Muskler och skelett en övning med anatomisk atlas

Muskler och skelett
en övning med anatomisk atlas
Pär Leijonhufvud∗
27 mars 2015
Ditt namn:
1. I din webbläsare öppna http://anatomiskatlas.1177.se/
2. I menyn längst till höger väljer du "Muskler och senor" (se bild 1 på sidan 3)
3. Hitta musklerna som sträcker och böjer armbågen. Klicka på dessa. Vad heter de, och hur
fungerar de?
4. Hitta de raka bukmusklerna ("tvättbrädan"). Klicka på dessa. Vilken funktion har dessa?
5. Välj att titta på lårets muskler i profil (se bild 1 på sidan 3). Vad heter musklerna på lårets
framsida? Vad gör de?
6. Titta på samma sätt på "baken". Namn och funktion?
\
$
CC
BY:
[email protected], http://www.leijonhufvud.org/, 27 mars 2015
C
∗
7. Undersök på samma sätt några andra muskler.
Välj "Skelett och leder" och "Kvinna framifrån" i översta menyn (se
bild 1 på följande sida).
8. Hur många delar består höftbenet av? Vad heter de? Skiljer de sig mellan män och kvinnor? Hur i så fall?
9. Vilka ben har vi i underarmen?
10. Titta på benen i händerna? Hur många ben består handens olika delar av?
11. Hitta exempel på gångjärnsleder och kulleder. Var hittar du dem?
12. Titta på huvudet. Vilka ben består ett kranium av?
13. Hittar du några skillnader mellan mannens och kvinnans skelett?
2
a. Menyn för olika delar
b. Menyn för lårets muskler
Figur 1: Menyerna på Anatomisk atlas (http://anatomiskatlas.1177.se/, 20120112)
14. Undersök på egen hand några olika delar i skelettet. Beskriv vad du hittar!
15. Hitta alla de ben som du skall lära dig.
3