Skruekompressorer Serie SX–HSD

www.kaeser.com
Skruekompressorer
Serie SX–HSD
Med den globalt anerkendte SIGMA PROFIL
Kapacitet fra 0,26 til 86 m3/min, tryk 5,5 til 15 bar
www.kaeser.com
KAESER KOMPRESSORER –
Indhold
Trykluftsystemudbyder med verdensry
KAESER KOMPRESSORER – Trykluftsystemudbyder med verdensry
2-3
Mere trykluft med mindre energi
4-5
KAESER-skruekompressorer med remtræk
6-7
KAESER-skruekompressorer med 1:1-drev
8-9
Hovedfabrikken i Coburg
KAESER-skruekompressorer – komplette systemer
10-11
På hovedfabrikken i Coburg er der
i øjeblikket beskæftiget ca. 2.200
medarbejdere, som på et nytteareal på
over 150.000 m² producerer kompressorer i en lang række forskellige typer
og ydelsesstørrelser.
Topmoderne informations- og netværkteknik forbinder alle driftssteder i den
internationale KAESER-firmagruppe.
KAESER-skruekompressorer – modulopbygget med køletørrer
12-13
KAESER-skruekompressorer med SIGMA FREQUENCY CONTROL
14-15
SIGMA CONTROL 2 og SIGMA CONTROL BASIC
16-17
Information uden grænser –skræddersyede komplette løsninger
18-19
Moderne produktion, høj kvalitet
20-21
Global, pålidelig, kompetent: KAESER AIR SERVICE
22-23
Stadig flere trykluftforbrugere vælger KAESER-kompressorer
24-25
Tekniske data
26-31
Virksomheden blev grundlagt i 1919
som maskinfabrik af Carl Kaeser
senior. I 1950'erne besluttede firmagrundlæggeren at producere stempelkompressorer, hvormed han lagde
fundamentet for udviklingen til global
anerkendt kompressorproducent.
Med udviklingen af KAESERskruekompressorblokken med SIGMA
PROFIL begyndte opstigningen til den
absolutte top blandt producenterne.
Ca. 5000 mennesker arbejder i dag
for virksomheden på verdensplan.
Disse menneskers engagement og
kunnen samt deres fælles stræben
efter højeste kundetilfredshed har gjort
KAESER KOMPRESSORER til en af
de største og mest succesrige udbydere af trykluftsystemer. Virksomheden
eksporterer kompressorer og trykluftbehandlingsanlæg til næsten alle lande
i verden.
Produktionscenter byggepladskompressorer
Logistikcenter
Produktionscenter
Stempelkompressorer
Produktionscenter
Serviceydelser
Forsknings- og udviklingscenter
Produktionscenter
Skruekompressorer
Direktion
Administration
2
3
www.kaeser.com
Mere trykluft med mindre energi
Energibesparende kompressorstyringer:
SIGMA CONTROL 2 og SIGMA CONTROL BASIC
KAESER SIGMA PROFIL
Med SIGMA PROFIL, som er udviklet
og løbende forbedret af KAESER
KOMPRESSORER, kan der opnås en
energibesparelse på op til 15 procent
sammenlignet med gængse skruerotorprofiler.
SIGMA CONTROL 2 er opbygget i moduler. Dermed kan styringen med
identisk basiskonstruktion tilpasses til alle skruekompressorserier fra
KAESER KOMPRESSORER. Den modulære opbygning af hovedstyreenhed og separate ind-/udgangsmoduler gør SIGMA CONTROL 2 endnu
mere kommunikativ og vedligeholdelsesvenlig.
I enhver KAESER-skruekompressorblok
arbejder rotorer med dette enegibesparende profil. Anvendelsen af profilerne
i det specifikt gunstigste arbejdspunkt
sikrer høj energieffektivitet.
Kompressoren på internettet
SIGMA CONTROL 2 har sin egen webserver. Dermed er det muligt at
aktivere kompressoren via intranet/internet. På den måde kan man ved
behov få vist driftsdata samt vedligeholdelses- og fejlmeddelelser browserunderstøttet og beskyttet med adgangskode, hvilket blandt andet forenkler
drift og vedligeholdelse af kompressorerne.
Stort dimensionerede, justerede
rulningslejer med stor præcision og
produktion med minimale tolerancer
sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed.
Lave livscyklusomkostninger
Anskaffelses- og serviceomkostningerne til en kompressor udgør kun en
lille del af dens samlede livscyklusomkostninger. Som hovedandelen af de
samlede omkostninger til en skruekompressor løber energiomkostningerne i
løbet af brugstiden op i en sum, der er mange gange større end købsprisen.
Med energibesparende KAESER-skruekompressorer kan de samlede omkostninger til trykluftforsyningen reduceres betydeligt.
Spar yderligere omkostninger, og skån miljøet med varmegenvinding.
Den elektriske energi, der tilføres til skruekompressoren, omdannes
100 % til varmeenergi. Op til 96 % af denne energi kan genvindes og udnyttes varmeteknisk. På den måde kan der årligt spares titusindvis af kroner og
tonsvis af CO2-udledninger. Hvor høj energibesparelseseffekten præcis bliver, afhænger af kompressorernes størrelse og det erstattede energimedium
(strøm, gas, fyringsolie). Også mange ældre kompressorer kan opgraderes
til varmegenvinding.
Energibesparende
skruekompressorblok
med SIGMA PROFIL
En given drivkraft kan enten drive en
mindre kompressorblok på høj hastighed eller en større kompressorblok på
lav hastighed. Store kompressorblokke med lave omdrejningstal er mere
effektive, for de leverer mere trykluft
ved den samme motorkraft. KAESER
bygger derfor skruekompressorblokke
4
med lavest muligt omdrejningstal og
optimerede profiler. For trykluftbrugeren tjener hver KAESER-skruekompressor sig hurtigt ind i form af
betydelige energibesparelser.
Besparelse på
energiomkostninger
gennem teknisk
optimering
Mulig energibesparelse
gennem varmegenvinding
Investering i trykluftstation
Vedligeholdelsesomkostninger
Energiomkostninger
Muligt energibesparelsespotentiale
5
www.kaeser.com
KAESER-skruekompressorer
Mulig energibesparelse
gennem varmegenvinding
med remtræk – op til 22 kW
Spar energi med
KAESER SIGMA PROFIL
Alle skruekompressorblokke fra KAESER er
udstyret med rotorer med den energibesparende
SIGMA PROFIL. Omhyggelig produktion og justerede præcisionsrulningslejer sikrer lang levetid og
høj driftssikkerhed.
Besparelse på energiomkostninger gennem teknisk optimering
Fleksibelt KAESER-remtræk
ræk
Investering i trykluftstation
Energiomkostninger
Vedligeholdelsesomkostninger
Muligt besparelsespotentiale på
energiomk.
Kompressorstyring
SIGMA CONTROL 2
Skruekompressorer fra KAESER med
d
ntabi
bremtræk imponerer i kraft af deres rentabiendt
en
de
litet og driftssikkerhed. KAESER anvendte
pre
resskileremtræk som en af de første kompresto
oma
masorproducenter overhovedet. Den automar, at
at
tiske stramningsanordning* sørger for,
frra
remtrækket på skruekompressorerne fra
iss
ssiiKAESER konstant har en høj transmissiDet
ette
te
onseffektivitet under hele brugstiden. Dette
omm
reducerer samtidig vedligeholdelsesomkostningerne.
Betjeningsenheden er udstyret med et overskueligt display og robuste knapper. Al relevant
information kan overskues med et enkelt blik. Den
enkle betjening understreges af den entydige
menustruktur og muligheden for at vælge mellem
30 sprog.
Automatisk efterspænding af rem
*) Undtaget herfra er anlæggene i
des
SX-serien; de fladremme, der anvendes
riften.
her, kræver ingen stramning under driften.
En højtydende kilerem med automatisk stramning* garanterer højeffektiv overførsel af kraft fra
drivmotoren til kompressorblokken. Det er med
til at spare energi og bidrager til kompressorens
store driftssikkerhed.
*) Med undtagelse af serie SX
Køleluftfiltermåtter
Køleluften, der suges ind fra omgivelserne,
er belastet med urenheder.
Højeffektive køleluftfiltermåtter forhindrer
i vidt omfang tilsmudsning af kølerne.
På bil
billed
billedet:
ledet:
et:
Serier: SX–ASK
Motoreffekt: 2,2 til 22 kW
Kapacitet: 0,26 til 4,65 m³/min
Standardtryk: 8 / 11 / 15 bar (overtryk)
Hvordan KAESER's skruekompressorer producerer
trykluft
Atmosfærisk luft suges ind, renses i
luftfilteret og komprimeres i skruekompressorblokken. Til smøring, tætning
og køling sprøjtes kølemidlet SIGMA
FLUID ind i blokken. Trykluften bliver i
udskilleren separeret fra kølevæsken
(ca. < 2mg/m³) og strømmer via mindstetryk-kontraventilen til efterkøleren.
6
Den udskilte, nedkølede og filtrerede
kølevæske sprøjtes tilbage igen. Efterkøleren sænker tryklufttemperaturen
til ca. 5 til 10 K over den omgivende
temperatur og fjerner den største del
af fugten fra trykluften, inden den føres
ud af kompressoren.
Optimeret udskillelsessystem
Kombinationen af strømningsoptimeret for-udskillelse og specielle udskilnings-patroner* bevirker
et meget lavt indhold af rest-væske på mindre
end 2 mg/m³ i trykluften. Vedligeholdelsesbehovet for dette udskillelsessystem er yderst
beskedent.
*) SX-anlæg har udvendige udskilningspatroner.
