Så kan ditt evenemang syns i Kristianstads kommuns

1 (2)
Så kan ditt evenemang syns i Kristianstads
kommuns evenemangskalender
Det viktigaste som du ska göra för att ditt evenemang ska få bästa synlighet
är att registrera ditt evenemang i evenemangskalendern.
Evenemangskalendern är grunden i kommunikationen och i marknadsföringen, här ska alla evenemangen finnas och det är hit vi alltid hänvisar. Sen
väljer vi ut evenemang och aktiviteter som vi lyfter i andra kanaler som
Facebook, Tidningen Kristianstad, på turismwebben och på kristianstad.se
och i annonsering.
Följ dessa enkla steg för att få bästa möjliga synlighet för ditt evenemang.
Registrera ditt evenemang i evenemangskalendern
Gå till: http://turism.kristianstad.se/evenemangsformular och öppna
formuläret genom att trycka på länken ”Fyll i formulär”
Namn: Max 45 tecken inkl. blanksteg, skrivs inte med versaler och inte med
citationstecken.
Ingress: Ingressen presenterar kort det viktigaste i ditt evenemang. Fundera
över vem du skriver till och tänk på vad en besökare attraheras av. Skriv
enkla och tydliga meningar.
Den här texten visas i produktlistan/evenemangslistan och ska locka
besökare att klicka sig vidare för att läsa mer. Minimum 75 tecken, maximum
200 tecken.
Beskrivning: Här beskriver du ditt evenemang i sin helhet. Det som
presenterades i ingressen kan utvecklas här. Om du inte har mer information
så kan du lämna detta fält tomt. Fundera över vem du skriver till och tänk på
vad en besökare attraheras av. Skriv enkla och tydliga meningar.
Här anges aldrig några priser eller kostnader för evenemanget. För
information om pris se ”prisinformation”.
Prisinformation: Om ditt evenemang innebär en entréavgift eller köp av
biljett så fyller du i summan här. Skriv alltid SEK efter priset och ange var
besökaren kan köpa biljetter.
Landskod: Här skriver du +46
Telenummer: Här skriver du det telefonnummer där besökaren kan ringa
för få mer information. Med första 0 inom () alltså (0)44-13 53 35. Tänk på
att separera siffrorna med mellanslag enligt exempel.
2(2)
Fälten ”Landskod (Bokning)” och ”Telefonnummer (Bokning)” används inte!
E-post: Ange den e-postadress dit besökaren kan vända sig med frågor om
evenemanget.
Evenemangslänk: Ange webbsideadress för evenemanget till exempel:
http://www.kristianstad.se
Extern länk: Om det finns fler webbsidor att länka till som är relevanta för
evenemanget så kan du göra det här.
Om du har en facebooksida kan du länka till den här, ex.
www.facebook.com/kollakristianstad.
Länk till Youtube: Om du har en youtubefilm så kan du länka till den här.
Media: Bifoga gärna en bild, det går bra med en eller med flera bilder. Bilden
ska ha en koppling till ditt evenemang.
Bilden får vara max 2 MB stor. Bilden ska vara 1000 pixlar hög eller bred på
den sida som är längst beroende på om den är stående eller liggande. Då blir
bilden som bäst på webbsidan.
Arena: Bläddra i listningen tills du hittar platsen för evenemanget. Finns inte
rätt arena med ta kontakt med oss på [email protected]
Startdatum: Ange dag då evenemanget börjar.
Klockslag: Ange starttiden.
Slutdatum: Ange vilken dag evenemanget tar slut.
Klockslag: Ange sluttiden, om du vet, annars kan du lämna fältet tomt
Övrigt:

Om du vill lämna en kommentar till oss om evenemanget, skriv då
”KOMMENTAR” i fältet för beskrivning och lämna ditt meddelande. Vi tar
bort kommentaren innan publicering.

Vi har rätt att ändra i den text som skickas in så att det passar övrig ton på
webbplatsen.

Se även de generella reglerna för evenemangskalendern,
http://turism.kristianstad.se/regler-evenemangskalendern.

Om du har frågor eller behöver hjälp ta kontakt via e-post till [email protected]