René Killan, Killan Water

‘DAGENS RET’
Intro Kilian Water
Beplantet filteranlæg:
Kendetegn & Virkning
‘Test og udvikling’, 2013
Juelsminde, Gudenå
SWINGS
HIGHWET
Muligheder for anvendelse
Her bor vi …
Kilian Water
Vision: bæredygtig håndtering af vand
Kilian Water
Udvikling
Projektering
Undersøgelse
Dimensionering
Service
Ansøgning
Etablering
Kilian Water
Etablering siden marts 1997
Fra 2,5 til 180 PE
Fra 1 om året til 1/dag
Fra 1 til 4 personer
Mere end 600 anlæg
siden 2005
Bred referenceramme
- Folkecenter for VE (5 PE, Thisted)
- Formand L & F, Martin Merrild (10 PE, Struer)
- Diverse elektriker, fx en i Holstebro
- Harley Davidson værksted (olieudskiller),
- Sommerrestaurant Sundsørehus (15 PE, Skive)
- Friland Fase 2 samt 3 (30 & 40 PE, Syddjurs)
- Sommerhusområde I Vejle (60 PE)
- Forsyninger: Horsens, Langeland, Kalundborg
- Plan & Miljø, att. Bjørn Bauer (10 PE, Roskilde)
Undersøgelse og udvikling
- i DK: ‘Test og udvikling’,
NST, 2010
- i EU-regi: ‘SWINGS, sept.
2012
SWINGS
- i EU-regi: HighWet, okt
2013
SAFEGUARDING WATER RESOURCES IN INDIA WITH GREEN AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES
Kendetegn ved beplantede filteranlæg
En blanding af
1. biologisk
sandfilter 25 m2
(vertikal flow) og
2. rodzoneanlæg på
25m2 (beplantning)
•Kilde billeder: Miljøstyrelsen
Beplantet filter fylder 16 m2
Godkendt af
Miljøstyrelsen, 2004
• 5 PE anlæg i Odder
(SOP - krav)
PS: Grund = 650 m2
Vandflow er vertikal
2. Vandflow er vertikal: dermed en bedre udnyttelse af
volumen og mere ilt igennem anlægget !
Beplantet med tagrør
fordi:
1. Planterne beskytter
mod frost
2. Rødderne forebygger
tilklogning
3. Rødderne giver ilt til
mikroorganismer omkring
rødderne året rundt
4. Rødderne udskiller
antibiotiske rodekskudater
•Tagrør i Gislev, Fyn
Beplantet med iris
fordi :
1. Planten er ’grådig’
efter næringsstoffer
2. Giver smuk gul blomst
i maj - juni
3. Robust plante som
spreder sig selv
4. Flere planter giver
mere biodiversitet
•Gul iris i Flemming (Hedensted)
Anlægget er UDEN jorddækning
Beplantet Filteranlæg lige efter
etablering (Aulum, 5 PE, 2013)
PS: Se fordelerrørenes endepropper
Beplantet filter med recirkulering
Kendetegn ved et beplantet filter
Resumé:
- 16 m2 til 1 husstand på 5 PE
- vertikal (!) vandgennemstrømning
- plantet med tagrør og iris
- uden jorddækning
- recirkulering
System i Tiset ved Solbjerg, 2005 (Aarhus)
Sådan virker et beplantet filter
Bakterier renser vandet. De har brug for ilt, vand
og næringsstoffer, ligesom os !
System i Kjellerup, 2011 (Silkeborg)
Ilttilførsel via atmosfæren
NH4-N Koncentration (mg/L)
0
20
40
60
80
100
120
140
100
Beplantet filter (Viborg)
Bed dybde (cm)
80
60
40
20
NH4-N koncentration på
forskellige dybder >
0
0%
50%
100%
200%
100%
Ilttilførsel ved et nedsivningsanlæg ?
Hvordan får mikro-organismer ilt til
at nedbryde det brunsorte spildevand.
Når der er dækket til med 60 – 120 cm jord ?
Prop til at rense fordelerrør
Miljøstyrelsen, 1999
Vertikal flow trækker ilt ned
Ilttilførsel via planterne
tagrørplanten er hul og
transporterer ilt helt ned
til rødderne og dermed til
mikro-organismer som
lever omkring rødderne
•Tagrør i Gislev, Fyn
Ilttilførsel via udluftningsrør til
dræn i bunden af anlægget
Beplantet filter (20 PE Vejle)
Vand + ‘mad’ fra spildevandet
Sted
TSS
(%)
BI5
(%)
NH4-N
(%)
TN
(%)
Friland
TP
(%)
54
96,5
99,6
99,6
26
Hjortshøj
68
98,3
99,2
99,7
33
Bredkærvej
98,4
96,2
98,8
99,5
19
Vesterskovvej
96,2
92,7
99,4
99,5
39
Ulvskovvej
92,7
99,3
99,6
99,3
49
Malling Bjergvej
90,7
90,7
98,1
99,6
72
For et renere miljø !