7
www.kaeser.com
KAESER-skruekompressorer
Mulig energibesparelse
gennem varmegenvinding
Med 1:1-drev – op til 500 kW
Spar energi med KAESER
SIGMA PROFIL
Alle skruekompressorblokke fra KAESER er
udstyret med rotorer med den energibesparende
SIGMA PROFIL. Omhyggelig produktion og justerede præcisionsrulningslejer sikrer lang levetid og
høj driftssikkerhed.
Besparelse på energiomkostninger gennem teknisk optimering
Hvorfor 1:1-drev?
Investering i trykluftstation
Energiomkostninger
Vedligeholdelsesomkostninger
Muligt besparelsespotentiale på
energiomk.
Kompressorstyring
SIGMA CONTROL 2
Det direkte 1:1-drev forbinder komprespresen
sorblokken direkte med drivmotoren
pre
ess
uden transmissionstab. Skruekompres-dre
-d
rev
v
sorer fra KAESER med direkte 1:1-drev
er højtydende og samtidig meget
er
energieffektive. Grundlaget herfor er
e tiltiill
KAESER KOMPRESSORERs nøje
e og
og
passede sortiment af selvudviklede
sed
ede
e
-producerede, altid optimalt tilpassede
kompressorblokke.
Betjeningsenheden er udstyret med et overskueligt display og robuste knapper. Al relevant
information kan overskues med et enkelt blik. Den
enkle betjening understreges af den entydige
menustruktur og muligheden for at vælge mellem
30 sprog.
Lave omdrejningstal
r
And
Tredobbelte besparelser
er
med 1:1-drev:
m● De langsomtkørende, store kompressorblokke sparer yderligere
energi.
● 1:1-drevet reducerer
e
e.
vedligeholdelsesomkostningerne.
rejn
ingstal
gsta
l
Store kompressorblokke, der kører langsomt inden
for deres energimæssigt gunstigste arbejdsområde, leverer mere trykluft end små, hurtigt drejende
blokke, når drivkraften er den samme. Lave omdrejningstal betyder endvidere mindre slitage og
dermed færre vedligeholdelsesomkostninger.
Energibesparende 1:1-drev
På billedet:
Serier: ASD – HSD
Motoreffekt: 18,5 til 500 kW
Kapacitet: 2,09 til 86 m³/min
Standardtryk: 5,5 til 15 bar (overtryk)
Helt ny køleluftføring
Ud over bedre kølevirkning giver denne
innovation andre fordele: Luften suges
gennem kølerne og ind i kølerhuset,
hvorfra den blæses direkte opad og
ud. På denne måde kommer hovedkøleluftstrømmen ikke ind i den indre del
af anlægget. Smudspartikler i hovedkøleluftstrømmen sætter sig hovedsageligt på kølernes luftindsugningsside.
Der kan man let se tilsmudsninger og
8
d
om
ve
je omdrejnin
KAES
ER
–l
a
● Der opstår ingen energitab i
n.
forbindelse med kraftoverførslen.
e – hø
nemt fjerne disse uden at demontere
køleren. Det øger driftssikkerheden
og mindsker vedligeholdelsesarbejdet.
(serie DSD)
Trykluftefterkøling
Kompressorindsugningsluft
Væskekøling
Motorkøleluft
Drivmotor og kompressorblok danner sammen
med kobling og koblingsflange et kompakt og
næsten vedligeholdelsesfrit aggregat med lang
levetid. Da der ikke sker transmissionstab med
KAESERs direkte drev, reduceres energiforbruget
væsentligt.
Elektronisk termostyring
Den innovative elektroniske termostyring (ETM)
regulerer væsketemperaturen dynamisk og skaber
derved en sikker forebyggelse af kondens. Det
øger energieffektiviteten, f.eks. gennem muligheden for at tilpasse varmegenvindingen til de
faktiske kundebehov.
(Serie ASD – CSDX)
9
www.kaeser.com
KAESER-skruekompressorer
Kompressorstyring SIGMA
CONTROL 2
Komplette systemer – op til 22 kW
Betjeningsenheden er udstyret med et overskueligt display og robuste knapper. Al relevant
information kan overskues med et enkelt blik.
Den enkle betjening understreges af den entydige
menustruktur og muligheden for at vælge mellem
30 sprog.
Kombinationer af
g
skruekompressor og
ads
køletørrer sparer plads
Servicevenlig
Alle servicearbejder kan udføres fra een side.
Efter afmontering af husets venstre afdækning er
der god adgang til alle servicesteder. Væskestand
og remspændingen kan kontrolleres gennem inspektionsruder, uden at afdækningen skal åbnes.
KAESER er gået en ny vej: Kompressor
mpress
mp
ssor
or
fæl
ælle
les,
s,
og køletørrer er ikke indbygget i et fælles,
men i hver deres eget hus.
ålev
ål
evar
ev
a me
ar
en
Det beskytter tørreren mod strålevarmen
s dr
drif
iffts
ifts
tssi
s k-si
fra kompressoren og øger dens
driftssikkerhed.
Energibesparende
køletørrer
Komplet løsning med
skruekompressor
Tørrerens frakoblingsfunktion*, som
so kan
k n
ka
r ng og er
ri
vælges via kompressorens styring
ænker enerknyttet til kompressordriften, sænker
en pladsbegiforbruget betydeligt. Trods den
on er
er der
de
er
sparende kompakte konstruktion
ompo
om
pone
nent
nter
er.
særdeles god adgang til alle komponenter.
Det lønner sig også at spare på energien ved
mindre skruekompressorer: Således betyder
20 % mindre energiforbrug på et 5,5 kW-anlæg
og en driftstid på 1.000 timer en besparelse på
1.100 kWh og 660 kg mindre i CO2-udledning om
året.
*) Findes ikke på SXC.
SXC
Komplet løsning med køletørrer
Køletørreren er placeret under skruekompressoren, hvor den er beskyttet mod varme.
Dens kerne er en pladevarmeveksler i rustfrit stål
med integreret kondensatudskiller.
Trykluftstation med enkeltkomponenter
3
7
5
6
1
2
6
4
1
Skruekompressor
2
Køletørrer
3
Trykluftbeholder
4
Aquamat kondensatbehandling
5
Filter
6
ECO-DRAIN kondensatafleder
7
Trykholdesystem
Trykluftstation med AIRCENTER
2
1
3
1
Skruekompressorkomplet
system AIRCENTER
2
Trykholdesystem
3
Aquamat-kondensatbehandling
Aircenter og SXC – kompakte
trykluftstationer
Det driftsklare komplette system, KAESER
AIRCENTER, leverer tørret trykluft.
Den pladsbesparende opstilling af en
KAESER-skruekompressor med energieffektiv
SIGMA PROFIL, en køletørrer og en trykluftbeholder giver et meget kompakt og økonomisk
anlæg. I forhold til en konventionel trykluftstation kræves der næsten ingen rørførings- og
installationsarbejde til AIRCENTER og SXC.
På billedet:
Komplette systemer:
Serie: SXC Motoreffekt: 2,2 til 5,5 kW
Kapacitet: 0,26 til 0,8 m³/min
Standardtryk: 8 / 11 / 15 bar (overtryk)
Udstyret med SIGMA CONTROL BASIC
SXC
Serie: AIRCENTER
Motoreffekt: 2,2 til 15 kW
Kapacitet: 0,26 til 2,2 m³/min
Standardtryk: 8 / 11 / 15 bar (overtryk)
Komplet løsning med
trykluftbeholder
Udførelse kun med køletørrer:
Serie: SX T, SM T, SK T og ASK T
Motoreffekt: 2,2 til 22 kW
Kapacitet: 0,26 til 3,5 m³/min
Standardtryk: 8 / 11 / 15 bar (overtryk)
Den indvendigt coatede trykluftbeholder i
SXC-anlæggene har tre funktioner: Afkøling og
lagring af trykluft samt forudskillelse af kondensat. Kondensatet ledes derefter under elektronisk
styring sikkert bort uden tab af trykluft.
SXC
10
11
www.kaeser.com
KAESER-skruekompressorer
Mulig energibesparelse
gennem varmegenvinding
Modulopbygget med køletørrer – op til 132 kW
Spar energi med
KAESER SIGMA PROFIL
Alle skruekompressorblokke fra KAESER er
udstyret med rotorer med den energibesparende
SIGMA PROFIL. Omhyggelig produktion og justerede præcisionsrulningslejer sikrer lang levetid og
høj driftssikkerhed.
Besparelse på energiomkostninger gennem teknisk optimering
Investering i trykluftstation
Energiomkostninger
Vedligeholdelsesomkostninger
Muligt besparelsespotentiale på
energiomk.
Banebrydende:
Serierne ASD T til DSD T
Kompressorstyring
SIGMA CONTROL 2
Disse skruekompressorer er alsidige,
driftssikre og økonomiske i praksis ude på
virksomhederne.
Betjeningsenheden er udstyret med et overskueligt display og robuste knapper. Al relevant
information kan overskues med et enkelt blik. Den
enkle betjening understreges af den entydige
menustruktur og muligheden for at vælge mellem
30 sprog.
Med påmonterede køletørrermoduler
bliver de økonomiske anlæg til komplette
kompressorstationer, som leverer trykluft
af høj kvalitet.
Kompressor og køletørrer er installeret i
separate kabinetter. Det beskytter tørreren
mod strålevarmen fra kompressoren og
øger dens driftssikkerhed.
Driftssikker
KAESER-cyklonudskiller
Cyklonudskilleren, der er tilsluttet foran køletørreren, fjerner selv ved høj omgivende temperatur
og luftfugtighed pålideligt størstedelen af kondensatet fra trykluften. En niveauafhængigt styret
ECO-DRAIN-kondensatafleder bortleder kondensatet uden tab af trykluft.
