbuddet
fra værktøjsproducenten går endnu et
skridt videre: På Pferds akademi kan
brugere og kunder blive trænet i omgangen med højkvalitetsværktøjet, og
ikke kun teoretisk. Også den praktiske
betjening bliver afprøvet under fagkyndig vejledning på specielt indrettede arbejdspladser.
Derfor hører det moderne undervisningscenter også til aftagerne af det
energimedie, der frembringes i store
mængder i den centrale trykluftstation,
og som også hos Pferd er helt uundværligt. Trykluften driver i Pferd akademiet de trykluftmotorer, der findes til
anvendelsen af mange hurtigt roterende værktøjer. Derudover tjener de hovedsageligt som arbejds- og frem for
alt som styreluft til de talrige højkomplekse CAD-/CAM-produktionsanlæg,
som hver især er fremstillet præcist efter de aktuelle krav af virksomhedens
eget maskinbyggeri. Günter Schmittler,
ansvarlig for maskinbygning og vedligeholdelse, er med rette stolt af denne
“fabrik i fabrikken”, der ikke uden videre
ville kunne opretholdes ved hjælp af anlæg, der blev tilkøbt.
Hos Pferd selv er alt på sidste nye niveau med hensyn til teknik og produktivitet. Derfor kan det næppe undre, at
også trykluftsforsyningen får tilsvarende opmærksomhed. Ved sidste ombygning blev de eksisterende tryklufttørrere således afløst af tre Kaeser
latentvarmelager-køletørrere fra serien
TF 280, hvilket ikke kun skabte mere
plads i trykluftstationen, men også har
forbedret rentabiliteten inden for dette
område meget. Sammenlignet med før
er energiforbruget ved tryklufttørringen
reduceret med næsten 80 procent. Den
opnåede årlige besparelse på næsten
9000 euro taler for sig selv.
Report 2/15 – www.kaeser.com
21
Køletørrer af serien TE med innovativt varmevekslersystem
Kompakt og økonomisk
Kaeser køletørrere med latentvarmelagersystem har ved samme ydelse kun brug for halvt så
meget plads som forgængeren. Og samtidig er de ægte energisparevidundere.
Når det drejer sig om behandling af trykluft, er køletørrerne i de fleste tilfælde
det første valg. Derfor er fremskridtene
ved deres udvikling så vidtrækkende.
Det ses også på målene for det nye
koncept i køletørrer-serien TE: mindst
uændret høj, absolut varmelagringsevne ved mærkbart mindsket energibehov
og betydelig mindre pladsbehov.
Det nyudviklede varmelagersystem med
integreret latentvarmelager bruger her
faseændringseffekten fra en aggregattilstand til en anden (fast til flydende) og
opnår således en ekstremt høj varmelagringsevne: Lagerdensiteten ligger 99
procent over densiteten i det traditionelle lagersystem.
Den høje lagerkapacitet i latentvarmelageret fra Secopack LS giver mulighed
for en effektiv periodisk regulering af tørrerens egen kølekompressor. Sammen
med det meget lave tryktab (<0,15 bar)
medfører det en højere energieffektivitet (specifikt effektbehov <100 W/
m³min), som igen medfører en tydeligt
mærkbar energibesparelse. Den ligeledes nyudviklede tørrestyring Sigma
Control Smart sikrer konstant pålidelig
og energibesparende forsyning af trykluft med et trykdugpunkt på +3 °C. Det
kan integreres uden problemer via et
Ethernet-modul i maskinoverlappende styringer som Sigma Air Manager
(SAM).
Hvor højt energisparepotentialet er for
denne køletørrer, kan du se fra side 19 i
denne udgave.
22
Report 2/15 – www.kaeser.com
Den nye standard i 8 m3-klassen: Mobilair 81/82
Rengøringsduo til byggepladsen
Fremtidssikret og behovstyret rensning af udstødningsgas til alle miljøzoner.
De to nye serier M 81 og M 82, der med
et flow på 8,4 m³/min ved 7 bar til 5,5 m³/
min ved 14 bar også er udrustet til store
opgaver på alle byggepladser, udviser
identiske effektdata. Takket være den
integrerede røggasrensning iht. EUs
emissionsnorm IIIB er begge modeller
også tilladt på byggepladser, der ligger i
de stadig mere udbredte EU-miljøzoner.
Hvad angår trykluftkvaliteten, tilbyder
begge serier diverse behandlingsvarianter som option, som trykluftefterkøler
plus cyklonudskiller, samt diverse filterkombinationer eller regulerbar returopvarmning af trykluften.
Kompressordriften bliver både ved M 81
og ved M 82 styret af den fuldelektroniske styring Sigma Control Smart. Forskellene åbenbares ved et kig ind under
kappen:
M 81: Deutz med “Oxi-Kat”
Til drift af kompressorblokken med Sigma Profil, der er monteret i begge anlægstyper, er der i M 81-anlæg således
installeret en Deutz dieselmotor type TD
2.9 med en nominel ydelse på 55,4 kW
ved 2600/min. En oxidationskatalysator
sørger for røggasrensningen.
serier et stort anvendelsesområde, hvor
M 82 takket være muligheden for at installere en strømgenerator (valgbart 8,5 eller
13 kVA) med dynamisk ydelsestilpasning
kan udbygges til en komplet energicentral
for byggepladsen.