Vand via recirkulering
Hvordan virker anlægget
- resumé
Ilttilførsel via tagrør, udækket anlæg, vertikale flow,
udluftningshætter
Tilførsel af næringsstoffer via spildevand
Vandtilførsel via spildevand, nedbør og recirkulering
Smukt anlæg ved Aale (Hedensted, 5 PE, 2012)
Test og udvikling beplantede
filteranlæg
Opfølgning af nr. 52
Støtte fra NST, 2010
ism AU, Holstebro og
Odder kommune, en
privat ejer samt
DMOGE
I stedet for 1 centralt
anlæg kommer
spildevand nu fra 6
decentrale fuldskala
anlæg (målt i 1 år)
Test og udvikling
beplantede filteranlæg
4 anlæg har en
fosforfældningsbrønd
herfra havde 2 en
hævertpumpe (minus
recirkulering)
2 anlæg har efterfølgende
nedsivning
Disse 2 anlæg har også
mindre filterdybde
Recirkuleringsgrad er testet
samt sandet
Fosforkrav:
rensning / opfyldning
Rensning for fosforkrav
ved udledning
Opfyldning af fosforkrav
ved nedsivning
P-krav: fosforfældningsbrønd
foran et beplantet filteranlæg
Et forhøjet beplantet filteranlæg med græs omkring.
De 3 låg på forsiden er til bundfældningstanken,
fosforfældningsmiddel og pumpebrønden.
30
System i Børkop, Vejle, 2007
Stofreduktion
Sted
TSS
(%)
BI5
(%)
NH4-N
(%)
TN
(%)
TP
(%)
Friland
54
96,5
99,6
99,6
26
Hjortshøj
68
98,3
99,2
99,7
33
Bredkærvej
98,4
96,2
98,8
99,5
19
Vesterskovvej
96,2
92,7
99,4
99,5
39
Ulvskovvej
92,7
99,3
99,6
99,3
49
Malling Bjergvej
90,7
90,7
98,1
99,6
72
For et renere miljø !
Se side 43 !
(S)OP- krav, 5PE
System i Spøttrup v. Skive
Koncentration
TSS
(mg/L)
BI5
(mg/L)
NH4-N
(mg/L)
TN
(mg/L)
TP
(mg/L)
Friland
5±2
2±1
0,5 ± 0,2
104 ± 10
10 ± 4
Hjortshøj
3±2
3±2
0,2 ± 0,3
58 ± 7
6,4 ±
0,2
Bredkærvej
2±1
2±1
0,6 ± 0,3
101 ± 22 1,3± 0,6
Vesterskovvej
5±4
5±3
0,4 ± 0,4
53 ± 22
0,8± 0,1
Ulvskovvej
12 ± 6
2±1
0,8 ±0,7
68 ± 6
0,9± 0,4
Malling
Bjergvej
12 ± 9
8 ± 10
0,4 ± 0,3
36 ± 2
1,3 ±
1,5
Sted
For et renere miljø !
Se side 43 !
Eksempel med hævertpumpe
System i Levring v. Kjellerup
5PE, med hævertpumpe
P-krav: nedsivning af renset spildevand
System in Hvam, Silkeborg
Test og udvikling
beplantede filteranlæg
Dybde af anlægget
2 ud af de 6 anlæg
havde mindre
filterdybde
I et 3. anlæg er der
placeret tragter på
forskellige dybder
System v. Merete I Odder
6PE, med tragter
Test og udvikling
beplantede filteranlæg
Dybde af anlægget
NH4-N Koncentration (mg/L)
0
20
40
60
80
100
120
140
100
System v.Meret I Odder
6PE, med tragter
Bed dybde (cm)
80
60
40
20
0
0%
50%
100%
200%
100%
Test og udvikling
beplantede filteranlæg
Dybde af anlægget
System v.Meret I Odder
6PE, med tragter
Test og
udvikling
beplantet
filteranlæg:
recirkulering
System v. Merete i Odder
6 PE, med recirkulering
Test og udvikling beplantet filteranlæg:
recirkulering
System v. Merete i Odder
6 PE, med recirkulering
Test og udvikling
beplantet filteranlæg:
recirkulering
TSS
BI5
NH4-N
TN
TP
0%
Recirkulering
96,2
98,8
99,5
19,0
96,1
50%
Recirkulering
97,5
99,1
99,4
56,2
97,0
100%
Recirkulering
97,8
99,8
99,6
59,6
97,6
200%
Recirkulering
97,6
99,8
98,4
50,3
93,9
100% til BFTRecirkulering
96,7
99,5
98,5
40,3
93,3
Test og udvikling
sandtest
For et renere miljø !