Energibesparende køletørrer
Køletørrerens frakoblingsfunktion, som kan
vælges via kompressorens styring og er
knyttet til kompressordriften, sænker
energiforbruget betydeligt.
Sikker køletørrer
Selve køletørreren er også udstyret med en elektronisk ECO-DRAIN-afleder, der – i modsætning
til en magnetventil – arbejder uden tab af trykluft.
Det sparer energi og øger driftssikkerheden.
På billedet:
Serier: ASD T til DSD T
Motoreffekt: 18,5 til 132 kW
Kapacitet: 2,09 til 23,8 m³/min
Standardtryk: 8 / 11 / 15 bar (overtryk)
Monteret og driftsklar
Køletørrermodulet er monteret på kompressoren og forbundet med denne,
klar til drift. Dets separate hus giver
god plads til stort dimensionerede
tørrerkomponenter.
Desuden holder den rumlige afsondrethed kompressionsvarmen fra skruekompressoren på afstand af køletørreren.
12
Takket være den optimale køling
arbejder anlægget driftssikkert helt
op til en omgivelsestemperatur på
+45 °C.
Pladsbesparende
modulopbygning
Med køletørrermodulet bliver standard-skruekompressoren til en kompakt kompressorstation. Den
gode adgang til alle komponenter gør alle servicearbejder lettere og hurtigere at gennemføre.
13
www.kaeser.com
KAESER-skruekompressorer
Kompressorstyring
SIGMA CONTROL 2
med SIGMA FREQUENCY CONTROL
Betjeningsenheden er udstyret med et overskueligt display og robuste knapper. Al relevant
information kan overskues med et enkelt blik.
Den enkle betjening understreges af den entydige
menustruktur og muligheden for at vælge mellem
30 sprog.
Kompromisløs
energibesparelse
Optimeret specifik ydelse
Specifik ydelse
(kW/m³/min)
KAESER-kompressorer i serierne SM
SFC til HSD SFC er særligt økonomiske
skruekompressorer. I serie SM, SK og ASK
SFC arbejder det næsten vedligeholdelsesfrie KAESER-remtræk med automatisk
stramning af remmen. Fra serie ASD SFC
anvendes KAESERs direkte 1:1-drev.
Konventionel regulering af
omdrejningstallet
Effektiv SFC-regulering af
omdrejningstallet
I enhver trykluftstation kører den hastighedsregulerede kompressor længere end alle andre.
Derfor er KAESERs SFC-modeller konstrueret
med henblik på at opnå maksimal effektivitet
uden ekstreme omdrejningstal. Det sparer energi
og øger levetid og driftssikkerhed.
Kapacitet (m³/min)
De langsomtkørende, store KAESERkompressorblokke med energibesparende
SIGMA PROFIL viser fremragende ydelsesdata i hele reguleringsområdet.
Også driftssikker ved høje
temperaturer
De hastighedsregulerede skruekompressorer fra serie SM SFC til HSD SFC er i stand
til at køre 100 procent med fuld belastning
uden ekstra behov for vedligeholdelse.
Stort dimensionerede frekvensomformere og
effektiv køling af det separate frekvensomformerkontrolskab muliggør en problemfri anvendelse af
SFC-kompressorer fra KAESER selv ved omgivende temperaturer op til +45 °C.
Samlet anlæg med
EMC-certificering
Selvfølgelig er den elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) for alle anvendte komponenter og for
det samlede anlæg testet og certificeret i henhold
til gældende retningslinjer.
På billedet:
Serier: SM SFC til HSD SFC
Motoreffekt: 7,5 til 515 kW
Kapacitet: 0,30 til 86 m³/min
Standardtryk: 6 til 15 bar (overtryk)
3:0 til 1:1
Andre kompressorer
med variabel hastighed
Transmissionstab
Energiforbrug
Vedligeh.omkostn.
14
KAESER
SFC-kompressorer
Det direkte 1:1-drev (fra serie ASD
SFC) arbejder helt uden de transmissionstab, der er uundgåelige ved
gearkonstruktioner. Da kompressoren
også består af færre komponenter,
forhøjes driftssikkerheden, og levetiden
og vedligeholdelsesomkostningerne
reduceres. Endvidere genererer anlægget langt mindre støj.
KAESERs direkte 1:1-drev sparer
altså på tre punkter: for det første
ved kraftoverførslen, for det andet på
energibehovet og for det tredje på vedligeholdelses- og de hermed forbundne
stilstandsomkostninger.
% strøm ift. fuld belastning
SFC = SIGMA FREQUENCY CONTROL
Blød start uden skadelige
strømspidser
800%
700%
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%
Direkte start
Stjerne-trekant-start
Softstart
SFC-anlæg
Den blide start fra nul til fuldlast uden strømspidser fører til en næsten ubegrænset motorkoblingshyppighed (startproces pr. tidsenhed uden
overophedning). Desuden skånes de bevægelige
dele i kraft af trinløs acceleration og nedbremsning.
15
www.kaeser.com
SIGMA CONTROL 2 og SIGMA CONTROL BASIC
Intelligens efter behov
SIGMA CONTROL 2
SIGMA CONTROL 2 – Funktionstasterne i detaljer
... for SX til HSD
Med et stort antal styre-, overvågningsog kommunikationsfunktioner er industri-pc-styringen SIGMA CONTROL 2
ideelt egnet til anvendelser, der kræver
megen kommunikation. Derfor hører den
til seriestandarden ved alle skruekompressorer fra KAESER i serierne ASD til HSD
og kan efter ønske fås til anlæg i serierne
SX, SM, SK og ASK.
Serier: SX – HSD
SIGMA CONTROL BASIC
Grundfunktion
Menufunktioner
TIL-tast – LED grøn – slår kompressor
"TIL" –> automatisk selvstyringsdrift,
indikerer "Kompressor TIL".
Menuvalgtast – OP – ruller teksten
i displayet linjevist opad.
FRA-tast slår "Kompressor FRA".
Menuvalgtast – NED – ruller teksten
i displayet linjevist nedad.
Infotast – hentning af aktuelt ventende
meddelelser.
Udvidede funktioner
Menuvalgtast – HØJRE – ruller teksten
i displayet linjevist til højre.
Tast for tomgangsdrift slår kompressoren
fra belastnings- over på tomgangsdrift.
Fejl – LED rød – indikerer "Fejl på kompressor".
Kompressoren slås fra ved fejl.
Menuvalgtast – VENSTRE – ruller teksten
i displayet linjevist til venstre.
Fjern-TIL-tast – LED grøn slår fjernstyringsfunktion "TIL" og "FRA".
Kommunikationsfejl – LED rød – indikerer
"Datakommunikation til andre systemer
afbrudt eller med fejl".
Annulleringstast – tillader spring tilbage til
niveauet umiddelbart over
Kontaktur TIL/FRA-tast – LED grøn – ‚
aktiverer eller deaktiverer den indstillede
kontakturfunktion.
Vedligeholdelse – LED gul – indikerer
"Tid til vedligeholdelse" eller "Vedligeholdelsestæller udløbet" eller "Advarsel".
Returtast – udløser spring til næste
undermenu eller godkendelse af værdier.
Belastningsdrift – LED grøn –
"Kompressor tilfører luft".
Styrespænding TIL – LED grøn – indikerer
"Hovedafbryder TIL, net- og forsyningsspænding til stede".
Kvitteringstast – bekræfter, at fejlmeddelelser er set, og nulstiller fejlhukommelsen
(når det er tilladt).
Tomgangsdrift – LED grøn –
"Kompressor kører" – "Ingen lufttilførsel".
Trafiklysfunktioner
SIGMA CONTROL BASIC – Funktioner
... til SXC, SX, SM, SK og ASK
Skruekompressorerne fra KAESER i serierne SXC,
SX, SM, SK og ASK kan udstyres med kompressorstyringen SIGMA CONTROL BASIC. Det er den
perfekt passende løsning til brugere, som i første
omgang klarer sig med en kompressor, men ikke vil
udelukke fremtidige udvidelser. Det modulopbyggede styrings- og trykluftstyringskoncept fra KAESER
garanterer netop fuldstændig kompatibilitet.
• Nem og hurtig at betjene med piktogrammer og
stort display
• Anlæggets nom. tryk kan reduceres individuelt
• Fuldautomatisk DUAL-regulering af kompressoren
(fuldlast-/tomgangs-/stopdrifts-regulering)
• Potentialfri kontakt for kombinationsfejl
• Overvågning af parametrene nettryk,
kompressionssluttemperatur og omdrejningsretning
• Justerbar koblingsdifference
• Elektronisk tryktransducer
• Timetæller for service, belastning og
kompressorkørsel
• Indstilleligt serviceinterval, tryk- og temperaturenheder kan vælges (bar/psi/MPa,°C/°F)
Serier: SXC, SX – ASK
16
17
www.kaeser.com
Informationsteknologi –
SIGMA AIR MANAGER 2 – Oversigt
Skræddersyede komplette løsninger
Control centre
1
• Adaptiv 3-Dadvance Control
• Live P&I diagram
Hurtigt overblik over hele trykluftanlægget
• Versioner: SAM 2-4, SAM 2-8, SAM 2-16
• Opgraderbar: Software opgradering tager højde for udvidelse af
trykluftanlægget – ingen nødvendig skift af hardware
• 6 digitale indgange, 4 analog 4-20 mA indgange, 5 relæ-udgange
• En tryktransducer inkluderet
• 7 SIGMA NETWORK kanaler til kompressorer med SIGMA CONTROL 2
styring og/eller SIGMA NETWORK bus converter (SBC)
• SNW-PROFIBUS-Master kan tilvælges for tilslutning til eksisterende
anlæg med SIGMA AIR MANAGER
SIGMA AIR MANAGEMENT
SYSTEM
Den yderligere forbedrede adaptive 3-Dadvance regulering beregner og sammenligner adskillige driftsscenarier og udvælger
de mest effektive parametre for at tilpasse
hvert enkelt særlige trykluftbehov. Trykluftlevering og energiforbrug bliver derfor altid
optimalt tilpasset iht. den faktiske trykluftefterspørgsel.
