Klassombudsmöte 2015-03-05

Minnesanteckningar från föräldrarådets ombudsmöte 2015 03 05
 Ordförande hälsade välkommen och styrelse och ombud presenterade sig.
 Rektor AnnaCarin informerade:
- Ny specialpedagog rekryterad efter Jeanette Persson.
Karna Winqvist anställd och börjar i slutet av terminen. Inriktning Ma/No.
- Rekrytering av fritidspedagog
Intervjuer nästa vecka men ingen behörig har sökt. Stort problem överallt att få behöriga
fritidspedagoger.
-Lokaler
Skolan växer och antalet barn ökar hela tiden. Just nu går det 440 barn på skolan.
Man undersöker möjligheter kring lokalfrågan. Lokaler i Lerbergets centrum, där det nu finns
LSS- verksamhet, är en möjlighet. Man ska också ta in en arkitekt till hjälp för att se över
lokalerna där åk f-6 går. Denne ska hjälpa till med hur man kan nyttja befintliga lokaler på
bästa sätt, möblering, anpassning etc.
- ”Mötesplats Lerberget”
En träff som skolan ordnade i höstas riktad till föräldrar i åk 6-9. Där fanns möjlighet att
samtala och diskutera kring olika ämnen som berör barn i de åldrarna. Kommunens
fältsekreterare närvarade. Bra samtalskväll. Skolan planerar att bjuda in till ytterligare en
kväll längre fram i vår.
Inbjudan till en liknande kväll kommer att gå ut till föräldrar i åk f-5. Förslag att bjuda in
kurator och ev. skolsköterska till träffen.

Föräldrarådet informerade om att man vill skänka ett träd till skolgården till minne av Pelle.
AnnaCarin kollar upp praktiska detaljer kring det och återkopplar till föräldrarådet.

Frågor från klassombuden:
- Multiarena
Inget klart kring detta. Ett kommunalt vallöfte att alla skolor i kommunen ska ha en
multiarena inom tre år.
- Skidresa för åk 6
Tidigare år har åk 6 fått följa med men inte i år. Maria, lärare, kollar upp varför det blivit så.
-Belysning på skolgården
Mycket mörkt vid bandyplanen samt cykelparkeringarna på norra sidan på morgonen,
vintertid. Bättre belysning behövs.
-Klassindelning åk 3
Hur kommer det se ut till hösten när barnen börjar åk 4? Ej klart än. AnnaCarin återkommer
med info.
-Ordningsfrågor som kom upp:
Barnen ska gå i åk 7 för att få lämna skolans område.
Barn i åk f-3 får inte ha med sig elektroniska grejor under skoltid samt fritids.
Barnen får inte låna telefonen på fritids mer än i särskilda fall.
Vill barnen följa med kompis hem så får föräldern ringa och meddela eller skicka med lapp.

Hasse från fritids informerade
Likabehandlingsplanen för fritidshemmen är uppdaterad. Språkbruket har blivit bättre
jämfört med för 3-5 år sedan. Fritids har aktivt jobbat med just språket. En fortsättning med
detta arbete kommer att ske. Info kommer ut till föräldrar via mejl.
Fritids har datorfritt måndag, torsdag och fredag. Övriga dagar får barnen använda datorerna
på fritids under 45 minuter vilket också ger möjlighet till bättre överblick på vad som sker på
skärmarna.

Fritids fick i uppdrag att köpa in en tubkikare att använda i sin verksamhet. Föräldrarådet står
för kostnaden.

Susanne Palm informerade och tipsade om ettornas blogg, lerbergsskolan07.se
Kika gärna in där.

Nya representanter till föräldrarådet
Robert Andersson och Maria Sönju hälsas välkomna!

Nästa möte inkl. årsmöte 14/4 kl. 19.00.
2015.03.05
/Jenny Fägerstrand