Test og udvikling: sandtest
For et renere miljø !
Kilian Water
Udvikling
Projektering
Undersøgelse
Dimensionering
Service
Ansøgning
Etablering
P-krav: nedsivning af renset spildevand
‘Juelsminde-modellen’
P-krav: nedsivning af renset spildevand
‘Gudenå-modellen’
Nyhed: fjernelse af patogene
bakterier (2014)
Sted
Coliforme
bakterier
(MPN/100 ml)
Intestiinale
E.coli
Enterokokker
(MPN/100 ml)
(cfu/100 ml)
Vejledende
kravværdi
(cfu/100 ml)
(80 %)
Bindende
kravværdi
(cfu/100 ml)
(90 %)
Løvet Møllevej 6
5
<2
6
100
2000
Tyrstingvej 10
33
5
2
100
2000
Rødvigsballevej
10
17
7
<1
100
2000
Rødvigsballevej
8 (*)
<2
<2
<1
100
2000
Daudingvej 12 (*)
23
2
<1
100
2000
Tyrstingvej 7 (*)
<2
<2
2
100
2000
* = med efterfølgende faskine
For et renere miljø !
Fjernelse af patogene bakterier (2004)
5.9 Indikatorbakterier (side 37):
’’Den gennemsnitlige rensegrad for de
tre grupper af indikator bakterierne var
99,5- 99,9%, hvilket tyder på, at det
vertikale filteranlæg effektivt fjerner
patogene bakterier.’’
For et renere miljø !
Fjernelse af patogene bakterier (2003)
Hygienic results
(Dorte Lund
Hansen , 2003)
Cfu/100 ml
Reduction
E.Coli i %
Reduction E.Coli
i log removal
VF CW Nr.Snede
E.coli ≤ 10
99,99
4
Vision SWINGS (1000 PE):
Safeguarding Water resources in India with Green and Sustainable technologies
Vi undersøger:
1. Distributionen på to beplantede filtre
2. Vanddybde i to rodzoneanlæg
3. Soldrevet desinfektion af patogene bakterier
4. Genbrug af renset spildevand
SWINGS
SAFEGUARDING WATER RESOURCES IN INDIA WITH GREEN AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES
Et Europæisk Indisk projekt
med et 1000 PE
beplantet filteranlæg, samt
genbrug af renset
spildevand
Aarhus Universitet, DHI, UPC samt Aligarh Muslim
University (AMU) vil teste jævnligt på 21 forskellige
”stationer”
Vores samarbejdspartnere
EC grant Agreement nº 308502
DST Sanction Order: DST/IMRCD/SWINGS/2012/(G)
www.swingsproject.com
Vores samarbejdspartnere
Performance and validation of HIGH-rate constructed WETlands
Et EU-undersøgelsesprojekt med Skandinaviens første
beluftede beplantede filteranlæg
HIGHWET (30 PE):
et fantastisk testanlæg …
Vi undersøger:
1. et beplantet filter med aktiv beluftning
2. passiv fosforfældning med kalksten og tobermorite
Aarhus Universitet tester
ugentligt på 9 forskellige
”stationer”
Vores samarbejdspartnere:
This project has received funding from the European Union’s
Seventh Framework Programme under grant agreement No
605445
www.highwet.eu
Kilian Water
Udvikling
Projektering
Undersøgelse
Dimensionering
Service
Ansøgning
Etablering
P-krav: fosforfældningsbrønd i
efter et beplantet filteranlæg
Mulighed for
anvendelse
SO-krav: Beplantet filter
SOP –krav (opfyldelse):
- Beplantet filter med nedsivning
SOP – krav (rensning):
- Beplantet filter med fosforbrønd
Mulighed for anvendelse:
fælles kloakvand
… fra landsby (Kalundborg Forsyning):
Tjørnelunde, Høng (100 + 80 = 180 PE)
Mulighed for anvendelse:
frisørsalon
Nyanlagt anlæg ved Kjellerup, Silkeborg
Mulighed for anvendelse:
Med beluftning :
Rensning for glycol (fra af-isning) - Heathrow Lufthavn
Rensning for benzen (fra grundvand) - Leipzig
System Langenreichenbach
ved Leipzig, 2013
Spar penge og skån miljøet
- rens dit spildevand med et beplantet filter !
For et renere miljø !