I kombination med den integrerede multiprocessor industri PC er den adaptive
3-Dadvance regulering i stand til at sikre
konstant optimal drift. SIGMA NETWORK
bus-omformere (SBC) giver desuden brugeren adskillige muligheder for at tilpasse
systemet til netop deres behov. SBC kan
udstyres med digital og analog indgangs-og
udgangsmoduler, såvel som med SIGMA
NETWORK kanaler. Dette samler og synliggør let information så som f.eks. alarmmeddelelser, flowmængde, trykdugpunkt og
måleværdi for ydeevne.
SIGMA AIR MANAGER 2 (SAM 2) hovedstyring
2
K
Kommunikationsm
modul
2
KAESER CONNECT – For tilslutning til centraliserede styresystemer
Muligheder for kommunikationsmoduler:
PROFIBUS DP, PROFINET IO, Modbus TCP
3
1
4
3
• Langsigtet dataopbevaring til rapportering, analyse, styring og audits,
50001 energy management
• Målrettet minimering af trykluftomkostninger
• Detaljerede energiomkostningsrapporter
• Omkostningsblokke kan tilføjes individuelt
• Separat software ikke nødvendig (visning via Internetbrowser)
• Visualisering via gigabit Ethernet interface til remote visualisering
• Konstant tilgængelig løbende information online
SIGMA NETWORK
K
4
5
SBC
SBC
Visualisering via integreret webserver – KAESER CONNECT
SNW-PROFIBUSMaster
5
KAESER-specifik, sikker netværk til maskinstyring og kommunikation
5
6
SIGMA NETWORK (SNW)
SIGMA NETWORK bus converter (SBC)
SIGMA NETWORK bus converter kommunikerer med SIGMA AIR
MANAGER 2 via SIGMA NETWORK. SBC kan udstyres med digital og
analog indgangs- og udgangsmoduler, såvel som med SIGMA NETWORK
kanaler
7
6
Tilslutning af kompressorer med SIGMA CONTROL 2
Tilslutning af kompressorer med SIGMA CONTROL 2 gøres
via SIGMA NETWORK
7
Tilslutning af eksisterende SAM Profibus netværk med
SNW-PROFIBUS-Master
Eksisterende trykluftanlæg med Profibus netværk kan let
tilsluttes ved hjælp af den valgfrie SNW-PROFIBUS-Master
18
19
www.kaeser.com
Moderne produktion, høj kvalitet
Præcis fræsning og slibning
Produktion og
kvalitetssikring
Samvittighedsfuld montage
På CNC-profilslibemaskiner får rotorernes
SIGMA PROFIL den sidste afpudsning – med en
tusindedel millimeters nøjagtighed.
Højt uddannede medarbejdere monterer
kompressorblokke og -anlæg i henhold til de
strenge produktionsstandarder i KAESERs
kvalitetsstyringssystem.
For at opnå den størst mulige nøjagtighed
fremstilles komponenterne til skruekompressorerne fra KAESER på moderne værktøjsmaskiner i klimakontrollerede rum. Højt motiverede og kvalificerede medarbejdere med
lang erfaring inden for maskinkonstruktion
er garanter for vores produkters konsekvente og fremragende kvalitet, på samme måde
som den permanente kontrol af produktionstolerancer, f.eks. med et 3-D-måleanlæg
med en målingsnøjagtighed på 1/1000 mm
(stort billede til højre).
Kontinuerlig kvalitetssikring
Konstant kontrol af produktionstolerancerne på
moderne 3-D-målemaskiner garanterer konsekvent høj kvalitet og nøjagtige mål på de enkelte
komponenter.
Rotorer på prøvebænken
Alle tolerancer underkastes strenge kontroller.
20
Fremtidsrettet
Fleksible bearbejdningscentre
Permanent optimering af eksisterende produkter og stadig stræben efter grundlæggende nyskabelser på KAESERs topmoderne
forsknings- og udviklingscenter (til venstre) sikrer KAESER-produkternes førende tekniske standard: Kompressorer og trykluftkomponenter med størst mulig rentabilitet, vedligeholdelsesvenlighed og driftssikkerhed.
Rotorer og huse til KAESERs kompressorblokke
fremstilles på topmoderne, klimakontrollerede
bearbejdningscentre.
Kvalitetsstyring i henhold til DIN/ISO 9001 sikrer
fremragende produktkvalitet.
21
www.kaeser.com
Global, pålidelig, kompetent:
KAESER AIR SERVICE
Optimeret trykluftforsyning
Den computerbaserede analyse af trykluft-udnyttelsen (ADA) registrerer hurtigt og detaljeret
din virksomheds faktiske trykluftbehov.
Ud fra ADA-dataene beregner medarbejdere ved
hjælp af KAESERs energisparesystem (KESS)
et omkostningsoptimeret trykluftsystem til din
virksomhed.
Global teleservice
Globalt netværk og datakommunikation muliggør
fjerndiagnosticering og behovsafhængig vedligeholdelse på internetkompatible KAESER-produkter. Det giver en større tilgængelighed og optimerer din trykluftsforsynings samlede rentabilitet.
Hurtig kundeservice
KAESER ønsker tilfredse kunder. Derfor tilbyder
KAESERs globale kundeserviceorganisation
hurtig service kloden rundt. Overalt i verden står
kompetente kundeserviceteknikere og -montører
parat til at yde hurtig, ubureaukratisk og pålidelig
hjælp, når og hvor det behøves.
Godkendte, originale
KAESER-dele
Til vedligeholdelses- og reparationsarbejde anvender KAESERs servicemontører udelukkende
originale KAESER-dele, hvis funktionssikkerhed
er dokumenteret i langtidstest. Kun originale
KAESER-vedligeholdelsesdele garanterer godkendt kvalitet og retssikkerhed.
Service og rådgivning –
kloden run
rundt
KAESER KOMPRESSORER
KOMP
er globalt
repræs
æ enteret m
repræsenteret
med egne datterselskaber og
kompetente samarbejdspartnere.
sam
For service
og vedligeholdelse
ved
dligeholde
såvel som for rådgivning
og vejledning gælder
g
altid: Vores kundeservice står parat til at yde dig hurtig og pålidelig
support.
22
SIGMA AIR UTILITY
"Trykluft til fast pris" – med SIGMA AIR UTILITY
køber du kun den trykluft, du behøver, til en aftalt
kubikmeterpris.
23
www.kaeser.com
Stadig flere trykluftbrugere vælger
kompressorer fra KAESER
Industri, håndværk, handel
Trykluft til industrivirksomheder leveres i dag
overvejende af skruekompressorer. Det gælder
efterhånden også for håndværksvirksomheder.
Denne udvikling afspejles på fornem vis af
KAESER's skruekompressorer med SIGMA
PROFIL: På verdensplan arbejder der allerede
mere end 200.000 af disse økonomiske og driftssikre maskiner.
Rengøring, emballering, filtrering
KAESER-vakuum-skrueanlæg med den specielle
KAESER-vakuum-skrueblok kan anvendes til
udsugnings-, emballerings og tørringsprocesser
samt til anvendelse i forbindelse med filtrering eller ved påfyldning af flasker og tuber. Disse anlæg
arbejder ligeledes med den fremtidssikre styring
SIGMA CONTROL 2 på industri-pc-basis.
PET-beholderproduktion
Til disse voksende anvendelsesområder har
KAESER KOMPRESSORER udviklet en meget
økonomisk systemløsning. SIGMA PET AIRstationen består af lavtrykstrin (skruekompressor, styreluft) og højtrykstrin (booster, blæseluft)
samt køletørrer. Fordelene består i lave anskaffelses- og driftsomkostninger samt optimal
driftssikkerhed.
Overtryk- og vakuumområde
Anvendelsesområder for kapselblæsere fra
KAESER med OMEGA PROFIL (overtryk eller
vakuum) er eksempelvis iltning af bundfældningsanlæg, tørring, transport af pulverformede eller
kornede materialer, rengøring gennem udsugning,
kontrol og emballering.
Trykluft til skibsfarten
KAESER KOMPRESSORER leverer også et
trykluftprogram, der er specielt tilpasset maritime
brugeres krav og behov. Skruekompressorer
bruges for eksempel til at producere arbejdsluft,
de leverer trykluft til specialanvendelser som
kvælstofproduktion.
Derudover bruges kapselblæsere til behandling
af spildevand på store krydstogtskibe.
24
25
www.kaeser.com
Serie SX – ASK
Serie ASD – CSDX
Skruekompressorer
med kileremtræk – op til 22 kW
Skruekompressorer
med 1:1-drev – op til 90 kW
Model
Modell
Drifts-overBetriebsübertryk
druck
Maks.
max.