M 82: Kubota med partikelfilter
Kubota dieselmotoren fra M 82 yder
ligeledes 55,4 kW ved 2600/min. Til
røggasrensning for aggregatet betegnet
V3307 CR-T er der indbygget et dieselpartikelfilter. Dette gør det muligt for
M 82 at få adgang til byggepladser, der
er underkastet endnu strengere begrænsninger: Grænseværdien for finstøv i den forordning om ren luft, der har
været gældende for hele Schweiz siden
2010, ville ikke kunne overholdes uden
et partikelfilter. Således dækker de to
Report 2/15 – www.kaeser.com
23
Køletørrer af serien TE med innovativt varmevekslersystem
Kompakt og økonomisk
Kaeser køletørrere med latentvarmelagersystem har ved samme ydelse kun brug for halvt så
meget plads som forgængeren. Og samtidig er de ægte energisparevidundere.
Når det drejer sig om behandling af trykluft, er køletørrerne i de fleste tilfælde
det første valg. Derfor er fremskridtene
ved deres udvikling så vidtrækkende.
Det ses også på målene for det nye
koncept i køletørrer-serien TE: mindst
uændret høj, absolut varmelagringsevne ved mærkbart mindsket energibehov
og betydelig mindre pladsbehov.
Det nyudviklede varmelagersystem med
integreret latentvarmelager bruger her
faseændringseffekten fra en aggregattilstand til en anden (fast til flydende) og
opnår således en ekstremt høj varmelagringsevne: Lagerdensiteten ligger 99
procent over densiteten i det traditionelle lagersystem.
Den høje lagerkapacitet i latentvarmelageret fra Secopack LS giver mulighed
for en effektiv periodisk regulering af tørrerens egen kølekompressor. Sammen
med det meget lave tryktab (<0,15 bar)
medfører det en højere energieffektivitet (specifikt effektbehov <100 W/
m³min), som igen medfører en tydeligt
mærkbar energibesparelse. Den ligeledes nyudviklede tørrestyring Sigma
Control Smart sikrer konstant pålidelig
og energibesparende forsyning af trykluft med et trykdugpunkt på +3 °C. Det
kan integreres uden problemer via et
Ethernet-modul i maskinoverlappende styringer som Sigma Air Manager
(SAM).
Hvor højt energisparepotentialet er for
denne køletørrer, kan du se fra side 19 i
denne udgave.
22
Report 2/15 – www.kaeser.com
Den nye standard i 8 m3-klassen: Mobilair 81/82
Rengøringsduo til byggepladsen
Fremtidssikret og behovstyret rensning af udstødningsgas til alle miljøzoner.
De to nye serier M 81 og M 82, der med
et flow på 8,4 m³/min ved 7 bar til 5,5 m³/
min ved 14 bar også er udrustet til store
opgaver på alle byggepladser, udviser
identiske effektdata. Takket være den
integrerede røggasrensning iht. EUs
emissionsnorm IIIB er begge modeller
også tilladt på byggepladser, der ligger i
de stadig mere udbredte EU-miljøzoner.
Hvad angår trykluftkvaliteten, tilbyder
begge serier diverse behandlingsvarianter som option, som trykluftefterkøler
plus cyklonudskiller, samt diverse filterkombinationer eller regulerbar returopvarmning af trykluften.
Kompressordriften bliver både ved M 81
og ved M 82 styret af den fuldelektroniske styring Sigma Control Smart. Forskellene åbenbares ved et kig ind under
kappen:
M 81: Deutz med “Oxi-Kat”
Til drift af kompressorblokken med Sigma Profil, der er monteret i begge anlægstyper, er der i M 81-anlæg således
installeret en Deutz dieselmotor type TD
2.9 med en nominel ydelse på 55,4 kW
ved 2600/min. En oxidationskatalysator
sørger for røggasrensningen.
serier et stort anvendelsesområde, hvor
M 82 takket være muligheden for at installere en strømgenerator (valgbart 8,5 eller
13 kVA) med dynamisk ydelsestilpasning
kan udbygges til en komplet energicentral
for byggepladsen.
M 82: Kubota med partikelfilter
Kubota dieselmotoren fra M 82 yder
ligeledes 55,4 kW ved 2600/min. Til
røggasrensning for aggregatet betegnet
V3307 CR-T er der indbygget et dieselpartikelfilter. Dette gør det muligt for
M 82 at få adgang til byggepladser, der
er underkastet endnu strengere begrænsninger: Grænseværdien for finstøv i den forordning om ren luft, der har
været gældende for hele Schweiz siden
2010, ville ikke kunne overholdes uden
et partikelfilter. Således dækker de to
Report 2/15 – www.kaeser.com
23
KAESER KOMPRESSOREN SE
Postfach 2143 96410 Coburg
Deutschland
PRIORITY
PRIORITAIRE / LUFTPOST
If undeliverable return to sender
Mere trykluft med mindre energi
Skrueblæser med SIGMA PROFIL
Intelligent styring
SIGMA CONTROL 2
Blæserblok
med SIGMA PROFIL
Uanset om det drejer sig om et
enkelt anlæg eller en “teamplayer” – SIGMA CONTROL 2
sørger i hvert tilfælde for optimal
energieffektivitet og fleksibel
kommunikation.
Dermed gælder det også for
blæserområdet: mere trykluft
med mindre energi.
Tilslutningsklar
Kompakt konstruktion
En gennemtænkt placering af alle
komponenter muliggør en pladsbesparende udformning og den bedst
mulig adgang til alle vedligeholdelsesrelevante komponenter.
Made in Germany
Naturligvis udmærker også
KAESER skrueblæsere sig ved sin
robuste kvalitet og lange levetid.
Blæserluft –
pålidelig, effektiv, KAESER
Komplette anlæg efter
“plug and play”-princippet:
Det forenkler installationen
og sænker de dermed
forbundne omkostninger
og forbrug.