udredning af patienter med monosymptomatisk svimmelhed

Svimmelhed
Jens H. Wanscher
Overlæge, Lektor
ØNH-kir. Afd. F
AT HOLDE BALANCEN
Synet
Vestibulær organ
Propioceptive impulser
INDRE ØRE
Balanceorganet
Tre buegange
- Superior, lateral, posterior
- Registrerer rotatoriske
bevægelser
To otolitorganer
- Utriculus og sacculus
- Registrerer lineære
bevægelser
Balancenerven s. nervus
vestibularis
Forskellige årsager
Perifere årsager:
Centrale årsager:
Morbus Meniére
BPPV
Neuritis vestibularis
Labyrinthitis
Dehiscent buegang
Temporalbensfraktur
Perilymfatisk fistel
Tindingebenskirurgi
Vestibulær schwannom
m.fl.
TIA/Apoplexi (hjernestamme, cerebellum), Migræne
(migrænøs vertigo), Vertebro-basilar insufficiens,
Epilepsi, Episodisk ataxi, Tumorer, Dissemineret sclerose,
Down-beat/up-beat nystagmus m.fl.
Andre årsager/systemiske årsager:
Hyper-/hypotension, medikamentel bivirkning, alkohol
intoxikation, kardielle problemer, nakke-rygproblemer,
autoimmune sygdomme, sinus caroticus syndrom,
pulmonale problemer m.fl.
Psykogene årsager:
Fobisk postural, angst m.fl.
AKUT MONOSYMPTOMATISK SVIMMELHED
konstant eller intermitterende
± kvalme/opkastninger ± spontannystagmus
INGEN andre symptomer
Spontannystagmus ??
(kan forstærkes med barthels brille og headshake test)
Ja = AVS
Nej
Dix-hallpike
HINTS
Ingen udfald
Neuritis
vestibularis
≥ 1 udfald
Overvej
central årsag
fx i cerebellum
Video:
https://vimeo.com/86120679
Pos
BPPV
Neg
Overvej
anden årsag
Overlæge, Lektor
Jens Højberg Wanscher
ØNH-kir. Afd. F
[email protected]
Balanceorgan
Balancenerve
Unilateral læsion
Spontannystagmus
Hjernestamme
Lillehjerne
ACUTE VESTIBULAR SYNDROME
monosymptomatisk konstant svimmelhed ± kvalme/opkast
+ spontannystagmus (evt. kun bag Barthels Brille)
INGEN andre symptomer
H
I
N
T
S
Normal horisontal impuls test
Skiftende nystagmusretning i
forskellige blikretninger
Test of skew deviation
”Alternate cover test” patologisk
Video:
https://vimeo.com/86120679
De to hyppigste differentialdiagnoser:
neuritis vestibularis
cerebellart infarkt
CT scanning i akut fase har lav
sensitivitet!
MR scanning er bedre
Forekomst af én eller flere af de
nævnte udfald i HINTS rejser mistanke
om cerebellart infarkt!
Overlæge, Lektor
Jens Højberg Wanscher
ØNH-kir. Afd. F
[email protected]
Hovedpunkter
- holistisk tilgang
- Barthels brille
- gyratorisk svimmelhed er ikke altid med
otogen årsag !
- nautisk svimmelhed er ikke altid med
central ætiologi !
- neuritis vest. og cerebellar apoplexi kan
være vanskelig at adskille !