Überoverdruck
tryk
Nom.motorMotornenneffekt
leistung
Abmessungen
Mål B x D x H
BxTxH
bar
bar
Kapacitet*)
Liefermenge*)
Samlet anlæg
ved
Gesamtanlage
drifts-overtryk
bei Betriebsüberdruck
m³/min
m³/min
bar
bar
kW
kW
SX 3
7,5
10
0,34
0,26
8
11
SX 4
7,5
10
13
0,45
0,36
0,26
8
11
15
SX 6
7,5
10
13
0,60
0,48
0,37
8
11
15
4
590 x 632 x 970
61
145
SX 8
7,5
10
13
0,80
0,67
0,54
8
11
15
5,5
590 x 632 x 970
64
SM 9
7,5
10
13
0,90
0,75
0,56
8
11
15
5,5
630 x 762 x 1100
SM 12
7,5
10
13
1,20
1,01
0,77
8
11
15
7,5
630 x 762 x 1100
SM 15
7,5
10
13
1,50
1,26
0,99
8
11
15
9
SK 22
7,5
10
13
2,00
1,68
1,32
8
11
15
11
SK 25
7,5
10
13
2,50
2,11
1,72
8
11
15
15
ASK 28
7,5
10
13
2,86
2,40
1,93
8
11
15
ASK 34
7,5
10
13
3,51
3,00
2,50
8
11
15
ASK 40
7,5
10
13
4,06
3,52
2,94
8
11
15
Drifts-overBetriebsübertryk
druck
Maks.
max.
Überoverdruck
tryk
Nom.motorMotornenneffekt
leistung
Abmessungen
Mål
BxD
TxH
bar
bar
bar
bar
kW
kW
ASD 35
7,5
10
3,16
2,63
8,5
12
ASD 40
7,5
10
13
3,92
3,13
2,58
ASD 50
7,5
10
13
155
ASD 60
64
200
65
630 x 762 x 1100
750 x 895 x 1260
Schalldruck-Lydtrykniveau**)
pegel **)
Masse
Vægt
Schalldruck-Lydtrykpegel **)
niveau**)
Masse
Vægt
mm
mm
dB(A)
dB(A)
kg
kg
mm
mm
dB(A)
dB(A)
kg
kg
2,2
590 x 632 x 970
59
140
18,5
1460 x 900 x 1530
65
610
3
590 x 632 x 970
60
140
8,5
12
15
22
1460 x 900 x 1530
66
655
4,58
3,85
3,05
8,5
12
15
25
1460 x 900 x 1530
66
695
7,5
10
13
5,53
4,49
3,71
8,5
12
15
30
1460 x 900 x 1530
69
750
BSD 65
7,5
10
13
5,65
4,52
3,76
8,5
12
15
30
1590 x 1030 x 1700
69
970
210
BSD 75
7,5
10
13
7,00
5,60
4,43
8,5
12
15
37
1590 x 1030 x 1700
70
985
66
220
BSD 83
7,5
10
13
8,16
6,85
5,47
8,5
12
15
45
1590 x 1030 x 1700
71
1060
66
312
CSD 85
7,5
10
13
8,26
6,89
5,50
8,5
12
15
45
1760 x 1110 x 1900
70
1250
750 x 895 x 1260
67
320
CSD 105
7,5
10
13
10,14
8,18
6,74
8,5
12
15
55
1760 x 1110 x 1900
71
1290
15
800 x 1100 x 1530
65
485
CSD 125
7,5
10
13
12,02
10,04
8,06
8,5
12
15
75
1760 x 1110 x 1900
72
1320
18,5
800 x 1100 x 1530
67
505
CSDX 140
7,5
10
13
13,74
11,83
9,86
8,5
12
15
75
2110 x 1290 x 1950
71
1830
CSDX 165
7,5
10
13
16,16
13,53
11,49
8,5
12
15
90
72
1925
G /4
3
G 3 /4
G1
22
800 x 1100 x 1530
G 1 1 /4
69
525
*) Ydelsesdata iht. ISO 1217 : 2009, bilag C; **) Lydtrykniveau iht. ISO 2151 og basisstandard ISO 9614-2, drift ved maksimalt driftsovertryk; tolerance: ± 3 dB(A); ***) Ved høj ventilatorhastighed
26
Model
Modell
Kapacitet*)
Liefermenge*)
Samlet anlæg
ved
Gesamtanlage
drifts-overtryk
bei Betriebsüberdruck
m³/min
m³/min
Anschluss
Tilslutning
Trykluft
Druckluft
Anschluss
Tilslutning
Druckluft
Trykluft
G 1 /4
1
G 1 1/2
G2
G2
2110 x 1290 x 1950
*) Ydelsesdata iht. ISO 1217 : 2009, bilag C; **) Lydtrykniveau iht. ISO 2151 og basisstandard ISO 9614-2, drift ved maksimalt driftsovertryk; tolerance: ± 3 dB(A); ***) Ved høj ventilatorhastighed
27
www.kaeser.com
Serie DSD – HSD
Serie SXC – AIRCENTER SX/SM/SK
Skruekompressorer
med 1:1-drev – op til 500 kW
Skruekompressorer,
modulopbygget med køletørrer og trykbeholder – op til 15 kW
Modell
Model
Drifts-overBetriebsübertryk
druck
Kapacitet*)
Liefermenge*)
Samlet anlæg
ved
Gesamtanlage
drifts-overtryk
bei Betriebsüberdruck
Maks.
max.
Überoverdruck
tryk
Nom.motorMotorydelse
nennleistung
Abmessungen
MålB x D x H
BxTxH
bar
m³/min
bar
kW
DSD 142
7,5
13,62
9
DSD 172
7,5
10
16,12
13,20
8,5
12
Anschluss
Tilslutning
Druckluft
Trykluft
Lydtryk-niveau**)
Schalldruck-pegel **)
Masse
Vægt
mm
dB(A)
kg
75
2350 x 1730 x 2040
68
2700
90
2350 x 1730 x 2040
69
2850
Drifts-overBetriebs- Kapacitet*)
Liefermenge*)
Samlet
übertryk
Gesamtanlage
anlæg
druck
vedbei
drifts-overtryk
Betriebsüberdruck
Maks.
max.
Überoverdruck
tryk
Nom.motorMotorydelse
nennleistung
Køletørrerens
Kältetrockner
effLeistungsekt-forbrug
aufnahme
Køle-midKältemittel
del
DruckTrykdugtaupunkt
Tryk-beholDruckbehälterder-voluinhalt
men
Abmessungen
MålB x D x H
BxTxH
Anschluss
Tilslutning Lydtryk-niSchallDruckluft
Trykluft
veau**)
druck-pegel **)
Masse
Vægt
bar
m³/min
bar
kW
kW
Typ
Type
°C
l
mm
dB(A)
kg
SXC 3
7,5
10
0,34
0,26
8
11
2,2
0,18
R 134a
+6
215
620 x 980 x 1480
68
285
SXC 4
7,5
10
13
0,45
0,36
0,26
8
11
15
3,0
0,18
R 134a
+6
215
620 x 980 x 1480
69
285
0,60
0,48
0,37
8
11
15
4,0
0,26
R 134a
+6
215
620 x 980 x 1480
69
290
DN 65
G /4
3
DSD 202
7,5
10
13
20,46
15,52
12,68
8,5
12
15
110
2350 x 1730 x 2040
70
3200
SXC 6
7,5
10
13
DSD 238
7,5
10
13
23,80
19,92
14,80
8,5
12
15
132
2350 x 1730 x 2040
71
3400
SXC 8
7,5
10
13
0,80
0,67
0,54
8
11
15
5,5
0,26
R 134a
+6
215
620 x 980 x 1480
69
300
DSDX 243
7,5
10
13
24,10
20,12
14,90
8,5
12
15
132
2600 x 1980 x 2040
70
78 ***)
3650
AIRCENTER 3
7,5
10
0,34
0,26
8
11
2,2
0,18
R 134a
+3
200
590 x 1090 x 1560
59
285
DSDX 302
7,5
10
13
30,20
23,50
19,52
8,5
12
15
160
71
78 ***)
4100
AIRCENTER 4
7,5
10
13
0,45
0,36
0,26
8
11
15
3
0,18
R 134a
+3
200
590 x 1090 x 1560
60
285
0,60
0,48
0,37
8
11
15
4
0,26
R 134a
+3
200
590 x 1090 x 1560
61
290
DN 80
2600 x 1980 x 2040
G /4
3
75
4935
AIRCENTER 6
7,5
10
13
2800 x 2000 x 2140
76
5000
AIRCENTER 8
7,5
10
13
0,80
0,67
0,54
8
11
15
5,5
0,26
R 134a
+3
200
590 x 1090 x 1560
64
300
3000 x 2143 x 2360
79
6625
AIRCENTER 9
7,5
10
13
0,90
0,75
0,56
8
11
15
5,5
0,31
R 134a
+3
270
630 x 1200 x 1716
64
390
3000 x 2143 x 2360
79
6900
AIRCENTER 12
7,5
10
13
1,20
1,01
0,77
8
11
15
7,5
0,31
R 134a
+3
270
630 x 1200 x 1716
65
400
360
3470 x 2145 x 2350
71
8100
AIRCENTER 15
7,5
10
13
1,50
1,26
0,99
8
11
15
9
0,32
R 134a
+3
270
630 x 1200 x 1716
66
410
400
3470 x 2145 x 2350
72
8500
AIRCENTER 22
7,5
10
13
2,00
1,68
1,32
8
11
15
11
0,46
R 134a
+3
350
750 x 1370 x 1880
66
579
AIRCENTER 25
7,5
10
13
2,50
2,11
1,72
8
11
15
15
67
587
ESD 352
7,5
10
13
36,20
29,72
23,10
8,5
12
15
200
2800 x 2000 x 2140
ESD 442
7,5
10
13
42,20
35,40
28,92
8,5
12
15
250
FSD 471
7,5
10
12
47,10
40,50
35,50
8
10
12
250
FSD 571
7,5
10
13
57,20
46,40
39,45
8
12
15
315
HSD 651
7,5
10
13
66,1
53,4
43,0
8,5
12
15
HSD 711
7,5
10
13
71,8
59,4
46,2
8,5
12
15
HSD 761
7,5
10
13
77,6
65,1
52,3
8,5
12
15
450
3470 x 2145 x 2350
72
8600
HSD 831
7,5
10
13
83,4
70,8
58,4
8,5
12
15
500
3470 x 2145 x 2350
73
8700
DN 125
DN 125
DN 150
*) Ydelsesdata iht. ISO 1217 : 2009, bilag C; **) Lydtrykniveau iht. ISO 2151 og basisstandard ISO 9614-2, drift ved maksimalt driftsovertryk; tolerance: ± 3 dB(A); ***) Ved høj ventilatorhastighed
28
Modell
Model
G 3/4
G1
0,46
R 134a
+3
350
750 x 1370 x 1880
*) Ydelsesdata iht. ISO 1217 : 2009, bilag C; **) Lydtrykniveau iht. ISO 2151 og basisstandard ISO 9614-2, drift ved maksimalt driftsovertryk; tolerance: ± 3 dB(A); ***) Ved høj ventilatorhastighed
29
www.kaeser.com
Serie SX – ASK T
Serie ASD – DSD T
Skruekompressorer,
modulopbygget med køletørrer – op til 22 kW
Skruekompressorer,
modulopbygget med køletørrer – op til 132 kW
Modell
Model
Drifts-overBetriebs- Kapacitet*)
Liefermenge*)
Samlet
übertryk
Gesamtanlage
anlæg
druck
vedbei
drifts-overtryk
Betriebsüberdruck
Maks.
max.
Überoverdruck
tryk
Nom.motorMotorydelse
nennleistung
Køletørrerens
Kältetrockner
effLeistungsekt-forbrug
aufnahme
Kølemiddel
Kältemittel
DruckTrykdugtaupunkt
Abmessungen
MålB x D x H
BxTxH
Anschluss
Tilslutning
Druckluft
Trykluft
LydtrykSchallniveau**)
druck-pegel **)
Masse
Vægt
bar
m³/min
bar
kW
kW
Typ
Type
°C
mm
dB(A)
kg
SX 3 T
7,5
10
0,34
0,26
8
11
2,2
0,18
R 134a
+3
590 x 905 x 970
59
185
SX 4 T
7,5
10
13
0,45
0,36
0,26
8
11
15
3
0,18
R 134a
+3
590 x 905 x 970
60
185
SX 6 T
7,5
10
13
0,60
0,48
0,37
8
11
15
4
0,26
R 134a
+3
590 x 905 x 970
61
SX 8 T
7,5
10
13
0,80
0,67
0,54
8
11
15
5,5
0,26
R 134a
+3
590 x 905 x 970
SM 9 T
7,5
10
13
0,90
0,75
0,56
8
11
15
5,5
0,31
R 134a
+3
630 x 1074 x 1100
SM 12 T
7,5
10
13
1,20
1,01
0,77
8
11
15
7,5
0,31
R 134a
+3
630 x 1074 x 1100
SM 15 T
7,5
10
13
1,50
1,26
0,99
8
11
15
9
0,32
R 134a
+3
SK 22 T
7,5
10
13
2,00
1,68
1,32
8
11
15
11
0,46
R 134a
+3
SK 25 T
7,5
10
13
2,50
2,11
1,72
8
11
15
15
0,46
R 134a
+3
ASK 28 T
7,5
10
13
2,86
2,40
1,93
8
11
15
15
0,70
R 134a
ASK 34 T
7,5
10
13
3,51
3,00
2,50
8
11
15
18,5
0,70
R 134a
ASK 40 T
7,5
10
13
4,06
3,52
2,94
8
11
15
Køletørrerens
Kältetrockner
effLeistungsekt-forbrug
aufnahme
Kølemiddel
Kältemittel
DruckTrykdugtaupunkt
Abmessungen
MålB x D x H
BxTxH
Anschluss
Tilslutning
Druckluft
Trykluft
LydtrykSchallniveau**)
druck-pegel **)
Masse
Vægt
kW
kW
Typ
Type
°C
mm
dB(A)
kg
ASD 35 T
7,5
10
3,16
2,63
8,5
12
18,5
0,8
R 134a
+3
1770 x 900 x 1530
65
705
ASD 40 T
7,5
10
13
3,92
3,13
2,58
8,5
12
15
22
0,8
R 134a
+3
1770 x 900 x 1530
66
750
190
ASD 50 T
7,5
10
13
4,58
3,85
3,05
8,5
12
15
25
0,8
R 134a
+3
1770 x 900 x 1530
66
790
64
200
ASD 60 T
7,5
10
13
5,53
4,49
3,71
8,5
12
15
30
0,8
R 134a
+3
1770 x 900 x 1530
69
845
64
275
BSD 65 T
7,5
10
13
5,65
4,52
3,76
8,5
12
15
30
0,8
R 134a
+3
1990 x 1030 x 1700
69
1100
65
285
BSD 75 T
7,5
10
13
7,00
5,60
4,43
8,5
12
15
37
0,8
R 134a
+3
1990 x 1030 x 1700
70
1115
630 x 1074 x 1100
66
295
BSD 83 T
7,5
10
13
8,16
6,85
5,47
8,5
12
15
45
0,8
R 134a
+3
1990 x 1030 x 1700
71
1190
750 x 1240 x 1260
66
387
CSD 85 T
7,5
10
13
8,26
6,89
5,50
8,5
12
15
45
0,8
R 134a
+3
2160 x 1110 x 1900
70
1410
750 x 1240 x 1260
67
395
CSD 105 T
7,5
10
13
10,14
8,18
6,74
8,5
12
15
55
0,8
R 134a
+3
2160 x 1110 x 1900
71
1450
+3
800 x 1460 x 1530
65
580
CSD 125 T
7,5
10
13
12,02
10,04
8,06
8,5
12
15
75
1,1
R 134a
+3
2160 x 1110 x 1900
72
1510
+3
800 x 1460 x 1530
67
600
CSDX 140 T
7,5
10
13
13,74
11,83
9,86
8,5
12
15
75
1,2
R 134a
+3
2510 x 1290 x 1950
71
2045
CSDX 165 T
7,5
10
13
16,16
13,53
11,49
8,5
12
15
90
1,2
R 134a
+3
2510 x 1290 x 1950
72
2140
DSD 142 T
7,5
13,62
9
75
2,1
R 134a
+3
3310 x 1730 x 2040
68
3100
DSD 172 T
7,5
10
16,12
13,20
8,5
12
90
2,1
R 134a
+3
3310 x 1730 x 2040
69
3250
DSD 202 T
7,5
10
13
20,46
15,52
12,68
8,5
12
15
110
2,35
R 134a
+3
3310 x 1730 x 2040
70
3650
DSD 238 T
7,5
10
13
23,80
19,92
14,80
8,5
12
15
132
2,35
R 134a
+3
3310 x 1730 x 2040
71
79***)
3850
G 3 /4
G1
R 134a
Nom.motorMotorydelse
nennleistung
bar
G /4
0,70
Maks.
max.
Überoverdruck
tryk
m³/min
3
22
Drifts-overBetriebs- Kapacitet*)
Liefermenge*)
Samlet
übertryk
Gesamtanlage
anlæg
druck
vedbei
drifts-overtryk
Betriebsüberdruck
bar
+3
800 x 1460 x 1530
G 1 1 /4
69
620
*) Ydelsesdata iht. ISO 1217 : 2009, bilag C; **) Lydtrykniveau iht. ISO 2151 og basisstandard ISO 9614-2, drift ved maksimalt driftsovertryk; tolerance: ± 3 dB(A); ***) Ved høj ventilatorhastighed
30
Model
Modell
G 1 1/4
G 1 1/2
G2
G2
DN 65
*) Ydelsesdata iht. ISO 1217 : 2009, bilag C; **) Lydtrykniveau iht. ISO 2151 og basisstandard ISO 9614-2, drift ved maksimalt driftsovertryk; tolerance: ± 3 dB(A); ***) Ved høj ventilatorhastighed
31
www.kaeser.com
Serie SM – CSDX SFC
Serie DSD – HSD SFC
Skruekompressorer,
modulopbygget med SIGMA FREQUENCY CONTROL – op til 90 kW
Skruekompressorer,
modulopbygget med SIGMA FREQUENCY CONTROL – op til 515 kW
Modell
Model
Drifts-overBetriebs- Kapacitet*)
Liefermenge*)
Samlet
übertryk
Gesamtanlage
anlæg
druck
vedbei
drifts-overtryk
Betriebsüberdruck
Maks.
max.
Überoverdruck
tryk
Nom.motorMotorydelse
nennleistung
Min.tryk-båndmin.
bredde
Druckbandbreite
Tryk-område
Drehzahl-min.– Tryk-område
Frequenzmaks.bar
bereich
min.–maks.
bereich
min. – max.
min.bar
– max
Abmessungen
MålB x D x H
BxTxH
bar
m³/min
bar
kW
bar
U/min
o/min
Hz
mm
SM 12 SFC
7,5
10
13
0,35 - 1,24
0,34 - 1,04
0,30 - 0,78
8
11
15
7,5
± 0,1
1200 - 3780
1500 - 3780
1800 - 3780
20 - 63
25 - 63
30 - 63
630 x 762 x 1100
SK 22 SFC
7,5
10
13
0,62 - 1,98
0,63 - 1,67
0,57 - 1,37
8
11
15
11
± 0,1
1200 - 3510
1500 - 3552
1800 - 3660
20 - 58,5
25 - 59,2
30 - 61,0
750 x 895 x 1260
SK 25 SFC
7,5
10
13
0,81 - 2,55
0,84 - 2,25
0,83 - 1,90
8
11
15
15
± 0,1
1200 - 3660
1500 - 3696
1800 - 3872
20 - 61,0
25 - 61,6
30 - 64,5
ASK 34 SFC
7,5
10
13
0,94 - 3,60
0,80 - 3,14
0,88 - 2,70
8
11
15
18,5
± 0,1
1060 - 3691
1075 - 3752
1420 - 3865
ASK 40 SFC
7,5
10
13
0,94 - 4,19
0,80 - 3,71
0,88 - 3,17
8
11
15
22
ASD 40 SFC
7,5
1,02 - 4,58
8,5
ASD 50 SFC
7,5
10
13
1,05 - 5,18
1,00 - 4,52
0,92 - 3,76
ASD 60 SFC
7,5
10
13
BSD 75 SFC
Anschluss
Tilslutning Lydtryk-SchallDruckluft
Trykluft niveau**)
druck-pegel **)
Masse
Vægt
dB(A)
kg
67
220
67
329
750 x 895 x 1260
68
17,9 - 62,3
18,2 - 63,4
24,0- 65,3
800 x 1100 x 1530
± 0,1
900 - 3692
900 - 3741
1200 - 3870
15,2 - 62,4
15,2 - 63,2
20,3 - 65,4
800 x 1100 x 1530
22
± 0,1
900 - 3513
30,3 - 118,3
1540 x 900 x 1530
8,5
13
13
25
± 0,1
750 - 3373
900 - 3500
900 - 3050
25 - 113,6
30 - 117,8
30 - 102,7
1540 x 900 x 1530
1,26 - 6,04
1,00 - 4,70
0,92 - 4,08
8,5
15
15
30
± 0,1
750 - 3260
900 - 3700
900 - 3316
25 - 109,8
30 - 124,6
30 - 111,6
1540 x 900 x 1530
7,5
10
13
1,54 - 7,35
1,52 - 6,47
1,16 - 5,50
10
10
15
37
± 0,1
900 - 3888
900 - 3430
900 - 3690
15 - 65,5
15 - 57,7
15 - 62,1
1665 x 1030 x 1700
CSD 85 SFC
7,5
10
13
1,95 - 8,08
1,48 - 6,91
1,07 - 5,92
8,5
12
15
45
± 0,1
900 - 3492
900 - 3730
900 - 4020
15 - 58,2
15 - 62,2
15 - 67
1760 x 1110 x 1900
CSD 105 SFC
7,5
10
13
2,19 - 9,85
1,90 - 8,35
1,36 - 6,88
8,5
12
15
55
± 0,1
900 - 3606
900 - 3690
900 - 3840
15 - 60,1
15 - 61,5
15 - 64
1760 x 1110 x 1900
CSD 125 SFC
7,5
10
13
2,84 - 12,00
2,05 - 10,53
1,79 - 8,75
8,5
12
15
75
± 0,1
900 - 3624
900 - 3900
900 - 4020
15 - 60,4
15 - 65
15 - 67
CSDX 140 SFC
7,5
10
13
3,39 - 13,17
2,81 - 11,33
1,90 - 9,73
8,5
12
15
75
± 0,1
900 - 3330
900 - 3410
900 - 3660
CSDX 165 SFC
7,5
10
13
3,84 - 15,84
3,29 - 13,84
2,70 - 11,70
8,5
12
15
90
± 0,1
900 - 3486
900 - 3590
900 - 3660
G 3 /4
Drifts-overBetriebsLiefermenge*)
Kapacitet*)
übertryk
Gesamtanlage
Samlet anlæg
druck
vedbei
drifts-overtryk
Betriebsüberdruck
Maks.
max.
Überoverdruck
tryk
Nom.motorMotorydelse
nennleistung
Min.tryk-båndmin.
bredde
Druckbandbreite
Tryk-område
Drehzahl-min.– Tryk-område
Frequenzmaks.bar
bereich
min.–maks.
bereich
min. – max.
min.bar
– max
Abmessungen
MålB x D x H
BxTxH
bar
kW
bar
U/min
o/min
Hz
mm
dB(A)
kg
DSD 142 SFC
7,5
3,60 - 14,80
9
75
± 0,1
450 - 1635
15 - 54,5
2905 x 1730 x 2040
69
3100
DSD 172 SFC
7,5
10
3,60 - 16,33
3,55 - 14,20
10
90
± 0,1
450 - 1815
450 - 1590
15 - 60,5
15 - 53
2905 x 1730 x 2040
70
3230
337
DSD 202 SFC
7,5
10
13
4,25 - 20,30
4,00 - 17,30
3,25 - 14,95
10
10
15
110
± 0,1
450 - 1905
450 - 1680
450 -1770
15 - 63,5
15 - 56
15 - 59
2905 x 1730 x 2040
71
3730
68
530
DSD 238 SFC
7,5
10
13
5,93 - 22,50
5,80 - 20,00
3,56 - 16,00
10
10
15
132
± 0,1
450 - 1650
450 - 1500
450 - 1620
15 - 55
15 - 50
15 - 54
2905 x 1730 x 2040
72
(79***)
3870
70
550
DSDX 243 SFC
7,5
10
13
6,62 - 26,90
5,60 - 23,73
3,56 - 19,00
8,5
12
15
132
± 0,1
450 - 1680
450 - 1770
450 - 1920
15 - 56
15 - 59
15 - 64
3155 x 1945 x 2040
71
(78***)
4150
6,62 - 30,60
5,60 - 26,70
3,56 - 21,10
8,5
12
15
160
± 0,1
450 - 1920
450 - 2010
450 - 2160
15 - 64
15 - 67
15 - 72
3155 x 1945 x 2040
72
(78***)
4600
76
4848
77
4876
80
7610
73
9100
74
9600
75
10100
G 1 1 /4
DN 65
DN 80
68
755
DSDX 302 SFC
7,5
10
13
68
735
ESD 352 SFC
7,5
10
13
8,58 - 33,38
6,43- 27,43
5,17 - 23,70
8,5
12
15
200
± 0,1
450 - 1668
450 - 1730
450 - 1800
15 - 55,6
15 - 57,7
15 - 60
3100 x 2000 x 2140
70
795
ESD 442 SFC
7,5
10
13
10,14 - 41,52
8,33 - 36,00
6,13 - 29,50
8,5
12
15
250
± 0,1
450 - 1746
450 - 1870
450 - 1920
15 - 58,2
15 - 62,3
15 - 64,0
3100 x 2000 x 2140
72
1070
FSD 571 SFC
7,5
10
13
13,30 - 52,15
9,80 - 45,10
9,40 - 39,70
8,5
15
15
315
± 0,1
450 - 1665
450 - 1920
450 - 1710
15 - 55,5
15 - 64
15 - 57
3610 x 2143 x 2360
72
1260
HSD 651 SFC
7,5
10
10,1 - 66,0
8,4 - 56,1
8,5
12
382
± 0,1
450 - 1770
450 - 1830
15 - 59
15 - 61
73
1380
HSD 761 SFC
7,5
10
13
11,7 - 75,9
9,8 - 63,8
8,0 - 54,0
8,5
12
15
410
± 0,1
450 - 1650
450 - 1710
450 - 1770
15 - 55
15 - 57
15 - 59
4370 x 2145 x 2350
1760 x 1110 x 1900
74
1400
HSD 831 SFC
7,5
10
13
11,8 - 86,0
9,8 - 73,6
9,4 - 62,6
8
12
15
515
± 0,1
450 - 1830
450 - 1890
450 - 1710
15 - 61
15 - 63
15 - 57
4370 x 2145 x 2350
15 - 55,5
15 - 56,8
15 - 61
2110 x 1290 x 1950
72
1835
15 - 58,1
15 - 59,8
15 - 61
2110 x 1290 x 1950
73
2025
G 1 /4
G 1 /4
1
G 1 1 /2
G2
Masse
Vægt
m³/min
G1
1
Anschluss
Tilslutning LydtrykSchallDruckluft
Trykluft niveau**)
druck-pegel **)
bar
DN 125
DN 125
4370 x 2145 x 2350
DN 150
G2
*) Ydelsesdata iht. ISO 1217 : 2009, bilag C; **) Lydtrykniveau iht. ISO 2151 og basisstandard ISO 9614-2, drift ved maksimalt driftsovertryk og maksimale omdrejninger; tolerance: ± 3 dB(A);
***) Ved høj ventilatorhastighed
32
Modell
Model
*) Ydelsesdata iht. ISO 1217 : 2009, bilag C; **) Lydtrykniveau iht. ISO 2151 og basisstandard ISO 9614-2, drift ved maksimalt driftsovertryk og maksimale omdrejninger; tolerance: ± 3 dB(A);
***) Ved høj ventilatorhastighed
33
www.kaeser.com
Serie Aircenter – ASK T SFC
Serie ASD – DSD T SFC
Skruekompressorer,
modulopbygget med SIGMA FREQUENCY CONTROL og køletørrer – op til 22 kW
Skruekompressorer,
modulopbygget med SIGMA FREQUENCY CONTROL og køletørrer – op til 132 kW
Modell Model
Drifts-overBetriebs- Liefermenge*)
Kapacitet*)
Maks.
max.
übertryk
Gesamtanlage
Samlet anlæg
Überoverdruck vedbeidriftsovertryk
Betriebsdruck
tryk
überdruck
MotorNom.
Tryk-område
Drehzahl- Tryk-område
Frequenz- Kältetrockner
Køletørrer
KälteKøle- Tryk-dugDruckmotornenn- min.–maks.bar
bereich
min.–maks.
bereich effLeistungsekt-forbrug middel
mittel
punkt
tauleistung
ydelse
min. – max. min.bar
– max aufnahme
punkt
Abmessungen
MålB x D x H
BxTxH
bar
m³/min
bar
kW
U/min
o/min
Hz
KW
Typ
Type
°C
mm
AIRCENTER 12 SFC
7,5
10
13
0,34 - 1,24
0,34 - 1,04
0,30 - 0,78
8
11
15
7,5
1200 - 3780
1500 - 3780
1800 - 3780
20 - 63
25 - 63
30 - 63
0,31
R 134a
+3
630 x 1200 x 1716
AIRCENTER 22 SFC
7,5
10
13
0,62 - 1,98
0,63 - 1,67
0,57 - 1,37
8
11
15
11
1200 - 3510
1500 - 3552
1800 - 3660
20 - 58,5
25 - 59,2
30 - 61,0
0,46
R 134a
+3
AIRCENTER 25 SFC
7,5
10
13
0,81 - 2,55
0,84 - 2,25
0,83 - 1,90
8
11
15
15
1200 - 3660
1500 - 3696
1800 - 3872
20 - 61,0
25 - 61,6
30 - 64,5
0,46
R 134a
SM 12 T SFC
7,5
10
13
0,34 - 1,24
0,34 - 1,04
0,30 - 0,78
8
11
15
7,5
1200 - 3780
1500 - 3780
1800 - 3780
20 - 63
25 - 63
30 - 63
0,31
SK 22 T SFC
7,5
10
13
0,62 - 1,98
0,63 - 1,67
0,57 - 1,37
8
11
15
11
1200 - 3510
1500 - 3652
1800 - 3660
20 - 58,5
25 - 58,2
30 - 61,0
SK 25 T SFC
7,5
10
13
0,81 - 2,55
0,84 - 2,25
0,83 - 1,90
8
11
15
15
1200 - 3660
1500 - 3696
1800 - 3872
ASK 34 T SFC
7,5
10
13
0,94 - 3,60
0,80 - 3,14
0,88 - 2,70
8
11
15
18,5
ASK 40 T SFC
7,5
10
13
0,94 - 4,19
0,80 - 3,71
0,88 - 3,17
8
11
15
22
Anschluss
Tilslutning LydtrykSchall- Masse
Vægt
Druckluft
Trykluft niveau**)
druck-pegel **)
dB(A)
kg
G 3 /4
67
410
750 x 1370 x 1880
G1
67
596
+3
750 x 1370 x 1880
G1
68
R 134a
+3
630 x 1074 x 1100
G 3 /4
0,46
R 134a
+3
750 x 1240 x 1260
20 - 61,0
25 - 61,6
30 - 64,5
0,46
R 134a
+3
1060 - 3691
1075 - 3752
1420 - 3865
17,9 - 62,3
18,2 - 63,4
24,0- 65,3
0,7
R 134a
800 - 3672
900 - 3741
1200 - 3870
15,2 - 62,4
15,2 - 63,2
20,3 - 65,4
0,7
R 134a
DriftsBetriebsover- Liefermenge*)
Kapacitet*)
Maks.
max.
übertryk
Gesamtanlage
Samlet anlæg
Überoverdruck vedbeidriftsovertryk
Betriebsdruck
tryk
überdruck
MotorNom.
Tryk-område
Drehzahl- Tryk-område
Frequenz- Kältetrockner
Køletørrer
KälteKøle- Tryk-dugDruckmotornenn- min.–maks.bar
bereich
min.–maks.
bereich effLeistungsekt-forbrug middel
mittel
punkt
tauleistung
ydelse
min. – max. min.bar
– max aufnahme
punkt
Abmessungen
MålB x D x H
BxTxH
bar
m³/min
bar
kW
U/min
o/min
Hz
KW
Typ
Type
°C
mm
ASD 40 T SFC
7,5
1,02 - 4,58
8,5
22
900 - 3513
30,3 - 118,3
0,8
R 134a
+3
1850 x 900 x 1530
ASD 50 T SFC
7,5
10
13
1,05 - 5,18
1,05 - 4,52
0,92 - 3,76
8,5
13
13
25
750 - 3373
900 - 3500
900 - 3050
25 - 113,6
30 - 117,8
30 - 102,7
0,8
R 134a
+3
1850 x 900 x 1530
604
ASD 60 T SFC
7,5
10
13
1,26 - 6,04
1,00 - 4,70
0,92 - 4,08
8,5
15
15
30
750 - 3260
900 - 3700
900 - 3316
25 - 109,8
30 - 124,6
30 - 111,6
0,8
R 134a
+3
1850 x 900 x 1530
67
295
BSD 75 T SFC
7,5
10
13
1,54 - 7,35
1,52 - 6,47
1,16 - 5,50
10
10
15
37
900 - 3330
900 - 3600
900 - 3720
15 - 55,5
15 - 60
15 - 62
0,8
R 134a
+3
2080 x 1005 x 1700
G1
67
404
CSD 85 T SFC
7,5
10
13
1,95 - 8,08
1,48 - 6,91
1,07 - 5,92
8,5
12
15
45
900 - 3492
900 - 3730
900 - 4020
15 - 58,2
15 - 62,2
15 - 67
0,8
R 134a
+3
2160 x 1110 x 1900
750 x 1240 x 1260
G1
68
412
CSD 105 T SFC
7,5
10
13
2,19 - 9,85
1,90 - 8,35
1,36 - 6,88
8,5
12
15
55
900 - 3606
900 - 3690
900 - 3840
15 - 60,1
15 - 61,5
15 - 64
0,8
R 134a
+3
2160 x 1110 x 1900
+3
800 x 1460 x 1530
G 1 1 /4
68
625
CSD 125 T SFC
7,5
10
13
2,84 - 12,00
2,05 - 10,53
1,79 - 8,75
8,5
12
15
75
900 - 3624
900 - 3900
900 - 4020
15 - 60,4
15 - 65
15 - 67
1,1
R 134a
+3
2160 x 1110 x 1900
+3
800 x 1460 x 1530
G 1 1 /4
70
645
CSDX 140 T SFC
7,5
10
13
3,39 - 13,17
2,81 - 11,33
1,90 - 9,73
8,5
12
15
75
900 - 3330
900 - 3410
900 - 3660
15 - 55,5
15 - 56,8
15 - 61
1,2
R 134a
+3
2510 x 1290 x 1950
CSDX 165 T SFC
7,5
10
13
3,84 - 15,84
3,29 - 13,84
2,70 - 11,70
8,5
12
15
90
900 - 3486
900 - 3590
900 - 3660
15 - 58,1
15 - 59,8
15 - 61
1,2
R 134a
+3
DSD 142 T SFC
7,5
3,60 - 14,80
9
75
450 - 1635
15 - 54,5
2,1
R 134a
DSD 172 T SFC
7,5
10
3,60 - 16,33
3,55 - 14,20
10
90
450 - 1815
450 - 1590
15 - 60,5
15 - 53
2,1
R 134a
DSD 202 T SFC
7,5
10
13
4,25 - 20,30
4,00 - 17,30
3,25 - 14,95
10
10
15
110
450 - 1905
450 - 1680
450 - 1770
15 - 63,5
15 - 56
15 - 59
2,35
R 134a
+3
DSD 238 T SFC
7,5
10
13
5,93 - 22,50
5,80 - 20,00
3,56 - 16,00
10
10
15
132
450 - 1650
450 - 1500
450 - 1620
15 - 55
15 - 50
15 - 54
2,35
R 134a
+3
*) Ydelsesdata iht. ISO 1217 : 2009, bilag C; **) Lydtrykniveau iht. ISO 2151 og basisstandard ISO 9614-2, drift ved maksimalt driftsovertryk og maksimale omdrejninger; tolerance: ± 3 dB(A);
***) Ved høj ventilatorhastighed
34
ModellModel
Anschluss
Tilslutning LydtrykSchall- Masse
Vægt
Druckluft
Trykluft niveau**)
druck-pegel **)
dB(A)
kg
68
850
68
830
70
890
72
1200
72
1420
73
1540
74
1590
72
2050
2510 x 1290 x 1950
73
2240
+3
3310 x 1730 x 2040
69
3400
+3
3310 x 1730 x 2040
70
3530
3310 x 1730 x 2040
71
4080
3310x 1730 x 2040
72
79***)
4220
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/2
G2
G2
DN 65
*) Ydelsesdata iht. ISO 1217 : 2009, bilag C; **) Lydtrykniveau iht. ISO 2151 og basisstandard ISO 9614-2, drift ved maksimalt driftsovertryk og maksimale omdrejninger; tolerance: ± 3 dB(A);
***) Ved høj ventilatorhastighed
35
www.kaeser.com
KAESER
–
over hele verden
Som en af verden største kompressorproducenter er KAESER KOMPRESSORER repræsenteret over hele verden gennem et tæt
netværk af filialer, datterselskaber og autoriserede partnere i over 100 lande.
Med fornyede produkter og service hjælper KAESER KOMPRESSORER’s erfarne medarbejdere kunderne til at forbedre deres
konkurrenceevne ved sammen med kunden at udvikle progressive systemkoncepter, som hele tiden presser grænserne for
ydeevne og effektivitet. KAESER’s globale computernetværk har gjort den samlede knowhow tilgængelig for alle kunder i hele
verden.
KAESER KOMPRESSORER A/S
Skruegangen 7 – 2690 Karlslunde
Tlf.: 70 15 43 34 – Fax: 70 15 43 35 – E-mail: [email protected] – www.kaeser.com
P-650DK.8/15 Med forbehold for tekniske ændringer!
Disse fordele, tillige med KAESER’s verdensomspændende serviceorganisation, sikrer, at alle produkter konstant yder mest
muligt.